DRUŻYNA

Drużyna: EDREDON.COM.PL. Obserwator: Jacek Betleja

Liczba gatunków: 218

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 280 37538 86 86 0 17 32 37
2 195 5611 102 70 0 7 27 36
3 118 2249 122 68 0 8 26 34
4 821 6662 163 121 1 21 54 45
5 790 8087 206 171 2 44 75 50
6 212 1604 218 97 3 24 36 34
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10339176 2024.06.15 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10338915 2024.06.15 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10338916 2024.06.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10338913 2024.06.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 10338912 2024.06.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10338914 2024.06.15 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10339177 2024.06.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10338911 2024.06.15 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10338228 2024.06.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10338227 2024.06.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10338225 2024.06.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10338222 2024.06.15 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338226 2024.06.15 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10338224 2024.06.15 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10338223 2024.06.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10338221 2024.06.15 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10338220 2024.06.15 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10330013 2024.06.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 320 10330014 2024.06.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10329676 2024.06.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 10329673 2024.06.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10329672 2024.06.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 10329674 2024.06.13 ŚL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 10328896 2024.06.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10328895 2024.06.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 100 10328897 2024.06.13 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10328894 2024.06.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 10328892 2024.06.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 10328893 2024.06.13 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10328891 2024.06.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10328888 2024.06.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10328890 2024.06.13 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10328889 2024.06.13 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 10328886 2024.06.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 10328885 2024.06.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10328884 2024.06.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10328887 2024.06.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10327527 2024.06.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10330010 2024.06.13 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10330012 2024.06.13 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10327526 2024.06.12 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10327525 2024.06.12 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10327523 2024.06.12 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10327524 2024.06.12 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10327522 2024.06.12 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10322574 2024.06.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10322249 2024.06.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10322248 2024.06.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10322247 2024.06.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 10322245 2024.06.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10322246 2024.06.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10322243 2024.06.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 10322242 2024.06.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 10322576 2024.06.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10322244 2024.06.11 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10322241 2024.06.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10322240 2024.06.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10322239 2024.06.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316745 2024.06.10 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10316744 2024.06.10 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10316743 2024.06.10 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 10316742 2024.06.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10316741 2024.06.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316740 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316739 2024.06.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316738 2024.06.10 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10316737 2024.06.10 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10316736 2024.06.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10316735 2024.06.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316734 2024.06.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10316733 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316732 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316731 2024.06.10 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10316714 2024.06.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316713 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316712 2024.06.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10316711 2024.06.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316710 2024.06.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10316709 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316708 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316707 2024.06.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316706 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316705 2024.06.10 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10316704 2024.06.10 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10316703 2024.06.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316702 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316701 2024.06.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10316700 2024.06.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316699 2024.06.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316697 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316696 2024.06.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10316695 2024.06.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316694 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316693 2024.06.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10316692 2024.06.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10316691 2024.06.10 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10316690 2024.06.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316689 2024.06.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316688 2024.06.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10316687 2024.06.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316686 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316685 2024.06.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316684 2024.06.10 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10316683 2024.06.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316682 2024.06.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10316730 2024.06.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316729 2024.06.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10316728 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316727 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316726 2024.06.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316725 2024.06.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316724 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316723 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316722 2024.06.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316721 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316720 2024.06.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10316719 2024.06.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10316718 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316717 2024.06.10 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10316716 2024.06.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316715 2024.06.10 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10316225 2024.06.09 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10316224 2024.06.09 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10304644 2024.06.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 10304643 2024.06.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10304642 2024.06.08 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10304641 2024.06.08 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10304640 2024.06.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10304639 2024.06.08 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10304638 2024.06.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 10304637 2024.06.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10304636 2024.06.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 10304635 2024.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10304634 2024.06.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10304633 2024.06.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 10304632 2024.06.08 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10304631 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10303066 2024.06.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 10302928 2024.06.08 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10302926 2024.06.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10302924 2024.06.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 10302927 2024.06.08 PM
rzadki alka, Alca torda 1 10302925 2024.06.08 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10298498 2024.06.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10298497 2024.06.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10298499 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 10298500 2024.06.07 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10298495 2024.06.07 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10297196 2024.06.07 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10297175 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10297173 2024.06.07 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 10297172 2024.06.07 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10297174 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10297023 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10297022 2024.06.07 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10297021 2024.06.07 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10297024 2024.06.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10296383 2024.06.07 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10296382 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10296154 2024.06.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 450 10296157 2024.06.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10296155 2024.06.06 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10296156 2024.06.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 9 10296153 2024.06.06 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10294899 2024.06.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10294898 2024.06.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10294597 2024.06.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10294488 2024.06.06 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10292791 2024.06.06 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10292792 2024.06.06 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10292529 2024.06.06 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10295662 2024.06.06 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10292528 2024.06.06 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10294080 2024.06.06 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10292173 2024.06.06 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10292527 2024.06.06 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10291416 2024.06.05 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10290001 2024.06.05 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10290002 2024.06.05 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 10290003 2024.06.