DRUŻYNA

Drużyna: Depresyjny Łowca. Obserwator: Kasia Górnolot

Liczba gatunków: 187

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 109 1639 64 64 0 10 20 34
2 82 1062 87 52 0 13 16 23
3 101 3261 116 60 0 12 24 24
4 123 814 156 79 0 20 36 23
5 143 416 186 86 0 23 43 20
6 18 35 187 18 0 2 10 6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10335074 2024.06.14 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10335075 2024.06.14 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 10335073 2024.06.14 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10335072 2024.06.14 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10335071 2024.06.14 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10335069 2024.06.14 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10335070 2024.06.14 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10335068 2024.06.14 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10335066 2024.06.14 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10335065 2024.06.14 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10335067 2024.06.14 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10335064 2024.06.14 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10329947 2024.06.10 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 10329946 2024.06.10 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10313772 2024.06.09 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 10313770 2024.06.09 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10313771 2024.06.09 MB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10310062 2024.06.02 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10262734 2024.05.28 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10262740 2024.05.28 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10262736 2024.05.28 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10262739 2024.05.28 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10262738 2024.05.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10262741 2024.05.28 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10262737 2024.05.28 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10262735 2024.05.27 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10226423 2024.05.26 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10226421 2024.05.26 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10226422 2024.05.26 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10226420 2024.05.26 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10226419 2024.05.26 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10226417 2024.05.26 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10226418 2024.05.26 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10212810 2024.05.24 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10212809 2024.05.24 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10206141 2024.05.22 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10206140 2024.05.22 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10206138 2024.05.22 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10206139 2024.05.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10198875 2024.05.22 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10198872 2024.05.22 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10198874 2024.05.21 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10198871 2024.05.21 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10198873 2024.05.21 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10189652 2024.05.20 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10187010 2024.05.20 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10187009 2024.05.20 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10187007 2024.05.20 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10187008 2024.05.20 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10187006 2024.05.20 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10147675 2024.05.14 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10147672 2024.05.14 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10147681 2024.05.14 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10147671 2024.05.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10147670 2024.05.14 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10147669 2024.05.14 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10147668 2024.05.14 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10140801 2024.05.14 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10140800 2024.05.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10140794 2024.05.14 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10140793 2024.05.14 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 42 10140799 2024.05.14 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 53 10140798 2024.05.14 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10140792 2024.05.14 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10140796 2024.05.14 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10140795 2024.05.14 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 9 10140797 2024.05.14 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10140791 2024.05.14 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 10140790 2024.05.14 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10140789 2024.05.14 MB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10140788 2024.05.14 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10140787 2024.05.14 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10140786 2024.05.14 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10140785 2024.05.14 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10140784 2024.05.14 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10137152 2024.05.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10137157 2024.05.13 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10137150 2024.05.13 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10137155 2024.05.13 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10137151 2024.05.13 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10137154 2024.05.13 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10137156 2024.05.13 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10137146 2024.05.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10137149 2024.05.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10137145 2024.05.13 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10137148 2024.05.13 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10137147 2024.05.13 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10137144 2024.05.13 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10089210 2024.05.08 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 10086151 2024.05.08 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10086148 2024.05.08 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 10086149 2024.05.08 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 10086150 2024.05.08 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10086147 2024.05.08 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 10086146 2024.05.08 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10086185 2024.05.08 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 10086192 2024.05.08 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 10086179 2024.05.08 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10086180 2024.05.08 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10086191 2024.05.08 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 10086172 2024.05.08 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10086176 2024.05.08 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 10086174 2024.05.08 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 10086168 2024.05.08 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10086187 2024.05.08 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10086188 2024.05.08 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10086163 2024.05.08 MB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10086158 2024.05.08 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 10086160 2024.05.08 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10086153 2024.05.08 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10086161 2024.05.08 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10074453 2024.05.06 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10074452 2024.05.06 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10068061 2024.05.05 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10068060 2024.05.05 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10068059 2024.05.05 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10068058 2024.05.05 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10068056 2024.05.05 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 10068057 2024.05.05 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10068054 2024.05.05 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10068055 2024.05.05 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10068053 2024.05.05 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10068052 2024.05.05 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10068051 2024.05.05 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10068050 2024.05.05 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10057706 2024.05.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10057705 2024.05.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10057711 2024.05.04 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10057710 2024.05.04 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10057708 2024.05.04 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10057707 2024.05.04 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10057709 2024.05.04 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10057704 2024.05.04 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10057703 2024.05.03 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10038180 2024.05.03 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10038178 2024.05.03 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10038179 2024.05.03 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10038177 2024.05.03 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10038176 2024.05.