DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Daniel Stasiowski

Liczba gatunków: 207

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 324 2870 67 67 1 10 21 35
2 328 7330 85 64 2 6 22 34
3 661 9726 116 99 1 12 41 45
4 984 6314 171 142 4 28 60 50
5 724 1727 205 137 3 34 55 45
6 210 1090 207 61 2 7 26 26
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10338673 2024.06.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10338672 2024.06.15 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10338671 2024.06.15 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10338665 2024.06.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10338664 2024.06.15 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10338662 2024.06.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10338663 2024.06.15 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10338669 2024.06.15 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 10338658 2024.06.15 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10338659 2024.06.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10338661 2024.06.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10338660 2024.06.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10338657 2024.06.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10338655 2024.06.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10338653 2024.06.15 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10338656 2024.06.15 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10338654 2024.06.15 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10338650 2024.06.15 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10338652 2024.06.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10338624 2024.06.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10338622 2024.06.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10338620 2024.06.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10338621 2024.06.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10338619 2024.06.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10338618 2024.06.14 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10338617 2024.06.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10338615 2024.06.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10338616 2024.06.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10338614 2024.06.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10338613 2024.06.14 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10338611 2024.06.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 10338612 2024.06.14 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10338610 2024.06.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10338688 2024.06.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10338687 2024.06.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10338689 2024.06.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10338685 2024.06.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10338686 2024.06.14 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10338683 2024.06.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10338681 2024.06.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10338680 2024.06.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10338684 2024.06.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10338678 2024.06.14 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10338682 2024.06.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10338679 2024.06.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10338677 2024.06.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10338676 2024.06.14 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 10338675 2024.06.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10338674 2024.06.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10338606 2024.06.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10338605 2024.06.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10338608 2024.06.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10338604 2024.06.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10338603 2024.06.11 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10338600 2024.06.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10338609 2024.06.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10338607 2024.06.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10338602 2024.06.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 10338598 2024.06.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10338601 2024.06.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10338596 2024.06.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10338595 2024.06.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10338594 2024.06.11 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10338599 2024.06.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 10338597 2024.06.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 10338641 2024.06.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10338640 2024.06.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10338639 2024.06.09 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10338637 2024.06.09 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10338633 2024.06.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10338635 2024.06.09 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10338634 2024.06.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10338636 2024.06.09 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10338631 2024.06.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10338632 2024.06.09 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10338629 2024.06.09 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10338630 2024.06.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 10338628 2024.06.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10338627 2024.06.09 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10338626 2024.06.09 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10307127 2024.06.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10307118 2024.06.08 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10307044 2024.06.08 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10307078 2024.06.08 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10307086 2024.06.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10307195 2024.06.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10307052 2024.06.08 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10307051 2024.06.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10307093 2024.06.08 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10307156 2024.06.08 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10307088 2024.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10307043 2024.06.08 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10307108 2024.06.08 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10307115 2024.06.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 10307111 2024.06.08 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10307105 2024.06.08 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 10307258 2024.06.08 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 10307013 2024.06.08 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10307095 2024.06.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10307265 2024.06.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10307132 2024.06.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10307104 2024.06.08 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10307267 2024.06.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10307237 2024.06.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10307091 2024.06.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10307098 2024.06.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10307158 2024.06.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10307079 2024.06.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10306988 2024.06.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10306990 2024.06.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 10306989 2024.06.07 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10306986 2024.06.07 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10306984 2024.06.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10306987 2024.06.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 10306985 2024.06.07 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10306982 2024.06.07 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 10306981 2024.06.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10306980 2024.06.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10306979 2024.06.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10306983 2024.06.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 10306978 2024.06.07 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10306977 2024.06.07 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10306975 2024.06.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10306976 2024.06.07 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10294531 2024.06.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10294528 2024.06.04 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10294525 2024.06.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10294526 2024.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294522 2024.06.04 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10294520 2024.06.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10294521 2024.06.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 10294517 2024.06.04 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10294515 2024.06.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10294516 2024.06.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10294514 2024.06.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10294513 2024.06.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10294539 2024.06.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10294537 2024.06.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10294538 2024.06.04 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10294536 2024.06.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10294540 2024.06.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10294534 2024.06.04 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10294533 2024.06.04 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10294535 2024.06.04 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10294532 2024.06.04 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 12 10294530 2024.06.04 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 10294529 2024.06.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10294527 2024.06.03 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 10294524 2024.06.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10294523 2024.06.03 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10294519 2024.06.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10294518 2024.06.03 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10294509 2024.06.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10294512 2024.06.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10294510 2024.06.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10294506 2024.06.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 105 10294507 2024.06.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10294505 2024.06.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10294508 2024.06.03 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10294504 2024.06.03 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10294511 2024.06.03 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10294503 2024.06.03 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10294501 2024.06.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10294502 2024.06.03 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10294499 2024.06.03 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10294497 2024.06.03 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10294498 2024.06.03 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 10294500 2024.06.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10273387 2024.06.02 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10273385 2024.06.02 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10273386 2024.06.02 ŚK
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 10273383 2024.06.02 ŚK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10273384 2024.06.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10269063 2024.06.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 10269064 2024.06.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10269065 2024.06.01 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10269060 2024.06.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10269062 2024.06.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10269059 2024.06.01 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10269058 2024.06.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10264649 2024.06.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10264650 2024.06.01 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 10264647 2024.06.01 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10264646 2024.06.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10264644 2024.06.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10264645 2024.06.01 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10264643 2024.06.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10264642 2024.06.01 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10264641 2024.06.01 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10264640 2024.06.01 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10264639 2024.06.01 PK
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 10264648 2024.06.01 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10264637 2024.06.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10264638 2024.06.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10264636 2024.06.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10264634 2024.06.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10264635 2024.06.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 10264632 2024.06.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10264633 2024.06.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10264630 2024.06.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10264631 2024.06.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10264629 2024.06.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10264626 2024.06.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10264624 2024.06.01 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10264628 2024.06.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 10264622 2024.06.01 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10264625 2024.06.01 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10264623 2024.06.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10264621 2024.06.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10264627 2024.06.01 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10261932 2024.05.31 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10261935 2024.05.31 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10261954 2024.05.31 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10261951 2024.05.31 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10261950 2024.05.31 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10261952 2024.05.31 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10261953 2024.05.31 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10261948 2024.05.31 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10261947 2024.05.31 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10261945 2024.05.31 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10261944 2024.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10261946 2024.05.31 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10261941 2024.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10261943 2024.05.31 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10261942 2024.05.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10261940 2024.05.31 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10261949 2024.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10261939 2024.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10261928 2024.05.31 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10261930 2024.05.31 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10261931 2024.05.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10261929 2024.05.31 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10261927 2024.05.31 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10261926 2024.05.31 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10261925 2024.05.31 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10261924 2024.05.31 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10261923 2024.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10261922 2024.05.31 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10261921 2024.05.31 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10261919 2024.05.31 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10261918 2024.05.31 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10261920 2024.05.31 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10261917 2024.05.31 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10261916 2024.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10250923 2024.05.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10250919 2024.05.30 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10250918 2024.05.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10250898 2024.05.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10250897 2024.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10250896 2024.05.30 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10250894 2024.05.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10250893 2024.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10250892 2024.05.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10250891 2024.05.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10250895 2024.05.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10250890 2024.05.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10250889 2024.05.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10250884 2024.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10250888 2024.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10250885 2024.05.30 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10250883 2024.05.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10250886 2024.05.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10250914 2024.05.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10250912 2024.05.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10250913 2024.05.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10250911 2024.05.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10250910 2024.05.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10250909 2024.05.30 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10250908 2024.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10250905 2024.05.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10250907 2024.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10250906 2024.05.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10250904 2024.05.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10250902 2024.05.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10250901 2024.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10250903 2024.05.30 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10250899 2024.05.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10250900 2024.05.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10243195 2024.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10243189 2024.05.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10243192 2024.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10243190 2024.05.28 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10243186 2024.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10243187 2024.05.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10243185 2024.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10243184 2024.05.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10243188 2024.05.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10243182 2024.05.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10243183 2024.05.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 10243191 2024.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 18 10243180 2024.05.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10243181 2024.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10243179 2024.05.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10243177 2024.05.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10243178 2024.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10243174 2024.05.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10243176 2024.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10243172 2024.05.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10243173 2024.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10243168 2024.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 10243171 2024.05.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10243170 2024.05.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10243167 2024.05.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10243169 2024.05.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10243175 2024.05.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10243164 2024.05.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 10243166 2024.05.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10243165 2024.05.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10243163 2024.05.26 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10243161 2024.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10243160 2024.05.26 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10222579 2024.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10222578 2024.05.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10222582 2024.05.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10222580 2024.05.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10222577 2024.05.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10222595 2024.05.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10222597 2024.05.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10222594 2024.05.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10222596 2024.05.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 10222592 2024.05.26 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10222593 2024.05.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10222591 2024.05.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10222590 2024.05.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10222589 2024.05.26 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10222586 2024.05.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10222587 2024.05.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10222588 2024.05.26 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10222585 2024.05.26 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10222584 2024.05.26 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10222581 2024.05.26 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10222583 2024.05.26 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10223022 2024.05.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10223021 2024.05.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10223020 2024.05.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10223023 2024.05.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10223019 2024.05.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10223018 2024.05.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10223017 2024.05.26 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10223016 2024.05.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10223014 2024.05.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223015 2024.05.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10223013 2024.05.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10223012 2024.05.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 10223011 2024.05.26 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10223010 2024.05.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10223008 2024.05.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 10223009 2024.05.26 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10222613 2024.05.26 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10222608 2024.05.25 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10222611 2024.05.25 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10222605 2024.05.25 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10222612 2024.05.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10222604 2024.05.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 10222603 2024.05.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 10222602 2024.05.25 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10222609 2024.05.25 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10222601 2024.05.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 10222599 2024.05.25 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10222598 2024.05.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 10222600 2024.05.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223702 2024.05.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10222627 2024.05.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10222628 2024.05.25 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10222626 2024.05.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10222624 2024.05.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10222623 2024.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10222625 2024.05.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10222621 2024.05.25 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10222622 2024.05.25 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10222620 2024.05.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10222619 2024.05.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10222618 2024.05.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10222617 2024.05.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10222616 2024.05.25 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10222615 2024.05.25 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10222614 2024.05.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10222641 2024.05.25 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10223704 2024.05.25 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10222639 2024.05.25 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10222640 2024.05.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10222638 2024.05.25 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10223703 2024.05.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10222637 2024.05.25 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10222636 2024.05.25 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10223701 2024.05.25 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10222635 2024.05.25 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10223699 2024.05.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10222634 2024.05.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10222632 2024.05.24 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10222633 2024.05.24 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10222631 2024.05.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10223700 2024.05.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10223007 2024.05.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223006 2024.05.24 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10223005 2024.05.24 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10223002 2024.05.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10223004 2024.05.24 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10223003 2024.05.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 10222999 2024.05.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223001 2024.05.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10223000 2024.05.24 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10222996 2024.05.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10222998 2024.05.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10222994 2024.05.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10222995 2024.05.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10222997 2024.05.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10222993 2024.05.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10222992 2024.05.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10199070 2024.05.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10199069 2024.05.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10199068 2024.05.21 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10199067 2024.05.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10199065 2024.05.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10199066 2024.05.21 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10199064 2024.05.21 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10199063 2024.05.21 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10199062 2024.05.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10199061 2024.05.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 10199060 2024.05.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10189771 2024.05.20 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10189772 2024.05.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10189774 2024.05.20 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10189770 2024.05.20 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10189769 2024.05.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10189768 2024.05.20 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10189767 2024.05.20 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 10189766 2024.05.20 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10189764 2024.05.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10189765 2024.05.20 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10189762 2024.05.20 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10189763 2024.05.20 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10189760 2024.05.20 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10189761 2024.05.20 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10189759 2024.05.20 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10189758 2024.05.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10189757 2024.05.20 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10189755 2024.05.20 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 10189754 2024.05.20 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10189751 2024.05.20 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10189753 2024.05.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 10189756 2024.05.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10189752 2024.05.19 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10189749 2024.05.19 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10189748 2024.05.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10189750 2024.05.19 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10189747 2024.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10189745 2024.05.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10189746 2024.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10189743 2024.05.19 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10189744 2024.05.19 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10175833 2024.05.19 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10175832 2024.05.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10175831 2024.05.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10175830 2024.05.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10175827 2024.05.19 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10175828 2024.05.19 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10175829 2024.05.19 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10175823 2024.05.19 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10175825 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10175826 2024.05.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10175822 2024.05.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175824 2024.05.19 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10175821 2024.05.19 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10175815 2024.05.19 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10175807 2024.05.19 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10175819 2024.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175808 2024.05.19 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10175806 2024.05.19 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10175813 2024.05.19 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175802 2024.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175804 2024.05.19 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10175800 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10175794 2024.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10175797 2024.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175795 2024.05.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10175792 2024.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10175791 2024.05.19 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10175790 2024.05.19 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10175789 2024.05.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10175818 2024.05.19 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175817 2024.05.19 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10175814 2024.05.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10175820 2024.05.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10175812 2024.05.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10175809 2024.05.19 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10175816 2024.05.19 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10175805 2024.05.19 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10175811 2024.05.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175810 2024.05.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10175801 2024.05.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10175798 2024.05.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10175803 2024.05.19 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10175796 2024.05.19 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10175799 2024.05.19 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10175793 2024.05.19 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10172324 2024.05.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10172323 2024.05.18 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10172343 2024.05.18 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10172340 2024.05.18 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10172338 2024.05.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10172341 2024.05.18 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10172337 2024.05.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10172339 2024.05.18 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10172336 2024.05.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10172335 2024.05.18 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10172332 2024.05.18 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10172331 2024.05.18 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10172330 2024.05.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10172334 2024.05.18 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10172328 2024.05.18 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 10172329 2024.05.18 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10172326 2024.05.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10172327 2024.05.18 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10161878 2024.05.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10161872 2024.05.17 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10161880 2024.05.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10161879 2024.05.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10161886 2024.05.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10161867 2024.05.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10161868 2024.05.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10161866 2024.05.16 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10161860 2024.05.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10161861 2024.05.16 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10161857 2024.05.16 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10161852 2024.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10161870 2024.05.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10161863 2024.05.16 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 10161858 2024.05.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10161862 2024.05.16 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10161859 2024.05.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10161855 2024.05.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10161856 2024.05.16 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 10161853 2024.05.16 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10161854 2024.05.16 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10161851 2024.05.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10161850 2024.05.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10161849 2024.05.16 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10161848 2024.05.16 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10161847 2024.05.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10161846 2024.05.16 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10161845 2024.05.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10161881 2024.05.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10161883 2024.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10161885 2024.05.14 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10161875 2024.05.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10161877 2024.05.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10161876 2024.05.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10161873 2024.05.14 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10161884 2024.05.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10161887 2024.05.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10161882 2024.05.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161888 2024.05.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10161874 2024.05.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10161871 2024.05.14 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10161865 2024.05.14 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 10161869 2024.05.14 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10161864 2024.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10161843 2024.05.14 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10161842 2024.05.14 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10161841 2024.05.14 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10161840 2024.05.14 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10161839 2024.05.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10161838 2024.05.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10161837 2024.05.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10161836 2024.05.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10161835 2024.05.14 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10161834 2024.05.14 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10161833 2024.05.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10161832 2024.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10161831 2024.05.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10161844 2024.05.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10161830 2024.05.14 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 10161829 2024.05.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10125981 2024.05.12 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10125985 2024.05.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10125980 2024.05.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10125979 2024.05.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10125983 2024.05.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10125984 2024.05.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10125978 2024.05.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10125976 2024.05.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10125977 2024.05.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10125974 2024.05.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10125975 2024.05.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10125973 2024.05.12 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10125982 2024.05.12 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10125972 2024.05.12 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10125971 2024.05.12 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 10109810 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10109811 2024.05.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10109809 2024.05.11 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10109812 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10109808 2024.05.11 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10109807 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10109804 2024.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10109805 2024.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10109806 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10109802 2024.05.11 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10109803 2024.05.11 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10109801 2024.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10105131 2024.05.11 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10105130 2024.05.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10105129 2024.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10105147 2024.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10105141 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10105138 2024.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10105139 2024.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10105146 2024.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10105145 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10105136 2024.05.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10105137 2024.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10105133 2024.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10105134 2024.05.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10105135 2024.05.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10105132 2024.05.11 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10105143 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10105144 2024.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10105142 2024.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10105140 2024.05.11 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10101844 2024.05.10 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10095712 2024.05.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10095713 2024.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10095710 2024.05.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10095709 2024.05.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10095708 2024.05.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10095711 2024.05.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10095706 2024.05.09 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 10095705 2024.05.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10095704 2024.05.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095703 2024.05.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10095707 2024.05.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10095702 2024.05.09 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 10095700 2024.05.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10095701 2024.05.09 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10095698 2024.05.09 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10095699 2024.05.09 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10095695 2024.05.09 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 10095697 2024.05.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10095696 2024.05.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 10095694 2024.05.09 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10095692 2024.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10095693 2024.05.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10095691 2024.05.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10095690 2024.05.09 PK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10095688 2024.05.09 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10095689 2024.05.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10095687 2024.05.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10095686 2024.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10095685 2024.05.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10095684 2024.05.09 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10095680 2024.05.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10095682 2024.05.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10095683 2024.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10095679 2024.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10095676 2024.05.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10095678 2024.05.09 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10095675 2024.05.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10095677 2024.05.09 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10095672 2024.05.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10095681 2024.05.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10095673 2024.05.09 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10095674 2024.05.09 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 10095671 2024.05.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10087647 2024.05.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10087646 2024.05.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10087645 2024.05.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10087643 2024.05.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10087644 2024.05.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10087640 2024.05.08 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10087641 2024.05.08 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10087642 2024.05.08 PK
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10087637 2024.05.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10087639 2024.05.08 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10087636 2024.05.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10087638 2024.05.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10087635 2024.05.08 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10087634 2024.05.08 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10087633 2024.05.08 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10087631 2024.05.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10087662 2024.05.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10087663 2024.05.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10087660 2024.05.08 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10087658 2024.05.08 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10087656 2024.05.08 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10087657 2024.05.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10087655 2024.05.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10087653 2024.05.08 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10087651 2024.05.08 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10087652 2024.05.08 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10087650 2024.05.08 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10087629 2024.05.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10087628 2024.05.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10087624 2024.05.08 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10087626 2024.05.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10087627 2024.05.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10087625 2024.05.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10087622 2024.05.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10087621 2024.05.08 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10087620 2024.05.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10087623 2024.05.08 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10087619 2024.05.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10087618 2024.05.08 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10087617 2024.05.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10087615 2024.05.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10087614 2024.05.08 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10087616 2024.05.08 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 10083954 2024.05.07 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10083955 2024.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10083956 2024.05.07 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10083951 2024.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10083953 2024.05.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10083950 2024.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 10083952 2024.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 10083949 2024.05.07 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10083947 2024.05.07 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 10083948 2024.05.07 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10083944 2024.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10083946 2024.05.07 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10083945 2024.05.07 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10083942 2024.05.07 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10083943 2024.05.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10083941 2024.05.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10083937 2024.05.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10083936 2024.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10083939 2024.05.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 10083935 2024.05.07 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10083934 2024.05.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10083940 2024.05.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10083933 2024.05.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 10083929 2024.05.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10083931 2024.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10083930 2024.05.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10083938 2024.05.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10083928 2024.05.07 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10083926 2024.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10083932 2024.05.07 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 10083927 2024.05.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10077245 2024.05.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10077244 2024.05.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10077243 2024.05.06 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10077246 2024.05.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10077242 2024.05.06 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10077241 2024.05.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10077240 2024.05.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10077238 2024.05.06 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10077237 2024.05.06 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10077236 2024.05.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10077235 2024.05.06 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 10077234 2024.05.06 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10077239 2024.05.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10077233 2024.05.06 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10077231 2024.05.06 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 10077232 2024.05.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 10077230 2024.05.06 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10077229 2024.05.06 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10077228 2024.05.06 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10077227 2024.05.06 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10069023 2024.05.05 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10069021 2024.05.05 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10069019 2024.05.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10069022 2024.05.05 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10069020 2024.05.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10069018 2024.05.05 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10069017 2024.05.05 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10069015 2024.05.05 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 10069012 2024.05.05 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10069016 2024.05.05 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10069009 2024.05.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10069013 2024.05.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10069014 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10069010 2024.05.05 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10069007 2024.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10069006 2024.05.05 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 10069005 2024.05.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10069008 2024.05.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10069011 2024.05.05 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10069004 2024.05.05 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10069002 2024.05.05 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10069001 2024.05.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10069003 2024.05.05 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10065683 2024.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10065684 2024.05.05 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10065681 2024.05.05 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 10065680 2024.05.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10065682 2024.05.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10065679 2024.05.05 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10065678 2024.05.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10065677 2024.05.05 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10065675 2024.05.05 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10065676 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10065674 2024.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10065672 2024.05.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10065673 2024.05.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10065671 2024.05.05 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10065670 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10065669 2024.05.05 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10065667 2024.05.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10065668 2024.05.05 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10065664 2024.05.05 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10065666 2024.05.05 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10065662 2024.05.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10065665 2024.05.05 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10065663 2024.05.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10065661 2024.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10065659 2024.05.05 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10065660 2024.05.05 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10065658 2024.05.05 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10065656 2024.05.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10065653 2024.05.05 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10065652 2024.05.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10065654 2024.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10065651 2024.05.05 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10065649 2024.05.05 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10065650 2024.05.05 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10065648 2024.05.05 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10065646 2024.05.05 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10065647 2024.05.05 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10065655 2024.05.05 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 10065644 2024.05.05 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10065642 2024.05.05 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10065645 2024.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10065640 2024.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10065641 2024.05.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10065643 2024.05.05 PK
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10055733 2024.05.04 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10055731 2024.05.04 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10055729 2024.05.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10055730 2024.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10055728 2024.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10055727 2024.05.04 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10055724 2024.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10055725 2024.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10055726 2024.05.04 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 10055723 2024.05.04 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10055722 2024.05.04 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10055721 2024.05.04 PK
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10055732 2024.05.04 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10055720 2024.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10055719 2024.05.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 10055717 2024.05.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10055718 2024.05.03 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10055714 2024.05.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10055716 2024.05.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10055713 2024.05.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10055715 2024.05.03 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10040262 2024.05.03 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10040261 2024.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10040259 2024.05.03 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10040260 2024.05.03 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10040258 2024.05.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10040257 2024.05.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10040256 2024.05.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10040255 2024.05.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10040254 2024.05.03 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10040235 2024.05.03 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 10040233 2024.05.03 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10040234 2024.05.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10040236 2024.05.03 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10040232 2024.05.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10040231 2024.05.03 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10040230 2024.05.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10040237 2024.05.03 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10040229 2024.05.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10040228 2024.05.03 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10040227 2024.05.03 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10040226 2024.05.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10040225 2024.05.03 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10040224 2024.05.03 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 10040223 2024.05.03 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10040222 2024.05.03 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 10040252 2024.05.03 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10040253 2024.05.03 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10040250 2024.05.03 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10040251 2024.05.03 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10040248 2024.05.03 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10040249 2024.05.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10040246 2024.05.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10040247 2024.05.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10040245 2024.05.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10040243 2024.05.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10040244 2024.05.03 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10040241 2024.05.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10040242 2024.05.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10040240 2024.05.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10040239 2024.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10040238 2024.05.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10040221 2024.05.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10040220 2024.05.03 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10040217 2024.05.03 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10040219 2024.05.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10040218 2024.05.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10040215 2024.05.03 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10040213 2024.05.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10040212 2024.05.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10040216 2024.05.03 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10040214 2024.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10040209 2024.05.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10040211 2024.05.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10040210 2024.05.03 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 10040206 2024.05.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10040208 2024.05.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10040207 2024.05.03 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10032448 2024.05.02 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10018082 2024.05.01 PK
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 2 10018081 2024.05.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10018085 2024.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10018084 2024.05.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10018080 2024.05.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10018083 2024.05.01 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10018076 2024.05.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10018078 2024.05.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10018077 2024.05.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10018075 2024.05.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10018074 2024.05.01 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10018073 2024.05.01 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10018072 2024.05.01 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10018071 2024.05.01 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10018070 2024.05.01 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10018068 2024.05.01 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10018067 2024.05.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10018069 2024.05.01 PK