DRUŻYNA

Drużyna: PPJ. Obserwator: Marcin Ptak

Liczba gatunków: 167

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 304 2697 66 66 0 2 26 38
2 682 5689 96 91 0 13 36 42
3 897 5104 114 102 0 11 42 49
4 156 1571 141 81 1 11 35 34
5 318 694 166 100 2 14 44 40
6 35 90 167 23 0 3 8 12
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10338710 2024.06.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316164 2024.06.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316163 2024.06.10 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10319258 2024.06.10 WP
rzadki uszatka, Asio otus 3 10316162 2024.06.10 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10313442 2024.06.09 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10313334 2024.06.08 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10304992 2024.06.08 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10304989 2024.06.08 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10304986 2024.06.08 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10304985 2024.06.08 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10304988 2024.06.08 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10299846 2024.06.07 WP
rzadki uszatka, Asio otus 3 10299847 2024.06.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10297599 2024.06.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10294030 2024.06.06 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10292329 2024.06.06 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10289470 2024.06.05 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10289469 2024.06.05 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10284447 2024.06.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10284446 2024.06.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10284448 2024.06.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10284445 2024.06.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10284443 2024.06.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 10284444 2024.06.04 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10284441 2024.06.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 10284440 2024.06.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10284442 2024.06.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10284439 2024.06.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10282803 2024.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10282802 2024.06.04 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10282801 2024.06.04 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10282800 2024.06.03 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10282799 2024.06.03 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10267348 2024.06.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10267349 2024.05.31 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10259125 2024.05.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10259124 2024.05.29 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10259123 2024.05.29 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10259122 2024.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10259121 2024.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10235027 2024.05.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10234863 2024.05.27 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10234862 2024.05.27 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10234861 2024.05.27 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10228623 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10223565 2024.05.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 10223564 2024.05.26 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10223566 2024.05.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10223567 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10223563 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10223561 2024.05.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223560 2024.05.26 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 10223559 2024.05.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223562 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10223558 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10223556 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10223557 2024.05.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10223555 2024.05.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10223554 2024.05.26 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10212558 2024.05.25 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10211754 2024.05.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10208179 2024.05.24 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10208176 2024.05.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10208177 2024.05.24 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10208174 2024.05.24 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10208175 2024.05.24 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10208173 2024.05.24 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10208172 2024.05.24 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10208171 2024.05.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10204445 2024.05.23 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10200301 2024.05.22 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10199241 2024.05.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10199243 2024.05.22 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10197775 2024.05.22 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10197774 2024.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10192684 2024.05.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10192685 2024.05.21 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10192687 2024.05.21 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10192686 2024.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10192688 2024.05.21 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10188150 2024.05.20 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10184823 2024.05.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10188177 2024.05.20 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10188170 2024.05.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10188173 2024.05.20 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10188174 2024.05.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10188176 2024.05.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10188169 2024.05.20 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10188175 2024.05.20 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10188156 2024.05.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10188172 2024.05.20 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10188159 2024.05.20 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10188171 2024.05.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10188181 2024.05.20 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10188180 2024.05.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 16 10188179 2024.05.20 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10188178 2024.05.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10188167 2024.05.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10188168 2024.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 9 10188153 2024.05.20 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10188160 2024.05.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 10188164 2024.05.20 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10188161 2024.05.20 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10188152 2024.05.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10188158 2024.05.20 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 21 10188154 2024.05.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 10188155 2024.05.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10188157 2024.05.20 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10188165 2024.05.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10188162 2024.05.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10188163 2024.05.20 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10188166 2024.05.20 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10175861 2024.05.18 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10175859 2024.05.18 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175858 2024.05.18 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10175860 2024.05.18 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10175857 2024.05.18 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10165716 2024.05.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10164362 2024.05.18 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10164360 2024.05.18 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10164359 2024.05.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164357 2024.05.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10164358 2024.05.18 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10164361 2024.05.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10175874 2024.05.18 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10175917 2024.05.18 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10175923 2024.05.18 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10175875 2024.05.18 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 10175915 2024.05.18 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10175865 2024.05.18 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10175916 2024.05.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10175922 2024.05.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10175869 2024.05.18 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10175864 2024.05.18 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 9 10175873 2024.05.18 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10175870 2024.05.18 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 7 10175871 2024.05.18 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 10175924 2024.05.18 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10175920 2024.05.18 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10175866 2024.05.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175868 2024.05.18 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10175862 2024.05.18 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10175863 2024.05.18 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 26 10175867 2024.05.18 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 7 10175921 2024.05.18 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 19 10175918 2024.05.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175872 2024.05.