DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP #05. Obserwator: Marcin Galus

Liczba gatunków: 144

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 296 1993 58 58 0 4 21 33
2 152 1016 68 56 0 4 18 34
3 348 1722 92 85 0 6 33 46
4 450 1029 128 104 0 12 46 46
5 283 895 144 96 1 12 40 43
6 40 74 144 34 0 4 12 18
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10333875 2024.06.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 4 10333876 2024.06.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10311184 2024.06.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10311185 2024.06.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10311186 2024.06.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10311183 2024.06.09 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10311206 2024.06.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10311208 2024.06.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10311187 2024.06.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10311189 2024.06.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10311188 2024.06.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10311195 2024.06.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10311196 2024.06.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10311193 2024.06.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10311205 2024.06.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10311190 2024.06.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10311192 2024.06.09 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 10311191 2024.06.09 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10311207 2024.06.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10311197 2024.06.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10311198 2024.06.09 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10311199 2024.06.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10311200 2024.06.09 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10311201 2024.06.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10311194 2024.06.09 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10311202 2024.06.09 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10311204 2024.06.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 10311203 2024.06.09 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10311209 2024.06.08 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10291804 2024.06.05 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10291805 2024.06.05 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10291806 2024.06.05 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10268977 2024.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10268974 2024.06.01 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10268971 2024.06.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10268973 2024.06.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10268972 2024.06.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10268975 2024.06.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10268976 2024.06.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10268978 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10268903 2024.05.31 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10268904 2024.05.31 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10244804 2024.05.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10244774 2024.05.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10252664 2024.05.30 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10252666 2024.05.30 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10252642 2024.05.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10244780 2024.05.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10244781 2024.05.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10244782 2024.05.30 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10244775 2024.05.30 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10244783 2024.05.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10252645 2024.05.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10244865 2024.05.30 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10244792 2024.05.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10252660 2024.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10244803 2024.05.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10244784 2024.05.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 10244776 2024.05.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 10244777 2024.05.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10252665 2024.05.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 10244790 2024.05.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10252647 2024.05.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 10244791 2024.05.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10244796 2024.05.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10244789 2024.05.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 7 10244793 2024.05.30 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10244910 2024.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 10244786 2024.05.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10244788 2024.05.30 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 10244787 2024.05.30 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10244798 2024.05.30 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10244797 2024.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10244848 2024.05.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10244802 2024.05.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10244799 2024.05.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10244800 2024.05.30 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10244801 2024.05.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10244794 2024.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10252661 2024.05.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10244778 2024.05.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10252659 2024.05.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10244779 2024.05.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10252662 2024.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10244785 2024.05.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 8 10244807 2024.05.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10244795 2024.05.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10252641 2024.05.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10244805 2024.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10244806 2024.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252663 2024.05.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10268996 2024.05.27 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10227100 2024.05.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10227927 2024.05.26 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 10253045 2024.05.26 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10227926 2024.05.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10227101 2024.05.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10227923 2024.05.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10227097 2024.05.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10227094 2024.05.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10227929 2024.05.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10227096 2024.05.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 10227095 2024.05.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10227935 2024.05.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10227936 2024.05.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10227098 2024.05.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10227167 2024.05.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10227159 2024.05.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10227111 2024.05.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10227112 2024.05.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10227928 2024.05.26 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10227110 2024.05.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10227925 2024.05.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10227924 2024.05.26 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10227099 2024.05.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10227165 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10227116 2024.05.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10227932 2024.05.26 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10227163 2024.05.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10227168 2024.05.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10227122 2024.05.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10227169 2024.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10227103 2024.05.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10227170 2024.05.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10227933 2024.05.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10227104 2024.05.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10227105 2024.05.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10227107 2024.05.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 10227941 2024.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10227115 2024.05.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10227113 2024.05.26 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10227106 2024.05.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10227109 2024.05.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10227930 2024.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10227117 2024.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10227931 2024.05.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10227118 2024.05.26 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10227114 2024.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10227940 2024.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10227944 2024.05.26 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10227939 2024.05.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10227121 2024.05.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10227938 2024.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10227119 2024.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10227942 2024.05.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10227120 2024.05.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10227166 2024.