DRUŻYNA

Drużyna: Damian Mikulski . Obserwator: Damian Mikulski

Liczba gatunków: 191

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 320 2914 75 75 2 12 24 37
2 240 602 88 51 0 3 20 28
3 343 744 102 67 1 8 18 40
4 541 1207 147 108 1 16 43 48
5 624 1089 182 127 1 29 50 47
6 130 226 191 65 1 9 23 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10325506 2024.06.12 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10325507 2024.06.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10322354 2024.06.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10322353 2024.06.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10322356 2024.06.11 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10322368 2024.06.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10322371 2024.06.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10322367 2024.06.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10322365 2024.06.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10322364 2024.06.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10322363 2024.06.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10322369 2024.06.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10322366 2024.06.11 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10322370 2024.06.11 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10322359 2024.06.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10322361 2024.06.11 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10322362 2024.06.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10322357 2024.06.11 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10322355 2024.06.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10322360 2024.06.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10322358 2024.06.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10321307 2024.06.11 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10321302 2024.06.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10321303 2024.06.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10321304 2024.06.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10321306 2024.06.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10321305 2024.06.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 10321301 2024.06.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10321300 2024.06.11 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10321299 2024.06.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10306276 2024.06.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10306277 2024.06.08 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10306275 2024.06.08 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10306271 2024.06.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10306274 2024.06.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10306272 2024.06.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10306273 2024.06.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10306270 2024.06.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10306268 2024.06.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10306269 2024.06.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10306266 2024.06.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10306267 2024.06.08 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10306265 2024.06.08 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10306263 2024.06.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10306262 2024.06.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10306264 2024.06.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10306261 2024.06.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10303377 2024.06.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10303373 2024.06.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10303378 2024.06.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10303374 2024.06.08 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10303372 2024.06.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10303375 2024.06.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10303376 2024.06.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10303371 2024.06.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10297700 2024.06.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10297698 2024.06.07 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10297695 2024.06.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10297699 2024.06.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10297697 2024.06.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10297696 2024.06.07 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10297692 2024.06.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10297693 2024.06.07 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10297690 2024.06.07 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10297694 2024.06.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10297689 2024.06.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10297691 2024.06.07 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10297687 2024.06.07 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10297686 2024.06.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10297688 2024.06.07 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 10297685 2024.06.07 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10299799 2024.06.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10299800 2024.06.07 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10295219 2024.06.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10295234 2024.06.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10295236 2024.06.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10303383 2024.06.06 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10295217 2024.06.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10295222 2024.06.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10295237 2024.06.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10295224 2024.06.06 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10295241 2024.06.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10295235 2024.06.06 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10295218 2024.06.06 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10295223 2024.06.06 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10295239 2024.06.06 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 10295215 2024.06.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10295238 2024.06.06 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10303382 2024.06.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10295240 2024.06.06 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10294180 2024.06.05 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10294178 2024.06.05 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10294179 2024.06.05 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10294177 2024.06.05 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10294176 2024.06.05 OP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10294175 2024.06.05 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10294173 2024.06.05 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10294174 2024.06.05 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10294170 2024.06.05 OP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10294168 2024.06.05 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10294165 2024.06.05 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10294167 2024.06.05 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10294166 2024.06.05 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10294172 2024.06.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 10294163 2024.06.05 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10294164 2024.06.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10294169 2024.06.05 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 10294162 2024.06.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 10294161 2024.06.05 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10295212 2024.06.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10295213 2024.06.05 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10279115 2024.06.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10279114 2024.06.03 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 10279116 2024.06.03 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 10279117 2024.06.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10277994 2024.06.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10277995 2024.06.03 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10277993 2024.06.03 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10277991 2024.06.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10277992 2024.06.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10277990 2024.06.03 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10277989 2024.06.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10262991 2024.06.01 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10262990 2024.06.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10262988 2024.06.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10262989 2024.06.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10262986 2024.06.01 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 10262987 2024.06.01 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10262984 2024.06.01 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10262985 2024.06.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10250822 2024.05.30 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10250820 2024.05.30 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10250819 2024.05.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10250821 2024.05.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10250818 2024.05.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10250817 2024.05.30 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10250816 2024.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10250815 2024.05.30 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10250814 2024.05.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10250813 2024.05.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10250812 2024.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10250811 2024.05.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10250810 2024.05.30 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10250809 2024.05.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10250808 2024.05.30 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10250807 2024.05.30 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10242662 2024.05.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10242661 2024.05.29 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10242660 2024.05.29 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10242659 2024.05.