DRUŻYNA

Drużyna: Lewandowski Piotr . Obserwator: Piotr Lewandowski

Liczba gatunków: 156

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 480 3753 77 77 0 5 31 41
2 273 1604 87 70 0 5 31 34
3 330 1190 113 89 0 10 40 39
4 141 223 131 52 0 8 34 10
5 151 184 152 48 0 9 31 8
6 37 53 156 20 0 6 11 3
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10329867 2024.06.13 LS
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10329863 2024.06.13 LS
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10329866 2024.06.13 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10329864 2024.06.13 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10329862 2024.06.13 LS
rzadki uszatka, Asio otus 1 10329860 2024.06.13 LS
rzadki uszatka, Asio otus 2 10329859 2024.06.13 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10329861 2024.06.12 LS
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10329858 2024.06.12 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10329857 2024.06.11 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10329856 2024.06.11 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10329855 2024.06.11 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10329854 2024.06.11 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10318503 2024.06.10 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10318506 2024.06.10 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10318502 2024.06.10 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10318501 2024.06.10 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10318504 2024.06.10 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 10318505 2024.06.09 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10309284 2024.06.04 LS
rzadki uszatka, Asio otus 3 10281926 2024.06.04 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10282001 2024.06.02 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10281998 2024.06.02 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10281997 2024.06.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10281999 2024.06.02 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10281994 2024.06.02 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10281995 2024.06.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10281996 2024.06.02 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10282000 2024.06.02 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10281993 2024.06.02 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10281992 2024.06.02 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10281991 2024.06.02 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10281990 2024.06.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10281987 2024.06.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10281989 2024.06.02 LS
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10281986 2024.06.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 10281988 2024.06.02 LS
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10249550 2024.05.30 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10249549 2024.05.30 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10249545 2024.05.30 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10249544 2024.05.30 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10249547 2024.05.30 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10249546 2024.05.30 LS
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10249543 2024.05.30 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249548 2024.05.30 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10249542 2024.05.30 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10249540 2024.05.30 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10249541 2024.05.30 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10249539 2024.05.30 LS
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10249538 2024.05.30 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10249536 2024.05.30 LS
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10249537 2024.05.30 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249535 2024.05.30 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10249534 2024.05.30 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10249532 2024.05.30 LS
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10249531 2024.05.30 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10249533 2024.05.29 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10249530 2024.05.29 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10249529 2024.05.29 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10249528 2024.05.29 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10249527 2024.05.29 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10236146 2024.05.28 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10236147 2024.05.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10236145 2024.05.28 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10236144 2024.05.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10236143 2024.05.28 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10236142 2024.05.28 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10236140 2024.05.28 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10236141 2024.05.28 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10236138 2024.05.28 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10236139 2024.05.26 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10236136 2024.05.26 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10236137 2024.05.26 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10209515 2024.05.24 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10209514 2024.05.24 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10209512 2024.05.23 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10209511 2024.05.20 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10182535 2024.05.19 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10182534 2024.05.19 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10182533 2024.05.19 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10182532 2024.05.19 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10182531 2024.05.19 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10182529 2024.05.19 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10182530 2024.05.19 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10182528 2024.05.19 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10182527 2024.05.19 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10179287 2024.05.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10179286 2024.05.19 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10179284 2024.05.19 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10179285 2024.05.19 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10179288 2024.05.19 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10179283 2024.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10179282 2024.05.19 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10179280 2024.05.19 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10179279 2024.05.19 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10179278 2024.05.19 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10179277 2024.05.19 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10179276 2024.05.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10179275 2024.05.19 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10169827 2024.05.18 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10169825 2024.05.18 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10169826 2024.05.18 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10166067 2024.05.18 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10166065 2024.05.18 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10166064 2024.05.18 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10166066 2024.05.18 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10166063 2024.05.18 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10166062 2024.05.18 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10166060 2024.05.18 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10166059 2024.05.18 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10166058 2024.05.18 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10166057 2024.05.18 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10166056 2024.05.18 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10166061 2024.05.18 LS
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10166055 2024.05.18 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10163403 2024.05.17 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10163400 2024.05.17 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10163402 2024.05.17 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 10163401 2024.05.17 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10163398 2024.05.17 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10163399 2024.05.17 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10163397 2024.05.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10163396 2024.05.17 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10163393 2024.05.17 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10163395 2024.05.17 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10163394 2024.05.17 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10163392 2024.05.17 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10163391 2024.05.17 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10163390 2024.05.17 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10163388 2024.05.17 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10163386 2024.05.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10163389 2024.05.17 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10163385 2024.05.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10163387 2024.05.17 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10163384 2024.05.17 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10163381 2024.05.17 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10163383 2024.05.17 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10163380 2024.05.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10163382 2024.05.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10152709 2024.05.16 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10152710 2024.05.16 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10129501 2024.05.12 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10129515 2024.05.12 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10129521 2024.05.12 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10129496 2024.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10129514 2024.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10129495 2024.05.12 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10129493 2024.05.12 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10081053 2024.05.07 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10081052 2024.05.07 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10081051 2024.05.07 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10080877 2024.05.07 LS
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10080874 2024.05.07 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10080873 2024.05.07 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10080876 2024.05.07 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10080872 2024.05.07 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10080871 2024.05.07 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10080875 2024.05.07 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10080870 2024.05.07 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10080869 2024.05.07 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10080868 2024.05.07 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10079777 2024.05.07 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10079776 2024.05.07 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10079774 2024.05.07 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10079775 2024.05.07 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10076402 2024.05.06 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10076403 2024.05.06 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10076405 2024.05.06 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 10076404 2024.05.06 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10076401 2024.05.06 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10076398 2024.05.06 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10076399 2024.05.06 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10076400 2024.05.06 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10076397 2024.05.06 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10076395 2024.05.06 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10076393 2024.05.06 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10076396 2024.05.06 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10076394 2024.05.06 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10039373 2024.05.03 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10039371 2024.05.03 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10039370 2024.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10039372 2024.05.03 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10039369 2024.05.03 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10039368 2024.05.03 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10039367 2024.05.03 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10039366 2024.05.03 LS
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10026865 2024.05.01 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10016276 2024.05.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10008882 2024.04.30 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10008881 2024.04.29 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10008880 2024.04.29 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10008879 2024.04.29 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9995283 2024.04.28 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9995282 2024.04.28 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9995284 2024.04.28 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9995281 2024.04.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9970547 2024.04.26 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9970546 2024.04.26 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9970545 2024.04.26 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9970544 2024.04.23 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9920210 2024.04.16 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9920211 2024.04.16 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 9920209 2024.04.16 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9920208 2024.04.16 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9916775 2024.04.16 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9913149 2024.04.15 LS
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9913148 2024.04.15 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9913146 2024.04.15 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9913144 2024.04.15 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9913147 2024.04.15 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9913145 2024.04.15 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9908244 2024.04.14 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9908245 2024.04.14 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9908243 2024.04.14 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9908246 2024.04.14 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9906475 2024.04.14 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9906477 2024.04.14 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 9906476 2024.04.14 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9906474 2024.04.14 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9906471 2024.04.14 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9906472 2024.04.14 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9906470 2024.04.14 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9906473 2024.04.14 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9906469 2024.04.14 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9906467 2024.04.14 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9906468 2024.04.14 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9906466 2024.04.14 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9906464 2024.04.14 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9906465 2024.04.14 LS
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9880270 2024.04.11 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9880269 2024.04.11 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9880267 2024.04.11 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9880268 2024.04.11 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9880271 2024.04.11 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9880265 2024.04.11 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 9880266 2024.04.11 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9880264 2024.04.11 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9880261 2024.04.11 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9880263 2024.04.11 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 19 9880262 2024.04.10 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9876651 2024.04.10 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9876558 2024.04.10 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9876557 2024.04.10 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9876554 2024.04.10 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9876556 2024.04.10 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9876553 2024.04.10 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9876555 2024.04.10 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9876552 2024.04.10 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9876551 2024.04.10 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 9876550 2024.04.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 9874676 2024.04.10 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9874674 2024.04.10 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9874673 2024.04.10 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9874672 2024.04.10 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9874671 2024.04.10 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9874668 2024.04.10 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9874670 2024.04.10 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9874675 2024.04.10 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9874666 2024.04.10 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9874667 2024.04.10 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9874664 2024.04.10 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9874665 2024.04.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9865375 2024.04.09 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9861164 2024.04.08 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9861165 2024.04.07 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9861163 2024.04.07 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9842146 2024.04.06 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9842145 2024.04.06 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9842143 2024.04.06 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9842144 2024.04.06 LS
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9842147 2024.04.06 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9842142 2024.04.06 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9831162 2024.04.05 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9830065 2024.04.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9831161 2024.04.05 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9831160 2024.04.05 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9830064 2024.04.05 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9830063 2024.04.05 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9830061 2024.04.05 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9830062 2024.04.05 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9830060 2024.04.05 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9830059 2024.04.05 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 9830058 2024.04.05 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9830057 2024.04.05 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9830056 2024.04.05 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9830055 2024.04.05 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9830054 2024.04.05 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9811369 2024.04.02 LS
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9811368 2024.04.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9811370 2024.04.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9811366 2024.04.02 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9811365 2024.04.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9811367 2024.04.02 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9804942 2024.04.01 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9804941 2024.04.01 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9804939 2024.04.01
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9804938 2024.04.01 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9804937 2024.04.01 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9804936 2024.04.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9804935 2024.04.01 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9804934 2024.04.01 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9802150 2024.04.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9802141 2024.04.01 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9802136 2024.04.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9802148 2024.04.01 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9802128 2024.04.01 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9802126 2024.04.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9802135 2024.04.01 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9802123 2024.04.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9802125 2024.04.01 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9802133 2024.04.01 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9802121 2024.04.01 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9802124 2024.04.01 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9802146 2024.04.01 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9802144 2024.04.01 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9802142 2024.04.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9802140 2024.04.01 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9802147 2024.04.01 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9802149 2024.04.01 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9802143 2024.04.01 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9802139 2024.04.01 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9802145 2024.04.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9802137 2024.04.01 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9802131 2024.04.01 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9802132 2024.04.01 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9802138 2024.04.01 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9802130 2024.04.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9802129 2024.04.01 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9802134 2024.04.01 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9795644 2024.03.31 LS
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9795643 2024.03.31 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9795660 2024.03.31 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9795658 2024.03.31 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9795657 2024.03.31 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9795659 2024.03.31 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9795656 2024.03.31 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9795653 2024.03.31 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9795654 2024.03.31 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9795655 2024.03.31 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9795652 2024.03.31 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9795651 2024.03.31 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9795649 2024.03.31 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9795650 2024.03.31 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9795648 2024.03.31 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9795647 2024.03.31 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9795645 2024.03.31 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9795646 2024.03.30 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9769693 2024.03.28 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9769692 2024.03.28 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9769694 2024.03.25 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9749910 2024.03.25 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9749908 2024.03.25 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9749909 2024.03.25 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9749907 2024.03.25 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9749906 2024.03.25 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9749905 2024.03.25 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9749904 2024.03.25 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9749903 2024.03.25 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9746076 2024.03.24 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9746074 2024.03.24 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9746075 2024.03.24 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 12 9746072 2024.03.24 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9746073 2024.03.24 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9727670 2024.03.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9727672 2024.03.22 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9727675 2024.03.22 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9727671 2024.03.22 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9727674 2024.03.20 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9727673 2024.03.20 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9714360 2024.03.20 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9714358 2024.03.20 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9714359 2024.03.20 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9714355 2024.03.20 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9714353 2024.03.20 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9714356 2024.03.20 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9714352 2024.03.20 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9714354 2024.03.20 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9714357 2024.03.20 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9714351 2024.03.20 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9714350 2024.03.20 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9714347 2024.03.20 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9714344 2024.03.20 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9714348 2024.03.20 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9714349 2024.03.20 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9714343 2024.03.20 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9714346 2024.03.20 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9714345 2024.03.20 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9714342 2024.03.20 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9709223 2024.03.19 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9709222 2024.03.19 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9709224 2024.03.19 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9709225 2024.03.19 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9709220 2024.03.19 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9709221 2024.03.19 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9709219 2024.03.19 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9696063 2024.03.17 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9696058 2024.03.17 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9696064 2024.03.17 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9696062 2024.03.17 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 9696057 2024.03.17 LS
pospolity żuraw, Grus grus 5 9696059 2024.03.17 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9696056 2024.03.17 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9696054 2024.03.17 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9696061 2024.03.17 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9696055 2024.03.17 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 9696051 2024.03.17 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9696052 2024.03.17 LS
pospolity żuraw, Grus grus 5 9696060 2024.03.17 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9696053 2024.03.17 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9687303 2024.03.16 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9687300 2024.03.16
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9687299 2024.03.16 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9687301 2024.03.16 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9687296 2024.03.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 12 9687302 2024.03.16 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9687295 2024.03.16
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9687294 2024.03.16 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 9687290 2024.03.16 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9687291 2024.03.16 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9687298 2024.03.16 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9687292 2024.03.16 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9687293 2024.03.16 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9683064 2024.03.15 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9683063 2024.03.15 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9683062 2024.03.15 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9683060 2024.03.15 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9683061 2024.03.15 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9683058 2024.03.15 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9683056 2024.03.15 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9683055 2024.03.15 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9683057 2024.03.15 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9683053 2024.03.15 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9683054 2024.03.15 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9683059 2024.03.15 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9683048 2024.03.15 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9683046 2024.03.15 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9683047 2024.03.15 LS
pospolity żuraw, Grus grus 15 9683052 2024.03.15 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9683045 2024.03.15 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9683050 2024.03.15 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9683049 2024.03.15 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9683051 2024.03.15 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9683043 2024.03.15 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9683041 2024.03.15 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9683042 2024.03.15 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9683044 2024.03.15 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9683038 2024.03.15 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9683040 2024.03.15 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9683037 2024.03.15 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9683039 2024.03.15 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9664836 2024.03.11 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9664837 2024.03.11 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9664835 2024.03.11 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9664854 2024.03.11 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9664852 2024.03.11 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 9664851 2024.03.11 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9664853 2024.03.11 LS
pospolity żuraw, Grus grus 11 9664850 2024.03.11 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9664847 2024.03.11 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9664849 2024.03.11 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9664846 2024.03.11 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9664848 2024.03.11 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9664845 2024.03.11 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9664844 2024.03.11 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9664842 2024.03.11 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9664843 2024.03.11 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9664839 2024.03.11 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9664841 2024.03.11 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9664840 2024.03.11 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9660423 2024.03.10 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9660427 2024.03.10 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9660422 2024.03.10 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9660430 2024.03.10 LS
pospolity żuraw, Grus grus 4 9660421 2024.03.10 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9660418 2024.03.10 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9660413 2024.03.10 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9660412 2024.03.10 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9660415 2024.03.10 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 9660408 2024.03.10 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9660407 2024.03.10 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9660409 2024.03.10 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 9660406 2024.03.10 LS
pospolity kruk, Corvus corax 10 9660431 2024.03.10 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9660428 2024.03.10 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9660429 2024.03.10 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9660425 2024.03.10 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9660426 2024.03.10 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9660434 2024.03.10 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9660433 2024.03.10 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9660424 2024.03.10 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9660432 2024.03.10 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9660420 2024.03.10 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9660417 2024.03.10 LS
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9660416 2024.03.10 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9660419 2024.03.10 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9660414 2024.03.10 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9660410 2024.03.10 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9660411 2024.03.10 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9660403 2024.03.10 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9660402 2024.03.10 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9660404 2024.03.10 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9660405 2024.03.10 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9660401 2024.03.10 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9660400 2024.03.10 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9660397 2024.03.10 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9660399 2024.03.10 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9660396 2024.03.10 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9660398 2024.03.10 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9660394 2024.03.10 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9660393 2024.03.10 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9660395 2024.03.10 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9660392 2024.03.10 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9660391 2024.03.10 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9660390 2024.03.10 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9649721 2024.03.09 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9649720 2024.03.09 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9649723 2024.03.09 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9649718 2024.03.09 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9649719 2024.03.09 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9649716 2024.03.09 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9649722 2024.03.09 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9649715 2024.03.09 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9649717 2024.03.09 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9649714 2024.03.09 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9633976 2024.03.05 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9633978 2024.03.05 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9633977 2024.03.05 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9633975 2024.03.05 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9633974 2024.03.05 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9633971 2024.03.05 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9633972 2024.03.05 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9633968 2024.03.05 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9633973 2024.03.05 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9631292 2024.03.04 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9631290 2024.03.04 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9631291 2024.03.04 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9631289 2024.03.04 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9631288 2024.03.04 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9631287 2024.03.04 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9631286 2024.03.04 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9631285 2024.03.04 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9631284 2024.03.04 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9631283 2024.03.04 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9631282 2024.03.04 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9631281 2024.03.04 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9631280 2024.03.04 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9631278 2024.03.04 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9631279 2024.03.04 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9631277 2024.03.04 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9631275 2024.03.04 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9631276 2024.03.04 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9631274 2024.03.04 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9631273 2024.03.04 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9631271 2024.03.04 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9631272 2024.03.04 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9631270 2024.03.04 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9631269 2024.03.04 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 9631268 2024.03.04 LS
pospolity żuraw, Grus grus 27 9631267 2024.03.04 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9631266 2024.03.04 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9631265 2024.03.04 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9631263 2024.03.04 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9631264 2024.03.04 LS
pospolity żuraw, Grus grus 37 9631262 2024.03.04 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9631261 2024.03.04 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9631260 2024.03.04 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9631259 2024.03.04 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9631258 2024.03.04 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9621695 2024.03.03 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9621708 2024.03.03 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9621706 2024.03.03 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9621707 2024.03.03 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9621705 2024.03.03 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9621703 2024.03.03 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9621702 2024.03.03 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9621701 2024.03.03 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9621699 2024.03.03 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9621704 2024.03.03 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9621700 2024.03.03 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9621696 2024.03.03 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9621698 2024.03.03 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9621693 2024.03.03 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9621694 2024.03.03 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9621692 2024.03.03 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9621697 2024.03.03 LS
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9613933 2024.03.02 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9613932 2024.03.02 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9613931 2024.03.02 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9613930 2024.03.02 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9613929 2024.03.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9613928 2024.03.02 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9613927 2024.03.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9613926 2024.03.02 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9613925 2024.03.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9613922 2024.03.02 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9613924 2024.03.02 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9613923 2024.03.02 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9613921 2024.03.02 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9613920 2024.03.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9613919 2024.03.02 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9613918 2024.03.02 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9613917 2024.03.02 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9613916 2024.03.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9613914 2024.03.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9613915 2024.03.02 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9613913 2024.03.02 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9613912 2024.03.02 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9613911 2024.03.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9613909 2024.03.02 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9613910 2024.03.02 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9613908 2024.03.02 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9613907 2024.03.02 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9613906 2024.03.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 9609162 2024.03.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9609163 2024.03.01 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9609161 2024.03.01 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9609159 2024.03.01 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9609160 2024.03.01 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9609157 2024.03.01 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9609158 2024.03.01 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9609156 2024.03.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9609155 2024.03.01 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9609154 2024.03.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9609153 2024.03.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9609152 2024.03.01 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9609150 2024.03.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9609151 2024.03.01 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9609149 2024.03.01 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9609147 2024.03.01 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9609146 2024.03.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9609145 2024.03.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9609144 2024.03.01 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9609148 2024.03.01 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9609143 2024.03.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9609142 2024.03.01 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9609141 2024.03.01 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9609139 2024.03.01 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9609140 2024.03.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9609137 2024.03.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9609136 2024.03.01 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9609138 2024.03.01 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9609135 2024.03.01 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9609134 2024.03.01 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9609131 2024.03.01 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9609133 2024.03.01 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9609130 2024.03.01 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9609129 2024.03.01 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9609132 2024.03.01 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9609128 2024.03.01 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9609125 2024.03.01 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9609126 2024.03.01 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9609127 2024.03.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9609123 2024.03.01 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9609124 2024.03.01 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9609122 2024.03.01 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9609121 2024.03.01 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9609119 2024.03.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9609120 2024.03.01 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9609118 2024.03.01 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9604858 2024.02.29 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9604860 2024.02.29 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9604856 2024.02.29 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9604859 2024.02.29 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9604857 2024.02.29 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9604852 2024.02.29 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9604853 2024.02.29 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9604854 2024.02.29 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9604855 2024.02.29 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9604851 2024.02.29 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9604849 2024.02.29 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9604848 2024.02.29 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9604850 2024.02.29 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9604847 2024.02.29 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9604845 2024.02.29 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9604846 2024.02.29 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9604844 2024.02.29 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9604841 2024.02.29 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9604840 2024.02.29 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9604839 2024.02.29 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9604842 2024.02.29 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9604837 2024.02.29 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9604836 2024.02.29 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9604838 2024.02.29 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9604835 2024.02.29 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9604843 2024.02.29 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9604831 2024.02.29 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9604834 2024.02.29 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9604832 2024.02.29 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9604833 2024.02.29 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9602485 2024.02.28 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9602473 2024.02.28 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9602489 2024.02.28 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9602472 2024.02.28 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9602480 2024.02.28 LS
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9602488 2024.02.28 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9602471 2024.02.28 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9602479 2024.02.28 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9602493 2024.02.28
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9602483 2024.02.28 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9602491 2024.02.28 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9602476 2024.02.28 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9602494 2024.02.28 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9602478 2024.02.28 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9602492 2024.02.28 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9602470 2024.02.28 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9602487 2024.02.28 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9602481 2024.02.28 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 9602467 2024.02.28 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9602464 2024.02.28 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9602486 2024.02.28 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9602490 2024.02.28 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9602484 2024.02.28 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9602454 2024.02.28 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9602475 2024.02.28 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9602482 2024.02.28 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9602456 2024.02.28 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9602477 2024.02.28 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9602452 2024.02.28 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9602474 2024.02.28 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9602444 2024.02.28 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9602448 2024.02.28 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9602442 2024.02.28 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9602443 2024.02.28 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9602441 2024.02.28 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9602438 2024.02.28 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9602440 2024.02.28 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9602439 2024.02.28 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9602447 2024.02.28 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9602450 2024.02.28 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9602451 2024.02.28 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9602436 2024.02.28 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9602446 2024.02.28 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9602437 2024.02.28 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9602445 2024.02.28 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9602449 2024.02.28 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9598294 2024.02.27 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9598295 2024.02.27 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9598293 2024.02.27 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9598289 2024.02.27 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9598291 2024.02.27 LS
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9598287 2024.02.27 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9598290 2024.02.27 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9598288 2024.02.27 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9598292 2024.02.27 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9594367 2024.02.26 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9594368 2024.02.26 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9594363 2024.02.26 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9594365 2024.02.26 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9594362 2024.02.26 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 9594361 2024.02.26 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9594366 2024.02.26 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9594360 2024.02.26 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 9594359 2024.02.26 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9594364 2024.02.26 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9594358 2024.02.26 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9594356 2024.02.26 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9594357 2024.02.26 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9594353 2024.02.26 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9594348 2024.02.26 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9594352 2024.02.26 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9594345 2024.02.26 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9594344 2024.02.26 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9594346 2024.02.26 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 9594347 2024.02.26 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9594351 2024.02.26 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9594343 2024.02.26 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9594342 2024.02.26 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9594341 2024.02.26 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9594340 2024.02.26 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9594355 2024.02.26 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9594354 2024.02.26 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9594349 2024.02.26 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9587665 2024.02.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9587666 2024.02.25 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9587664 2024.02.25 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9587682 2024.02.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 9587679 2024.02.25 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9587680 2024.02.25 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9587677 2024.02.25 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9587676 2024.02.25 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 9587678 2024.02.25 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9587681 2024.02.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9587674 2024.02.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9587675 2024.02.25 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9587673 2024.02.25 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9587672 2024.02.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9587671 2024.02.25 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9587670 2024.02.25 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9587669 2024.02.25 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9587668 2024.02.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 7 9587667 2024.02.24 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9578134 2024.02.24 LS
pospolity żuraw, Grus grus 11 9575781 2024.02.23 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 9575780 2024.02.23 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 36 9575782 2024.02.23 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9575779 2024.02.23 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9575778 2024.02.23 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 9575774 2024.02.23 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9575775 2024.02.23 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9575773 2024.02.23 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9575776 2024.02.23 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 9575777 2024.02.23 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9575772 2024.02.23 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9571094 2024.02.22 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9571097 2024.02.22 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9571095 2024.02.22 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9546861 2024.02.16 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9546848 2024.02.16 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9546849 2024.02.16 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9546845 2024.02.16 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9546853 2024.02.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9546856 2024.02.16 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 9546851 2024.02.16 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9546847 2024.02.16 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9546843 2024.02.16 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9546846 2024.02.16 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9546840 2024.02.16 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9546842 2024.02.16 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9546839 2024.02.16 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9546844 2024.02.16 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9546838 2024.02.16 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9546835 2024.02.16 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9546836 2024.02.16 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9546841 2024.02.16 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9546837 2024.02.16 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9546857 2024.02.16 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9546867 2024.02.16 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9546866 2024.02.16 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9546865 2024.02.16 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9546858 2024.02.16 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9546868 2024.02.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9546864 2024.02.16 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9546869 2024.02.16 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9546859 2024.02.16 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9546862 2024.02.16 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9546863 2024.02.16 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9546860 2024.02.16 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9546854 2024.02.16 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9546852 2024.02.16 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9546855 2024.02.16 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9546850 2024.02.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9543074 2024.02.15 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9543073 2024.02.15 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9543072 2024.02.15 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9543071 2024.02.15 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9543069 2024.02.15 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9543070 2024.02.15 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9543068 2024.02.15 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9543067 2024.02.15 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9543065 2024.02.15 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 9543066 2024.02.15 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9543063 2024.02.15 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9543062 2024.02.15 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9543064 2024.02.15 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9543060 2024.02.15 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9543061 2024.02.15 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9543059 2024.02.15 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 9543057 2024.02.15 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9543056 2024.02.15 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9543053 2024.02.15 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9543058 2024.02.15 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9543054 2024.02.15 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9543051 2024.02.15 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9543055 2024.02.15 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9543052 2024.02.15 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9534711 2024.02.12 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9534713 2024.02.12 LS
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9534712 2024.02.12 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9534714 2024.02.12 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 9534717 2024.02.12 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9534710 2024.02.12 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9534716 2024.02.12 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9534708 2024.02.12 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9534718 2024.02.12 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9534709 2024.02.12 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9534707 2024.02.12 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9534715 2024.02.12 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9534706 2024.02.10 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 9521984 2024.02.09 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9521982 2024.02.09 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9521981 2024.02.09 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9521983 2024.02.09 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9521978 2024.02.09 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9521979 2024.02.09 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9521980 2024.02.09 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9521977 2024.02.09 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9521975 2024.02.09 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9521976 2024.02.09 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9515180 2024.02.07 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9515181 2024.02.07 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9515179 2024.02.07 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9515177 2024.02.07 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9515176 2024.02.07 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9515175 2024.02.07 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9515173 2024.02.07 LS
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9515174 2024.02.07 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9515172 2024.02.07 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9515178 2024.02.07 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9512514 2024.02.06 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9512515 2024.02.06 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9512513 2024.02.06 LS
pospolity bogatka, Parus major 3 9512511 2024.02.06 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9512512 2024.02.06 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9512510 2024.02.06 LS
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9512509 2024.02.06 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9512507 2024.02.06 LS
pospolity łyska, Fulica atra 13 9512505 2024.02.06 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9512506 2024.02.06 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9512508 2024.02.06 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9512504 2024.02.06 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9512502 2024.02.06 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9512503 2024.02.06 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9498383 2024.02.01 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9498382 2024.02.01 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9498381 2024.02.01 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 9498380 2024.02.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9498385 2024.02.01 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9498384 2024.02.01 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9498379 2024.02.01 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9498378 2024.02.01 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9497946 2024.02.01 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9497948 2024.02.01 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9497949 2024.02.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9497947 2024.02.01 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9497945 2024.02.01 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9497944 2024.02.01 LS