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 10227164 2024.05.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10227946 2024.05.26 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10227108 2024.05.26 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 6 10227937 2024.05.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10227934 2024.05.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10219339 2024.05.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10219337 2024.05.25 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10219336 2024.05.25 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10219334 2024.05.25 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10219335 2024.05.25 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10219338 2024.05.25 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10201231 2024.05.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10201269 2024.05.19 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10201268 2024.05.19 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10201258 2024.05.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10201267 2024.05.19 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10201281 2024.05.19 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10201261 2024.05.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10201274 2024.05.19 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10201263 2024.05.19 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10201273 2024.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10201264 2024.05.19 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10201266 2024.05.19 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10201271 2024.05.19 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10201270 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10201272 2024.05.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10201259 2024.05.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10201260 2024.05.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10201265 2024.05.19 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10201276 2024.05.19 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10201262 2024.05.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10201275 2024.05.19 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10172109 2024.05.17 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10172110 2024.05.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10157240 2024.05.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10157265 2024.05.16 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10157239 2024.05.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10157235 2024.05.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10157258 2024.05.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10157237 2024.05.16 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10157234 2024.05.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10157256 2024.05.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10157253 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10157255 2024.05.16 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10157254 2024.05.16 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10157233 2024.05.16 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10157257 2024.05.16 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10157251 2024.05.16 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10157236 2024.05.16 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 10157252 2024.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10157238 2024.05.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10157264 2024.05.16 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10150296 2024.05.15 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10150295 2024.05.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10119235 2024.05.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10119263 2024.05.12 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10119240 2024.05.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10119239 2024.05.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10119241 2024.05.12 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10119242 2024.05.12 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10119238 2024.05.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10119237 2024.05.12 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 10119261 2024.05.12 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10119243 2024.05.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10119236 2024.05.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 10119249 2024.05.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10119250 2024.05.12 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10119251 2024.05.12 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10119262 2024.05.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10119252 2024.05.12 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10119247 2024.05.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10119245 2024.05.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10119246 2024.05.12 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10119257 2024.05.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10119255 2024.05.12 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10119254 2024.05.12 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10119256 2024.05.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10119253 2024.05.12 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10119258 2024.05.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10119259 2024.05.12 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10119260 2024.05.12 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10119265 2024.05.12 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10119248 2024.05.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10119244 2024.05.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10119264 2024.05.12 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10102825 2024.05.10 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 10096418 2024.05.09 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10065947 2024.05.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10065961 2024.05.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10066058 2024.05.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10065945 2024.05.05 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10065946 2024.05.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10065954 2024.05.05 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10065948 2024.05.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10065951 2024.05.05 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10065953 2024.05.05 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10065952 2024.05.05 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10065949 2024.05.05 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10065950 2024.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10065957 2024.05.05 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10065977 2024.05.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10065968 2024.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10065969 2024.05.05 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10065955 2024.05.05 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10065956 2024.05.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10065962 2024.05.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10065963 2024.05.05 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10065978 2024.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10065974 2024.05.05 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10065960 2024.05.05 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10065958 2024.05.05 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10065959 2024.05.05 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10065966 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10066056 2024.05.05 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10065972 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10065971 2024.05.05 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10065973 2024.05.05 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10067030 2024.05.05 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10065965 2024.05.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10065975 2024.05.05 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10065970 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10065976 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10065964 2024.05.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10065967 2024.05.05 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 10066067 2024.05.04 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10038222 2024.05.03 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10038221 2024.05.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10040811 2024.05.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10040813 2024.05.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10040817 2024.05.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10038224 2024.05.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 10038225 2024.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 10038241 2024.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10040807 2024.05.03 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10038229 2024.05.03 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10040803 2024.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10038234 2024.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10040802 2024.05.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10038228 2024.05.03 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10038223 2024.05.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10040818 2024.05.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10038226 2024.05.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10038253 2024.05.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10038243 2024.05.03 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 10038245 2024.05.03 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 10038244 2024.05.03 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10038242 2024.05.03 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10038250 2024.05.03 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10038232 2024.05.03 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10038233 2024.05.03 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10040808 2024.05.