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10242657 2024.05.29 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10242658 2024.05.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10242656 2024.05.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10242655 2024.05.29 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10242654 2024.05.29 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10242653 2024.05.29 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10242650 2024.05.29 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10242651 2024.05.29 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10242648 2024.05.29 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10242652 2024.05.29 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10242646 2024.05.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10242649 2024.05.29 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10242645 2024.05.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10242647 2024.05.29 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10242642 2024.05.29 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10242643 2024.05.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10242641 2024.05.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10242644 2024.05.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10242637 2024.05.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10242640 2024.05.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10242638 2024.05.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 10242639 2024.05.29 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10242635 2024.05.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10242636 2024.05.29 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10242633 2024.05.29 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10242632 2024.05.29 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10242631 2024.05.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10242634 2024.05.29 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10242630 2024.05.29 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10242629 2024.05.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 10237526 2024.05.28 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10237525 2024.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10230749 2024.05.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10230750 2024.05.27 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10230748 2024.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10230747 2024.05.27 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10230745 2024.05.27 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10230746 2024.05.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10230744 2024.05.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10230742 2024.05.27 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10230743 2024.05.27 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10230740 2024.05.27 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10230741 2024.05.27 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10230739 2024.05.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 10230735 2024.05.27 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10230734 2024.05.27 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10230733 2024.05.27 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10230736 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10230737 2024.05.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10230738 2024.05.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10230731 2024.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10230730 2024.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10230729 2024.05.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10230732 2024.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10229720 2024.05.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10229719 2024.05.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10229717 2024.05.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10229718 2024.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10229716 2024.05.27 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10229715 2024.05.27 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10229714 2024.05.27 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10227567 2024.05.27 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10214784 2024.05.25 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10214783 2024.05.25 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10214782 2024.05.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10214781 2024.05.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10213195 2024.05.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10213194 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213192 2024.05.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10213193 2024.05.25 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 10213191 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213189 2024.05.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10213190 2024.05.25 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10213187 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213188 2024.05.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10213185 2024.05.25 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10213186 2024.05.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10213184 2024.05.25 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10213182 2024.05.25 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10213181 2024.05.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10213183 2024.05.25 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10213179 2024.05.25 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10213178 2024.05.25 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10213180 2024.05.25 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10213177 2024.05.25 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10213175 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213176 2024.05.25 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10207526 2024.05.24 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10207525 2024.05.24 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10207527 2024.05.24 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10207524 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10207523 2024.05.24 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10207522 2024.05.24 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10207521 2024.05.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10207520 2024.05.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10207519 2024.05.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 10207518 2024.05.24 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10207517 2024.05.24 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10207516 2024.05.24 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10207514 2024.05.24 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10207515 2024.05.24 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10203212 2024.05.23 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10203213 2024.05.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10203210 2024.05.23 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10203211 2024.05.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10203209 2024.05.23 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10203208 2024.05.23 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10203206 2024.05.23 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10203207 2024.05.23 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10203205 2024.05.23 MP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 10194864 2024.05.21 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 10194870 2024.05.21 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 30 10194871 2024.05.21 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10194869 2024.05.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10194895 2024.05.21 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10194894 2024.05.21 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10194878 2024.05.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10194867 2024.05.21 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10194879 2024.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10194868 2024.05.21 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 10194874 2024.05.21 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10194872 2024.05.21 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10194873 2024.05.21 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10194875 2024.05.21 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10194883 2024.05.21 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10194890 2024.05.21 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10194901 2024.05.21 MP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10194893 2024.05.21 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10194892 2024.05.21 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10194887 2024.05.21 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10194886 2024.05.21 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10194888 2024.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10194889 2024.05.21 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10194880 2024.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10194900 2024.05.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10194866 2024.05.21 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10194876 2024.05.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10194882 2024.05.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10194881 2024.05.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10194885 2024.05.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10194884 2024.05.21 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10194898 2024.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10194897 2024.05.21 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10194891 2024.05.21 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10194877 2024.05.21 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10189597 2024.05.20 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 20 10189596 2024.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10189593 2024.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10189595 2024.05.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10189594 2024.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10189592 2024.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10189591 2024.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10189590 2024.05.20 MP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10189587 2024.05.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10189589 2024.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10189671 2024.05.