DRUŻYNA

Drużyna: Amanda Zinkow. Obserwator: Amanda Zinkow

Liczba gatunków: 138

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 244 1961 66 66 1 4 25 36
2 48 456 69 37 0 1 13 23
3 40 568 80 27 0 2 7 18
4 118 626 114 67 0 5 30 32
5 175 301 138 87 1 11 35 40
6 0 0 138 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10247797 2024.05.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10247815 2024.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10247808 2024.05.30 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10247799 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10247805 2024.05.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10247810 2024.05.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10247796 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10247801 2024.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10247840 2024.05.30 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10247806 2024.05.30 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10247800 2024.05.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 10247798 2024.05.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10247812 2024.05.30 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10247816 2024.05.30 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10247802 2024.05.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10247814 2024.05.30 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10247809 2024.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10247795 2024.05.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10247835 2024.05.30 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 10247804 2024.05.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10247813 2024.05.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10247838 2024.05.30 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10247811 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10247817 2024.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10247803 2024.05.30 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10247839 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10242380 2024.05.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10242430 2024.05.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10242382 2024.05.29 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10242383 2024.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10242384 2024.05.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10242434 2024.05.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10242381 2024.05.29 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10242388 2024.05.29 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10242379 2024.05.29 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10242427 2024.05.29 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10242433 2024.05.29 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10242387 2024.05.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10242378 2024.05.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10242376 2024.05.29 WP
bardzo rzadki orłosęp, Gypaetus barbatus 1 10242483 2024.05.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10242385 2024.05.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10242386 2024.05.29 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10242359 2024.05.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10242377 2024.05.29 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10230042 2024.05.27 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10228469 2024.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10231268 2024.05.27 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10231267 2024.05.27 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10231271 2024.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10231269 2024.05.27 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10231266 2024.05.27 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10231270 2024.05.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10221443 2024.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10221423 2024.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10221419 2024.05.26 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10221388 2024.05.26 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10221137 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10220818 2024.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10220816 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10220800 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10220796 2024.05.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10220004 2024.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10219991 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10219990 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10219989 2024.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10219980 2024.05.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10219964 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10219963 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10219962 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10219953 2024.05.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10219939 2024.05.26 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10219943 2024.05.26 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10219938 2024.05.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10219952 2024.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10219933 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10219906 2024.05.26 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10219902 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10219901 2024.05.26 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10219897 2024.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10219896 2024.05.26 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10219895 2024.05.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10223069 2024.05.26 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10223067 2024.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 10223045 2024.05.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10223036 2024.05.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10223076 2024.05.26 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 8 10223064 2024.05.26 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10223059 2024.05.26 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10223054 2024.05.26 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10223078 2024.05.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10223065 2024.05.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10223068 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10223053 2024.05.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10223066 2024.05.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10223079 2024.05.26 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10223056 2024.05.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10223075 2024.05.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10223062 2024.05.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10223039 2024.05.26 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10223063 2024.05.26 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10223073 2024.05.26 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10223052 2024.05.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10223041 2024.05.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10223034 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10223035 2024.05.26 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 10223038 2024.05.26 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10223044 2024.05.26 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10223048 2024.05.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223040 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10223070 2024.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10223077 2024.05.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10223061 2024.05.26 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10223055 2024.05.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10223047 2024.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10223074 2024.05.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10223051 2024.05.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10223113 2024.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 10223042 2024.05.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10223043 2024.05.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10223050 2024.05.26 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10223060 2024.05.26 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10223037 2024.05.26 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 8 10223049 2024.05.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10223072 2024.05.26 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10223071 2024.05.26 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10223058 2024.05.26 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10223046 2024.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10223057 2024.05.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10021130 2024.05.01 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 10021215 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10021356 2024.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10021220 2024.05.01 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10021346 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10021578 2024.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10021385 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10021212 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10021391 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10021353 2024.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10021224 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10021394 2024.05.01 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10021338 2024.05.01 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10021387 2024.05.01 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10021388 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10021128 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10021202 2024.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10021348 2024.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10021386 2024.05.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 10021123 2024.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10021349 2024.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10021250 2024.05.01 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10021389 2024.05.01 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10021378 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10021316 2024.05.01 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10021246 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10021251 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10021207 2024.05.