DRUŻYNA

Drużyna: Caelum boreale. Obserwator: Piotrowska Patrycja

Liczba gatunków: 169

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 94 405 46 46 1 5 14 26
2 137 431 74 61 0 5 23 33
3 320 786 115 102 0 12 43 47
4 362 658 137 90 0 7 45 38
5 377 829 169 112 0 14 58 40
6 116 159 169 58 0 7 25 26
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10333238 2024.06.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10333263 2024.06.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10333240 2024.06.14 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10333316 2024.06.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10333276 2024.06.14 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10333244 2024.06.14 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10333243 2024.06.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333331 2024.06.14 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10333241 2024.06.14 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10333294 2024.06.14 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10333242 2024.06.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10333280 2024.06.14 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10333272 2024.06.14 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 10333323 2024.06.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10333269 2024.06.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10333321 2024.06.14 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333277 2024.06.14 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10333290 2024.06.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10333286 2024.06.14 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10333274 2024.06.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10333330 2024.06.14 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10333328 2024.06.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10333279 2024.06.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333278 2024.06.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10333245 2024.06.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10333492 2024.06.11 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10333528 2024.06.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10333498 2024.06.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10333495 2024.06.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10333494 2024.06.11 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10333566 2024.06.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10333489 2024.06.11 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10333490 2024.06.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10333574 2024.06.11 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10333502 2024.06.11 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10333517 2024.06.11 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10333480 2024.06.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10333522 2024.06.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333500 2024.06.11 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10333551 2024.06.11 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10333558 2024.06.11 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10333583 2024.06.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333510 2024.06.11 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333509 2024.06.11 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10333491 2024.06.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333512 2024.06.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10333511 2024.06.11 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10333497 2024.06.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10333518 2024.06.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333536 2024.06.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10333561 2024.06.11 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10333530 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333503 2024.06.11 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10333483 2024.06.11 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10333564 2024.06.11 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10333541 2024.06.11 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10333538 2024.06.11 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333555 2024.06.11 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10333525 2024.06.11 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333570 2024.06.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10333531 2024.06.11 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10333581 2024.06.11 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10333579 2024.06.09 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10333546 2024.06.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10333578 2024.06.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10333572 2024.06.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10333521 2024.06.09 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10333589 2024.06.09 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10333513 2024.06.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10333562 2024.06.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10333479 2024.06.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10333487 2024.06.09 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333476 2024.06.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10333473 2024.06.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10333516 2024.06.09 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333474 2024.06.09 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10333519 2024.06.07 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10333508 2024.06.07 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10333465 2024.06.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10333466 2024.06.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10333459 2024.06.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10333458 2024.06.07 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 10333451 2024.06.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10333460 2024.06.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10333450 2024.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10333449 2024.06.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333496 2024.06.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10333488 2024.06.07 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10333548 2024.06.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10333565 2024.06.07 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10333484 2024.06.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10333485 2024.06.07 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333482 2024.06.07 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10333481 2024.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10333486 2024.06.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10333475 2024.06.07 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10333471 2024.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333472 2024.06.07 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10333464 2024.06.07 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10333456 2024.06.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10333457 2024.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333455 2024.06.07 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10333468 2024.06.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333467 2024.06.07 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10333470 2024.06.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10333532 2024.06.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10333463 2024.06.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10333505 2024.06.07 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10333462 2024.06.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10333461 2024.06.07 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10333454 2024.06.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10333499 2024.06.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10333477 2024.06.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10333478 2024.06.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10333469 2024.06.07 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333557 2024.06.07 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333452 2024.05.29 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10333453 2024.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10333442 2024.05.28 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10333440 2024.05.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10333437 2024.05.28 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10333441 2024.05.28 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10333434 2024.05.28 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10333438 2024.05.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10333430 2024.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10333428 2024.05.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10333415 2024.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10333412 2024.05.28 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10333549 2024.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10333568 2024.05.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10333563 2024.05.28 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10333556 2024.05.28 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10333552 2024.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333422 2024.05.28 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10333423 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10333586 2024.05.28 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10333527 2024.05.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10333554 2024.05.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10333435 2024.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10333539 2024.05.28 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10333540 2024.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10333571 2024.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10333520 2024.05.28 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10333515 2024.05.28 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10333584 2024.05.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10333575 2024.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10333569 2024.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333394 2024.05.28 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10333406 2024.05.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333391 2024.