DRUŻYNA

Drużyna: Ena Hanena. Obserwator: Ewa Nalepa

Liczba gatunków: 212

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 376 3691 86 86 4 9 32 41
2 212 8318 110 79 0 18 26 35
3 434 11339 129 104 0 14 42 48
4 288 733 154 99 1 11 41 46
5 825 3742 211 152 1 34 69 48
6 100 302 212 58 0 9 22 27
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10321018 2024.06.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10321017 2024.06.11 MZ
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 10315109 2024.06.09 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10315108 2024.06.09 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10315107 2024.06.09 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10315106 2024.06.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10315105 2024.06.09 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10315104 2024.06.09 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10315103 2024.06.09 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10315102 2024.06.09 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10315101 2024.06.09 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10315100 2024.06.09 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10315099 2024.06.09 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10312957 2024.06.09 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10312956 2024.06.09 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10312955 2024.06.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10312954 2024.06.09 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10312953 2024.06.09 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10312952 2024.06.09 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10312951 2024.06.09 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10306714 2024.06.08 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10306724 2024.06.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10306723 2024.06.08 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10306722 2024.06.08 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10306721 2024.06.08 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10306720 2024.06.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10306719 2024.06.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10306718 2024.06.08 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10306717 2024.06.08 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10306716 2024.06.08 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10306713 2024.06.08 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10306712 2024.06.08 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10306711 2024.06.08 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10306710 2024.06.08 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10306709 2024.06.08 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10306708 2024.06.08 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10306707 2024.06.08 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10306706 2024.06.08 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10306705 2024.06.08 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10306704 2024.06.08 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10306703 2024.06.08 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10306702 2024.06.08 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10306701 2024.06.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10306700 2024.06.08 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10306699 2024.06.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10306698 2024.06.08 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10306697 2024.06.08 PL
pospolity łyska, Fulica atra 60 10306696 2024.06.08 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10306695 2024.06.08 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10306694 2024.06.08 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 10306693 2024.06.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10306692 2024.06.08 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10306691 2024.06.08 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10306690 2024.06.08 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10306689 2024.06.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10306688 2024.06.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10306687 2024.06.08 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10306686 2024.06.08 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10306685 2024.06.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10306684 2024.06.08 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10306683 2024.06.08 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10306682 2024.06.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10304687 2024.06.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10304688 2024.06.08 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304686 2024.06.08 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10304685 2024.06.08 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10304684 2024.06.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10304683 2024.06.08 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10304682 2024.06.08 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10304681 2024.06.08 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10304680 2024.06.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10304679 2024.06.08 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10304678 2024.06.08 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10304677 2024.06.08 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10292579 2024.06.02 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10292578 2024.06.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10268786 2024.06.01 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10268785 2024.06.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10268784 2024.06.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10268783 2024.06.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10268782 2024.06.01 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10268781 2024.06.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10268780 2024.06.01 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10268779 2024.06.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10268325 2024.06.01 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10268324 2024.06.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10268323 2024.06.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10268322 2024.06.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10268321 2024.06.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10268320 2024.06.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10268319 2024.06.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10268318 2024.06.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10268317 2024.06.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10268316 2024.06.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10268315 2024.06.01 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10268314 2024.06.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10268313 2024.06.01 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10268312 2024.06.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10268311 2024.06.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 10268310 2024.06.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10261891 2024.05.31 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10261889 2024.05.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10261890 2024.05.31 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10261888 2024.05.31 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10261887 2024.05.31 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 2 10261886 2024.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10243435 2024.05.29 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10243434 2024.05.29 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10243436 2024.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10243421 2024.05.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10243422 2024.05.29 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10243424 2024.05.29 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10243420 2024.05.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10243423 2024.05.29 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10243419 2024.05.29 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10243418 2024.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10243432 2024.05.29 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10243431 2024.05.29 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10243430 2024.05.29 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10243429 2024.05.29 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10243428 2024.05.29 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10243427 2024.05.29 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10243426 2024.05.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 10243425 2024.05.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10243417 2024.05.29 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10243416 2024.05.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10243415 2024.05.29 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10243414 2024.05.29 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10243413 2024.05.29 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10243412 2024.05.29 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10243411 2024.05.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10243410 2024.05.29 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10243409 2024.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10243408 2024.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10243407 2024.05.29 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10243406 2024.05.29 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10243403 2024.05.29 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10243405 2024.05.29 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10243404 2024.05.29 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10243402 2024.05.29 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10239523 2024.05.29 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10238933 2024.05.28 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 10238151 2024.05.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10238150 2024.05.28 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 10238152 2024.05.27 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10238153 2024.05.27 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 5 10238149 2024.05.27 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10238147 2024.05.27 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10238148 2024.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10238146 2024.