DRUŻYNA

Drużyna: PIOTR WÓJCIK. Obserwator: Piotr Wójcik

Liczba gatunków: 126

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 41 150 32 32 0 1 10 21
2 57 1082 61 38 0 4 15 19
3 37 286 87 35 0 4 12 19
4 37 122 113 31 0 5 24 2
5 25 121 126 23 0 9 10 4
6 0 0 126 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175891 2024.05.19 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10175890 2024.05.19 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10148660 2024.05.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10148659 2024.05.15 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10148623 2024.05.15 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10148622 2024.05.15 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10148621 2024.05.15 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10137184 2024.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10137176 2024.05.13 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10137173 2024.05.13 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10135992 2024.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10118356 2024.05.12 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10118355 2024.05.12 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10064391 2024.05.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10063406 2024.05.05 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10063403 2024.05.05 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10063401 2024.05.05 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10063399 2024.05.05 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10062231 2024.05.05 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 10062230 2024.05.05 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10061994 2024.05.05 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10050914 2024.05.04 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10050208 2024.05.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10050065 2024.05.04 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 10050063 2024.05.04 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10011415 2024.04.30 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9985403 2024.04.28 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9985402 2024.04.28 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9985396 2024.04.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9985385 2024.04.28 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9985011 2024.04.28 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9985007 2024.04.28 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9985002 2024.04.28 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9984988 2024.04.28 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9984984 2024.04.28 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9966911 2024.04.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9963592 2024.04.25 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 9963591 2024.04.25 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9962450 2024.04.25 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9941106 2024.04.21 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9940656 2024.04.21 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 14 9940428 2024.04.21 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 9940023 2024.04.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9940014 2024.04.21 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9940012 2024.04.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9940011 2024.04.21 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9916740 2024.04.16 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9915364 2024.04.14 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9900907 2024.04.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9900906 2024.04.14 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9900889 2024.04.14 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9890630 2024.04.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9845815 2024.04.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9845435 2024.04.07 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9845401 2024.04.07 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9845277 2024.04.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9845155 2024.04.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9844813 2024.04.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9826879 2024.04.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9805991 2024.04.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9798451 2024.04.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9798134 2024.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9791591 2024.03.31 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9778452 2024.03.30 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9771924 2024.03.29 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9771911 2024.03.29 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9771882 2024.03.29 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 12 9771881 2024.03.29 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9771779 2024.03.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9771555 2024.03.29 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9771358 2024.03.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9771258 2024.03.29 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9770885 2024.03.29 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9770884 2024.03.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9770883 2024.03.29 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9770882 2024.03.29 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 9770881 2024.03.29 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9738264 2024.03.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9738263 2024.03.24 PK
pospolity żuraw, Grus grus 140 9689217 2024.03.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9688958 2024.03.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9688942 2024.03.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9688940 2024.03.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9688939 2024.03.16 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9682151 2024.03.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9682143 2024.03.15 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9658704 2024.03.10 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9655742 2024.03.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9629216 2024.03.04 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9628650 2024.03.03 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9622562 2024.03.03 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9622552 2024.03.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9622551 2024.03.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9622550 2024.03.03 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 9622549 2024.03.03 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9622548 2024.03.03 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9615987 2024.03.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9615981 2024.03.02 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9615955 2024.03.02 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 9586025 2024.02.25 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9585074 2024.02.25 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9585073 2024.02.25 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9584860 2024.02.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9584841 2024.02.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9584840 2024.02.25 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 10 9584550 2024.02.25 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9584528 2024.02.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9584527 2024.02.25 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9583987 2024.02.25 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9583985 2024.02.25 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9568826 2024.02.21 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9568510 2024.02.21 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9568266 2024.02.21 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9568265 2024.02.21 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9568259 2024.02.21 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9568179 2024.02.21 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9568135 2024.02.21 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9566416 2024.02.20 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9565836 2024.02.20 LB
pospolity żuraw, Grus grus 230 9565671 2024.02.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9565386 2024.02.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9565062 2024.02.20 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9565061 2024.02.20 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9565060 2024.02.20 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9565043 2024.02.20 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 48 9563792 2024.02.19 LB
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9559134 2024.02.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9554497 2024.02.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9554000 2024.02.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9553999 2024.02.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9550133 2024.02.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9550132 2024.02.17 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9550131 2024.02.17 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9543088 2024.02.15 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 23 9539140 2024.02.14 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9534748 2024.02.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9534061 2024.02.12 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9529218 2024.02.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9529203 2024.02.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9529121 2024.02.11 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9529120 2024.02.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9529087 2024.02.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9529082 2024.02.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9529081 2024.02.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 21 9529080 2024.02.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9529078 2024.02.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9529077 2024.02.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9512264 2024.02.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9498202 2024.02.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9498201 2024.02.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9498200 2024.02.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9498199 2024.02.01 PK
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 17 9498197 2024.02.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9498196 2024.02.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9498195 2024.02.01 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9497253 2024.02.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9494964 2024.01.31 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9493984 2024.01.30 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 9492848 2024.01.30 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9492755 2024.01.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9491645 2024.01.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9491612 2024.01.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9491609 2024.01.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9491607 2024.01.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9491605 2024.01.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9491604 2024.01.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9491276 2024.01.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9491275 2024.01.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9491274 2024.01.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9491271 2024.01.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9491269 2024.01.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9491267 2024.01.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 7 9491265 2024.01.30 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9481457 2024.01.28 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9481145 2024.01.28 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9481137 2024.01.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9481128 2024.01.28 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9481123 2024.01.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9480727 2024.01.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9480313 2024.01.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9480312 2024.01.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9479848 2024.01.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9479838 2024.01.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9479780 2024.01.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9479772 2024.01.28 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9479405 2024.01.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9479379 2024.01.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 7 9479376 2024.01.28 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9479373 2024.01.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 17 9479320 2024.01.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9479319 2024.01.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9479318 2024.01.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9479317 2024.01.28 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9479287 2024.01.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9479286 2024.01.28 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9479285 2024.01.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9479284 2024.01.28 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...