DRUŻYNA

Drużyna: Robert Lo. Obserwator: Robert Locman

Liczba gatunków: 208

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 224 8617 79 79 2 15 29 33
2 121 2571 95 50 1 5 21 23
3 182 34247 122 75 2 19 27 27
4 213 5641 178 103 1 31 59 12
5 227 1008 205 94 0 33 50 11
6 40 147 208 29 0 10 17 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10323719 2024.06.12 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10323718 2024.06.12 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10310207 2024.06.09 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10310208 2024.06.09 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10310006 2024.06.09 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10310007 2024.06.09 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10309816 2024.06.09 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10309815 2024.06.09 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10301499 2024.06.08 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10301173 2024.06.08 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10301172 2024.06.08 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10290722 2024.06.05 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10290616 2024.06.05 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10290617 2024.06.05 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10290137 2024.06.05 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 10290135 2024.06.05 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 10290136 2024.06.05 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10290134 2024.06.05 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10281179 2024.06.03 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10281178 2024.06.03 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10273856 2024.06.02 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10270301 2024.06.02 WM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10270087 2024.06.02 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10270086 2024.06.02 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10270085 2024.06.02 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10270083 2024.06.02 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10270084 2024.06.02 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10269764 2024.06.02 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10266543 2024.06.01 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10266542 2024.06.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 10266541 2024.06.01 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10266540 2024.06.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10266539 2024.06.01 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 10266538 2024.06.01 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10266536 2024.06.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 10266537 2024.06.01 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10266534 2024.06.01 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10266535 2024.06.01 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10263092 2024.06.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10263091 2024.06.01 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10251633 2024.05.30 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10249725 2024.05.30 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10249592 2024.05.30 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10249591 2024.05.30 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10249589 2024.05.30 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10249590 2024.05.30 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10249587 2024.05.30 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10249588 2024.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10249585 2024.05.30 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10249584 2024.05.30 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10249586 2024.05.30 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10249583 2024.05.30 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10222147 2024.05.26 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10222148 2024.05.26 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10220262 2024.05.26 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10213679 2024.05.25 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10213671 2024.05.25 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10213488 2024.05.25 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10212415 2024.05.25 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10211998 2024.05.25 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10197159 2024.05.21 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10196988 2024.05.21 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10195068 2024.05.21 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10190503 2024.05.20 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10177391 2024.05.19 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10177390 2024.05.19 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10177389 2024.05.19 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10177388 2024.05.19 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10177386 2024.05.19 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10177385 2024.05.19 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10177387 2024.05.19 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10177384 2024.05.19 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10177383 2024.05.19 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10175412 2024.05.19 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10175309 2024.05.18 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10167788 2024.05.18 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10167789 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10166126 2024.05.18 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10166124 2024.05.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10166125 2024.05.18 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10166123 2024.05.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10166010 2024.05.18 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10166009 2024.05.18 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10165705 2024.05.18 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10164713 2024.05.18 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10164665 2024.05.18 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10152280 2024.05.16 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10151790 2024.05.16 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10151791 2024.05.16 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10151789 2024.05.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10151788 2024.05.16 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10151787 2024.05.16 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10149068 2024.05.15 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10149067 2024.05.15 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10149066 2024.05.15 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 10149065 2024.05.15 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10144955 2024.05.15 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10143335 2024.05.14 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10140674 2024.05.14 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10140673 2024.05.14 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10140672 2024.05.14 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10140671 2024.05.14 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 10140670 2024.05.14 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10140669 2024.05.14 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10135842 2024.05.13 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10135841 2024.05.13 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10132010 2024.05.13 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10132009 2024.05.13 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10132008 2024.05.13 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10132007 2024.05.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10132006 2024.05.13 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 10131098 2024.05.13 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10131102 2024.05.13 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10131099 2024.05.13 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10130083 2024.05.