DRUŻYNA

Drużyna: SalixAlba. Obserwator: Arkadiusz Wuwer

Liczba gatunków: 200

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 622 15318 87 87 0 13 36 38
2 156 3860 93 53 0 4 19 30
3 1141 13071 129 107 1 17 41 48
4 1156 6207 179 145 0 26 69 50
5 601 2891 194 124 0 20 60 44
6 266 1249 200 92 1 11 38 42
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10341701 2024.06.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10341703 2024.06.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10339222 2024.06.15 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10339221 2024.06.15 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10339220 2024.06.15 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10339086 2024.06.15 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 10329563 2024.06.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 11 10329332 2024.06.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10329258 2024.06.13 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 10330773 2024.06.13 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10330774 2024.06.13 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10341702 2024.06.13 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 3 10326580 2024.06.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 11 10326282 2024.06.12 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 2 10323001 2024.06.11 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 2 10322946 2024.06.11 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 7 10322887 2024.06.11 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10322217 2024.06.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10321298 2024.06.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10321369 2024.06.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 10321363 2024.06.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10321364 2024.06.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10321371 2024.06.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 34 10321370 2024.06.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10321372 2024.06.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10321376 2024.06.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10321366 2024.06.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10321365 2024.06.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10321367 2024.06.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10321368 2024.06.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10321374 2024.06.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 6 10321373 2024.06.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 10321375 2024.06.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10321388 2024.06.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10321387 2024.06.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10321380 2024.06.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10321382 2024.06.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10321384 2024.06.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10321377 2024.06.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10321378 2024.06.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10321379 2024.06.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10321385 2024.06.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10321381 2024.06.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10321383 2024.06.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10321389 2024.06.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10321386 2024.06.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10321390 2024.06.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10318324 2024.06.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10312757 2024.06.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10312756 2024.06.09 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10310756 2024.06.09 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10316615 2024.06.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10316553 2024.06.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10316551 2024.06.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10316602 2024.06.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10316547 2024.06.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10316550 2024.06.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10316604 2024.06.09 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10316600 2024.06.09 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10316603 2024.06.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10316557 2024.06.09 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10316626 2024.06.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 7 10316549 2024.06.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10316607 2024.06.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10316546 2024.06.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10316606 2024.06.09 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10316545 2024.06.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10316610 2024.06.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10316611 2024.06.09 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10316608 2024.06.09 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 22 10316612 2024.06.09 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10316609 2024.06.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10316548 2024.06.09 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10316601 2024.06.09 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10316628 2024.06.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10316605 2024.06.09 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 10316552 2024.06.09 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10316613 2024.06.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10316617 2024.06.09 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10316556 2024.06.09 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10316622 2024.06.09 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10316561 2024.06.09 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10316621 2024.06.09 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10316630 2024.06.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316560 2024.06.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316620 2024.06.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10316629 2024.06.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10316616 2024.06.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10316554 2024.06.09 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10316555 2024.06.09 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10316627 2024.06.09 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10316614 2024.06.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316558 2024.06.09 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10316618 2024.06.09 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10316563 2024.06.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10316562 2024.06.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 10316559 2024.06.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10316619 2024.06.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316623 2024.06.09 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10316564 2024.06.09 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10316625 2024.06.09 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10316624 2024.06.09 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10300353 2024.06.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10300352 2024.06.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10300351 2024.06.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10300350 2024.06.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10300349 2024.06.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10300348 2024.06.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10300347 2024.06.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10300346 2024.06.08 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10300345 2024.06.08 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10300344 2024.06.08 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10299709 2024.06.07 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10295753 2024.06.07 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 2 10295751 2024.06.07 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 10295827 2024.06.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10295728 2024.06.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 10295834 2024.06.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10295954 2024.06.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10295736 2024.06.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10295960 2024.06.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10295735 2024.06.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10295836 2024.06.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10295962 2024.06.06 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10295961 2024.06.06 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10295838 2024.06.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10295721 2024.06.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10295952 2024.06.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 10295722 2024.06.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 10295823 2024.06.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 10295949 2024.06.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10295724 2024.06.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10295723 2024.06.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10295951 2024.06.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10295727 2024.06.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10295825 2024.06.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 10295950 2024.06.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 10295828 2024.06.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 10295953 2024.06.06 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10295737 2024.06.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 9 10295730 2024.06.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 10295833 2024.06.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 9 10295956 2024.06.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10295731 2024.06.06 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10295832 2024.06.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10295733 2024.06.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10295835 2024.06.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 24 10295957 2024.06.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 10295729 2024.06.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10295831 2024.06.