DRUŻYNA

Drużyna: Sławek Ligęza. Obserwator: Sławomir Ligęza

Liczba gatunków: 181

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 410 10396 71 71 0 8 25 38
2 304 5106 81 61 0 4 21 36
3 1102 12019 106 91 0 9 36 46
4 865 2662 146 114 0 13 52 49
5 925 2552 176 131 1 25 58 47
6 236 427 181 91 0 11 41 39
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 10329305 2024.06.13 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10329304 2024.06.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10329303 2024.06.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10329301 2024.06.13 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10329302 2024.06.13 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10329298 2024.06.13 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10329297 2024.06.13 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10329296 2024.06.13 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10329295 2024.06.13 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10329294 2024.06.13 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329292 2024.06.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10329293 2024.06.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10329300 2024.06.11 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10329299 2024.06.11 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10308105 2024.06.08 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10308102 2024.06.08 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10308101 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10308098 2024.06.08 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10308094 2024.06.08 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10308095 2024.06.08 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10308091 2024.06.08 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10308113 2024.06.08 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10308116 2024.06.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10308119 2024.06.08 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10308115 2024.06.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10308106 2024.06.08 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10308171 2024.06.08 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10308107 2024.06.08 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10308118 2024.06.08 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10308104 2024.06.08 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10308096 2024.06.08 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10308108 2024.06.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10308109 2024.06.08 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 10308100 2024.06.08 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10308097 2024.06.08 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 10308092 2024.06.08 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10308093 2024.06.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10308086 2024.06.08 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10308081 2024.06.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10308078 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10308082 2024.06.08 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10308079 2024.06.08 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10308075 2024.06.08 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10308085 2024.06.08 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10308074 2024.06.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10308072 2024.06.08 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10308071 2024.06.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10308069 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10308067 2024.06.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10308066 2024.06.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10308065 2024.06.08 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10308064 2024.06.08 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 10308059 2024.06.08 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10308127 2024.06.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10308126 2024.06.08 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10308121 2024.06.08 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10308120 2024.06.08 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10308122 2024.06.08 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10308172 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10308138 2024.06.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10308162 2024.06.08 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10308117 2024.06.08 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10308112 2024.06.08 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10308111 2024.06.08 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10308130 2024.06.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10308114 2024.06.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10308103 2024.06.08 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10308110 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10308099 2024.06.08 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10308169 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10308166 2024.06.08 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10308164 2024.06.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10308163 2024.06.08 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10308160 2024.06.08 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10308161 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10308154 2024.06.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10308152 2024.06.08 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10308177 2024.06.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10308175 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308174 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308147 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308142 2024.06.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10308143 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308153 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308173 2024.06.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10308165 2024.06.08 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10308167 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10308158 2024.06.08 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10308168 2024.06.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10308157 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10308159 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308155 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308151 2024.06.08 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10308148 2024.06.08 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10308176 2024.06.08 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10308149 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10308146 2024.06.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10308145 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10308170 2024.06.08 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10308144 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10308141 2024.06.08 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10308088 2024.06.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10308084 2024.06.08 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10308080 2024.06.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10308083 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308087 2024.06.08 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10308090 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308077 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308076 2024.06.08 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10308073 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10308089 2024.06.08 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10308070 2024.06.08 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10308068 2024.06.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10308062 2024.06.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10308061 2024.06.08 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10308063 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10308060 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10308139 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10308150 2024.06.08 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10308140 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10308136 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10308134 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10308156 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308133 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10308137 2024.06.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10308135 2024.06.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10308132 2024.06.08 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10308128 2024.06.08 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10308131 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308129 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10308123 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308124 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308125 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308055 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10308057 2024.06.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10308058 2024.06.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10308056 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10308054 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10308053 2024.06.08 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10308051 2024.06.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10308052 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10308050 2024.06.08 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10308049 2024.06.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10308048 2024.06.08 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10308047 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10308045 2024.06.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10308044 2024.06.08 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10308046 2024.06.08 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10308043 2024.06.08 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 10308042 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10308041 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10308040 2024.06.08 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10308038 2024.06.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10308037 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308039 2024.06.08 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10308036 2024.06.08 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10308032 2024.06.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10308034 2024.06.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10308035 2024.06.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10308033 2024.06.08 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10308031 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308030 2024.06.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10308028 2024.06.08 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10308029 2024.06.08 LB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 6 10308027 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10308025 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10308024 2024.06.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10308022 2024.06.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10308023 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308019 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10308021 2024.06.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10308020 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308016 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10308026 2024.06.08 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10308014 2024.06.08 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10308015 2024.06.08 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10308012 2024.06.08 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10308013 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10308018 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10308017 2024.06.08 LB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10308011 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10274672 2024.06.02 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10274673 2024.