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10123425 2024.05.12 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10123424 2024.05.12 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10123422 2024.05.12 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10123426 2024.05.12 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10123421 2024.05.12 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10123423 2024.05.12 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10123420 2024.05.12 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10123418 2024.05.12 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10123416 2024.05.12 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10123417 2024.05.12 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10123419 2024.05.12 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10123414 2024.05.12 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10123413 2024.05.12 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10123415 2024.05.12 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10123412 2024.05.12 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10123411 2024.05.12 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10121644 2024.05.12 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10121643 2024.05.12 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10121206 2024.05.12 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10121012 2024.05.12 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10121011 2024.05.12 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10118477 2024.05.12 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10118475 2024.05.12 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10118474 2024.05.12 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10117474 2024.05.12 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10117475 2024.05.12 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 85 10117471 2024.05.12 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10117473 2024.05.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 55 10117472 2024.05.12 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 10117470 2024.05.12 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10117469 2024.05.12 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10117468 2024.05.12 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10117467 2024.05.12 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10106128 2024.05.11 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10106130 2024.05.11 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 10106129 2024.05.11 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10107104 2024.05.11 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10107102 2024.05.11 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10106125 2024.05.11 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10107103 2024.05.11 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 110 10106122 2024.05.11 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10106121 2024.05.11 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10107101 2024.05.11 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10106119 2024.05.11 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10106118 2024.05.11 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 10108555 2024.05.11 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10108553 2024.05.11 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10098575 2024.05.10 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10098576 2024.05.10 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10098574 2024.05.10 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10093076 2024.05.09 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10091399 2024.05.09 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10091380 2024.05.09 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10091379 2024.05.09 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10108558 2024.05.09 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10108556 2024.05.09 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 10108557 2024.05.09 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 10108554 2024.05.09 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10088984 2024.05.08 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10088985 2024.05.08 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10088986 2024.05.08 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10088983 2024.05.08 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10083297 2024.05.07 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10083298 2024.05.07 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10082479 2024.05.07 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10081586 2024.05.07 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10076683 2024.05.06 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10076682 2024.05.06 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10076684 2024.05.06 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10075149 2024.05.06 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10063397 2024.05.05 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10061960 2024.05.05 WM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10061959 2024.05.05 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10057521 2024.05.04 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10057522 2024.05.04 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10050069 2024.05.04 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10049832 2024.05.04 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10049831 2024.05.04 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10049830 2024.05.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 10049775 2024.05.04 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10049773 2024.05.04 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10049774 2024.05.04 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10049771 2024.05.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10049772 2024.05.04 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10049770 2024.05.04 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10049769 2024.05.04 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10049768 2024.05.04 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10049766 2024.05.04 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10049767 2024.05.04 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10049765 2024.05.04 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10039580 2024.05.03 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 45 10039579 2024.05.03 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10039318 2024.05.03 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10039317 2024.05.03 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 10039166 2024.05.03 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 10039165 2024.05.03 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10039162 2024.05.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10039163 2024.05.03 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 10039164 2024.05.03 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10039161 2024.05.03 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10039160 2024.05.03 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10039159 2024.05.03 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 10039158 2024.05.03 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10039157 2024.05.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10039156 2024.05.03 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10039155 2024.05.03 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10038123 2024.05.03 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10037915 2024.05.03 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10037916 2024.05.03 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10037158 2024.05.03 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10032574 2024.05.02 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10030857 2024.05.02 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10030858 2024.05.02 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 10030538 2024.05.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 10030537 2024.05.02 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 60 10030536 2024.05.02 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10030535 2024.05.02 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10030534 2024.05.02 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10030532 2024.05.02 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10030533 2024.05.02 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10030531 2024.05.02 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10029832 2024.05.02 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10028845 2024.05.02 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10027019 2024.05.02 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 10027020 2024.05.02 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 10026810 2024.05.02 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10026711 2024.05.02 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10025992 2024.05.02 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10025993 2024.05.02 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10021057 2024.05.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10019765 2024.05.01 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10018479 2024.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10018478 2024.05.01 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10017509 2024.05.01 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10017087 2024.05.01 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10016399 2024.05.01 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10016398 2024.05.01 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10016397 2024.05.01 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10015442 2024.05.01 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10014888 2024.05.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10014602 2024.05.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10014601 2024.05.01 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10014600 2024.05.01 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10014598 2024.05.