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333402 2024.05.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10333385 2024.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10333386 2024.05.28 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10333410 2024.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333383 2024.05.27 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10333392 2024.05.27 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10333384 2024.05.27 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10333380 2024.05.27 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10333378 2024.05.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10333376 2024.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10333379 2024.05.27 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10333371 2024.05.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10333370 2024.05.27 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10333367 2024.05.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10333542 2024.05.27 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333537 2024.05.27 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10333534 2024.05.27 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10333573 2024.05.27 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10333545 2024.05.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10333547 2024.05.27 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333535 2024.05.27 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 10333560 2024.05.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10333587 2024.05.27 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10333523 2024.05.27 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10333567 2024.05.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10333506 2024.05.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10333585 2024.05.27 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10333436 2024.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333433 2024.05.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10333582 2024.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10333439 2024.05.27 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10333550 2024.05.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10333443 2024.05.27 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10333533 2024.05.27 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10333447 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333429 2024.05.27 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10333427 2024.05.27 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333425 2024.05.27 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10333426 2024.05.27 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10333420 2024.05.27 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10333419 2024.05.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333446 2024.05.27 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10333409 2024.05.26 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10333407 2024.05.26 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333403 2024.05.26 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333401 2024.05.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10333524 2024.05.26 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10333580 2024.05.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10333501 2024.05.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10333559 2024.05.26 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10333553 2024.05.26 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10333514 2024.05.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10333493 2024.05.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10333544 2024.05.26 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10333543 2024.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333529 2024.05.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10333588 2024.05.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10333577 2024.05.26 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333526 2024.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10333507 2024.05.26 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10333445 2024.05.25 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10333504 2024.05.24 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10333576 2024.05.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10333395 2024.05.24 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10333396 2024.05.24 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333390 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10333399 2024.05.24 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10333389 2024.05.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10333388 2024.05.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10333393 2024.05.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333387 2024.05.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10333381 2024.05.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10333382 2024.05.24 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10333377 2024.05.24 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10333374 2024.05.24 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333375 2024.05.24 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10333373 2024.05.24 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10333372 2024.05.24 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10333369 2024.05.24 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10333431 2024.05.24 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10333424 2024.05.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10333421 2024.05.24 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10333417 2024.05.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10333418 2024.05.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10333432 2024.05.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10333413 2024.05.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10333414 2024.05.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10333416 2024.05.24 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333411 2024.05.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10333444 2024.05.24 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 10333408 2024.05.24 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10333400 2024.05.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10333397 2024.05.24 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10333404 2024.05.24 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10333398 2024.05.24 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10333365 2024.05.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333366 2024.05.24 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10333363 2024.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333364 2024.05.24 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333361 2024.05.24 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333358 2024.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10333362 2024.05.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10333360 2024.05.24 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10333357 2024.05.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333359 2024.05.24 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10333356 2024.05.24 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10333355 2024.05.24 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10333354 2024.05.24 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10333353 2024.05.24 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10333352 2024.05.24 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10333351 2024.05.24 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10333405 2024.05.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10183242 2024.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10183246 2024.05.16 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10183239 2024.05.16 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10183244 2024.05.16 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10183240 2024.05.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10183245 2024.05.16 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10183243 2024.05.16 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10183241 2024.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10183235 2024.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10183237 2024.05.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10183233 2024.05.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10183236 2024.05.16 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10183238 2024.05.16 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10183234 2024.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10183232 2024.05.16 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 10183229 2024.05.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10183230 2024.05.16 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10183227 2024.05.16 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10183225 2024.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10183226 2024.05.16 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10183228 2024.05.16 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10183223 2024.05.16 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10183222 2024.05.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10183224 2024.05.16 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10183204 2024.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10183203 2024.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10183201 2024.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10183202 2024.05.16 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10183200 2024.05.16 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10156394 2024.05.16 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10156392 2024.05.16 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10156419 2024.05.16 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10156406 2024.05.16 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10156405 2024.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10156412 2024.05.16 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10156402 2024.05.16 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10156407 2024.05.16 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10156409 2024.05.16 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10156403 2024.05.16 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10156421 2024.05.16 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10156404 2024.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10156396 2024.05.