DRUŻYNA

Drużyna: Marta Gołek. Obserwator: Marta Gołek

Liczba gatunków: 221

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1174 12254 88 88 2 10 34 42
2 1267 9544 117 105 2 19 39 45
3 1965 25500 136 106 0 11 46 49
4 2378 4475 171 122 2 14 57 49
5 1355 2119 218 157 1 40 68 48
6 170 272 221 52 1 5 18 28
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 10328827 2024.06.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10328826 2024.06.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10328825 2024.06.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328824 2024.06.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10328823 2024.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10328821 2024.06.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10328822 2024.06.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10328820 2024.06.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328819 2024.06.10
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10328817 2024.06.10
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10328815 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10328818 2024.06.10 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10328814 2024.06.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10328868 2024.06.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10328869 2024.06.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10328862 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10328858 2024.06.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10328856 2024.06.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10328860 2024.06.10 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10328857 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10328855 2024.06.10 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10328853 2024.06.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10328854 2024.06.09 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10328852 2024.06.09 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10328851 2024.06.09 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10328850 2024.06.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 10328848 2024.06.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10328849 2024.06.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10328874 2024.06.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10328873 2024.06.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10328872 2024.06.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328878 2024.06.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10328870 2024.06.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10328871 2024.06.08 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10328866 2024.06.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10328867 2024.06.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10328863 2024.06.08 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328861 2024.06.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10328864 2024.06.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10328877 2024.06.08 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328876 2024.06.08 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10328859 2024.06.08 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10328875 2024.06.08 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10328865 2024.06.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10328845 2024.06.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10328843 2024.06.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10328842 2024.06.07 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10328840 2024.06.07 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10328839 2024.06.07 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10328838 2024.06.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10328841 2024.06.07 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10328837 2024.06.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10328836 2024.06.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10328834 2024.06.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328835 2024.06.07
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10328833 2024.06.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328832 2024.06.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10328831 2024.06.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328829 2024.06.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328830 2024.06.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10289898 2024.06.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10289896 2024.06.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10289897 2024.06.05
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 10289511 2024.06.05
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10289507 2024.06.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10289512 2024.06.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10289509 2024.06.05
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10289508 2024.06.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10289510 2024.06.05
pospolity łyska, Fulica atra 1 10289505 2024.06.05
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10289503 2024.06.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10289504 2024.06.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10289502 2024.06.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10289500 2024.06.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10289501 2024.06.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10289499 2024.06.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10289498 2024.06.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285415 2024.06.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10285414 2024.06.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10285412 2024.06.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10285416 2024.06.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285411 2024.06.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10285413 2024.06.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10285530 2024.06.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10285526 2024.06.04
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10285515 2024.06.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285513 2024.06.04
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10285517 2024.06.04
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10285504 2024.06.04
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10285501 2024.06.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10285494 2024.06.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285493 2024.06.04 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10285536 2024.06.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285491 2024.06.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285484 2024.06.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10285486 2024.06.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 10285482 2024.06.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285481 2024.06.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10285483 2024.06.04 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10285789 2024.06.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285778 2024.06.04 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10286108 2024.06.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10285777 2024.06.03 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10286107 2024.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10286106 2024.06.03 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10285784 2024.06.03 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10285776 2024.06.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285779 2024.06.03 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10286105 2024.06.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285783 2024.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285773 2024.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285775 2024.06.02 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 10286104 2024.06.02 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285772 2024.06.02 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285697 2024.06.02 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285699 2024.06.02 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285693 2024.06.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10285692 2024.06.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10285684 2024.06.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285677 2024.06.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285678 2024.06.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286055 2024.06.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10285695 2024.06.02 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10285648 2024.06.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285651 2024.06.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285644 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285646 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285642 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285641 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285764 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286102 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285763 2024.06.02 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10286098 2024.06.02 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10286099 2024.06.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10286097 2024.06.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10285761 2024.06.02 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285760 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286094 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286093 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286091 2024.06.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10285759 2024.06.02 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10285758 2024.06.02 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285756 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285757 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285696 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285694 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285682 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285681 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10285673 2024.06.02 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10285698 2024.06.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285658 2024.06.02 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10285655 2024.06.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285652 2024.06.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10285650 2024.06.02 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10285645 2024.06.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285647 2024.06.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10285643 2024.06.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10285640 2024.06.02 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10285639 2024.06.02 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10285638 2024.06.02 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 2 10286065 2024.06.01 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10285730 2024.06.01 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10286064 2024.06.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285728 2024.06.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10286051 2024.06.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10285727 2024.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285726 2024.06.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286049 2024.06.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10285723 2024.06.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285724 2024.06.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10285718 2024.05.31 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10285715 2024.05.31 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10285714 2024.05.31 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10285711 2024.05.31 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10285542 2024.05.31 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285537 2024.05.