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10024116 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10021355 2024.05.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10021393 2024.05.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10021334 2024.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10021244 2024.05.01 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10021377 2024.05.01 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10021375 2024.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10021263 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10021399 2024.05.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10021404 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10021350 2024.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10021402 2024.05.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10021225 2024.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10021217 2024.05.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10021398 2024.05.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10021249 2024.05.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10021383 2024.05.01 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10023401 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9943236 2024.04.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9943237 2024.04.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9943136 2024.04.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9943230 2024.04.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9943228 2024.04.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9943164 2024.04.21 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9943137 2024.04.21 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9943211 2024.04.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9943217 2024.04.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9943152 2024.04.21 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9943142 2024.04.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9943212 2024.04.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9943141 2024.04.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9943229 2024.04.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9943213 2024.04.21 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9943151 2024.04.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9943144 2024.04.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9943082 2024.04.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9943123 2024.04.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9943166 2024.04.21 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9943168 2024.04.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9943130 2024.04.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9943238 2024.04.21 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9943215 2024.04.21 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9943127 2024.04.21 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 9943126 2024.04.21 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9943149 2024.04.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9943244 2024.04.21 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9943124 2024.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9943140 2024.04.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9943209 2024.04.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9943205 2024.04.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9943154 2024.04.21 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9943204 2024.04.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9943132 2024.04.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9943208 2024.04.21 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9936974 2024.04.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9936975 2024.04.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9936961 2024.04.20 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9936952 2024.04.20 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9936964 2024.04.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9936973 2024.04.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9936953 2024.04.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9936960 2024.04.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9936949 2024.04.20 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9936971 2024.04.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9936962 2024.04.20 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9936959 2024.04.20 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9936956 2024.04.20 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 9936966 2024.04.20 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9936967 2024.04.20 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9936958 2024.04.20 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9936955 2024.04.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9936963 2024.04.20 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9936976 2024.04.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 400 9936951 2024.04.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9936957 2024.04.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9936972 2024.04.20 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9904145 2024.04.14 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 9903845 2024.04.14 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9904421 2024.04.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9903864 2024.04.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9903978 2024.04.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9904463 2024.04.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9904393 2024.04.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9903979 2024.04.14 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9904217 2024.04.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9904676 2024.04.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9904678 2024.04.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9904558 2024.04.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9904422 2024.04.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9903950 2024.04.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9904389 2024.04.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9904211 2024.04.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9904392 2024.04.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9904424 2024.04.14 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9904441 2024.04.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9903976 2024.04.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9904188 2024.04.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9904361 2024.04.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9904587 2024.04.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9904058 2024.04.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9904426 2024.04.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9904000 2024.04.14 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9904205 2024.04.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9904429 2024.04.14 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9905397 2024.04.14 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9904187 2024.04.14 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9904395 2024.04.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9904212 2024.04.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9904425 2024.04.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9904427 2024.04.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9904390 2024.04.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9904439 2024.04.14 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9904442 2024.04.14 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9904250 2024.04.14 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9905262 2024.04.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9903974 2024.04.14 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9904003 2024.04.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9904146 2024.04.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9903861 2024.04.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9904215 2024.04.14 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9904417 2024.04.14 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9903953 2024.04.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9904635 2024.04.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9904057 2024.04.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9904434 2024.04.14 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9904352 2024.04.14 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9904002 2024.04.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9903980 2024.04.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9904210 2024.04.14 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9904428 2024.04.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9903999 2024.04.14 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9904416 2024.04.14 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9904367 2024.04.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9904213 2024.04.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9904004 2024.04.14 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9883916 2024.04.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9625023 2024.03.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9624974 2024.03.03 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9624701 2024.03.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9624993 2024.03.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9624700 2024.03.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9624702 2024.03.03 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9624976 2024.03.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9624989 2024.03.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9625022 2024.03.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9624696 2024.03.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9624703 2024.03.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9624712 2024.03.03 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9624714 2024.03.03 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9624715 2024.03.03 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9624711 2024.03.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9625021 2024.03.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9624990 2024.03.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9624869 2024.03.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9624710 2024.03.03 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9624707 2024.03.03 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9624744 2024.03.