DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP . Obserwator: Olek Wójcik

Liczba gatunków: 69

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 22 78 18 18 0 2 5 11
2 72 1073 58 51 0 1 16 34
3 16 93 69 15 0 4 2 9
4 0 0 69 0 0 0 0 0
5 0 0 69 0 0 0 0 0
6 0 0 69 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9706830 2024.03.18 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9671982 2024.03.13 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9672019 2024.03.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9671984 2024.03.13 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 9672038 2024.03.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9632873 2024.03.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9632872 2024.03.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9632871 2024.03.05 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9631439 2024.03.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9616839 2024.03.02 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9615983 2024.03.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9615986 2024.03.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9615985 2024.03.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9615984 2024.03.02 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9615982 2024.03.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9609582 2024.03.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9600307 2024.02.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9600308 2024.02.27 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9600306 2024.02.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9596136 2024.02.27 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9577713 2024.02.24 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9577704 2024.02.24 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9577703 2024.02.24 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9577702 2024.02.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9577701 2024.02.24 MP
pospolity łyska, Fulica atra 100 9577700 2024.02.24 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9577698 2024.02.24 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9568616 2024.02.21 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9568615 2024.02.21 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9568614 2024.02.21 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9568504 2024.02.21 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9568408 2024.02.21 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9568406 2024.02.21 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9568404 2024.02.21 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9568407 2024.02.21 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9568405 2024.02.21 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9565834 2024.02.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9565466 2024.02.20 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9565465 2024.02.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9565464 2024.02.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9565462 2024.02.20 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9565463 2024.02.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9565461 2024.02.20 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9563877 2024.02.19 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9562584 2024.02.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 18 9554494 2024.02.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9554343 2024.02.18 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9534108 2024.02.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9530539 2024.02.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9529428 2024.02.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9529427 2024.02.11 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9529426 2024.02.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9529423 2024.02.11 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9529425 2024.02.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9529422 2024.02.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9529421 2024.02.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9529420 2024.02.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9529419 2024.02.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9529418 2024.02.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9529417 2024.02.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9529415 2024.02.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9529416 2024.02.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9529413 2024.02.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9529414 2024.02.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9529412 2024.02.11 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9524962 2024.02.10 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 9524963 2024.02.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9523691 2024.02.10 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9523685 2024.02.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9523292 2024.02.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9523291 2024.02.10 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9523290 2024.02.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9523289 2024.02.10 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9522578 2024.02.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9520235 2024.02.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9520236 2024.02.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9520234 2024.02.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9512084 2024.02.06 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9512085 2024.02.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9505915 2024.02.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9505916 2024.02.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9505914 2024.02.04 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9501852 2024.02.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9501853 2024.02.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9501851 2024.02.03 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9500934 2024.02.02 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9500838 2024.02.02 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9500323 2024.02.02 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9492669 2024.01.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9492668 2024.01.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9492657 2024.01.30 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9492658 2024.01.30 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9492656 2024.01.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9488711 2024.01.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9484138 2024.01.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9481324 2024.01.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 9480343 2024.01.28 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9480153 2024.01.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9479858 2024.01.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9479781 2024.01.28 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9479610 2024.01.28 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9479609 2024.01.28 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9479611 2024.01.28 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9479403 2024.01.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9435589 2024.01.17 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9435588 2024.01.17 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9366894 2024.01.13 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9364880 2024.01.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9364881 2024.01.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9364879 2024.01.13 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...