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 10289747 2024.06.05 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10289748 2024.06.05 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10288738 2024.06.04 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10281035 2024.06.03 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 10281036 2024.06.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10281038 2024.06.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10281037 2024.06.02 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10281034 2024.06.01 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10281031 2024.06.01 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10281032 2024.06.01 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10281033 2024.06.01 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10281030 2024.06.01 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10281029 2024.06.01 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10266730 2024.06.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10266729 2024.06.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10266728 2024.06.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10266727 2024.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10266726 2024.06.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266725 2024.06.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10266724 2024.06.01 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10266723 2024.06.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10266722 2024.06.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 10266721 2024.06.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10266720 2024.06.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 10266719 2024.06.01 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 10266718 2024.06.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 10266717 2024.06.01 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10266716 2024.06.01 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10266715 2024.06.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266714 2024.06.01 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10266713 2024.06.01 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10266712 2024.06.01 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10261233 2024.05.31 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10261234 2024.05.31 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10261232 2024.05.31 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10269298 2024.05.31 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 10262101 2024.05.31 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10262102 2024.05.31 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10262104 2024.05.31 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10262100 2024.05.31 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 10262099 2024.05.31 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 10262103 2024.05.31 OP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10246168 2024.05.29 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10246167 2024.05.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10246166 2024.05.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 10236418 2024.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10232936 2024.05.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10232935 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232934 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232933 2024.05.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232932 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232931 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232930 2024.05.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10232929 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232928 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232927 2024.05.27 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10232926 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232952 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232951 2024.05.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10232950 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232949 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232948 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232947 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232946 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232945 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232944 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10232943 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232942 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10232941 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232940 2024.05.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232939 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232938 2024.05.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232937 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232984 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232983 2024.05.27 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10232982 2024.05.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232981 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232980 2024.05.27 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10232979 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232978 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232977 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10232976 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232975 2024.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232974 2024.05.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232973 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232972 2024.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232971 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232970 2024.05.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10232969 2024.05.27 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10233000 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10232999 2024.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232998 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232997 2024.05.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10232996 2024.05.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10232995 2024.05.27 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10232994 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232993 2024.05.27 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10232992 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232991 2024.05.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10232990 2024.05.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10232989 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232988 2024.05.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10232987 2024.05.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232986 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232985 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232968 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232967 2024.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10232966 2024.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232965 2024.05.27 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10232964 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232963 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232962 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232961 2024.05.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10232960 2024.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10232959 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232958 2024.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232957 2024.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232956 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232955 2024.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232954 2024.05.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 25 10236417 2024.05.27 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 10236415 2024.05.27 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10236411 2024.05.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10236416 2024.05.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10236410 2024.05.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 10236414 2024.05.27 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10236413 2024.05.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 10236409 2024.05.27 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10236404 2024.05.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10236406 2024.05.27 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10236403 2024.05.27 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 10236399 2024.05.27 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 10236402 2024.05.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10236398 2024.05.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 10236401 2024.05.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10236407 2024.05.27 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10236397 2024.05.27 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10236395 2024.05.27 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10236400 2024.05.27 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10236392 2024.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10236394 2024.05.27 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10236393 2024.05.27 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10230345 2024.05.27 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10224596 2024.05.26 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10217808 2024.05.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 10217807 2024.05.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 10217805 2024.05.25 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 10217803 2024.05.25 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 10217799 2024.05.25 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10217801 2024.05.25 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10217802 2024.05.25 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10217806 2024.05.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10217800 2024.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10217798 2024.05.25 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10217804 2024.05.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 10217797 2024.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 10217796 2024.05.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10217793 2024.05.25 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10217794 2024.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 10217791 2024.05.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 10217792 2024.05.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10217789 2024.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10217790 2024.05.25 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 10217788 2024.05.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10217787 2024.05.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 10217795 2024.05.25 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10217782 2024.05.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 10217786 2024.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10217783 2024.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10217781 2024.05.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10217784 2024.05.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 10217785 2024.05.25 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10217780 2024.05.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10214946 2024.05.25 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10214942 2024.05.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10214943 2024.05.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 10214944 2024.05.25 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10214936 2024.05.25 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 10214941 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10214937 2024.