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10274671 2024.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10274669 2024.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274670 2024.06.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10274715 2024.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274716 2024.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274708 2024.06.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10274712 2024.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10274707 2024.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274710 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274706 2024.06.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274703 2024.06.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274702 2024.06.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10274701 2024.06.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274698 2024.06.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10274696 2024.06.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10274693 2024.06.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274691 2024.06.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10274692 2024.06.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10274690 2024.06.02 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10274720 2024.06.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10274718 2024.06.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10274719 2024.06.02 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10274717 2024.06.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10274714 2024.06.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10274711 2024.06.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10274713 2024.06.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274709 2024.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274721 2024.06.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10274705 2024.06.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10274704 2024.06.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10274700 2024.06.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10274699 2024.06.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10274697 2024.06.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10274694 2024.06.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10274695 2024.06.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274662 2024.06.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10274659 2024.06.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10274661 2024.06.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10274665 2024.06.02 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10274663 2024.06.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10274655 2024.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274656 2024.06.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10274647 2024.06.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10274650 2024.06.02 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10274651 2024.06.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10274646 2024.06.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10274644 2024.06.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10274648 2024.06.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274641 2024.06.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10274639 2024.06.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10274637 2024.06.02 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10274689 2024.06.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 10274687 2024.06.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10274686 2024.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10274688 2024.05.31 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10274685 2024.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10274684 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274683 2024.05.31 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10274682 2024.05.31 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10274681 2024.05.31 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10274679 2024.05.31 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10274680 2024.05.31 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10274677 2024.05.31 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10274678 2024.05.31 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10274676 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274675 2024.05.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10274674 2024.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10274667 2024.05.31 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10274668 2024.05.31 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10274666 2024.05.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10274660 2024.05.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10274658 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10274657 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274664 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 10274652 2024.05.31 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10274654 2024.05.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10274653 2024.05.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10274645 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274649 2024.05.31 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10274643 2024.05.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10274642 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10274640 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274638 2024.05.31 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10274635 2024.05.31 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10274636 2024.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10274630 2024.05.31 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10274634 2024.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10274631 2024.05.31 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10274633 2024.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10274629 2024.05.31 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10274632 2024.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10274628 2024.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10274625 2024.05.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274626 2024.05.31 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10274623 2024.05.31 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10274627 2024.05.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274621 2024.05.31 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10274624 2024.05.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274622 2024.05.31 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10274619 2024.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 10274615 2024.05.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274614 2024.05.31 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10274616 2024.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274617 2024.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10274620 2024.05.31 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10274613 2024.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274618 2024.05.31 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10274612 2024.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274608 2024.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274607 2024.05.31 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10274609 2024.05.31 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10274610 2024.05.31 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10274611 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10274605 2024.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10274606 2024.05.30 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10274603 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10274601 2024.05.30 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10274602 2024.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274600 2024.05.30 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10274604 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10274597 2024.05.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10274598 2024.05.30 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10274595 2024.05.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 10274593 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10274599 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10274591 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10274596 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10274592 2024.05.30 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10274594 2024.05.30 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10274589 2024.05.30 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10274590 2024.05.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 10249942 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249943 2024.05.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10249940 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249941 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249938 2024.05.30 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10249939 2024.05.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10250005 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10250009 2024.05.30 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10250004 2024.05.30 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10249996 2024.05.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10249999 2024.05.30 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10250001 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10250002 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249995 2024.05.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10250000 2024.05.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10249984 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10249985 2024.05.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10249982 2024.05.30 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10250007 2024.05.30 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10249991 2024.05.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10249973 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249972 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10249963 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249954 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10249960 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10249956 2024.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10249955 2024.05.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10249949 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10249953 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10249952 2024.05.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10249950 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10249951 2024.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10249958 2024.05.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10249948 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249947 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10249946 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10249944 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249945 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10249992 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10249983 2024.05.30 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10249993 2024.05.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10249988 2024.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10250006 2024.05.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10249986 2024.05.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10250003 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10249971 2024.05.30 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10249974 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10249975 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10249978 2024.05.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10249965 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10249966 2024.05.30 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10249967 2024.05.30 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10249964 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10249961 2024.05.