DRUŻYNA

Drużyna: Przemek Chylarecki. Obserwator: Przemysław Chylarecki

Liczba gatunków: 176

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 447 1138 39 39 0 3 12 24
2 487 1442 47 33 1 3 4 25
3 717 2507 81 69 0 5 28 36
4 1308 1966 141 124 0 13 62 49
5 1461 2544 173 134 0 23 65 46
6 438 639 176 87 0 9 39 39
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10340865 2024.06.15 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10340864 2024.06.15 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10340212 2024.06.15 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10340214 2024.06.15 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10340213 2024.06.15 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10340215 2024.06.15 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10335829 2024.06.15 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10335662 2024.06.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10335661 2024.06.15 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10335660 2024.06.15 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10335659 2024.06.15 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10335658 2024.06.15 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10335657 2024.06.15 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10335656 2024.06.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10335655 2024.06.15 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10335654 2024.06.15 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10335653 2024.06.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10335652 2024.06.15 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10335651 2024.06.15 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10335650 2024.06.15 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10335649 2024.06.15 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10335648 2024.06.15 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10335647 2024.06.15 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10335646 2024.06.15 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10335645 2024.06.15 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10335644 2024.06.15 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10335643 2024.06.15 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10335642 2024.06.15 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10335641 2024.06.15 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10335640 2024.06.15 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10335639 2024.06.15 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10335638 2024.06.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10335637 2024.06.15 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10335636 2024.06.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10335635 2024.06.15 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10335634 2024.06.15 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10335292 2024.06.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10335290 2024.06.14 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10332833 2024.06.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10332832 2024.06.14 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10332831 2024.06.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10332830 2024.06.14 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10332829 2024.06.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10332828 2024.06.14 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10332827 2024.06.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10332826 2024.06.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10332825 2024.06.14 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10332824 2024.06.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10332822 2024.06.14 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10332821 2024.06.14 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10332820 2024.06.14 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10332819 2024.06.14 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10332818 2024.06.14 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10332817 2024.06.14 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10332816 2024.06.14 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10332815 2024.06.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10332814 2024.06.14 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10332813 2024.06.14 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10332812 2024.06.14 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10332811 2024.06.14 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10332810 2024.06.14 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10332809 2024.06.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10332808 2024.06.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10332807 2024.06.14 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10332699 2024.06.14 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10332698 2024.06.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332697 2024.06.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10332696 2024.06.14 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10332695 2024.06.14 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10332694 2024.06.14 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10332693 2024.06.14 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10332692 2024.06.14 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10332691 2024.06.14 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10332690 2024.06.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10332689 2024.06.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10332688 2024.06.14 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10332687 2024.06.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10332686 2024.06.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10332685 2024.06.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10332684 2024.06.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10332683 2024.06.14 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10332682 2024.06.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10332681 2024.06.14 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10332680 2024.06.14 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10332679 2024.06.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10332678 2024.06.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10332677 2024.06.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10332676 2024.06.14 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10332675 2024.06.14 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10327613 2024.06.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10327612 2024.06.13 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10327514 2024.06.13 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10327515 2024.06.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10327443 2024.06.13 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10327444 2024.06.13 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10327442 2024.06.13 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10327441 2024.06.13 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10327439 2024.06.13 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10327440 2024.06.13 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10327436 2024.06.13 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10327437 2024.06.13 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10327434 2024.06.13 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10327433 2024.06.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10327438 2024.06.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10327432 2024.06.13 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10327431 2024.06.13 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10327435 2024.06.13 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10327429 2024.06.13 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10327430 2024.06.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10327428 2024.06.13 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10327427 2024.06.13 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10327426 2024.06.13 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10327425 2024.06.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10327424 2024.06.13 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10327423 2024.06.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10323762 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10323761 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10323760 2024.06.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10323759 2024.06.12 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10323758 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10323757 2024.06.12 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10323756 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10323755 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10323754 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10323753 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10323752 2024.06.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10323751 2024.06.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10323750 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 10323749 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10323748 2024.06.12 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10323747 2024.06.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10323746 2024.06.12 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10323745 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10323744 2024.06.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10323743 2024.06.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10323742 2024.06.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10323741 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10323740 2024.06.12 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10323739 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10323738 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10323737 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323736 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10323735 2024.06.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10323734 2024.06.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10323733 2024.06.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10323732 2024.06.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10323731 2024.06.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10323730 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10323729 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10323728 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323727 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323726 2024.06.12 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10323725 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323724 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10323723 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10323722 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323721 2024.06.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10323720 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10323631 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323630 2024.06.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10323629 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323628 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10323627 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10323626 2024.06.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10323625 2024.06.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10323624 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10323623 2024.06.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10323622 2024.06.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10323621 2024.06.12 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10323620 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323619 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10323618 2024.06.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10323617 2024.06.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10323616 2024.06.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10323615 2024.06.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10323614 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323613 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10323612 2024.06.12 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10323611 2024.06.12 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10323610 2024.06.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10323609 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10323608 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10323607 2024.06.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10323606 2024.06.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10323605 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323604 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 10323603 2024.06.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10323602 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323601 2024.06.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10320271 2024.06.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10320287 2024.06.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 10320286 2024.06.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10320285 2024.06.11 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10320284 2024.06.11 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10320283 2024.06.11 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10320282 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320281 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320280 2024.06.11 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10320279 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320278 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320277 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10320276 2024.06.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10320275 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320274 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10320273 2024.06.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10320272 2024.06.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10320303 2024.06.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10320302 2024.06.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10320301 2024.06.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10320300 2024.06.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10320299 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10320298 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320297 2024.06.11 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10320296 2024.06.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10320295 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10320294 2024.06.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10320293 2024.06.11 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10320292 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10320291 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10320290 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10320289 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10320288 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10320319 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320318 2024.06.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10320317 2024.06.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10320316 2024.06.11 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10320315 2024.06.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10320314 2024.06.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10320313 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320312 2024.06.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10320311 2024.06.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10320310 2024.06.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10320309 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10320308 2024.06.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10320307 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320306 2024.06.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10320305 2024.06.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10320304 2024.06.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10320252 2024.06.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10320251 2024.06.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10320250 2024.06.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10320249 2024.06.11 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10320248 2024.06.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10320247 2024.06.11 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10320246 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10320245 2024.06.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10320244 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10320243 2024.06.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10320242 2024.06.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10320241 2024.06.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10320240 2024.06.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10320239 2024.06.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 10320238 2024.06.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10320237 2024.06.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10320270 2024.06.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10320269 2024.06.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10320268 2024.06.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10320267 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320266 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320265 2024.06.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10320264 2024.06.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10320263 2024.06.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10320262 2024.06.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10320261 2024.06.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10320260 2024.06.11 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10320259 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320258 2024.06.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10320257 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10320256 2024.06.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10320255 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10319690 2024.06.11 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10319689 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10319688 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10319687 2024.06.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10319686 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10319685 2024.06.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10319684 2024.06.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10319683 2024.06.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10319682 2024.06.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10319681 2024.06.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10319680 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10319679 2024.06.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10319678 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10319677 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10319676 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10319675 2024.06.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10319674 2024.06.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10319673 2024.06.11 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10299712 2024.06.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10299713 2024.06.07 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10298493 2024.06.07 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10298492 2024.06.07 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10298491 2024.06.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10298490 2024.06.07 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10298489 2024.06.07 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10298488 2024.06.07 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10298487 2024.06.07 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10298486 2024.06.07 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10298485 2024.06.07 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298484 2024.06.07 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10298483 2024.06.07 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10298419 2024.06.07 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10298420 2024.06.07 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10298418 2024.06.07 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10298421 2024.06.07 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10298416 2024.06.07 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10298417 2024.06.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10297229 2024.06.07 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10297228 2024.06.07 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10297230 2024.06.07 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10297227 2024.06.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10297226 2024.06.07 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10297225 2024.06.07 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10297224 2024.06.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10297048 2024.06.07 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10297050 2024.06.07 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10297049 2024.06.07 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10297047 2024.06.07 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10297046 2024.06.07 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10296928 2024.06.07 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10296927 2024.06.07 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10296926 2024.06.07 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10296925 2024.06.07 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10296924 2024.06.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10296923 2024.06.07 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10296922 2024.06.07 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10296921 2024.06.07 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10296920 2024.06.07 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10296919 2024.06.07 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10296918 2024.06.07 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10296917 2024.06.07 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10296916 2024.06.07 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10296915 2024.06.07 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10296914 2024.06.07 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 26 10296913 2024.06.07 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10296912 2024.06.07 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10296911 2024.06.07 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10296910 2024.06.07 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10296909 2024.06.07 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10296908 2024.06.07 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10296907 2024.06.07 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10296906 2024.06.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10296944 2024.06.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10296943 2024.06.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10296942 2024.06.07 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10296941 2024.06.07 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10296940 2024.06.07 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10296939 2024.06.07 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10296938 2024.06.07 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10296937 2024.06.07 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10296936 2024.06.07 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10296935 2024.06.07 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10296934 2024.06.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10296933 2024.06.07 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10296932 2024.06.07 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10296931 2024.06.07 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10296930 2024.06.07 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10296929 2024.06.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10295750 2024.06.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10295747 2024.06.06 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10295154 2024.06.06 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10295153 2024.06.06 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10295152 2024.06.06 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10294908 2024.06.06 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10294907 2024.06.06 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10294906 2024.06.06 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10294905 2024.06.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10289895 2024.06.05 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10289894 2024.06.05 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10289893 2024.06.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10289892 2024.06.05 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10289891 2024.06.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10289890 2024.06.05 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10289889 2024.06.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10289888 2024.06.05 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10289887 2024.06.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10289886 2024.06.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10289885 2024.06.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10289884 2024.06.05 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10289883 2024.06.05 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10289708 2024.06.05 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 10275536 2024.06.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10275535 2024.06.02 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10275534 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10275533 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10275532 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10275531 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10275530 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10275529 2024.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10275528 2024.06.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10275552 2024.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275551 2024.06.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10275550 2024.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10275549 2024.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275548 2024.06.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10275547 2024.06.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10275546 2024.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275545 2024.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275544 2024.06.02 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10275543 2024.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10275542 2024.06.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10275541 2024.06.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10275540 2024.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10275539 2024.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275538 2024.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275537 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10275219 2024.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10275218 2024.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275217 2024.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10275216 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10275215 2024.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10275214 2024.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10275213 2024.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10275212 2024.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275211 2024.06.02 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10275210 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10268304 2024.06.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10268303 2024.06.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10268302 2024.06.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10268301 2024.06.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10268300 2024.06.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10268299 2024.06.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10268298 2024.06.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10268297 2024.06.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10268296 2024.06.01 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10268295 2024.06.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10268139 2024.06.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10268094 2024.06.01 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10268093 2024.06.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10268092 2024.06.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10268091 2024.06.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10268090 2024.06.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10268089 2024.06.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10268088 2024.06.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10268087 2024.06.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10268086 2024.06.01 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10268085 2024.06.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10268084 2024.06.01 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10259760 2024.05.31 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10255293 2024.05.31 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10254650 2024.05.31 PL
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10254649 2024.05.31 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10254648 2024.05.31 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10254646 2024.05.31 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10254647 2024.05.31 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10254644 2024.05.31 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10254645 2024.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10254643 2024.05.31 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10254458 2024.05.31 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10254457 2024.05.31 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10254455 2024.05.31 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10254456 2024.05.31 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10254453 2024.05.31 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10254452 2024.05.31 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10254451 2024.05.31 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10254450 2024.05.31 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10254448 2024.05.31 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10254449 2024.05.31 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10254447 2024.05.31 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10254445 2024.05.31 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10254446 2024.05.31 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10254444 2024.05.31 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10254443 2024.05.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10254442 2024.05.31 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10254441 2024.05.31 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10254438 2024.05.31 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10254436 2024.05.31 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10254437 2024.05.31 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10254434 2024.05.31 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10254440 2024.05.31 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10254439 2024.05.31 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 10254435 2024.05.31 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10254433 2024.05.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10254432 2024.05.31 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10254431 2024.05.31 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10254430 2024.05.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10254429 2024.05.31 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10254428 2024.05.31 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10255292 2024.05.31 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10254427 2024.05.30 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10254426 2024.05.30 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10248270 2024.05.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10244159 2024.05.30 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10244158 2024.05.30 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10244157 2024.05.30 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10244156 2024.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10244155 2024.05.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10244154 2024.05.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10244153 2024.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10244152 2024.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10244151 2024.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10244150 2024.05.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10244149 2024.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10244148 2024.05.30 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10244147 2024.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10244146 2024.05.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10244145 2024.05.30 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10244144 2024.05.30 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10244143 2024.05.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10244142 2024.05.30 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10244141 2024.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10244140 2024.05.30 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10244139 2024.05.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10244137 2024.05.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10244136 2024.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10244135 2024.05.30 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10244134 2024.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10244133 2024.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10244132 2024.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10244131 2024.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10244130 2024.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10244129 2024.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10244128 2024.05.30 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10244127 2024.05.30 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10244126 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10244125 2024.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10244124 2024.05.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10244123 2024.05.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10244122 2024.05.30 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10243590 2024.05.29 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10243591 2024.05.29 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10243589 2024.05.29 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10243588 2024.05.29 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10243585 2024.05.29 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10243586 2024.05.29 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10243584 2024.05.29 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10243587 2024.05.29 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10242848 2024.05.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10242847 2024.05.29 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10242849 2024.05.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10242846 2024.05.29 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10242250 2024.05.29 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10242249 2024.05.29 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10242248 2024.05.29 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10242266 2024.05.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10242265 2024.05.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10242264 2024.05.29 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10242263 2024.05.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10242262 2024.05.29 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10242261 2024.05.29 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10242260 2024.05.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10242259 2024.05.29 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10242258 2024.05.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10242257 2024.05.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10242256 2024.05.29 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10242255 2024.05.29 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10242254 2024.05.29 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10242253 2024.05.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10242252 2024.05.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10242251 2024.05.29 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10242247 2024.05.29 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10242246 2024.05.29 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10242245 2024.05.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10242244 2024.05.29 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10242243 2024.05.29 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10242242 2024.05.29 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10242241 2024.05.29 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10242240 2024.05.29 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10242239 2024.05.29 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10242238 2024.05.29 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10242237 2024.05.29 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10242236 2024.05.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10242235 2024.05.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10242234 2024.05.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10242233 2024.05.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10242232 2024.05.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10242173 2024.05.29 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10242172 2024.05.29 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10242171 2024.05.29 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10242170 2024.05.29 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10242169 2024.05.29 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10242168 2024.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10242167 2024.05.29 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10242166 2024.05.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10242165 2024.05.29 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10242164 2024.05.29 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10242163 2024.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10242162 2024.05.29 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10242161 2024.05.29 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10242160 2024.05.29 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10242159 2024.05.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10242158 2024.05.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10242157 2024.05.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10242156 2024.05.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10242155 2024.05.29 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10242154 2024.05.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10242153 2024.05.29 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10242152 2024.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10242151 2024.05.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10242150 2024.05.29 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10242149 2024.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10235341 2024.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10235340 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10235339 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10235338 2024.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 10235337 2024.05.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10235336 2024.05.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10235335 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10235334 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10235333 2024.05.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10235332 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10235331 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235330 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10235329 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10235328 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10235327 2024.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10235326 2024.05.28 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10235325 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10235324 2024.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10235323 2024.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235322 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10235321 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10235320 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235319 2024.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10235318 2024.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10235317 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235357 2024.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10235356 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10235355 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10235354 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10235353 2024.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10235352 2024.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10235351 2024.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235350 2024.05.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10235349 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10235348 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10235347 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235346 2024.05.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10235345 2024.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 10235344 2024.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 10235343 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10235342 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235316 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10235315 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235314 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 10235313 2024.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235312 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235311 2024.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235310 2024.05.28 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10235309 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10235308 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10235307 2024.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10235306 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 10235305 2024.05.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10235304 2024.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 10235303 2024.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10235302 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10235301 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10235300 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10235299 2024.05.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10235298 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10235297 2024.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235296 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10235295 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235294 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10235293 2024.05.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10235292 2024.05.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10235291 2024.05.28 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10235290 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10235289 2024.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10235288 2024.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10235287 2024.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10235286 2024.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235285 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10234984 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10234983 2024.05.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10234982 2024.05.28 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10234981 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10234980 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10234979 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10234978 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10234977 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235127 2024.05.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10235126 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10235125 2024.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10235124 2024.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10235123 2024.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10235122 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10235121 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10235120 2024.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10235119 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10235118 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235117 2024.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10235116 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10235115 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10235114 2024.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10235113 2024.05.28 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10235112 2024.05.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10229235 2024.05.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10229234 2024.05.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10229233 2024.05.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10229232 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10229231 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10229251 2024.05.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10229250 2024.05.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10229249 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10229248 2024.05.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10229247 2024.05.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10229246 2024.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10229245 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10229244 2024.05.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10229243 2024.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10229242 2024.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10229241 2024.05.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10229240 2024.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10229239 2024.05.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10229238 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10229237 2024.05.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10229236 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10229230 2024.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 10229229 2024.05.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10229228 2024.05.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10229227 2024.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10229226 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10229225 2024.05.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10229224 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10229223 2024.05.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10229222 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10229221 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10229220 2024.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10229219 2024.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 10229218 2024.05.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10229217 2024.05.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10229216 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10229215 2024.05.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10228928 2024.05.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10228927 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10228926 2024.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 10228925 2024.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10228924 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10228923 2024.05.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10228922 2024.05.27 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10228921 2024.05.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10228920 2024.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10228919 2024.05.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10228918 2024.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10228917 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10228916 2024.05.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10228915 2024.05.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10228914 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10228913 2024.05.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10228912 2024.05.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10228911 2024.05.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10228910 2024.05.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10228909 2024.05.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10228908 2024.05.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10228907 2024.05.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10228906 2024.05.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10228905 2024.05.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10228904 2024.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10228903 2024.05.27 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10228902 2024.05.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10228901 2024.05.27 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10228900 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10228899 2024.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10228898 2024.05.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10228897 2024.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10228896 2024.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10228895 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10228894 2024.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10228893 2024.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10228892 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10228891 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10228890 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10228889 2024.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10228888 2024.05.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10228887 2024.05.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10228886 2024.05.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10228885 2024.05.27 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10228201 2024.05.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10226951 2024.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10223713 2024.05.26 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10223712 2024.05.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223369 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223368 2024.05.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10222556 2024.05.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10220399 2024.05.26 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10220398 2024.05.26 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10220397 2024.05.26 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10220396 2024.05.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10220395 2024.05.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10220394 2024.05.26 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10220393 2024.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10220392 2024.05.26 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10220391 2024.05.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10220390 2024.05.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10220389 2024.05.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10220388 2024.05.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10220387 2024.05.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10220386 2024.05.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10220385 2024.05.26 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10220384 2024.05.26 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10220383 2024.05.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10220382 2024.05.26 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10220381 2024.05.26 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10220380 2024.05.26 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10220379 2024.05.26 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10220378 2024.05.26 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10220377 2024.05.26 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10220376 2024.05.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10220375 2024.05.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10220147 2024.05.26 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10219951 2024.05.26 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10219950 2024.05.26 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10219949 2024.05.26 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10219947 2024.05.26 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10219946 2024.05.26 PL
rzadki uszatka, Asio otus 3 10218637 2024.05.25 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10218636 2024.05.25 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10218635 2024.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10218638 2024.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10218639 2024.05.25 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10216473 2024.05.25 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10214525 2024.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10214524 2024.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10214523 2024.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10212553 2024.05.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10212554 2024.05.25 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10212552 2024.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10212551 2024.05.25 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10212550 2024.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10212077 2024.05.25 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10212076 2024.05.25 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10212075 2024.05.25 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10212074 2024.05.25 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10212073 2024.05.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10212072 2024.05.25 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10212071 2024.05.25 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10212070 2024.05.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10212069 2024.05.25 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10212068 2024.05.25 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10212067 2024.05.25 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10212066 2024.05.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10212065 2024.05.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10212064 2024.05.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10212063 2024.05.25 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10212062 2024.05.25 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10212061 2024.05.25 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10212060 2024.05.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10212059 2024.05.25 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10212058 2024.05.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10212057 2024.05.25 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10212056 2024.05.25 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10212055 2024.05.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10212054 2024.05.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10212053 2024.05.25 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10212052 2024.05.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10212051 2024.05.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10212050 2024.05.25 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10212049 2024.05.25 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10212048 2024.05.25 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10211827 2024.05.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10211826 2024.05.24 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10208875 2024.05.24 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10208872 2024.05.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10207655 2024.05.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10207653 2024.05.24 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10207654 2024.05.24 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 10207649 2024.05.24 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10207650 2024.05.24 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10207652 2024.05.24 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10207648 2024.05.24 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10207236 2024.05.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10207235 2024.05.24 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10207233 2024.05.24 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10207234 2024.05.24 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10207232 2024.05.24 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10207231 2024.05.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10207230 2024.05.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 10206941 2024.05.24 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10206820 2024.05.24 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10206818 2024.05.24 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10206819 2024.05.24 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10206817 2024.05.24 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10206717 2024.05.24 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10206716 2024.05.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10206715 2024.05.24 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10206661 2024.05.24 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10206660 2024.05.24 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10206658 2024.05.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10206659 2024.05.24 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10206656 2024.05.24 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10206654 2024.05.24 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10206657 2024.05.24 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10206655 2024.05.24 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10206570 2024.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10206571 2024.05.24 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10206569 2024.05.24 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10206568 2024.05.24 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10206567 2024.05.24 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10206566 2024.05.24 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10206565 2024.05.24 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 10206564 2024.05.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10206563 2024.05.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10206562 2024.05.24 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10206561 2024.05.24 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10206560 2024.05.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10206559 2024.05.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 10206558 2024.05.24 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10206557 2024.05.24 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10206556 2024.05.24 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10206555 2024.05.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10206554 2024.05.24 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10206553 2024.05.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10206552 2024.05.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10206551 2024.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10206550 2024.05.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10206549 2024.05.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 80 10206548 2024.05.24 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10206547 2024.05.24 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10206546 2024.05.24 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10206545 2024.05.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10206544 2024.05.24 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10206543 2024.05.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10206542 2024.05.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10206540 2024.05.24 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10206538 2024.05.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10206541 2024.05.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10206537 2024.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10206539 2024.05.24 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10206536 2024.05.24 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10206535 2024.05.24 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10206534 2024.05.24 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10206533 2024.05.24 PL
rzadki uszatka, Asio otus 3 10206328 2024.05.23 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10206327 2024.05.23 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10206326 2024.05.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10206325 2024.05.23 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10204405 2024.05.23 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10203064 2024.05.23 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10203063 2024.05.23 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10203062 2024.05.23 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10203061 2024.05.23 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10203060 2024.05.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10203059 2024.05.23 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10203058 2024.05.23 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10203057 2024.05.23 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10203056 2024.05.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10203132 2024.05.23 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10203131 2024.05.23 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10203130 2024.05.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10203129 2024.05.23 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10203128 2024.05.23 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10203127 2024.05.23 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10203126 2024.05.23 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10203125 2024.05.23 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10203124 2024.05.23 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10203123 2024.05.23 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10203122 2024.05.23 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10203121 2024.05.23 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10203120 2024.05.23 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10203119 2024.05.23 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10203118 2024.05.23 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10203117 2024.05.23 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10203080 2024.05.23 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10203079 2024.05.23 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10203078 2024.05.23 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10203077 2024.05.23 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10203076 2024.05.23 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10203075 2024.05.23 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10203074 2024.05.23 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10203073 2024.05.23 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10203072 2024.05.23 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10203071 2024.05.23 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10203070 2024.05.23 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10203069 2024.05.23 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10203068 2024.05.23 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10203067 2024.05.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10203066 2024.05.23 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10203065 2024.05.23 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10202953 2024.05.23 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10202952 2024.05.23 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10202951 2024.05.23 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10202950 2024.05.23 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10202949 2024.05.23 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10202948 2024.05.23 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10202947 2024.05.23 PL