DRUŻYNA

Drużyna: Robert Kraska. Obserwator: Robert Kraska

Liczba gatunków: 120

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 359 1044 48 48 1 3 13 31
2 286 705 65 58 0 4 19 35
3 335 707 79 63 0 5 16 42
4 248 322 86 50 0 2 15 33
5 112 135 92 51 0 1 17 33
6 126 132 120 82 0 4 41 37
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10307927 2024.06.08 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10307926 2024.06.08 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10307925 2024.06.08 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10307924 2024.06.08 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10307923 2024.06.08 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10307922 2024.06.08 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10307921 2024.06.08 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10307920 2024.06.08 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10307919 2024.06.08 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10307918 2024.06.08 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10307917 2024.06.08 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10307916 2024.06.08 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10307915 2024.06.08 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10307914 2024.06.08 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10307913 2024.06.08 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10300299 2024.06.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10300298 2024.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10300297 2024.06.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10300296 2024.06.07 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10300295 2024.06.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10300294 2024.06.07 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10300293 2024.06.07 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10300292 2024.06.07 MZ
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10293591 2024.06.06 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10293590 2024.06.06 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10293023 2024.06.06 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10293022 2024.06.06 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10293020 2024.06.06 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10293021 2024.06.06 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10292504 2024.06.06 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10292503 2024.06.06 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10292502 2024.06.06 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10292501 2024.06.06 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 10292500 2024.06.06 ŁD
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10292519 2024.06.06 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10292520 2024.06.06 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10292518 2024.06.06 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10292516 2024.06.06 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10292517 2024.06.06 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10292515 2024.06.06 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10292514 2024.06.06 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10292513 2024.06.06 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10292512 2024.06.06 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10292510 2024.06.06 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10292511 2024.06.06 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10292509 2024.06.06 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10292508 2024.06.06 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10292506 2024.06.06 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10292507 2024.06.06 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10292505 2024.06.06 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10292497 2024.06.06 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10292498 2024.06.06 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10292499 2024.06.06 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10292496 2024.06.06 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10292495 2024.06.06 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10292494 2024.06.06 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10292492 2024.06.06 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10292493 2024.06.06 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10292491 2024.06.06 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10292490 2024.06.06 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10292488 2024.06.06 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10292489 2024.06.06 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10292486 2024.06.06 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10292485 2024.06.06 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10292487 2024.06.06 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10292484 2024.06.06 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10287596 2024.06.05 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10287595 2024.06.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10283157 2024.06.04 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10282829 2024.06.04 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10282828 2024.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10282684 2024.06.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10282683 2024.06.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10282682 2024.06.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10282681 2024.06.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10282680 2024.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10282679 2024.06.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10282678 2024.06.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10282677 2024.06.04 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10282676 2024.06.04 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10282675 2024.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10282674 2024.06.04 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10282673 2024.06.04 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10282672 2024.06.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10281917 2024.06.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10274309 2024.06.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10274308 2024.06.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10274307 2024.06.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10274306 2024.06.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10274305 2024.06.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10274304 2024.06.02 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10274303 2024.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10274302 2024.06.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10274301 2024.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10274300 2024.06.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10274299 2024.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10274298 2024.06.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10274297 2024.06.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10274296 2024.06.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10274295 2024.06.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10274294 2024.06.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10274293 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10274292 2024.06.02 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10274291 2024.06.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10274290 2024.06.02 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10268808 2024.06.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10268807 2024.06.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10268806 2024.06.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10268805 2024.06.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10268804 2024.06.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10268803 2024.06.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10268802 2024.06.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10268801 2024.06.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10268800 2024.06.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10268799 2024.06.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10268798 2024.06.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10268797 2024.06.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10268796 2024.06.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10268795 2024.06.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10268794 2024.06.01 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10268793 2024.06.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10268792 2024.06.01 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10268791 2024.06.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10268790 2024.06.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10268789 2024.06.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10268788 2024.06.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10221993 2024.05.26 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10218535 2024.05.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10218536 2024.05.25 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10210149 2024.05.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10210148 2024.05.24 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10210147 2024.05.24 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10210146 2024.05.24 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10204392 2024.05.23 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10204128 2024.05.23 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10182396 2024.05.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10168870 2024.05.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10168864 2024.05.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10168863 2024.05.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10168862 2024.05.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10168861 2024.05.18 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10168860 2024.05.18 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10168859 2024.05.18 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10168858 2024.05.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10168857 2024.05.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10168856 2024.05.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10168855 2024.05.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10168854 2024.05.18 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10168853 2024.05.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10168852 2024.05.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10157494 2024.05.17 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10155217 2024.