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10295958 2024.06.06 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 10295734 2024.06.06 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 24 10295732 2024.06.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10295959 2024.06.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10295826 2024.06.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10295673 2024.06.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10295829 2024.06.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10295726 2024.06.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10295675 2024.06.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10295725 2024.06.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10295830 2024.06.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10295955 2024.06.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10295963 2024.06.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10295738 2024.06.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10295840 2024.06.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10295968 2024.06.06 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10295676 2024.06.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10295837 2024.06.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10295674 2024.06.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10295839 2024.06.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10295964 2024.06.06 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10295679 2024.06.06 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10295678 2024.06.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10295677 2024.06.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10295741 2024.06.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10295847 2024.06.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 10295970 2024.06.06 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10295744 2024.06.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10295740 2024.06.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10295965 2024.06.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10295739 2024.06.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10295845 2024.06.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10295969 2024.06.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10295841 2024.06.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10295967 2024.06.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10295680 2024.06.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10295842 2024.06.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10295966 2024.06.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10295742 2024.06.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 10295843 2024.06.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10295844 2024.06.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10295743 2024.06.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10295846 2024.06.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10295745 2024.06.06 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 10290928 2024.06.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10290926 2024.06.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10290927 2024.06.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10290693 2024.06.05 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10290692 2024.06.05 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10290691 2024.06.05 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10290690 2024.06.05 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10290688 2024.06.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10290689 2024.06.05 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10290687 2024.06.05 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10290686 2024.06.05 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10290684 2024.06.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10287634 2024.06.05 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10285229 2024.06.04 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 10275513 2024.06.02 ŚL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 4 10274095 2024.06.02 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10272829 2024.06.02 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10275457 2024.06.02 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 10275208 2024.06.02 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 10277146 2024.06.02 OP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10275207 2024.06.02 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10275385 2024.06.02 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 10277140 2024.06.02 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 10277141 2024.06.02 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10277143 2024.06.02 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 10277144 2024.06.02 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 10277142 2024.06.02 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10277145 2024.06.02 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 10269650 2024.06.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10269652 2024.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10269637 2024.06.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 52 10269634 2024.06.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10269639 2024.06.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10269632 2024.06.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10269633 2024.06.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10269635 2024.06.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10269636 2024.06.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 10269643 2024.06.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 10269646 2024.06.01 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10269654 2024.06.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 11 10269642 2024.06.01 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 10269644 2024.06.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10269648 2024.06.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 10269647 2024.06.01 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10269649 2024.06.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10269645 2024.06.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10269640 2024.06.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10269638 2024.06.01 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10269641 2024.06.01 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10269651 2024.06.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10269653 2024.06.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10269656 2024.06.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10269664 2024.06.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 10269658 2024.06.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10269662 2024.06.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10269660 2024.06.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10269670 2024.06.01 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10269667 2024.06.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10269661 2024.06.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10269663 2024.06.01 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 10269657 2024.06.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10269659 2024.06.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10269666 2024.06.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10269665 2024.06.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 38 10269671 2024.06.01 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10269655 2024.06.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10269673 2024.06.01 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10269669 2024.06.01 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10269668 2024.06.01 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10269674 2024.06.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10269672 2024.06.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10269675 2024.06.01 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10260083 2024.05.31 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10260073 2024.05.31 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 10260074 2024.05.31 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 10256154 2024.05.31 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10260502 2024.05.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 10257631 2024.05.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10260505 2024.05.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10260562 2024.05.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10257640 2024.05.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 10260571 2024.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10260512 2024.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 10260570 2024.05.31 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10257645 2024.05.31 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10257641 2024.05.31 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10260511 2024.05.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10257627 2024.05.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 10260558 2024.05.31 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 26 10260557 2024.05.31 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10260501 2024.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10257628 2024.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10260507 2024.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10260560 2024.05.31 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10257633 2024.05.31 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 10260559 2024.05.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 10257630 2024.05.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 10260561 2024.05.31 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10257648 2024.05.31 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10257629 2024.05.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10257635 2024.05.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10260506 2024.05.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10260565 2024.05.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 10257637 2024.05.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10260509 2024.05.31 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10257636 2024.05.31 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10260503 2024.05.31 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10257638 2024.05.31 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10260508 2024.05.31 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10260504 2024.05.