DRUŻYNA

Drużyna: Krystyna Nitzschke. Obserwator: Krystyna Nitzschke

Liczba gatunków: 97

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 97 726 29 29 0 3 5 21
2 53 352 47 32 0 1 11 20
3 77 367 67 45 0 2 11 32
4 71 255 83 47 0 2 16 29
5 63 320 96 39 0 0 20 19
6 9 24 97 9 0 0 2 7
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10299497 2024.06.07 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10299494 2024.06.07 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10299502 2024.06.07 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299493 2024.06.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 10299506 2024.06.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10299501 2024.06.07 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10299498 2024.06.07 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10299503 2024.06.07 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10299500 2024.06.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10262097 2024.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10257148 2024.05.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10262238 2024.05.31 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10257144 2024.05.31 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10257146 2024.05.31 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10262058 2024.05.31 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10257152 2024.05.31 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10262071 2024.05.31 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10262067 2024.05.31 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10262052 2024.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10262043 2024.05.31 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10262256 2024.05.31 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10262064 2024.05.31 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10262048 2024.05.31 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10257142 2024.05.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10257157 2024.05.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10257156 2024.05.31 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10219264 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10219265 2024.05.25
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10065835 2024.05.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10065806 2024.05.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10065801 2024.05.05 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10065803 2024.05.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10065690 2024.05.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 10065776 2024.05.05 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10065781 2024.05.05 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10065791 2024.05.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10065699 2024.05.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10065841 2024.05.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10070195 2024.05.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10065702 2024.05.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10065719 2024.05.05 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10065793 2024.05.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10072140 2024.05.05 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10065784 2024.05.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10065833 2024.05.05 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10065789 2024.05.05 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10065786 2024.05.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10065700 2024.05.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10065797 2024.05.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10060146 2024.05.04 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10060138 2024.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10059914 2024.05.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10059944 2024.05.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10060139 2024.05.04 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10050924 2024.05.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10059930 2024.05.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10059915 2024.05.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10059942 2024.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10060140 2024.05.04 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10059913 2024.05.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10060145 2024.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10060142 2024.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10059926 2024.05.04 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10059931 2024.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10059932 2024.05.04 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10059937 2024.05.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10060141 2024.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10059936 2024.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10060143 2024.05.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10059899 2024.05.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10060038 2024.05.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10059910 2024.05.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10004420 2024.04.29 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10004423 2024.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10004425 2024.04.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 10004444 2024.04.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10004421 2024.04.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 10004433 2024.04.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10004439 2024.04.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10004438 2024.04.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10004426 2024.04.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10004440 2024.04.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10004441 2024.04.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10004437 2024.04.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 10004428 2024.04.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10004431 2024.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10004429 2024.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10004424 2024.04.29 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10004443 2024.04.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10004427 2024.04.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10004436 2024.04.29 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 10004432 2024.04.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10004435 2024.04.29 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10004422 2024.04.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10004434 2024.04.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10004419 2024.04.29 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10004442 2024.04.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10004430 2024.04.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10004445 2024.04.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10004458 2024.04.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9893306 2024.04.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9843726 2024.04.06 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9843667 2024.04.06 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9843631 2024.04.06 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 9843665 2024.04.06 ŚL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9843617 2024.04.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9843673 2024.04.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9843669 2024.04.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9843728 2024.04.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9842996 2024.04.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9843730 2024.04.06 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9843727 2024.04.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9843657 2024.04.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9843618 2024.04.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9843633 2024.04.06 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9843663 2024.04.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9843638 2024.04.06 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9843635 2024.04.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9843654 2024.04.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9843615 2024.04.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9843616 2024.04.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9814634 2024.04.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9814636 2024.04.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9814628 2024.04.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9814619 2024.04.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9814627 2024.04.02 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9814622 2024.04.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9814635 2024.04.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9814638 2024.04.02 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9814633 2024.04.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9814625 2024.04.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9814623 2024.04.02 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9814632 2024.04.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9814629 2024.04.02 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9814639 2024.04.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 9814637 2024.04.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9814618 2024.04.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9814621 2024.04.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9814626 2024.04.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9814630 2024.04.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9814631 2024.04.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9814620 2024.04.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9814624 2024.04.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9771254 2024.03.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9764193 2024.03.24 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9764144 2024.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9737288 2024.03.23 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9737268 2024.03.23 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9737286 2024.03.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9737311 2024.03.23 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9737289 2024.03.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9737266 2024.03.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9737313 2024.03.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9737312 2024.03.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9737287 2024.03.23 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9737280 2024.03.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9737317 2024.03.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9737267 2024.03.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9737284 2024.03.23 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9737283 2024.03.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9737269 2024.03.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9737318 2024.03.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9737281 2024.03.23 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9737316 2024.03.23 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9737309 2024.03.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9737273 2024.03.23 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9737290 2024.03.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9737310 2024.03.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9737276 2024.03.23 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9737314 2024.03.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9737282 2024.03.23 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9737315 2024.03.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9737319 2024.03.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9729237 2024.03.22 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9707329 2024.03.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9679807 2024.03.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9679752 2024.03.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9679808 2024.03.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9679735 2024.03.14 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9679809 2024.03.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9679744 2024.03.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9679754 2024.03.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9679805 2024.03.