DRUŻYNA

Drużyna: Marta Świtała. Obserwator: Marta Świtała

Liczba gatunków: 205

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 125 611 89 89 0 20 31 38
2 10 19 99 10 0 3 2 5
3 28 44 125 27 0 7 13 7
4 28 159 149 26 0 6 19 1
5 67 114 204 62 0 36 26 0
6 1 1 205 1 0 1 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10318499 2024.06.10 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10235995 2024.05.28 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10219263 2024.05.25 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10213604 2024.05.25 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10213605 2024.05.25 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10213603 2024.05.25 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10210580 2024.05.24 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10210581 2024.05.24 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 4 10206585 2024.05.23 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10197777 2024.05.21 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10197839 2024.05.21 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10197837 2024.05.21 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10197838 2024.05.21 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10184124 2024.05.20 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10183507 2024.05.19 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10183506 2024.05.19 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10175303 2024.05.19 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10175302 2024.05.18 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10175301 2024.05.18 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10175300 2024.05.18 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10165449 2024.05.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10165448 2024.05.18 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 10165450 2024.05.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10165447 2024.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10165446 2024.05.18 PL
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10165445 2024.05.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10206599 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10162319 2024.05.17 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10160082 2024.05.17 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10160081 2024.05.17 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10160080 2024.05.17 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10160079 2024.05.17 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10160078 2024.05.17 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10160077 2024.05.17 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10162508 2024.05.17 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10162509 2024.05.17 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10162506 2024.05.17 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10157413 2024.05.16 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10157412 2024.05.16 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10157411 2024.05.16 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10162507 2024.05.16 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10157410 2024.05.16 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10137666 2024.05.13 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10100071 2024.05.09 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10083640 2024.05.07 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10083639 2024.05.06 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10083638 2024.05.06 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10076530 2024.05.06 OP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10076528 2024.05.06 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10076529 2024.05.06 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10076527 2024.05.06 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10076526 2024.05.06
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10076525 2024.05.05
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10066167 2024.05.05
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10066166 2024.05.05
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10066165 2024.05.05
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10066164 2024.05.05
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10066163 2024.05.05
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10058656 2024.05.04
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10054954 2024.05.04
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10054955 2024.05.04
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10054953 2024.05.04
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 10029323 2024.05.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10029322 2024.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10029321 2024.05.02 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10027895 2024.05.02 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10027896 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10027894 2024.05.01 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 9993670 2024.04.28 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 9993671 2024.04.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9979776 2024.04.27 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9955897 2024.04.18 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9955896 2024.04.18 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9921901 2024.04.17 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9917112 2024.04.16 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9917108 2024.04.16 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9917111 2024.04.16 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9917110 2024.04.16 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9917107 2024.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 9917109 2024.04.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9917106 2024.04.16 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9900722 2024.04.14 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9900721 2024.04.14 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 9894797 2024.04.13 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9894798 2024.04.13 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 9894796 2024.04.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9894795 2024.04.13 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9894364 2024.04.13 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 9880460 2024.04.11 OP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9880459 2024.04.11 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9861327 2024.04.08 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9837565 2024.04.06 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9837498 2024.04.06 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 9829053 2024.04.05 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9822118 2024.04.04 OP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9822117 2024.04.04 OP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9790036 2024.03.31
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9790035 2024.03.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9790037 2024.03.31
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9790034 2024.03.31
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9790033 2024.03.31
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9789447 2024.03.31
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9789446 2024.03.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9789056 2024.03.31
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9769522 2024.03.28
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9769521 2024.03.26 OP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9754482 2024.03.26 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9754483 2024.03.22 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9717534 2024.03.20 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9712799 2024.03.19 OP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9706212 2024.03.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9700514 2024.03.17 ŚL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9700513 2024.03.17 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 9641900 2024.03.07 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9630112 2024.03.04 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9630110 2024.03.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9630111 2024.03.03 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9617935 2024.03.02 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9617934 2024.03.02 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9609204 2024.03.01 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9609202 2024.03.01 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9609205 2024.03.01 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9609201 2024.03.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9609203 2024.03.01 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9602142 2024.02.28 ŚL
