DRUŻYNA

Drużyna: 4000ALP. Obserwator: Paweł Puchlik

Liczba gatunków: 142

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 43 365 31 31 0 1 9 21
2 41 192 51 31 0 2 11 18
3 55 119 84 49 0 6 20 23
4 96 551 127 77 1 19 27 30
5 34 90 142 30 0 0 19 11
6 0 0 142 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10209076 2024.05.24 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10209077 2024.05.22 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 10185021 2024.05.20 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10180039 2024.05.19 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10155570 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10094651 2024.05.09 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10090721 2024.05.09 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10090720 2024.05.09 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10069176 2024.05.05 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10069175 2024.05.05 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10069173 2024.05.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10069174 2024.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10069171 2024.05.05 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10069172 2024.05.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10069170 2024.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10069169 2024.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10069168 2024.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10063673 2024.05.03 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10063672 2024.05.03 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10063671 2024.05.03 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10063670 2024.05.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10031441 2024.05.02 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 10028834 2024.05.02 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10020663 2024.05.01 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10020665 2024.05.01 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10020664 2024.05.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10018724 2024.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10018725 2024.05.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10018723 2024.05.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10018722 2024.05.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10018721 2024.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10018720 2024.05.01 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10016277 2024.05.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10014514 2024.05.01 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 10003981 2024.04.29 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10001817 2024.04.29 MB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10001815 2024.04.29 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10001816 2024.04.29 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10001814 2024.04.29 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10001664 2024.04.29 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10001177 2024.04.29 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10001176 2024.04.29 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10001173 2024.04.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10001175 2024.04.29 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 10001174 2024.04.29 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 2 10001172 2024.04.29 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10001171 2024.04.29 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9989335 2024.04.28 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 30 9988727 2024.04.28 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 130 9988726 2024.04.28 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9987532 2024.04.27 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 9987533 2024.04.27 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9987531 2024.04.27 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9987530 2024.04.27 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9978644 2024.04.27 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9978645 2024.04.27 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9978647 2024.04.27 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 9978643 2024.04.27 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9978638 2024.04.27 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9978331 2024.04.27 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9978332 2024.04.27 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9978330 2024.04.27 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9978329 2024.04.27 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9978327 2024.04.27 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9978328 2024.04.27 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9978326 2024.04.27 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9978325 2024.04.27 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9976610 2024.04.27 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9976611 2024.04.27 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9976612 2024.04.27 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9976545 2024.04.27 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9976544 2024.04.27 MB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9972834 2024.04.27 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9954562 2024.04.23 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9927094 2024.04.19 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9882689 2024.04.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9882688 2024.04.11 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9882687 2024.04.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9882686 2024.04.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9882685 2024.04.11 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9854487 2024.04.07 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9854485 2024.04.07 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9854486 2024.04.07 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9850866 2024.04.07 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9849902 2024.04.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9846374 2024.04.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9846375 2024.04.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9846373 2024.04.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9846371 2024.04.07 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9846372 2024.04.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9846370 2024.04.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9846369 2024.04.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9846368 2024.04.07 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9839020 2024.04.06 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9838191 2024.04.06 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9836810 2024.04.06 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9836809 2024.04.06 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9836807 2024.04.06 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9836805 2024.04.06 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9836808 2024.04.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9836806 2024.04.06 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9836804 2024.04.06 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9833429 2024.04.06 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9825710 2024.04.04 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9819394 2024.04.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9819393 2024.04.04 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9819392 2024.04.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9819125 2024.04.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9819122 2024.04.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9819120 2024.04.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 9819119 2024.04.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9819115 2024.04.04 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9819116 2024.04.04 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9819114 2024.04.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9819113 2024.04.04 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9817763 2024.04.03 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9817762 2024.04.03 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9817761 2024.04.03 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9801888 2024.04.01 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9801891 2024.04.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9801907 2024.04.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9801930 2024.04.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9801958 2024.04.01 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9801956 2024.04.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9801915 2024.04.01 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9801960 2024.04.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9801940 2024.04.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9801925 2024.04.01 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9801912 2024.04.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9801918 2024.04.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9793345 2024.03.31 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9793337 2024.03.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9793338 2024.03.31 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9793336 2024.03.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9793335 2024.03.31 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9793334 2024.03.31 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 9793333 2024.03.31 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9793332 2024.03.31 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9793331 2024.03.31 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9776480 2024.03.29 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9776478 2024.03.29 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9776479 2024.03.29 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9776477 2024.03.29 PL
