DRUŻYNA

Drużyna: Matka szpaków. Obserwator: Monika Turczyńska

Liczba gatunków: 229

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 209 1805 96 96 4 21 31 40
2 103 786 113 68 1 19 22 26
3 213 3466 153 92 0 20 39 33
4 373 2113 202 137 2 27 62 46
5 212 357 226 113 2 21 53 37
6 95 241 229 76 0 15 43 18
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10275367 2024.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10275368 2024.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10275364 2024.06.02 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10275366 2024.06.02 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10275365 2024.06.02 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 10275361 2024.06.02 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10275363 2024.06.02 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 10275362 2024.06.02 LB
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10275384 2024.06.02 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 50 10275381 2024.06.02 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10275382 2024.06.02 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10275383 2024.06.02 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10275379 2024.06.02 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10275378 2024.06.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10275377 2024.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10275380 2024.06.02 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10275375 2024.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10275374 2024.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10275376 2024.06.02 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10275373 2024.06.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10275372 2024.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10275370 2024.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10275371 2024.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10275369 2024.06.02 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10275360 2024.06.02 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10275359 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10275355 2024.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10275358 2024.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10275354 2024.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10275356 2024.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10275357 2024.06.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10275352 2024.06.02 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10275351 2024.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10275350 2024.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10275353 2024.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10275347 2024.06.02 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10275349 2024.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10275348 2024.06.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10275346 2024.06.02 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10275345 2024.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10272942 2024.06.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10272940 2024.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10272941 2024.06.02 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10272939 2024.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10272935 2024.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10272938 2024.06.02 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10272936 2024.06.02 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 10272937 2024.06.02 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10272934 2024.06.02 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10272933 2024.06.02 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10272930 2024.06.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10272932 2024.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10272929 2024.06.02 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10272931 2024.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10272928 2024.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10272927 2024.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10272926 2024.06.02 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10269141 2024.06.01 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10269142 2024.06.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10269140 2024.06.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10269139 2024.06.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10269143 2024.06.01 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10265898 2024.06.01 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10265897 2024.06.01 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10263880 2024.06.01 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10263877 2024.06.01 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10263875 2024.06.01 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10263874 2024.06.01 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10263872 2024.06.01 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10263871 2024.06.01 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10263884 2024.06.01 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10263867 2024.06.01 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10263865 2024.06.01 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10263864 2024.06.01 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10263861 2024.06.01 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10263863 2024.06.01 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10263860 2024.06.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10263862 2024.06.01 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10263859 2024.06.01 LB
pospolity łyska, Fulica atra 4 10263883 2024.06.01 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10263882 2024.06.01 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10263888 2024.06.01 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10263887 2024.06.01 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10263889 2024.06.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10263886 2024.06.01 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10263881 2024.06.01 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10263878 2024.06.01 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10263879 2024.06.01 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10263876 2024.06.01 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10263885 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10263873 2024.06.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10263870 2024.06.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10263868 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10263869 2024.06.01 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10263866 2024.06.01 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10261696 2024.05.31 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10261695 2024.05.31 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10261694 2024.05.31 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10261697 2024.05.31 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10261692 2024.05.31 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10261693 2024.05.31 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10261690 2024.05.31 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10261689 2024.05.31 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10261688 2024.05.31 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10261685 2024.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10261691 2024.05.31 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10261686 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10261684 2024.05.31 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10261687 2024.05.31 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10261683 2024.05.31 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10257753 2024.05.31 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10257754 2024.05.31 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10257752 2024.05.31 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10257751 2024.05.31 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10257750 2024.05.31 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10257749 2024.05.31 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10257747 2024.05.31 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10257748 2024.05.31 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10257746 2024.05.31 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10257745 2024.05.31 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10257744 2024.05.31 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10257743 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10257740 2024.05.31 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10257742 2024.05.31 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10257741 2024.05.31 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 10257739 2024.05.31 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10257738 2024.05.31 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10257736 2024.05.31 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10257735 2024.05.31 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10257737 2024.05.31 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10257734 2024.05.31 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10257733 2024.05.31 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10256788 2024.05.31 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10256803 2024.05.31 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10256802 2024.05.31 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10256804 2024.05.31 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10256801 2024.05.31 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10256800 2024.