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 10175919 2024.05.18 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10160509 2024.05.17 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10160510 2024.05.16 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10148079 2024.05.15 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10148076 2024.05.15 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10148077 2024.05.14 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10148075 2024.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10148071 2024.05.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10148073 2024.05.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10148070 2024.05.13 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10148072 2024.05.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10148069 2024.05.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10148074 2024.05.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10148078 2024.05.13 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10148068 2024.05.13 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10148067 2024.05.13 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10148065 2024.05.13 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10148066 2024.05.13 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10148064 2024.05.13 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10124529 2024.05.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10124528 2024.05.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124527 2024.05.12 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10124525 2024.05.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124526 2024.05.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10124524 2024.05.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124523 2024.05.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 10124521 2024.05.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10124522 2024.05.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124520 2024.05.12 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10124517 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124518 2024.05.12 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10124519 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124515 2024.05.12 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10124514 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124516 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124513 2024.05.12 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10124511 2024.05.12 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 10124512 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124510 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124509 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124507 2024.05.12 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10124506 2024.05.12 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10124505 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124504 2024.05.12 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10124500 2024.05.12 ŁD
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10124499 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10124502 2024.05.12 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10124496 2024.05.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124501 2024.05.12 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10124497 2024.05.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124503 2024.05.12 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10124495 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10124493 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10124498 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10124491 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10124494 2024.05.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10124492 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10124488 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10124490 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10124489 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10095887 2024.05.09 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 10095872 2024.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10095876 2024.05.09 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 10095881 2024.05.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095882 2024.05.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10095883 2024.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10095877 2024.05.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10095878 2024.05.09 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10095879 2024.05.09 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10095880 2024.05.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 10095885 2024.05.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 10095884 2024.05.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10095835 2024.05.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10095886 2024.05.09 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 10095833 2024.05.09 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 6 10095834 2024.05.09 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 10095841 2024.05.09 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 10095843 2024.05.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 27 10095842 2024.05.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10095847 2024.05.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10095875 2024.05.09 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10095848 2024.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10095845 2024.05.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10095846 2024.05.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10095844 2024.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10095838 2024.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10095836 2024.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10095837 2024.05.09 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 10095839 2024.05.09 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 6 10095840 2024.05.09 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10095874 2024.05.09 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 10095900 2024.05.09 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 10095896 2024.05.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10095899 2024.05.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 14 10095898 2024.05.09 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10095897 2024.05.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10095901 2024.05.09 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10095905 2024.05.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10095904 2024.05.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10095903 2024.05.08 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10095902 2024.05.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095894 2024.05.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095895 2024.05.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10095892 2024.05.08 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10095893 2024.05.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10095891 2024.05.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095890 2024.05.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10095888 2024.05.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10095889 2024.05.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10095871 2024.05.08 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10095906 2024.05.08 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10095870 2024.05.08 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10095869 2024.05.07 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10095868 2024.05.07 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10095866 2024.05.07 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10095865 2024.05.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095867 2024.05.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10095863 2024.05.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 10095864 2024.05.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10095860 2024.05.06 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10095857 2024.05.06 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10095859 2024.05.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10095861 2024.05.06 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10095858 2024.05.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10095856 2024.05.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10095854 2024.05.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10095855 2024.05.06 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10095853 2024.05.06 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10095852 2024.05.06 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10095849 2024.05.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095851 2024.05.06 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10095850 2024.05.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095832 2024.05.06 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10095831 2024.05.06 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10095828 2024.05.06 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10095829 2024.05.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095826 2024.05.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095827 2024.05.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095830 2024.05.06 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10095824 2024.05.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095825 2024.05.06 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10095823 2024.05.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10095821 2024.05.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095820 2024.05.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10095819 2024.05.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095822 2024.05.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095818 2024.05.06