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 10214947 2024.05.25 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10214938 2024.05.25 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 10214939 2024.05.25 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10214940 2024.05.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10214945 2024.05.25 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10232953 2024.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10210490 2024.05.24 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10210492 2024.05.24 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10203116 2024.05.23 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10203115 2024.05.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10203114 2024.05.23 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10198980 2024.05.22 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10198947 2024.05.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10198946 2024.05.22 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10198945 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198944 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198943 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198942 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198941 2024.05.22 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10198924 2024.05.22 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10198923 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198922 2024.05.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10198921 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198920 2024.05.22 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10198919 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198918 2024.05.22 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10198917 2024.05.22 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10198916 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198915 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198914 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198913 2024.05.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10198912 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198911 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198910 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198909 2024.05.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10198963 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198962 2024.05.22 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10198961 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198960 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198959 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198958 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198957 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198956 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198955 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198954 2024.05.22 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10198953 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198952 2024.05.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10198951 2024.05.22 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10198950 2024.05.22 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10198949 2024.05.22 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10198948 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198908 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198907 2024.05.22 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10198906 2024.05.22 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10198905 2024.05.22 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10198904 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198903 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198902 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198901 2024.05.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10198900 2024.05.22 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10198899 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198898 2024.05.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10198897 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198896 2024.05.22 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10198895 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198894 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198893 2024.05.22 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10198979 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198978 2024.05.22 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10198977 2024.05.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10198976 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198975 2024.05.22 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10198974 2024.05.22 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10198973 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198972 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198971 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198970 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198969 2024.05.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10198968 2024.05.22 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10198967 2024.05.22 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10198966 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198965 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198964 2024.05.22 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10198940 2024.05.22 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10198939 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198938 2024.05.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10198937 2024.05.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10198936 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198935 2024.05.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10198934 2024.05.22 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10198933 2024.05.22 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10198932 2024.05.22 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10198931 2024.05.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10198930 2024.05.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10198929 2024.05.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10198928 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198927 2024.05.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10198926 2024.05.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10198925 2024.05.22 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10198892 2024.05.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198891 2024.05.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10198890 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198889 2024.05.22 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10198888 2024.05.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10198887 2024.05.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10198886 2024.05.22 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10198885 2024.05.22 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10198884 2024.05.22 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10198883 2024.05.22 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10198882 2024.05.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10198881 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198880 2024.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198879 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198878 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198877 2024.05.22 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10203113 2024.05.21 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10193615 2024.05.21 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 10193616 2024.05.21 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10193648 2024.05.21 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10193643 2024.05.21 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 10193644 2024.05.21 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10193640 2024.05.21 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 10193638 2024.05.21 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10193637 2024.05.21 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 24 10193635 2024.05.21 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 10193634 2024.05.21 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10193631 2024.05.21 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 10193632 2024.05.21 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 10193630 2024.05.21 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10193628 2024.05.21 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10193625 2024.05.21 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10193626 2024.05.21 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 10193622 2024.05.21 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 10193621 2024.05.21 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 10193647 2024.05.21 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 10193645 2024.05.21 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 10193642 2024.05.21 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10193641 2024.05.21 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10193636 2024.05.21 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10193629 2024.05.21 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10193627 2024.05.21 PM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10193646 2024.05.21 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10193623 2024.05.21 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10193624 2024.05.21 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10193620 2024.05.21 PM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10193619 2024.05.21 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10193618 2024.05.21 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10193617 2024.05.21 PM
pospolity żuraw, Grus grus 60 10189701 2024.05.20 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 10189690 2024.05.20 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 10189689 2024.05.20 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 10189687 2024.05.20 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10189688 2024.05.20 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10189686 2024.05.20 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10189684 2024.05.20 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10189681 2024.05.20 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 10189682 2024.05.20 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10189683 2024.05.20 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10189680 2024.05.20 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10189679 2024.05.20 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10189677 2024.05.20 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10189678 2024.05.20 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10189685 2024.05.20 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10188992 2024.05.20 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10188991 2024.05.20 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10188085 2024.05.20 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10188084 2024.05.20 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10188083 2024.05.20 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10188101 2024.05.20 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10188100 2024.05.20 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 10188099 2024.05.20 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10188098 2024.05.20 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10188097 2024.05.20 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10188096 2024.05.20 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10188095 2024.05.20 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10188094 2024.05.20 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10188093 2024.05.20 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10188092 2024.05.20 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10188091 2024.05.20 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10188090 2024.05.20 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10188089 2024.05.20 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10188088 2024.05.20 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 10188087 2024.05.20 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10188086 2024.05.20 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10185731 2024.05.20 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10185730 2024.05.20 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10182080 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10182079 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10182078 2024.05.19 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10182077 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 10182076 2024.05.