DRUŻYNA

Drużyna: Eksplor. Obserwator: Artur Staszewski

Liczba gatunków: 198

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 153 2169 58 58 0 6 22 30
2 409 6600 99 92 0 13 38 41
3 627 6135 122 108 0 12 48 48
4 881 4797 166 145 0 24 72 49
5 680 3479 194 151 0 28 77 46
6 225 4820 198 105 0 16 50 39
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 10341474 2024.06.16 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10341475 2024.06.16 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10338702 2024.06.15 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10338701 2024.06.15 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10337015 2024.06.15 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 2 10330744 2024.06.14 ZP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10330639 2024.06.14 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10330633 2024.06.14 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10330632 2024.06.14 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 10330495 2024.06.13 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10330494 2024.06.13 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10330493 2024.06.13 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10330492 2024.06.13 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10330491 2024.06.13 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10330490 2024.06.13 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10330489 2024.06.13 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10330488 2024.06.13 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10330487 2024.06.13 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10330486 2024.06.13 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10330485 2024.06.13 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10330484 2024.06.13 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10330483 2024.06.13 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10330482 2024.06.13 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10330481 2024.06.13 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10330480 2024.06.13 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10330479 2024.06.13 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10330478 2024.06.13 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10330477 2024.06.13 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10330476 2024.06.13 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10330475 2024.06.13 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10330474 2024.06.13 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10330473 2024.06.13 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10330472 2024.06.13 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10330471 2024.06.13 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10330470 2024.06.13 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10330469 2024.06.13 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 10330468 2024.06.13 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10330467 2024.06.13 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10330466 2024.06.13 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10330465 2024.06.13 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10330464 2024.06.13 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 10330009 2024.06.13 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10309489 2024.06.09 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10309490 2024.06.09 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10306090 2024.06.08 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10306091 2024.06.08 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10306089 2024.06.08 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10303339 2024.06.08 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10303063 2024.06.08 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10302137 2024.06.08 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10302089 2024.06.08 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10301652 2024.06.08 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10301641 2024.06.08 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10301640 2024.06.08 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 10301100 2024.06.08 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10301042 2024.06.08 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10301041 2024.06.08 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10300753 2024.06.08 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10300752 2024.06.08 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10300751 2024.06.08 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10300750 2024.06.08 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10300749 2024.06.08 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10300748 2024.06.08 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10300747 2024.06.08 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10300746 2024.06.08 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10300745 2024.06.08 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10300744 2024.06.08 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10300743 2024.06.08 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10300741 2024.06.08 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 10300740 2024.06.08 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10300739 2024.06.08 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10300738 2024.06.08 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10300737 2024.06.08 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10300736 2024.06.08 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10300735 2024.06.08 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10300734 2024.06.08 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10300733 2024.06.08 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10300732 2024.06.08 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10300731 2024.06.08 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10300730 2024.06.08 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10300729 2024.06.08 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10300728 2024.06.08 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10300727 2024.06.08 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10300726 2024.06.08 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 10300709 2024.06.08 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10300708 2024.06.08 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10300707 2024.06.08 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10300706 2024.06.08 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10300705 2024.06.08 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10300704 2024.06.08 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10300703 2024.06.08 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10300702 2024.06.08 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10300701 2024.06.08 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10300700 2024.06.08 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10300699 2024.06.08 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10300698 2024.06.08 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10300697 2024.06.08 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10300696 2024.06.08 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10300695 2024.06.08 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10300694 2024.06.08 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10300725 2024.06.08 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10300724 2024.06.08 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10300723 2024.06.08 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10300722 2024.06.08 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10300721 2024.06.08 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10300720 2024.06.08 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10300719 2024.06.08 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10300718 2024.06.08 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10300717 2024.06.08 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10300716 2024.06.08 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10300715 2024.06.08 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10300714 2024.06.08 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10300713 2024.06.08 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10300712 2024.06.08 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10300711 2024.06.08 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10300710 2024.06.08 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10300693 2024.06.08 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10300692 2024.06.08 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10300691 2024.06.08 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10300690 2024.06.08 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10300689 2024.06.08 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10300688 2024.06.08 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10300687 2024.06.08 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10300686 2024.06.08 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10300685 2024.06.08 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10300684 2024.06.08 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10300683 2024.06.08 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10300682 2024.06.08 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10300681 2024.06.08 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10300680 2024.06.08 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10300679 2024.06.08 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10300678 2024.06.08 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10300289 2024.06.08 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10300290 2024.06.08 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10297684 2024.06.07 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10294209 2024.06.06 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 10294208 2024.06.06 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 10294210 2024.06.06 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 10294207 2024.06.06 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 10294212 2024.06.06 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 10294211 2024.06.