DRUŻYNA

Drużyna: TP Dubelt #3. Obserwator: Tomasz Tumiel

Liczba gatunków: 208

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 139 2202 59 59 0 9 25 25
2 69 3095 88 47 3 7 21 16
3 349 3465 128 108 0 20 47 41
4 370 812 175 138 0 37 65 36
5 430 717 207 153 0 37 75 41
6 184 410 208 92 0 22 44 26
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10327611 2024.06.13 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10327610 2024.06.13 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10327609 2024.06.13 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10327608 2024.06.13 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10327607 2024.06.13 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10327606 2024.06.13 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10327605 2024.06.13 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10327604 2024.06.13 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10327603 2024.06.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10327602 2024.06.13 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10327601 2024.06.13 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10327600 2024.06.13 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10327599 2024.06.13 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10327598 2024.06.13 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10327597 2024.06.13 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10327596 2024.06.13 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10327595 2024.06.13 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10327594 2024.06.13 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10327593 2024.06.13 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10327592 2024.06.13 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10327591 2024.06.13 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10327590 2024.06.13 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10327589 2024.06.13 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10327588 2024.06.13 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10327587 2024.06.13 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10327586 2024.06.13 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10327585 2024.06.13 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10327584 2024.06.13 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10327583 2024.06.13 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10327582 2024.06.13 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10327581 2024.06.13 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10327580 2024.06.13 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10327579 2024.06.13 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10327578 2024.06.13 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10327577 2024.06.13 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10327576 2024.06.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10327575 2024.06.13 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10327574 2024.06.13 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10327573 2024.06.13 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10327572 2024.06.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10327571 2024.06.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10327570 2024.06.13 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 10322846 2024.06.11 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10322845 2024.06.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10322848 2024.06.11 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10322847 2024.06.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10322844 2024.06.11 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10322840 2024.06.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10322843 2024.06.11 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 10322838 2024.06.11 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10322839 2024.06.11 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10322841 2024.06.11 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10322842 2024.06.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10322837 2024.06.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 10322836 2024.06.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10322835 2024.06.10 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10322834 2024.06.10 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10316374 2024.06.10 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10316373 2024.06.10 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10316372 2024.06.10 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10316371 2024.06.10 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10316370 2024.06.10 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10316369 2024.06.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10316368 2024.06.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10316367 2024.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316366 2024.06.10 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10316365 2024.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316364 2024.06.10 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10316363 2024.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316362 2024.06.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10316361 2024.06.10 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10316360 2024.06.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10316359 2024.06.10 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10316358 2024.06.10 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10316357 2024.06.10 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10316356 2024.06.10 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 10316355 2024.06.10 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10316354 2024.06.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10316353 2024.06.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10316352 2024.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316351 2024.06.10 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10316350 2024.06.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10316349 2024.06.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10316348 2024.06.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10316347 2024.06.10 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10316346 2024.06.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10315752 2024.06.09 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10315750 2024.06.09 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10315751 2024.06.09 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10315749 2024.06.09 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10315748 2024.06.09 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10312224 2024.06.09 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 13 10312225 2024.06.09 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10308330 2024.06.08 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10308331 2024.06.08 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10308329 2024.06.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299562 2024.06.07 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10299561 2024.06.07 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10299560 2024.06.07 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10299559 2024.06.07 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10299485 2024.06.07 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10299484 2024.06.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10299483 2024.06.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10299482 2024.06.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10299481 2024.06.07 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10299480 2024.06.07 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10299479 2024.06.07 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10299478 2024.06.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10299477 2024.06.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10299476 2024.06.07 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10299475 2024.06.07 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10299474 2024.06.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10299473 2024.06.07 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10299472 2024.06.07 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 10299471 2024.06.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10299470 2024.06.07 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10299557 2024.06.07 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10299556 2024.06.07 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10299555 2024.06.07 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10299554 2024.06.07 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10299553 2024.06.07 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10299552 2024.06.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10299551 2024.06.07 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10299550 2024.06.07 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10299558 2024.06.07 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10299547 2024.06.06 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10299548 2024.06.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 10299546 2024.06.06 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10299545 2024.06.06 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10299544 2024.06.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10299549 2024.06.06 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10299543 2024.06.06 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10293586 2024.06.06 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10293585 2024.06.