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10156395 2024.05.16 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10156398 2024.05.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10156417 2024.05.16 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10156414 2024.05.16 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10156415 2024.05.16 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10156422 2024.05.16 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10183198 2024.05.13 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10183199 2024.05.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10183197 2024.05.12 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10183195 2024.05.12 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10183194 2024.05.12 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10183193 2024.05.12 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10182770 2024.05.12 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10183121 2024.05.12 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10182767 2024.05.12 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10183089 2024.05.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10182595 2024.05.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 10182769 2024.05.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10183047 2024.05.12 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10182642 2024.05.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10182756 2024.05.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10182454 2024.05.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10182765 2024.05.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 10182682 2024.05.12 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 46 10182494 2024.05.12 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 10182766 2024.05.12 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 44 10182499 2024.05.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 10182489 2024.05.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 10182764 2024.05.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10183053 2024.05.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10183248 2024.05.12 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10182874 2024.05.12 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 12 10182675 2024.05.12 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10183141 2024.05.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10182768 2024.05.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10182763 2024.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10183064 2024.05.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10182654 2024.05.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10182650 2024.05.12 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10182758 2024.05.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10183137 2024.05.12 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10182875 2024.05.12 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10183020 2024.05.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10183022 2024.05.12 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10183014 2024.05.12 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 10182684 2024.05.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10182934 2024.05.12 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10182646 2024.05.12 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 10182507 2024.05.12 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10182504 2024.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10182667 2024.05.12 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10182760 2024.05.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10183188 2024.05.12 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10182674 2024.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 10182666 2024.05.12 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10182759 2024.05.12 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10183025 2024.05.12 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10183196 2024.05.10 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10183192 2024.05.10 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10183191 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10183190 2024.05.09 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10183189 2024.05.09 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10183220 2024.05.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10183218 2024.05.09 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10183219 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10183217 2024.05.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10183213 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10183212 2024.05.09 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10183210 2024.05.09 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10183209 2024.05.09 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10183208 2024.05.09 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10183206 2024.05.09 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10183205 2024.05.09 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10183207 2024.05.09 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10183187 2024.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10183186 2024.05.09 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10183184 2024.05.09 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10183182 2024.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10183183 2024.05.09 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10183180 2024.05.09 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10183181 2024.05.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10183179 2024.05.09 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10183178 2024.05.09 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10183177 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10183175 2024.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10183176 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10183173 2024.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10183174 2024.05.09 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10183221 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10183214 2024.05.09 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10183215 2024.05.09 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10183211 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10183172 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10074432 2024.05.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10074418 2024.05.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10074433 2024.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10074434 2024.05.06 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10074430 2024.05.06 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10074427 2024.05.06 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10074431 2024.05.06 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10074429 2024.05.06 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10074428 2024.05.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10074426 2024.05.06 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10074424 2024.05.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10074425 2024.05.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10074421 2024.05.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10074422 2024.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10074420 2024.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10074423 2024.05.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10074419 2024.05.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10074449 2024.05.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10074450 2024.05.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10074447 2024.05.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10074448 2024.05.06 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10074444 2024.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10074445 2024.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10074446 2024.05.06 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10074443 2024.05.06 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10074441 2024.05.06 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10074442 2024.05.06 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10074439 2024.05.06 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10072510 2024.05.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10072347 2024.05.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10072348 2024.05.06 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10072324 2024.05.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10072357 2024.05.06 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10072355 2024.05.06 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10072362 2024.05.06 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10072320 2024.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10072511 2024.05.06 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10072356 2024.05.06 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 10072506 2024.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10072545 2024.05.06 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10072513 2024.05.06 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10072326 2024.05.06 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10072504 2024.05.06 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10072516 2024.05.06 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10072323 2024.05.06 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10072358 2024.05.06 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10072322 2024.05.06 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10072360 2024.05.06 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10072359 2024.05.06 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10072321 2024.05.06 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10072509 2024.05.06 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10072361 2024.05.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10072351 2024.05.06 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10072363 2024.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10072352 2024.05.06 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10072520 2024.05.06 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10072514 2024.05.06 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10072350 2024.05.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10072349 2024.05.06 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10072505 2024.05.