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10257642 2024.05.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 10260567 2024.05.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 10257639 2024.05.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10260510 2024.05.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10260564 2024.05.31 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10260569 2024.05.31 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10260572 2024.05.31 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10257632 2024.05.31 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10260566 2024.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10257634 2024.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10260563 2024.05.31 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10260568 2024.05.31 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10257643 2024.05.31 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10260574 2024.05.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10257654 2024.05.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10260513 2024.05.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10260582 2024.05.31 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 10257655 2024.05.31 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10260573 2024.05.31 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 10257644 2024.05.31 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 10260579 2024.05.31 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10260577 2024.05.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10260575 2024.05.31 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10257647 2024.05.31 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10257646 2024.05.31 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10260580 2024.05.31 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10260584 2024.05.31 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10257659 2024.05.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10257660 2024.05.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10260519 2024.05.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10260587 2024.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10257653 2024.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 10260583 2024.05.31 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10257652 2024.05.31 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10260578 2024.05.31 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10257651 2024.05.31 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10257650 2024.05.31 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10260576 2024.05.31 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10257649 2024.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10257656 2024.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10260516 2024.05.31 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10257658 2024.05.31 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10260581 2024.05.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10257657 2024.05.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10260514 2024.05.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10260585 2024.05.31 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10257664 2024.05.31 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10260517 2024.05.31 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10260515 2024.05.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10257661 2024.05.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10260586 2024.05.31 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10257662 2024.05.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10257663 2024.05.31 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10260518 2024.05.31 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10257665 2024.05.31 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10260588 2024.05.31 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10251061 2024.05.30 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 10251059 2024.05.30 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10251060 2024.05.30 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10251928 2024.05.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10251930 2024.05.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10251919 2024.05.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10251918 2024.05.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 10251921 2024.05.30 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10251915 2024.05.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10251916 2024.05.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10251929 2024.05.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10251917 2024.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 10251924 2024.05.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10251926 2024.05.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10251931 2024.05.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 10251927 2024.05.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10251923 2024.05.30 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10251920 2024.05.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10251922 2024.05.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10251936 2024.05.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10251942 2024.05.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10251937 2024.05.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10251938 2024.05.30 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10251944 2024.05.30 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10251946 2024.05.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10251932 2024.05.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10251948 2024.05.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10251945 2024.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10251939 2024.05.30 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10251940 2024.05.30 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10251941 2024.05.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10251949 2024.05.30 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10251943 2024.05.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10251950 2024.05.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10251953 2024.05.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 10251947 2024.05.30 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10251934 2024.05.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10251933 2024.05.30 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10251935 2024.05.30 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10242527 2024.05.29 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10241858 2024.05.29 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10241681 2024.05.29 OP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 50 10241074 2024.05.29 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 10253347 2024.05.29 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10243833 2024.05.29 OP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10238233 2024.05.28 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 10238068 2024.05.28 MP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10238067 2024.05.28 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 14 10238344 2024.05.28 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 70 10238340 2024.05.28 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 10238338 2024.05.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 10238359 2024.05.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10238361 2024.05.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 10238337 2024.05.28 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10238315 2024.05.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10238332 2024.05.28 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10238333 2024.05.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 10238334 2024.05.28 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10238331 2024.05.28 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10238335 2024.05.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10238336 2024.05.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10238346 2024.05.28 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 10238343 2024.05.28 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 10238342 2024.05.28 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 26 10238354 2024.05.28 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10238353 2024.05.28 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10238355 2024.05.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10238358 2024.05.28 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 180 10238356 2024.05.28 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 10238357 2024.05.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10238345 2024.05.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10238339 2024.05.28 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10238341 2024.05.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10238360 2024.05.28 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10238362 2024.05.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10238368 2024.05.28 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10238367 2024.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10238363 2024.05.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10238364 2024.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10238351 2024.05.28 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10238366 2024.05.28 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10238365 2024.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10238352 2024.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10238348 2024.05.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10238347 2024.05.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 10238350 2024.05.28 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10238349 2024.05.28 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10232551 2024.05.27 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10232550 2024.05.27 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10232474 2024.05.27 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10231351 2024.05.27 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10231352 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10225752 2024.05.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10222295 2024.05.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10227064 2024.05.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10227059 2024.05.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 27 10227057 2024.05.