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10293584 2024.06.06 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10293583 2024.06.06 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10293582 2024.06.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10293581 2024.06.06 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10293580 2024.06.06 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10293579 2024.06.06 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10293578 2024.06.06 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10293577 2024.06.06 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10293576 2024.06.06 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10293575 2024.06.06 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10293574 2024.06.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10293573 2024.06.06 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10293572 2024.06.06 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10293571 2024.06.06 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10293570 2024.06.06 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10293569 2024.06.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10293568 2024.06.06 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10293567 2024.06.06 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10293566 2024.06.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10293565 2024.06.06 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10293564 2024.06.06 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10293563 2024.06.06 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10293562 2024.06.06 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10293561 2024.06.06 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10293560 2024.06.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10293559 2024.06.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10293558 2024.06.06 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10293557 2024.06.06 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10293556 2024.06.06 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10293555 2024.06.06 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10293554 2024.06.06 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10293553 2024.06.06 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10293552 2024.06.06 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10293551 2024.06.06 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10293550 2024.06.06 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10293549 2024.06.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10293548 2024.06.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10293547 2024.06.06 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10293546 2024.06.06 PL
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 2 10289957 2024.06.05 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 10282839 2024.06.04 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 10282838 2024.06.04 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10276442 2024.06.02 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10276441 2024.06.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10276443 2024.06.02 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10270302 2024.06.02 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10268236 2024.06.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10268235 2024.06.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10268237 2024.06.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10268234 2024.06.01 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10256471 2024.05.31 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10256470 2024.05.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10256468 2024.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10256467 2024.05.30 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10256469 2024.05.30 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10256465 2024.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10256466 2024.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10256464 2024.05.30 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10256463 2024.05.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10256459 2024.05.30 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10256461 2024.05.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10256460 2024.05.29 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10256462 2024.05.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10256458 2024.05.29 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10256457 2024.05.29 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10256455 2024.05.29 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10256456 2024.05.29 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10256454 2024.05.29 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10235589 2024.05.28 PL
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10235588 2024.05.27 WM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10235610 2024.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10226923 2024.05.26 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10226921 2024.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10226922 2024.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10226919 2024.05.26 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10226920 2024.05.26 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10226918 2024.05.25 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10216910 2024.05.25 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10216909 2024.05.25 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10216908 2024.05.25 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10216819 2024.05.25 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10216822 2024.05.25 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10216817 2024.05.25 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10216818 2024.05.25 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10216821 2024.05.25 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10216816 2024.05.25 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 10213955 2024.05.25 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10213954 2024.05.25 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10213953 2024.05.25 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10213952 2024.05.25 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10206369 2024.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10206370 2024.05.24 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10206367 2024.05.24 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10206362 2024.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10206371 2024.05.23 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10206366 2024.05.23 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10206365 2024.05.23 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10206364 2024.05.23 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10206363 2024.05.23 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10206361 2024.05.23 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10206360 2024.05.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10206368 2024.05.23 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10201709 2024.05.22 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10201710 2024.05.22 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10199723 2024.05.22 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10199722 2024.05.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10199738 2024.05.22 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10199735 2024.05.22 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10199737 2024.05.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10199739 2024.05.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10199736 2024.05.22 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10199733 2024.05.22 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10199734 2024.05.22 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10199732 2024.05.22 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10199731 2024.05.22 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10199730 2024.05.22 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10199729 2024.05.22 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10199728 2024.05.22 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10199725 2024.05.22 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10199727 2024.05.22 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10199726 2024.05.22 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10199724 2024.05.22 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10197357 2024.05.22 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10197355 2024.05.21 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10197354 2024.05.21 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10197353 2024.05.21 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10197352 2024.05.21 PL