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 10256799 2024.05.31 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 10256797 2024.05.31 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10256796 2024.05.31 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10256798 2024.05.31 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10256795 2024.05.31 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10256792 2024.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10256794 2024.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10256790 2024.05.31 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10256793 2024.05.31 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10256791 2024.05.31 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10256789 2024.05.31 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10254545 2024.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10254542 2024.05.31 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10254543 2024.05.31 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10254544 2024.05.31 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10254541 2024.05.31 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254540 2024.05.31 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10254538 2024.05.31 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10254536 2024.05.31 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10254539 2024.05.31 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 10254537 2024.05.31 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10254535 2024.05.31 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10254532 2024.05.31 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10254534 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10254533 2024.05.31 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10254531 2024.05.31 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10254529 2024.05.31 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10254528 2024.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10254530 2024.05.31 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10254527 2024.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254526 2024.05.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 10209726 2024.05.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10209725 2024.05.24 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10209723 2024.05.24 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10209724 2024.05.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10209722 2024.05.24 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10209721 2024.05.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10209720 2024.05.24 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10209718 2024.05.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10209719 2024.05.24 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10209717 2024.05.24 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10209716 2024.05.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10209715 2024.05.24 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10209714 2024.05.24 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10206949 2024.05.24 ŁD
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10206948 2024.05.24 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10206947 2024.05.24 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10090128 2024.05.08 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10081658 2024.05.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10081659 2024.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10063441 2024.05.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10063442 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10063440 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10063439 2024.05.05 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10063457 2024.05.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10063458 2024.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10063456 2024.05.05 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10063453 2024.05.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10063454 2024.05.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10063452 2024.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10063451 2024.05.05 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10063449 2024.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10063450 2024.05.05 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10063455 2024.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10063448 2024.05.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10063447 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10063445 2024.05.05 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10063446 2024.05.05 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10063444 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10063443 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10059008 2024.05.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10059007 2024.05.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10059006 2024.05.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10059005 2024.05.04 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10059004 2024.05.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10059024 2024.05.04 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10059022 2024.05.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10059023 2024.05.04 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10059021 2024.05.04 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10059019 2024.05.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10059018 2024.05.04 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10059020 2024.05.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10059017 2024.05.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10059014 2024.05.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10059016 2024.05.04 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 10059015 2024.05.04 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10059013 2024.05.04 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10059012 2024.05.04 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10059011 2024.05.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10059010 2024.05.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 10059009 2024.05.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10055763 2024.05.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10055764 2024.05.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10055761 2024.05.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10055762 2024.05.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10055760 2024.05.04 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10055759 2024.05.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10055758 2024.05.04 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10051872 2024.05.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10051899 2024.05.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10051898 2024.05.04 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10051897 2024.05.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10051896 2024.05.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10051893 2024.05.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10051894 2024.05.04 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10051891 2024.05.04 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10051892 2024.05.04 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10051889 2024.05.04 LB