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10095817 2024.05.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095815 2024.05.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10095814 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095816 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095813 2024.05.06 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10095810 2024.05.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10095811 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095812 2024.05.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10095809 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095808 2024.05.06 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10095807 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095806 2024.05.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10095805 2024.05.06 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10095804 2024.05.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10095801 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095803 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095802 2024.05.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10095799 2024.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10095800 2024.05.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10095797 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10095798 2024.05.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10095795 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10095794 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10095796 2024.05.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10095792 2024.05.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10095793 2024.05.06 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10072955 2024.05.06 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10067712 2024.05.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10067713 2024.05.05 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10067711 2024.05.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10067710 2024.05.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10061269 2024.05.04 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 10044363 2024.05.03 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 10044364 2024.05.03 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10044362 2024.05.03 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10044361 2024.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10044360 2024.05.03 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10044359 2024.05.03 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10044358 2024.05.03 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10044357 2024.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10044356 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029680 2024.05.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10029677 2024.05.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10029678 2024.05.02 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10029679 2024.05.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10029676 2024.05.02 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10029674 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029673 2024.05.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10029671 2024.05.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10029670 2024.05.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10029672 2024.05.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10029668 2024.05.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10029669 2024.05.02 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10029667 2024.05.02 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10029666 2024.05.02 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10014849 2024.05.01 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10014078 2024.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10014077 2024.05.01 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10011828 2024.04.30 WP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 10011318 2024.04.30 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10011317 2024.04.30 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10009435 2024.04.30 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10002065 2024.04.29 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10011315 2024.04.29 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 10011316 2024.04.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 150 10002064 2024.04.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10002063 2024.04.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10002061 2024.04.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 10002060 2024.04.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10002062 2024.04.28 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10002059 2024.04.28 WP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9996356 2024.04.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10002058 2024.04.27 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10002057 2024.04.26 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10002056 2024.04.26 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10002055 2024.04.26 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10002054 2024.04.26 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10002052 2024.04.26 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10002053 2024.04.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10002051 2024.04.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10002050 2024.04.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10002049 2024.04.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10002048 2024.04.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10002047 2024.04.26 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10002045 2024.04.26 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10002044 2024.04.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10002046 2024.04.26 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10002042 2024.04.26 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10002043 2024.04.26 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 10002041 2024.04.26 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10002040 2024.04.25 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10002039 2024.04.24 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9958887 2024.04.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 400 9958886 2024.04.22 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9943138 2024.04.21 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9946204 2024.04.21 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9946206 2024.04.21 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9946205 2024.04.21 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9946207 2024.04.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9946242 2024.04.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9946208 2024.04.21 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9946199 2024.04.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9946196 2024.04.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9946202 2024.04.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9946201 2024.04.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9946198 2024.04.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9946203 2024.04.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9946200 2024.04.21 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9946197 2024.04.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9946376 2024.04.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9946374 2024.04.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9946377 2024.04.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9946368 2024.04.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9946337 2024.04.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9946371 2024.04.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9946372 2024.04.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9946394 2024.04.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9946400 2024.04.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9946391 2024.04.21 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9946383 2024.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9946381 2024.04.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9946393 2024.04.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9946389 2024.04.21 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9946396 2024.04.21 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9946399 2024.04.21 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9946385 2024.04.21 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9946388 2024.04.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9946379 2024.04.21 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 9946395 2024.04.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9946398 2024.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9946401 2024.04.21 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9946402 2024.04.21 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9946366 2024.04.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9946339 2024.04.21 WP
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9929027 2024.04.19 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9929025 2024.04.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9929026 2024.04.17 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9929024 2024.04.17 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9922007 2024.04.17 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9922006 2024.04.17 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9922005 2024.04.17 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9922002 2024.04.17 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 9922004 2024.04.17 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 9922003 2024.04.17 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 9922001 2024.04.17 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9922008 2024.04.17 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9919962 2024.04.17 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 9917740 2024.04.16 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 9917739 2024.04.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9918088 2024.04.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9918089 2024.04.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 350 9918087 2024.04.16 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9916479 2024.04.15 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9916477 2024.04.14 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9916476 2024.04.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9916475 2024.04.13 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9916473 2024.04.12 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9916471 2024.04.12 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9916472 2024.04.12 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9916469 2024.04.11 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9916470 2024.04.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9916468 2024.04.11 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9916467 2024.04.11 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9878704 2024.04.11 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9878703 2024.04.