DRUŻYNA

Drużyna: Johnny. Obserwator: Jan Kotlarz

Liczba gatunków: 249

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 163 2306 97 97 7 13 36 41
2 118 1311 112 70 1 15 21 33
3 244 7924 150 108 1 19 42 46
4 352 3364 200 144 1 31 65 47
5 454 1407 236 152 1 39 66 46
6 163 363 249 105 3 32 37 33
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10332669 2024.06.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10332668 2024.06.14 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10332266 2024.06.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10332186 2024.06.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10328010 2024.06.13 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10323636 2024.06.12 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10320839 2024.06.11 WP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10320833 2024.06.11 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10320834 2024.06.11 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10320835 2024.06.11 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10320836 2024.06.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10320837 2024.06.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10320840 2024.06.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10317511 2024.06.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314127 2024.06.09 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10314125 2024.06.09 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10314124 2024.06.09 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10314126 2024.06.09 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10315804 2024.06.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10315805 2024.06.09 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 10 10315802 2024.06.09 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10315806 2024.06.09 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10315803 2024.06.09 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10311676 2024.06.09 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10311210 2024.06.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10311172 2024.06.09 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10311171 2024.06.09 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10309862 2024.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10309860 2024.06.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10309859 2024.06.09 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 10311069 2024.06.09 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309392 2024.06.09 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10309391 2024.06.09 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 10309393 2024.06.09 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10305970 2024.06.08 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10305969 2024.06.08 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10305036 2024.06.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10305032 2024.06.08 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10305034 2024.06.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10305035 2024.06.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305033 2024.06.08 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10304833 2024.06.08 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10304831 2024.06.08 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10304830 2024.06.08 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10304829 2024.06.08 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10304773 2024.06.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10304832 2024.06.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10304774 2024.06.08 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10304772 2024.06.08 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 10301648 2024.06.08 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10301650 2024.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10301651 2024.06.08 PM
rzadki alka, Alca torda 1 10301647 2024.06.08 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10301646 2024.06.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10301649 2024.06.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10300373 2024.06.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10300372 2024.06.08 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10300305 2024.06.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10300304 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10300302 2024.06.08 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10300303 2024.06.08 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10300301 2024.06.08 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10300300 2024.06.08 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10298328 2024.06.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10292077 2024.06.05
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10292063 2024.06.05
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10292066 2024.06.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10292069 2024.06.05
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10292067 2024.06.05
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10292068 2024.06.05
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10292064 2024.06.05
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10292065 2024.06.05
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 10290581 2024.06.05
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10292079 2024.06.05
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10292078 2024.06.05
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10292076 2024.06.05 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10288080 2024.06.04 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10288077 2024.06.04 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10288081 2024.06.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10288078 2024.06.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10288079 2024.06.04 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10288112 2024.06.04
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 10288111 2024.06.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 10288106 2024.06.04
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 10288110 2024.06.04
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 10288103 2024.06.04
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 10288109 2024.06.04
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10288104 2024.06.04
pospolity kos, Turdus merula 4 10288107 2024.06.04
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10288105 2024.06.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10273860 2024.06.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10273859 2024.06.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10273858 2024.06.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10273862 2024.06.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10273920 2024.06.02 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10272361 2024.06.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10272360 2024.06.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10272359 2024.06.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10272357 2024.06.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10272358 2024.06.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10271196 2024.06.02 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10271195 2024.06.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10271199 2024.06.02 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10271201 2024.06.02 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10271202 2024.06.02 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10271203 2024.06.02 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10271200 2024.06.02 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10271194 2024.06.02 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10271198 2024.06.02 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10271197 2024.06.02 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10271208 2024.06.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10271207 2024.06.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10271206 2024.06.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10271205 2024.06.02 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 10271204 2024.06.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10269282 2024.06.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10269286 2024.06.01 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10269285 2024.06.01 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10269284 2024.06.01 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10269283 2024.06.01 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10269169 2024.06.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10269171 2024.06.01 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10269167 2024.06.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10269166 2024.06.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10269170 2024.06.01 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10269165 2024.06.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10269157 2024.06.01 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10269164 2024.06.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 10269163 2024.06.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10269161 2024.06.01 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10269160 2024.06.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10269168 2024.06.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10269158 2024.06.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10269159 2024.06.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10269162 2024.06.01 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10269125 2024.06.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 10269126 2024.06.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10269017 2024.06.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 10269011 2024.06.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10269014 2024.06.01 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 10269013 2024.06.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10269016 2024.06.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10269015 2024.06.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10269012 2024.06.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10269010 2024.06.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10269009 2024.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10269008 2024.06.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10268992 2024.06.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10268989 2024.06.