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10038230 2024.05.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10040805 2024.05.03 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10038231 2024.05.03 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10038249 2024.05.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10038246 2024.05.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10040806 2024.05.03 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10038247 2024.05.03 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 10038248 2024.05.03 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10040810 2024.05.03 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10038252 2024.05.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10038251 2024.05.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10040821 2024.05.03 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10040801 2024.05.03 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10040800 2024.05.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10040809 2024.05.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10038227 2024.05.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10040812 2024.05.03 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10038238 2024.05.03 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10040804 2024.05.03 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10038235 2024.05.03 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10038236 2024.05.03 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10038237 2024.05.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10038240 2024.05.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10040820 2024.05.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10038239 2024.05.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10011986 2024.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10005427 2024.04.29 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10005428 2024.04.29 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9995640 2024.04.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9995840 2024.04.28 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9995795 2024.04.28 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9995787 2024.04.28 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9995618 2024.04.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9995856 2024.04.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9995938 2024.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9995844 2024.04.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9995940 2024.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9995853 2024.04.28 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9995867 2024.04.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9995865 2024.04.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9995842 2024.04.28 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9995880 2024.04.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9995939 2024.04.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9995860 2024.04.28 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9995881 2024.04.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9995932 2024.04.28 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9995933 2024.04.28 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9995934 2024.04.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9995935 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9995887 2024.04.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 9995890 2024.04.28 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10005422 2024.04.28 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9996019 2024.04.28 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9995893 2024.04.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9995896 2024.04.28 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9995966 2024.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9995871 2024.04.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9995936 2024.04.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9995955 2024.04.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9995636 2024.04.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9995630 2024.04.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9995658 2024.04.28 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9995653 2024.04.28 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9995631 2024.04.28 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 9995836 2024.04.28 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9995942 2024.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9995800 2024.04.28 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9995646 2024.04.28 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 9995649 2024.04.28 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9995937 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9995600 2024.04.28 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9995615 2024.04.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9995623 2024.04.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9995621 2024.04.28 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9995767 2024.04.28 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9995770 2024.04.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9995662 2024.04.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9995753 2024.04.28 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9995757 2024.04.28 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9995941 2024.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9995637 2024.04.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9995759 2024.04.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9995943 2024.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9995762 2024.04.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9972183 2024.04.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9972171 2024.04.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9972174 2024.04.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9972186 2024.04.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9972187 2024.04.26 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9972195 2024.04.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9972170 2024.04.26 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9972177 2024.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9972192 2024.04.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9972182 2024.04.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9972189 2024.04.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9972175 2024.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9972188 2024.04.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9972190 2024.04.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9972191 2024.04.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9972178 2024.04.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9972179 2024.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9972180 2024.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9972176 2024.04.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9972184 2024.04.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9972173 2024.04.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9972172 2024.04.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9972181 2024.04.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9972185 2024.04.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9965673 2024.04.25 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9965661 2024.04.25 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9965660 2024.04.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9965672 2024.04.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9965671 2024.04.25 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9965676 2024.04.25 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9965670 2024.04.25 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9965664 2024.04.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9965674 2024.04.25 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9965668 2024.04.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9965667 2024.04.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 9965662 2024.04.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9965665 2024.04.25 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9965677 2024.04.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9965666 2024.04.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9965678 2024.04.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9965663 2024.04.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9966126 2024.04.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9965669 2024.04.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9965675 2024.04.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9956938 2024.04.23 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9956942 2024.04.23 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9956991 2024.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9956927 2024.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9956928 2024.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9956990 2024.04.23 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9956994 2024.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9956941 2024.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9956937 2024.04.23 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9956933 2024.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9956934 2024.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9956989 2024.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9956939 2024.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9956987 2024.04.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9956935 2024.04.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9956988 2024.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9956940 2024.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9956992 2024.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9956929 2024.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9956930 2024.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9956993 2024.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9956936 2024.04.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9956932 2024.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9956931 2024.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9943753 2024.04.