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10132557 2024.05.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10119630 2024.05.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10101028 2024.05.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10101029 2024.05.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10090966 2024.05.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10090965 2024.05.09 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10090963 2024.05.09 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10090964 2024.05.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10090961 2024.05.09 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10090962 2024.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10081435 2024.05.07 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10079792 2024.05.07 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10062329 2024.05.05 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10062328 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10057806 2024.05.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10057805 2024.05.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10057804 2024.05.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10057803 2024.05.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10057802 2024.05.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10057801 2024.05.04 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10057800 2024.05.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10057799 2024.05.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10057798 2024.05.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10057797 2024.05.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10057796 2024.05.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10057795 2024.05.04 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 16 10057794 2024.05.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10057793 2024.05.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10057792 2024.05.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10057791 2024.05.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10057790 2024.05.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10057789 2024.05.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10057788 2024.05.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10057787 2024.05.04 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10057786 2024.05.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10057785 2024.05.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10057784 2024.05.04 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10046973 2024.05.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10046972 2024.05.03 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10046971 2024.05.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10046970 2024.05.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10046969 2024.05.03 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10046968 2024.05.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10046967 2024.05.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10046966 2024.05.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10046965 2024.05.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10046964 2024.05.03 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10046963 2024.05.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10046962 2024.05.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10046961 2024.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10046960 2024.05.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10046959 2024.05.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10046958 2024.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10046957 2024.05.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10046956 2024.05.03 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10046955 2024.05.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10046954 2024.05.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10046953 2024.05.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10046952 2024.05.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10046951 2024.05.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10046950 2024.05.03 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10031925 2024.05.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10031929 2024.05.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10031927 2024.05.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10031926 2024.05.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10031928 2024.05.02 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10022496 2024.05.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10022495 2024.05.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10022494 2024.05.01 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10022493 2024.05.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10022491 2024.05.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10022490 2024.05.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10022489 2024.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10022488 2024.05.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10022487 2024.05.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10022486 2024.05.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10022485 2024.05.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10022484 2024.05.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10022483 2024.05.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10022482 2024.05.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10022481 2024.05.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10022480 2024.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10022479 2024.05.01 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10022478 2024.05.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10022477 2024.05.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10022476 2024.05.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10011914 2024.04.30 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10011912 2024.04.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10011915 2024.04.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10011913 2024.04.30 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10011511 2024.04.30 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10011510 2024.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10011509 2024.04.30 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10011508 2024.04.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10011507 2024.04.30 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10011506 2024.04.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10011505 2024.04.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10011504 2024.04.30 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10011503 2024.04.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10011502 2024.04.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10011501 2024.04.30 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10011500 2024.04.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10011499 2024.04.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10011498 2024.04.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10011497 2024.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10011496 2024.04.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10011495 2024.04.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10011494 2024.04.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10011493 2024.04.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10011492 2024.04.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10011491 2024.04.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10011490 2024.04.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10011489 2024.04.30 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10011488 2024.04.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10011487 2024.04.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 10004046 2024.04.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10004048 2024.04.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10004047 2024.04.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9998279 2024.04.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9997302 2024.04.29 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9993460 2024.04.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9992045 2024.04.28 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9992046 2024.04.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9992044 2024.04.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9982254 2024.04.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9973429 2024.04.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9966178 2024.04.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9966177 2024.04.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9966176 2024.04.25 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9966175 2024.04.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9966174 2024.04.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9966173 2024.04.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9966172 2024.04.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9966171 2024.04.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9966170 2024.04.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9966169 2024.04.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9966168 2024.04.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9966167 2024.04.25 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9966166 2024.04.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9966165 2024.04.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9966164 2024.04.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9966163 2024.04.25 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9966162 2024.04.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9966161 2024.04.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9966160 2024.04.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9966159 2024.04.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9966158 2024.04.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9966157 2024.04.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9966156 2024.04.25 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9966155 2024.04.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9966154 2024.04.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9966153 2024.04.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9966152 2024.04.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966151 2024.04.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9960179 2024.04.24 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9957307 2024.04.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9957306 2024.04.23 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9957305 2024.04.