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10285543 2024.05.31 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10285529 2024.05.31 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285532 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10285528 2024.05.31 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10285523 2024.05.31 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285518 2024.05.31 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285520 2024.05.31 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10285509 2024.05.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10285511 2024.05.31 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285512 2024.05.31 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10285524 2024.05.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10285507 2024.05.31 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10285503 2024.05.31 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10285505 2024.05.31 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285585 2024.05.31 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10285577 2024.05.31 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10285584 2024.05.31 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10285573 2024.05.30 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10285571 2024.05.30 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10285569 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10285568 2024.05.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10285567 2024.05.30 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285566 2024.05.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10285565 2024.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285560 2024.05.30 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10285554 2024.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10285555 2024.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285553 2024.05.30 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10285539 2024.05.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10285538 2024.05.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285535 2024.05.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10285514 2024.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10285533 2024.05.30 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10285531 2024.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285519 2024.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10285508 2024.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10285527 2024.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10285500 2024.05.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285499 2024.05.30 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10285496 2024.05.30 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10285489 2024.05.30 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10285488 2024.05.29 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10285495 2024.05.29 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10285792 2024.05.29 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10286121 2024.05.29 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10285788 2024.05.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10285791 2024.05.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10285790 2024.05.29 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10286113 2024.05.29 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10285787 2024.05.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10286111 2024.05.29 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285785 2024.05.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10285782 2024.05.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10286110 2024.05.29 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10286109 2024.05.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285780 2024.05.29 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10286080 2024.05.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10285635 2024.05.29 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10285633 2024.05.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285687 2024.05.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285631 2024.05.29 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10285626 2024.05.29 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10285628 2024.05.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10285627 2024.05.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285623 2024.05.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10285618 2024.05.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 10285620 2024.05.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10285616 2024.05.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285615 2024.05.29 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10285609 2024.05.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10285604 2024.05.29 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10285613 2024.05.29 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10285602 2024.05.28 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10285426 2024.05.28 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10285425 2024.05.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 8 10285431 2024.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10285430 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10285429 2024.05.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10285432 2024.05.28 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10285427 2024.05.28 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10285421 2024.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10285418 2024.05.28 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285423 2024.05.28 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10285420 2024.05.28 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10285428 2024.05.28 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10285417 2024.05.28 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10285419 2024.05.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286127 2024.05.28 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10286126 2024.05.28 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10286125 2024.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10286124 2024.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10286123 2024.05.28 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10286122 2024.05.28 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10286120 2024.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10286119 2024.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286118 2024.05.28 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10286117 2024.05.28 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10286116 2024.05.28 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10286114 2024.05.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10286112 2024.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10285793 2024.05.28 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10285794 2024.05.28 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10286079 2024.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285828 2024.05.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10285825 2024.05.28 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285826 2024.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285824 2024.05.28 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285827 2024.05.28 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10285821 2024.05.28 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10285822 2024.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285823 2024.05.28 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10285820 2024.05.28 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10285819 2024.05.28 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10285818 2024.05.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10285817 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10285816 2024.05.28 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10285815 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10285814 2024.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10285813 2024.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10285600 2024.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10285601 2024.05.27 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10285664 2024.05.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10285596 2024.05.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10285597 2024.05.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10285589 2024.05.27 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285590 2024.05.27 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 10285588 2024.05.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10285587 2024.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10285579 2024.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285575 2024.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10285572 2024.05.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10285636 2024.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285634 2024.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10285632 2024.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10285701 2024.05.27 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10285630 2024.05.27 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10285629 2024.05.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285624 2024.05.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285625 2024.05.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285621 2024.05.27 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10285619 2024.05.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285617 2024.05.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10285612 2024.05.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10285614 2024.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285605 2024.05.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10285725 2024.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285606 2024.05.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10285720 2024.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 10286063 2024.05.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 11 10285721 2024.05.27 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10286062 2024.05.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285722 2024.05.27 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10286061 2024.05.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10285719 2024.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10286046 2024.05.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10285716 2024.05.27 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10285717 2024.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10286044 2024.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10285712 2024.05.27 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285713 2024.05.27 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10285710 2024.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10285771 2024.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10285770 2024.05.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10286103 2024.05.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10285769 2024.05.26 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10286101 2024.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10286100 2024.05.26 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10285768 2024.05.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10286096 2024.05.26 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10285767 2024.05.26 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10286095 2024.05.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10285766 2024.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10286092 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286090 2024.05.26 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10286088 2024.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10286089 2024.05.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10285765 2024.05.26 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10285608 2024.05.26 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 3 10285611 2024.05.26 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10285599 2024.05.26 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10285603 2024.05.26 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10285594 2024.05.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10285593 2024.05.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10285680 2024.05.26 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10285686 2024.05.