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10227065 2024.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10227060 2024.05.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10227062 2024.05.26 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10227058 2024.05.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10227030 2024.05.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10227061 2024.05.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10227033 2024.05.26 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 10227051 2024.05.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10227063 2024.05.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10227034 2024.05.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 10227066 2024.05.26 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10227029 2024.05.26 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10227067 2024.05.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10227039 2024.05.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10227071 2024.05.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10227070 2024.05.26 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10227068 2024.05.26 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10227069 2024.05.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10227035 2024.05.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10227038 2024.05.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10227048 2024.05.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10227049 2024.05.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10227053 2024.05.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10227031 2024.05.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10227045 2024.05.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10227046 2024.05.26 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 10227041 2024.05.26 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10227026 2024.05.26 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10227072 2024.05.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10227032 2024.05.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10227040 2024.05.26 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10227037 2024.05.26 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 10227027 2024.05.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10227028 2024.05.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10227036 2024.05.26 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10227047 2024.05.26 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10227050 2024.05.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10227042 2024.05.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10227043 2024.05.26 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10227054 2024.05.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10227052 2024.05.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10227044 2024.05.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10227055 2024.05.26 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10218210 2024.05.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 58 10218211 2024.05.25 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10217825 2024.05.25 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 10214987 2024.05.25 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10214605 2024.05.25 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10214604 2024.05.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 50 10218212 2024.05.25 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10215202 2024.05.25 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10208390 2024.05.24 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10208008 2024.05.24 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10208007 2024.05.23 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10204171 2024.05.23 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10203900 2024.05.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10202377 2024.05.23 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10201756 2024.05.22 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10201377 2024.05.22 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10201757 2024.05.22 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 10201375 2024.05.22 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10196561 2024.05.21 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10193321 2024.05.21 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10193320 2024.05.21 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10189657 2024.05.20 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10189669 2024.05.20 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10189169 2024.05.20 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10187016 2024.05.20 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10185248 2024.05.20 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10099749 2024.05.10 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10099616 2024.05.10 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10102854 2024.05.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10102860 2024.05.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10102884 2024.05.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10102867 2024.05.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10102891 2024.05.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10102857 2024.05.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10102883 2024.05.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10102859 2024.05.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10102882 2024.05.10 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10102853 2024.05.10 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10102855 2024.05.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10102856 2024.05.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10102868 2024.05.10 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10102866 2024.05.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10102862 2024.05.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10102861 2024.05.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10102865 2024.05.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10102864 2024.05.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10102886 2024.05.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10102887 2024.05.10 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 10102885 2024.05.10 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 10102888 2024.05.10 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 70 10102889 2024.05.10 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10102890 2024.05.10 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10102863 2024.05.10 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10102858 2024.05.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10102871 2024.05.10 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10102873 2024.05.10 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10102894 2024.05.10 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10102869 2024.05.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10102870 2024.05.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10102895 2024.05.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10102892 2024.05.10 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10102879 2024.05.10 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10102878 2024.05.10 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10102893 2024.05.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10102876 2024.05.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10102875 2024.05.10 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10102872 2024.05.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10102874 2024.05.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10102877 2024.05.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10102881 2024.05.10 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10102880 2024.05.10 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 21 10094174 2024.05.09 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10093594 2024.05.09 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10093593 2024.05.09 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10095361 2024.05.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10095356 2024.05.09 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10095320 2024.05.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10095332 2024.05.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10095325 2024.05.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 52 10095355 2024.05.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10095350 2024.05.09 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 42 10095351 2024.05.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 10095352 2024.05.09 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10095354 2024.05.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10095359 2024.05.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 10095363 2024.05.09 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10095360 2024.05.09 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10095362 2024.05.09 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10095365 2024.05.09 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10095366 2024.05.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 10095323 2024.05.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 10095364 2024.05.09 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10095330 2024.05.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10095357 2024.05.09 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10095358 2024.05.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 10095335 2024.05.09 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10095319 2024.05.09 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 59 10095321 2024.05.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10095334 2024.05.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10095322 2024.05.09 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10095338 2024.05.09 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10095340 2024.05.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10095333 2024.05.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10095318 2024.05.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 10095328 2024.05.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10095324 2024.05.09 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10095337 2024.05.09 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10095329 2024.05.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 10095339 2024.05.09 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10095316 2024.05.