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10014599 2024.05.01 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10014241 2024.05.01 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10014240 2024.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10014239 2024.05.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10014238 2024.05.01 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10013566 2024.05.01 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10013565 2024.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10013564 2024.05.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10007995 2024.04.30 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10007055 2024.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10006850 2024.04.30 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 17 10006849 2024.04.30 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 10006848 2024.04.30 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10006847 2024.04.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10006846 2024.04.30 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 10006845 2024.04.30 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10006844 2024.04.30 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 10006843 2024.04.30 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 13 10006842 2024.04.30 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 10006204 2024.04.30 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10000837 2024.04.29 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10000838 2024.04.29 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9998007 2024.04.29 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9998006 2024.04.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9998005 2024.04.29 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9998002 2024.04.29 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9998004 2024.04.29 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 9998003 2024.04.29 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9997262 2024.04.29 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9989433 2024.04.28 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9989060 2024.04.28 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9989059 2024.04.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9989061 2024.04.28 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9989058 2024.04.28 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9989057 2024.04.28 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9989056 2024.04.28 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 26 9986767 2024.04.28 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9986766 2024.04.28 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9986765 2024.04.28 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9986764 2024.04.28 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9986243 2024.04.28 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9986244 2024.04.28 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9986186 2024.04.28 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9986185 2024.04.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9985529 2024.04.28 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9985316 2024.04.28 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9985296 2024.04.28 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 9985297 2024.04.28 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 9985294 2024.04.28 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9985295 2024.04.28 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 9984888 2024.04.28 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9984887 2024.04.28 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9975236 2024.04.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9967361 2024.04.26 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9963663 2024.04.25 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 9962434 2024.04.25 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 250 9962431 2024.04.25 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 9962432 2024.04.25 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9962433 2024.04.25 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9957308 2024.04.24 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 9942934 2024.04.21 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 9942933 2024.04.21 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9942932 2024.04.21 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9942066 2024.04.21 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9942063 2024.04.21 WM
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9942064 2024.04.21 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9942065 2024.04.21 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 9939048 2024.04.21 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9939047 2024.04.21 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9936711 2024.04.20 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9936316 2024.04.20 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9935866 2024.04.20 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9935867 2024.04.20 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 65 9935833 2024.04.20 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 9935829 2024.04.20 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 25 9935831 2024.04.20 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 9935832 2024.04.20 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1100 9935828 2024.04.20 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9935827 2024.04.20 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9935826 2024.04.20 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9935489 2024.04.20 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 9935488 2024.04.20 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 140 9934985 2024.04.20 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 180 9934983 2024.04.20 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9933966 2024.04.20 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 23 9933965 2024.04.20 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9933964 2024.04.20 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9933733 2024.04.20 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9928036 2024.04.19 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9928031 2024.04.19 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9928030 2024.04.19 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9927848 2024.04.19 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 9927845 2024.04.19 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9927847 2024.04.19 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9927844 2024.04.19 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9927843 2024.04.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 280 9927841 2024.04.19 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 9927840 2024.04.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9927842 2024.04.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 9927838 2024.04.19 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9927839 2024.04.19 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9927837 2024.04.19 PL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9927836 2024.04.19 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 140 9924942 2024.04.18 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9920497 2024.04.17 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9920397 2024.04.17 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9920395 2024.04.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9920396 2024.04.17 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9920394 2024.04.17 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9920393 2024.04.17 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 110 9920392 2024.04.17 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9918418 2024.04.16 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9918416 2024.04.16 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9918413 2024.04.16 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9918414 2024.04.16 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 9918412 2024.04.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 110 9918415 2024.04.16 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9917251 2024.04.16 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9901461 2024.04.14 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9900295 2024.04.14 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9900204 2024.04.14 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9900142 2024.04.14 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9896314 2024.04.13 WM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9894736 2024.04.13 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9894687 2024.04.13 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9894384 2024.04.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9893918 2024.04.13 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9892232 2024.04.13 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9892098 2024.04.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9892099 2024.04.13 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 9892097 2024.04.13 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 9892096 2024.04.13 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9892095 2024.04.