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10038175 2024.05.03 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10038174 2024.05.03 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10038181 2024.05.03 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10038172 2024.05.03 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10038169 2024.05.03 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10038171 2024.05.03 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10038170 2024.05.03 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10038173 2024.05.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10038167 2024.05.03 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10038168 2024.05.03 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 10021593 2024.05.01 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10021594 2024.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10019273 2024.05.01 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10019274 2024.05.01 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10019272 2024.05.01 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10019271 2024.05.01 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10019268 2024.05.01 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10019269 2024.05.01 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10019267 2024.05.01 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10019270 2024.05.01 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10019265 2024.05.01 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10019266 2024.05.01 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 10010313 2024.04.29 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10010312 2024.04.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10010314 2024.04.29 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10010310 2024.04.29 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10010311 2024.04.29 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10010309 2024.04.29 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10010308 2024.04.29 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10002122 2024.04.29 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10002121 2024.04.29 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10002120 2024.04.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 10002119 2024.04.29 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10002117 2024.04.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10002118 2024.04.29 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10002116 2024.04.29 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10002114 2024.04.29 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10002115 2024.04.29 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10002113 2024.04.29 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9987407 2024.04.28 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 11 9987404 2024.04.28 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9987401 2024.04.28 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 9987402 2024.04.28 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9987405 2024.04.28 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9987399 2024.04.28 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9987400 2024.04.28 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9987397 2024.04.28 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9987398 2024.04.28 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9987396 2024.04.28 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 9987395 2024.04.28 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9987394 2024.04.28 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9987393 2024.04.28 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9987391 2024.04.28 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9987390 2024.04.28 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9987392 2024.04.28 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10002123 2024.04.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9973052 2024.04.26 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9973050 2024.04.26 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9973053 2024.04.26 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9973051 2024.04.25 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9973048 2024.04.25 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9973049 2024.04.25 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9973047 2024.04.25 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9973046 2024.04.25 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9973045 2024.04.24 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 9956918 2024.04.23 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 9956916 2024.04.23 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9956915 2024.04.23 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9956917 2024.04.23 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 9956914 2024.04.23 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9956913 2024.04.23 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 45 9956912 2024.04.23 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9956919 2024.04.23 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 9956910 2024.04.23 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9956911 2024.04.23 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9956908 2024.04.23 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9956907 2024.04.23 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9956909 2024.04.23 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9956906 2024.04.23 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 9956905 2024.04.23 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9949428 2024.04.22 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9949429 2024.04.22 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9949430 2024.04.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9949427 2024.04.22 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9949423 2024.04.22 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9949425 2024.04.22 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9949422 2024.04.22 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9949421 2024.04.22 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9949426 2024.04.22 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9949420 2024.04.22 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9949419 2024.04.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9949424 2024.04.22 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9920919 2024.04.17 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9920916 2024.04.17 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9920918 2024.04.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9920917 2024.04.17 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9920915 2024.04.17 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9920914 2024.04.17 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9893736 2024.04.13 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9893731 2024.04.13 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9893734 2024.04.13 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9893735 2024.04.13 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9893733 2024.04.13 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9893730 2024.04.13 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 9893729 2024.04.13 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9893727 2024.04.13 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9893726 2024.04.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9893728 2024.04.13 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 9893725 2024.04.13 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9889888 2024.04.11 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9889889 2024.04.11 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9889887 2024.04.11 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9889890 2024.04.11 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9889886 2024.04.11 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9872662 2024.04.09 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9872663 2024.04.09 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9872660 2024.04.08 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9872661 2024.04.08 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9858752 2024.04.07 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9858751 2024.04.07 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9858750 2024.04.07 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9858749 2024.04.07 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9838961 2024.04.06 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9838959 2024.04.06 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9838960 2024.04.06 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9833443 2024.04.06 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9833442 2024.04.06 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9833440 2024.04.06 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9833439 2024.04.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9833441 2024.04.06 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9833438 2024.04.06 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9833436 2024.04.06 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9833437 2024.04.06 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9833435 2024.04.06 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 9831195 2024.04.05 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9822339 2024.04.04 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9822340 2024.04.04 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9822338 2024.04.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 150 9814996 2024.04.02 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9814992 2024.04.02 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 9814995 2024.04.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9814993 2024.04.02 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9814991 2024.04.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9814994 2024.04.01 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9803750 2024.04.01 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 8 9801051 2024.03.30 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9801050 2024.03.30 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9801049 2024.03.30 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9755596 2024.03.25 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9755595 2024.03.25 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9755593 2024.03.25 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9755591 2024.03.25 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9755592 2024.03.25 PM