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10268982 2024.06.01 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 10268993 2024.06.01 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10268981 2024.06.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10268990 2024.06.01 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10268987 2024.06.01 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 10268985 2024.06.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10268980 2024.06.01 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10268994 2024.06.01 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10268988 2024.06.01 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10268991 2024.06.01 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10268983 2024.06.01 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 10268986 2024.06.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10268995 2024.06.01 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10268984 2024.06.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10261297 2024.05.31 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10261298 2024.05.31 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10261296 2024.05.31 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10261295 2024.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10261294 2024.05.31 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10261293 2024.05.31 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10261292 2024.05.31 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10261319 2024.05.31 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10261318 2024.05.31 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10261315 2024.05.31 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10261316 2024.05.31 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10261310 2024.05.31 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10261312 2024.05.31 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10261311 2024.05.31 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10261313 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10261314 2024.05.31 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10261302 2024.05.31 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10261301 2024.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10254518 2024.05.31 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10254517 2024.05.31 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10254515 2024.05.31 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10254514 2024.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10254502 2024.05.30 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10254506 2024.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10254503 2024.05.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 10254501 2024.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10254504 2024.05.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10254505 2024.05.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10254479 2024.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10254477 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 10254478 2024.05.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10254475 2024.05.30 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10254474 2024.05.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10254471 2024.05.30 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10254473 2024.05.30 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10254472 2024.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10254476 2024.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10249204 2024.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10248559 2024.05.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10248557 2024.05.30 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 10248555 2024.05.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10248558 2024.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 10248556 2024.05.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10246138 2024.05.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10246139 2024.05.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10245582 2024.05.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10245581 2024.05.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10245576 2024.05.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10245575 2024.05.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10244400 2024.05.30 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10244401 2024.05.30 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10244402 2024.05.30 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10249219 2024.05.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10249218 2024.05.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10246140 2024.05.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10249216 2024.05.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 10249214 2024.05.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249212 2024.05.30 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10249211 2024.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10249213 2024.05.30 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10249215 2024.05.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10249217 2024.05.30 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10236148 2024.05.28 WP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 10235654 2024.05.28 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10236133 2024.05.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10236134 2024.05.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10236135 2024.05.28 WP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10236132 2024.05.27 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10229788 2024.05.26 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10229753 2024.05.26 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10229754 2024.05.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10229761 2024.05.26 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10229755 2024.05.26 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10229757 2024.05.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10229759 2024.05.26 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 10229756 2024.05.26 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10229760 2024.05.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10229758 2024.05.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10229693 2024.05.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10229695 2024.05.26 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10229686 2024.05.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10229687 2024.05.26 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10229690 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10229694 2024.05.26 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10229691 2024.05.26 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10229689 2024.05.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10229688 2024.05.26 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10229684 2024.05.26 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10229682 2024.05.26 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10229681 2024.05.26 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 10229683 2024.05.26 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10229685 2024.05.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10229692 2024.05.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 37 10229709 2024.05.26 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10229748 2024.05.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10229749 2024.05.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10229712 2024.05.26 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10229711 2024.05.26 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10229710 2024.05.26 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10201760 2024.05.22 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10201761 2024.05.22 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10201759 2024.05.22 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10201764 2024.05.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10193230 2024.05.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10193231 2024.05.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10189998 2024.05.20 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10190002 2024.05.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10184701 2024.05.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10184693 2024.05.19 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10184702 2024.05.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10184700 2024.05.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 10184694 2024.05.19 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10184699 2024.05.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10184703 2024.05.19 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10184697 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10184695 2024.05.19 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10184696 2024.05.19 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10184698 2024.05.19 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10184687 2024.05.19 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10184684 2024.05.19 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10184686 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10184685 2024.05.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10184688 2024.05.19 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10184676 2024.05.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10184679 2024.05.19 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10184678 2024.05.19 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10184673 2024.05.19 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10184677 2024.05.19 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10184672 2024.05.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10184674 2024.05.19 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10184675 2024.05.19 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10169968 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10170020 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10170039 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10169971 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10169972 2024.05.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10169973 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10169970 2024.05.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10170250 2024.05.18 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10170240 2024.05.18 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10170241 2024.05.18 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10170243 2024.05.18 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10170248 2024.05.18 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10170245 2024.05.18 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10170242 2024.05.18 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10170244 2024.05.18 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10170237 2024.05.18 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10170256 2024.05.18 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10170239 2024.05.18 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10170238 2024.05.18 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10170247 2024.05.18 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10170231 2024.05.18 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10170233 2024.05.18 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10170251 2024.05.18 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 10170249 2024.05.18 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10170253 2024.05.18 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10170252 2024.05.18 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10170235 2024.05.18 LS