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9892094 2024.04.13 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9891413 2024.04.13 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9891411 2024.04.13 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9891412 2024.04.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9891266 2024.04.13 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9891265 2024.04.13 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 9891076 2024.04.13 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 4 9890831 2024.04.13 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9890678 2024.04.13 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 9890590 2024.04.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9890589 2024.04.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9890587 2024.04.13 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9890588 2024.04.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9884840 2024.04.12 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9881080 2024.04.11 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 9881078 2024.04.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9881079 2024.04.11 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9881076 2024.04.11 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9881077 2024.04.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9876176 2024.04.10 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9876172 2024.04.10 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9876174 2024.04.10 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9876175 2024.04.10 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9876173 2024.04.10 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9870551 2024.04.09 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9870550 2024.04.09 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9869816 2024.04.09 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9862757 2024.04.08 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9862753 2024.04.08 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9861092 2024.04.08 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 9851213 2024.04.07 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9851211 2024.04.07 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9851212 2024.04.07 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9850577 2024.04.07 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9850576 2024.04.07 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 9850100 2024.04.07 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9849758 2024.04.07 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 90 9849563 2024.04.07 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9849566 2024.04.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 65 9849560 2024.04.07 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9849564 2024.04.07 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9849567 2024.04.07 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9849565 2024.04.07 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9849559 2024.04.07 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 9849561 2024.04.07 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 9849558 2024.04.07 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 240 9849557 2024.04.07 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 9849555 2024.04.07 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 180 9849562 2024.04.07 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9849554 2024.04.07 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9849553 2024.04.07 WM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9846469 2024.04.07 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9846468 2024.04.07 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9846467 2024.04.07 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9846472 2024.04.07 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9846471 2024.04.07 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9846470 2024.04.07 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9846466 2024.04.07 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9846465 2024.04.07 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9833688 2024.04.06 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9833478 2024.04.06 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 25 9833482 2024.04.06 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9828968 2024.04.05 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 9828386 2024.04.05 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 9828385 2024.04.05 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9828969 2024.04.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 110 9828967 2024.04.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 110 9820133 2024.04.04 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 80 9820132 2024.04.04 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9819260 2024.04.04 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9819259 2024.04.04 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9819258 2024.04.04 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9816420 2024.04.03 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 190 9812399 2024.04.02 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9807777 2024.04.01 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9807778 2024.04.01 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9799961 2024.04.01 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9799837 2024.04.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 120 9799838 2024.04.01 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 9799578 2024.04.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9799577 2024.04.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 9799575 2024.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 320 9799576 2024.04.01 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9799574 2024.04.01 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9799573 2024.04.01 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9799572 2024.04.01 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9799571 2024.04.01 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9799570 2024.04.01 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9791848 2024.03.31 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9791847 2024.03.31 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 9783785 2024.03.30 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9783738 2024.03.30 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9783737 2024.03.30 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9783736 2024.03.30 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9782513 2024.03.30 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9782438 2024.03.30 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9779989 2024.03.30 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9778402 2024.03.30 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9778394 2024.03.30 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9778109 2024.03.30 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9778103 2024.03.30 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9778088 2024.03.30 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9778029 2024.03.30 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9778028 2024.03.30 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9777989 2024.03.30 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9783267 2024.03.30 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 9774311 2024.03.29 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9770237 2024.03.29 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9770236 2024.03.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9770235 2024.03.29 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9770234 2024.03.29 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9770233 2024.03.29 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 14 9765691 2024.03.28 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9765690 2024.03.28 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9761396 2024.03.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9761397 2024.03.26 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9757570 2024.03.26 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9757569 2024.03.26 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 550 9752253 2024.03.25 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9752250 2024.03.25 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 250 9752249 2024.03.25 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3500 9752252 2024.03.25 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 9752251 2024.03.25 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9752247 2024.03.25 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9752246 2024.03.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9752248 2024.03.25 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9742722 2024.03.24 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 650 9742482 2024.03.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9741443 2024.03.24 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9741442 2024.03.24 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9741441 2024.03.24 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 9740709 2024.03.24 WM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9740707 2024.03.24 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1800 9740708 2024.03.