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10249990 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10249994 2024.05.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10249989 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10249981 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10249987 2024.05.30 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10249976 2024.05.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10249977 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249980 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10249968 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10249979 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249997 2024.05.30 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10249970 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249969 2024.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10249962 2024.05.30 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10249959 2024.05.30 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10249957 2024.05.30 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10249912 2024.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10249922 2024.05.30 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10249937 2024.05.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10249927 2024.05.30 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 10249934 2024.05.30 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10249936 2024.05.30 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10249904 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10249894 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10249915 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10249926 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249925 2024.05.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10249932 2024.05.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10249918 2024.05.30 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10249935 2024.05.30 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 10249895 2024.05.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10249906 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10249911 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10249910 2024.05.30 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10249914 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10249929 2024.05.30 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10249908 2024.05.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 10249902 2024.05.30 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10249933 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10249909 2024.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10249924 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 10249907 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10249920 2024.05.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10249886 2024.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10249896 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249880 2024.05.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10249878 2024.05.30 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10249870 2024.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10249913 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249930 2024.05.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10249891 2024.05.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10249888 2024.05.30 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10249885 2024.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10249898 2024.05.30 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10249919 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10249874 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10249875 2024.05.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10249871 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10249868 2024.05.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10249865 2024.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10249863 2024.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10249866 2024.05.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10249859 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10249858 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10249928 2024.05.30 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10249897 2024.05.30 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10249917 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10249931 2024.05.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 10249921 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249903 2024.05.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10249905 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10249900 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10249892 2024.05.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10249923 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249901 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10249916 2024.05.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10249890 2024.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10249883 2024.05.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10249889 2024.05.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10249879 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10249899 2024.05.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10249893 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10249887 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10249881 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10249884 2024.05.30 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10249882 2024.05.30 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10249877 2024.05.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10249872 2024.05.30 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10249876 2024.05.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10249869 2024.05.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10249873 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10249867 2024.05.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10249864 2024.05.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10249861 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10249860 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10249862 2024.05.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10249856 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10249855 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249854 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249850 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10249848 2024.05.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10249849 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10249853 2024.05.30 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10249847 2024.05.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10249857 2024.05.30 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10249844 2024.05.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10249842 2024.05.30 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10249851 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249852 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10249839 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10249838 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249837 2024.05.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10249846 2024.05.30 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10249831 2024.05.30 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10249832 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10249829 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249845 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10249828 2024.05.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10249840 2024.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10249830 2024.05.30 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10249827 2024.05.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10249836 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10249834 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10249833 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249841 2024.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10249835 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249826 2024.05.30 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10249843 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10249824 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249823 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10249825 2024.05.30 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10249821 2024.05.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10249822 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249819 2024.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10249818 2024.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10249820 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10249814 2024.05.30 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10249816 2024.05.30 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10249812 2024.05.30 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10249811 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10249817 2024.05.30 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10249809 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249815 2024.05.30 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10249810 2024.05.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10241756 2024.05.29 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10241745 2024.05.29 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10241743 2024.05.29 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10241741 2024.05.29 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10241738 2024.05.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10241740 2024.05.29 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10241737 2024.05.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10241746 2024.05.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10241734 2024.05.29 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10241733 2024.05.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10241732 2024.05.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10241731 2024.05.29 LB
pospolity kruk, Corvus corax 5 10241758 2024.05.29 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10241752 2024.05.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10241751 2024.05.29 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241750 2024.05.29 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10241757 2024.05.29 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10241749 2024.05.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10241753 2024.05.29 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10241754 2024.05.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10241755 2024.05.29 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10241744 2024.05.29 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10241748 2024.05.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10241742 2024.05.29 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10241747 2024.05.29 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10241739 2024.05.29 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10241736 2024.05.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10241735 2024.05.29 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10241725 2024.05.29 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10241719 2024.05.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10241727 2024.05.29 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10241726 2024.05.29 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10241721 2024.05.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10241722 2024.05.29 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10241715 2024.05.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10241723 2024.05.29 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10241716 2024.05.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10241713 2024.05.29 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10241712 2024.05.29 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10241709 2024.05.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10241705 2024.05.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10241703 2024.05.29 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10241702 2024.05.29 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10241700 2024.05.29 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10241718 2024.05.