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10072518 2024.05.06 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10072325 2024.05.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10074436 2024.05.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 30 10074438 2024.05.05 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10074437 2024.05.04 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10074435 2024.05.04 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10074440 2024.05.04 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10037868 2024.05.03 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10037869 2024.05.03 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10037866 2024.05.03 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10037710 2024.05.03 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10037762 2024.05.03 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10037761 2024.05.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10037701 2024.05.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10037693 2024.05.03 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10037805 2024.05.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10037804 2024.05.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10037763 2024.05.03 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10037704 2024.05.03 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10037708 2024.05.03 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10037705 2024.05.03 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10037706 2024.05.03 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10037806 2024.05.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037793 2024.05.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 10037802 2024.05.03 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10037803 2024.05.03 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10037791 2024.05.03 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10037776 2024.05.03 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10037827 2024.05.03 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10037789 2024.05.03 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10037790 2024.05.03 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10037786 2024.05.03 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10037788 2024.05.03 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10037775 2024.05.03 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10037787 2024.05.03 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10037910 2024.05.02 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10037867 2024.04.30 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10037863 2024.04.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10037864 2024.04.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10037865 2024.04.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10037861 2024.04.30 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10037862 2024.04.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10037860 2024.04.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10037858 2024.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10037859 2024.04.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037855 2024.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10037854 2024.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10037857 2024.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10037853 2024.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10037851 2024.04.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10037852 2024.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10037850 2024.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10037856 2024.04.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10037849 2024.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10037848 2024.04.30 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10037846 2024.04.29 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10037847 2024.04.29 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10037845 2024.04.29 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10037844 2024.04.29 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10037885 2024.04.29 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10037883 2024.04.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10037884 2024.04.29 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10037882 2024.04.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10037881 2024.04.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10037880 2024.04.29 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10037879 2024.04.29 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10037877 2024.04.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10037878 2024.04.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10037875 2024.04.29 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10037876 2024.04.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037873 2024.04.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10037872 2024.04.29 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10037874 2024.04.29 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10037871 2024.04.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10037842 2024.04.29 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10037840 2024.04.29 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 10037870 2024.04.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10037839 2024.04.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10037843 2024.04.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10037837 2024.04.29 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10037836 2024.04.29 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10037841 2024.04.29 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10037835 2024.04.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10037833 2024.04.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10037834 2024.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037832 2024.04.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10037831 2024.04.29 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10037830 2024.04.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10037829 2024.04.29 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10037838 2024.04.29 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10037828 2024.04.29 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9975182 2024.04.26 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9975183 2024.04.26 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9975179 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9975184 2024.04.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9975178 2024.04.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9975180 2024.04.26 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 9975176 2024.04.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9975177 2024.04.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9975175 2024.04.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9975181 2024.04.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9975157 2024.04.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9975155 2024.04.26 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9975158 2024.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9975154 2024.04.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9975156 2024.04.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9975151 2024.04.26 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9975152 2024.04.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9975153 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9975150 2024.04.26 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9975149 2024.04.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9975148 2024.04.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9975146 2024.04.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9975147 2024.04.26 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9975144 2024.04.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9975145 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9975173 2024.04.26 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9975171 2024.04.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9975174 2024.04.26 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 9975170 2024.04.26 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9975143 2024.04.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9975168 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9975169 2024.04.26 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 37 9975167 2024.04.26 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9975165 2024.04.26 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9975172 2024.04.26 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 9975164 2024.04.26 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9975163 2024.04.26 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9975166 2024.04.26 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9975162 2024.04.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9975161 2024.04.26 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9975160 2024.04.26 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9975159 2024.04.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9929890 2024.04.16 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9929886 2024.04.12 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9929891 2024.04.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9929888 2024.04.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9929885 2024.04.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9929889 2024.04.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9929887 2024.04.11 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9929884 2024.04.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9929882 2024.04.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9929881 2024.04.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9929880 2024.04.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9929883 2024.04.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9929877 2024.04.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9929876 2024.04.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9929875 2024.04.11 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9929874 2024.04.11 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9929878 2024.04.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9929873 2024.04.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9929872 2024.04.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9929879 2024.04.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9929871 2024.04.11 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9929870 2024.04.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9929869 2024.04.11 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9929868 2024.04.11 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9929867 2024.04.11 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9929866 2024.04.11 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9929864 2024.04.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9929865 2024.04.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9929863 2024.04.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9929862 2024.04.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9929858 2024.04.11 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9929861 2024.04.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9929859 2024.04.11 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9929860 2024.04.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9929857 2024.04.11 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9929854 2024.04.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9929856 2024.04.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9929851 2024.04.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9929855 2024.04.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9929850 2024.04.11 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9929849 2024.04.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9929853 2024.04.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9929852 2024.04.11 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9929848 2024.04.11 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9876966 2024.04.10 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9863452 2024.04.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9863450 2024.04.08 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9863451 2024.04.08 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9863449 2024.04.08 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9863446 2024.04.08 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9863447 2024.04.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9863445 2024.04.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 9863448 2024.04.08 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9863467 2024.04.08 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9863466 2024.04.08 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9863464 2024.04.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9863465 2024.04.08 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9863463 2024.04.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9863462 2024.04.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9863461 2024.04.08 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9863459 2024.04.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9863460 2024.04.08 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9863457 2024.04.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9863456 2024.04.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9863458 2024.04.08 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9863454 2024.04.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9863468 2024.04.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9863455 2024.04.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9863453 2024.04.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9863444 2024.04.08 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9863443 2024.04.08 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9863442 2024.04.08 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9863440 2024.04.08 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9863438 2024.04.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9863439 2024.04.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9863437 2024.04.08 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9863435 2024.04.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9863441 2024.04.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9863436 2024.04.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9863434 2024.04.08 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9863433 2024.04.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9863432 2024.04.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9863431 2024.04.08 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9863429 2024.04.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9863430 2024.04.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9854061 2024.04.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9850055 2024.04.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9849243 2024.04.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9849242 2024.04.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9849244 2024.04.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9849240 2024.04.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9849241 2024.04.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9849239 2024.04.07 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9849238 2024.04.07 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9849237 2024.04.07 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9849236 2024.04.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9849235 2024.04.07 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9849260 2024.04.07 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 9849259 2024.04.07 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9849258 2024.04.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9849257 2024.04.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9849256 2024.04.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9849261 2024.04.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9849255 2024.04.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9849253 2024.04.07 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9849254 2024.04.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9849234 2024.04.07 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9849252 2024.04.07 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9849249 2024.04.07 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9849251 2024.04.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9849250 2024.04.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9849247 2024.04.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9849248 2024.04.07 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9849246 2024.04.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9849231 2024.04.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9849229 2024.04.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9849227 2024.04.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9849230 2024.04.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9849228 2024.04.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9849232 2024.04.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9849226 2024.04.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9849225 2024.04.07 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9849222 2024.04.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9849224 2024.04.07 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9849223 2024.04.07 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9849219 2024.04.07 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9849220 2024.04.07 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9849218 2024.04.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9849221 2024.04.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9849233 2024.04.07 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9849245 2024.04.07 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9843756 2024.04.06 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9843754 2024.04.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9843752 2024.04.06 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9843755 2024.04.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9843753 2024.04.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9843771 2024.04.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9843770 2024.04.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9843768 2024.04.06 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9843769 2024.04.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9843767 2024.04.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9843765 2024.04.06 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9843766 2024.04.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9843763 2024.04.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9843764 2024.04.06 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9843762 2024.04.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9843761 2024.04.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9843759 2024.04.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9843760 2024.04.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9843772 2024.04.06 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9843757 2024.04.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9843758 2024.04.06 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9843751 2024.04.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9843749 2024.04.06 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9843750 2024.04.06 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9843747 2024.04.06 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9843748 2024.04.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9843746 2024.04.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9843745 2024.04.06 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9843744 2024.04.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9843742 2024.04.06 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9843743 2024.04.06 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9843739 2024.04.06 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9843741 2024.04.06 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9843740 2024.04.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9843738 2024.04.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9843737 2024.04.06 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9843736 2024.04.06 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9827525 2024.04.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9827529 2024.04.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9827545 2024.04.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9827552 2024.04.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9827527 2024.04.05 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9827521 2024.04.05 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9827517 2024.04.05 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9827516 2024.04.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9827510 2024.04.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9827509 2024.04.