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9957304 2024.04.23 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9957303 2024.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9957302 2024.04.23 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9957301 2024.04.23 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9957300 2024.04.23 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9957299 2024.04.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9957298 2024.04.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9957297 2024.04.23 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9957296 2024.04.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9957295 2024.04.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9957294 2024.04.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9957293 2024.04.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9957292 2024.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9957291 2024.04.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9940564 2024.04.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9929834 2024.04.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9910843 2024.04.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9910842 2024.04.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9910841 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9910840 2024.04.14 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9910839 2024.04.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9910838 2024.04.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9910837 2024.04.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9910836 2024.04.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9910835 2024.04.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9910834 2024.04.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9910833 2024.04.14 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9910832 2024.04.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9910831 2024.04.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9910830 2024.04.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9910829 2024.04.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9910828 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9910827 2024.04.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9910826 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9910825 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9910824 2024.04.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9898719 2024.04.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9898718 2024.04.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9898717 2024.04.13 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9898716 2024.04.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9898715 2024.04.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9898714 2024.04.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9898713 2024.04.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9898712 2024.04.13 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9898711 2024.04.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9898710 2024.04.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9898709 2024.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9898708 2024.04.13 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9898707 2024.04.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9898706 2024.04.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9898705 2024.04.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9898704 2024.04.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9898703 2024.04.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9898702 2024.04.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9898701 2024.04.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9898700 2024.04.13 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9879083 2024.04.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9873295 2024.04.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9873294 2024.04.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9873293 2024.04.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9873292 2024.04.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9873291 2024.04.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9873290 2024.04.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9873289 2024.04.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9873288 2024.04.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9873287 2024.04.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9873286 2024.04.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9873285 2024.04.09 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9873284 2024.04.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9873283 2024.04.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9873282 2024.04.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9873281 2024.04.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9873280 2024.04.09 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9873279 2024.04.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9857788 2024.04.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9857787 2024.04.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9857786 2024.04.08 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9857785 2024.04.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9854622 2024.04.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9854621 2024.04.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9854620 2024.04.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9854619 2024.04.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9854618 2024.04.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9854617 2024.04.07 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9854616 2024.04.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 21 9854615 2024.04.07 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9854614 2024.04.07 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9854613 2024.04.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9854612 2024.04.07 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 9854611 2024.04.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9854610 2024.04.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9854609 2024.04.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9854608 2024.04.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9854607 2024.04.07 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9854606 2024.04.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9854605 2024.04.07 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9854604 2024.04.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9854603 2024.04.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9854602 2024.04.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9854601 2024.04.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9854600 2024.04.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9854599 2024.04.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9854598 2024.04.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9854597 2024.04.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9854596 2024.04.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9841113 2024.04.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9841112 2024.04.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9841111 2024.04.06 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9841110 2024.04.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9841109 2024.04.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9841108 2024.04.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9841107 2024.04.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9841106 2024.04.06 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9841105 2024.04.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9841104 2024.04.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9841103 2024.04.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9841102 2024.04.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9841101 2024.04.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9841100 2024.04.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9841099 2024.04.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9841098 2024.04.06 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9841097 2024.04.06 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9841096 2024.04.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9841095 2024.04.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9841094 2024.04.06 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9841093 2024.04.06 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9830203 2024.04.05 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9822715 2024.04.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9822714 2024.04.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9822731 2024.04.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9822730 2024.04.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9822729 2024.04.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9822728 2024.04.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9822727 2024.04.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9822726 2024.04.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9822725 2024.04.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9822724 2024.04.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9822723 2024.04.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9822722 2024.04.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9822721 2024.04.04 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9822720 2024.04.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9822719 2024.04.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9822718 2024.04.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9822717 2024.04.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9822716 2024.04.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9817606 2024.04.03 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 9805875 2024.04.01 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9805874 2024.04.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9805873 2024.04.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 9805872 2024.04.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9805871 2024.04.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9805870 2024.04.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9805869 2024.04.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9805868 2024.04.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9805867 2024.04.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9805866 2024.04.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9805865 2024.04.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9805864 2024.04.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9805863 2024.04.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9805862 2024.