DRUŻYNA

Drużyna: Radosław Grontecki. Obserwator: Radosław Grontecki

Liczba gatunków: 89

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 57 77 36 36 1 2 8 25
2 46 78 53 34 0 4 9 21
3 26 28 61 19 0 0 6 13
4 41 77 78 29 0 2 8 19
5 13 15 87 11 0 4 3 4
6 2 2 89 2 0 0 2 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10315836 2024.06.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10275308 2024.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10275494 2024.05.18 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10275492 2024.05.18 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10276610 2024.05.18 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10275496 2024.05.18 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 10275495 2024.05.18 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10275417 2024.05.17 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10275450 2024.05.17 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10275437 2024.05.17 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10275451 2024.05.17 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10275439 2024.05.17 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10275386 2024.05.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10275388 2024.05.16 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10275291 2024.05.01 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9984363 2024.04.27 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9984368 2024.04.27 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9984365 2024.04.27 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 9984380 2024.04.27 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9984372 2024.04.27 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 9984364 2024.04.27 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9984384 2024.04.27 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9984393 2024.04.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9984601 2024.04.27 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9984378 2024.04.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9919678 2024.04.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9972409 2024.04.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9972470 2024.04.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9972408 2024.04.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9972373 2024.04.13 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9972451 2024.04.13 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9972499 2024.04.06 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9972500 2024.04.06 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9972683 2024.04.04 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9972681 2024.04.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9972682 2024.04.04 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9972677 2024.04.04 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9972510 2024.04.04 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9972506 2024.04.04 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9972502 2024.04.04 ŁD
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9972684 2024.04.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9972504 2024.04.04 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9972807 2024.04.01 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9972810 2024.04.01 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9972811 2024.04.01 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9972800 2024.04.01 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9972809 2024.04.01 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9972799 2024.04.01 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9972798 2024.04.01 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9972797 2024.04.01 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9972802 2024.04.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9972803 2024.04.01 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9972804 2024.04.01 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9972812 2024.04.01 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9972801 2024.04.01 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9972808 2024.04.01 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9972822 2024.03.31 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9972823 2024.03.31 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9972819 2024.03.31 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9972818 2024.03.31 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9972816 2024.03.31 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9972820 2024.03.31 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9972821 2024.03.31 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9972817 2024.03.31 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9972815 2024.03.31 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9972814 2024.03.31 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9972835 2024.03.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9770225 2024.03.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9770223 2024.03.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9770222 2024.03.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9770224 2024.03.26 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9770226 2024.03.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9770214 2024.03.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9770219 2024.03.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9770212 2024.03.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9770213 2024.03.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9770217 2024.03.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9770208 2024.03.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9770176 2024.03.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9770210 2024.03.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9770172 2024.03.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9770218 2024.03.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9591154 2024.02.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9591152 2024.02.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9591150 2024.02.25 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 9591140 2024.02.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9591126 2024.02.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9591125 2024.02.25 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9591124 2024.02.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9583088 2024.02.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9583094 2024.02.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9583095 2024.02.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9583093 2024.02.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9583096 2024.02.24 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9583091 2024.02.24 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9583089 2024.02.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9583092 2024.02.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9583087 2024.02.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9583086 2024.02.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9583090 2024.02.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9592183 2024.02.18 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9592028 2024.02.18 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9592187 2024.02.18 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9592182 2024.02.18 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9592177 2024.02.18 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9592178 2024.02.18 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9592180 2024.02.18 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9592030 2024.02.18 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9592186 2024.02.18 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9592185 2024.02.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9592181 2024.02.18 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9592022 2024.02.18 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9592017 2024.02.18 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9591968 2024.02.18 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9592024 2024.02.18 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9592179 2024.02.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9592026 2024.02.18 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9505246 2024.02.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9505243 2024.02.03 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9505248 2024.02.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9505247 2024.02.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 9505244 2024.02.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9505245 2024.02.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9499288 2024.02.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9499285 2024.02.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9499287 2024.02.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9499284 2024.02.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9499286 2024.02.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9486186 2024.01.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9486163 2024.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9486162 2024.01.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9486183 2024.01.28 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9486185 2024.01.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9486164 2024.01.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9486161 2024.01.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9486184 2024.01.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9478784 2024.01.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9478997 2024.01.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9478780 2024.01.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9478781 2024.01.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9478782 2024.01.27 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9478775 2024.01.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9461081 2024.01.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9461084 2024.01.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9461066 2024.01.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9461085 2024.01.21 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9461064 2024.01.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9461094 2024.01.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 10 9461098 2024.01.20 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9461099 2024.01.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9461101 2024.01.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9461095 2024.01.20 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9461102 2024.01.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9461097 2024.01.20 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9461100 2024.01.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9461096 2024.01.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9435002 2024.01.16 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9434999 2024.01.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9434998 2024.01.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9435001 2024.01.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9435004 2024.01.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9435003 2024.01.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9435005 2024.01.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9377240 2024.01.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9377483 2024.01.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9377484 2024.01.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9377238 2024.01.14 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9377482 2024.01.14 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9377481 2024.01.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9377485 2024.01.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9377486 2024.01.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9377241 2024.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9377270 2024.01.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9377269 2024.01.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9377255 2024.01.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9377449 2024.01.13 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9377450 2024.01.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9377451 2024.01.13 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9377472 2024.01.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9377448 2024.01.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9377471 2024.01.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9377467 2024.01.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9377479 2024.01.06 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9377480 2024.01.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9377478 2024.01.06 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...