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10095331 2024.05.09 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10095346 2024.05.09 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10095343 2024.05.09 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10095345 2024.05.09 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10095344 2024.05.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10086732 2024.05.08 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10086730 2024.05.08 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10086733 2024.05.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10086729 2024.05.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10086728 2024.05.08 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10086731 2024.05.08 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10086400 2024.05.08 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10086399 2024.05.08 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10084298 2024.05.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 10084304 2024.05.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 10084315 2024.05.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10084316 2024.05.07 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10084317 2024.05.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10084300 2024.05.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10084301 2024.05.07 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10084296 2024.05.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10084303 2024.05.07 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10084299 2024.05.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10084302 2024.05.07 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10084297 2024.05.07 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10084319 2024.05.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10084307 2024.05.07 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10084308 2024.05.07 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10084309 2024.05.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10084314 2024.05.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10084310 2024.05.07 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 10084311 2024.05.07 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10084312 2024.05.07 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10084313 2024.05.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10084305 2024.05.07 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10084306 2024.05.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10084323 2024.05.07 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10084318 2024.05.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10084320 2024.05.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10084324 2024.05.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10084327 2024.05.07 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10084321 2024.05.07 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10084322 2024.05.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10084326 2024.05.07 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10084328 2024.05.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10084325 2024.05.07 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10076457 2024.05.06 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10076348 2024.05.06 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10076347 2024.05.06 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 10075599 2024.05.06 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10075598 2024.05.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10074955 2024.05.06 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10074951 2024.05.06 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10074954 2024.05.06 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10074952 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10074953 2024.05.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10074949 2024.05.06 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10074950 2024.05.06 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10073792 2024.05.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10073683 2024.05.06 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10073233 2024.05.06 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10074509 2024.05.06 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10074869 2024.05.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10074510 2024.05.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10074860 2024.05.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10074530 2024.05.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 10074872 2024.05.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 10074525 2024.05.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10074877 2024.05.06 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10074874 2024.05.06 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10074524 2024.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10073684 2024.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10074483 2024.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10074508 2024.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10074863 2024.05.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 90 10074482 2024.05.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 38 10074858 2024.05.06 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10074502 2024.05.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10074504 2024.05.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10074859 2024.05.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10074506 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 10074516 2024.05.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10074505 2024.05.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10074866 2024.05.06 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 10074503 2024.05.06 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10074485 2024.05.06 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10074518 2024.05.06 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 38 10074861 2024.05.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10074517 2024.05.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10074864 2024.05.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10074865 2024.05.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10074495 2024.05.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10078959 2024.05.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10074526 2024.05.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10074876 2024.05.06 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10074507 2024.05.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10074513 2024.05.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10074873 2024.05.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10074484 2024.05.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10074512 2024.05.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10078952 2024.05.06 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10074488 2024.05.06 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10078950 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10074514 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10074520 2024.05.06 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10074493 2024.05.06 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10074521 2024.05.06 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10078844 2024.05.06 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10074519 2024.05.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10074486 2024.05.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 10074522 2024.05.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10074867 2024.05.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10078962 2024.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10074532 2024.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10074862 2024.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10078977 2024.05.06 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 10078971 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10074491 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10074871 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10078951 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10074523 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10074868 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 10078970 2024.05.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10078975 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 10074511 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10074870 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10078973 2024.05.06 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10074492 2024.05.06 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10078955 2024.05.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10074489 2024.05.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10078957 2024.05.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10078974 2024.05.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10074527 2024.05.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10074875 2024.05.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10074878 2024.05.06 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10074535 2024.05.06 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10074540 2024.05.06 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10074888 2024.05.06 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10074889 2024.05.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10074539 2024.05.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10074883 2024.05.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10074538 2024.05.06 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10074529 2024.05.06 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 10074886 2024.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10074487 2024.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10074533 2024.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10074879 2024.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10078954 2024.05.06 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10074534 2024.05.06 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 10074881 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10074496 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10074528 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10074882 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10078953 2024.05.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10074537 2024.05.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10074884 2024.05.