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9805861 2024.04.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9805860 2024.04.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9805859 2024.04.01 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9805858 2024.04.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9805857 2024.04.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9805856 2024.04.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9805855 2024.04.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9805854 2024.04.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9805853 2024.04.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9805852 2024.04.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9805851 2024.04.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9805850 2024.04.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9805849 2024.04.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9805848 2024.04.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9805847 2024.04.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9805846 2024.04.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9794165 2024.03.31 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9794164 2024.03.31 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9794163 2024.03.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9794162 2024.03.31 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9794161 2024.03.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9794160 2024.03.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9794159 2024.03.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9794158 2024.03.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9794157 2024.03.31 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9794156 2024.03.31 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9794155 2024.03.31 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9794154 2024.03.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9794153 2024.03.31 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9794152 2024.03.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9794151 2024.03.31 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9794150 2024.03.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9794149 2024.03.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9794148 2024.03.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9794147 2024.03.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9794146 2024.03.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9794145 2024.03.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9794144 2024.03.31 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9794143 2024.03.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9794142 2024.03.31 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9794141 2024.03.31 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9794140 2024.03.31 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9794139 2024.03.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9794138 2024.03.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9794137 2024.03.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9786327 2024.03.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9786326 2024.03.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9786325 2024.03.30 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9786324 2024.03.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9786323 2024.03.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9786322 2024.03.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9786321 2024.03.30 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9786320 2024.03.30 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9786343 2024.03.30 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9786342 2024.03.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9786341 2024.03.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9786340 2024.03.30 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9786339 2024.03.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9786338 2024.03.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9786337 2024.03.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9786336 2024.03.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9786335 2024.03.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9786334 2024.03.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9786333 2024.03.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9786332 2024.03.30 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9786331 2024.03.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9786330 2024.03.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9786329 2024.03.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9786328 2024.03.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9775989 2024.03.29 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9770656 2024.03.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9767087 2024.03.28 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9767088 2024.03.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9767086 2024.03.28 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9748517 2024.03.25 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9748518 2024.03.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9748516 2024.03.25 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9748515 2024.03.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9744847 2024.03.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9744846 2024.03.24 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9744845 2024.03.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9744836 2024.03.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9744843 2024.03.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9744844 2024.03.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9744842 2024.03.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9744841 2024.03.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9744840 2024.03.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9744839 2024.03.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9744838 2024.03.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9744837 2024.03.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9744835 2024.03.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9744834 2024.03.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9744833 2024.03.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9744832 2024.03.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9744831 2024.03.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9744830 2024.03.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9744829 2024.03.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9744828 2024.03.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9744827 2024.03.24 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9744826 2024.03.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9744825 2024.03.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9744824 2024.03.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9744823 2024.03.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9744822 2024.03.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9744821 2024.03.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9735461 2024.03.23 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9735460 2024.03.23 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9735459 2024.03.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9735458 2024.03.23 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9735457 2024.03.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9735456 2024.03.23 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 9 9735455 2024.03.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9735454 2024.03.23 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9735453 2024.03.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9735452 2024.03.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9735451 2024.03.23 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9735450 2024.03.23 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9735449 2024.03.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9735448 2024.03.23 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9735447 2024.03.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9735446 2024.03.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9735445 2024.03.23 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9735444 2024.03.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9735443 2024.03.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9735442 2024.03.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9735441 2024.03.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9735440 2024.03.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9735439 2024.03.23 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9735438 2024.03.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9735437 2024.03.23 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9735436 2024.03.23 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9735435 2024.03.23 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9721425 2024.03.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9721424 2024.03.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9721422 2024.03.21 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9721421 2024.03.21 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9721420 2024.03.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9721419 2024.03.21 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9721418 2024.03.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9721417 2024.03.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9721416 2024.03.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9721415 2024.03.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9721414 2024.03.21 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9721413 2024.03.21 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9721412 2024.03.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9721411 2024.03.21 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9721410 2024.03.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9721409 2024.03.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9721408 2024.03.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9721407 2024.03.21 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9721406 2024.03.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9721405 2024.03.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9721404 2024.03.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9721403 2024.03.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9721402 2024.03.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9721401 2024.03.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9721400 2024.03.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9721399 2024.03.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9721398 2024.03.21 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9721397 2024.03.