DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP AL. Obserwator: Alicja Lasek

Liczba gatunków: 183

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 190 1582 59 59 0 5 22 32
2 292 2194 83 71 0 5 27 39
3 556 2271 117 106 0 11 48 47
4 736 1816 149 123 0 10 63 50
5 691 1325 182 154 1 34 69 50
6 156 405 183 75 0 3 39 33
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10336407 2024.06.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10336398 2024.06.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10336392 2024.06.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10336397 2024.06.15 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10336400 2024.06.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 10336394 2024.06.15 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10336402 2024.06.15 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10336396 2024.06.15 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10336401 2024.06.15 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10336405 2024.06.15 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 10336393 2024.06.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10336409 2024.06.15 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10336408 2024.06.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10336410 2024.06.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10336395 2024.06.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10336404 2024.06.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10336406 2024.06.15 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10336399 2024.06.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10336403 2024.06.15 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10321220 2024.06.11 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 10321219 2024.06.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10321218 2024.06.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10321118 2024.06.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10321117 2024.06.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10321116 2024.06.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10321115 2024.06.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10321090 2024.06.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10321097 2024.06.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10321093 2024.06.11 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10321087 2024.06.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10321092 2024.06.11 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10321085 2024.06.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10321084 2024.06.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10321088 2024.06.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10321089 2024.06.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10321091 2024.06.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 10321086 2024.06.11 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10321082 2024.06.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10321083 2024.06.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10321095 2024.06.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10321096 2024.06.11 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10321094 2024.06.11 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10321147 2024.06.11 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10321148 2024.06.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 10321144 2024.06.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10321141 2024.06.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10321143 2024.06.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10321136 2024.06.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10321135 2024.06.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 10321137 2024.06.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10321129 2024.06.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10321133 2024.06.11 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10321128 2024.06.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10321123 2024.06.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10321127 2024.06.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10321122 2024.06.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10321124 2024.06.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10321120 2024.06.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10321110 2024.06.11 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10321107 2024.06.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10321109 2024.06.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10321112 2024.06.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10321105 2024.06.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10321104 2024.06.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 10321108 2024.06.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10321103 2024.06.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10321113 2024.06.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10321101 2024.06.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10321106 2024.06.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10321111 2024.06.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10321099 2024.06.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10321098 2024.06.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10321102 2024.06.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10321100 2024.06.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10321150 2024.06.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10321146 2024.06.11 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10321149 2024.06.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10321140 2024.06.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10321145 2024.06.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10321139 2024.06.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10321142 2024.06.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10321131 2024.06.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10321138 2024.06.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10321132 2024.06.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10321134 2024.06.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10321130 2024.06.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10321125 2024.06.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10321121 2024.06.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10321126 2024.06.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10321119 2024.06.11 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10278650 2024.06.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10278494 2024.06.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10278495 2024.06.03 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10278343 2024.06.03 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10278200 2024.06.03 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10278187 2024.06.03 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10278188 2024.06.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 10278184 2024.06.03 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10278186 2024.06.03 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10278185 2024.06.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10278180 2024.06.03 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10278181 2024.06.03 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10278179 2024.06.03 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10278178 2024.06.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10278189 2024.06.03 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 10278183 2024.06.03 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10278182 2024.06.03 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10278177 2024.06.03 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10278175 2024.06.03 PK
pospolity żuraw, Grus grus 5 10278174 2024.06.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10278176 2024.06.03 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10278167 2024.06.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10278168 2024.06.03 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10278171 2024.06.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 10278166 2024.06.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10278165 2024.06.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10278173 2024.06.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10278163 2024.06.03 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10278162 2024.06.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10278170 2024.06.03 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10278172 2024.06.03 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10278169 2024.06.03 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10278164 2024.06.03 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10278161 2024.06.03 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 10278159 2024.06.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10278160 2024.06.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10278157 2024.06.03 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10278156 2024.06.03 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10278153 2024.06.03 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10278152 2024.06.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10278150 2024.06.03 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10278155 2024.06.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10278158 2024.06.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10278151 2024.06.03 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10278147 2024.06.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10278154 2024.06.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10278146 2024.06.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10278149 2024.06.03 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10278148 2024.06.03 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10278145 2024.06.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10270383 2024.06.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10270343 2024.06.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10270340 2024.06.02 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10270342 2024.06.02 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10270341 2024.06.02 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10270337 2024.06.