DRUŻYNA

Drużyna: Płonka Matyski. Obserwator: Wojciech Łapiński

Liczba gatunków: 220

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 352 2856 82 82 2 9 34 37
2 279 7766 112 91 3 19 33 36
3 399 4089 146 110 0 20 43 47
4 541 4919 187 129 1 18 61 49
5 502 2096 210 130 0 28 55 47
6 215 684 220 108 0 20 48 40
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 10335474 2024.06.15 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10329311 2024.06.13 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10329309 2024.06.13 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10329307 2024.06.13 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10329310 2024.06.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10329308 2024.06.13 PL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10329306 2024.06.13 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328104 2024.06.13 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10328099 2024.06.13 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10328100 2024.06.13 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10328097 2024.06.13 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10328098 2024.06.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10328096 2024.06.13 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10321257 2024.06.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10321256 2024.06.11 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10321254 2024.06.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10321255 2024.06.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10321253 2024.06.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10321252 2024.06.11 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10321251 2024.06.11 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10321250 2024.06.11 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10318376 2024.06.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10318372 2024.06.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10318374 2024.06.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10318373 2024.06.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10318375 2024.06.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10318371 2024.06.10 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10318368 2024.06.10 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10318369 2024.06.10 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10318366 2024.06.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10318367 2024.06.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10318370 2024.06.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10318365 2024.06.10 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10318364 2024.06.10 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10318363 2024.06.10 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10318362 2024.06.10 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10318361 2024.06.10 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10318359 2024.06.10 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10318360 2024.06.10 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 10318357 2024.06.10 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10318358 2024.06.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10318356 2024.06.10 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10318354 2024.06.10 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10318355 2024.06.10 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10318353 2024.06.10 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10318352 2024.06.10 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10318349 2024.06.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10318351 2024.06.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10318348 2024.06.10 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10318347 2024.06.10 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10318350 2024.06.10 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10318346 2024.06.10 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10318156 2024.06.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10318423 2024.06.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10314081 2024.06.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10314065 2024.06.09 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10314066 2024.06.09 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10314042 2024.06.09 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10311874 2024.06.09 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10305275 2024.06.08 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10304939 2024.06.08 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10304938 2024.06.08 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 3 10304856 2024.06.08 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10304828 2024.06.08 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10304827 2024.06.08 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10304826 2024.06.08 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10304823 2024.06.08 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10304824 2024.06.08 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10304767 2024.06.08 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10304768 2024.06.08 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10304760 2024.06.08 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10304761 2024.06.08 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10304759 2024.06.08 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10304758 2024.06.08 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10304757 2024.06.08 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10304749 2024.06.08 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10304748 2024.06.08 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10304747 2024.06.08 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10304170 2024.06.08 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10303919 2024.06.08 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10303918 2024.06.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 36 10303920 2024.06.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10303921 2024.06.08 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10303916 2024.06.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10303917 2024.06.08 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10303399 2024.06.08 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10303398 2024.06.08 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10303396 2024.06.08 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10303397 2024.06.08 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10303393 2024.06.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10303395 2024.06.08 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10303394 2024.06.08 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10303391 2024.06.08 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10303392 2024.06.08 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10303390 2024.06.08 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10303389 2024.06.08 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10303387 2024.06.08 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10303388 2024.06.08 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10302735 2024.06.08 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10302736 2024.06.08 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10302734 2024.06.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10302737 2024.06.08 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10302731 2024.06.08 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10302730 2024.06.08 PL
rzadki uszatka, Asio otus 2 10291860 2024.06.06 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10291823 2024.06.06 PL
rzadki uszatka, Asio otus 2 10291771 2024.06.05 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10288052 2024.06.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10288051 2024.06.05 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10288050 2024.06.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10285891 2024.06.04 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10285890 2024.06.04 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10283443 2024.06.04 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10283442 2024.06.04 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10273019 2024.06.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10272978 2024.06.02 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10271079 2024.06.02 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10271078 2024.06.02 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10271021 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10270958 2024.06.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10270770 2024.06.02 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10270769 2024.06.02 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10270768 2024.06.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10270767 2024.06.02 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10270764 2024.06.02 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10270765 2024.06.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10270762 2024.06.02 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10270763 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10270761 2024.06.02 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10270476 2024.06.02 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10270475 2024.06.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10270474 2024.06.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10270477 2024.06.02 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10270472 2024.06.02 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10270473 2024.06.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10270471 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10270389 2024.06.02 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10270388 2024.06.02 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10270385 2024.06.02 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10270386 2024.06.02 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10270384 2024.06.02 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10270387 2024.06.02 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10270373 2024.06.02 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10270303 2024.06.02 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 24 10270130 2024.06.02 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10269978 2024.06.02 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10269967 2024.06.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 56 10267347 2024.06.01 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10267309 2024.06.