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10238145 2024.05.26 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10238144 2024.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 10238143 2024.05.26 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 5 10238142 2024.05.26 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 3 10238141 2024.05.26 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10218409 2024.05.25 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10218408 2024.05.25 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10218407 2024.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10218406 2024.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10218405 2024.05.25 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10218404 2024.05.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10218403 2024.05.25 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10209599 2024.05.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10209598 2024.05.24 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10209597 2024.05.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10209596 2024.05.24 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10209595 2024.05.24 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10209594 2024.05.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10209593 2024.05.24 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10209592 2024.05.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10209591 2024.05.24 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10209590 2024.05.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10209589 2024.05.24 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10209588 2024.05.24 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10209587 2024.05.24 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10209586 2024.05.24 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10209585 2024.05.24 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10209584 2024.05.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10209583 2024.05.24 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10209582 2024.05.24 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10209581 2024.05.24 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10209580 2024.05.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10209579 2024.05.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10209578 2024.05.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10209577 2024.05.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10209576 2024.05.24 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10209575 2024.05.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10209573 2024.05.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 40 10209572 2024.05.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10209571 2024.05.24 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 10209570 2024.05.24 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10209569 2024.05.24 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10209568 2024.05.24 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10209567 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 70 10209566 2024.05.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10209565 2024.05.24 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10209564 2024.05.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10209563 2024.05.24 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10209562 2024.05.24 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10203777 2024.05.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10203776 2024.05.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10203775 2024.05.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10209574 2024.05.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10209561 2024.05.23 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10209559 2024.05.23 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10203547 2024.05.23 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10203546 2024.05.23 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10203545 2024.05.23 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10203544 2024.05.23 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10203543 2024.05.23 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10203542 2024.05.23 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10203541 2024.05.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10203540 2024.05.23 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10203539 2024.05.23 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10203538 2024.05.23 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10209560 2024.05.23 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10200724 2024.05.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10200725 2024.05.22 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10200726 2024.05.22 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10200727 2024.05.22 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10200723 2024.05.22 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10200722 2024.05.21 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10200721 2024.05.21 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10200720 2024.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10200719 2024.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10200718 2024.05.21 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10200717 2024.05.21 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10194458 2024.05.21 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10194459 2024.05.21 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10194457 2024.05.21 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10191561 2024.05.21 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10191560 2024.05.20 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10191559 2024.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 10191558 2024.05.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 10189077 2024.05.20 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10189076 2024.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10189075 2024.05.20 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 10189074 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 10189073 2024.05.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 10188564 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10188563 2024.05.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10187134 2024.05.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10187152 2024.05.20 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10187143 2024.05.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10187142 2024.05.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10187141 2024.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10187140 2024.05.20 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10187139 2024.05.20 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10187137 2024.05.20 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10187138 2024.05.20 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10187135 2024.05.20 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10187136 2024.05.20 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10187133 2024.05.20 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10187148 2024.05.20 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10187145 2024.05.20 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10187146 2024.05.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10187147 2024.05.20 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10187144 2024.05.20 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10187129 2024.05.20 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10187127 2024.05.20 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10187126 2024.05.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10187125 2024.05.20 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10187124 2024.05.20 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10187123 2024.05.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10187122 2024.05.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10187121 2024.05.20 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10187120 2024.05.20 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10187119 2024.05.20 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10187118 2024.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10187117 2024.05.20 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10187115 2024.05.20 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10187113 2024.05.20 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10187112 2024.05.20 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10187131 2024.05.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10184753 2024.05.19 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 7 10184754 2024.05.19 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10184752 2024.05.19 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10184751 2024.05.19 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 40 10184750 2024.05.19 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10184749 2024.05.19 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10184748 2024.05.19 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10181807 2024.05.19 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10181810 2024.05.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10181806 2024.05.19 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10181805 2024.05.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10181809 2024.05.19 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10181804 2024.05.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10181803 2024.05.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10181802 2024.05.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10181841 2024.05.19 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10181839 2024.05.19 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 3 10181800 2024.05.19 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10176000 2024.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10172102 2024.05.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10172103 2024.05.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10164718 2024.05.18 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10164720 2024.05.18 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 10164719 2024.05.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164716 2024.05.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10164717 2024.05.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10164715 2024.05.18 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10159863 2024.05.17 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10159862 2024.05.16 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10159864 2024.05.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10153485 2024.05.16 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10153487 2024.05.