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 9740688 2024.03.24 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9740687 2024.03.24 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9740686 2024.03.24 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 9740685 2024.03.24 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 140 9740684 2024.03.24 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9740683 2024.03.24 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 9740682 2024.03.24 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9740680 2024.03.24 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9740681 2024.03.24 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9730422 2024.03.23 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9730421 2024.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9730184 2024.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9730182 2024.03.23 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 9730183 2024.03.22 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 9726060 2024.03.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9726061 2024.03.22 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9725298 2024.03.22 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 130 9725297 2024.03.22 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 9725024 2024.03.22 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1100 9725025 2024.03.22 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9725021 2024.03.22 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 9725023 2024.03.22 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9725022 2024.03.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 14 9725020 2024.03.22 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9724084 2024.03.22 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9719557 2024.03.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 350 9719555 2024.03.21 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 9719556 2024.03.21 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 9719558 2024.03.21 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9724072 2024.03.21 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9724064 2024.03.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9724067 2024.03.21 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 85 9724065 2024.03.21 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9724066 2024.03.21 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 130 9724068 2024.03.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1200 9724069 2024.03.21 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3500 9724070 2024.03.21 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9724071 2024.03.21 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9715471 2024.03.20 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9712884 2024.03.20 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 80 9709101 2024.03.19 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 9709100 2024.03.19 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 400 9709098 2024.03.19 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 9709099 2024.03.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4500 9709096 2024.03.19 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2500 9709097 2024.03.19 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9709095 2024.03.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9708830 2024.03.19 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9708831 2024.03.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9708829 2024.03.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9708828 2024.03.19 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9705462 2024.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 190 9705463 2024.03.18 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2500 9697844 2024.03.17 WM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9697848 2024.03.17 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 9697845 2024.03.17 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 800 9697849 2024.03.17 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9699685 2024.03.17 WM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9699679 2024.03.17 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9697846 2024.03.17 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9708422 2024.03.17 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9708423 2024.03.17 WM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 5 9703125 2024.03.17 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9697847 2024.03.16 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9689525 2024.03.16 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9689303 2024.03.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 9689307 2024.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 9689304 2024.03.16 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9689305 2024.03.16 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9689301 2024.03.16 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9688989 2024.03.16 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9688988 2024.03.16 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9688990 2024.03.16 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9688993 2024.03.16 WM
pospolity łyska, Fulica atra 16 9688994 2024.03.16 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9688983 2024.03.16 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 9688986 2024.03.16 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9688987 2024.03.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9688992 2024.03.16 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9688991 2024.03.16 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9688982 2024.03.16 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9688985 2024.03.16 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9688984 2024.03.16 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 9683032 2024.03.15 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9683030 2024.03.15 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9683031 2024.03.15 WM
pospolity łyska, Fulica atra 9 9683029 2024.03.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 130 9683027 2024.03.15 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9683024 2024.03.15 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 9683025 2024.03.15 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1100 9683028 2024.03.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 9683026 2024.03.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 35 9678042 2024.03.14 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9678024 2024.03.14 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9678025 2024.03.14 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9678011 2024.03.14 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9678010 2024.03.14 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 9674689 2024.03.14 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 20 9658834 2024.03.10 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9658833 2024.03.10 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9658835 2024.03.10 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 9658831 2024.03.10 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9658832 2024.03.10 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9658830 2024.03.10 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 9658827 2024.03.10 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9658829 2024.03.10 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9658826 2024.03.10 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9655100 2024.03.10 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 9655098 2024.03.10 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1500 9655097 2024.03.10 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9654733 2024.03.10 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9660954 2024.03.10 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9660955 2024.03.10 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9660957 2024.03.10 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9654734 2024.03.08 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9643908 2024.03.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9643907 2024.03.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9641035 2024.03.07 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9640647 2024.03.07 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9640646 2024.03.07 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9636355 2024.03.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9636354 2024.03.06 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9636353 2024.03.06 WM