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10267164 2024.06.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 10267165 2024.06.01 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10267170 2024.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10267168 2024.06.01 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10267169 2024.06.01 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10267167 2024.06.01 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 10267166 2024.06.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 10265121 2024.06.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10265120 2024.06.01 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10263474 2024.06.01 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10263472 2024.06.01 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10263459 2024.06.01 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10263458 2024.06.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10263375 2024.06.01 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10263053 2024.06.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10263052 2024.06.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10263050 2024.06.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10263051 2024.06.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10263049 2024.06.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10263046 2024.06.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10263045 2024.06.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 10263040 2024.06.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10263037 2024.06.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10263038 2024.06.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 10263036 2024.06.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10263035 2024.06.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10263034 2024.06.01 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10263033 2024.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10263032 2024.06.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10262994 2024.06.01 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10262983 2024.06.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10262966 2024.06.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10262965 2024.06.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10262964 2024.06.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10262963 2024.06.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10262959 2024.06.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10262958 2024.06.01 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10262961 2024.06.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10262960 2024.06.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10262953 2024.06.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10262942 2024.06.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10262941 2024.06.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10262913 2024.06.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10262914 2024.06.01 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10262912 2024.06.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10262901 2024.06.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10262900 2024.06.01 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10262899 2024.06.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10262898 2024.06.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10262897 2024.06.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10262895 2024.06.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10262894 2024.06.01 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10262892 2024.06.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10262893 2024.06.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10262882 2024.06.01 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10262877 2024.06.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10262888 2024.06.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10262889 2024.06.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10262887 2024.06.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10262886 2024.06.01 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10262885 2024.06.01 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 10262884 2024.06.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10262883 2024.06.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10262873 2024.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10262872 2024.06.01 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10262871 2024.06.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10262870 2024.06.01 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10261907 2024.05.31 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10262112 2024.05.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 100 10260444 2024.05.31 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10257154 2024.05.31 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10257002 2024.05.31 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10257004 2024.05.31 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10257003 2024.05.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10257944 2024.05.31 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10257001 2024.05.31 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10256940 2024.05.31 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10256941 2024.05.31 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10256532 2024.05.31 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10256531 2024.05.31 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 10256528 2024.05.31 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10256533 2024.05.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 10256529 2024.05.31 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 10256530 2024.05.31 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 10256527 2024.05.31 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10256301 2024.05.31 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10256176 2024.05.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10256175 2024.05.31 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10256173 2024.05.31 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10256170 2024.05.31 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 10256169 2024.05.31 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10256168 2024.05.31 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10256172 2024.05.31 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 10256171 2024.05.31 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10256166 2024.05.31 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10256167 2024.05.31 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10256165 2024.05.31 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10256164 2024.05.31 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10256161 2024.05.31 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10256163 2024.05.31 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10256160 2024.05.31 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10256162 2024.05.31 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10255521 2024.05.31 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10260338 2024.05.31 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10247047 2024.05.30 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 10247046 2024.05.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10247033 2024.05.30 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10247032 2024.05.30 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10247031 2024.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10246951 2024.05.30 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10246388 2024.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246205 2024.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10246203 2024.05.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10246202 2024.05.30 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10246201 2024.05.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10246199 2024.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246200 2024.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246198 2024.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10246196 2024.05.30 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10246197 2024.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10245701 2024.05.30 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10245623 2024.05.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 10245617 2024.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10245618 2024.05.30 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10245615 2024.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10245616 2024.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10245619 2024.05.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10245614 2024.05.30 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10245613 2024.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10245612 2024.05.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10245611 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10245609 2024.05.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10245610 2024.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10245608 2024.05.30 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10245607 2024.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10245606 2024.05.30 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10245605 2024.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10244941 2024.05.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10244954 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10244953 2024.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10244951 2024.05.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10244950 2024.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10244952 2024.05.30 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10244957 2024.05.30 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10244948 2024.05.30 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10244949 2024.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10244956 2024.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10244947 2024.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10244955 2024.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10244946 2024.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10244945 2024.05.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10244943 2024.05.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10244942 2024.