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9943757 2024.04.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9943754 2024.04.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9943758 2024.04.21 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9943752 2024.04.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9943759 2024.04.21 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9943760 2024.04.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9943755 2024.04.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9943761 2024.04.21 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9943756 2024.04.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9943766 2024.04.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9943764 2024.04.21 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9943772 2024.04.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9943771 2024.04.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9943765 2024.04.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9943767 2024.04.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9943776 2024.04.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9943773 2024.04.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9943774 2024.04.21 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9943775 2024.04.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 9943769 2024.04.21 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9943780 2024.04.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 9943770 2024.04.21 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9943762 2024.04.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9943763 2024.04.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9943768 2024.04.21 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9938427 2024.04.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9938429 2024.04.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9938428 2024.04.20 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9938421 2024.04.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9938432 2024.04.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9938420 2024.04.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 9938433 2024.04.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9938430 2024.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9938431 2024.04.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9938419 2024.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9938700 2024.04.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9938434 2024.04.20 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9938426 2024.04.20 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9938422 2024.04.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9938424 2024.04.20 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9938423 2024.04.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9938425 2024.04.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9923628 2024.04.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9923624 2024.04.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9923629 2024.04.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9923638 2024.04.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9923631 2024.04.17 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9923625 2024.04.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9923633 2024.04.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9923630 2024.04.17 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9923626 2024.04.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9923627 2024.04.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9923634 2024.04.17 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9923635 2024.04.17 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9923637 2024.04.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9923636 2024.04.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9923632 2024.04.17 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9919336 2024.04.16 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9919341 2024.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9919343 2024.04.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9919342 2024.04.16 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9919340 2024.04.16 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9919631 2024.04.16 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9919339 2024.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9919332 2024.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9919331 2024.04.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9919333 2024.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9919335 2024.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9919338 2024.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9919334 2024.04.16 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9919337 2024.04.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9919330 2024.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9916084 2024.04.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9916091 2024.04.15 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9916097 2024.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9916093 2024.04.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9916092 2024.04.15 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9916083 2024.04.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9916082 2024.04.15 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9916076 2024.04.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9916077 2024.04.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9916094 2024.04.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9916095 2024.04.15 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9916096 2024.04.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9916087 2024.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9916078 2024.04.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9916089 2024.04.15 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9916090 2024.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9916088 2024.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9916085 2024.04.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9916098 2024.04.15 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9916079 2024.04.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9916081 2024.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9916086 2024.04.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9916080 2024.04.15 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9910484 2024.04.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9910480 2024.04.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9910481 2024.04.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9910482 2024.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9910486 2024.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9910471 2024.04.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9910503 2024.04.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9910529 2024.04.14 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9910483 2024.04.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9910485 2024.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9910472 2024.04.14 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9910508 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9910377 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9910476 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9910522 2024.04.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9910521 2024.04.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9910494 2024.04.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9910383 2024.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9910509 2024.04.14 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9910375 2024.04.14 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9910372 2024.04.14 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9910376 2024.04.14 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9910475 2024.04.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9910473 2024.04.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9910514 2024.04.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9910387 2024.04.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9910474 2024.04.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9910513 2024.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9910385 2024.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9910525 2024.04.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9910384 2024.04.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9910524 2024.04.14 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9913217 2024.04.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9910374 2024.04.14 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9910373 2024.04.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9910506 2024.04.14 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9910479 2024.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9910381 2024.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9910510 2024.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9910378 2024.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9910477 2024.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9910517 2024.04.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9910379 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9910380 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9910491 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9910504 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9910487 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9910505 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9910488 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9910523 2024.04.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9910518 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9910386 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9910493 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9910519 2024.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9910516 2024.04.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9910489 2024.04.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9910515 2024.04.14 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9910478 2024.04.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9910520 2024.04.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9910511 2024.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9910382 2024.