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10189611 2024.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10189608 2024.05.20 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10189609 2024.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10189625 2024.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10189607 2024.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10189605 2024.05.20 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10189603 2024.05.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10189604 2024.05.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10189606 2024.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10189602 2024.05.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10189645 2024.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10189599 2024.05.20 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 40 10189600 2024.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10189601 2024.05.20 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10189598 2024.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10175432 2024.05.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10175430 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10175431 2024.05.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10175429 2024.05.19 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 10175428 2024.05.19 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10175427 2024.05.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10172383 2024.05.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10172385 2024.05.18 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10172382 2024.05.18 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10172380 2024.05.18 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10172379 2024.05.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10172378 2024.05.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10172381 2024.05.18 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10172377 2024.05.18 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10168826 2024.05.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10168825 2024.05.18 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10168827 2024.05.18 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10168820 2024.05.18 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10168823 2024.05.18 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10168822 2024.05.18 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 10168819 2024.05.18 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10168824 2024.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10168821 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10168818 2024.05.18 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10168817 2024.05.18 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10168816 2024.05.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10168813 2024.05.18 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10168812 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10168814 2024.05.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10168815 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10168811 2024.05.18 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10168810 2024.05.18 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10168809 2024.05.18 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10168834 2024.05.18 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 10172384 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10168830 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10168832 2024.05.18 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10168829 2024.05.18 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10168833 2024.05.18 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10168828 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10168835 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10168836 2024.05.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10168831 2024.05.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10152364 2024.05.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10152363 2024.05.16 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10152360 2024.05.16 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10152365 2024.05.16 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10152359 2024.05.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10152362 2024.05.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10152361 2024.05.16 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10152358 2024.05.16 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10152355 2024.05.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10152356 2024.05.16 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10152354 2024.05.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10152357 2024.05.16 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10152353 2024.05.16 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10152351 2024.05.16 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10152352 2024.05.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10143501 2024.05.14 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10143502 2024.05.14 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10143499 2024.05.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10143498 2024.05.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10143500 2024.05.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10143497 2024.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10143492 2024.05.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10143495 2024.05.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10143496 2024.05.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10143491 2024.05.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10143494 2024.05.14 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10143488 2024.05.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10143490 2024.05.14 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10143486 2024.05.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10143489 2024.05.14 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10143485 2024.05.14 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10143484 2024.05.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 10143487 2024.05.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10143483 2024.05.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 10143493 2024.05.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10143482 2024.05.14 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 10143481 2024.05.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10139792 2024.05.14 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10139790 2024.05.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10139791 2024.05.14 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10139789 2024.05.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10139788 2024.05.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10136744 2024.05.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10136743 2024.05.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10136742 2024.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10136741 2024.05.13 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10136738 2024.05.13 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10136737 2024.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10136736 2024.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10136739 2024.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10136740 2024.05.13 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10136735 2024.05.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10133648 2024.05.13 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10133649 2024.05.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10133650 2024.05.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10133651 2024.05.13 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10133647 2024.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10133652 2024.05.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10127308 2024.05.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10126595 2024.05.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10126589 2024.05.12 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10126514 2024.05.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10126513 2024.05.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10126512 2024.05.12 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10126511 2024.05.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10126508 2024.05.12 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10126510 2024.05.12 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10126507 2024.05.12 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10121581 2024.05.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10122322 2024.05.12 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10122308 2024.05.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10122311 2024.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10122307 2024.05.12 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10122305 2024.05.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10122306 2024.05.12 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10122304 2024.05.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10122303 2024.05.12 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10122302 2024.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10121580 2024.05.12 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10121578 2024.05.12 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10121577 2024.05.12 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10122310 2024.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10122328 2024.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10122340 2024.05.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10122341 2024.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10122198 2024.05.12 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10122320 2024.05.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10122336 2024.05.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10122337 2024.05.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10122346 2024.05.12 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10122347 2024.05.12 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10122349 2024.05.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10122335 2024.05.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10122343 2024.05.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10122317 2024.05.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10122342 2024.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10122324 2024.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10122344 2024.05.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10122333 2024.