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9878702 2024.04.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9869874 2024.04.09 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9869873 2024.04.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9869876 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9869872 2024.04.09 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9870709 2024.04.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9870702 2024.04.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9870706 2024.04.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9870705 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 13 9870699 2024.04.09 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9869875 2024.04.09 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9869877 2024.04.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 9870696 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 21 9870697 2024.04.09 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9870700 2024.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9870703 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9836783 2024.04.05 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9822364 2024.04.04 WP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 6 9816841 2024.04.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9816174 2024.04.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9816173 2024.04.02 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9816172 2024.04.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9816169 2024.04.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9816170 2024.04.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9816167 2024.04.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9816168 2024.04.01 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9816165 2024.04.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9816166 2024.04.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9816164 2024.04.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9816161 2024.04.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9816162 2024.04.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9816163 2024.04.01 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9816159 2024.04.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9816160 2024.04.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9816157 2024.04.01 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9816155 2024.04.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9816154 2024.04.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9816156 2024.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9816158 2024.04.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9816153 2024.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9816152 2024.04.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9816148 2024.04.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9816150 2024.04.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9816151 2024.04.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9816149 2024.04.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9816147 2024.04.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9816145 2024.04.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9816146 2024.04.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9799811 2024.04.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9799807 2024.03.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9799809 2024.03.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9799808 2024.03.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9799810 2024.03.29 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9799806 2024.03.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9799827 2024.03.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9799826 2024.03.29 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9799824 2024.03.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9799823 2024.03.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9799822 2024.03.29 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10259557 2024.03.29 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10259561 2024.03.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 10259559 2024.03.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10259560 2024.03.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10259562 2024.03.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 11 10259556 2024.03.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10259553 2024.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259500 2024.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259566 2024.03.29 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10259480 2024.03.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10259564 2024.03.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10259565 2024.03.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10259563 2024.03.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10259484 2024.03.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259481 2024.03.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10259483 2024.03.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10259482 2024.03.29 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10259485 2024.03.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10259486 2024.03.29 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9799819 2024.03.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9799817 2024.03.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9799816 2024.03.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9799815 2024.03.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9799814 2024.03.28 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9799813 2024.03.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9799812 2024.03.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10259532 2024.03.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10259369 2024.03.28 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10259212 2024.03.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10259350 2024.03.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10259511 2024.03.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10259529 2024.03.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10259205 2024.03.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10259299 2024.03.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10259361 2024.03.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10259513 2024.03.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10259558 2024.03.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10259370 2024.03.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10259514 2024.03.28 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10259533 2024.03.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10259210 2024.03.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10259534 2024.03.28 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10259214 2024.03.28 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10259209 2024.03.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10259363 2024.03.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10259207 2024.03.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10259541 2024.03.28 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10259515 2024.03.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259208 2024.03.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259298 2024.03.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10259345 2024.03.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259368 2024.03.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259544 2024.03.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 10259211 2024.03.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10259331 2024.03.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10259340 2024.03.28 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10259346 2024.03.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10259339 2024.03.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10259518 2024.03.28 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10259300 2024.03.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 10259297 2024.03.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10259505 2024.03.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10259516 2024.03.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 10259536 2024.03.28 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10259535 2024.03.28 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10259337 2024.03.28 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 10259408 2024.03.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10259307 2024.03.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 10259403 2024.03.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10259302 2024.03.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10259539 2024.03.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10259397 2024.03.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10259537 2024.03.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10259216 2024.03.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10259215 2024.03.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 10259301 2024.03.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10259333 2024.03.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10259362 2024.03.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10259538 2024.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259304 2024.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 10259343 2024.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259401 2024.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259508 2024.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259547 2024.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259550 2024.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259554 2024.03.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259305 2024.03.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259399 2024.03.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259503 2024.03.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259520 2024.03.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259546 2024.03.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259552 2024.03.28 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10259540 2024.03.28 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10259303 2024.03.28 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 10259543 2024.03.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10259519 2024.03.