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9679759 2024.03.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9679741 2024.03.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9679751 2024.03.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9679755 2024.03.14 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9679747 2024.03.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9679736 2024.03.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9679731 2024.03.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9679749 2024.03.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 9679739 2024.03.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9679757 2024.03.14 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9679733 2024.03.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9679756 2024.03.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 9679758 2024.03.14 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9679761 2024.03.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9667359 2024.03.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9667360 2024.03.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9667361 2024.03.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9667364 2024.03.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9667411 2024.03.12 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9667382 2024.03.12 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9667355 2024.03.12 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9667358 2024.03.12 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9667357 2024.03.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9667356 2024.03.12 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9667362 2024.03.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9667363 2024.03.12 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9611334 2024.03.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9611369 2024.03.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9611336 2024.03.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9611344 2024.03.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9611366 2024.03.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9611364 2024.03.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9611351 2024.03.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9611362 2024.03.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 9611357 2024.03.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9611339 2024.03.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9611361 2024.03.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9565662 2024.02.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 9565668 2024.02.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9565667 2024.02.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9565669 2024.02.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9565663 2024.02.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9565661 2024.02.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9561340 2024.02.18 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9561368 2024.02.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9561364 2024.02.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9561367 2024.02.18 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 9561370 2024.02.18 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9561359 2024.02.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9561366 2024.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9561373 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9561338 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9561334 2024.02.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9561352 2024.02.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9561356 2024.02.18 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9561363 2024.02.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9561343 2024.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9561374 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9561372 2024.02.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9561361 2024.02.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9561365 2024.02.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9545429 2024.02.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 9531668 2024.02.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9531673 2024.02.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9531670 2024.02.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9531669 2024.02.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9533924 2024.02.11 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9531674 2024.02.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9531666 2024.02.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9531672 2024.02.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9514589 2024.02.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9514595 2024.02.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9514592 2024.02.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9514594 2024.02.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9514587 2024.02.06 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 9514591 2024.02.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9514588 2024.02.06 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9514593 2024.02.06 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9514596 2024.02.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9514590 2024.02.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9512042 2024.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9512043 2024.02.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9512046 2024.02.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9512037 2024.02.05 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9512045 2024.02.05 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9512039 2024.02.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9512044 2024.02.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9512041 2024.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9512038 2024.02.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9512040 2024.02.05 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9478969 2024.01.27 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9478575 2024.01.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9478608 2024.01.27 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9478580 2024.01.27 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9478562 2024.01.27 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 150 9478571 2024.01.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9478614 2024.01.27 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9478612 2024.01.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9478611 2024.01.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 18 9478596 2024.01.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9478620 2024.01.27 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9478573 2024.01.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9478582 2024.01.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9478594 2024.01.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 9478605 2024.01.27 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 34 9478598 2024.01.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9454597 2024.01.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9454599 2024.01.20 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9454598 2024.01.20 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9376639 2024.01.14 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9371763 2024.01.14 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9371854 2024.01.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9376640 2024.01.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9376636 2024.01.14 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9371810 2024.01.14 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9376637 2024.01.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9371760 2024.01.14 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9371839 2024.01.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9376644 2024.01.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9371796 2024.01.14 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9376384 2024.01.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9371843 2024.01.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9371822 2024.01.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9376642 2024.01.14 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9371960 2024.01.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9376643 2024.01.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9371928 2024.01.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9371930 2024.01.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9369432 2024.01.13 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9376034 2024.01.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9369430 2024.01.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9369415 2024.01.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9369416 2024.01.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9369406 2024.01.13 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9369431 2024.01.13 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9368337 2024.01.11 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9368336 2024.01.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9368331 2024.01.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 9368325 2024.01.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9368315 2024.01.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9363153 2024.01.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9368319 2024.01.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9368327 2024.01.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9368316 2024.01.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9368323 2024.01.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9368334 2024.01.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9354859 2024.01.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9354849 2024.01.10 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9354864 2024.01.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9354857 2024.01.10 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9354865 2024.01.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9354854 2024.01.10 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9354850 2024.01.10 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9354855 2024.01.10 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9355340 2024.01.10 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9354862 2024.01.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9355321 2024.01.10 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9354888 2024.01.10 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9349601 2024.01.09 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9349604 2024.01.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9349621 2024.01.09 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9349590 2024.01.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9349592 2024.01.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9349622 2024.01.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 9349597 2024.01.09 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9349587 2024.01.09 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9351508 2024.01.09 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9349589 2024.01.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9349654 2024.01.09 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9349619 2024.01.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9349594 2024.01.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9349599 2024.01.09 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9332396 2024.01.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9332387 2024.01.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9332390 2024.01.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9332393 2024.01.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9332389 2024.01.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 9332391 2024.01.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9332392 2024.01.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9332388 2024.01.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9328187 2024.01.04 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9328191 2024.01.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9328192 2024.01.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9328188 2024.01.04 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9328185 2024.01.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9328186 2024.01.04 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9328189 2024.01.04 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...