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10270345 2024.06.02 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10270339 2024.06.02 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10270338 2024.06.02 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10270344 2024.06.02 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 10270336 2024.06.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10270334 2024.06.02 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10270333 2024.06.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10270335 2024.06.02 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10269911 2024.06.02 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10269910 2024.06.02 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10258187 2024.05.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10258183 2024.05.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10258180 2024.05.31 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 10258181 2024.05.31 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10258244 2024.05.31 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10258241 2024.05.31 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10258186 2024.05.31 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10258202 2024.05.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10258190 2024.05.31 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10258201 2024.05.31 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10258198 2024.05.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10258246 2024.05.31 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 10258195 2024.05.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10258243 2024.05.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10258193 2024.05.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10258194 2024.05.31 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10258192 2024.05.31 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10258182 2024.05.31 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10258184 2024.05.31 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10258185 2024.05.31 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10258197 2024.05.31 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10258242 2024.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10258188 2024.05.31 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10258189 2024.05.31 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10258191 2024.05.31 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10258196 2024.05.31 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10258245 2024.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10258199 2024.05.31 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10258200 2024.05.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10235596 2024.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 10235595 2024.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 10235594 2024.05.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10235593 2024.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10235591 2024.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10235592 2024.05.28 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10235590 2024.05.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10230351 2024.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10230353 2024.05.27 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10230352 2024.05.27 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 10230305 2024.05.27 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10230120 2024.05.27 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10230119 2024.05.27 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10230122 2024.05.27 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10230117 2024.05.27 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10230115 2024.05.27 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 10230121 2024.05.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10230118 2024.05.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10230116 2024.05.27 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 10230113 2024.05.27 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10230110 2024.05.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10230114 2024.05.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10230111 2024.05.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10230112 2024.05.27 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 10230108 2024.05.27 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10230109 2024.05.27 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10230107 2024.05.27 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10230104 2024.05.27 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10230105 2024.05.27 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10230103 2024.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10230102 2024.05.27 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10230101 2024.05.27 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10230100 2024.05.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10230099 2024.05.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10230098 2024.05.27 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10230095 2024.05.27 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10230097 2024.05.27 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10230094 2024.05.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10230096 2024.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10230093 2024.05.27 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10230090 2024.05.27 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10230092 2024.05.27 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10230091 2024.05.27 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 9 10207560 2024.05.24 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10202965 2024.05.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10202964 2024.05.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10202968 2024.05.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10202966 2024.05.23 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10198371 2024.05.22 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10198366 2024.05.22 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10198364 2024.05.22 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10198365 2024.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 10198152 2024.05.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10198151 2024.05.22 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10198065 2024.05.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10198063 2024.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10198083 2024.05.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10198062 2024.05.22 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10198058 2024.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10198049 2024.05.22 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10198048 2024.05.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10198047 2024.05.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10198099 2024.05.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10198045 2024.05.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198044 2024.05.22 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10198046 2024.05.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10198041 2024.05.22 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10198043 2024.05.22 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10198042 2024.05.22 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10198040 2024.05.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198038 2024.05.22 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10198036 2024.05.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10198037 2024.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10198034 2024.05.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10198035 2024.05.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10198032 2024.05.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10198030 2024.05.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10198033 2024.05.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10198029 2024.05.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10198031 2024.05.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10198027 2024.05.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10198028 2024.05.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10198026 2024.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10198025 2024.05.22 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10198024 2024.05.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10198023 2024.05.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10198022 2024.05.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10198021 2024.05.22 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10198020 2024.05.22 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10198019 2024.05.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10193154 2024.05.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10187107 2024.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10187130 2024.05.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10187104 2024.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10187325 2024.05.20 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10187323 2024.05.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10187324 2024.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10187322 2024.05.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10187318 2024.05.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10187320 2024.05.20 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10187319 2024.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10187321 2024.05.20 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10187314 2024.05.20 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10187313 2024.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10187312 2024.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10187317 2024.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10187310 2024.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10187316 2024.05.20 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10187315 2024.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10187311 2024.05.20 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10176132 2024.05.19 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10176131 2024.05.19 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10176130 2024.05.19 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10176129 2024.05.