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9910507 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9910490 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9910512 2024.04.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9910492 2024.04.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9889862 2024.04.12 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9889855 2024.04.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9889858 2024.04.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9889856 2024.04.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9889865 2024.04.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9889864 2024.04.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9889860 2024.04.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9889859 2024.04.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9889863 2024.04.12 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9889857 2024.04.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9889861 2024.04.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9889866 2024.04.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9883791 2024.04.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9883792 2024.04.11 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9865063 2024.04.08 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9857112 2024.04.07 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9857093 2024.04.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9857109 2024.04.07 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9857114 2024.04.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9857089 2024.04.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9857117 2024.04.07 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9857116 2024.04.07 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9857115 2024.04.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9857128 2024.04.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9857119 2024.04.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9857120 2024.04.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9857090 2024.04.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9857118 2024.04.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9857110 2024.04.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9857111 2024.04.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9857113 2024.04.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9857094 2024.04.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9857126 2024.04.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9857095 2024.04.07 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9857092 2024.04.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9857122 2024.04.07 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9857103 2024.04.07 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9857135 2024.04.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 4 9857134 2024.04.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9857091 2024.04.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9857124 2024.04.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 9857174 2024.04.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9857125 2024.04.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9857173 2024.04.07 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9857099 2024.04.07 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9857137 2024.04.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9857108 2024.04.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9857129 2024.04.07 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9857127 2024.04.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9857097 2024.04.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 10 9857139 2024.04.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9857138 2024.04.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9857102 2024.04.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9857140 2024.04.07 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9857096 2024.04.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9857123 2024.04.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 9857133 2024.04.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9857098 2024.04.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9857132 2024.04.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9857107 2024.04.07 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9857121 2024.04.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9857105 2024.04.07 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9857106 2024.04.07 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9857104 2024.04.07 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9857083 2024.04.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9857100 2024.04.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9857136 2024.04.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9857101 2024.04.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9857130 2024.04.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9857131 2024.04.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9831890 2024.04.05 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9815042 2024.04.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9815041 2024.04.02 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9815040 2024.04.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9815064 2024.04.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9815038 2024.04.02 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9815039 2024.04.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9815046 2024.04.02 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9815048 2024.04.02 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9815047 2024.04.02 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 17 9815049 2024.04.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9815043 2024.04.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9815051 2024.04.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9815052 2024.04.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9815050 2024.04.02 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9815044 2024.04.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9815045 2024.04.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 9815063 2024.04.02 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9815053 2024.04.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9815054 2024.04.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9815060 2024.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9815061 2024.04.02 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9815058 2024.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9815057 2024.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9815059 2024.04.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9815055 2024.04.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9815056 2024.04.02 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9815062 2024.04.02 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9806787 2024.04.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9806925 2024.04.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9806924 2024.04.01 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9812209 2024.04.01 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9806917 2024.04.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9806897 2024.04.01 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9806937 2024.04.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9806776 2024.04.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9806923 2024.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 9806775 2024.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9806922 2024.04.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9806919 2024.04.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9806920 2024.04.01 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 25 9806918 2024.04.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9806893 2024.04.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9806921 2024.04.01 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9806928 2024.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9806778 2024.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9806927 2024.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9807045 2024.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9806916 2024.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9806777 2024.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9806926 2024.04.01 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9806892 2024.04.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9807058 2024.04.01 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 9806959 2024.04.01 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9806780 2024.04.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9806788 2024.04.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9806894 2024.04.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 15 9806948 2024.04.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9806783 2024.04.01 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9806934 2024.04.01 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 9806929 2024.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9806786 2024.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9807046 2024.04.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9807047 2024.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9807042 2024.04.01 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9807041 2024.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9806896 2024.04.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9806784 2024.04.01 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9806785 2024.04.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9807048 2024.04.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9807068 2024.04.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9807049 2024.04.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 9807054 2024.04.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9807055 2024.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9807050 2024.04.01 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9806774 2024.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9807043 2024.04.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9806895 2024.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9807053 2024.04.