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10153486 2024.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10153503 2024.05.15 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10153502 2024.05.15 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10153501 2024.05.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10153500 2024.05.15 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10153499 2024.05.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10153498 2024.05.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10153497 2024.05.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 10153496 2024.05.15 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10153495 2024.05.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10153494 2024.05.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10153493 2024.05.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10153492 2024.05.15 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10153491 2024.05.15 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10153490 2024.05.15 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10153489 2024.05.15 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10153488 2024.05.15 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10153519 2024.05.15 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10153518 2024.05.15 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 10153517 2024.05.15 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10153516 2024.05.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10153515 2024.05.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10153514 2024.05.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10153513 2024.05.15 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10153512 2024.05.15 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10153511 2024.05.15 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10153510 2024.05.15 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10153509 2024.05.15 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10153508 2024.05.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10153507 2024.05.15 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10153506 2024.05.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10153505 2024.05.15 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10153504 2024.05.15 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10153755 2024.05.15 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10153754 2024.05.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10153753 2024.05.15 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10153752 2024.05.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10153751 2024.05.15 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10153750 2024.05.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10153749 2024.05.15 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10153748 2024.05.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10153747 2024.05.15 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10153746 2024.05.15 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10153745 2024.05.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10153744 2024.05.15 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10153743 2024.05.15 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10153742 2024.05.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 10153741 2024.05.15 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10153740 2024.05.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10153738 2024.05.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10153737 2024.05.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10153736 2024.05.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10153735 2024.05.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10153734 2024.05.15 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10153733 2024.05.15 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10153732 2024.05.15 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10153731 2024.05.15 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10153730 2024.05.15 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10153728 2024.05.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10153727 2024.05.15 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10153726 2024.05.15 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 10153725 2024.05.15 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10153724 2024.05.15 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10153723 2024.05.15 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10134540 2024.05.13 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 10134541 2024.05.13 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10134539 2024.05.13 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10134538 2024.05.13 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10134542 2024.05.13 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10134537 2024.05.13 PM
rzadki derkacz, Crex crex 2 10134536 2024.05.13 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10131077 2024.05.12 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10131700 2024.05.12 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10131076 2024.05.12 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10131072 2024.05.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10131073 2024.05.12 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10131075 2024.05.12 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10131071 2024.05.12 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10131699 2024.05.12 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10130612 2024.05.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10131070 2024.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10131068 2024.05.12 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10131067 2024.05.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 10131063 2024.05.12 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10131069 2024.05.12 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10131065 2024.05.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10124031 2024.05.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10124030 2024.05.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10124029 2024.05.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10124028 2024.05.12 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10124027 2024.05.12 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10124026 2024.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10124025 2024.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10124024 2024.05.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 10124023 2024.05.12 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10121718 2024.05.12 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10121717 2024.05.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10121716 2024.05.12 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10121715 2024.05.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10121714 2024.05.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10121713 2024.05.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10121712 2024.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10121711 2024.05.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10121710 2024.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10121709 2024.05.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10121708 2024.05.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10121707 2024.05.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10121706 2024.05.12 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10121705 2024.05.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10121704 2024.05.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10121703 2024.05.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10121702 2024.05.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10121701 2024.05.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10119846 2024.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 10119845 2024.05.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 10119844 2024.05.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10119843 2024.05.08 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10087395 2024.05.08 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10087396 2024.05.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10087411 2024.05.08 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10087410 2024.05.08 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10087409 2024.05.08 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10087408 2024.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10087407 2024.05.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10087406 2024.05.08 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10087405 2024.05.08 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10087404 2024.05.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10087403 2024.05.08 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10087402 2024.05.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10087401 2024.05.08 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10087400 2024.05.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10087399 2024.05.08 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10087398 2024.05.08 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10087397 2024.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10087394 2024.05.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10087393 2024.05.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10087392 2024.05.08 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10087391 2024.05.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10087390 2024.05.08 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10087389 2024.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10087388 2024.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10087387 2024.05.08 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 10087386 2024.05.08 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10087385 2024.05.08 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10087384 2024.05.08 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10087383 2024.05.08 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10087382 2024.05.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 10087381 2024.05.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10087380 2024.05.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 10087379 2024.05.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10087378 2024.05.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10087377 2024.05.08 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10087376 2024.05.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10087375 2024.05.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10087374 2024.05.08 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10087373 2024.05.08 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10087372 2024.05.08 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10087371 2024.