pospolity sroka, Pica pica 25 10197356 2024.05.21 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10197351 2024.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10197350 2024.05.21 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10197348 2024.05.21 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10197349 2024.05.21 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10197347 2024.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10176156 2024.05.19 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10176153 2024.05.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10176154 2024.05.19 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10176155 2024.05.19 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10176151 2024.05.19 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10176152 2024.05.19 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10176150 2024.05.19 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10176147 2024.05.19 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10176149 2024.05.19 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10176148 2024.05.19 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10176142 2024.05.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10176145 2024.05.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10176146 2024.05.19 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10176139 2024.05.19 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10176144 2024.05.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10176143 2024.05.19 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10176140 2024.05.19 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10176138 2024.05.19 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10176141 2024.05.19 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10176137 2024.05.19 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10172413 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172411 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172412 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172409 2024.05.18 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10172410 2024.05.18 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10172407 2024.05.18 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10172405 2024.05.18 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10172408 2024.05.18 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10172406 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172404 2024.05.18 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10172402 2024.05.18 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 10172403 2024.05.18 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10167374 2024.05.18 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 10167373 2024.05.18 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10167377 2024.05.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10167375 2024.05.18 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10167376 2024.05.18 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10167391 2024.05.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10167383 2024.05.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10167389 2024.05.18 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10167384 2024.05.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10167387 2024.05.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10167382 2024.05.18 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10167381 2024.05.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10167390 2024.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10167380 2024.05.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10167386 2024.05.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10167388 2024.05.18 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10167392 2024.05.18 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10167393 2024.05.18 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10167379 2024.05.18 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10167385 2024.05.18 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10167378 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10163078 2024.05.17 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10163077 2024.05.17 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10163076 2024.05.17 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10157414 2024.05.16 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10157415 2024.05.16 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10153809 2024.05.16 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10153474 2024.05.16 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10153469 2024.05.16 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10153472 2024.05.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 10153470 2024.05.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10153471 2024.05.16 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10152148 2024.05.16 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10152150 2024.05.16 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10152149 2024.05.16 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10150038 2024.05.15 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10150037 2024.05.15 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10150036 2024.05.15 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10150035 2024.05.15 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10150034 2024.05.15 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10150033 2024.05.15 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10147967 2024.05.15 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 10147966 2024.05.15 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10147970 2024.05.15 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10147969 2024.05.15 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10147968 2024.05.15 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10147986 2024.05.15 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 10147985 2024.05.15 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10147984 2024.05.15 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10147983 2024.05.15 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10147982 2024.05.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10147981 2024.05.15 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10147980 2024.05.15 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10147979 2024.05.15 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10147978 2024.05.15 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10147977 2024.05.15 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10147976 2024.05.15 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10147975 2024.05.15 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10147974 2024.05.15 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10147973 2024.05.15 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10147972 2024.05.15 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10147971 2024.05.15 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10147965 2024.05.15 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10147964 2024.05.15 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10147963 2024.05.15 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10147962 2024.05.15 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10147961 2024.05.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10147960 2024.05.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10147959 2024.05.15 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10147958 2024.05.15 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10147957 2024.05.15 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10147956 2024.05.15 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10147955 2024.05.15 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10147954 2024.05.15 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10147953 2024.05.15 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10147952 2024.05.15 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10147951 2024.05.15 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10147950 2024.05.15 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10137889 2024.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10137888 2024.05.13 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10137886 2024.05.13 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10137887 2024.05.13 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10137885 2024.05.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10137884 2024.05.13 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10137883 2024.05.13 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10137882 2024.05.13 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10137881 2024.05.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10137880 2024.05.13 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10137879 2024.05.13 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10137878 2024.05.13 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10137877 2024.05.13 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10137876 2024.05.13 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10137875 2024.05.13 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10137874 2024.05.13 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10137873 2024.05.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10137872 2024.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10137871 2024.05.13 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10137870 2024.05.13 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10137869 2024.05.13 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10137868 2024.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10130019 2024.05.13 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10130015 2024.05.13 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10130013 2024.05.13 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10130997 2024.05.12 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10130622 2024.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10130621 2024.05.12 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10130993 2024.05.12 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10130990 2024.05.12 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10130988 2024.