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10122199 2024.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10122312 2024.05.12 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10122197 2024.05.12 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10122313 2024.05.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10122338 2024.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10122200 2024.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10122345 2024.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10122348 2024.05.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10099977 2024.05.10 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10100695 2024.05.10 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10099975 2024.05.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10099976 2024.05.10 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 2 10099973 2024.05.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10099974 2024.05.10 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10099972 2024.05.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10101953 2024.05.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 10 10101952 2024.05.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10101949 2024.05.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10101959 2024.05.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10101948 2024.05.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10101960 2024.05.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10101957 2024.05.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10101955 2024.05.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10101956 2024.05.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10101954 2024.05.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10101951 2024.05.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10101950 2024.05.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10101947 2024.05.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10101958 2024.05.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10094550 2024.05.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10094548 2024.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10094549 2024.05.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10094547 2024.05.09 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10094546 2024.05.09 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10094433 2024.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10094435 2024.05.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10094434 2024.05.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10094431 2024.05.09 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10094430 2024.05.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10094429 2024.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10094432 2024.05.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10092724 2024.05.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10092723 2024.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10092725 2024.05.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10092722 2024.05.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10092721 2024.05.09 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10091671 2024.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10091673 2024.05.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10091672 2024.05.09 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10091670 2024.05.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10091668 2024.05.09 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10091669 2024.05.09 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10091667 2024.05.09 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10091663 2024.05.09 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 10091664 2024.05.09 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10091666 2024.05.09 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10091662 2024.05.09 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10091661 2024.05.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10091659 2024.05.09 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10091660 2024.05.09 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10091665 2024.05.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10091657 2024.05.09 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 10091655 2024.05.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10091656 2024.05.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10091658 2024.05.09 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10091653 2024.05.09 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10091654 2024.05.09 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10091652 2024.05.09 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10091651 2024.05.09 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10087208 2024.05.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10087221 2024.05.08 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10087224 2024.05.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10087219 2024.05.08 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10087222 2024.05.08 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 10087218 2024.05.08 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10087217 2024.05.08 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10087216 2024.05.08 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10087214 2024.05.08 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10087220 2024.05.08 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10087212 2024.05.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10087213 2024.05.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10087215 2024.05.08 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10087223 2024.05.08 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 10087209 2024.05.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10087211 2024.05.08 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10087210 2024.05.08 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10087206 2024.05.08 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10087207 2024.05.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10087205 2024.05.08 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10087204 2024.05.08 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10087202 2024.05.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10087203 2024.05.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10087200 2024.05.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10087201 2024.05.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10087197 2024.05.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10087196 2024.05.08 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10087194 2024.05.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10087198 2024.05.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10087195 2024.05.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10087199 2024.05.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10087193 2024.05.08 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10087192 2024.05.08 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10080688 2024.05.07 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10080686 2024.05.07 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10080689 2024.05.07 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10080687 2024.05.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10080690 2024.05.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10080685 2024.05.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10080682 2024.05.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10080681 2024.05.07 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10080678 2024.05.07 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10080680 2024.05.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10080683 2024.05.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10080684 2024.05.07 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10080677 2024.05.07 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10080676 2024.05.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10080679 2024.05.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10074122 2024.05.06 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10074121 2024.05.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10074125 2024.05.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10074119 2024.05.06 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10074120 2024.05.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10074123 2024.05.06 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10074117 2024.05.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10074116 2024.05.06 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10074118 2024.05.06 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10074137 2024.05.06 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10074138 2024.05.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10074136 2024.05.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10074130 2024.05.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10074139 2024.05.06 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10074134 2024.05.06 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10074141 2024.05.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10074132 2024.05.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10074127 2024.05.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10074135 2024.05.06 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10074133 2024.05.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10074131 2024.05.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10074140 2024.05.06 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10074128 2024.05.06 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10074126 2024.05.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10074129 2024.05.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10074157 2024.05.06 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10074156 2024.05.06 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10074155 2024.05.06 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10074154 2024.05.06 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10074153 2024.05.06 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10074151 2024.05.06 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10074152 2024.05.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10074150 2024.05.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10074149 2024.05.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10074148 2024.05.06 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10074146 2024.05.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10074147 2024.05.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10074145 2024.05.