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10087370 2024.05.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10087369 2024.05.08 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10087368 2024.05.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10087367 2024.05.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10087366 2024.05.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10087365 2024.05.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10087364 2024.05.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10087363 2024.05.08 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10086128 2024.05.08 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10086127 2024.05.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10085208 2024.05.08 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10085209 2024.05.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10085207 2024.05.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10085205 2024.05.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 10085206 2024.05.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10081744 2024.05.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10081740 2024.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10081743 2024.05.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10081742 2024.05.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10081741 2024.05.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10081739 2024.05.07 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10080492 2024.05.06 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10080491 2024.05.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 21 10077024 2024.05.06 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10077025 2024.05.06 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10077041 2024.05.06 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10077040 2024.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10077039 2024.05.06 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 10077038 2024.05.06 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10077037 2024.05.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10077036 2024.05.06 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 14 10077035 2024.05.06 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10077034 2024.05.06 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10077033 2024.05.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10077032 2024.05.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10077031 2024.05.06 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10077030 2024.05.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10077029 2024.05.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10077028 2024.05.06 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 10077027 2024.05.06 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10077026 2024.05.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10077023 2024.05.06 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10077022 2024.05.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10077021 2024.05.06 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 10077020 2024.05.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10077019 2024.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10077018 2024.05.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10077017 2024.05.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10077016 2024.05.06 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10077015 2024.05.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 250 10077014 2024.05.06 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 64 10077013 2024.05.06 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 10077012 2024.05.06 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10077011 2024.05.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10077010 2024.05.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10077009 2024.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10077008 2024.05.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10070419 2024.05.05 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10070418 2024.05.05 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10070417 2024.05.05 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 10070416 2024.05.05 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10070415 2024.05.05 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 10070414 2024.05.05 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10070413 2024.05.05 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10070412 2024.05.05 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10070411 2024.05.05 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10070410 2024.05.05 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10070409 2024.05.05 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10070408 2024.05.05 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10070407 2024.05.05 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10070406 2024.05.05 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10070405 2024.05.05 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10070404 2024.05.05 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10070403 2024.05.05 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10070402 2024.05.05 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10070401 2024.05.05 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10070400 2024.05.05 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10070399 2024.05.05 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10070398 2024.05.05 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10070397 2024.05.05 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10070396 2024.05.05 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10070395 2024.05.05 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10070394 2024.05.05 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10070393 2024.05.05 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10070392 2024.05.05 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10070391 2024.05.05 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 10070390 2024.05.05 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10070389 2024.05.05 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10070388 2024.05.05 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10070387 2024.05.05 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10070386 2024.05.05 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10070385 2024.05.05 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10063261 2024.05.05 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10063260 2024.05.05 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10063259 2024.05.05 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10063258 2024.05.05 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10063257 2024.05.05 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10063256 2024.05.05 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10063255 2024.05.05 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10063254 2024.05.05 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10063253 2024.05.05 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10063252 2024.05.05 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 10063251 2024.05.05 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10063250 2024.05.05 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10063249 2024.05.05 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 10063248 2024.05.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10063247 2024.05.05 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10063246 2024.05.05 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10063245 2024.05.05 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10063244 2024.05.05 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10063243 2024.05.05 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10063242 2024.05.05 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10063241 2024.05.05 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10063240 2024.05.05 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10063239 2024.05.05 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10063238 2024.05.05 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 10063237 2024.05.05 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10063236 2024.05.05 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10063235 2024.05.05 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10063234 2024.05.05 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10063233 2024.05.05 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10063232 2024.05.05 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10063231 2024.05.05 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10063230 2024.05.05 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10063229 2024.05.05 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10063228 2024.05.05 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10063227 2024.05.05 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10063226 2024.05.05 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10063225 2024.05.05 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10063224 2024.05.05 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10062047 2024.05.05 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 10059499 2024.05.04 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10059498 2024.05.04 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10059668 2024.05.04 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10059667 2024.05.04 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10059665 2024.05.04 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10059679 2024.05.04 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10059678 2024.05.04 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10059677 2024.05.04 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10059676 2024.05.04 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10059675 2024.05.04 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10059674 2024.05.04 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10059673 2024.05.04 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10059672 2024.05.04 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10059671 2024.05.04 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10059670 2024.05.04 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10059669 2024.05.04 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10059711 2024.05.04 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10059710 2024.05.04 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10059709 2024.05.04 LS
