DRUŻYNA

Drużyna: HighAley. Obserwator: Aleksey Andreyanov

Liczba gatunków: 28

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 15 86 14 14 0 1 3 10
2 15 59 26 15 0 0 6 9
3 2 41 27 2 0 1 1 0
4 1 1 28 1 0 0 0 1
5 0 0 28 0 0 0 0 0
6 0 0 28 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9890835 2024.04.12 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9660972 2024.03.10 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9660587 2024.03.10 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9564365 2024.02.18 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9564367 2024.02.18 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9564366 2024.02.18 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9508719 2024.02.04 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9498785 2024.02.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 9498787 2024.02.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9498783 2024.02.01 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9498782 2024.02.01 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9498458 2024.02.01 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9498788 2024.02.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9498781 2024.02.01 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9498748 2024.02.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9498786 2024.02.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9498789 2024.02.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 9498784 2024.02.01 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9497103 2024.01.31 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9497113 2024.01.31 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9497104 2024.01.31 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9497101 2024.01.31 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 21 9497110 2024.01.31 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9497102 2024.01.31 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9497105 2024.01.31 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9497108 2024.01.31 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9497100 2024.01.31 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9497112 2024.01.31 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9497106 2024.01.31 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9497107 2024.01.31 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9497109 2024.01.31 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9497111 2024.01.31 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9497114 2024.01.12 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...