pospolity kos, Turdus merula 2 10170254 2024.05.18 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10170246 2024.05.18 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10170255 2024.05.18 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10170236 2024.05.18 LS
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 10170234 2024.05.18 LS
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10170230 2024.05.18 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10170232 2024.05.18 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10159579 2024.05.17 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 10159244 2024.05.17 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10159245 2024.05.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10158419 2024.05.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10158418 2024.05.17 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10158416 2024.05.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10158417 2024.05.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10158057 2024.05.17 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10156187 2024.05.16 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10156186 2024.05.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10156196 2024.05.16 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10156192 2024.05.16 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10156185 2024.05.16 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10156180 2024.05.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10156194 2024.05.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10156181 2024.05.16 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10156182 2024.05.16 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10156193 2024.05.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10156189 2024.05.16 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10156195 2024.05.16 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10156184 2024.05.16 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10152821 2024.05.16 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10150067 2024.05.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10150064 2024.05.15 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10150061 2024.05.15 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10144864 2024.05.14 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10144861 2024.05.14 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10144860 2024.05.14 LS
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10144862 2024.05.14 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10146647 2024.05.14 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10146650 2024.05.14 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10146649 2024.05.14 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10146648 2024.05.14 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10150057 2024.05.14 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10144856 2024.05.14 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10144854 2024.05.14 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10144850 2024.05.14 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10144857 2024.05.14 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10144855 2024.05.14 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10144852 2024.05.14 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10144851 2024.05.14 LS
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10144849 2024.05.14 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10144853 2024.05.14 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10140137 2024.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10140138 2024.05.13 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10140140 2024.05.13 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10140139 2024.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10140131 2024.05.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10129002 2024.05.12 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10128984 2024.05.12 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10126945 2024.05.12 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10125606 2024.05.12 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10125616 2024.05.12 PM
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10125617 2024.05.12 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10125522 2024.05.12 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10125521 2024.05.12 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10125519 2024.05.12 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10125514 2024.05.12 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10125515 2024.05.12 MB
pospolity żuraw, Grus grus 19 10125511 2024.05.12 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10116630 2024.05.12 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10116629 2024.05.12 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10116628 2024.05.12 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10116627 2024.05.12 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10116625 2024.05.12 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10116626 2024.05.12 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10116599 2024.05.12 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10116598 2024.05.12 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10116597 2024.05.12 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10116489 2024.05.12 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10116488 2024.05.12 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10116487 2024.05.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 10125513 2024.05.12 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10125607 2024.05.12 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 10125605 2024.05.12 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10125615 2024.05.12 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10125608 2024.05.12 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 19 10125512 2024.05.12 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 9 10125509 2024.05.12 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 23 10125510 2024.05.12 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10125604 2024.05.12 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10125517 2024.05.12 MB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10125614 2024.05.12 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10125516 2024.05.12 MB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10125518 2024.05.12 MB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10125620 2024.05.12 PM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10125610 2024.05.12 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10125609 2024.05.12 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10125619 2024.05.12 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10125618 2024.05.12 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10125612 2024.05.12 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10125613 2024.05.12 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10125611 2024.05.12 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10125520 2024.05.12 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10125603 2024.05.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 10116171 2024.05.11 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10116172 2024.05.11 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10116173 2024.05.11 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10116169 2024.05.11 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10116183 2024.05.11 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10116181 2024.05.11 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10116184 2024.05.11 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 10116182 2024.05.11 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 10116186 2024.05.11 PM
pospolity żuraw, Grus grus 25 10116170 2024.05.11 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10116180 2024.05.11 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10116179 2024.05.11 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 10116178 2024.05.11 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10116177 2024.05.11 PM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10116176 2024.05.11 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10116168 2024.05.11 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10116174 2024.05.11 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10116175 2024.05.11 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10116185 2024.05.11 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 10116187 2024.05.11 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 10116188 2024.05.11 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 10116189 2024.05.11 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10116167 2024.05.11 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10116165 2024.05.11 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10116190 2024.05.11 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10116191 2024.05.11 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10116166 2024.05.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10107728 2024.05.11 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10107673 2024.05.11 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10107637 2024.05.11 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10107618 2024.05.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10107541 2024.05.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10107540 2024.05.11 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10106969 2024.05.11 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10106912 2024.05.11 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10106914 2024.05.11 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10106913 2024.05.11 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10106241 2024.05.11 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10105994 2024.05.11 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10105993 2024.05.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10105344 2024.05.11 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10105343 2024.05.11 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10105125 2024.05.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10105124 2024.05.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10105108 2024.05.11 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10105056 2024.05.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10104978 2024.05.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10104979 2024.05.11 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10104977 2024.05.11 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 10104876 2024.05.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10104801 2024.05.11 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10104728 2024.05.11 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10104558 2024.05.11 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10104554 2024.05.11 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10104435 2024.05.11 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10101761 2024.05.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10102429 2024.05.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10102428 2024.05.10 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10101757 2024.05.10 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10101755 2024.05.10 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10101753 2024.05.10 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10102427 2024.05.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10102426 2024.05.10 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10101752 2024.05.10 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10102425 2024.05.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10102424 2024.05.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10102423 2024.05.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10101751 2024.05.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10102422 2024.05.10 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10101154 2024.05.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10099858 2024.05.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10099859 2024.05.09 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10099856 2024.05.09 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10099857 2024.05.09 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10092874 2024.05.09 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10083191 2024.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10068944 2024.05.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10068941 2024.05.05 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10068935 2024.05.05 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10068936 2024.05.05 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10068934 2024.05.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10068937 2024.05.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10068939 2024.05.05 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10068938 2024.05.05 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10068942 2024.05.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10068940 2024.05.05 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10068933 2024.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10068943 2024.05.05 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10068824 2024.05.05 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10068822 2024.05.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10068823 2024.05.05 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10068825 2024.05.05 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 10068821 2024.05.05 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10068820 2024.05.05 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10068826 2024.05.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10059084 2024.05.04 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10059083 2024.05.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10059031 2024.05.04 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10059030 2024.05.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10058356 2024.05.04 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10057323 2024.05.04 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10057318 2024.05.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10057316 2024.05.04 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 10057317 2024.05.04 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10057315 2024.05.04 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10055563 2024.05.04 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10055562 2024.05.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10055564 2024.05.04 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10055561 2024.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10054110 2024.05.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10054109 2024.05.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10054108 2024.05.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10054107 2024.05.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10054106 2024.05.04 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10054105 2024.05.04 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10054104 2024.05.04 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10053450 2024.05.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10053449 2024.05.04
pospolity kos, Turdus merula 3 10053451 2024.05.04
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10053461 2024.05.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10053458 2024.05.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10053460 2024.05.04
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10053462 2024.05.04
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10053452 2024.05.04
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10053446 2024.05.04
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10053447 2024.05.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10053459 2024.05.04
pospolity bogatka, Parus major 2 10053456 2024.05.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10053454 2024.05.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10053457 2024.05.04
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10053455 2024.05.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10053453 2024.05.04
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10053448 2024.05.04
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10049361 2024.05.04 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10049360 2024.05.04 WP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 10049359 2024.05.04 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10049358 2024.05.04 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 10049357 2024.05.04 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10049356 2024.05.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10049355 2024.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10049354 2024.05.04 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10049353 2024.05.04 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10049352 2024.05.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10049351 2024.05.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10049350 2024.05.04 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10049349 2024.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10046666 2024.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10039424 2024.05.03 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10039422 2024.05.03 ŚK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10039423 2024.05.03 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10039420 2024.05.03 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10039425 2024.05.03 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 10039421 2024.05.03 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10039426 2024.05.03 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10046379 2024.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10046378 2024.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10031406 2024.05.02 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10031407 2024.05.02 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10031405 2024.05.02 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10030865 2024.05.02 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 10030866 2024.05.02 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10030867 2024.05.02 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10030864 2024.05.02 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10030863 2024.05.02 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10028354 2024.05.02 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10028355 2024.05.02 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10028353 2024.05.02 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10022443 2024.05.01 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10022442 2024.05.01 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10021474 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10021473 2024.05.01 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10020682 2024.05.01 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10020670 2024.05.01 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10020671 2024.05.01 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10020669 2024.05.01 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10019800 2024.05.01 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10019758 2024.05.01 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10018896 2024.05.01 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10018898 2024.05.01 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10018897 2024.05.01 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10018895 2024.05.01 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10018739 2024.05.01 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10018738 2024.05.01 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10018737 2024.05.01 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10022815 2024.05.01 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10018047 2024.05.01 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10018046 2024.05.01 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10017989 2024.05.01 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10017987 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10017990 2024.05.01 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10017988 2024.05.01 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10017986 2024.05.01 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10015556 2024.05.01 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10015555 2024.05.01 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10011411 2024.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10011422 2024.04.30 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10011410 2024.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10011414 2024.04.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10011412 2024.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10011413 2024.04.30 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 10011402 2024.04.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10011405 2024.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10011408 2024.04.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10011403 2024.04.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10011407 2024.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10011409 2024.04.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10011406 2024.04.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10011404 2024.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10011401 2024.04.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10011400 2024.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10011397 2024.04.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10011398 2024.04.30 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10011399 2024.04.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10011396 2024.04.30 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10011393 2024.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10011394 2024.04.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10011395 2024.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10011391 2024.04.30 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10011392 2024.04.30 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10011390 2024.04.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10002955 2024.04.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10002937 2024.04.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10002936 2024.04.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10002935 2024.04.29 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10002934 2024.04.29 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10002933 2024.04.29 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9992632 2024.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9992631 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9992630 2024.04.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9992629 2024.04.28 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9992628 2024.04.28 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9991832 2024.04.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9991835 2024.04.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9991833 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9991830 2024.04.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9991829 2024.04.28 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9991834 2024.04.28 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9991831 2024.04.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9991828 2024.04.28 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9984082 2024.04.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9984108 2024.04.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9984081 2024.04.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9984080 2024.04.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9984079 2024.04.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9984078 2024.04.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9984083 2024.04.27 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9984077 2024.04.27 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9984075 2024.04.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9984062 2024.04.27 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9984063 2024.04.27 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9984071 2024.04.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9984061 2024.04.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9984065 2024.04.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9984074 2024.04.27 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9984076 2024.04.27 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9984064 2024.04.27 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 9984066 2024.04.27 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9984073 2024.04.27 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9984072 2024.04.27 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9984068 2024.04.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9984069 2024.04.27 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 9984067 2024.04.27 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9984070 2024.04.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9980301 2024.04.27 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9980306 2024.04.27 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9980302 2024.04.27 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9967125 2024.04.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9959140 2024.04.24 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9959138 2024.04.24 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9959135 2024.04.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9959137 2024.04.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9959139 2024.04.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9959133 2024.04.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9959136 2024.04.24 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9959134 2024.04.24 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9959127 2024.04.24 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9959131 2024.04.24 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 9959129 2024.04.24 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9959130 2024.04.24 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9959128 2024.04.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9959132 2024.04.24 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9946117 2024.04.21 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9946118 2024.04.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9946116 2024.04.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9946115 2024.04.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9946114 2024.04.21 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9946113 2024.04.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9946112 2024.04.21 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9946111 2024.04.21 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9944280 2024.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9944281 2024.04.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 11 9944279 2024.04.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9944282 2024.04.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9944278 2024.04.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9944276 2024.04.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 9944277 2024.04.21 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9944275 2024.04.21 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9944274 2024.04.21 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9944273 2024.04.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9944272 2024.04.21 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9959126 2024.04.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9944289 2024.04.21 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9944288 2024.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9944285 2024.04.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9944290 2024.04.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9944291 2024.04.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9944286 2024.04.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9944287 2024.04.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9935963 2024.04.20 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9935884 2024.04.20 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9935882 2024.04.20 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9935880 2024.04.20 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9935881 2024.04.20 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 9935879 2024.04.20 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 9935877 2024.04.20 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9935888 2024.04.20 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9935883 2024.04.20 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9935887 2024.04.20 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9935886 2024.04.20 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9935885 2024.04.20 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9935874 2024.04.20 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 9935875 2024.04.20 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9935872 2024.04.20 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9935873 2024.04.20 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9935876 2024.04.20 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 9935869 2024.04.20 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 9935871 2024.04.20 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 37 9935870 2024.04.20 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 9935878 2024.04.20 MB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9939714 2024.04.20 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 35 9931578 2024.04.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9931579 2024.04.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 9931581 2024.04.19 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9931580 2024.04.19 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9931582 2024.04.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9926677 2024.04.18 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9926676 2024.04.18 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9926675 2024.04.18 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9897036 2024.04.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9897035 2024.04.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9897037 2024.04.13 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9896342 2024.04.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9896341 2024.04.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9896340 2024.04.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9896337 2024.04.13 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9896338 2024.04.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9896339 2024.04.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9896336 2024.04.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9895864 2024.04.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 25 9895781 2024.04.13 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 9895780 2024.04.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9895778 2024.04.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9895779 2024.04.13 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9895776 2024.04.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9895777 2024.04.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9895775 2024.04.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9895774 2024.04.13 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9895773 2024.04.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9895002 2024.04.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9895003 2024.04.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9895001 2024.04.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 9895000 2024.04.13 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9894999 2024.04.13 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9885069 2024.04.12 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9885068 2024.04.12 WP
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9883838 2024.04.12 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9879637 2024.04.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9878794 2024.04.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9874651 2024.04.10 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9869191 2024.04.09 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9855691 2024.04.07 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9855690 2024.04.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9855698 2024.04.07 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9855687 2024.04.07 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9855688 2024.04.07 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9855689 2024.04.07 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9855685 2024.04.07 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9855686 2024.04.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9855695 2024.04.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9855697 2024.04.07 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9855696 2024.04.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9855699 2024.04.07 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9855694 2024.04.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9855693 2024.04.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9855692 2024.04.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9848275 2024.04.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9848079 2024.04.07 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9848078 2024.04.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9848016 2024.04.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9848002 2024.04.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9847691 2024.04.07 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9847689 2024.04.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9847657 2024.04.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9847599 2024.04.07 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9847573 2024.04.07 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9847571 2024.04.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9847533 2024.04.07 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9847422 2024.04.07 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9847417 2024.04.07 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 9847423 2024.04.07 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9847421 2024.04.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9847425 2024.04.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9847418 2024.04.07 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9847420 2024.04.07 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9847424 2024.04.07 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9847419 2024.04.07 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9845458 2024.04.07 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9845351 2024.04.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9845350 2024.04.07 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9845250 2024.04.07 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9845248 2024.04.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9845249 2024.04.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9845177 2024.04.07 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9845178 2024.04.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9845175 2024.04.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9844807 2024.04.07 LB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9844605 2024.04.07 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9844426 2024.04.07 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 9841908 2024.04.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9840960 2024.04.06 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9840958 2024.04.06 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 9840694 2024.04.06 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9840680 2024.04.06 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9840572 2024.04.06 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9840269 2024.04.06 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9836802 2024.04.06 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9836750 2024.04.06 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9836723 2024.04.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9836722 2024.04.06 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9836874 2024.04.06 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9833431 2024.04.06 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9833161 2024.04.06 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9833159 2024.04.06 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9833160 2024.04.06 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9836897 2024.04.06 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9831854 2024.04.05 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9831856 2024.04.05 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9831852 2024.04.05 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9831849 2024.04.05 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9831850 2024.04.05 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9831853 2024.04.05 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9831847 2024.04.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9831848 2024.04.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9831851 2024.04.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9831846 2024.04.05 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9831844 2024.04.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9831845 2024.04.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9829044 2024.04.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9825471 2024.04.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9825456 2024.04.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9825455 2024.04.05 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9828979 2024.04.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9828955 2024.04.05 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9828998 2024.04.05 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9828954 2024.04.05 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9828995 2024.04.05 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9828992 2024.04.05 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9828971 2024.04.05 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9828989 2024.04.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9828976 2024.04.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9828990 2024.04.05 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9828984 2024.04.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9828983 2024.04.05 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9828985 2024.04.05 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9828986 2024.04.05 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9828987 2024.04.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9828975 2024.04.05 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9828981 2024.04.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9828972 2024.04.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9828982 2024.04.05 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9828993 2024.04.05 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9828991 2024.04.05 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9828974 2024.04.05 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9828973 2024.04.05 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9828996 2024.04.05 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9828988 2024.04.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9828994 2024.04.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9828978 2024.04.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9828980 2024.04.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9828977 2024.04.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9828997 2024.04.05 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9823400 2024.04.04 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9822934 2024.04.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9822935 2024.04.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9822933 2024.04.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9823587 2024.04.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9823581 2024.04.04 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9820987 2024.04.04 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9810871 2024.04.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9803632 2024.04.01 LS
pospolity łyska, Fulica atra 2 9803631 2024.04.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9803633 2024.04.01 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9803628 2024.04.01 LS
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9803627 2024.04.01 LS
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9803629 2024.04.01 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9803626 2024.04.01 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9802068 2024.04.01 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9802067 2024.04.01 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9802122 2024.04.01 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9802120 2024.04.01 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 9802118 2024.04.01 LS