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10294206 2024.06.06 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 60 10294205 2024.06.06 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10294214 2024.06.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10294204 2024.06.06 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 10294202 2024.06.06 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10294213 2024.06.06 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10294203 2024.06.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10294099 2024.06.06 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10294098 2024.06.06 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10294095 2024.06.06 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10294093 2024.06.06 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10294094 2024.06.06 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10294096 2024.06.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10294088 2024.06.06 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10294092 2024.06.06 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10294089 2024.06.06 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10294086 2024.06.06 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10294090 2024.06.06 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10294091 2024.06.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10294087 2024.06.06 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10284861 2024.06.04 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10284449 2024.06.04 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10284414 2024.06.04 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10284415 2024.06.04 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10284413 2024.06.04 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10284412 2024.06.04 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10272771 2024.06.02 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10272770 2024.06.02 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10270534 2024.06.02 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10270430 2024.06.02 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10270429 2024.06.02 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10270428 2024.06.02 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10270427 2024.06.02 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10270426 2024.06.02 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10270425 2024.06.02 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10270424 2024.06.02 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10270421 2024.06.02 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10270420 2024.06.02 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10270419 2024.06.02 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10270418 2024.06.02 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10270417 2024.06.02 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10270416 2024.06.02 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10270415 2024.06.02 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10270414 2024.06.02 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10270413 2024.06.02 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10270412 2024.06.02 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10270411 2024.06.02 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10270410 2024.06.02 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 10270409 2024.06.02 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10270408 2024.06.02 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10270407 2024.06.02 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10270406 2024.06.02 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10270405 2024.06.02 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10270404 2024.06.02 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10270403 2024.06.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10270402 2024.06.02 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10270401 2024.06.02 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10270400 2024.06.02 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10270399 2024.06.02 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10270398 2024.06.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10270397 2024.06.02 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10270396 2024.06.02 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10270395 2024.06.02 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10270394 2024.06.02 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10270393 2024.06.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10270392 2024.06.02 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10270391 2024.06.02 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10270390 2024.06.02 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10269826 2024.06.02 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10267210 2024.06.01 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10267209 2024.06.01 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10267206 2024.06.01 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10267207 2024.06.01 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10267205 2024.06.01 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10267208 2024.06.01 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10267203 2024.06.01 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10267202 2024.06.01 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10267199 2024.06.01 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10267200 2024.06.01 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10267204 2024.06.01 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10267197 2024.06.01 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10267198 2024.06.01 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10267196 2024.06.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10267201 2024.06.01 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10244286 2024.05.30 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10244285 2024.05.30 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 10244284 2024.05.30 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10244283 2024.05.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10244282 2024.05.30 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10244281 2024.05.30 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10244280 2024.05.30 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10244279 2024.05.30 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10244278 2024.05.30 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10244277 2024.05.30 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10244276 2024.05.30 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10244275 2024.05.30 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10244274 2024.05.30 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10244273 2024.05.30 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10244272 2024.05.30 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10244271 2024.05.30 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10244270 2024.05.30 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10244269 2024.05.30 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10244268 2024.05.30 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10244267 2024.05.30 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10244266 2024.05.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10244265 2024.05.30 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10244264 2024.05.30 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10244263 2024.05.30 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10244262 2024.05.30 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10244261 2024.05.30 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10244260 2024.05.30 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10244259 2024.05.30 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10244258 2024.05.30 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10244257 2024.05.30 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10244256 2024.05.30 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10244255 2024.05.30 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10244254 2024.05.30 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10244253 2024.05.