DRUŻYNA

Drużyna: Ewa. Obserwator: Ewa Wnuk

Liczba gatunków: 34

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 19 309 18 18 0 2 5 11
2 1 1 19 1 0 0 0 1
3 16 33 29 16 0 0 6 10
4 4 6 32 4 0 1 1 2
5 3 5 34 3 0 0 1 2
6 0 0 34 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10018604 2024.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10018603 2024.05.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10018602 2024.05.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10018601 2024.04.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9800163 2024.04.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9800162 2024.04.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9800161 2024.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9779310 2024.03.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9776233 2024.03.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9776231 2024.03.29 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9776230 2024.03.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9776228 2024.03.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9776232 2024.03.29 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9776227 2024.03.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9776226 2024.03.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9776225 2024.03.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9776229 2024.03.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9776222 2024.03.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9776224 2024.03.29 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9776223 2024.03.29 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9776220 2024.03.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9776221 2024.03.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9775902 2024.03.29 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9775901 2024.02.10 PK
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9457073 2024.01.21 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9457072 2024.01.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9457071 2024.01.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9457069 2024.01.21 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9457067 2024.01.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9457068 2024.01.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9457066 2024.01.21 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9457065 2024.01.21 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9457064 2024.01.21 PK
pospolity łyska, Fulica atra 20 9457070 2024.01.21 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 9457063 2024.01.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9457062 2024.01.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9457061 2024.01.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 9457060 2024.01.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9457058 2024.01.21 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9457059 2024.01.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9457057 2024.01.21 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9457056 2024.01.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9457055 2024.01.21 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...