pospolity żuraw, Grus grus 100 9755594 2024.03.25 PM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9744224 2024.03.24 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9744227 2024.03.24 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9744223 2024.03.24 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9744226 2024.03.24 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9744228 2024.03.24 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9744222 2024.03.24 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9744225 2024.03.24 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9744229 2024.03.24 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 14 9744221 2024.03.24 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9744220 2024.03.24 MB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9744219 2024.03.24 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 9744217 2024.03.24 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 9744218 2024.03.24 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9744216 2024.03.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9735653 2024.03.23 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9735651 2024.03.23 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 160 9735652 2024.03.23 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9735650 2024.03.23 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9731023 2024.03.23 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9731022 2024.03.23 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9731025 2024.03.23 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9731024 2024.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9731021 2024.03.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9721075 2024.03.21 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9713836 2024.03.20 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 62 9713835 2024.03.20 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 9713831 2024.03.20 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9713834 2024.03.20 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 9713832 2024.03.20 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9759391 2024.03.20 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9711963 2024.03.19 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9711962 2024.03.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9711964 2024.03.19 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9711961 2024.03.19 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9711959 2024.03.19 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9711960 2024.03.19 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9696322 2024.03.17 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9696321 2024.03.17 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9696320 2024.03.17 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9682167 2024.03.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 9679028 2024.03.14 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9679027 2024.03.14 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 9679026 2024.03.14 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 23 9679025 2024.03.14 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9675967 2024.03.14 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9675745 2024.03.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 180 9675747 2024.03.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9675749 2024.03.12 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9675746 2024.03.12 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 40 9675744 2024.03.12 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 90 9675748 2024.03.12 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9675750 2024.03.12 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9675742 2024.03.12 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9675743 2024.03.12 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9656361 2024.03.10 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9656359 2024.03.10 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9656360 2024.03.10 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 9656358 2024.03.10 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9656357 2024.03.10 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9656356 2024.03.10 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9641563 2024.03.07 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9641566 2024.03.07 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9641562 2024.03.07 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9641565 2024.03.07 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9641560 2024.03.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9641559 2024.03.07 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 9641561 2024.03.07 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 9641558 2024.03.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 60 9632500 2024.03.04 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9632501 2024.03.04 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9632499 2024.03.04 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9632498 2024.03.04 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9632497 2024.03.04 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9632495 2024.03.04 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9632494 2024.03.03 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9632496 2024.03.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 9 9622284 2024.03.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9622283 2024.03.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9622282 2024.03.03 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 9622281 2024.03.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 15 9622280 2024.03.03 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 9622279 2024.03.03 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9622278 2024.03.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9622277 2024.03.03 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9622276 2024.03.03 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9622275 2024.03.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9622274 2024.03.03 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9622273 2024.03.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 16 9622272 2024.03.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 9622271 2024.03.02 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9622270 2024.03.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9622269 2024.03.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 9611486 2024.02.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 70 9611485 2024.02.29 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 48 9611484 2024.02.29 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9593794 2024.02.26 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9593798 2024.02.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9593796 2024.02.26 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9593797 2024.02.26 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9593792 2024.02.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 9593791 2024.02.26 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9593790 2024.02.26 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9593793 2024.02.26 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 9593795 2024.02.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9593789 2024.02.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9593788 2024.02.26 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9587478 2024.02.25 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9587476 2024.02.25 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9587477 2024.02.25 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9587463 2024.02.25 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9591715 2024.02.25 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9587479 2024.02.25 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9587467 2024.02.25 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9587459 2024.02.25 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 9587470 2024.02.25 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9587455 2024.02.25 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9587448 2024.02.25 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 9587444 2024.02.25 PM
pospolity żuraw, Grus grus 4 9548261 2024.02.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9548260 2024.02.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 24 9548263 2024.02.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9548264 2024.02.16 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9548259 2024.02.16 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 100 9548257 2024.02.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9548262 2024.02.16 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9548258 2024.02.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 3 9543083 2024.02.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 11 9543084 2024.02.14 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9543085 2024.02.14 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9539477 2024.02.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9539475 2024.02.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9539476 2024.02.13 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 9539474 2024.02.13 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9539479 2024.02.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 10 9539473 2024.02.13 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 9539470 2024.02.13 PM