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10244252 2024.05.30 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10244251 2024.05.30 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10244250 2024.05.30 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10244249 2024.05.30 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10244248 2024.05.30 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10244247 2024.05.30 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10243965 2024.05.30 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10243964 2024.05.30 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10243083 2024.05.29 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10243084 2024.05.29 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10244934 2024.05.29 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10247009 2024.05.29 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 10244933 2024.05.29 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 10244961 2024.05.29 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 80 10246946 2024.05.29 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10244939 2024.05.29 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10246990 2024.05.29 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 10244938 2024.05.29 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10244935 2024.05.29 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10246947 2024.05.29 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10239987 2024.05.29 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10246948 2024.05.29 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 10244958 2024.05.29 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 10244940 2024.05.29 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 120 10244962 2024.05.29 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 10236349 2024.05.28 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10236096 2024.05.28 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10236094 2024.05.28 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10236095 2024.05.28 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10236093 2024.05.28 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10228685 2024.05.27 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10228683 2024.05.27 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10228684 2024.05.27 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10228682 2024.05.27 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10214809 2024.05.25 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10214808 2024.05.25 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10214088 2024.05.25 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10213877 2024.05.25 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10212556 2024.05.25 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10212555 2024.05.25 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10212339 2024.05.25 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10212340 2024.05.25 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10212337 2024.05.25 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10212336 2024.05.25 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10212335 2024.05.25 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10212338 2024.05.25 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10212334 2024.05.25 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10211439 2024.05.25 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10211438 2024.05.25 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10211437 2024.05.25 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10211435 2024.05.25 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10211434 2024.05.25 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10211433 2024.05.25 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10211432 2024.05.25 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10211431 2024.05.25 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10211430 2024.05.25 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10211429 2024.05.25 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10211428 2024.05.25 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10211427 2024.05.25 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10211426 2024.05.25 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10211425 2024.05.25 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10211424 2024.05.25 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10211423 2024.05.25 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10211422 2024.05.25 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10211421 2024.05.25 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10211420 2024.05.25 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10211419 2024.05.25 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10211418 2024.05.25 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10211417 2024.05.25 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10211416 2024.05.25 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10211415 2024.05.25 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10211414 2024.05.25 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10211413 2024.05.25 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10211412 2024.05.25 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10211411 2024.05.25 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10211410 2024.05.25 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10211409 2024.05.25 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10211408 2024.05.25 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10211407 2024.05.25 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10211406 2024.05.25 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10211405 2024.05.25 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10211404 2024.05.25 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10200595 2024.05.21 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10193323 2024.05.21 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10192681 2024.05.21 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10192680 2024.05.21 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10192679 2024.05.21 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10192678 2024.05.21 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10192677 2024.05.21 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10192676 2024.05.21 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10192675 2024.05.21 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10192674 2024.05.21 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10192673 2024.05.21 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10192672 2024.05.21 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10192671 2024.05.21 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10192670 2024.05.21 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10192669 2024.05.21 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10192634 2024.05.21 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10192633 2024.05.21 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10192632 2024.05.21 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10192631 2024.05.21 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10192630 2024.05.21 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10192629 2024.05.21 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10192628 2024.05.21 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10192627 2024.05.21 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10192626 2024.05.21 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10192625 2024.05.21 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10192624 2024.05.21 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10192623 2024.05.21 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10192622 2024.05.21 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10192621 2024.05.21 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10192620 2024.05.21 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10192650 2024.05.21 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10192649 2024.05.21 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10192648 2024.05.21 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10192647 2024.05.21 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10192646 2024.05.21 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10192645 2024.05.21 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10192644 2024.05.21 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10192643 2024.05.21 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 10192642 2024.05.21 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 10192641 2024.05.21 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10192640 2024.05.21 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 10192639 2024.05.21 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10192638 2024.05.21 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10192637 2024.05.21 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10192636 2024.05.21 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10192635 2024.05.21 ZP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10192618 2024.05.21 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10192617 2024.05.21 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10192616 2024.05.21 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10192615 2024.05.21 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10192614 2024.05.21 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10192613 2024.05.21 