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10051890 2024.05.04 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10051888 2024.05.04 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10051887 2024.05.04 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10051886 2024.05.04 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 10051885 2024.05.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10051884 2024.05.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10042406 2024.05.03 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10042405 2024.05.03 OP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10042404 2024.05.03 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10042402 2024.05.03 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10042403 2024.05.03 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 10042401 2024.05.03 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10042400 2024.05.03 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10042399 2024.05.03 OP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10042398 2024.05.03 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10037384 2024.05.03 OP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10037385 2024.05.03 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10037386 2024.05.03 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10037383 2024.05.03 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10037381 2024.05.03 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10037382 2024.05.03 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10037379 2024.05.03 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037380 2024.05.03 OP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10034439 2024.05.02 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10034440 2024.05.02 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10034437 2024.05.02 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10034438 2024.05.02 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10034434 2024.05.02 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10034436 2024.05.02 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10034435 2024.05.02 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10034433 2024.05.02 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10029838 2024.05.02 OP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10029837 2024.05.02 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10029839 2024.05.02 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10029835 2024.05.02 OP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10029836 2024.05.02 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10029834 2024.05.02 OP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10018805 2024.05.01 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10018806 2024.05.01 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10018804 2024.05.01 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10018803 2024.05.01 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10018799 2024.05.01 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10018798 2024.05.01 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10018800 2024.05.01 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10018802 2024.05.01 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10018796 2024.05.01 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10018801 2024.05.01 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10018797 2024.05.01 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10018807 2024.05.01 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10018795 2024.05.01 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10018794 2024.05.01 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10018793 2024.05.01 OP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10018792 2024.05.01 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10016301 2024.05.01 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10016299 2024.05.01 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10016300 2024.05.01 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10016296 2024.05.01 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10016297 2024.05.01 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10016298 2024.05.01 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10016295 2024.05.01 OP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10045540 2024.05.01 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9975542 2024.04.27 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9975541 2024.04.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9975540 2024.04.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9975539 2024.04.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9975538 2024.04.27 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9975537 2024.04.27 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 9975535 2024.04.27 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9975536 2024.04.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9975534 2024.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9975532 2024.04.27 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9975533 2024.04.27 MZ
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 9950383 2024.04.22 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9950384 2024.04.22 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 9950382 2024.04.22 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9950415 2024.04.22 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9950875 2024.04.22 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9950413 2024.04.22 MP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9950414 2024.04.22 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9950874 2024.04.22 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9950872 2024.04.22 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9950878 2024.04.22 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9950869 2024.04.22 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9950876 2024.04.22 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9950412 2024.04.22 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9950411 2024.04.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9950410 2024.04.22 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9950409 2024.04.22 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9950867 2024.04.22 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 9950408 2024.04.22 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9950407 2024.04.22 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9950402 2024.04.22 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9950880 2024.04.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9950406 2024.04.22 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9950405 2024.04.22 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 9950400 2024.04.22 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9950871 2024.04.22 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9950398 2024.04.22 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 18 9950404 2024.04.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9950873 2024.04.22 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9950401 2024.04.22 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 9950399 2024.04.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9950397 2024.04.22 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9950396 2024.04.22 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9950403 2024.04.22 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9950395 2024.04.22 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9950879 2024.04.22 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9950426 2024.04.22 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9950427 2024.04.22 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 9950425 2024.04.22 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 9950423 2024.04.22 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 9950424 2024.04.22 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9950422 2024.04.22 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 9950421 2024.04.22 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9950877 2024.04.22 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 9950420 2024.04.22 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 9950418 2024.04.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9950870 2024.04.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9950419 2024.04.22 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9950868 2024.04.22 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 9950417 2024.04.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9909100 2024.04.14 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 9909099 2024.04.14 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9909098 2024.04.14 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9909097 2024.04.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9909096 2024.04.14 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9909095 2024.04.14 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9909094 2024.04.14 PL
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 9909093 2024.04.14 PL
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9909116 2024.04.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9909113 2024.04.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9909115 2024.04.14 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9909114 2024.04.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9909112 2024.04.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 9909109 2024.04.14 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9909111 2024.04.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9909110 2024.04.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9909106 2024.04.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9909108 2024.04.14 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9909107 2024.04.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9909105 2024.04.14 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 16 9909104 2024.04.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 9909103 2024.04.14 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9909102 2024.04.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9909101 2024.04.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9909091 2024.04.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 9909089 2024.04.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9909090 2024.04.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9909088 2024.04.14 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9909092 2024.04.