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10182075 2024.05.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10182074 2024.05.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10182073 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10182072 2024.05.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10182071 2024.05.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10182070 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10182069 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10182068 2024.05.19 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10182067 2024.05.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10182066 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10182065 2024.05.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10182064 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 33 10182063 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10182062 2024.05.19 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10182061 2024.05.19 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10182060 2024.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10182059 2024.05.19 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10182058 2024.05.19 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10182057 2024.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10182056 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10182055 2024.05.19 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10182054 2024.05.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10182053 2024.05.19 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10182052 2024.05.19 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10182051 2024.05.19 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10180105 2024.05.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10180110 2024.05.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10180108 2024.05.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10180104 2024.05.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10180103 2024.05.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10180102 2024.05.19 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10180101 2024.05.19 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10170390 2024.05.18 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10170391 2024.05.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10170392 2024.05.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10170389 2024.05.18 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10170388 2024.05.18 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10170387 2024.05.18 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10170384 2024.05.18 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10170386 2024.05.18 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 10170385 2024.05.18 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10170382 2024.05.18 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10170383 2024.05.18 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10170381 2024.05.18 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10160957 2024.05.17 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 10160956 2024.05.17 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10160953 2024.05.16 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10155569 2024.05.16 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10155568 2024.05.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10155567 2024.05.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10155566 2024.05.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10155565 2024.05.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10155564 2024.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10155563 2024.05.16 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10151752 2024.05.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 43 10148975 2024.05.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 10148976 2024.05.15 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10142742 2024.05.14 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10142741 2024.05.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10142740 2024.05.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10142739 2024.05.14 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10142738 2024.05.14 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10142737 2024.05.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 10142736 2024.05.14 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 170 10142734 2024.05.14 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 34 10142735 2024.05.14 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10143367 2024.05.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10143366 2024.05.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 10143364 2024.05.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10143365 2024.05.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 10143363 2024.05.14 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10143362 2024.05.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 10143361 2024.05.14 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10143360 2024.05.14 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10143358 2024.05.14 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10143359 2024.05.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10143357 2024.05.14 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10143356 2024.05.14 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10143355 2024.05.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10143354 2024.05.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 10143353 2024.05.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 10143352 2024.05.14 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10143351 2024.05.14 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10143349 2024.05.14 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10143350 2024.05.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 10143348 2024.05.14 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10143345 2024.05.14 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10143344 2024.05.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10143346 2024.05.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10143342 2024.05.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 10143340 2024.05.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 95 10143341 2024.05.14 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10143339 2024.05.14 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10143338 2024.05.14 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10113609 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10113237 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 10113245 2024.05.11 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10113241 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 10113234 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10113233 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 10113229 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10113232 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10113227 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10113230 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10113226 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10113224 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10113225 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10113198 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10113211 2024.05.11 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10113215 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 10113203 2024.05.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10113172 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10113171 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10113190 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10113168 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10110981 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10110980 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10110979 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10110978 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10110977 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10110976 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10110975 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10110973 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10110972 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10110971 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10110970 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10113166 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10113199 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10113162 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10113157 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10113156 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10113155 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10113154 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10113151 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 10113141 2024.05.11 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 10113140 2024.05.11 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10113142 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10113139 2024.05.11 ŚL
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 10113138 2024.05.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10113137 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10113136 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10113133 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10113135 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10113134 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 10113132 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10113130 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 10113129 2024.05.11 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10113131 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10113128 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10113127 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 10113248 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10113249 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10113250 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10113247 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10113251 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10113243 2024.05.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10113240 2024.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 10113246 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10113238 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10113236 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10113244 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10113235 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10113242 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10113239 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10113231 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10113228 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10113205 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10113186 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10113220 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10113219 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10113185 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 10113204 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10113217 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10113222 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10113218 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10113180 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10113176 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10113181 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10113177 2024.05.