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10192612 2024.05.21 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10192611 2024.05.21 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10192610 2024.05.21 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10192609 2024.05.21 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10192608 2024.05.21 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10192607 2024.05.21 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10192606 2024.05.21 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10192605 2024.05.21 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10192604 2024.05.21 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10192603 2024.05.21 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10192666 2024.05.21 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10192665 2024.05.21 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10192664 2024.05.21 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10192663 2024.05.21 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10192662 2024.05.21 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10192661 2024.05.21 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10192660 2024.05.21 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10192659 2024.05.21 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10192658 2024.05.21 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10192657 2024.05.21 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10192656 2024.05.21 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10192655 2024.05.21 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10192654 2024.05.21 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10192653 2024.05.21 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10192652 2024.05.21 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10192651 2024.05.21 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10191691 2024.05.21 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10191690 2024.05.21 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10187513 2024.05.20 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10179897 2024.05.19 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10179896 2024.05.19 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10179895 2024.05.19 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10180167 2024.05.19 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10180166 2024.05.19 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10180165 2024.05.19 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10180164 2024.05.19 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10180163 2024.05.19 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 10180162 2024.05.19 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10180161 2024.05.19 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10180160 2024.05.19 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10180159 2024.05.19 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10180158 2024.05.19 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10180157 2024.05.19 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10180156 2024.05.19 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10180155 2024.05.19 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10180154 2024.05.19 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10180153 2024.05.19 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 10180152 2024.05.19 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10179894 2024.05.19 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10179893 2024.05.19 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10179892 2024.05.19 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10179891 2024.05.19 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10179890 2024.05.19 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 10179889 2024.05.19 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10179888 2024.05.19 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10179887 2024.05.19 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 130 10179886 2024.05.19 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10179885 2024.05.19 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10179884 2024.05.19 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10179883 2024.05.19 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10179882 2024.05.19 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10179881 2024.05.19 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10179880 2024.05.19 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10179879 2024.05.19 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10161063 2024.05.17 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10160500 2024.05.17 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10159035 2024.05.17 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10158964 2024.05.17 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10158963 2024.05.17 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10146505 2024.05.15 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10146516 2024.05.15 ZP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10142473 2024.05.14 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10139854 2024.05.14 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10139853 2024.05.14 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10139852 2024.05.14 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10139851 2024.05.14 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10125896 2024.05.12 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10125897 2024.05.12 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10125014 2024.05.12 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10117628 2024.05.12 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10117626 2024.05.12 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 7 10117625 2024.05.12 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10117624 2024.05.12 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10117629 2024.05.12 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10117623 2024.05.12 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10117627 2024.05.12 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 10117622 2024.05.12 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10117621 2024.05.12 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 10117619 2024.05.12 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10117631 2024.05.12 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 24 10117620 2024.05.12 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10117618 2024.05.12 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10117617 2024.05.12 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10117630 2024.05.12 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 24 10117616 2024.05.12 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10107731 2024.05.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 10 10105628 2024.05.11 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 6 10105627 2024.05.11 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10104696 2024.05.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10103648 2024.05.11 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10103647 2024.05.11 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10103646 2024.05.11 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103645 2024.05.11 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10103644 2024.05.11 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10103643 2024.05.11 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10103642 2024.05.11 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10103641 2024.05.11 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10103640 2024.05.11 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10103639 2024.05.11 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10103638 2024.05.11 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10103637 2024.05.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10103636 2024.05.11 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10103635 2024.05.11 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103634 2024.05.11 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103633 2024.05.11 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10103632 2024.05.11 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10103631 2024.05.11 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10103630 2024.05.11 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10103629 2024.05.11 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10103628 2024.05.11 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10103627 2024.05.11 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10103626 2024.05.11 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10078706 2024.05.07 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10078707 2024.05.07 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10078702 2024.05.07 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10078704 2024.05.07 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10078701 2024.05.07 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10078703 2024.05.07 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10078700 2024.05.06 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10078705 2024.05.06 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10078698 2024.05.06 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10078697 2024.05.06 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10078696 2024.05.