pospolity bogatka, Parus major 20 9636293 2024.03.06 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9636290 2024.03.06 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9636291 2024.03.06 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9636292 2024.03.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9630167 2024.03.04 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9630168 2024.03.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 9630166 2024.03.04 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9629251 2024.03.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 52 9621959 2024.03.03 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9621958 2024.03.03 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9621957 2024.03.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9620010 2024.03.03 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9620011 2024.03.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9606619 2024.02.29 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9598198 2024.02.27 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9592507 2024.02.26 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9589172 2024.02.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9585725 2024.02.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9585723 2024.02.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9585724 2024.02.25 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9585721 2024.02.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9585151 2024.02.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9585150 2024.02.25 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9585149 2024.02.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 9585147 2024.02.25 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9585148 2024.02.25 WM
pospolity łyska, Fulica atra 22 9585146 2024.02.25 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9585145 2024.02.25 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 9585142 2024.02.25 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 9585143 2024.02.25 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9580396 2024.02.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9580194 2024.02.24 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9577785 2024.02.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9577784 2024.02.24 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 9577786 2024.02.24 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9577783 2024.02.24 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 9577733 2024.02.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9574807 2024.02.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9571973 2024.02.22 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9571972 2024.02.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9571874 2024.02.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9571873 2024.02.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 9571872 2024.02.22 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9571708 2024.02.22 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9571707 2024.02.22 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9571706 2024.02.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9571244 2024.02.22 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 9571243 2024.02.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9571223 2024.02.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9571222 2024.02.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9571221 2024.02.22 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 55 9571153 2024.02.22 WM
pospolity bogatka, Parus major 20 9571152 2024.02.22 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9571151 2024.02.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 9 9571160 2024.02.19 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9571150 2024.02.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9571159 2024.02.19 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 16 9571149 2024.02.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 9571148 2024.02.19 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9571147 2024.02.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9562576 2024.02.19 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9562579 2024.02.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9562580 2024.02.19 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9562578 2024.02.19 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9562577 2024.02.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9562574 2024.02.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 65 9562575 2024.02.19 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9558812 2024.02.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 9558796 2024.02.18 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9558795 2024.02.18 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9558794 2024.02.18 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 9554198 2024.02.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9554196 2024.02.18 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 45 9554197 2024.02.18 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9554194 2024.02.18 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 17 9554195 2024.02.18 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9553967 2024.02.18 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9553944 2024.02.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9553945 2024.02.18 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9553943 2024.02.18 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9553942 2024.02.18 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9553885 2024.02.18 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 190 9553886 2024.02.17 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9550908 2024.02.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 23 9550910 2024.02.17 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9550909 2024.02.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9548466 2024.02.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 9548463 2024.02.16 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 100 9540399 2024.02.14 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9524585 2024.02.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 52 9521016 2024.02.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9521015 2024.02.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9521014 2024.02.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9515521 2024.02.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9512378 2024.02.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9512305 2024.02.06 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 45 9512304 2024.02.06 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 110 9512303 2024.02.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9512306 2024.02.06 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 9512302 2024.02.06 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9512301 2024.02.06 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9510572 2024.02.05 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9510573 2024.02.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9510466 2024.02.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9510452 2024.02.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9510335 2024.02.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9510465 2024.02.05 WM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9507638 2024.02.04 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 9506537 2024.02.04 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9506536 2024.02.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9506534 2024.02.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 13 9506535 2024.02.04 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9505615 2024.02.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9505613 2024.02.04 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9505614 2024.02.04 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9505516 2024.02.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9505515 2024.02.04 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9505514 2024.02.04 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9505492 2024.02.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9505493 2024.02.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9505494 2024.02.03 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9502625 2024.02.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9502616 2024.02.03 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9502618 2024.02.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9502617 2024.02.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 6 9502612 2024.02.03 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9502613 2024.02.03 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9502615 2024.02.03 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 9502614 2024.02.03 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 9502259 2024.02.03 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 9502257 2024.02.03 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 9502258 2024.02.03 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9502256 2024.02.03 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 9502255 2024.02.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9487956 2024.01.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 14 9487944 2024.01.29 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 90 9482571 2024.01.28 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 32 9482287 2024.01.28 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9482286 2024.01.28 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9482288 2024.01.28 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 31 9482283 2024.01.28 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 330 9482285 2024.01.28 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9479474 2024.01.28 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9478419 2024.01.27 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 80 9478420 2024.01.27 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 210 9478418 2024.01.27 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9472628 2024.01.26 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 9472627 2024.01.26 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 27 9472624 2024.01.