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 10074144 2024.05.06 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10074143 2024.05.06 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10074142 2024.05.06 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10070183 2024.05.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10070181 2024.05.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10070182 2024.05.05 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10070180 2024.05.05 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10070179 2024.05.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10070178 2024.05.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10070177 2024.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10070176 2024.05.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10070175 2024.05.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10070173 2024.05.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10070174 2024.05.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10070172 2024.05.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10070170 2024.05.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10070171 2024.05.05 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10070169 2024.05.05 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10070168 2024.05.05 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10059934 2024.05.04 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10059935 2024.05.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10045455 2024.05.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10045454 2024.05.03 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10045453 2024.05.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10045452 2024.05.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10045451 2024.05.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10045450 2024.05.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10045449 2024.05.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10045447 2024.05.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10045448 2024.05.03 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10045446 2024.05.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10045445 2024.05.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10045443 2024.05.03 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10045444 2024.05.03 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10045442 2024.05.03 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10045441 2024.05.03 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10029880 2024.05.02 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10029907 2024.05.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10029875 2024.05.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029911 2024.05.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10029873 2024.05.02 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10029902 2024.05.02 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10029906 2024.05.02 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10029901 2024.05.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10029909 2024.05.02 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10029898 2024.05.02 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10029897 2024.05.02 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10029895 2024.05.02 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10029896 2024.05.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029912 2024.05.02 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029894 2024.05.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10029893 2024.05.02 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10029892 2024.05.02 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10029891 2024.05.02 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10029908 2024.05.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10029905 2024.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029890 2024.05.02 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10029910 2024.05.02 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10029904 2024.05.02 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10029900 2024.05.02 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10029903 2024.05.02 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10029886 2024.05.02 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10029888 2024.05.02 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10029885 2024.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029889 2024.05.02 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10029884 2024.05.02 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10029883 2024.05.02 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10029899 2024.05.02 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10029882 2024.05.02 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 10029881 2024.05.02 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10029879 2024.05.02 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10029887 2024.05.02 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10029878 2024.05.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10029861 2024.05.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10029877 2024.05.02 MP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 10029864 2024.05.02 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10029857 2024.05.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10029856 2024.05.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10029855 2024.05.02 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029870 2024.05.02 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029851 2024.05.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029868 2024.05.02 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 10029867 2024.05.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10029853 2024.05.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10029863 2024.05.02 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10029852 2024.05.02 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10029869 2024.05.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10029849 2024.05.02 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10029846 2024.05.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10029866 2024.05.02 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10029874 2024.05.02 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10029862 2024.05.02 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10029872 2024.05.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029865 2024.05.02 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10029871 2024.05.02 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10029858 2024.05.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10029860 2024.05.02 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10029848 2024.05.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10029876 2024.05.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10029854 2024.05.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029859 2024.05.02 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10029850 2024.05.02 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10029847 2024.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029845 2024.05.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10029844 2024.05.02 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10024172 2024.05.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10024174 2024.05.01 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10024171 2024.05.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10024175 2024.05.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10024173 2024.05.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10024168 2024.05.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10024170 2024.05.01 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10024165 2024.05.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10024167 2024.05.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10024169 2024.05.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10024166 2024.05.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10024164 2024.05.01 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10024163 2024.05.01 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10024162 2024.05.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10013956 2024.05.01 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10013954 2024.05.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10013955 2024.05.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10013952 2024.05.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10013953 2024.05.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10013951 2024.05.01 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10013950 2024.05.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10013949 2024.05.01 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10013947 2024.05.01 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10013948 2024.05.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 10013946 2024.05.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10024176 2024.05.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10024177 2024.05.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10024179 2024.05.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10024181 2024.05.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10024180 2024.05.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10024178 2024.05.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10005744 2024.04.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10005743 2024.04.30 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10005741 2024.04.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10005740 2024.04.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10005742 2024.04.30 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10003999 2024.04.29 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10003998 2024.04.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10003997 2024.04.29 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10003996 2024.04.29 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10003994 2024.04.29 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10003995 2024.04.29 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10003992 2024.04.29 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10003993 2024.04.29 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10003989 2024.04.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10003991 2024.04.29 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10003990 2024.04.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10003986 2024.04.29 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10003985 2024.04.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10003988 2024.04.