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 10259542 2024.03.28 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10259549 2024.03.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10259311 2024.03.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 9 10259492 2024.03.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 11 10259512 2024.03.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10259523 2024.03.28 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 10259308 2024.03.28 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10259510 2024.03.28 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10259524 2024.03.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 10259325 2024.03.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 10259495 2024.03.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10259488 2024.03.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 10259498 2024.03.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10259336 2024.03.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 10259490 2024.03.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 9 10259504 2024.03.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10259527 2024.03.28 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 9 10259430 2024.03.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10259335 2024.03.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10259366 2024.03.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10259419 2024.03.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 10259489 2024.03.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 10 10259501 2024.03.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 10259525 2024.03.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10259417 2024.03.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10259517 2024.03.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10259551 2024.03.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10259330 2024.03.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10259406 2024.03.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10259507 2024.03.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 10259521 2024.03.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10259545 2024.03.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 21 10259548 2024.03.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 10259306 2024.03.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10259348 2024.03.28 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 10259309 2024.03.28 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 10259491 2024.03.28 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10259522 2024.03.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10259373 2024.03.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10259474 2024.03.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10259506 2024.03.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259352 2024.03.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259371 2024.03.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259411 2024.03.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259487 2024.03.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259555 2024.03.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10259347 2024.03.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10259365 2024.03.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10259372 2024.03.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10259470 2024.03.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10259338 2024.03.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10259477 2024.03.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 45 10259493 2024.03.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10259528 2024.03.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10259531 2024.03.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10259479 2024.03.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10259496 2024.03.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 10259326 2024.03.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 10259494 2024.03.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10259509 2024.03.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10259530 2024.03.28 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10259332 2024.03.28 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10259394 2024.03.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259374 2024.03.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 10259473 2024.03.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259499 2024.03.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259502 2024.03.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259526 2024.03.28 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 10259476 2024.03.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 10259310 2024.03.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10259377 2024.03.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10259497 2024.03.28 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 9766614 2024.03.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 9766616 2024.03.27 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9766617 2024.03.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9766615 2024.03.27 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 9766613 2024.03.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10259351 2024.03.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10259203 2024.03.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 10259342 2024.03.27 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10259344 2024.03.27 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10259341 2024.03.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10259204 2024.03.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10259364 2024.03.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10259201 2024.03.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 5 10259334 2024.03.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10259213 2024.03.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10259367 2024.03.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10259206 2024.03.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10259202 2024.03.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259349 2024.03.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9766611 2024.03.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9766612 2024.03.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10259390 2024.03.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10259389 2024.03.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10259391 2024.03.26 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10259392 2024.03.26 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10259282 2024.03.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10259283 2024.03.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10259393 2024.03.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259281 2024.03.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10259285 2024.03.26 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10259284 2024.03.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10259288 2024.03.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10259287 2024.03.26 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10259286 2024.03.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259290 2024.03.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259289 2024.03.26 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10259292 2024.03.26 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10259294 2024.03.26 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10259295 2024.03.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10259296 2024.03.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 10259356 2024.03.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 8 10259355 2024.03.26 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10259354 2024.03.26 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 10259291 2024.03.26 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10259293 2024.03.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259353 2024.03.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10259357 2024.03.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 10259358 2024.03.26 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 10259360 2024.03.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10259359 2024.03.26 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9754178 2024.03.25 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9754177 2024.03.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9754174 2024.03.24 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9754173 2024.03.24 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10259461 2024.03.24 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10259268 2024.03.24 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10259267 2024.03.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10259454 2024.03.24 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10259464 2024.03.24 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10259463 2024.03.24 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10259462 2024.03.24 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10259269 2024.03.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 10259458 2024.03.24 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10259459 2024.03.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10259455 2024.03.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259456 2024.03.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10259457 2024.03.24 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10259465 2024.03.24 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10259468 2024.03.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10259466 2024.03.24 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10259239 2024.03.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10259236 2024.03.24 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 10259235 2024.03.24 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10259234 2024.03.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10259233 2024.03.24 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 10259469 2024.03.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259238 2024.03.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259237 2024.03.24 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 10259242 2024.03.24 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 10259240 2024.03.24 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10259243 2024.03.