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 400 9472626 2024.01.26 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9472622 2024.01.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9472623 2024.01.26 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9467010 2024.01.23 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9462661 2024.01.22 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9462308 2024.01.22 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9462309 2024.01.22 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9462303 2024.01.22 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9462304 2024.01.22 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9462305 2024.01.22 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9462307 2024.01.22 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9462306 2024.01.22 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9462302 2024.01.22 WM
pospolity bogatka, Parus major 35 9462301 2024.01.22 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9462300 2024.01.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9462298 2024.01.22 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9462297 2024.01.22 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 9462299 2024.01.22 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9462296 2024.01.22 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9462295 2024.01.22 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 100 9462294 2024.01.22 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 9461798 2024.01.22 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9456452 2024.01.21 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9455765 2024.01.21 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 9455608 2024.01.21 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9455607 2024.01.21 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 9455606 2024.01.21 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9455604 2024.01.21 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9455605 2024.01.21 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9455603 2024.01.21 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9451400 2024.01.20 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9451414 2024.01.20 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9451398 2024.01.20 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9451399 2024.01.20 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9451397 2024.01.20 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 35 9451396 2024.01.20 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9448149 2024.01.19 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 9433126 2024.01.16 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9378455 2024.01.15 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9372355 2024.01.14 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 90 9372354 2024.01.14 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9372019 2024.01.14 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9372020 2024.01.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9371105 2024.01.14 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9371102 2024.01.14 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9371101 2024.01.14 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9371100 2024.01.14 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 300 9371103 2024.01.14 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 9371099 2024.01.14 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 350 9371104 2024.01.14 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9371098 2024.01.14 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9370818 2024.01.14 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 650 9370637 2024.01.14 WM
pospolity łyska, Fulica atra 16 9370635 2024.01.14 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9370636 2024.01.14 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9370634 2024.01.14 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9365282 2024.01.13 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 9365228 2024.01.13 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9365054 2024.01.13 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 65 9365055 2024.01.13 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 45 9364228 2024.01.13 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9364120 2024.01.13 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9364118 2024.01.13 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 22 9364119 2024.01.13 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 120 9363833 2024.01.13 PL
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9369437 2024.01.13 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 17 9369438 2024.01.13 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9369436 2024.01.13 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9358814 2024.01.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9356258 2024.01.11 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 9356257 2024.01.11 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9356259 2024.01.11 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9350313 2024.01.09 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9350312 2024.01.09 WM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9350218 2024.01.09 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9350219 2024.01.09 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9350008 2024.01.09 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9348687 2024.01.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9348688 2024.01.09 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9348686 2024.01.09 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9348685 2024.01.09 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9348684 2024.01.09 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9348683 2024.01.09 WM
pospolity bogatka, Parus major 20 9348682 2024.01.09 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9348681 2024.01.09 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9348680 2024.01.09 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9348679 2024.01.09 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9348678 2024.01.09 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9348677 2024.01.09 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 9348676 2024.01.09 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9348675 2024.01.09 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9346449 2024.01.08 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9345864 2024.01.08 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9345680 2024.01.08 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9345679 2024.01.08 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9345686 2024.01.08 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9345688 2024.01.08 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9345684 2024.01.08 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9345683 2024.01.08 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 9345687 2024.01.08 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9345681 2024.01.08 WM
pospolity bogatka, Parus major 25 9345677 2024.01.08 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9345685 2024.01.08 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 70 9345682 2024.01.08 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9345675 2024.01.08 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 23 9345676 2024.01.08 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9339873 2024.01.07 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9339169 2024.01.07 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9339171 2024.01.07 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9339170 2024.01.07 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9338804 2024.01.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9338801 2024.01.07 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9338803 2024.01.07 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 9338799 2024.01.07 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9338802 2024.01.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9338800 2024.01.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9338797 2024.01.07 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9338798 2024.01.07 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9338796 2024.01.07 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 850 9338795 2024.01.07 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9338528 2024.01.07 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9345070 2024.01.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9345069 2024.01.07 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 9345071 2024.01.07 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9345072 2024.01.07 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9335345 2024.01.06 WM