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9759179 2024.03.26 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9801346 2024.03.26 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9724549 2024.03.22 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9721507 2024.03.21 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9721506 2024.03.16 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9694627 2024.03.16 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9691476 2024.03.16 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9691475 2024.03.16 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9691493 2024.03.16 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 9691488 2024.03.16 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9691485 2024.03.16 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9691487 2024.03.16 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9691486 2024.03.16 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9691490 2024.03.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9691491 2024.03.16 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9691492 2024.03.16 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9691484 2024.03.16 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9691489 2024.03.16 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9691481 2024.03.16 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9691483 2024.03.16 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9691480 2024.03.16 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9691478 2024.03.16 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 9691482 2024.03.16 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9691479 2024.03.16 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9684674 2024.03.15 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9682170 2024.03.15 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9681964 2024.03.15 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9681963 2024.03.15 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9681961 2024.03.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9681962 2024.03.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9681960 2024.03.15 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9681958 2024.03.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9681959 2024.03.15 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9681957 2024.03.15 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9681965 2024.03.15 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9707940 2024.03.15 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9677978 2024.03.14 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9673381 2024.03.13 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 9694652 2024.03.10 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9694653 2024.03.10 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9622189 2024.03.03 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9617550 2024.03.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9539499 2024.02.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9539498 2024.02.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9539496 2024.02.14 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9539497 2024.02.14 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 9539495 2024.02.14 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9536464 2024.02.13 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9536465 2024.02.13 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9536462 2024.02.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9536463 2024.02.13 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9536460 2024.02.13 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 9536461 2024.02.13 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 9536458 2024.02.13 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9534705 2024.02.12 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9534572 2024.02.12 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9534574 2024.02.12 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9534573 2024.02.12 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9534589 2024.02.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9534583 2024.02.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9534590 2024.02.12 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9534588 2024.02.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9534587 2024.02.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9534584 2024.02.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9534585 2024.02.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9534580 2024.02.12 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9534582 2024.02.12 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9534579 2024.02.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9534577 2024.02.12 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 9534576 2024.02.12 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9534581 2024.02.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9534575 2024.02.12 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9534578 2024.02.12 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9533870 2024.02.12 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9533869 2024.02.12 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9533867 2024.02.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 9533868 2024.02.12 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9533872 2024.02.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9536554 2024.02.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9536589 2024.02.12 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9536588 2024.02.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9519161 2024.02.08 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9507176 2024.02.04 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 9501912 2024.01.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9501911 2024.01.28 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9501910 2024.01.28 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9501908 2024.01.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9479342 2024.01.22 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9479341 2024.01.22 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9479339 2024.01.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9479343 2024.01.22 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9479340 2024.01.22 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9479337 2024.01.22 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9479336 2024.01.22 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9456980 2024.01.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9445637 2024.01.19 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9355620 2024.01.11 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 17 9355623 2024.01.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9355622 2024.01.08 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9355621 2024.01.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9355619 2024.01.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9346660 2024.01.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9346656 2024.01.08 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9346658 2024.01.08 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9346654 2024.01.08 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9346657 2024.01.08 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9346659 2024.01.08 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9346655 2024.01.08 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9345129 2024.01.08 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9335371 2024.01.06 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9335320 2024.01.06 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9335321 2024.01.06 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9335322 2024.01.06 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9335324 2024.01.06 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9335323 2024.01.06 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9335319 2024.01.06 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9335318 2024.01.06 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9333404 2024.01.06 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9333207 2024.01.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9324516 2024.01.03 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9324517 2024.01.03 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9318184 2024.01.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9318185 2024.01.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9318186 2024.01.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9318183 2024.01.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9318182 2024.01.01 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...