DRUŻYNA

Drużyna: Psubraty #1 + Mazurski Folwark. Obserwator: Przemyslaw Gumulka

Liczba gatunków: 97

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 10 59 9 9 0 0 4 5
2 24 25 26 20 0 2 12 6
3 168 171 72 67 0 10 32 25
4 9 10 79 8 0 0 4 4
5 41 41 97 39 0 3 24 12
6 0 0 97 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10203710 2024.05.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10203741 2024.05.23 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10203707 2024.05.23 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10203708 2024.05.23 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10203706 2024.05.23 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10203701 2024.05.23 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10203712 2024.05.23 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10203761 2024.05.23 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10203751 2024.05.23 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10203740 2024.05.23 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10203709 2024.05.23 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10203704 2024.05.23 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10203711 2024.05.23 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10203766 2024.05.23 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10203705 2024.05.23 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10203753 2024.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10203756 2024.05.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10203700 2024.05.23 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10203745 2024.05.23 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10203746 2024.05.23 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10203762 2024.05.23 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10203760 2024.05.23 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10203703 2024.05.23 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10203752 2024.05.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10203758 2024.05.23 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10203759 2024.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10203699 2024.05.23 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10203749 2024.05.23 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10203764 2024.05.23 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10203747 2024.05.23 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10203765 2024.05.23 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10203748 2024.05.23 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10203702 2024.05.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10203742 2024.05.23 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10203744 2024.05.23 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10203755 2024.05.23 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10194588 2024.05.21 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10181844 2024.05.19 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10083083 2024.05.07 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10015938 2024.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10015939 2024.05.01 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9967310 2024.04.26 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9967308 2024.04.18 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9967307 2024.04.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9967309 2024.04.18 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9924881 2024.04.18 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9911944 2024.04.15 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9902795 2024.04.14 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9859431 2024.04.08 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9806810 2024.04.01 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9868140 2024.03.31 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9868179 2024.03.31 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9868181 2024.03.31 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9868120 2024.03.31 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9868122 2024.03.31 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9868186 2024.03.31 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9868119 2024.03.31 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9868121 2024.03.31 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9868182 2024.03.31 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9868184 2024.03.31 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9868180 2024.03.31 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9868178 2024.03.31 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9868123 2024.03.31 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9868118 2024.03.31 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9868176 2024.03.31 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9868187 2024.03.31 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9868185 2024.03.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9760359 2024.03.27 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9760360 2024.03.26 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 9868099 2024.03.26 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9868101 2024.03.26 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9868102 2024.03.26 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9868100 2024.03.26 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9868095 2024.03.26 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9868108 2024.03.26 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9868106 2024.03.26 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9868105 2024.03.26 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9868096 2024.03.26 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9868071 2024.03.24 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9868092 2024.03.24 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9868020 2024.03.24 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9868047 2024.03.24 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9868012 2024.03.24 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9868091 2024.03.24 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9868068 2024.03.24 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9868014 2024.03.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9868048 2024.03.24 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9868019 2024.03.24 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9868017 2024.03.24 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9868046 2024.03.24 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9868070 2024.03.24 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9868015 2024.03.24 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9868088 2024.03.24 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9868072 2024.03.24 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9868049 2024.03.24 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9868074 2024.03.24 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9868016 2024.03.24 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9868073 2024.03.24 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9868041 2024.03.24 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9868045 2024.03.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9868024 2024.03.24 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9868067 2024.03.24 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9868042 2024.03.24 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9868066 2024.03.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9868090 2024.03.24 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9868043 2024.03.24 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9868013 2024.03.24 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9868075 2024.03.24 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9868018 2024.03.24 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9868023 2024.03.24 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9868044 2024.03.24 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9866350 2024.03.18 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9866287 2024.03.18 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9866667 2024.03.18 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9866657 2024.03.18 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9866364 2024.03.18 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9866665 2024.03.18 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9866336 2024.03.18 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9866664 2024.03.18 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9866290 2024.03.18 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9866377 2024.03.18 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9866660 2024.03.18 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9866352 2024.03.18 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9866658 2024.03.18 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9866349 2024.03.18 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9866311 2024.03.18 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9866372 2024.03.18 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9866335 2024.03.18 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9866668 2024.03.18 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9866659 2024.03.18 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9866661 2024.03.18 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9866374 2024.03.18 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9866655 2024.03.