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10059708 2024.05.04 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10059707 2024.05.04 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10059706 2024.05.04 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10059705 2024.05.04 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10059704 2024.05.04 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10059703 2024.05.04 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10059702 2024.05.04 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10059701 2024.05.04 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10059700 2024.05.04 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 10059699 2024.05.04 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10059698 2024.05.04 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10059697 2024.05.04 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10059696 2024.05.04 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10059695 2024.05.04 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10059694 2024.05.04 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10059693 2024.05.04 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10059692 2024.05.04 LS
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10059691 2024.05.04 LS
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10059690 2024.05.04 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10059689 2024.05.04 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10059688 2024.05.04 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10059687 2024.05.04 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10059686 2024.05.04 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10059685 2024.05.04 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10059684 2024.05.04 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10059683 2024.05.04 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10059682 2024.05.04 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 10059681 2024.05.04 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10059680 2024.05.04 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10059515 2024.05.04 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10059514 2024.05.04 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10059513 2024.05.04 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10059512 2024.05.04 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10059511 2024.05.04 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10059510 2024.05.04 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10059509 2024.05.04 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10059508 2024.05.04 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10059507 2024.05.04 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10059506 2024.05.04 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10059505 2024.05.04 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10059504 2024.05.04 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10059503 2024.05.04 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10059502 2024.05.04 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10059501 2024.05.04 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10059531 2024.05.04 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10059530 2024.05.04 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10059529 2024.05.04 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10059528 2024.05.04 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10059527 2024.05.04 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10059526 2024.05.04 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10059525 2024.05.04 LS
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10059524 2024.05.04 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10059523 2024.05.04 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10059522 2024.05.04 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10059521 2024.05.04 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10059520 2024.05.04 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10059519 2024.05.04 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10059518 2024.05.04 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10059517 2024.05.04 LS
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10059516 2024.05.04 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10054888 2024.05.04 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10054887 2024.05.04 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10054142 2024.05.04 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10054141 2024.05.04 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10054140 2024.05.04 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10054139 2024.05.04 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10054138 2024.05.04 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10054137 2024.05.04 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10054159 2024.05.04 LS
pospolity łyska, Fulica atra 2 10054158 2024.05.04 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10054157 2024.05.04 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10054156 2024.05.04 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10054155 2024.05.04 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10054154 2024.05.04 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10054153 2024.05.04 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10054152 2024.05.04 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 10054151 2024.05.04 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10054149 2024.05.04 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10054148 2024.05.04 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10054147 2024.05.04 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10054146 2024.05.04 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10054145 2024.05.04 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10054144 2024.05.04 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10054136 2024.05.04 LS
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10054135 2024.05.04 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10054134 2024.05.04 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10054133 2024.05.04 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10054132 2024.05.04 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10054131 2024.05.04 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10054130 2024.05.04 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10054129 2024.05.04 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10054128 2024.05.04 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10054127 2024.05.04 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10054126 2024.05.04 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10054125 2024.05.04 LS
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10054124 2024.05.04 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10054123 2024.05.04 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10054122 2024.05.04 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10051092 2024.05.04 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10051091 2024.05.04 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 150 10051090 2024.05.04 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 10051089 2024.05.04 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10051088 2024.05.04 LS
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10051087 2024.05.04 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10051086 2024.05.04 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 10051085 2024.05.04 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 300 10051083 2024.05.04 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 10051082 2024.05.04 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10051081 2024.05.04 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10051080 2024.05.04 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10051079 2024.05.04 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 10051078 2024.05.04 LS
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 10051077 2024.05.04 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10051076 2024.05.04 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 10051075 2024.05.04 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 220 10051074 2024.05.04 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10051073 2024.05.04 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10054121 2024.05.04 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10051093 2024.05.04 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10050179 2024.05.03 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10050185 2024.05.03 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10050178 2024.05.03 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10050184 2024.05.03 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10050183 2024.05.03 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10050182 2024.05.03 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10050181 2024.05.03 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10050180 2024.05.03 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10050177 2024.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10050176 2024.05.03 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10050175 2024.05.03 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10050174 2024.05.03 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10050173 2024.05.03 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 10050172 2024.05.03 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10050171 2024.05.03 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10050170 2024.05.03 LS
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10050169 2024.05.03 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10050168 2024.05.03 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10050167 2024.05.03 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10050166 2024.05.03 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10050165 2024.05.03 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10050164 2024.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10050163 2024.05.03 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10050162 2024.05.03 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10050161 2024.05.03 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10050160 2024.05.03 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10050159 2024.05.03 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10050158 2024.05.03 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10050157 2024.05.03 LS