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10003987 2024.04.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10003984 2024.04.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10003982 2024.04.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10003983 2024.04.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10004013 2024.04.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10004012 2024.04.29 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10004014 2024.04.29 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10004015 2024.04.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10004010 2024.04.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10004011 2024.04.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10004007 2024.04.29 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10004009 2024.04.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10004008 2024.04.29 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10004004 2024.04.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10004006 2024.04.29 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10004001 2024.04.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10004002 2024.04.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10004005 2024.04.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10004003 2024.04.29 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10004000 2024.04.29 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10000589 2024.04.29 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10000573 2024.04.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10000588 2024.04.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10000581 2024.04.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10000577 2024.04.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10000574 2024.04.29 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10000576 2024.04.29 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10000570 2024.04.29 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10000572 2024.04.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10000567 2024.04.29 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10000563 2024.04.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10000565 2024.04.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10000564 2024.04.29 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10000557 2024.04.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10000559 2024.04.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10000561 2024.04.29 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10000558 2024.04.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9974177 2024.04.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9974173 2024.04.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9974174 2024.04.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9974175 2024.04.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9974176 2024.04.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9974172 2024.04.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9974171 2024.04.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9974170 2024.04.27 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9967799 2024.04.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9967800 2024.04.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9967798 2024.04.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9967797 2024.04.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9967796 2024.04.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9967795 2024.04.26 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 9967792 2024.04.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9967793 2024.04.26 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9967790 2024.04.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9967791 2024.04.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9967789 2024.04.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9967794 2024.04.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9967788 2024.04.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9967787 2024.04.26 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9967784 2024.04.26 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9967786 2024.04.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9967785 2024.04.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9967783 2024.04.26 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 9967782 2024.04.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9967777 2024.04.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9967780 2024.04.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9967776 2024.04.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9967772 2024.04.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9967773 2024.04.26 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9967779 2024.04.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9967781 2024.04.26 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9967775 2024.04.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9967774 2024.04.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9967778 2024.04.26 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9967770 2024.04.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9967768 2024.04.26 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 9967771 2024.04.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9967769 2024.04.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9967767 2024.04.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9967766 2024.04.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9957601 2024.04.24 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9957600 2024.04.24 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9957599 2024.04.24 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9957598 2024.04.24 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9957597 2024.04.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9957596 2024.04.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9954422 2024.04.23 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9954421 2024.04.23 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9953521 2024.04.23 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9953564 2024.04.23 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9953569 2024.04.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9953562 2024.04.23 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9953558 2024.04.23 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9953556 2024.04.23 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9953554 2024.04.23 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9953551 2024.04.23 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9953552 2024.04.23 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 9953557 2024.04.23 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9953548 2024.04.23 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9953546 2024.04.23 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9953543 2024.04.23 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9953540 2024.04.23 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9953541 2024.04.23 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 9953539 2024.04.23 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9953538 2024.04.23 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9953566 2024.04.23 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9953567 2024.04.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9953565 2024.04.23 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9953561 2024.04.23 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9953560 2024.04.23 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9953568 2024.04.23 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9953555 2024.04.23 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9953559 2024.04.23 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9953563 2024.04.23 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9953553 2024.04.23 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9953550 2024.04.23 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9953549 2024.04.23 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9953547 2024.04.23 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9953545 2024.04.23 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 9953544 2024.04.23 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9953542 2024.04.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9953537 2024.04.23 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 9953531 2024.04.23 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9953536 2024.04.23 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9953533 2024.04.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9953534 2024.04.23 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9953532 2024.04.23 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9953535 2024.04.23 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9953530 2024.04.23 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9953527 2024.04.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9953529 2024.04.23 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9953526 2024.04.23 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9953525 2024.04.23 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9953524 2024.04.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9953523 2024.04.23 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9953522 2024.04.23 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9953520 2024.04.23 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9953518 2024.04.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9953519 2024.04.23 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 9953517 2024.04.23 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9953515 2024.04.23 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9953514 2024.04.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9953516 2024.04.23 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9953513 2024.04.23 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9953511 2024.04.23 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9953512 2024.04.23 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9953506 2024.04.23 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9953510 2024.04.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9953508 2024.04.23 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9953509 2024.04.23 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9953507 2024.04.23 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9953505 2024.04.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9952596 2024.04.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9952592 2024.04.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9952591 2024.04.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9952593 2024.04.23 MP