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10078699 2024.05.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10078693 2024.05.06 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10078695 2024.05.06 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 10078694 2024.05.06 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10077518 2024.05.06 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10077517 2024.05.06 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10077516 2024.05.06 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10077515 2024.05.06 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10077514 2024.05.06 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10077513 2024.05.06 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10077512 2024.05.06 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10077511 2024.05.06 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10077510 2024.05.06 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10077509 2024.05.06 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10077508 2024.05.06 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10077507 2024.05.06 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10077506 2024.05.06 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10077505 2024.05.06 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10077504 2024.05.06 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10077503 2024.05.06 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10077502 2024.05.06 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10077501 2024.05.06 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10077499 2024.05.06 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10077498 2024.05.06 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10077497 2024.05.06 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10077496 2024.05.06 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10077495 2024.05.06 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10077494 2024.05.06 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10077493 2024.05.06 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10077492 2024.05.06 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 10077491 2024.05.06 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10077490 2024.05.06 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10077489 2024.05.06 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10077488 2024.05.06 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10077487 2024.05.06 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10077486 2024.05.06 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10077485 2024.05.06 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10077484 2024.05.06 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10077483 2024.05.06 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10077482 2024.05.06 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10077481 2024.05.06 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10077480 2024.05.06 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10077479 2024.05.06 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10077478 2024.05.06 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10077477 2024.05.06 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10077476 2024.05.06 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10077475 2024.05.06 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10077474 2024.05.06 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10066196 2024.05.05 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10066195 2024.05.05 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10066194 2024.05.05 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10066193 2024.05.05 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10066192 2024.05.05 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10066191 2024.05.05 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10066190 2024.05.05 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10066189 2024.05.05 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10066188 2024.05.05 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10066187 2024.05.05 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10066186 2024.05.05 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10066185 2024.05.05 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10066184 2024.05.05 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10066183 2024.05.05 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10066182 2024.05.05 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10066181 2024.05.05 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10066180 2024.05.05 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10066179 2024.05.05 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10066178 2024.05.05 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10066177 2024.05.05 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10066176 2024.05.05 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10066175 2024.05.05 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10066174 2024.05.05 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10066173 2024.05.05 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10066172 2024.05.05 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10066171 2024.05.05 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10066170 2024.05.05 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10065294 2024.05.05 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10065293 2024.05.05 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10065292 2024.05.05 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10065291 2024.05.05 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10065290 2024.05.05 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10065289 2024.05.05 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10065288 2024.05.05 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10065287 2024.05.05 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10065286 2024.05.05 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10065285 2024.05.05 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10065284 2024.05.05 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10065283 2024.05.05 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10065282 2024.05.05 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10065279 2024.05.05 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10065278 2024.05.05 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10065277 2024.05.05 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10065276 2024.05.05 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10065275 2024.05.05 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10065274 2024.05.05 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10065273 2024.05.05 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10065272 2024.05.05 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10065271 2024.05.05 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10065270 2024.05.05 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10065269 2024.05.05 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 10065268 2024.05.05 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10065267 2024.05.05 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10065266 2024.05.05 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10065265 2024.05.05 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10065113 2024.05.05 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10065112 2024.05.05 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10065111 2024.05.05 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10065110 2024.05.05 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10065109 2024.05.05 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10065108 2024.05.05 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10065107 2024.05.05 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10065106 2024.05.05 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10065105 2024.05.05 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10065104 2024.05.05 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10065103 2024.05.05 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10065102 2024.05.05 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10065101 2024.05.05 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10065100 2024.05.05 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10065099 2024.05.05 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10065098 2024.05.05 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10065097 2024.05.05 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10065096 2024.05.05 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10065095 2024.05.05 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10065094 2024.05.05 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10065093 2024.05.05 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10065092 2024.05.05 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10065091 2024.05.05 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 10065090 2024.05.05 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10065089 2024.05.05 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10065088 2024.05.05 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10065087 2024.05.05 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10065086 2024.05.05 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10065085 2024.05.05 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10065084 2024.05.05 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10065083 2024.05.05 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10065082 2024.05.05 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10042193 2024.05.