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9827507 2024.04.05 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9827508 2024.04.05 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9827530 2024.04.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9827533 2024.04.05 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9827544 2024.04.05 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9827542 2024.04.05 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9827536 2024.04.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9827540 2024.04.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9827539 2024.04.05 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9827548 2024.04.05 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9827535 2024.04.05 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9827524 2024.04.05 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9827523 2024.04.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9827520 2024.04.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827512 2024.04.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9827518 2024.04.05 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9827522 2024.04.05 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9827511 2024.04.05 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9827504 2024.04.05 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9827501 2024.04.05 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9827500 2024.04.05 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9827499 2024.04.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9827503 2024.04.05 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9827497 2024.04.05 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9827495 2024.04.05 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9827488 2024.04.05 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9827486 2024.04.05 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9827550 2024.04.01 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9827534 2024.04.01 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9827547 2024.04.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9827549 2024.04.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9827483 2024.04.01 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9827492 2024.04.01 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9827485 2024.04.01 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9827479 2024.04.01 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9827477 2024.04.01 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9827474 2024.04.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9827473 2024.04.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9827496 2024.04.01 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9827498 2024.04.01 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 9827491 2024.04.01 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9827490 2024.04.01 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9827489 2024.04.01 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9827494 2024.04.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9827493 2024.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827487 2024.04.01 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9827484 2024.04.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9827482 2024.04.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9827481 2024.04.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9827478 2024.04.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9827475 2024.04.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9827480 2024.04.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9827476 2024.04.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827532 2024.04.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9827537 2024.04.01 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9827551 2024.04.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9827538 2024.04.01 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9827546 2024.04.01 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9827531 2024.04.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9827543 2024.04.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827541 2024.04.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9827526 2024.04.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9827519 2024.04.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9827514 2024.04.01 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9827528 2024.04.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9827513 2024.04.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9827515 2024.04.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9827505 2024.04.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9827506 2024.04.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9827472 2024.04.01 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9827471 2024.04.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9827469 2024.04.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9827470 2024.04.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9827466 2024.04.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9827467 2024.04.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9827468 2024.04.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9827465 2024.04.01 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9827463 2024.04.01 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9827464 2024.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827462 2024.04.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9827461 2024.04.01 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9827460 2024.04.01 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9827457 2024.04.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9827459 2024.04.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9827458 2024.04.01 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 9827456 2024.04.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9827452 2024.04.01 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9827455 2024.03.31 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9827454 2024.03.31 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9827453 2024.03.31 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9827449 2024.03.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9827451 2024.03.31 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9827450 2024.03.31 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9827448 2024.03.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9827447 2024.03.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9827445 2024.03.31 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9827446 2024.03.31 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9827444 2024.03.31 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9827443 2024.03.31 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9827442 2024.03.31 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827441 2024.03.31 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9827439 2024.03.31 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9827436 2024.03.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9827437 2024.03.31 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9827435 2024.03.31 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827434 2024.03.31 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9827440 2024.03.31 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827433 2024.03.31 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9827431 2024.03.31 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9827430 2024.03.31 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9827432 2024.03.31 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827429 2024.03.31 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9827428 2024.03.31 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9827426 2024.03.31 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9827427 2024.03.31 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9827425 2024.03.31 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9827438 2024.03.31 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9786727 2024.03.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9786731 2024.03.30 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9786739 2024.03.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9786736 2024.03.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9786729 2024.03.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9786743 2024.03.30 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9786726 2024.03.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9786706 2024.03.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9786725 2024.03.30 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9786724 2024.03.30 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9786709 2024.03.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9786730 2024.03.30 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9786732 2024.03.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9786738 2024.03.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9786746 2024.03.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9786742 2024.03.30 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9786745 2024.03.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9786740 2024.03.30 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9786734 2024.03.30 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9786737 2024.03.30 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9786733 2024.03.30 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9786741 2024.03.30 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9786721 2024.03.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9786744 2024.03.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9786728 2024.03.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9786703 2024.03.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9786692 2024.03.29 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9786711 2024.03.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9786693 2024.03.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9786707 2024.03.29 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9786686 2024.03.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9786705 2024.03.29 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9786704 2024.03.29 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 18 9786682 2024.03.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9786687 2024.03.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9786683 2024.03.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9786695 2024.03.29 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9786677 2024.03.29