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10176127 2024.05.19 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10176125 2024.05.19 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10176128 2024.05.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10176126 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10176121 2024.05.19 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10176123 2024.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10176124 2024.05.19 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10176122 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10176119 2024.05.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10176120 2024.05.19 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10176118 2024.05.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10177686 2024.05.19 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10165720 2024.05.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10165713 2024.05.18 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10165712 2024.05.18 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10165695 2024.05.18 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10165692 2024.05.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10165690 2024.05.18 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10165689 2024.05.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10165691 2024.05.18 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10165686 2024.05.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10165687 2024.05.18 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10165688 2024.05.18 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10165568 2024.05.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10165569 2024.05.18 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10165565 2024.05.18 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10165566 2024.05.18 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10165567 2024.05.18 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10165564 2024.05.18 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10165563 2024.05.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10165561 2024.05.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10165562 2024.05.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10165559 2024.05.18 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10165558 2024.05.18 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10165557 2024.05.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10165560 2024.05.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10165554 2024.05.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10165556 2024.05.18 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10165555 2024.05.18 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10165553 2024.05.18 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10165552 2024.05.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10165547 2024.05.18 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10165549 2024.05.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10165548 2024.05.18 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10165546 2024.05.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10165544 2024.05.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10165551 2024.05.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10165545 2024.05.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10165543 2024.05.18 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10165542 2024.05.18 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10165550 2024.05.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10165540 2024.05.18 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10165539 2024.05.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10165541 2024.05.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10165538 2024.05.18 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10165537 2024.05.18 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10165536 2024.05.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10169287 2024.05.18 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10152581 2024.05.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10152580 2024.05.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10152574 2024.05.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10152540 2024.05.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10152590 2024.05.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10152591 2024.05.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10152589 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10152587 2024.05.16 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10152588 2024.05.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10152481 2024.05.16 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10152476 2024.05.16 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10152474 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 10152473 2024.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10152472 2024.05.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10152470 2024.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10152469 2024.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10152471 2024.05.16 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10152466 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10152467 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10152468 2024.05.16 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10152465 2024.05.16 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10152464 2024.05.16 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10152463 2024.05.16 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10146144 2024.05.15 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10146145 2024.05.15 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10146132 2024.05.15 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10146128 2024.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10146126 2024.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10146127 2024.05.15 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10145980 2024.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10145979 2024.05.15 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10145978 2024.05.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10145977 2024.05.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10145975 2024.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10145976 2024.05.15 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10145972 2024.05.15 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10145974 2024.05.15 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10145970 2024.05.15 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10145971 2024.05.15 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10145969 2024.05.15 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10145973 2024.05.15 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10144948 2024.05.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10144947 2024.05.15 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10144946 2024.05.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10144930 2024.05.15 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 10144929 2024.05.15 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 10144928 2024.05.15 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10141102 2024.05.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10140750 2024.05.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10140545 2024.05.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10140543 2024.05.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10140541 2024.05.14 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10140539 2024.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10140542 2024.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10140538 2024.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10140536 2024.05.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10140535 2024.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10140537 2024.05.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10140533 2024.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10140534 2024.05.14 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10140532 2024.05.14 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10140531 2024.05.14 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10140530 2024.05.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10133285 2024.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10133286 2024.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10133284 2024.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10133283 2024.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10132945 2024.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10132813 2024.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10132754 2024.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 6 10132753 2024.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10132752 2024.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 10132770 2024.05.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 10132768 2024.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10132767 2024.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10132765 2024.05.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10132764 2024.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 10132766 2024.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10132762 2024.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10132759 2024.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10132763 2024.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10132761 2024.05.13 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10132760 2024.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10132758 2024.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10132757 2024.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10132751 2024.05.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 10132748 2024.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10132749 2024.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 10132746 2024.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10132750 2024.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10132747 2024.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 10132744 2024.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10132745 2024.05.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 10132743 2024.05.13 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 10132742 2024.05.13 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 10132741 2024.05.13 PK