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10042194 2024.05.03 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10039106 2024.05.03 ZP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 10039105 2024.05.03 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10039102 2024.05.03 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10039104 2024.05.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10039103 2024.05.03 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10039100 2024.05.03 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10039099 2024.05.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10039101 2024.05.03 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10039098 2024.05.03 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10039097 2024.05.03 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10039096 2024.05.03 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 10039095 2024.05.03 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 10039093 2024.05.03 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 10039091 2024.05.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 31 10039094 2024.05.03 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10039088 2024.05.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 170 10039089 2024.05.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10039092 2024.05.03 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10039090 2024.05.03 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10039086 2024.05.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10039087 2024.05.03 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10039084 2024.05.03 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10039081 2024.05.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 120 10039083 2024.05.03 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10039080 2024.05.03 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10039082 2024.05.03 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10039085 2024.05.03 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10039079 2024.05.03 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10039064 2024.05.03 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10039068 2024.05.03 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 10039065 2024.05.03 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 10039067 2024.05.03 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10039059 2024.05.03 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10039053 2024.05.03 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10039048 2024.05.03 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10039047 2024.05.03 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10039062 2024.05.03 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10039074 2024.05.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10039076 2024.05.03 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10039071 2024.05.03 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10039075 2024.05.03 ZP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10039066 2024.05.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 10039078 2024.05.03 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10039072 2024.05.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 10039070 2024.05.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 10039058 2024.05.03 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10039069 2024.05.03 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10039060 2024.05.03 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10039057 2024.05.03 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10039054 2024.05.03 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10039056 2024.05.03 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10039052 2024.05.02 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10039051 2024.05.02 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10039044 2024.05.02 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10039045 2024.05.02 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10039043 2024.05.02 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10039042 2024.05.02 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10039046 2024.05.02 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10039040 2024.05.02 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10039041 2024.05.02 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10039039 2024.05.02 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10039038 2024.05.02 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10039036 2024.05.02 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10039035 2024.05.02 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10039037 2024.05.02 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10039034 2024.05.02 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10039031 2024.05.02 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 10039032 2024.05.02 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10025843 2024.05.02 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10025842 2024.05.02 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10025840 2024.05.02 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10025841 2024.05.02 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10025859 2024.05.02 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10025860 2024.05.02 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10025855 2024.05.02 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10025856 2024.05.02 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10025852 2024.05.02 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10025858 2024.05.02 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10025854 2024.05.02 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10025851 2024.05.02 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10025853 2024.05.02 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10025857 2024.05.02 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10025848 2024.05.02 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10025850 2024.05.02 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10025846 2024.05.02 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10025849 2024.05.02 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10025845 2024.05.02 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 10025847 2024.05.02 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10025876 2024.05.02 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10025875 2024.05.02 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10025874 2024.05.02 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10025872 2024.05.02 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10025873 2024.05.02 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10025871 2024.05.02 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10025870 2024.05.02 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10025868 2024.05.02 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10025869 2024.05.02 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10025866 2024.05.02 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10025867 2024.05.02 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10025864 2024.05.02 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10025865 2024.05.02 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10025863 2024.05.02 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10025862 2024.05.02 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10025861 2024.05.02 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10024879 2024.05.02 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10023368 2024.05.01 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10023370 2024.05.01 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10023369 2024.05.01 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10023367 2024.05.01 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10023205 2024.05.01 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10023203 2024.05.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10023202 2024.05.01 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10023201 2024.05.01 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10023200 2024.05.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10023204 2024.05.01 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 4 10023198 2024.05.01 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10023196 2024.05.01 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 10023195 2024.05.01 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10023199 2024.05.01 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10023193 2024.05.01 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 10023197 2024.05.01 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10023194 2024.05.01 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10023192 2024.05.01 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10023190 2024.05.01 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10023191 2024.05.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10023188 2024.05.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10023189 2024.05.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 10023187 2024.05.01 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10023170 2024.05.01 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 10023168 2024.05.01 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10023166 2024.05.01 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10023169 2024.05.01 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10023167 2024.05.01 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10023162 2024.05.01 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10023163 2024.05.01 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 10023160 2024.05.01 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 10023161 2024.05.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10023165 2024.05.01 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10023158 2024.05.01 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10023159 2024.05.01 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10023157 2024.05.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10023155 2024.05.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10023221 2024.05.01 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10023219 2024.05.01 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10023220 2024.05.01 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10023217 2024.05.01 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10023218 2024.05.01 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10023216 2024.05.01 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10023215 2024.05.01 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10023214 2024.05.01 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10023213 2024.05.01 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10023212 2024.05.01 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10023211 2024.05.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10023209 2024.05.01 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10023210 2024.05.01 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10023208 2024.05.01 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10023206 2024.05.01 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10023207 2024.05.01 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10023185 2024.05.01 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10023186 2024.05.01 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10023182 2024.05.01 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10023184 2024.05.01 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10023181 2024.05.01 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10023183 2024.05.01 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10023179 2024.05.01 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10023180 2024.05.01 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10023178 2024.05.01 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 10023177 2024.05.01 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 10023174 2024.05.01 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10023175 2024.05.01 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 34 10023173 2024.05.01 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10023176 2024.05.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 10023172 2024.05.01 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 10023171 2024.05.01 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 10023154 2024.05.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 90 10023153 2024.05.01 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10023152 2024.05.01 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10023151 2024.05.01 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10023149 2024.05.01 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 30 10023148 2024.05.01 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10023147 2024.05.01 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 10023150 2024.05.01 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10023141 2024.05.01 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10023144 2024.05.01 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 10023146 2024.05.01 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10023142 2024.05.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 35 10023143 2024.05.01 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10023140 2024.05.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 10023145 2024.05.01 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10023139 2024.05.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10018336 2024.05.01 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10018335 2024.05.01 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10018334 2024.05.01 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10018333 2024.05.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10018332 2024.05.01 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10018331 2024.05.01 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10018330 2024.05.01 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10018329 2024.05.01 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10018328 2024.05.01 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10018327 2024.05.01 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 10018326 2024.05.01 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10018325 2024.05.01 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10018324 2024.05.01 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10018323 2024.05.01 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10018322 2024.05.01 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10018321 2024.05.01 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10018320 2024.05.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10018319 2024.05.01 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10018318 2024.05.01 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10018317 2024.05.01 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10018316 2024.05.01 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10018315 2024.05.01 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 10018314 2024.05.01 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10018312 2024.05.01 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10018311 2024.05.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10018310 2024.05.01 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10018309 2024.05.01 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10018308 2024.05.01 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10018307 2024.05.01 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10018306 2024.05.01 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10018305 2024.05.01 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10018304 2024.05.01 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10018303 2024.05.01 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10018302 2024.05.01 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10018301 2024.05.01 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10018300 2024.05.01 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10018299 2024.05.01 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10018298 2024.05.01 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10018297 2024.05.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10018296 2024.05.01 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10018295 2024.05.01 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 10018294 2024.05.01 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10018293 2024.05.01 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10018292 2024.05.01 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10018291 2024.05.01 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10018290 2024.05.01 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10018289 2024.05.01 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10018288 2024.05.01 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10018287 2024.05.01 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10017344 2024.05.01 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10017343 2024.05.01 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10016514 2024.05.01 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10009377 2024.04.30 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 10008467 2024.04.30 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10007840 2024.04.30 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10007839 2024.04.30 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10007838 2024.04.30 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10007837 2024.04.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10007836 2024.04.30 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10007835 2024.04.30 ZP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10007834 2024.04.30 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10007833 2024.04.30 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10007832 2024.04.30 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 10007831 2024.04.30 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10007830 2024.04.30 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10007829 2024.04.30 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10007828 2024.04.30 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10007827 2024.04.30 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10007826 2024.04.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor