DRUŻYNA

Drużyna: Babcia Magda. Obserwator: Magdalena Traciłowska

Liczba gatunków: 209

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 766 13618 90 90 1 12 39 38
2 461 7733 104 75 0 9 29 37
3 806 8742 127 100 0 12 41 47
4 969 3692 173 130 0 20 62 48
5 802 2332 205 141 1 33 61 46
6 268 459 209 105 0 16 46 43
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10333119 2024.06.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10329787 2024.06.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10329771 2024.06.13 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10329772 2024.06.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10329778 2024.06.13 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10329785 2024.06.13 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10329777 2024.06.13 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10329783 2024.06.13 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10329775 2024.06.13 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10329786 2024.06.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10329762 2024.06.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10329763 2024.06.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10329768 2024.06.13 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10329757 2024.06.13 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 10329752 2024.06.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10329779 2024.06.13 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10329761 2024.06.13 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10329770 2024.06.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10329769 2024.06.13 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10329753 2024.06.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10329760 2024.06.13 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10329754 2024.06.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10329755 2024.06.13 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10329756 2024.06.13 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10329784 2024.06.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10329764 2024.06.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10329765 2024.06.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10329759 2024.06.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329776 2024.06.13 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10329767 2024.06.13 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10329781 2024.06.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10329780 2024.06.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10329773 2024.06.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10329782 2024.06.13 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10329774 2024.06.13 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10329766 2024.06.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10329758 2024.06.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10325993 2024.06.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10325978 2024.06.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10325998 2024.06.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10325992 2024.06.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10325990 2024.06.12 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 10325991 2024.06.12 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10325997 2024.06.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10325977 2024.06.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 10326027 2024.06.12 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10325994 2024.06.12 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10325982 2024.06.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10325981 2024.06.12 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10325980 2024.06.12 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10325979 2024.06.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10325983 2024.06.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10326001 2024.06.12 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10326020 2024.06.12 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10326024 2024.06.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10326023 2024.06.12 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10325986 2024.06.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10326002 2024.06.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10326021 2024.06.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10326000 2024.06.12 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10326022 2024.06.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10325987 2024.06.12 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10326029 2024.06.12 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10325996 2024.06.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 4 10326014 2024.06.12 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10325995 2024.06.12 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10325989 2024.06.12 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10326015 2024.06.12 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10326018 2024.06.12 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10326017 2024.06.12 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10326016 2024.06.12 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10326025 2024.06.12 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10325985 2024.06.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10325984 2024.06.12 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10326028 2024.06.12 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10326026 2024.06.12 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10326019 2024.06.12 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325976 2024.06.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10325988 2024.06.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10325999 2024.06.12 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10309610 2024.06.08 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10309613 2024.06.08 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10309614 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10309612 2024.06.08 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10309598 2024.06.08 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10309599 2024.06.08 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10309595 2024.06.08 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10309594 2024.06.08 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10309611 2024.06.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10309596 2024.06.08 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10309597 2024.06.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10309593 2024.06.08 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10309609 2024.06.08 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10309575 2024.06.08 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10309579 2024.06.08 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10309583 2024.06.08 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10309587 2024.06.08 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10309572 2024.06.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10309569 2024.06.08 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 10309571 2024.06.08 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10309578 2024.06.08 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 10309577 2024.06.08 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10309588 2024.06.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10309586 2024.06.08 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10309570 2024.06.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10309589 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10309584 2024.06.08 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10309581 2024.06.08 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10309582 2024.06.08 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10309585 2024.06.08 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10309573 2024.06.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10309574 2024.06.08 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10309591 2024.06.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10309576 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10309592 2024.06.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10309590 2024.06.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10309580 2024.06.08 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10309697 2024.06.08 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 10309685 2024.06.08 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10309682 2024.06.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10309696 2024.06.08 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10309689 2024.06.08 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10309705 2024.06.08 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10309690 2024.06.08 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10309691 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10309704 2024.06.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10309680 2024.06.08 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10309700 2024.06.08 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10309686 2024.06.08 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10309684 2024.06.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10309688 2024.06.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10309702 2024.06.08 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10309699 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10309708 2024.06.08 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10309692 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10309693 2024.06.08 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10309703 2024.06.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10309683 2024.06.08 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10309695 2024.06.08 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10309681 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10309698 2024.06.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10309735 2024.06.08 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10309737 2024.06.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10309734 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10309763 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309761 2024.06.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10309717 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10309762 2024.06.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10309751 2024.06.08 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10309710 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10309744 2024.06.08 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10309711 2024.06.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10309712 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10309713 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10309754 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309743 2024.06.08 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10309741 2024.06.08 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10309709 2024.06.08 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10309752 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10309742 2024.06.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10309740 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10309738 2024.06.08 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10309716 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10309739 2024.06.08 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10309643 2024.06.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10309637 2024.06.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10309635 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10309644 2024.06.08 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10309645 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10309639 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309638 2024.06.08 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10309634 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10309632 2024.06.08 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10309631 2024.06.08 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10309636 2024.06.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10309633 2024.06.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10309642 2024.06.08 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10309641 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10309615 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10309619 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10309620 2024.06.08 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10309618 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10309617 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10309621 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10309622 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10309623 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10309630 2024.06.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10309628 2024.06.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10309629 2024.06.08 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10309758 2024.06.08 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10309756 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309757 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10309714 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10309760 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10309759 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10309715 2024.06.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10309725 2024.06.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10309718 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10309721 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10309719 2024.06.08 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10309733 2024.06.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10309722 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10309730 2024.06.08 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10309724 2024.06.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10309720 2024.06.08 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10309728 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10309726 2024.06.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10309729 2024.06.08 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10309732 2024.06.08 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10309673 2024.06.08 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 10309678 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10309671 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10309675 2024.06.08 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10309670 2024.06.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10309677 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10309679 2024.06.08 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10309672 2024.06.08 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10309674 2024.06.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10309669 2024.06.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10309668 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10309664 2024.06.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10309651 2024.06.08 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10309654 2024.06.08 LB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 6 10309650 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10309653 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10309655 2024.06.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10309657 2024.06.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10309663 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309658 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10309652 2024.06.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10309660 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309662 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10309665 2024.06.08 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10309666 2024.06.08 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10309667 2024.06.08 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10309659 2024.06.08 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10309661 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10309647 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10309649 2024.06.08 LB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10309648 2024.06.08 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10267690 2024.06.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10267687 2024.06.01 LB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 10267611 2024.06.01 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10267693 2024.06.01 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10267689 2024.06.01 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10267688 2024.06.01 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10267703 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10267706 2024.06.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10267707 2024.06.01 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10267702 2024.06.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10267701 2024.06.01 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10267692 2024.06.01 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10267705 2024.06.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10267694 2024.06.01 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10267697 2024.06.01 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10267699 2024.06.01 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10267715 2024.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10267696 2024.06.01 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10267698 2024.06.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10267711 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10267710 2024.06.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10267708 2024.06.01 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10267691 2024.06.01 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10267704 2024.06.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10267700 2024.06.01 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10267695 2024.06.01 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10267713 2024.06.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10267709 2024.06.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 10255577 2024.05.30 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10255486 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10255487 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10255488 2024.05.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10255478 2024.05.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10255479 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10255481 2024.05.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10255505 2024.05.30 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10255507 2024.05.30 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10255506 2024.05.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10255498 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10255504 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10255503 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10255508 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10255497 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10255500 2024.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10255499 2024.05.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10255502 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10255501 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10255496 2024.05.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10255495 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10255490 2024.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10255493 2024.05.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10255492 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10255494 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10255491 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10255619 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10255628 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10255625 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10255620 2024.05.30 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255636 2024.05.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10255621 2024.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10255627 2024.05.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10255633 2024.05.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10255632 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10255631 2024.05.30 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10255387 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10255383 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10255378 2024.05.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10255385 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10255374 2024.05.30 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10255370 2024.05.30 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10255371 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10255369 2024.05.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10255379 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10255380 2024.05.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10255377 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10255375 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10255382 2024.05.30 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10255367 2024.05.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10255373 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10255384 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10255635 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10255626 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10255622 2024.05.30 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10255629 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10255447 2024.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10255462 2024.05.30 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10255424 2024.05.30 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10255404 2024.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10255448 2024.05.30 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10255449 2024.05.30 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 10255422 2024.05.30 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10255421 2024.05.30 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10255410 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10255455 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10255394 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10255431 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10255461 2024.05.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10255459 2024.05.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10255439 2024.05.30 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10255437 2024.05.30 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 10255391 2024.05.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10255436 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10255434 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10255457 2024.05.30 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10255458 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10255390 2024.05.30 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10255392 2024.05.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 10255393 2024.05.30 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10255441 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10255440 2024.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10255460 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 10255430 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10255438 2024.05.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10255389 2024.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10255388 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10255433 2024.05.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10255469 2024.05.30 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10255454 2024.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10255396 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10255452 2024.05.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10255409 2024.05.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10255408 2024.05.30 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10255399 2024.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10255451 2024.05.30 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10255427 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10255426 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10255407 2024.05.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10255398 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10255401 2024.05.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10255453 2024.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10255428 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10255420 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10255425 2024.05.30 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10255403 2024.05.30 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10255400 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10255429 2024.05.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 10255423 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10255466 2024.05.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10255465 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10255405 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10255445 2024.05.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10255442 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10255443 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10255467 2024.05.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10255470 2024.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10255464 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10255475 2024.05.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10255474 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10255473 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10255471 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10255446 2024.05.30 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10255550 2024.05.30 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10255562 2024.05.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10255561 2024.05.30 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10255516 2024.05.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10255520 2024.05.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10255563 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10255514 2024.05.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10255509 2024.05.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10255511 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10255518 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10255512 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10255513 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10255517 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10255519 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10255557 2024.05.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10255560 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10255527 2024.05.30 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10255534 2024.05.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10255531 2024.05.30 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10255532 2024.05.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10255529 2024.05.30 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10255559 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10255535 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10255528 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10255522 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10255525 2024.05.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10255524 2024.05.30 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10255558 2024.05.30 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10255549 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10255564 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10255566 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10255565 2024.05.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10255568 2024.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10255556 2024.05.30 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10255551 2024.05.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10255541 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10255590 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10255614 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10255615 2024.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10255576 2024.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10255570 2024.05.30 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10255569 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10255592 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10255591 2024.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10255616 2024.05.30 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10255571 2024.05.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10255545 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10255553 2024.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10255542 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10255554 2024.05.30 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10255555 2024.05.30 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10255546 2024.05.30 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10255547 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10255543 2024.05.30 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10255548 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10255537 2024.05.30 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10255544 2024.05.30 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10209832 2024.05.24 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10195743 2024.05.21 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10195742 2024.05.21 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10196014 2024.05.21 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 10196007 2024.05.21 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10195739 2024.05.21 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10196008 2024.05.21 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10195738 2024.05.21 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10195737 2024.05.21 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10195750 2024.05.21 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10195767 2024.05.21 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10195784 2024.05.21 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10195757 2024.05.21 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 10196001 2024.05.21 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10195752 2024.05.21 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10195999 2024.05.21 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10195749 2024.05.21 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10196013 2024.05.21 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10196003 2024.05.21 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10196004 2024.05.21 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10196000 2024.05.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10195780 2024.05.21 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10196006 2024.05.21 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10196005 2024.05.21 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10195775 2024.05.21 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10195776 2024.05.21 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10195740 2024.05.21 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10195741 2024.05.21 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10196002 2024.05.21 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10195754 2024.05.21 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10196009 2024.05.21 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10195744 2024.05.21 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10195762 2024.05.21 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10195745 2024.05.21 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10195746 2024.05.21 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10195768 2024.05.21 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10195782 2024.05.21 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10196015 2024.05.21 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10195770 2024.05.21 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10195778 2024.05.21 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10195769 2024.05.21 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10195783 2024.05.21 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10195753 2024.05.21 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10195756 2024.05.21 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10196010 2024.05.21 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10195772 2024.05.21 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10195777 2024.05.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10195748 2024.05.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10195773 2024.05.21 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10195774 2024.05.21 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10195747 2024.05.21 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10195785 2024.05.21 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10195759 2024.05.21 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10196011 2024.05.21 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10195758 2024.05.21 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10195751 2024.05.21 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10195763 2024.05.21 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10195771 2024.05.21 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10195765 2024.05.21 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10195781 2024.05.21 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10195764 2024.05.21 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10196012 2024.05.21 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10195787 2024.05.21 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10195761 2024.05.21 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10195766 2024.05.21 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10195779 2024.05.21 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10195755 2024.05.21 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10195760 2024.05.21 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10188103 2024.05.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10188102 2024.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10188115 2024.05.20 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10188117 2024.05.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10188118 2024.05.20 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10188128 2024.05.20 LB
pospolity łyska, Fulica atra 6 10188114 2024.05.20 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10188119 2024.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10188120 2024.05.20 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10188125 2024.05.20 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 10202657 2024.05.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10188111 2024.05.20 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10188113 2024.05.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10188122 2024.05.20 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10188116 2024.05.20 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10188130 2024.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10188104 2024.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10188105 2024.05.20 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10188107 2024.05.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10188108 2024.05.20 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10188112 2024.05.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10188121 2024.05.20 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10188129 2024.05.20 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10188110 2024.05.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10188109 2024.05.20 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10188106 2024.05.20 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10185471 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10185472 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10185481 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10185479 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10185480 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10185486 2024.05.19 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10185487 2024.05.19 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10185483 2024.05.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10185482 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185485 2024.05.19 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10185484 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10185478 2024.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10185476 2024.05.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10185477 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10185473 2024.05.19 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10185475 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10185474 2024.05.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10164063 2024.05.17 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10164099 2024.05.17 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10164074 2024.05.17 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 10164075 2024.05.17 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10164096 2024.05.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10164102 2024.05.17 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10164069 2024.05.17 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 10164098 2024.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10164097 2024.05.17 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10164077 2024.05.17 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10164094 2024.05.17 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10164084 2024.05.17 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10164109 2024.05.17 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10164105 2024.05.17 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10164079 2024.05.17 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10164083 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10164106 2024.05.17 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10164108 2024.05.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10164082 2024.05.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10164081 2024.05.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10164080 2024.05.17 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10164073 2024.05.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10164058 2024.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10164104 2024.05.17 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10164086 2024.05.17 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10164061 2024.05.17 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10164059 2024.05.17 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10164093 2024.05.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10164103 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10164087 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10164065 2024.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 10164057 2024.05.17 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10164088 2024.05.17 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10164066 2024.05.17 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10164068 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10164071 2024.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10164101 2024.05.17 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10164095 2024.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10164100 2024.05.17 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 10164085 2024.05.17 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 10164076 2024.05.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10164050 2024.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 9 10164052 2024.05.17 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10164049 2024.05.17 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10164055 2024.05.17 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10164053 2024.05.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10164115 2024.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 10164047 2024.05.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10164113 2024.05.17 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10164107 2024.05.17 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10164112 2024.05.17 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10164114 2024.05.17 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10164111 2024.05.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10164110 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10164147 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10164148 2024.05.17 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10164142 2024.05.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10164134 2024.05.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10164133 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10164137 2024.05.17 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10164140 2024.05.17 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10164135 2024.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10164141 2024.05.17 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10164138 2024.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10164152 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10164136 2024.05.17 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10164128 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10164124 2024.05.17 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10164125 2024.05.17 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10164122 2024.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10164123 2024.05.17 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10164132 2024.05.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10164121 2024.05.17 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10164129 2024.05.17 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164127 2024.05.17 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10164130 2024.05.17 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10164150 2024.05.17 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10164151 2024.05.17 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10164153 2024.05.17 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10164155 2024.05.17 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10164145 2024.05.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10164143 2024.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10164154 2024.05.17 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10164146 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10164144 2024.05.17 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10164156 2024.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10164149 2024.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10164119 2024.05.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10164117 2024.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10164118 2024.05.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10164116 2024.05.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10164245 2024.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10164244 2024.05.17 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10164249 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10164248 2024.05.17 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10164255 2024.05.17 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10164259 2024.05.17 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10164257 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10164254 2024.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10164250 2024.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10164258 2024.05.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10164246 2024.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10164251 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10164256 2024.05.17 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10164247 2024.05.17 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 10164253 2024.05.17 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10164252 2024.05.17 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10164264 2024.05.17 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10164159 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10145845 2024.05.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10145844 2024.05.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10145861 2024.05.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10145860 2024.05.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10145858 2024.05.14 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10145847 2024.05.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10145853 2024.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10145831 2024.05.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10145863 2024.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10146368 2024.05.14 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10145859 2024.05.14 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10146367 2024.05.14 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10145854 2024.05.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10145862 2024.05.14 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10145855 2024.05.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10145856 2024.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10145840 2024.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10146366 2024.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10145846 2024.05.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10145852 2024.05.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10145826 2024.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10145827 2024.05.14 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10145828 2024.05.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 10145834 2024.05.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10145843 2024.05.14 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10145838 2024.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10145837 2024.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 10145835 2024.05.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10145836 2024.05.14 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10145841 2024.05.14 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10146160 2024.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10145849 2024.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10145848 2024.05.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10145851 2024.05.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10145850 2024.05.14 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10146163 2024.05.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10145839 2024.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10145830 2024.05.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10145829 2024.05.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10145832 2024.05.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10145857 2024.05.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10145833 2024.05.14 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10145842 2024.05.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10134446 2024.05.13 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10134451 2024.05.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10134447 2024.05.13 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10134444 2024.05.13 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10134442 2024.05.13 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10134443 2024.05.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10134464 2024.05.13 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10134445 2024.05.13 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10134465 2024.05.13 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10134467 2024.05.13 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10134454 2024.05.13 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 10134453 2024.05.13 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10134455 2024.05.13 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10134452 2024.05.13 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10134450 2024.05.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10134449 2024.05.13 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10134448 2024.05.13 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10134466 2024.05.13 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10134461 2024.05.13 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10134457 2024.05.13 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10134456 2024.05.13 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10134458 2024.05.13 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10134462 2024.05.13 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10134459 2024.05.13 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10134463 2024.05.13 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10134480 2024.05.13 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10134460 2024.05.13 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10117437 2024.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10117168 2024.05.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10117166 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10117181 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10117172 2024.05.11 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10117398 2024.05.11 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10117446 2024.05.11 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10117443 2024.05.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10117441 2024.05.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10117394 2024.05.11 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10117396 2024.05.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10117101 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10117079 2024.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10117077 2024.05.11 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10117083 2024.05.11 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10117074 2024.05.11 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10117092 2024.05.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10117073 2024.05.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10117093 2024.05.11 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10117080 2024.05.11 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10117082 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10117076 2024.05.11 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10117091 2024.05.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10117084 2024.05.11 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10117086 2024.05.11 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10117095 2024.05.11 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10117070 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10117068 2024.05.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10117067 2024.05.11 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10117097 2024.05.11 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10117071 2024.05.11 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10117099 2024.05.11 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10117098 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10117087 2024.05.11 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10117133 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10117412 2024.05.11 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10117393 2024.05.11 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10117385 2024.05.11 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10117387 2024.05.11 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10117391 2024.05.11 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10117389 2024.05.11 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10117414 2024.05.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10117176 2024.05.11 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10117435 2024.05.11 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10117449 2024.05.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10117450 2024.05.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10117169 2024.05.11 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10117170 2024.05.11 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10117453 2024.05.11 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10117177 2024.05.11 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10117179 2024.05.11 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10117178 2024.05.11 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10117174 2024.05.11 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10117161 2024.05.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10117162 2024.05.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10117157 2024.05.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10117158 2024.05.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10117433 2024.05.11 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10117160 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10117163 2024.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10117165 2024.05.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10117447 2024.05.11 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10117440 2024.05.11 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10117422 2024.05.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10117417 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10117415 2024.05.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10117425 2024.05.11 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10117420 2024.05.11 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10117399 2024.05.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10117384 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10117382 2024.05.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10117411 2024.05.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10117380 2024.05.11 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10117310 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10117226 2024.05.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10117407 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10117372 2024.05.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10117409 2024.05.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10117406 2024.05.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10117403 2024.05.11 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10117402 2024.05.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10117263 2024.05.11 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10117405 2024.05.11 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10117147 2024.05.11 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10117155 2024.05.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10117145 2024.05.11 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10117182 2024.05.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10117154 2024.05.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10117148 2024.05.11 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10117151 2024.05.11 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10117150 2024.05.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10117144 2024.05.11 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10117184 2024.05.11 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10117185 2024.05.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10117191 2024.05.11 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10117430 2024.05.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10117171 2024.05.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10117188 2024.05.11 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10117190 2024.05.11 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10117189 2024.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10117186 2024.05.11 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10117426 2024.05.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10117193 2024.05.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10117427 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10117192 2024.05.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10117431 2024.05.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10117455 2024.05.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10117135 2024.05.11 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10117465 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10117461 2024.05.11 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10117460 2024.05.11 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10117466 2024.05.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10117462 2024.05.11 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10117463 2024.05.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10117456 2024.05.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10117458 2024.05.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10117464 2024.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10117457 2024.05.11 LB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10117459 2024.05.11 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10100203 2024.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10100155 2024.05.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10100158 2024.05.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10100153 2024.05.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10100204 2024.05.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10100154 2024.05.09 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10100157 2024.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10100152 2024.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10100150 2024.05.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10100156 2024.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10100151 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10100143 2024.05.09 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10100144 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10100145 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10100147 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10100146 2024.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10100149 2024.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10100148 2024.05.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10082362 2024.05.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10082361 2024.05.07 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10082360 2024.05.07 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10082357 2024.05.07 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10082359 2024.05.07 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10082358 2024.05.07 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10082353 2024.05.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10082354 2024.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10082356 2024.05.07 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10082355 2024.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10082363 2024.05.07 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10082365 2024.05.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10082364 2024.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10082392 2024.05.07 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10082393 2024.05.07 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10082384 2024.05.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10082367 2024.05.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10082372 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10082391 2024.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10082369 2024.05.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10082368 2024.05.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10082366 2024.05.07 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10082371 2024.05.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10082370 2024.05.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10074274 2024.05.06 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10074275 2024.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10074279 2024.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10074273 2024.05.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10074291 2024.05.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10074290 2024.05.06 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10074271 2024.05.06 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10074272 2024.05.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10074276 2024.05.06 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10074288 2024.05.06 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10074287 2024.05.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10074289 2024.05.06 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10074286 2024.05.06 LB