pospolity żuraw, Grus grus 40 10132740 2024.05.13 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10132739 2024.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10132738 2024.05.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10132737 2024.05.13 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10132736 2024.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10132719 2024.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10132718 2024.05.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10132715 2024.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10132717 2024.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10132714 2024.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10132713 2024.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10132711 2024.05.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10132712 2024.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10132710 2024.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 10132708 2024.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10132706 2024.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10132705 2024.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10132707 2024.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10132704 2024.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10132734 2024.05.13 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10132735 2024.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10132732 2024.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10132733 2024.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10132728 2024.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10132729 2024.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10132730 2024.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10132731 2024.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10132727 2024.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10132726 2024.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10132725 2024.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10132724 2024.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10132720 2024.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10132723 2024.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10132721 2024.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10132722 2024.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10132701 2024.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10132699 2024.05.13 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10132700 2024.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10132698 2024.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10132695 2024.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10132696 2024.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10132697 2024.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10132693 2024.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10132694 2024.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10132691 2024.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10132688 2024.05.13 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10132689 2024.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10132687 2024.05.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10132686 2024.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10132685 2024.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10132684 2024.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10133141 2024.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10133151 2024.05.13 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10119167 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10119166 2024.05.11 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10119165 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10118790 2024.05.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10118810 2024.05.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10118799 2024.05.11 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10119164 2024.05.11 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10119163 2024.05.11 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10118861 2024.05.11 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10118809 2024.05.11 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10121338 2024.05.11 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 10118808 2024.05.11 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10118802 2024.05.11 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10118803 2024.05.11 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10118811 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10118801 2024.05.11 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10118804 2024.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10118806 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10118807 2024.05.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10118805 2024.05.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10118800 2024.05.11 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10118798 2024.05.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10118826 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10118827 2024.05.11 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10118828 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10118797 2024.05.11 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10118795 2024.05.11 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10118796 2024.05.11 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10118825 2024.05.11 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10118822 2024.05.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10118821 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10118823 2024.05.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10118858 2024.05.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10118860 2024.05.11 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10118852 2024.05.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10118851 2024.05.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 10118850 2024.05.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10118849 2024.05.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10118855 2024.05.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10118854 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10118857 2024.05.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10118856 2024.05.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10118853 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10118859 2024.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10118742 2024.05.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10118739 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10118743 2024.05.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10118741 2024.05.11 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10118740 2024.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10118744 2024.05.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10118847 2024.05.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10118833 2024.05.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10118831 2024.05.11 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10118843 2024.05.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10118832 2024.05.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10118838 2024.05.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10118834 2024.05.11 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10118835 2024.05.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10118836 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10118839 2024.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10118829 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10118841 2024.05.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10118837 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10118840 2024.05.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10118830 2024.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10118844 2024.05.11 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10118842 2024.05.11 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10118846 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10118845 2024.05.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10118848 2024.05.11 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10118794 2024.05.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10118792 2024.05.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10118793 2024.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10118791 2024.05.11 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10118783 2024.05.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10118820 2024.05.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10118818 2024.05.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10118819 2024.05.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10118817 2024.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10118814 2024.05.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10118816 2024.05.11 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10118813 2024.05.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10118815 2024.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10118812 2024.05.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10118754 2024.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10118780 2024.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10118753 2024.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10118786 2024.05.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10118785 2024.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10118770 2024.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10118759 2024.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10118774 2024.05.11 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10118756 2024.05.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10118779 2024.05.11 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10118748 2024.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10118777 2024.05.11 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10118747 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10118775 2024.05.11 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10118752 2024.05.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10118768 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10118749 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10118776 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10118778 2024.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10118751 2024.05.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10118773 2024.05.11 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10118772 2024.05.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10118771 2024.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10118750 2024.05.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10118760 2024.05.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10118757 2024.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10118765 2024.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10118758 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10118767 2024.05.11 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10118755 2024.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10118784 2024.05.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10118766 2024.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10118764 2024.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10118787 2024.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10118781 2024.05.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10118769 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10118782 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10118746 2024.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10118762 2024.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10118763 2024.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10118745 2024.05.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10118761 2024.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10118789 2024.05.11 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10118788 2024.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10119227 2024.05.11 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10119225 2024.05.11 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10119210 2024.05.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10119212 2024.05.11 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10119169 2024.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10119221 2024.05.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10119223 2024.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10119168 2024.05.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10119222 2024.05.11 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 10119476 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 6 10086250 2024.05.08 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10086249 2024.05.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10086251 2024.05.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10086247 2024.05.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10086248 2024.05.08 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10086245 2024.05.08 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10086246 2024.05.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10086244 2024.05.08 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10086243 2024.05.08 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10086241 2024.05.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10086239 2024.05.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10086242 2024.05.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10086240 2024.05.08 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10086238 2024.05.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10086237 2024.05.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10086236 2024.05.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10086234 2024.05.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 10086235 2024.05.08 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10086231 2024.05.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10086232 2024.05.08 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10086230 2024.05.08 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10086229 2024.05.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10086233 2024.05.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10086228 2024.05.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10086227 2024.05.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10081009 2024.05.07 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10080992 2024.05.07 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10080991 2024.05.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10080990 2024.05.07 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10080988 2024.05.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10080989 2024.05.07 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10080985 2024.05.07 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10080987 2024.05.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10080986 2024.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10080984 2024.05.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10080983 2024.05.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10080975 2024.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10080972 2024.05.07 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10080973 2024.05.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10080970 2024.05.07 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10080969 2024.05.07 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10080968 2024.05.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10080966 2024.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10080965 2024.05.07 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10080964 2024.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10080967 2024.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10080961 2024.05.07 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10080959 2024.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10080962 2024.05.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10080963 2024.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10080960 2024.05.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10080958 2024.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10080957 2024.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10080955 2024.05.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10080956 2024.05.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10080954 2024.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10080953 2024.05.07 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10080952 2024.05.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10074190 2024.05.06 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10074187 2024.05.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10074186 2024.05.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10074188 2024.05.06 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10074189 2024.05.06 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10074183 2024.05.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10074185 2024.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10074184 2024.05.06 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10074182 2024.05.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10074180 2024.05.06 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10074181 2024.05.06 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10074178 2024.05.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10074179 2024.05.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10074177 2024.05.06 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10074176 2024.05.06 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10074175 2024.05.06 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10074173 2024.05.06 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 10074174 2024.05.06 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10074172 2024.05.06 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10074170 2024.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10074171 2024.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10074169 2024.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10074166 2024.05.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10074168 2024.05.06 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10074167 2024.05.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 10074165 2024.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10074164 2024.05.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10074163 2024.05.06 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10074162 2024.05.06 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10074161 2024.05.06 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10072547 2024.05.06 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10072531 2024.05.05 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10063408 2024.05.05 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10063407 2024.05.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10063057 2024.05.05 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10063053 2024.05.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10063055 2024.05.05 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10063054 2024.05.05 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10063050 2024.05.05 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10063052 2024.05.05 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10063051 2024.05.05 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10063049 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10063048 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10063045 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10063047 2024.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10063044 2024.05.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10063046 2024.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10063071 2024.05.05 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10063072 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10063070 2024.05.05 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10063073 2024.05.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10063068 2024.05.05 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10063067 2024.05.05 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10063065 2024.05.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10063069 2024.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10063066 2024.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10063064 2024.05.05 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10063062 2024.05.05 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10063063 2024.05.05 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10063060 2024.05.05 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10063061 2024.05.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10063059 2024.05.05 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10063058 2024.05.05 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10053529 2024.05.04 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10038257 2024.05.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10038256 2024.05.03 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10038255 2024.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10038204 2024.05.03 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10038203 2024.05.03 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10038202 2024.05.03 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10037604 2024.05.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10037605 2024.05.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10037601 2024.05.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10037602 2024.05.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10037603 2024.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037600 2024.05.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037599 2024.05.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10037598 2024.05.03 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10037597 2024.05.03 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10037596 2024.05.03 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10037595 2024.05.03 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10020265 2024.05.01 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10020264 2024.05.01 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10020262 2024.05.01 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10020263 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10020260 2024.05.01 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10020261 2024.05.01 ŚK
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 10020258 2024.05.01 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10020257 2024.05.01 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10020256 2024.05.01 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10020259 2024.05.01 ŚK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 10020254 2024.05.01 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10020255 2024.05.01 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10020253 2024.05.01 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 10020251 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10020252 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10020250 2024.05.01 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10020248 2024.05.01 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10020249 2024.05.01 ŚK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10020247 2024.05.01 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10020246 2024.05.01 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 10020244 2024.05.01 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10020245 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10013320 2024.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10013319 2024.05.01 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10013318 2024.05.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10020294 2024.05.01 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 10020275 2024.05.01 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10020272 2024.05.01 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10020270 2024.05.01 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10020301 2024.05.01 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10020267 2024.05.01 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10020266 2024.05.01 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10020303 2024.05.01 ŚK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 10020269 2024.05.01 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10020296 2024.05.01 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10020268 2024.05.01 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10020292 2024.05.01 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10020295 2024.05.01 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10020293 2024.05.01 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10020297 2024.05.01 ŚK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 10020333 2024.05.01 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10020271 2024.05.01 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10020273 2024.05.01 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10020276 2024.05.01 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10020302 2024.05.01 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10020274 2024.05.01 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10020281 2024.05.01 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10020279 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10020277 2024.05.01 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 10020278 2024.05.01 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10020282 2024.05.01 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10020280 2024.05.01 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10020299 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10020286 2024.05.01 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10020287 2024.05.01 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10020298 2024.05.01 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10020283 2024.05.01 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10020290 2024.05.01 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10020285 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10020284 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10020300 2024.05.01 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10020288 2024.05.01 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10020289 2024.05.01 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10020291 2024.05.01 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10008382 2024.04.30 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10008375 2024.04.30 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10008379 2024.04.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10008378 2024.04.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10008381 2024.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10008377 2024.04.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10008376 2024.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10008374 2024.04.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10008373 2024.04.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10008371 2024.04.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10008369 2024.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10008370 2024.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10008372 2024.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10008368 2024.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10008401 2024.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10008402 2024.04.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10008396 2024.04.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10008412 2024.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10008390 2024.04.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10008393 2024.04.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10008391 2024.04.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 10008392 2024.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10008386 2024.04.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10008388 2024.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10008387 2024.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10008384 2024.04.30 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 10008385 2024.04.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10008383 2024.04.30 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10008380 2024.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10008410 2024.04.30 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10008411 2024.04.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10008407 2024.04.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10008406 2024.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10008408 2024.04.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10008409 2024.04.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10008405 2024.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10008403 2024.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 10008413 2024.04.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 10008399 2024.04.30 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10008400 2024.04.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10008397 2024.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 10008404 2024.04.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10008395 2024.04.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10008394 2024.04.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10008389 2024.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10008367 2024.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10008364 2024.04.30 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10008362 2024.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10008361 2024.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10008360 2024.04.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10008366 2024.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10008365 2024.04.30 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10008358 2024.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10008357 2024.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10008359 2024.04.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10008355 2024.04.30 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10008363 2024.04.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10008354 2024.04.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10008353 2024.04.30 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10008351 2024.04.30 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10005828 2024.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9987936 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9987937 2024.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9987938 2024.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9987695 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9987696 2024.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 9987683 2024.04.28 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 4 9987678 2024.04.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9987693 2024.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9987935 2024.04.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9987686 2024.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9987680 2024.04.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1