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9909085 2024.04.14 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9909084 2024.04.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9909086 2024.04.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9909087 2024.04.14 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9909082 2024.04.14 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9909081 2024.04.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9909083 2024.04.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 32 9909080 2024.04.14 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9909079 2024.04.14 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9909078 2024.04.14 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9909077 2024.04.14 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 9902729 2024.04.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9902727 2024.04.14 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9902726 2024.04.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9902725 2024.04.14 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 9902728 2024.04.14 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9902724 2024.04.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9902723 2024.04.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9902719 2024.04.14 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9902722 2024.04.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9902718 2024.04.14 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9902721 2024.04.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9902717 2024.04.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9902720 2024.04.14 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9902716 2024.04.14 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9902740 2024.04.14 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9902745 2024.04.14 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9902743 2024.04.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9902742 2024.04.14 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9902739 2024.04.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9902744 2024.04.14 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9902737 2024.04.14 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9902741 2024.04.14 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9902738 2024.04.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9902736 2024.04.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9902734 2024.04.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9902735 2024.04.14 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9902733 2024.04.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9902732 2024.04.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9902731 2024.04.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9902730 2024.04.14 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9902713 2024.04.14 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 48 9902714 2024.04.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9902712 2024.04.14 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9902711 2024.04.14 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9902710 2024.04.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9902709 2024.04.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9902708 2024.04.14 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9902707 2024.04.14 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9902706 2024.04.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9902705 2024.04.14 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9902703 2024.04.14 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 9902704 2024.04.14 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9902702 2024.04.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9902700 2024.04.14 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9902701 2024.04.14 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9902699 2024.04.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9894915 2024.04.13 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9894914 2024.04.13 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9894912 2024.04.13 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9894910 2024.04.13 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9894909 2024.04.13 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9894908 2024.04.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9894913 2024.04.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9894907 2024.04.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 9894911 2024.04.13 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 9894906 2024.04.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9894905 2024.04.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9894904 2024.04.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9894902 2024.04.13 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9894903 2024.04.13 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9894897 2024.04.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9894901 2024.04.13 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9894898 2024.04.13 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9894899 2024.04.13 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9894896 2024.04.13 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9894900 2024.04.13 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9894895 2024.04.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9894893 2024.04.13 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9894892 2024.04.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 9894894 2024.04.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9894891 2024.04.13 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 30 9894889 2024.04.13 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 9894890 2024.04.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9894888 2024.04.13 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9894887 2024.04.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9894886 2024.04.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9891568 2024.04.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9891565 2024.04.13 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9891567 2024.04.13 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9891564 2024.04.13 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9891566 2024.04.13 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9891561 2024.04.13 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9891563 2024.04.13 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9891559 2024.04.13 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9900058 2024.04.13 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9891560 2024.04.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9891562 2024.04.13 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9891556 2024.04.13 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9891557 2024.04.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9891558 2024.04.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9891555 2024.04.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9890395 2024.04.12 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9890394 2024.04.12 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9890393 2024.04.12 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 9890392 2024.04.12 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9890391 2024.04.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9890390 2024.04.12 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 9890397 2024.04.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9890386 2024.04.12 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9890396 2024.04.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9890389 2024.04.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9890388 2024.04.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9890385 2024.04.12 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9890387 2024.04.12 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9890384 2024.04.12 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9890382 2024.04.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9890383 2024.04.12 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9890381 2024.04.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9890380 2024.04.12 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9890378 2024.04.12 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9890379 2024.04.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9890377 2024.04.12 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9890375 2024.04.12 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9890376 2024.04.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9873768 2024.04.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9873765 2024.04.10 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9873767 2024.04.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9873766 2024.04.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9873761 2024.04.10 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9873764 2024.04.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9873762 2024.04.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9873763 2024.04.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9873759 2024.04.10 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9873758 2024.04.10 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9847264 2024.04.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9847262 2024.04.07 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9847261 2024.04.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9847263 2024.04.07
