DRUŻYNA

Drużyna: AW. Obserwator: Anna Szotek

Liczba gatunków: 130

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 58 322 58 58 0 12 19 27
2 13 72 70 13 0 2 5 6
3 27 133 94 27 0 1 14 12
4 30 142 123 30 1 11 15 3
5 7 29 130 7 0 3 3 1
6 0 0 130 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10160123 2024.05.03 ŚK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10160122 2024.05.03 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10160121 2024.05.03 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 10160119 2024.05.03 ŚK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10160120 2024.05.03 ŚK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10034746 2024.05.01 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10034748 2024.05.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10034747 2024.04.28 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10034749 2024.04.28 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10034750 2024.04.28 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10034751 2024.04.28 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10034752 2024.04.28 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10034753 2024.04.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10034754 2024.04.28 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10034755 2024.04.28 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10034756 2024.04.28 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 9982581 2024.04.20 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 20 9982580 2024.04.20 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 9982577 2024.04.20 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 9982579 2024.04.20 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9982576 2024.04.20 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 9982578 2024.04.20 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9950053 2024.04.10 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9950051 2024.04.10 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9950052 2024.04.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9908898 2024.04.06 MP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9908894 2024.04.06 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9908896 2024.04.06 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9908895 2024.04.06 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9908897 2024.04.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9908899 2024.04.06 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 9908900 2024.04.06 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9908902 2024.04.06 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9908901 2024.04.06 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9949094 2024.04.01 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9949096 2024.04.01 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9949095 2024.04.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 6 9949068 2024.03.31 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9949070 2024.03.31 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9949071 2024.03.30 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9949067 2024.03.30 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9949066 2024.03.30 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9949060 2024.03.30 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9949062 2024.03.30 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9949069 2024.03.30 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9949065 2024.03.30 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9949063 2024.03.30 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9949064 2024.03.29 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9949061 2024.03.29 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9899995 2024.03.23 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9899996 2024.03.23 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9628512 2024.03.03 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9628630 2024.03.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9628513 2024.03.03 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9628516 2024.03.03 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9628515 2024.03.03 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9628517 2024.03.03 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9628520 2024.03.03 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9628518 2024.03.03 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9628523 2024.03.03 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9628521 2024.03.03 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9628522 2024.03.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9628524 2024.03.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9628535 2024.03.02 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9628526 2024.02.25 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9581609 2024.02.18 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9581611 2024.02.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9581610 2024.02.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9581608 2024.02.18 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9581607 2024.02.18 MP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9529440 2024.02.10 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9529441 2024.02.10 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9628525 2024.02.10 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9529445 2024.02.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9529444 2024.02.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9529442 2024.02.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9529443 2024.02.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9529447 2024.01.13 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9529446 2024.01.13 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9363033 2024.01.12 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9363032 2024.01.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9363034 2024.01.12 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9363029 2024.01.12 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9363031 2024.01.12 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9357962 2024.01.11 MB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9358378 2024.01.11 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9358286 2024.01.10 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9357966 2024.01.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9358376 2024.01.10 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9357964 2024.01.10 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9357965 2024.01.10 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9357960 2024.01.10 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9357961 2024.01.10 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9358379 2024.01.10 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9357898 2024.01.10 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9357905 2024.01.10 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9357901 2024.01.10 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9357902 2024.01.10 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9357919 2024.01.10 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9357916 2024.01.10 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9357920 2024.01.10 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9357913 2024.01.08 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9357915 2024.01.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9357918 2024.01.08 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9357917 2024.01.08 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9358484 2024.01.08 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 9358182 2024.01.08 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9357911 2024.01.08 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9357914 2024.01.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9357912 2024.01.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 9358377 2024.01.08 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9357910 2024.01.08 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 9357909 2024.01.08 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 9357908 2024.01.08 MB
pospolity łyska, Fulica atra 50 9363030 2024.01.08 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9357906 2024.01.07 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9363028 2024.01.07 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9357928 2024.01.07 MB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9357900 2024.01.07 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9357896 2024.01.07 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9357903 2024.01.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9358287 2024.01.06 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9357894 2024.01.06 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9357897 2024.01.06 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9357892 2024.01.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9357893 2024.01.06 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9357891 2024.01.06 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9357899 2024.01.06 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9357890 2024.01.06 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9357895 2024.01.01
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9357888 2024.01.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9357889 2024.01.01
pospolity bogatka, Parus major 2 9357887 2024.01.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9357886 2024.01.01
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9357904 2024.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...