DRUŻYNA

Drużyna: MILVUS. Obserwator: Patrycja Bielawiec

Liczba gatunków: 122

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 13 33 12 12 0 1 4 7
2 19 210 22 12 0 0 4 8
3 127 604 67 55 0 5 16 34
4 79 169 101 60 0 13 24 23
5 30 84 122 29 0 11 16 2
6 2 10 122 2 0 0 0 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10295280 2024.06.06 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10295279 2024.06.06 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10295278 2024.05.31 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10295276 2024.05.31 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10295277 2024.05.31 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10295275 2024.05.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10250709 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10250710 2024.05.26 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10250707 2024.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10250706 2024.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10250705 2024.05.26 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10250704 2024.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10218474 2024.05.25 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10218475 2024.05.25 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10218473 2024.05.25 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10140346 2024.05.04 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10140348 2024.05.03 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10140342 2024.05.03 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10140347 2024.05.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10140345 2024.05.02 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10140343 2024.05.01 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10140339 2024.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10140337 2024.05.01 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10140338 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10140335 2024.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10140344 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10140334 2024.05.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10140336 2024.05.01 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 10140340 2024.05.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10140341 2024.05.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 10140332 2024.05.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10140331 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10140330 2024.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10140333 2024.04.30 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10140325 2024.04.30 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10140328 2024.04.30 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10140329 2024.04.30 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10140327 2024.04.28 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10140326 2024.04.28 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10140321 2024.04.27 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10140324 2024.04.27 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10140322 2024.04.27 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10140323 2024.04.27 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10140320 2024.04.27 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 9973093 2024.04.27 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9973092 2024.04.27 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9973091 2024.04.27 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9973094 2024.04.27 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9973090 2024.04.27 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9973089 2024.04.26 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9973088 2024.04.26 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9973087 2024.04.26 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9973084 2024.04.25 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9973083 2024.04.25 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9973085 2024.04.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9973082 2024.04.25 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 9973081 2024.04.25 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9973080 2024.04.20 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9973079 2024.04.20 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9973078 2024.04.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9973076 2024.04.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9973077 2024.04.20 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9973074 2024.04.20 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9973073 2024.04.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9973075 2024.04.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9973072 2024.04.20 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9973071 2024.04.20 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9973070 2024.04.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9973066 2024.04.20 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9973068 2024.04.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9973060 2024.04.20 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9973067 2024.04.20 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9973059 2024.04.20 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9973064 2024.04.20 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9973069 2024.04.20 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9973065 2024.04.20 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9973061 2024.04.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9973062 2024.04.20 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9973063 2024.04.20 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9973057 2024.04.20 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9973058 2024.04.20 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9973056 2024.04.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 9973055 2024.04.20 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9973054 2024.04.20 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9927805 2024.04.19 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9927803 2024.04.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9927804 2024.04.19 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9912050 2024.04.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9907311 2024.04.14 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9907310 2024.04.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9907309 2024.04.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9907308 2024.04.14 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9907306 2024.04.14 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9907303 2024.04.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9907305 2024.04.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9907304 2024.04.14 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9907307 2024.04.14 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9907301 2024.04.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9907302 2024.04.14 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9907300 2024.04.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9907299 2024.04.14 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9907298 2024.04.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9907297 2024.04.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9907296 2024.04.14 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9907295 2024.04.14 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9907294 2024.04.14 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9866467 2024.04.07 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9866466 2024.04.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9814374 2024.04.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9814371 2024.04.02 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9814372 2024.04.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9814125 2024.03.31 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9814127 2024.03.31 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9814126 2024.03.31 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 9814129 2024.03.31 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9814124 2024.03.31 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9814122 2024.03.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 25 9814121 2024.03.31 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9814118 2024.03.31 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9814120 2024.03.31 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9814119 2024.03.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9814117 2024.03.31 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9814116 2024.03.31 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9814115 2024.03.31 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9814112 2024.03.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9814110 2024.03.31 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9814111 2024.03.31 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9814114 2024.03.31 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9814113 2024.03.31 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9814109 2024.03.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9814108 2024.03.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9814107 2024.03.31 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9814106 2024.03.30 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9814105 2024.03.