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10130992 2024.05.12 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10131017 2024.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10131025 2024.05.12 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10131015 2024.05.12 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 10131019 2024.05.12 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10131012 2024.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10131018 2024.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10131013 2024.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10130625 2024.05.12 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10131004 2024.05.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10131009 2024.05.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10130629 2024.05.12 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10131010 2024.05.12 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10131007 2024.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10131011 2024.05.12 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10131006 2024.05.12 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10130607 2024.05.12 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10131696 2024.05.12 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10131003 2024.05.12 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10131005 2024.05.12 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10131014 2024.05.12 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10131001 2024.05.12 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10130627 2024.05.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10131002 2024.05.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10131000 2024.05.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10130999 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10131695 2024.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10130996 2024.05.12 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10130623 2024.05.12 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10130998 2024.05.12 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10130991 2024.05.12 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10130995 2024.05.12 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10130994 2024.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10130989 2024.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10130987 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10130986 2024.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10130620 2024.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10130984 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10130985 2024.05.12 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 10130981 2024.05.12 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10130983 2024.05.12 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10131008 2024.05.12 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10130975 2024.05.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10130980 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10130598 2024.05.12 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10130979 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10130978 2024.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10130971 2024.05.12 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10119697 2024.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10119696 2024.05.12 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10119695 2024.05.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10119694 2024.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10119693 2024.05.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10119692 2024.05.12 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10119691 2024.05.12 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10119690 2024.05.12 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10119689 2024.05.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10119688 2024.05.12 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10119687 2024.05.12 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10119686 2024.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10119685 2024.05.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10119684 2024.05.12 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10119683 2024.05.12 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10119682 2024.05.12 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10119681 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10119680 2024.05.12 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10119679 2024.05.12 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 10119678 2024.05.12 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10119677 2024.05.12 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10119676 2024.05.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10119675 2024.05.12 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10119674 2024.05.12 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10119673 2024.05.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10119672 2024.05.12 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10119671 2024.05.12 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10119670 2024.05.12 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10119669 2024.05.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10119668 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10112420 2024.05.11 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10112419 2024.05.11 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10112418 2024.05.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10112417 2024.05.11 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10112416 2024.05.11 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10112415 2024.05.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10112414 2024.05.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10112413 2024.05.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10112412 2024.05.11 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10112411 2024.05.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10112410 2024.05.11 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10112409 2024.05.11 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10112408 2024.05.11 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10112407 2024.05.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10112406 2024.05.11 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10112405 2024.05.11 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10112404 2024.05.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10112403 2024.05.11 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10112402 2024.05.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10112401 2024.05.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10112400 2024.05.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10112399 2024.05.11 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10112398 2024.05.11 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10112397 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10112396 2024.05.11 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 10112395 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10112394 2024.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10112393 2024.05.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10112392 2024.05.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10112391 2024.05.11 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10112389 2024.05.11 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10112388 2024.05.11 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10112390 2024.05.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 80 10106903 2024.05.11 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10106902 2024.05.11 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10100704 2024.05.10 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10094258 2024.05.09 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10094259 2024.05.09 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10093026 2024.05.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10093027 2024.05.08 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 10093025 2024.05.08 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10082050 2024.05.07 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10082051 2024.05.07 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10082049 2024.05.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10079016 2024.05.07 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10079017 2024.05.07 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10079014 2024.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10079015 2024.05.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10079013 2024.05.06 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10074294 2024.05.06 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10074296 2024.05.06 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10074295 2024.05.06 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10074293 2024.05.06 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10079001 2024.05.06 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10071709 2024.05.06 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10071708 2024.05.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10071707 2024.05.05 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10071706 2024.05.05 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10071703 2024.05.05 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10071702 2024.05.