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10113209 2024.05.11 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10113178 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10113210 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10113169 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10113182 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10113175 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10113170 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10113195 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10113179 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10113202 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10113161 2024.05.11 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10113165 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10113159 2024.05.11 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10113163 2024.05.11 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10113153 2024.05.11 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10113150 2024.05.11 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10113149 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10113147 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10113145 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10113197 2024.05.11 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10113207 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10113196 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10113206 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10113223 2024.05.11 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10113192 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10113187 2024.05.11 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10113193 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10108180 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10108179 2024.05.11 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10108178 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10108177 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10108176 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10108175 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10108174 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10108173 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10108172 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10108171 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10108170 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10108169 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10108168 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10108167 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10108166 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10108165 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10108164 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10108163 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10108162 2024.05.11 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10113188 2024.05.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10113213 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10113189 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10113191 2024.05.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10113194 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10113184 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10113183 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10113212 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10113126 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10113124 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10113125 2024.05.11 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10113123 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10113122 2024.05.11 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10113120 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10113121 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10113119 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10113115 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10113116 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10113114 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10113112 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10113113 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10113111 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10113110 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10113106 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10113107 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10113105 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10113104 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10113103 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10113108 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10113102 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10113101 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10113098 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10113100 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10113097 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10113099 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10113096 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10113095 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10113216 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10113173 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10113174 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10113221 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10113208 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10113201 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10113200 2024.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10113164 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10113160 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10113158 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10113152 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10113148 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10113146 2024.05.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10108181 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10113167 2024.05.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10113144 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10103437 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10103436 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10103435 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103453 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103452 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10103451 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10103450 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10103449 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10103448 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10103447 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10103446 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10103445 2024.05.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 4 10103444 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10103443 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10103442 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10103441 2024.05.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10103440 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10103439 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10103438 2024.05.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10103434 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10103433 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10103432 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10103431 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10103430 2024.05.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10103429 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103428 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10103427 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103426 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103425 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10103424 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10103423 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10103422 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10103421 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10103420 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10103419 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10113143 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10113093 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10113092 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10113091 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10113088 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10113090 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10113087 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10113086 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10113089 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10113084 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10113085 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10113083 2024.05.11 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10113081 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10113082 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10113078 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10113080 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10113079 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10113287 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10100407 2024.05.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10100406 2024.05.10 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10100405 2024.05.10 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10100404 2024.05.10 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10100403 2024.05.10 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 10100402 2024.05.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10100401 2024.05.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10100400 2024.05.10 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10100433 2024.05.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10100434 2024.05.10 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10100432 2024.05.10 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10100431 2024.05.10 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 170 10100429 2024.05.10 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10100428 2024.05.10 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10100430 2024.05.10 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10100426 2024.05.10 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10100427 2024.05.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10100425 2024.05.10 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10100424 2024.05.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10100421 2024.05.10 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10100422 2024.05.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10100418 2024.05.10 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10100423 2024.05.10 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10100419 2024.05.10 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10100420 2024.05.10 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10100417 2024.05.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 10100413 2024.05.10 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10100416 2024.05.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10100414 2024.05.10 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10100415 2024.05.10 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10100412 2024.05.10 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 10100410 2024.05.10 ŚL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10100411 2024.05.10 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10098468 2024.05.10 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10094083 2024.05.09 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10098469 2024.05.05 MP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 10100409 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10100408 2024.05.05 MZ
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10065874 2024.05.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10065873 2024.05.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 10065872 2024.05.04 MP