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9807044 2024.04.01 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9806779 2024.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9806782 2024.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9806899 2024.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9807051 2024.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9812210 2024.04.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9807052 2024.04.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9807056 2024.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9806898 2024.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9806930 2024.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9807059 2024.04.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9807057 2024.04.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9806781 2024.04.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9795282 2024.03.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9795288 2024.03.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9795281 2024.03.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9795316 2024.03.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9795280 2024.03.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9795298 2024.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9795299 2024.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9795314 2024.03.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9795300 2024.03.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9795285 2024.03.31 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9795284 2024.03.31 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9795286 2024.03.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9795304 2024.03.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9795313 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9795295 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9795310 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9795320 2024.03.31 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9795296 2024.03.31 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9795305 2024.03.31 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9795309 2024.03.31 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9795303 2024.03.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9795287 2024.03.31 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9795308 2024.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9795312 2024.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9795318 2024.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9795321 2024.03.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9795293 2024.03.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9795290 2024.03.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9795311 2024.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9795292 2024.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9795317 2024.03.31 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9795291 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 9795294 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9795307 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9795319 2024.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 21 9795289 2024.03.31 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9795302 2024.03.31 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9795315 2024.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9795297 2024.03.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9795301 2024.03.31 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9795283 2024.03.31 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9787345 2024.03.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9787343 2024.03.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9787342 2024.03.30 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 9787344 2024.03.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9787336 2024.03.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9787337 2024.03.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9787340 2024.03.30 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9787338 2024.03.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 9787339 2024.03.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9787341 2024.03.30 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9787348 2024.03.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9787349 2024.03.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9787347 2024.03.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9787467 2024.03.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9787346 2024.03.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9787350 2024.03.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9787351 2024.03.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9787354 2024.03.30 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9787361 2024.03.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9787362 2024.03.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9787466 2024.03.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9787355 2024.03.30 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9787352 2024.03.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9787353 2024.03.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 9787369 2024.03.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9787366 2024.03.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9787465 2024.03.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 6 9787364 2024.03.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9787365 2024.03.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9787367 2024.03.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9787368 2024.03.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9787360 2024.03.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9787363 2024.03.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9787358 2024.03.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9787357 2024.03.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9787356 2024.03.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9787359 2024.03.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9769680 2024.03.28 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9769682 2024.03.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9769685 2024.03.28 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9769683 2024.03.28 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9769684 2024.03.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9769686 2024.03.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9769691 2024.03.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9769689 2024.03.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9769690 2024.03.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9769687 2024.03.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9769688 2024.03.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9751692 2024.03.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9751695 2024.03.25 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9751671 2024.03.25 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9741460 2024.03.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9741578 2024.03.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9741567 2024.03.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9741569 2024.03.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9741568 2024.03.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9741536 2024.03.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9741627 2024.03.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9741456 2024.03.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9741579 2024.03.24 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9741575 2024.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9741457 2024.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9741576 2024.03.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9741573 2024.03.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9741458 2024.03.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 130 9741571 2024.03.24 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9741577 2024.03.24 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9741572 2024.03.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9741570 2024.03.24 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9741454 2024.03.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9741455 2024.03.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9741562 2024.03.24 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9746850 2024.03.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9741459 2024.03.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 9741564 2024.03.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9741574 2024.03.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9741566 2024.03.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9741565 2024.03.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 9741476 2024.03.24 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9746856 2024.03.24 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9741467 2024.03.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9741468 2024.03.24 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9741466 2024.03.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9741473 2024.03.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9746851 2024.03.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9741472 2024.03.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9746852 2024.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9741475 2024.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9746843 2024.03.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9741563 2024.03.24 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9741462 2024.03.24 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9746849 2024.03.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9741465 2024.03.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9746847 2024.03.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9741463 2024.03.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9746840 2024.03.24 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9746841 2024.03.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9741471 2024.03.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9746854 2024.03.24 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9741464 2024.03.24 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9746853 2024.03.24 PK