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10259244 2024.03.24 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10259245 2024.03.24 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 8 10259379 2024.03.24 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10259380 2024.03.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10259248 2024.03.24 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10259378 2024.03.24 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10259247 2024.03.24 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10259241 2024.03.24 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10259383 2024.03.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259246 2024.03.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10259381 2024.03.24 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10259382 2024.03.24 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10259386 2024.03.24 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10259387 2024.03.24 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 65 10259388 2024.03.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 105 10259384 2024.03.24 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 10259385 2024.03.24 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9754175 2024.03.23 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9735642 2024.03.23 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9735643 2024.03.23 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9735641 2024.03.22 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 9735640 2024.03.22 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9735639 2024.03.22 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 9735638 2024.03.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9724345 2024.03.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10259255 2024.03.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10259256 2024.03.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10259266 2024.03.22 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 10259259 2024.03.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10259257 2024.03.22 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259258 2024.03.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10259260 2024.03.22 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10259262 2024.03.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10259261 2024.03.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259264 2024.03.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259263 2024.03.22 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10259270 2024.03.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10259265 2024.03.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10259271 2024.03.22 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 5 10259272 2024.03.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 10259277 2024.03.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10259275 2024.03.22 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10259276 2024.03.22 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 10259274 2024.03.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259273 2024.03.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10259279 2024.03.22 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10259280 2024.03.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259278 2024.03.22 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9724346 2024.03.21 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9724344 2024.03.21 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10259249 2024.03.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10259254 2024.03.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 10259250 2024.03.21 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10259251 2024.03.21 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10259252 2024.03.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 10259253 2024.03.21 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9715415 2024.03.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9715411 2024.03.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10259405 2024.03.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 10259402 2024.03.20 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 10259413 2024.03.20 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10259222 2024.03.20 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10259414 2024.03.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10259221 2024.03.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10259416 2024.03.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10259219 2024.03.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10259407 2024.03.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259218 2024.03.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259412 2024.03.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10259220 2024.03.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10259375 2024.03.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10259228 2024.03.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10259396 2024.03.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10259227 2024.03.20 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10259226 2024.03.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 6 10259225 2024.03.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10259395 2024.03.20 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10259224 2024.03.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 10259230 2024.03.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 10259229 2024.03.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259398 2024.03.20 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10259231 2024.03.20 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10259400 2024.03.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10259404 2024.03.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10259232 2024.03.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10259409 2024.03.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10259418 2024.03.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10259424 2024.03.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 9 10259410 2024.03.20 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 10259415 2024.03.20 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 10259423 2024.03.20 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 10259422 2024.03.20 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10259471 2024.03.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259421 2024.03.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10259420 2024.03.20 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10259425 2024.03.20 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10259478 2024.03.20 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10259427 2024.03.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10259428 2024.03.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 10259472 2024.03.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10259429 2024.03.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10259475 2024.03.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259426 2024.03.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9715417 2024.03.19 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9715413 2024.03.19 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9715414 2024.03.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9715416 2024.03.19 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9715410 2024.03.19 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9715409 2024.03.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9709619 2024.03.19 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9709618 2024.03.19 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9709617 2024.03.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259327 2024.03.17 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10259328 2024.03.17 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 10259329 2024.03.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10259186 2024.03.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10259185 2024.03.17 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 10259187 2024.03.17 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 10259188 2024.03.17 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 6 10259189 2024.03.17 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 9 10259190 2024.03.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10259191 2024.03.17 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10259194 2024.03.17 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10259193 2024.03.17 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10259197 2024.03.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259192 2024.03.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10259195 2024.03.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10259196 2024.03.17 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 10259199 2024.03.17 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10259200 2024.03.17 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10259217 2024.03.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259198 2024.03.17 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9709620 2024.03.16 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9709616 2024.03.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10259179 2024.03.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10259150 2024.03.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10259149 2024.03.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 10259170 2024.03.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10259171 2024.03.16 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10259172 2024.03.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 10259180 2024.03.16 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10259153 2024.03.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10259176 2024.03.16 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10259178 2024.03.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10259177 2024.03.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10259173 2024.03.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259174 2024.03.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 10259175 2024.03.16 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10259181 2024.03.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10259184 2024.03.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 10259183 2024.03.16 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10259182 2024.03.16 WP