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9624992 2024.03.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9624663 2024.03.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9624986 2024.03.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9624697 2024.03.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 9624988 2024.03.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9624978 2024.03.03 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9624977 2024.03.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9624994 2024.03.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9624699 2024.03.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9624698 2024.03.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9625012 2024.03.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9624952 2024.03.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9624975 2024.03.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9624694 2024.03.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9625010 2024.03.03 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9624991 2024.03.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9625020 2024.03.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9624713 2024.03.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9625011 2024.03.03 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9537002 2024.02.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 9537008 2024.02.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9536994 2024.02.13 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9536993 2024.02.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9537006 2024.02.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 40 9536989 2024.02.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 9537001 2024.02.13 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9537000 2024.02.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9537003 2024.02.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9537007 2024.02.13 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9536999 2024.02.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9537004 2024.02.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9537011 2024.02.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9537009 2024.02.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9536996 2024.02.13 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9537010 2024.02.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 18 9537005 2024.02.13 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9536997 2024.02.13 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9536990 2024.02.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9536991 2024.02.13 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9536995 2024.02.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 8 9536998 2024.02.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 55 9536992 2024.02.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9536908 2024.02.11 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9536988 2024.02.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9536912 2024.02.11 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9536903 2024.02.11 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9536910 2024.02.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9536907 2024.02.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9536904 2024.02.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9536915 2024.02.11 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9536902 2024.02.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9536976 2024.02.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9536909 2024.02.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9536913 2024.02.11 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9536932 2024.02.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9536905 2024.02.11 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9536973 2024.02.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9536914 2024.02.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9536972 2024.02.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9536977 2024.02.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9536974 2024.02.11 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9536975 2024.02.11 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9536978 2024.02.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9536971 2024.02.11 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9536911 2024.02.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9536987 2024.02.11 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9536906 2024.02.11 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9479311 2024.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9485971 2024.01.28 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9485798 2024.01.28 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9485794 2024.01.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9485797 2024.01.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9485787 2024.01.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9485795 2024.01.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9485792 2024.01.28 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9485793 2024.01.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9477695 2024.01.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9477694 2024.01.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9477690 2024.01.27 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9477716 2024.01.27 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9477702 2024.01.27 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9477718 2024.01.27 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9477699 2024.01.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9477698 2024.01.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9477714 2024.01.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 144 9477692 2024.01.27 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9477726 2024.01.27 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9477732 2024.01.27 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9477729 2024.01.27 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 9477693 2024.01.27 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9477707 2024.01.27 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 9477730 2024.01.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9477717 2024.01.27 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 42 9477691 2024.01.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9477696 2024.01.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9477725 2024.01.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9477715 2024.01.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 27 9477697 2024.01.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9477727 2024.01.27 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9477701 2024.01.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9477713 2024.01.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9477710 2024.01.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9477722 2024.01.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 6 9477706 2024.01.27 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 9477703 2024.01.27 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9477724 2024.01.27 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9477705 2024.01.27 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9477708 2024.01.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9477723 2024.01.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9477712 2024.01.27 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9477720 2024.01.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9477704 2024.01.27 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9477711 2024.01.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9477728 2024.01.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9477721 2024.01.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9477700 2024.01.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9477709 2024.01.27 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9461305 2024.01.21 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9461320 2024.01.21 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9461307 2024.01.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 8 9461314 2024.01.21 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9461306 2024.01.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9461302 2024.01.21 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 9461309 2024.01.21 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9461304 2024.01.21 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9461310 2024.01.21 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9461303 2024.01.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9461323 2024.01.21 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9461317 2024.01.21 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 9461322 2024.01.21 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9461318 2024.01.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9461316 2024.01.21 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9461319 2024.01.21 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9461313 2024.01.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9461321 2024.01.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9461308 2024.01.21 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9461315 2024.01.21 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9461311 2024.01.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9461312 2024.01.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9443366 2024.01.18 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9443357 2024.01.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9443367 2024.01.18 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9443371 2024.01.18 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9443372 2024.01.18 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9443368 2024.01.18 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9443356 2024.01.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9443364 2024.01.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9443355 2024.01.18 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9443358 2024.01.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9443374 2024.01.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9443349 2024.01.18 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9443352 2024.01.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9443354 2024.01.18 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 9443360 2024.01.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9443359 2024.01.18 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9443361 2024.01.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9443370 2024.01.18 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9443350 2024.01.18 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9443363 2024.01.18 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9443369 2024.01.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 10 9443362 2024.01.18 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9443365 2024.01.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9443351 2024.01.18 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9443375 2024.01.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9443353 2024.01.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9443373 2024.01.18 WP