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10241720 2024.05.29 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10241729 2024.05.29 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10241717 2024.05.29 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10241714 2024.05.29 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10241724 2024.05.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10241728 2024.05.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10241730 2024.05.29 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10241711 2024.05.29 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10241710 2024.05.29 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10241708 2024.05.29 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10241706 2024.05.29 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10241707 2024.05.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10241704 2024.05.29 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10241701 2024.05.29 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10241699 2024.05.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10241696 2024.05.29 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10241698 2024.05.29 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241697 2024.05.29 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10241695 2024.05.29 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10241694 2024.05.29 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10241693 2024.05.29 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241690 2024.05.29 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241689 2024.05.29 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10241692 2024.05.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10241688 2024.05.29 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10241687 2024.05.29 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10241686 2024.05.29 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10241691 2024.05.29 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10241684 2024.05.29 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10241685 2024.05.29 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10241683 2024.05.29 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10223490 2024.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10223489 2024.05.25 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10223487 2024.05.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223488 2024.05.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10223486 2024.05.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10223491 2024.05.25 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10223507 2024.05.25 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10223506 2024.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10223505 2024.05.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10223504 2024.05.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10223503 2024.05.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10223502 2024.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10223501 2024.05.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10223499 2024.05.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10223500 2024.05.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10223497 2024.05.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10223498 2024.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10223496 2024.05.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10223495 2024.05.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10223493 2024.05.23 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10223494 2024.05.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10223492 2024.05.23 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10223485 2024.05.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10223482 2024.05.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10223481 2024.05.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10223480 2024.05.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10223478 2024.05.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10223479 2024.05.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10223484 2024.05.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10223483 2024.05.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10223477 2024.05.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10223476 2024.05.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10223475 2024.05.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10223474 2024.05.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10223473 2024.05.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10223472 2024.05.23 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10223471 2024.05.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223470 2024.05.23 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10183837 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10183838 2024.05.19 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10183836 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10183835 2024.05.19 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 10183834 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10183833 2024.05.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10183832 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10183830 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10183831 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10183829 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10183828 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10183827 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10183826 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10183825 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10183824 2024.05.19 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10183823 2024.05.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10183822 2024.05.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10183821 2024.05.19 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10183820 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10183819 2024.05.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10183818 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10183817 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10183816 2024.05.19 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10183815 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10183814 2024.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10183813 2024.05.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10183812 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10183811 2024.05.19 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10183810 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10183809 2024.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10183808 2024.05.19 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10183807 2024.05.19 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10183806 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10183805 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10183804 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10183803 2024.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10183802 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10183801 2024.05.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10183800 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10183799 2024.05.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10183798 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10183797 2024.05.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10183796 2024.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10183795 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10183794 2024.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10183793 2024.05.19 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10183792 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10183791 2024.05.19 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10183788 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10183787 2024.05.19 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10183786 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10183785 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10183784 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10183783 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10183782 2024.05.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10183781 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10183780 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10183779 2024.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10183777 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10183778 2024.05.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10183776 2024.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10183775 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10183774 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10183773 2024.05.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10163209 2024.05.17 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10163210 2024.05.17 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10163208 2024.05.17 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 10163206 2024.05.17 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10163205 2024.05.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10163203 2024.05.17 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10163207 2024.05.17 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 10163201 2024.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10163204 2024.05.17 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10163202 2024.05.17 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10163199 2024.05.17 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10163198 2024.05.17 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10163200 2024.05.17 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10163197 2024.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10163196 2024.05.17 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10163159 2024.05.17 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10163160 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10163162 2024.05.17 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10163161 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10163158 2024.05.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10163155 2024.05.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10163154 2024.05.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10163156 2024.05.17 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10163151 2024.05.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10163148 2024.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10163150 2024.05.17 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10163157 2024.05.17 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10163146 2024.05.17 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10163147 2024.05.17 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10163152 2024.05.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10163140 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10163195 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10163188 2024.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 10163190 2024.05.17 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10163184 2024.05.17 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10163189 2024.05.17 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10163182 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10163185 2024.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10163175 2024.05.17 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10163179 2024.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10163177 2024.05.17 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 10163173 2024.05.17 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 10163174 2024.05.17 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 10163169 2024.05.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10163166 2024.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 9 10163171 2024.05.17 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10163164 2024.05.17 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10163153 2024.05.17 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10163143 2024.05.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10163145 2024.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10163144 2024.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 10163149 2024.05.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10163138 2024.05.17 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10163139 2024.05.17 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10163137 2024.05.17 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10163141 2024.05.17 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10163142 2024.05.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10163134 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10163136 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10163133 2024.05.17 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10163132 2024.05.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10163131 2024.05.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10163135 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10163191 2024.05.17 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10163193 2024.05.17 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10163192 2024.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10163194 2024.05.17 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10163187 2024.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10163181 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10163183 2024.05.17 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10163178 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10163186 2024.05.17 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10163176 2024.05.17 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10163180 2024.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10163170 2024.05.17 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10163172 2024.05.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10163168 2024.05.17 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10163167 2024.05.17 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10163165 2024.05.17 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10163129 2024.05.17 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10163130 2024.05.17 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10163127 2024.05.17 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10163128 2024.05.17 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10163126 2024.05.17 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10163124 2024.05.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10163125 2024.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10163122 2024.05.17 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10163123 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10163121 2024.05.17 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10163120 2024.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10163119 2024.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10163118 2024.05.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10163117 2024.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10163116 2024.05.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10163115 2024.05.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10163112 2024.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10163113 2024.05.17 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10163109 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10163111 2024.05.17 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10163110 2024.05.17 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10163114 2024.05.17 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10163103 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10163108 2024.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10163104 2024.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10163102 2024.05.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10163106 2024.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10163105 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10163099 2024.05.17 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10163107 2024.05.17 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 10163101 2024.05.17 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10163100 2024.05.17 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10163375 2024.05.17 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10163370 2024.05.17 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10163369 2024.05.17 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10163376 2024.05.17 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10112816 2024.05.11 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10112828 2024.05.11 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10112804 2024.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10112807 2024.05.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10112810 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10112830 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10112814 2024.05.11 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10112811 2024.05.11 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10112808 2024.05.11 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10112806 2024.05.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10112824 2024.05.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10112788 2024.05.11 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10112787 2024.05.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10112820 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10112786 2024.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10112785 2024.05.11 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10112790 2024.05.11 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10112796 2024.05.11 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10112794 2024.05.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10112784 2024.05.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10112780 2024.05.11 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10112779 2024.05.11 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10112782 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10112783 2024.05.11 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10112803 2024.05.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10112775 2024.05.11 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10112776 2024.05.11 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10112771 2024.05.11 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10112767 2024.05.11 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10112762 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10112764 2024.05.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10112765 2024.05.11 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10112821 2024.05.11 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10112770 2024.05.11 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10112773 2024.05.11 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10112769 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10112763 2024.05.11 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10112766 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10112760 2024.05.11 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10112759 2024.05.11 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10112758 2024.05.11 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10112756 2024.05.11 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10112757 2024.05.11 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10112753 2024.05.11 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10112752 2024.05.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10112754 2024.05.11 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10112755 2024.05.11 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10112751 2024.05.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10112812 2024.05.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10112823 2024.05.11 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10112792 2024.05.11 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10112822 2024.05.11 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10112829 2024.05.11 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10112798 2024.05.11 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10112789 2024.05.11 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10112778 2024.05.11 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10112805 2024.05.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10112781 2024.05.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10112793 2024.05.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10112777 2024.05.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10112774 2024.05.11 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10112768 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10112772 2024.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10112761 2024.05.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10112815 2024.05.11 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10112827 2024.05.11 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10112801 2024.05.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10112826 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10112817 2024.05.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10112813 2024.05.11 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10112802 2024.05.11 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10112818 2024.05.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10112825 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10112800 2024.05.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10112795 2024.05.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10112797 2024.05.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10112809 2024.05.11 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10112791 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10112799 2024.05.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10112819 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10112750 2024.05.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10112748 2024.05.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10112742 2024.05.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10112744 2024.05.11 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10112743 2024.05.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10112747 2024.05.11 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10112741 2024.05.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10112739 2024.05.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10112736 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10112746 2024.05.11 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10112733 2024.05.11 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10112735 2024.05.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10112730 2024.05.11 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10112726 2024.05.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10112724 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10112727 2024.05.11 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10112745 2024.05.11 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10112740 2024.05.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10112749 2024.05.11 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10112737 2024.05.11 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10112738 2024.05.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10112734 2024.05.11 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10112731 2024.05.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10112729 2024.05.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10112732 2024.05.11 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10112725 2024.05.11 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10112728 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10112722 2024.05.11 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10112721 2024.05.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10112723 2024.05.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10112719 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10112720 2024.05.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10112718 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10112716 2024.05.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10112715 2024.05.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10112717 2024.05.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10112714 2024.05.11 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10112713