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10285690 2024.05.26 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10285685 2024.05.26 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10285683 2024.05.26 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285731 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285657 2024.05.26 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10285669 2024.05.26 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10285667 2024.05.26 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10287486 2024.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10287485 2024.05.26 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10287489 2024.05.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10287505 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10287497 2024.05.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10287484 2024.05.26 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10287487 2024.05.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10287495 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10287499 2024.05.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10287490 2024.05.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10287502 2024.05.26 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10287503 2024.05.26 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10287506 2024.05.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10287504 2024.05.26 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10287488 2024.05.26 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10287500 2024.05.26 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10287494 2024.05.26 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10287491 2024.05.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10287496 2024.05.26 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10287508 2024.05.26 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10287492 2024.05.26 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10287501 2024.05.26 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10287498 2024.05.26 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10287493 2024.05.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10287507 2024.05.26 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10285659 2024.05.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10285660 2024.05.25 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10285665 2024.05.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10285674 2024.05.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10286047 2024.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285675 2024.05.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10285676 2024.05.25 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10285668 2024.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285679 2024.05.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285671 2024.05.25 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10285663 2024.05.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10285661 2024.05.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10285689 2024.05.25 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10286045 2024.05.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285653 2024.05.25 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285666 2024.05.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10285662 2024.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285656 2024.05.25 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10285649 2024.05.25 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10286087 2024.05.25 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10285752 2024.05.25 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10285754 2024.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285751 2024.05.25 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285753 2024.05.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10286086 2024.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10286085 2024.05.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10285750 2024.05.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10285749 2024.05.25 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10285747 2024.05.25 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10286084 2024.05.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10285748 2024.05.25 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10286083 2024.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285745 2024.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285744 2024.05.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10285742 2024.05.25 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10285735 2024.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10286066 2024.05.25 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10286067 2024.05.25 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10285736 2024.05.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10286050 2024.05.25 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10286048 2024.05.25 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10285732 2024.05.25 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10285733 2024.05.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10286042 2024.05.24 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10286041 2024.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10286039 2024.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10286040 2024.05.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286038 2024.05.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10285475 2024.05.24 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10285480 2024.05.24 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10285468 2024.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10285479 2024.05.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10285474 2024.05.24 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10285464 2024.05.24 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10285476 2024.05.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10285473 2024.05.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285463 2024.05.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10285462 2024.05.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10285467 2024.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10285460 2024.05.24 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285478 2024.05.24 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10285465 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285564 2024.05.24 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10285563 2024.05.24 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285562 2024.05.24 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10285561 2024.05.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10285556 2024.05.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285559 2024.05.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285558 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285557 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10285552 2024.05.24 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285547 2024.05.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10285548 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285551 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285546 2024.05.24 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10285545 2024.05.24 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285549 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10285550 2024.05.24 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285541 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285540 2024.05.24 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10285544 2024.05.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285534 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10285522 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285525 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285521 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285506 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285516 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285498 2024.05.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10285497 2024.05.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10285502 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285490 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285492 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285487 2024.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10285485 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285447 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285444 2024.05.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10285445 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285448 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285442 2024.05.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10285443 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10285441 2024.05.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10285440 2024.05.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10285439 2024.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10285437 2024.05.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 10285438 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285436 2024.05.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10285435 2024.05.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10285433 2024.05.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10285434 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285741 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285743 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286069 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286068 2024.05.24 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10286060 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10286059 2024.05.24 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10286058 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286057 2024.05.24 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10286056 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285740 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286054 2024.05.24 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10286053 2024.05.24 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285739 2024.05.24 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10285738 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285737 2024.05.24 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10286043 2024.05.24 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10285470 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285458 2024.05.24 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10285461 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285459 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285477 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285471 2024.05.24 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10285454 2024.05.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10285456 2024.05.24 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10285453 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285457 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285451 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10285455 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10285450 2024.05.24 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10285466 2024.05.24 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10285449 2024.05.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10201440 2024.05.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10201431 2024.05.22
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 10201426 2024.05.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10201432 2024.05.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10201430 2024.05.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10201449 2024.05.21
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10201447 2024.05.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10201444 2024.05.21
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10201448 2024.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10201446 2024.05.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10201442 2024.05.21
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10201443 2024.05.21
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10201441 2024.05.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10201438 2024.05.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10201439 2024.05.21