pospolity sroka, Pica pica 7 9373219 2024.01.14 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9373218 2024.01.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9373020 2024.01.14 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 9373216 2024.01.14 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9372591 2024.01.14 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9373232 2024.01.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9373231 2024.01.14 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 9373221 2024.01.14 WP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9372598 2024.01.14 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 9373213 2024.01.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 40 9373210 2024.01.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9373203 2024.01.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9373206 2024.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9373228 2024.01.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9373227 2024.01.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9373207 2024.01.14 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9373214 2024.01.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 25 9373211 2024.01.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9373223 2024.01.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9373230 2024.01.14 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9372593 2024.01.14 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 21 9373220 2024.01.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9373222 2024.01.14 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9373212 2024.01.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 10 9373217 2024.01.14 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9373208 2024.01.14 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9373215 2024.01.14 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9372592 2024.01.14 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9373205 2024.01.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9373226 2024.01.14 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 9373229 2024.01.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9373225 2024.01.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9373204 2024.01.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 10 9373209 2024.01.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9373224 2024.01.14 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9366457 2024.01.13 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9366464 2024.01.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9366476 2024.01.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9366460 2024.01.13 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 16 9366463 2024.01.13 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9366468 2024.01.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9366461 2024.01.13 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9366473 2024.01.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9366471 2024.01.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9366456 2024.01.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9366469 2024.01.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9366467 2024.01.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9366478 2024.01.13 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9366458 2024.01.13 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9366477 2024.01.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9366465 2024.01.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9366474 2024.01.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 9366497 2024.01.13 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9366462 2024.01.13 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9366470 2024.01.13 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9366466 2024.01.13 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9366472 2024.01.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9366479 2024.01.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9366475 2024.01.13 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9366459 2024.01.13 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9359341 2024.01.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 12 9359351 2024.01.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9359354 2024.01.12 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 60 9359343 2024.01.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9359356 2024.01.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 9359339 2024.01.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9359345 2024.01.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 7 9359344 2024.01.12 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9359342 2024.01.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 55 9359340 2024.01.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 40 9359338 2024.01.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9359352 2024.01.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9359350 2024.01.12 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 9359353 2024.01.12 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9359347 2024.01.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9359349 2024.01.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9359355 2024.01.12 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9359346 2024.01.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 9359348 2024.01.12 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9342690 2024.01.07 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9342703 2024.01.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9347829 2024.01.07 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9342691 2024.01.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9342696 2024.01.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9342697 2024.01.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9342924 2024.01.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9342695 2024.01.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9342692 2024.01.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9342957 2024.01.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9342936 2024.01.06 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9342927 2024.01.06 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9342934 2024.01.06 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9342693 2024.01.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9342938 2024.01.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9342702 2024.01.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9342939 2024.01.06 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9342937 2024.01.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9342694 2024.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9342698 2024.01.06 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9342699 2024.01.06 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9342688 2024.01.06 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9342700 2024.01.06 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9342715 2024.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9331425 2024.01.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9331416 2024.01.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9331408 2024.01.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9331432 2024.01.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 9331405 2024.01.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9331411 2024.01.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9331427 2024.01.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9331407 2024.01.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9331406 2024.01.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9331414 2024.01.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9331433 2024.01.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9331410 2024.01.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9331431 2024.01.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9331430 2024.01.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9331417 2024.01.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 9331423 2024.01.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9331401 2024.01.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9331415 2024.01.05 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 9331424 2024.01.05 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9331422 2024.01.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9331428 2024.01.05 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9331402 2024.01.05 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9331404 2024.01.05 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9331403 2024.01.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9331429 2024.01.05 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9331420 2024.01.05 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9331394 2024.01.05 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9331426 2024.01.05 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 9331413 2024.01.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9331409 2024.01.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9331421 2024.01.05 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9331363 2024.01.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9331364 2024.01.04 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9331365 2024.01.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9331362 2024.01.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9331361 2024.01.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9331356 2024.01.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9331359 2024.01.02 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9331355 2024.01.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9331358 2024.01.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9331357 2024.01.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9331354 2024.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...