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10074494 2024.05.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10078956 2024.05.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10078972 2024.05.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10074531 2024.05.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10074880 2024.05.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10074885 2024.05.06 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10074490 2024.05.06 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10078958 2024.05.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10074497 2024.05.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10074536 2024.05.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10074887 2024.05.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10078960 2024.05.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10078976 2024.05.06 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10078978 2024.05.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10074541 2024.05.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10074891 2024.05.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10074481 2024.05.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10074542 2024.05.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10074890 2024.05.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10078961 2024.05.06 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10071488 2024.05.05 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10071480 2024.05.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10071484 2024.05.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10071486 2024.05.05 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10071485 2024.05.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 10071487 2024.05.05 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10071483 2024.05.05 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10071489 2024.05.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10071482 2024.05.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10071478 2024.05.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10071481 2024.05.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10071477 2024.05.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10071476 2024.05.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10071475 2024.05.05 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10071479 2024.05.05 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10071474 2024.05.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10069558 2024.05.05 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 10069559 2024.05.05 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10069560 2024.05.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10069557 2024.05.05 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10059086 2024.05.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 28 10053641 2024.05.04 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 10052812 2024.05.04 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10052678 2024.05.04 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10051866 2024.05.04 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10051865 2024.05.04 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10051864 2024.05.04 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 10051863 2024.05.04 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10051437 2024.05.04 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10051043 2024.05.04 OP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10050465 2024.05.04 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10050055 2024.05.04 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10049207 2024.05.04 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 10060942 2024.05.04 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10060947 2024.05.04 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10060945 2024.05.04 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10060944 2024.05.04 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10060943 2024.05.04 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10060948 2024.05.04 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10060946 2024.05.04 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10031782 2024.05.02 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10031170 2024.05.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10028837 2024.05.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10028838 2024.05.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10035350 2024.05.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10035358 2024.05.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10035359 2024.05.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10035345 2024.05.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10035343 2024.05.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10035347 2024.05.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 10035342 2024.05.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10035344 2024.05.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10035346 2024.05.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10035360 2024.05.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10035348 2024.05.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10035351 2024.05.02 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10035341 2024.05.02 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10035340 2024.05.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10035352 2024.05.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10035355 2024.05.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10035353 2024.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 10035354 2024.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 10035357 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10035349 2024.05.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10035367 2024.05.02 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10035362 2024.05.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10035363 2024.05.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10035361 2024.05.02 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10035373 2024.05.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10035374 2024.05.02 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10035371 2024.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10035369 2024.05.02 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10035364 2024.05.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10035368 2024.05.02 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10035370 2024.05.02 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10035366 2024.05.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10035365 2024.05.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10035376 2024.05.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10035372 2024.05.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10035375 2024.05.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10035377 2024.05.02 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10011460 2024.04.30 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 10011910 2024.04.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10004239 2024.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10004238 2024.04.29 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 7 10004161 2024.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10004160 2024.04.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10004159 2024.04.29 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10004157 2024.04.29 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10004158 2024.04.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10004156 2024.04.29 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10004154 2024.04.29 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 10004155 2024.04.29 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10002068 2024.04.29 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10001670 2024.04.29 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 10000982 2024.04.29 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9999230 2024.04.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9999117 2024.04.29 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10006029 2024.04.29 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9987243 2024.04.28 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9980408 2024.04.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 9980407 2024.04.27 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9980406 2024.04.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9984894 2024.04.27 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9984904 2024.04.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9984905 2024.04.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9984893 2024.04.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 27 9984891 2024.04.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9984895 2024.04.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9984908 2024.04.27 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9984907 2024.04.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9984892 2024.04.27 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9984899 2024.04.27 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9985015 2024.04.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9984903 2024.04.27 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 9984900 2024.04.27 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9984901 2024.04.27 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 9984906 2024.04.27 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9984902 2024.04.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9984896 2024.04.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9984898 2024.04.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 9984897 2024.04.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9985016 2024.04.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9984911 2024.04.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9984909 2024.04.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9984914 2024.04.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9985019 2024.04.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9984910 2024.04.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9985017 2024.04.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9985014 2024.04.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9985024 2024.04.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9984925 2024.04.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9985023 2024.04.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9984923 2024.04.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9985021 2024.04.27 ŚL