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 9590075 2024.02.25 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9579883 2024.02.24 OP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9587554 2024.02.24 OP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9571975 2024.02.22 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9571974 2024.02.17 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9550077 2024.02.16 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9540549 2024.02.14 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 9512886 2024.02.06 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9512885 2024.02.06 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9495432 2024.01.31 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9492860 2024.01.30 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9491876 2024.01.30 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9491875 2024.01.30 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9491874 2024.01.30 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9491873 2024.01.30 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9483375 2024.01.28 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9482315 2024.01.28 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 9482316 2024.01.28 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9482314 2024.01.28 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9481824 2024.01.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9481825 2024.01.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9481823 2024.01.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9481821 2024.01.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9481822 2024.01.28 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9480963 2024.01.28 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9480964 2024.01.28 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9472961 2024.01.26 OP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9472960 2024.01.26 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9467723 2024.01.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9467722 2024.01.24 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 9465065 2024.01.23 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9465066 2024.01.23 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9465069 2024.01.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9465063 2024.01.23 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9465067 2024.01.23 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9465064 2024.01.23 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9456986 2024.01.21 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9456985 2024.01.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9461185 2024.01.21 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9437351 2024.01.17 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9437352 2024.01.17 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9437350 2024.01.17 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9437921 2024.01.17 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9437920 2024.01.17 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9378464 2024.01.15 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9378461 2024.01.15 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9378460 2024.01.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9378459 2024.01.15 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9378458 2024.01.15 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9378457 2024.01.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9378456 2024.01.15 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9378454 2024.01.15 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9353732 2024.01.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9353734 2024.01.10 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9353731 2024.01.10 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9353733 2024.01.10 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9331323 2024.01.05 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9331322 2024.01.05 OP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9331320 2024.01.05 OP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9331319 2024.01.05 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9331321 2024.01.05 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9329031 2024.01.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9329030 2024.01.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9329029 2024.01.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9327053 2024.01.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9327052 2024.01.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9327051 2024.01.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9327050 2024.01.04 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9327049 2024.01.04 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9327048 2024.01.04 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9327047 2024.01.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9327046 2024.01.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9327045 2024.01.04 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9327044 2024.01.04 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9327043 2024.01.04 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9327042 2024.01.04 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 16 9327041 2024.01.04 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9327040 2024.01.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9327039 2024.01.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9327038 2024.01.04 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9325070 2024.01.03 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9322519 2024.01.02 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9322523 2024.01.02 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9322520 2024.01.02 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9322522 2024.01.02 MB
pospolity łyska, Fulica atra 20 9322521 2024.01.02 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 9322516 2024.01.02 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9322518 2024.01.02 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 9322517 2024.01.02 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9320965 2024.01.02 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 4 9320966 2024.01.02 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9320964 2024.01.02 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9320961 2024.01.02 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9320962 2024.01.02 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9320963 2024.01.02 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9320956 2024.01.02 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 9320952 2024.01.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9320960 2024.01.02 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9320949 2024.01.02 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 10 9320951 2024.01.02 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9320954 2024.01.02 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9320955 2024.01.02 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9320953 2024.01.02 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9320950 2024.01.02 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9320957 2024.01.02 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9320959 2024.01.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9320958 2024.01.02 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9320948 2024.01.02 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9316379 2024.01.01 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9316380 2024.01.01 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9315969 2024.01.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9315970 2024.01.01 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9315968 2024.01.01 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9315967 2024.01.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9315966 2024.01.01 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9315018 2024.01.01 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9315020 2024.01.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9315019 2024.01.01 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9315016 2024.01.01 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 9315017 2024.01.01 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9315015 2024.01.01 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9315014 2024.01.01 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9315012 2024.01.01 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9315013 2024.01.01 MB
rzadki alka, Alca torda 2 9315010 2024.01.01 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9315009 2024.01.01 MB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 50 9315011 2024.01.01 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9315007 2024.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9315008 2024.01.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9315006 2024.01.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9315003 2024.01.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9315005 2024.01.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9315004 2024.01.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9315002 2024.01.01 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...