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9847258 2024.04.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9847259 2024.04.07
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9847260 2024.04.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9847257 2024.04.07
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 9845501 2024.04.07
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 9845484 2024.04.07
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9845483 2024.04.07
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9845500 2024.04.07
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9845498 2024.04.07
pospolity kruk, Corvus corax 1 9845499 2024.04.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9845497 2024.04.07
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 9845495 2024.04.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 70 9845496 2024.04.07
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 9845494 2024.04.07
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 23 9845492 2024.04.07
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9845493 2024.04.07
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9845490 2024.04.07
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9845489 2024.04.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9845488 2024.04.06
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9845491 2024.04.06
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9845487 2024.04.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9845486 2024.04.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9845485 2024.04.06
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 9845482 2024.04.06
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9845481 2024.04.06
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9845479 2024.04.06
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9845480 2024.04.06
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9839097 2024.04.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9839098 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9838936 2024.04.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9838935 2024.04.06
pospolity kruk, Corvus corax 3 9838934 2024.04.06
pospolity sroka, Pica pica 2 9838933 2024.04.06
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9838931 2024.04.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9838932 2024.04.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9838927 2024.04.06
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9838928 2024.04.06
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9838929 2024.04.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9838926 2024.04.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9838924 2024.04.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9838925 2024.04.06
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9838922 2024.04.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9838923 2024.04.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9838930 2024.04.06
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9838919 2024.04.06
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9838921 2024.04.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9838920 2024.04.06
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9838918 2024.04.06
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9838917 2024.04.06
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9837528 2024.04.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9835868 2024.04.06
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9835867 2024.04.06
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9835866 2024.04.06
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9835865 2024.04.06
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9837527 2024.04.06
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9835864 2024.04.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9834650 2024.04.06
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9834649 2024.04.06
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9834648 2024.04.06
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9834647 2024.04.06
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9834645 2024.04.06
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9834646 2024.04.06
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9834643 2024.04.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9834644 2024.04.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9831425 2024.04.05
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9831424 2024.04.05
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9831423 2024.04.05
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9829551 2024.04.05
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9829553 2024.04.05
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9829548 2024.04.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9829552 2024.04.05
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9828479 2024.04.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9828478 2024.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9828480 2024.04.05
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9828476 2024.04.05
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9828475 2024.04.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 9828477 2024.04.05
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9828474 2024.04.05
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9828244 2024.04.05
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9828243 2024.04.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 9828245 2024.04.05
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9828242 2024.04.05
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9828070 2024.04.05
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 9828069 2024.04.05
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9827128 2024.04.05
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 9827127 2024.04.05
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 9827124 2024.04.05
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9827126 2024.04.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9827123 2024.04.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9827125 2024.04.05
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9827121 2024.04.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9827122 2024.04.05
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9827119 2024.04.05
pospolity łyska, Fulica atra 4 9827118 2024.04.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9827120 2024.04.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9827117 2024.04.05
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9827116 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827115 2024.04.05
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9827114 2024.04.05
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 13 9827112 2024.04.05
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9827113 2024.04.05
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9827111 2024.04.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9826218 2024.04.05
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9825721 2024.04.05
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 9825719 2024.04.05
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9825718 2024.04.05
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9825720 2024.04.05
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9825717 2024.04.05
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9825716 2024.04.05
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9825715 2024.04.05
pospolity żuraw, Grus grus 300 9825714 2024.04.05
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9825713 2024.04.05
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9825712 2024.04.05
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9825711 2024.04.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9825481 2024.04.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9825480 2024.04.05
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9825479 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9825482 2024.04.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9825476 2024.04.05
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9825477 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9825478 2024.04.05
pospolity gęgawa, Anser anser 25 9825475 2024.04.05