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 21 9814102 2024.03.30 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 6 9814104 2024.03.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9814103 2024.03.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9814101 2024.03.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9814100 2024.03.30 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9814099 2024.03.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9814080 2024.03.30 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9814082 2024.03.30 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9814079 2024.03.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9814075 2024.03.30 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9814077 2024.03.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9814076 2024.03.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9814073 2024.03.30 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9814074 2024.03.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9814072 2024.03.30 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9814071 2024.03.30 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9814128 2024.03.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9814070 2024.03.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9814069 2024.03.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9814067 2024.03.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9814098 2024.03.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9814097 2024.03.24 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9814095 2024.03.24 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9814094 2024.03.24 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 9814092 2024.03.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9814093 2024.03.24 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9814090 2024.03.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9814088 2024.03.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9814089 2024.03.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9814087 2024.03.24 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9814085 2024.03.24 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 9814084 2024.03.24 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 9814096 2024.03.24 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9814086 2024.03.23 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9814083 2024.03.23 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9731404 2024.03.23 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9731403 2024.03.23 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9731402 2024.03.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9731400 2024.03.23 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9731401 2024.03.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9731398 2024.03.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9731399 2024.03.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9731397 2024.03.23 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9731395 2024.03.23 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9731396 2024.03.22 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 9731394 2024.03.22 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9712681 2024.03.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9707058 2024.03.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9707059 2024.03.16 PL
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9696205 2024.03.06 MB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9696202 2024.03.03 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9696200 2024.03.03 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9696203 2024.03.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9696206 2024.03.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9696201 2024.03.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9696204 2024.03.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9696235 2024.03.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9696237 2024.03.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9696231 2024.03.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9696236 2024.03.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9696238 2024.03.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9696233 2024.03.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9696232 2024.03.03 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9696229 2024.03.03 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9696234 2024.03.03 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9696226 2024.03.03 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9696225 2024.03.03 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9696230 2024.03.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9696228 2024.03.03 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9696223 2024.03.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9696227 2024.03.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9696224 2024.03.03 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9696218 2024.03.03 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9696217 2024.03.03 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9696215 2024.03.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9696221 2024.03.03 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9696222 2024.03.02 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9696210 2024.03.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9696209 2024.03.02 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9696219 2024.03.02 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 9696220 2024.03.02 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9696216 2024.03.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9696214 2024.03.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9696212 2024.03.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9696207 2024.03.02 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 9696208 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9696211 2024.03.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9696213 2024.03.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9696199 2024.03.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9696191 2024.03.02 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9696190 2024.03.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9696189 2024.03.02 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9696194 2024.03.02 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9696192 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 53 9696196 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9696193 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9696198 2024.03.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9696188 2024.03.02 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9696187 2024.03.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9696186 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9696197 2024.03.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9696184 2024.03.02 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9696195 2024.03.02 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9696185 2024.03.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9588357 2024.02.25 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9588356 2024.02.25 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9588354 2024.02.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9588373 2024.02.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9588371 2024.02.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9588370 2024.02.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9588372 2024.02.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 13 9588368 2024.02.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9588369 2024.02.25 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9588367 2024.02.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9588366 2024.02.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9588365 2024.02.25 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9588364 2024.02.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9588362 2024.02.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9588363 2024.02.25 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9588360 2024.02.25 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9588358 2024.02.25 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9588361 2024.02.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 12 9588359 2024.02.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9460722 2024.01.21 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9460723 2024.01.21 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9345765 2024.01.07 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9345767 2024.01.07 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9345766 2024.01.07 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9345768 2024.01.07 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9345762 2024.01.07 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9345764 2024.01.07 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9345761 2024.01.07 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9345763 2024.01.07 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9345760 2024.01.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9345758 2024.01.07 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9345759 2024.01.07 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...