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10201437 2024.05.21
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10201436 2024.05.21
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10201434 2024.05.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10201435 2024.05.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 10201445 2024.05.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10201433 2024.05.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10201419 2024.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10201428 2024.05.21
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10201420 2024.05.21
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10201418 2024.05.21
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10201415 2024.05.21
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10201417 2024.05.21
pospolity bogatka, Parus major 3 10201424 2024.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10201429 2024.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10201422 2024.05.21
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10201414 2024.05.21
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10201413 2024.05.21
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10201416 2024.05.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10201423 2024.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10201421 2024.05.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10201425 2024.05.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10201427 2024.05.20
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10185145 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10185147 2024.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185146 2024.05.20 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10185144 2024.05.20 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10185172 2024.05.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10185171 2024.05.20 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185169 2024.05.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10185167 2024.05.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10185164 2024.05.20 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185174 2024.05.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10185159 2024.05.20 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10185161 2024.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185157 2024.05.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10185158 2024.05.20 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10185155 2024.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185152 2024.05.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10185153 2024.05.20 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10185151 2024.05.20 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10185150 2024.05.20 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10185149 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10185140 2024.05.20 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10185139 2024.05.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10185143 2024.05.19 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10185137 2024.05.19 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10185138 2024.05.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10185142 2024.05.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185141 2024.05.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10185136 2024.05.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10185135 2024.05.18 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10185133 2024.05.18 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10185134 2024.05.18 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10185132 2024.05.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10185131 2024.05.18 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185130 2024.05.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 10185129 2024.05.18 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10185128 2024.05.18 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10185178 2024.05.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10185177 2024.05.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10185179 2024.05.18 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10185180 2024.05.18 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10185176 2024.05.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10185170 2024.05.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185168 2024.05.18 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10185175 2024.05.18 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10185165 2024.05.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10185166 2024.05.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10185163 2024.05.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10185160 2024.05.18 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10185156 2024.05.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10185154 2024.05.18 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10185124 2024.05.18 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10185127 2024.05.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10185125 2024.05.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10185123 2024.05.18 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185122 2024.05.18 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10185121 2024.05.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10185118 2024.05.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185119 2024.05.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10185120 2024.05.18 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10185117 2024.05.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185116 2024.05.18 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10185148 2024.05.18 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10185113 2024.05.17 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10185112 2024.05.17 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10185111 2024.05.17 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10185108 2024.05.17 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10185109 2024.05.17 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10185107 2024.05.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10185110 2024.05.17 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185105 2024.05.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10185103 2024.05.17 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10185104 2024.05.17 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185100 2024.05.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10185106 2024.05.17 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10185099 2024.05.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10185101 2024.05.17 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185102 2024.05.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185097 2024.05.17 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185098 2024.05.17
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10156148 2024.05.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10156147 2024.05.16
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10156143 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156145 2024.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10156146 2024.05.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10156154 2024.05.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10156142 2024.05.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10156155 2024.05.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10156140 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10156104 2024.05.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10156102 2024.05.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10156122 2024.05.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10156099 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10156109 2024.05.16
pospolity sroka, Pica pica 1 10156096 2024.05.16
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10156094 2024.05.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10156100 2024.05.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10156103 2024.05.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10156091 2024.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 10156095 2024.05.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10156107 2024.05.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10156098 2024.05.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10156090 2024.05.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10156097 2024.05.16
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10156088 2024.05.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10156092 2024.05.16
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10156093 2024.05.16
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10156089 2024.05.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10156086 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156085 2024.05.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10156084 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156083 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10156082 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10156081 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10156079 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10156075 2024.05.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10156074 2024.05.16
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10156077 2024.05.16
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10156071 2024.05.16
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10156080 2024.05.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10156069 2024.05.16
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10156141 2024.05.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10156139 2024.05.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10156137 2024.05.16
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10156136 2024.05.16
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10156144 2024.05.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10156135 2024.05.16
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10156130 2024.05.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10156134 2024.05.16
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10156126 2024.05.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10156132 2024.05.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10156124 2024.05.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10156125 2024.05.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10156123 2024.05.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10156121 2024.05.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10156133 2024.05.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10156138 2024.05.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10156005 2024.05.16
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10156003 2024.05.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10156004 2024.05.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10156002 2024.05.16
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10156001 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10156000 2024.05.16
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10156101 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10155999 2024.05.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10155996 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10155995 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10155998 2024.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 10155997 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10155994 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10155993 2024.05.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10156048 2024.05.16
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10156047 2024.05.16
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10156087 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10156033 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10156073 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156068 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 10156032 2024.05.16