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9802275 2024.04.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9802292 2024.04.01 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9802291 2024.04.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9802290 2024.04.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9802289 2024.04.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9802288 2024.04.01 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9802286 2024.04.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9802287 2024.04.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 9802285 2024.04.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9802283 2024.04.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9802284 2024.04.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9802282 2024.04.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 9802281 2024.04.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9802279 2024.04.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9802280 2024.04.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9802278 2024.04.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9802276 2024.04.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9802277 2024.04.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9802274 2024.04.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9802273 2024.04.01 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9802272 2024.04.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9802270 2024.04.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9802271 2024.04.01 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9796560 2024.03.31 ŚK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 9776140 2024.03.29 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 9776141 2024.03.29 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 51 9776139 2024.03.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9776157 2024.03.29 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9776155 2024.03.29 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9776156 2024.03.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9776152 2024.03.29 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9776150 2024.03.29 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9776154 2024.03.29 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9776148 2024.03.29 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9776151 2024.03.29 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9776149 2024.03.29 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9776147 2024.03.29 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9776146 2024.03.29 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 9776145 2024.03.29 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 9776144 2024.03.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 110 9776143 2024.03.29 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9776142 2024.03.29 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9774256 2024.03.29 PL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9774255 2024.03.29 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9772531 2024.03.29 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9772530 2024.03.29 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9772529 2024.03.29 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9772528 2024.03.29 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9772527 2024.03.29 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9772526 2024.03.29 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9772525 2024.03.29 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9771309 2024.03.29 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9771311 2024.03.29 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9771308 2024.03.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9771310 2024.03.29 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9771312 2024.03.29 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9771307 2024.03.29 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9771304 2024.03.29 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9771305 2024.03.29 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9771303 2024.03.29 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 9771301 2024.03.29 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9771302 2024.03.29 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9771300 2024.03.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9750633 2024.03.25 LS
pospolity łyska, Fulica atra 2 9750632 2024.03.25 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9750631 2024.03.25 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 700 9750630 2024.03.25 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9750629 2024.03.25 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9749182 2024.03.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9749189 2024.03.25 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9749187 2024.03.25 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9749188 2024.03.25 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9749186 2024.03.25 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9749181 2024.03.25 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 9749183 2024.03.25 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9749185 2024.03.25 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9749180 2024.03.25 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9749184 2024.03.25 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9749179 2024.03.25 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9749178 2024.03.25 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9748759 2024.03.25 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9748758 2024.03.25 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9748757 2024.03.25 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9748753 2024.03.25 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9748755 2024.03.25 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9748751 2024.03.25 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9748754 2024.03.25 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9748752 2024.03.25 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9748750 2024.03.25 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9748749 2024.03.25 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9748746 2024.03.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9748748 2024.03.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9748744 2024.03.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9748747 2024.03.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9748745 2024.03.25 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9748742 2024.03.25 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9748741 2024.03.25 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9748743 2024.03.25 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9748740 2024.03.25 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9743861 2024.03.24 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9743859 2024.03.24 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9743860 2024.03.24 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9743862 2024.03.24 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9743858 2024.03.24 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9741938 2024.03.24 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9741939 2024.03.24 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9741935 2024.03.24 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9741934 2024.03.24 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9741933 2024.03.24 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9741932 2024.03.24 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9741940 2024.03.24 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9741937 2024.03.24 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9741936 2024.03.24 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9741941 2024.03.24 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 9736013 2024.03.23 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9736011 2024.03.23 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9736012 2024.03.23 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9736010 2024.03.23 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9732691 2024.03.23 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9732692 2024.03.23 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9732690 2024.03.23 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9731338 2024.03.23 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9731335 2024.03.23 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9731333 2024.03.23 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9731334 2024.03.23 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 9731336 2024.03.23 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 29 9731331 2024.03.23 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9731332 2024.03.23 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9731330 2024.03.23 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9731328 2024.03.23 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9731327 2024.03.23 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9731329 2024.03.23 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9731325 2024.03.23 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9731324 2024.03.23 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9731326 2024.03.23 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9731322 2024.03.23 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9731323 2024.03.23 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9728055 2024.03.22 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9728056 2024.03.22 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9728052 2024.03.22 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9728053 2024.03.22 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9728054 2024.03.22 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9728051 2024.03.22 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9726845 2024.03.22 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9726844 2024.03.22 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9726847 2024.03.22 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9726843 2024.03.22 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9726846 2024.03.22 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9726842 2024.03.22 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 9726841 2024.03.22 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9726840 2024.03.22 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9726838 2024.03.22 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9726837 2024.03.22 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9726839 2024.03.22 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9726836 2024.03.22 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 9726835 2024.03.22 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9726830 2024.03.22 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9726833 2024.03.22 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9726834 2024.03.22 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9726831 2024.03.22 LS
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9726828 2024.03.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9726827 2024.03.22 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9726832 2024.03.22 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9726825 2024.03.22 LS
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9726823 2024.03.22 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9726826 2024.03.22 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9726829 2024.03.22 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 9726824 2024.03.22 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9726822 2024.03.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9726821 2024.03.22 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9726820 2024.03.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9726819 2024.03.22 LS
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9684644 2024.03.15 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9684648 2024.03.15 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9684645 2024.03.15 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9684646 2024.03.15 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9684647 2024.03.15 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9684643 2024.03.15 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9684642 2024.03.15 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9684641 2024.03.15 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 9684639 2024.03.15 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9684640 2024.03.15 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9684638 2024.03.15 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 9684637 2024.03.15 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9684665 2024.03.15 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9684664 2024.03.15 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9684662 2024.03.15 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9684660 2024.03.15 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 3 9684658 2024.03.15 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9684657 2024.03.15 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9684655 2024.03.15 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9684661 2024.03.15 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9684659 2024.03.15 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9684656 2024.03.15 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9684654 2024.03.15 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9684652 2024.03.15 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9684651 2024.03.15 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9684653 2024.03.15 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9684650 2024.03.15 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 9684649 2024.03.15 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9661450 2024.03.10 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9661445 2024.03.10 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9661448 2024.03.10 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9661447 2024.03.10 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 23 9661440 2024.03.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9661442 2024.03.10 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9661446 2024.03.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 9661444 2024.03.10 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9661439 2024.03.10 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9661441 2024.03.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9661449 2024.03.10 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9661443 2024.03.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9656576 2024.03.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9656573 2024.03.10 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9656574 2024.03.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9656575 2024.03.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9656572 2024.03.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9656571 2024.03.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9656570 2024.03.10 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 9656569 2024.03.10 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9656566 2024.03.10 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9656568 2024.03.10 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9656565 2024.03.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9656564 2024.03.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9656563 2024.03.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9656562 2024.03.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9656560 2024.03.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9656561 2024.03.10 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9656559 2024.03.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 90 9656567 2024.03.10 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9656557 2024.03.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9656558 2024.03.10 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 9656556 2024.03.10 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9653744 2024.03.09 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9653743 2024.03.09 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9653742 2024.03.09 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 45 9589142 2024.02.25 MZ
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 5 9589141 2024.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9585780 2024.02.25 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 14 9585781 2024.02.25 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9585779 2024.02.25 ŚK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9559818 2024.02.18 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9556447 2024.02.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9554863 2024.02.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9554869 2024.02.18 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9554865 2024.02.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9554867 2024.02.18 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9554868 2024.02.18 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9553892 2024.02.17 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9552053 2024.02.17 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9552052 2024.02.17 PK
pospolity żuraw, Grus grus 110 9552046 2024.02.17 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9552044 2024.02.17 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9552045 2024.02.17 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9552048 2024.02.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9552051 2024.02.17 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9552050 2024.02.17 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9552042 2024.02.17 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9552047 2024.02.17 PK
pospolity kruk, Corvus corax 10 9552049 2024.02.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9552041 2024.02.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9552040 2024.02.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9552043 2024.02.17 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9552039 2024.02.17 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9552038 2024.02.17 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9552036 2024.02.17 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9552037 2024.02.17 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9549328 2024.02.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9549326 2024.02.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9547945 2024.02.16 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9547943 2024.02.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9547940 2024.02.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9547944 2024.02.16 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9547938 2024.02.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9547941 2024.02.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9547939 2024.02.16 PK