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9866366 2024.03.18 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9866373 2024.03.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9866258 2024.03.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9866375 2024.03.18 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9866351 2024.03.18 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9866669 2024.03.18 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9670731 2024.03.13 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9670728 2024.03.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9670729 2024.03.13 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9865853 2024.03.08 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9865850 2024.03.08 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9865852 2024.03.08 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9865716 2024.03.04 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9858829 2024.03.04 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9858836 2024.03.04 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9865701 2024.03.04 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9858868 2024.03.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9858876 2024.03.04 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9858840 2024.03.04 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9865699 2024.03.04 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9865711 2024.03.04 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9858928 2024.03.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9858878 2024.03.04 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9858838 2024.03.04 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9858886 2024.03.04 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9858883 2024.03.04 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9858867 2024.03.04 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9858889 2024.03.04 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9865775 2024.03.04 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9858832 2024.03.04 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9858875 2024.03.04 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9858892 2024.03.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9858888 2024.03.04 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9858844 2024.03.04 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9858882 2024.03.04 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9858874 2024.03.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9859098 2024.03.04 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9865713 2024.03.04 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9858877 2024.03.04 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9865698 2024.03.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9858870 2024.03.04 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9858843 2024.03.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9858927 2024.03.04 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9858841 2024.03.04 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9865761 2024.03.04 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9865694 2024.03.04 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9858887 2024.03.04 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9858880 2024.03.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9858894 2024.03.04 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9858890 2024.03.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9858871 2024.03.04 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9858834 2024.03.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9858833 2024.03.04 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9858891 2024.03.04 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9858873 2024.03.04 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9858893 2024.03.04 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9858837 2024.03.04 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9861319 2024.03.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9858885 2024.03.04 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9854526 2024.03.03 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9854574 2024.03.03 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9854525 2024.03.03 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9854576 2024.03.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9854534 2024.03.03 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9854536 2024.03.03 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9854531 2024.03.03 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9854537 2024.03.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9854566 2024.03.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9854558 2024.03.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9854577 2024.03.03 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9854530 2024.03.03 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9854569 2024.03.03 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9854559 2024.03.03 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9854563 2024.03.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9854568 2024.03.03 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9854523 2024.03.03 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9854511 2024.03.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9854557 2024.03.03 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9854522 2024.03.03 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9854561 2024.03.03 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9854553 2024.03.03 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9854573 2024.03.03 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9854527 2024.03.03 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9854571 2024.03.03 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9609930 2024.03.01 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9596733 2024.02.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9596734 2024.02.27 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9854079 2024.02.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9854116 2024.02.25 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9854071 2024.02.25 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9854084 2024.02.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9854082 2024.02.25 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9854134 2024.02.25 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9854131 2024.02.25 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9854104 2024.02.25 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9854077 2024.02.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9854136 2024.02.25 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9854074 2024.02.25 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9854118 2024.02.25 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9854135 2024.02.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9854120 2024.02.25 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9854109 2024.02.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9854112 2024.02.25 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9850745 2024.02.19 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9850743 2024.02.19 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9850744 2024.02.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9850862 2024.02.19 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9852388 2024.02.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9850765 2024.02.19 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9455857 2024.01.21 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9455856 2024.01.21 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9455855 2024.01.21 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9455858 2024.01.21 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9455854 2024.01.21 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9455851 2024.01.21 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9455853 2024.01.21 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9455852 2024.01.21 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9455850 2024.01.21 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9313662 2024.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...