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10244944 2024.05.30 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10240343 2024.05.29 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10240948 2024.05.29 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10231955 2024.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10231943 2024.05.27 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10231944 2024.05.27 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 10231912 2024.05.27 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10231454 2024.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223955 2024.05.26 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10223433 2024.05.26 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10223315 2024.05.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10223238 2024.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10223237 2024.05.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223196 2024.05.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10223195 2024.05.26 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10223194 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10223192 2024.05.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10223193 2024.05.26 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10223191 2024.05.26 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10223190 2024.05.26 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10222378 2024.05.26 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10222377 2024.05.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10222375 2024.05.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10222169 2024.05.26 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10222170 2024.05.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10222171 2024.05.26 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10222168 2024.05.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10222167 2024.05.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10222066 2024.05.26 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10222042 2024.05.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10222040 2024.05.26 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10222041 2024.05.26 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10222039 2024.05.26 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10222037 2024.05.26 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10222034 2024.05.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10222038 2024.05.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10222035 2024.05.26 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10222036 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10222026 2024.05.26 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10222025 2024.05.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10221979 2024.05.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10221978 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10221976 2024.05.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10221977 2024.05.26 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10222376 2024.05.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10215540 2024.05.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10215465 2024.05.25 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10215466 2024.05.25 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 10215331 2024.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10215329 2024.05.25 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10215310 2024.05.25 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10215249 2024.05.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10214993 2024.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10214992 2024.05.25 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10214990 2024.05.25 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10214991 2024.05.25 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10213892 2024.05.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10213814 2024.05.25 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10213789 2024.05.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10213754 2024.05.25 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10213740 2024.05.25 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10213741 2024.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10213739 2024.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10213738 2024.05.25 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10213736 2024.05.25 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10213737 2024.05.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10213321 2024.05.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10213322 2024.05.25 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10212821 2024.05.25 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10212820 2024.05.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10215027 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10152427 2024.05.16 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10152340 2024.05.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10152339 2024.05.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10152187 2024.05.16 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10135726 2024.05.13 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10135725 2024.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10121002 2024.05.12 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10120798 2024.05.12 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10120728 2024.05.12 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10120624 2024.05.12 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10120464 2024.05.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10119998 2024.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10120022 2024.05.12 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10120021 2024.05.12 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10119226 2024.05.12 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10119211 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10119090 2024.05.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10119085 2024.05.12 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 10119084 2024.05.12 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10119070 2024.05.12 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10119069 2024.05.12 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 10119068 2024.05.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10119067 2024.05.12 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10119047 2024.05.12 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10118895 2024.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10118867 2024.05.12 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10118866 2024.05.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10118865 2024.05.12 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10118863 2024.05.12 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10118862 2024.05.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10118524 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10118523 2024.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10118522 2024.05.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10118476 2024.05.12 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10118473 2024.05.12 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10118471 2024.05.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10118472 2024.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10118469 2024.05.12 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10118466 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10118465 2024.05.12 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10117609 2024.05.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10106314 2024.05.11 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10106313 2024.05.11 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10106338 2024.05.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10106332 2024.05.11 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10106321 2024.05.11 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10106322 2024.05.11 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10109694 2024.05.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10106327 2024.05.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10106335 2024.05.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10106336 2024.05.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10106337 2024.05.11 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10106317 2024.05.11 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10106315 2024.05.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10106324 2024.05.11 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10106325 2024.05.11 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10106316 2024.05.11 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10106318 2024.05.11 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10106329 2024.05.11 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10106339 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10106326 2024.05.11 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10106333 2024.05.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10106330 2024.05.11 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10106323 2024.05.11 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10106320 2024.05.11 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10106319 2024.05.11 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10106334 2024.05.11 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10106312 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10106328 2024.05.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10106331 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10097414 2024.05.10 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10097163 2024.05.10 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10095482 2024.05.09 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10095458 2024.05.09 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10085512 2024.05.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10083330 2024.05.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10082898 2024.05.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 10082897 2024.05.07 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10082895 2024.05.07 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 10082896 2024.05.07 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10082404 2024.05.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10082395 2024.05.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10082394 2024.05.07 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10082337 2024.05.07 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10073862 2024.05.06 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10070457 2024.05.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10070446 2024.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 15 10069681 2024.05.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10069562 2024.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10069204 2024.05.05 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10068676 2024.05.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10068543 2024.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10068542 2024.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10068427 2024.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10068409 2024.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10068407 2024.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10068406 2024.05.05 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10068408 2024.05.05 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10068405 2024.05.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10068404 2024.05.05 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10067835 2024.05.05 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10067453 2024.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10067405 2024.05.05 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10067279 2024.05.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10067158 2024.05.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10067032 2024.05.05 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 10067014 2024.05.05 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10066964 2024.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10066900 2024.05.05 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10066518 2024.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10066327 2024.05.05 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10066319 2024.05.05 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10066247 2024.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10066243 2024.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10066150 2024.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10066103 2024.05.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10066083 2024.05.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10066082 2024.05.05 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10066081 2024.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10066076 2024.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10066075 2024.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10066074 2024.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10066077 2024.05.05 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10066073 2024.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 10066072 2024.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10066070 2024.05.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10066071 2024.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10066068 2024.05.05 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 10066054 2024.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10065914 2024.05.05 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10065822 2024.05.05 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10064499 2024.05.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 8 10063675 2024.05.05 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10065913 2024.05.05 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10066110 2024.05.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10066111 2024.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10066109 2024.05.05 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10055704 2024.05.04 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10055129 2024.05.04 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10055069 2024.05.04 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10055068 2024.05.04 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10054629 2024.05.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 10054628 2024.05.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10054321 2024.05.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10054320 2024.05.04 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 10054319 2024.05.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 10054318 2024.05.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10053216 2024.05.04 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10053217 2024.05.04 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10053211 2024.05.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 10053208 2024.05.04 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10053207 2024.05.04 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10053206 2024.05.04 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10053204 2024.05.04 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10053203 2024.05.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10053205 2024.05.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10053202 2024.05.04 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10053201 2024.05.04 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10053164 2024.05.04 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10053040 2024.05.04 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10053039 2024.05.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10052971 2024.05.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10052887 2024.05.04 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10052114 2024.05.04 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10052113 2024.05.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10052029 2024.05.04 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10052027 2024.05.04 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10051531 2024.05.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10050456 2024.05.04 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10050237 2024.05.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10050206 2024.05.04 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10050207 2024.05.04 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10050205 2024.05.04 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10050047 2024.05.04 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10049979 2024.05.04 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10049978 2024.05.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10049980 2024.05.04 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10049975 2024.05.04 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10049900 2024.05.04 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10049465 2024.05.04 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10049270 2024.05.04 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10037003 2024.05.03 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 10037001 2024.05.03 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10036814 2024.05.03 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10036802 2024.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10036765 2024.05.03 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10036703 2024.05.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10036669 2024.05.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10036670 2024.05.03 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10036639 2024.05.03 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10036468 2024.05.03 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 10036428 2024.05.03 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10036427 2024.05.03 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10036426 2024.05.03 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10036424 2024.05.03 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10036425 2024.05.03 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10036423 2024.05.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10036408 2024.05.03 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10036407 2024.05.03 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10036302 2024.05.03 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10036301 2024.05.03 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 10036299 2024.05.03 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10036297 2024.05.03 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10036298 2024.05.03 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10036250 2024.05.03 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10036249 2024.05.03 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10036248 2024.05.03 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10036246 2024.05.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10036244 2024.05.03 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10036245 2024.05.03 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10036243 2024.05.03 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 10036242 2024.05.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10036220 2024.05.03 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10036219 2024.05.03 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10036218 2024.05.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10036115 2024.05.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10036114 2024.05.03 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10036113 2024.05.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10036110 2024.05.03 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10036109 2024.05.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10036108 2024.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10036107 2024.05.03 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10036090 2024.05.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10033570 2024.05.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10033571 2024.05.02 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 10032821 2024.05.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10032822 2024.05.02 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10032781 2024.05.02 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10032595 2024.05.02 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10032075 2024.05.02 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10031982 2024.05.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10031981 2024.05.02 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10031980 2024.05.02 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10031979 2024.05.02 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10031930 2024.05.02 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10031919 2024.05.02 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10031907 2024.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10031896 2024.05.02 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10031887 2024.05.02 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10031883 2024.05.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10031884 2024.05.02 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10031882 2024.05.02 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10031880 2024.05.02 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10031881 2024.05.02 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10031879 2024.05.02 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10031878 2024.05.02 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10030938 2024.05.02 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10030861 2024.05.02 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10030415 2024.05.02 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10029370 2024.05.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10026828 2024.05.02 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 10026829 2024.05.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10026815 2024.05.02 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10026811 2024.05.02 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10026794 2024.05.02 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10026792 2024.05.02 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10026790 2024.05.02 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10026419 2024.05.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10026418 2024.05.02 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10026242 2024.05.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10026232 2024.05.02 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10026233 2024.05.02 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10026217 2024.05.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 10026216 2024.05.02 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10026215 2024.05.02 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10026214 2024.05.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10026065 2024.05.02 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10026060 2024.05.02 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10026058 2024.05.02 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10026059 2024.05.02 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10025919 2024.05.02 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10025879 2024.05.02 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10025877 2024.05.02 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10025839 2024.05.02 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10025825 2024.05.02 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10025824 2024.05.02 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10020488 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10019755 2024.05.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10019743 2024.05.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 10019248 2024.05.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10019115 2024.05.01 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10019114 2024.05.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10019102 2024.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10018957 2024.05.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10018914 2024.05.01 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10018916 2024.05.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10018915 2024.05.01 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10018902 2024.05.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10018900 2024.05.01 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10018899 2024.05.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10018880 2024.05.01 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10018879 2024.05.01 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10018877 2024.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10018876 2024.05.01 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10018875 2024.05.01 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10018878 2024.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10018864 2024.05.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 10018860 2024.05.01 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 10018861 2024.05.01 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10018859 2024.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10018857 2024.05.01 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10018858 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10018856 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 10018855 2024.05.01 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10018482 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10017747 2024.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10017746 2024.05.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10017382 2024.05.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10016970 2024.05.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 10016969 2024.05.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 10016968 2024.05.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10016771 2024.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10016770 2024.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10016596 2024.05.01 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10016481 2024.05.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10016482 2024.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10016402 2024.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10016145 2024.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10016144 2024.05.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10016116 2024.05.01 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10016115 2024.05.01 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 10016098 2024.05.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10016097 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10016096 2024.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10015869 2024.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10015689 2024.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 20 10015688 2024.05.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10015611 2024.05.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10015610 2024.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10015561 2024.05.01 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 10015560 2024.05.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10015412 2024.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10015410 2024.05.01 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10015411 2024.05.01 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10014277 2024.05.01 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10014237 2024.05.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10013787 2024.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10013744 2024.05.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10013743 2024.05.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 10013727 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10013726 2024.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10013725 2024.05.01 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10013724 2024.05.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10013694 2024.05.01 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10013615 2024.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10008452 2024.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10008451 2024.04.30 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10011271 2024.04.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9997972 2024.04.29 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9993654 2024.04.28 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9993127 2024.04.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 9990867 2024.04.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 11 9990864 2024.04.28 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9990863 2024.04.28 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9990861 2024.04.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9990858 2024.04.28 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9990865 2024.04.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9990859 2024.04.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9990860 2024.04.28 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9990862 2024.04.28 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9990857 2024.04.28 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9989690 2024.04.28 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9989682 2024.04.28 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9989683 2024.04.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9989684 2024.04.28 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9989681 2024.04.28 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9988675 2024.04.28 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9979982 2024.04.27 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9979835 2024.04.27 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9979831 2024.04.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9979833 2024.04.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9979834 2024.04.27 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9979832 2024.04.27 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 9979830 2024.04.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9979829 2024.04.27 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9979828 2024.04.27 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9979827 2024.04.27 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 59 9979825 2024.04.27 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 9979826 2024.04.27 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9979814 2024.04.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9979787 2024.04.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9979788 2024.04.27 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9979784 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 58 9979783 2024.04.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9979464 2024.04.27 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9979462 2024.04.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9979463 2024.04.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9979460 2024.04.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9979461 2024.04.27 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9979459 2024.04.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9978324 2024.04.27 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9978273 2024.04.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9978233 2024.04.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9978122 2024.04.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9978106 2024.04.27 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9977293 2024.04.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9977286 2024.04.27 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9977285 2024.04.27 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9977283 2024.04.27 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9977196 2024.04.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9977179 2024.04.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9976813 2024.04.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9976731 2024.04.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 9976659 2024.04.27 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 9976656 2024.04.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9976658 2024.04.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9976655 2024.04.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9976657 2024.04.27 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9976554 2024.04.27 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9976549 2024.04.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9976484 2024.04.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9976348 2024.04.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9976347 2024.04.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9976340 2024.04.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9976341 2024.04.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9976338 2024.04.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9976339 2024.04.27 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9976337 2024.04.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9976336 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 9976113 2024.04.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9976112 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 105 9976111 2024.04.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9974597 2024.04.27 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9974592 2024.04.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9974181 2024.04.27 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9974077 2024.04.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 100 9974075 2024.04.27 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9974068 2024.04.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 9974062 2024.04.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9974024 2024.04.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9973997 2024.04.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9973987 2024.04.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9973937 2024.04.27 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9973913 2024.04.27 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9973911 2024.04.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9973874 2024.04.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9973875 2024.04.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9973872 2024.04.27 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9973871 2024.04.27 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9973865 2024.04.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9973864 2024.04.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9973863 2024.04.27 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9973878 2024.04.27 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9973879 2024.04.27 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9973873 2024.04.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9973880 2024.04.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9973876 2024.04.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 9973877 2024.04.27 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9973560 2024.04.27 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9973533 2024.04.27 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9973532 2024.04.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9973530 2024.04.27 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9973527 2024.04.27 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9973529 2024.04.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9973528 2024.04.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9973525 2024.04.27 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9973524 2024.04.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 9973526 2024.04.27 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9973523 2024.04.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9973531 2024.04.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9973519 2024.04.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9973521 2024.04.27 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9973520 2024.04.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9973522 2024.04.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9973324 2024.04.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9973301 2024.04.27 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9973300 2024.04.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9973221 2024.04.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9973220 2024.04.27 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9973219 2024.04.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9973116 2024.04.27 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9967802 2024.04.26 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9966711 2024.04.26 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9966708 2024.04.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9965139 2024.04.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9965068 2024.04.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9965060 2024.04.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9965048 2024.04.25 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9965013 2024.04.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9965014 2024.04.25 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9964974 2024.04.25 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9964973 2024.04.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 9964964 2024.04.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 9964965 2024.04.25 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9964963 2024.04.25 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9964959 2024.04.25 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 9964960 2024.04.25 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9964961 2024.04.25 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9964798 2024.04.25 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9964796 2024.04.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9964797 2024.04.25 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9964770 2024.04.25 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9964771 2024.04.25 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9964750 2024.04.25 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9964690 2024.04.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9964688 2024.04.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9964689 2024.04.25 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9964687 2024.04.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9964686 2024.04.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9964685 2024.04.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9964682 2024.04.25 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9964684 2024.04.25 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9964681 2024.04.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9964683 2024.04.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9964679 2024.04.25 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9964533 2024.04.25 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9964273 2024.04.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9964272 2024.04.25 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9964271 2024.04.25 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9963665 2024.04.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9963656 2024.04.25 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9963652 2024.04.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9963654 2024.04.25 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9963655 2024.04.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 9963651 2024.04.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9963653 2024.04.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9963650 2024.04.25 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9963649 2024.04.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9962445 2024.04.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9962444 2024.04.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9962442 2024.04.25 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9961927 2024.04.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9961926 2024.04.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 9953132 2024.04.23 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9953131 2024.04.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9953129 2024.04.23 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9953127 2024.04.23 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9953128 2024.04.23 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9953126 2024.04.23 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9953125 2024.04.23 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9953123 2024.04.23 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9953124 2024.04.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9954163 2024.04.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9953130 2024.04.23 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9953133 2024.04.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9953134 2024.04.23 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9949026 2024.04.22 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9949006 2024.04.22 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9949005 2024.04.22 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9949003 2024.04.22 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9949000 2024.04.22 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9949001 2024.04.22 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9949002 2024.04.22 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9941906 2024.04.21 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 9941879 2024.04.21 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9941581 2024.04.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9941582 2024.04.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9941576 2024.04.21 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9940861 2024.04.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9940853 2024.04.21 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9940718