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10071701 2024.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10071700 2024.05.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10071699 2024.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10071698 2024.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10071697 2024.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10071696 2024.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10071695 2024.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10071694 2024.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10071693 2024.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10071692 2024.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10071691 2024.05.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10071690 2024.05.05 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10071705 2024.05.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 10071704 2024.05.05 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10060528 2024.05.04 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10060529 2024.05.04 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10060527 2024.05.04 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10060526 2024.05.04 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10060525 2024.05.03 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10044292 2024.05.03 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10044291 2024.05.03 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10044288 2024.05.03 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10044290 2024.05.03 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10044289 2024.05.03 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10044287 2024.05.03 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10037126 2024.05.03 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10037125 2024.05.03 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10037124 2024.05.03 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10037123 2024.05.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10037122 2024.05.03 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10037121 2024.05.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10037120 2024.05.03 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10037119 2024.05.03 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10037118 2024.05.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037117 2024.05.03 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10037116 2024.05.03 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10037115 2024.05.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10037114 2024.05.03 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10037113 2024.05.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037112 2024.05.03 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10037111 2024.05.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10037110 2024.05.03 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10037109 2024.05.03 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10037108 2024.05.03 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10037107 2024.05.03 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10037106 2024.05.03 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10037105 2024.05.03 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10037104 2024.05.03 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10037103 2024.05.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10037102 2024.05.03 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10032901 2024.05.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10032902 2024.05.02 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10032903 2024.05.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10032900 2024.05.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10032899 2024.05.02 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 10032895 2024.05.02 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10032898 2024.05.02 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10032896 2024.05.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10032897 2024.05.02 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10032893 2024.05.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10032894 2024.05.02 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10032892 2024.05.02 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10021729 2024.05.01 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10021727 2024.05.01 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10021726 2024.05.01 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10021728 2024.05.01 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 10021725 2024.05.01 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10021724 2024.05.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10012453 2024.04.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10012452 2024.04.30 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10012451 2024.04.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10012450 2024.04.30 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10012449 2024.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10012448 2024.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10012447 2024.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10012446 2024.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10012445 2024.04.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10012444 2024.04.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10012443 2024.04.30 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10012442 2024.04.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10012441 2024.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10012440 2024.04.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10012439 2024.04.30 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10012438 2024.04.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10012437 2024.04.30 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10009702 2024.04.30 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10009704 2024.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10009703 2024.04.30 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10009701 2024.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10009700 2024.04.30 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9994540 2024.04.28 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9994541 2024.04.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 9994539 2024.04.28 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9994538 2024.04.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9994537 2024.04.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9994535 2024.04.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9994536 2024.04.28 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9994533 2024.04.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9994534 2024.04.28 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9994532 2024.04.28 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9994529 2024.04.28 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9994530 2024.04.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9994531 2024.04.28 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9994528 2024.04.28 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9984086 2024.04.27 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9982334 2024.04.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 9982333 2024.04.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9982336 2024.04.27 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9984085 2024.04.27 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9982332 2024.04.26 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9982335 2024.04.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9957233 2024.04.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9957232 2024.04.24 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9957231 2024.04.24 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9957230 2024.04.24 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9957229 2024.04.23 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9957228 2024.04.23 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9957227 2024.04.23 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9957225 2024.04.23 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9957226 2024.04.23 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9950021 2024.04.22 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9950022 2024.04.22 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9950020 2024.04.22 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9950019 2024.04.22 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9950017 2024.04.22 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9950015 2024.04.22 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9950018 2024.04.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9950016 2024.04.22 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9950014 2024.04.22 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 9950011 2024.04.22 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 9950010 2024.04.22 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9950013 2024.04.22 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9950012 2024.04.22 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9947141 2024.04.21 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9947140 2024.04.21 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9947139 2024.04.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9947137 2024.04.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9947138 2024.04.21 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9947136 2024.04.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9947134 2024.04.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9947135 2024.04.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9947133 2024.04.21 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 9947131 2024.04.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9947130 2024.04.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9947129 2024.04.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9947132 2024.04.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9947128 2024.04.21 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9947127 2024.04.21 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9947125 2024.04.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9947126 2024.04.21 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 9947122 2024.04.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9947123 2024.04.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9947124 2024.04.21 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9947120 2024.04.21 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9947121 2024.04.21 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9939362 2024.04.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9930963 2024.04.19 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9930962 2024.04.19 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9930961 2024.04.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9930960 2024.04.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9930959 2024.04.19 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9930958 2024.04.19 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9930957 2024.04.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9930956 2024.04.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9930955 2024.04.19 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9930954 2024.04.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9930953 2024.04.19 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9930952 2024.04.19 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 9930951 2024.04.19 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9930950 2024.04.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9930949 2024.04.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9930948 2024.04.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9930980 2024.04.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9930979 2024.04.19 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9930978 2024.04.19 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9930977 2024.04.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9930976 2024.04.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9930975 2024.04.19 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9930974 2024.04.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9930973 2024.04.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9930972 2024.04.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9930971 2024.04.19 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9930970 2024.04.19 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9930969 2024.04.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9930968 2024.04.19 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9930967 2024.04.19 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9930966 2024.04.19 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9930965 2024.04.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9930964 2024.04.19 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9926489 2024.04.18 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9926473 2024.04.18 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 9926490 2024.04.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9926488 2024.04.18 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9926487 2024.04.18 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9926486 2024.04.18 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9926485 2024.04.18 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9926484 2024.04.18 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 9926483 2024.04.18 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9926482 2024.04.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9926481 2024.04.18 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9926480 2024.04.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9926479 2024.04.18 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9926478 2024.04.18 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9926477 2024.04.18 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9926476 2024.04.18 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9926475 2024.04.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9926474 2024.04.18 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9926472 2024.04.18 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9926471 2024.04.18 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9926470 2024.04.18 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9926469 2024.04.18 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9926468 2024.04.18 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9926467 2024.04.18 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9926466 2024.04.18 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9926465 2024.04.18 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9926464 2024.04.18 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9926463 2024.04.18 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9926462 2024.04.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9926461 2024.04.18 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9926460 2024.04.18 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9926459 2024.04.18 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9926458 2024.04.18 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 9926457 2024.04.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9923720 2024.04.17 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9923717 2024.04.17 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9923719 2024.04.17 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9923718 2024.04.17 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9923722 2024.04.17 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9923721 2024.04.17 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9923739 2024.04.17 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9923738 2024.04.17 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9923737 2024.04.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9923723 2024.04.17 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9923736 2024.04.17 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9923735 2024.04.17 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9923734 2024.04.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9923733 2024.04.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9923732 2024.04.17 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9923731 2024.04.17 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9923730 2024.04.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9923729 2024.04.17 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 26 9923728 2024.04.17 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9923727 2024.04.17 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9923726 2024.04.17 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9923725 2024.04.17 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9923724 2024.04.17 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9923716 2024.04.17 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9923715 2024.04.17 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9923714 2024.04.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9923713 2024.04.17 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9923712 2024.04.17 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9923711 2024.04.17 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9923710 2024.04.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9923709 2024.04.17 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9923708 2024.04.17 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9923707 2024.04.17 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9923706 2024.04.17 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9923705 2024.04.17 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9923704 2024.04.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9923703 2024.04.17 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9923702 2024.04.17 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9923701 2024.04.17 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9916026 2024.04.15 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9916025 2024.04.15 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9916022 2024.04.15 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 9916024 2024.04.15 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9916023 2024.04.15 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9897950 2024.04.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9897953 2024.04.13 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9897949 2024.04.13 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9897948 2024.04.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9897952 2024.04.13 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9891953 2024.04.13 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9891952 2024.04.13 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9891951 2024.04.13 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9891950 2024.04.13 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9891949 2024.04.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9891948 2024.04.13 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9891947 2024.04.13 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9891946 2024.04.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9891945 2024.04.13 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9891944 2024.04.13 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9891943 2024.04.13 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 60 9891942 2024.04.13 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9891941 2024.04.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9891940 2024.04.13 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9891939 2024.04.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9891938 2024.04.13 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9891937 2024.04.13 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9891936 2024.04.13 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9891935 2024.04.13 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9891934 2024.04.13 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9891933 2024.04.13 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9891932 2024.04.13 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9891931 2024.04.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9891930 2024.04.13 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9891929 2024.04.13 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9891928 2024.04.13 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9891927 2024.04.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9891926 2024.04.13 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9891925 2024.04.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9897951 2024.04.13 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9884542 2024.04.12 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9884554 2024.04.11 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9884553 2024.04.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9884552 2024.04.11 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9884551 2024.04.11 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9884550 2024.04.11 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9884549 2024.04.11 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9884548 2024.04.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9884547 2024.04.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9884546 2024.04.11 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9884545 2024.04.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9884544 2024.04.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9884543 2024.04.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9884541 2024.04.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9884540 2024.04.11 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9884539 2024.04.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9884538 2024.04.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 9884537 2024.04.11 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9884536 2024.04.11 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9884535 2024.04.11 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9884534 2024.04.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9884533 2024.04.11 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9884532 2024.04.11 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9884531 2024.04.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9884530 2024.04.11 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9884529 2024.04.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9884528 2024.04.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9884527 2024.04.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9884526 2024.04.11 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 9889845 2024.04.11 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9879332 2024.04.10 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9879333 2024.04.10 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9879331 2024.04.10 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9879330 2024.04.10 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9879329 2024.04.10 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9879328 2024.04.10 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9877116 2024.04.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9877132 2024.04.10 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9877130 2024.04.10 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9877129 2024.04.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9877131 2024.04.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9877128 2024.04.10 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9877127 2024.04.10 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 9877125 2024.04.10 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9877126 2024.04.10 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9877124 2024.04.10 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9877122 2024.04.10 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9877123 2024.04.10 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9877119 2024.04.09 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9877118 2024.04.09 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9877121 2024.04.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9877120 2024.04.09 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9877117 2024.04.09 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9866346 2024.04.09 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9866345 2024.04.09 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9866344 2024.04.09 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9866343 2024.04.09 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9866342 2024.04.09 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9866339 2024.04.09 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9866340 2024.04.08 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9866338 2024.04.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9866341 2024.04.08 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9867244 2024.04.08 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9867243 2024.04.08 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9867245 2024.04.08 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 9867246 2024.04.08 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 9849029 2024.04.07 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9848954 2024.04.07 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9848953 2024.04.07 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9848952 2024.04.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 35 9848951 2024.04.07 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9848950 2024.04.07 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9848949 2024.04.07 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9848948 2024.04.07 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9848947 2024.04.07 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9848946 2024.04.07 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9848945 2024.04.07 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9848944 2024.04.07 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9848943 2024.04.07 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9848942 2024.04.07 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9848941 2024.04.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9848940 2024.04.07 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9848939 2024.04.07 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 9848938 2024.04.07 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9848937 2024.04.07 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9848936 2024.04.07 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9848935 2024.04.07 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9848934 2024.04.07 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9848933 2024.04.07 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9848932 2024.04.07 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9848931 2024.04.07 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9848930 2024.04.07 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9848929 2024.04.07 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9848928 2024.04.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9848927 2024.04.07 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 9848926 2024.04.07 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9848925 2024.04.07 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9848924 2024.04.07 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9848923 2024.04.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9848922 2024.04.07 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9848921 2024.04.07 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9848920 2024.04.07 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9848919 2024.04.07 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9848918 2024.04.07 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9848917 2024.04.07 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9848916 2024.04.07 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9848915 2024.04.07 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9848914 2024.04.07 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9848913 2024.04.07 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9848912 2024.04.07 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9848911 2024.04.07 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9848910 2024.04.07 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9832350