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10156030 2024.05.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10156029 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10156028 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10156027 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10156026 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10156025 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156023 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156024 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10156022 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10156020 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10156021 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10156179 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156178 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156177 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10156190 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10156175 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156176 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156188 2024.05.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10156174 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156173 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10156183 2024.05.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10156168 2024.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10156191 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156167 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10156166 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10156162 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156165 2024.05.16
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10156119 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156118 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156129 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156116 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10156115 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10156131 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156113 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156114 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10156127 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156120 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156112 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10156110 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156111 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10156108 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10156106 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10156105 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10156019 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156018 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156017 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156016 2024.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10156015 2024.05.16
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10156078 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156013 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156057 2024.05.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10156011 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10156012 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10156010 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156009 2024.05.16
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 10156007 2024.05.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10156008 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10156117 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156006 2024.05.16
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10156160 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156169 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156161 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10156159 2024.05.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10156158 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10156171 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156172 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10156157 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10156163 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10156156 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156153 2024.05.16
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10156152 2024.05.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10156150 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10156164 2024.05.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10156151 2024.05.16
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10156170 2024.05.16
pospolity kruk, Corvus corax 1 10156076 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10156070 2024.05.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10156072 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10156067 2024.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10156066 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10156064 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10156062 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10156059 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10156061 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156063 2024.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10156058 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10156056 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 10156065 2024.05.16
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10156053 2024.05.16
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10156055 2024.05.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10156052 2024.05.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10156050 2024.05.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10156060 2024.05.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10156051 2024.05.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 10156128 2024.05.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10156043 2024.05.16
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10156045 2024.05.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10156046 2024.05.16
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 10156044 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10156042 2024.05.16
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 10156040 2024.05.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10156041 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10156039 2024.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10156038 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10156035 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10156034 2024.05.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10155977 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10155976 2024.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10155975 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10156037 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10155972 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10155970 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10155973 2024.05.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10155969 2024.05.16
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10155968 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10155966 2024.05.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10155967 2024.05.16
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10155963 2024.05.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10155965 2024.05.16
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10155961 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10155962 2024.05.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10155960 2024.05.16
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10155959 2024.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10155958 2024.05.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10155956 2024.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10155957 2024.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10155953 2024.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10155955 2024.05.16
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10155951 2024.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 10155954 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10155949 2024.05.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 10155948 2024.05.16
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10155946 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10155947 2024.05.16
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10155945 2024.05.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10155991 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10155990 2024.05.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10155989 2024.05.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10155992 2024.05.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10155987 2024.05.16
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10155986 2024.05.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10155988 2024.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10156054 2024.05.16
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10155985 2024.05.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10156149 2024.05.16
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10155982 2024.05.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10155983 2024.05.16
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10155980 2024.05.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10155979 2024.05.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10155978 2024.05.15
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10155943 2024.05.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10155944 2024.05.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 10155941 2024.05.14
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10155940 2024.05.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10155942 2024.05.14
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10155938 2024.05.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10155939 2024.05.14
pospolity kos, Turdus merula 1 10155937 2024.05.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10155936 2024.05.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10155934 2024.05.14
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10155935 2024.05.14
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10155933 2024.05.14
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10155930 2024.05.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10155932 2024.05.14
pospolity kos, Turdus merula 1 10155931 2024.05.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10155929 2024.05.14
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10155926 2024.05.14
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10155928 2024.05.14
pospolity bogatka, Parus major 1 10155927 2024.05.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10155925 2024.05.14
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10155924 2024.05.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10156031 2024.05.14
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10155923 2024.05.14
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10155920 2024.05.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10155921 2024.05.14
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10155919 2024.05.14
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10155916 2024.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10155922 2024.05.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10155915 2024.05.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10155917 2024.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10155914 2024.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10155913 2024.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10155912 2024.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10155909 2024.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10155911 2024.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10156014 2024.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10155910 2024.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10155908 2024.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10155906 2024.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10155904 2024.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10155907 2024.05.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10155905 2024.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10155901 2024.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10155900 2024.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10155903 2024.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs