DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka grupa OTOP. Obserwator: Aleksander Wójcik

Liczba gatunków: 106

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
3 17 19 16 16 0 0 4 12
4 121 727 93 86 0 9 34 43
5 25 193 105 25 0 6 16 3
6 4 7 106 4 0 0 1 3
1 0 0 106 0 0 0 0 0
2 0 0 106 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 10312100 2024.06.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10312098 2024.06.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10312097 2024.06.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10312099 2024.06.09 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10175995 2024.05.19 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175994 2024.05.19 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 8 10175993 2024.05.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10175992 2024.05.19 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10064156 2024.05.05 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10064153 2024.05.05 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 10064155 2024.05.05 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 10064154 2024.05.05 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10064152 2024.05.05 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10064150 2024.05.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10064151 2024.05.05 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10064149 2024.05.05 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10064148 2024.05.05 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10064147 2024.05.05 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10064146 2024.05.05 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10064144 2024.05.05 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 10064145 2024.05.05 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10055703 2024.05.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10055702 2024.05.04 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10055701 2024.05.04 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10055700 2024.05.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10055699 2024.05.04 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10055698 2024.05.04 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10055696 2024.05.04 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10055697 2024.05.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 8 9988724 2024.04.28 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9988725 2024.04.28 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9988723 2024.04.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9988722 2024.04.28 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 9988720 2024.04.28 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9988721 2024.04.28 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9988719 2024.04.28 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9988718 2024.04.28 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9988717 2024.04.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9941516 2024.04.21 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9941515 2024.04.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 9941517 2024.04.21 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9941514 2024.04.21 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9941513 2024.04.21 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9941512 2024.04.21 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 14 9941511 2024.04.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 9941510 2024.04.21 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 9941509 2024.04.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9941508 2024.04.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9941507 2024.04.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9941506 2024.04.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9941504 2024.04.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9941505 2024.04.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9941503 2024.04.21 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9941502 2024.04.21 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9915553 2024.04.15 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 9902292 2024.04.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9902291 2024.04.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9902290 2024.04.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9902288 2024.04.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 27 9902289 2024.04.14 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 48 9902286 2024.04.14 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 9902287 2024.04.14 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9902284 2024.04.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9902285 2024.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9873205 2024.04.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9873206 2024.04.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9873203 2024.04.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9873204 2024.04.10 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9873202 2024.04.10 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9862798 2024.04.08 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9862774 2024.04.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9862772 2024.04.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9862768 2024.04.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9862767 2024.04.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9848153 2024.04.07 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9848152 2024.04.07 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 14 9848150 2024.04.07 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9848149 2024.04.07 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9848151 2024.04.07 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9848148 2024.04.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9848147 2024.04.07 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9848146 2024.04.07 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9848145 2024.04.07 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9848144 2024.04.07 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9848142 2024.04.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9848139 2024.04.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9848141 2024.04.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9848143 2024.04.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9848137 2024.04.07 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9848140 2024.04.07 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 9848138 2024.04.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9848133 2024.04.07 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9848136 2024.04.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9848135 2024.04.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9848134 2024.04.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9848132 2024.04.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9848130 2024.04.07 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9848129 2024.04.07 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 70 9848131 2024.04.07 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9848128 2024.04.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9832577 2024.04.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9832463 2024.04.06 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9832464 2024.04.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9832462 2024.04.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9832461 2024.04.06 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9832460 2024.04.06 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9829264 2024.04.05 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9823005 2024.04.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9819275 2024.04.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9819274 2024.04.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9819273 2024.04.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9819272 2024.04.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9819271 2024.04.03 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9819270 2024.04.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9819268 2024.04.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9819267 2024.04.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9819269 2024.04.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9819266 2024.04.03 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9816498 2024.04.03 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9813574 2024.04.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9813573 2024.04.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9813572 2024.04.02 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9813571 2024.04.02 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9813570 2024.04.02 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9805972 2024.04.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9800832 2024.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9800831 2024.04.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9800830 2024.04.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9800828 2024.04.01 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9800827 2024.04.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9800829 2024.04.01 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9800826 2024.04.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9800825 2024.04.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9800824 2024.04.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9800822 2024.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9800823 2024.04.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9800821 2024.04.01 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9797765 2024.04.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9797766 2024.04.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9797764 2024.04.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9796828 2024.04.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9796829 2024.04.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9796827 2024.04.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9796826 2024.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9796735 2024.04.01 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9796734 2024.04.01 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9796733 2024.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9796731 2024.04.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9796732 2024.04.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9796730 2024.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9792829 2024.03.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9792557 2024.03.31 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9792556 2024.03.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9792475 2024.03.31 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9792467 2024.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9792129 2024.03.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9792101 2024.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9792100 2024.03.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9792091 2024.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9792092 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9792055 2024.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9792054 2024.03.31 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9792053 2024.03.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9792051 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9792049 2024.03.31 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9792048 2024.03.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9792047 2024.03.31 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...