pospolity żuraw, Grus grus 7 9539471 2024.02.13 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9539469 2024.02.13 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9539468 2024.02.13 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 9539466 2024.02.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9539467 2024.02.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 25 9539465 2024.02.13 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9533404 2024.02.08 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9533403 2024.02.08 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9533402 2024.02.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9533401 2024.02.08 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9533400 2024.02.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 9533399 2024.02.08 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9533397 2024.02.08 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9533398 2024.02.08 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9533396 2024.02.08 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9533395 2024.02.08 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9533394 2024.02.08 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9533392 2024.02.08 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9533393 2024.02.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9533391 2024.02.08 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9533390 2024.02.08 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9516517 2024.02.07 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9516520 2024.02.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9516519 2024.02.07 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9516518 2024.02.07 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9516515 2024.02.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9516516 2024.02.07 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9515291 2024.02.07 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9515293 2024.02.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9515289 2024.02.07 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9515290 2024.02.07 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 9515292 2024.02.07 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9506349 2024.02.01 WM
pospolity bogatka, Parus major 10 9506348 2024.02.01 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9506346 2024.02.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9506347 2024.02.01 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9506345 2024.02.01 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9506344 2024.02.01 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 9494024 2024.01.30 PM
pospolity łyska, Fulica atra 3 9494025 2024.01.30 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9494023 2024.01.30 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9494022 2024.01.30 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9494021 2024.01.30 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 9494020 2024.01.30 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9494019 2024.01.30 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9494018 2024.01.30 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9494016 2024.01.30 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 9494017 2024.01.30 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9494014 2024.01.30 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9494015 2024.01.30 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9488632 2024.01.29 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 9488624 2024.01.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9488628 2024.01.29 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9488623 2024.01.29 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 140 9488626 2024.01.29 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 25 9488631 2024.01.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9488630 2024.01.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9488629 2024.01.29 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9488621 2024.01.29 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 9488622 2024.01.29 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9488627 2024.01.29 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9488625 2024.01.29 WM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 90 9488620 2024.01.29 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9433342 2024.01.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9433349 2024.01.16 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9433339 2024.01.16 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 9368721 2024.01.13 WM
pospolity sroka, Pica pica 14 9368722 2024.01.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9368720 2024.01.13 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9368718 2024.01.13 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 9368719 2024.01.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9368723 2024.01.13 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9368717 2024.01.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9360638 2024.01.12 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9360636 2024.01.12 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9360637 2024.01.12 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9360635 2024.01.12 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9359954 2024.01.10 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9359951 2024.01.10 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9359952 2024.01.10 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9359950 2024.01.10 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9359953 2024.01.10 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9359949 2024.01.10 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9359948 2024.01.10 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9350465 2024.01.09 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9350466 2024.01.09 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9350463 2024.01.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9350467 2024.01.09 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9350462 2024.01.09 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 9350461 2024.01.09 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9350464 2024.01.09 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9348450 2024.01.08 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9348451 2024.01.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9348449 2024.01.08 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9348448 2024.01.08 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9340468 2024.01.07 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9340469 2024.01.07 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9340467 2024.01.07 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9340466 2024.01.07 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9340465 2024.01.07 WM
pospolity bogatka, Parus major 8 9340464 2024.01.07 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9340462 2024.01.07 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9340461 2024.01.07 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9340459 2024.01.07 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9340463 2024.01.07 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 9340457 2024.01.07 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9340451 2024.01.07 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9340458 2024.01.07 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9340456 2024.01.07 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9340460 2024.01.07 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9340452 2024.01.07 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9340453 2024.01.07 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9340454 2024.01.07 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9340450 2024.01.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9340449 2024.01.07 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9340455 2024.01.07 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9337026 2024.01.06 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9331114 2024.01.05 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9331113 2024.01.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9328724 2024.01.03 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9328725 2024.01.03 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9328726 2024.01.03 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9328722 2024.01.03 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9328723 2024.01.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9321461 2024.01.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 120 9321460 2024.01.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9321462 2024.01.02 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 9321457 2024.01.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 33 9321459 2024.01.02 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9321458 2024.01.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9321456 2024.01.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 9321455 2024.01.02 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9321453 2024.01.02 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9321448 2024.01.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9321454 2024.01.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9321451 2024.01.02 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 130 9321450 2024.01.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9321449 2024.01.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9321452 2024.01.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9321447 2024.01.02 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 9321446 2024.01.02 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9321442 2024.01.02 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9321445 2024.01.02 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9321443 2024.01.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9321441 2024.01.02 WM
pospolity bogatka, Parus major 6 9321444 2024.01.02 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9321440 2024.01.02 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...