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10050156 2024.05.03 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10050155 2024.05.03 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10050154 2024.05.03 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10050153 2024.05.03 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10050152 2024.05.03 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10050151 2024.05.03 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10050150 2024.05.03 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10050149 2024.05.03 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10050148 2024.05.03 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10050147 2024.05.03 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10050146 2024.05.03 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10050145 2024.05.03 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10050144 2024.05.03 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10050143 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10050142 2024.05.03 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10050141 2024.05.03 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10050140 2024.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10050139 2024.05.03 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10050138 2024.05.03 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10050137 2024.05.03 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10050136 2024.05.03 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10050135 2024.05.03 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10050134 2024.05.03 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10050133 2024.05.03 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10050132 2024.05.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 10050131 2024.05.03 LS
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10050130 2024.05.03 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10043438 2024.05.03 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10043440 2024.05.03 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10043439 2024.05.03 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10043435 2024.05.03 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10043437 2024.05.03 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10043434 2024.05.03 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10043436 2024.05.03 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10043432 2024.05.03 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10043433 2024.05.03 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10043430 2024.05.03 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10043431 2024.05.03 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10043429 2024.05.03 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10043428 2024.05.03 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10043427 2024.05.03 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10043424 2024.05.03 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 32 10043426 2024.05.03 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10043425 2024.05.03 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10043421 2024.05.03 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10043423 2024.05.03 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10043419 2024.05.03 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10043420 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10043418 2024.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10043422 2024.05.03 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10029459 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10029458 2024.05.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10029457 2024.05.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10029456 2024.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10029455 2024.05.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10029454 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029453 2024.05.02 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10029452 2024.05.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10029451 2024.05.02 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10029450 2024.05.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10029449 2024.05.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10029448 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10029447 2024.05.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10029446 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10028391 2024.05.02 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10028390 2024.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10028389 2024.05.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10028388 2024.05.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10028387 2024.05.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10028386 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10028385 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10028384 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10028383 2024.05.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10028382 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10028381 2024.05.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10028380 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10028379 2024.05.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10028378 2024.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10028377 2024.05.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10028376 2024.05.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10028375 2024.05.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10028374 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10028373 2024.05.02 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10028372 2024.05.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10028371 2024.05.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10028370 2024.05.02 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10028369 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10028368 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10028367 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10028366 2024.05.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10028365 2024.05.02 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10028364 2024.05.02 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10028363 2024.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10028362 2024.05.02 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10021019 2024.05.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10021021 2024.05.01 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10021020 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10021017 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10021015 2024.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10021028 2024.05.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10021027 2024.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10021026 2024.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10021025 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10021024 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10021023 2024.05.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10021022 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10021014 2024.05.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 14 10021013 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10021012 2024.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10021011 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10021010 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10021009 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10021008 2024.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10021007 2024.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10021006 2024.05.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10021005 2024.05.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10021004 2024.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10021003 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10021002 2024.05.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10021001 2024.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10021000 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10020999 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10018660 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10018659 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10018658 2024.05.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10018657 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10018656 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10018655 2024.05.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10018663 2024.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10018662 2024.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10018661 2024.05.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10018654 2024.05.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10018643 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10018642 2024.05.01 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 10018653 2024.05.01 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10018652 2024.05.01 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10018651 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10018650 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10018649 2024.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10018648 2024.05.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10018647 2024.05.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10018646 2024.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10018645 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10018644 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10018641 2024.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10018640 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10018639 2024.05.01 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 10018638 2024.05.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10018637 2024.05.01 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10018636 2024.05.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10018635 2024.05.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10018634 2024.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10018633 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10018632 2024.05.01 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10018631 2024.05.01 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10018630 2024.05.01 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10018629 2024.05.01 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10018628 2024.05.01 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10018627 2024.05.01 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10018626 2024.05.01 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10017522 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10013598 2024.05.01 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10070663 2024.05.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10011976 2024.04.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10011975 2024.04.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10011974 2024.04.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10007856 2024.04.30 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10007855 2024.04.30 MZ