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9721396 2024.03.21 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9707327 2024.03.17 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9707326 2024.03.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9707325 2024.03.17 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9707324 2024.03.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9707323 2024.03.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9707322 2024.03.17 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9707321 2024.03.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9707320 2024.03.17 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9707319 2024.03.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707318 2024.03.17 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9707317 2024.03.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9707316 2024.03.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9707315 2024.03.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9707314 2024.03.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9707313 2024.03.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9707312 2024.03.17 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9707311 2024.03.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9707310 2024.03.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9707309 2024.03.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9691132 2024.03.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9691131 2024.03.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9678396 2024.03.14 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9676425 2024.03.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9676424 2024.03.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9676422 2024.03.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9676423 2024.03.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9676421 2024.03.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9676420 2024.03.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9668273 2024.03.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9668272 2024.03.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9668271 2024.03.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9668270 2024.03.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9668269 2024.03.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9668268 2024.03.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9668267 2024.03.12 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9668266 2024.03.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9668265 2024.03.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9668264 2024.03.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9668263 2024.03.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9668262 2024.03.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9668261 2024.03.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9668260 2024.03.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9668259 2024.03.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9668258 2024.03.12 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9668257 2024.03.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9668256 2024.03.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9668255 2024.03.12 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9668254 2024.03.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9668253 2024.03.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9668252 2024.03.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9661420 2024.03.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9661419 2024.03.10 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9661418 2024.03.10 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9661417 2024.03.10 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9661416 2024.03.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9661415 2024.03.10 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9661414 2024.03.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9661413 2024.03.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9661412 2024.03.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9661411 2024.03.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9661410 2024.03.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9661409 2024.03.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 9661408 2024.03.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9661407 2024.03.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9661406 2024.03.10 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9661405 2024.03.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9661404 2024.03.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9661403 2024.03.10 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9661402 2024.03.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9661401 2024.03.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9661400 2024.03.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9661399 2024.03.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9661398 2024.03.10 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9661397 2024.03.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9661396 2024.03.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9661395 2024.03.10 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9644046 2024.03.08 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9644045 2024.03.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9644044 2024.03.08 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 21 9644043 2024.03.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9642586 2024.03.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9642575 2024.03.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9642574 2024.03.07 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9642573 2024.03.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9642557 2024.03.07 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9642572 2024.03.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9642571 2024.03.07 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9642570 2024.03.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9642569 2024.03.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9642568 2024.03.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9642567 2024.03.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9642566 2024.03.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9642565 2024.03.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9642564 2024.03.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9642563 2024.03.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9642562 2024.03.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9642561 2024.03.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9642560 2024.03.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9642559 2024.03.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9642558 2024.03.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9635272 2024.03.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9635271 2024.03.05 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9635270 2024.03.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9635269 2024.03.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9635268 2024.03.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9635288 2024.03.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9635287 2024.03.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9635286 2024.03.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9635285 2024.03.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9635284 2024.03.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9635283 2024.03.05 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9635282 2024.03.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9635281 2024.03.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9635280 2024.03.05 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9635279 2024.03.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9635278 2024.03.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9635277 2024.03.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9635276 2024.03.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9635275 2024.03.05 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9635274 2024.03.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9635273 2024.03.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9631665 2024.03.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9631670 2024.03.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9626600 2024.03.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9625237 2024.03.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9625202 2024.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9625235 2024.03.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9625211 2024.03.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9625225 2024.03.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9625208 2024.03.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9625201 2024.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9625209 2024.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9625206 2024.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9625205 2024.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9625207 2024.03.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9622448 2024.03.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9622449 2024.03.03 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9622447 2024.03.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9622446 2024.03.03 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9622445 2024.03.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9622443 2024.03.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9622444 2024.03.03 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9622128 2024.03.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9622127 2024.03.03 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9622145 2024.03.03 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9622144 2024.03.03 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9622143 2024.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9622142 2024.03.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9622141 2024.03.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9622140 2024.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9622139 2024.03.03 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 9622138 2024.03.03 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9622137 2024.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9622136 2024.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 9622135 2024.03.03 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9622134 2024.03.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9622133 2024.03.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9622132 2024.03.03 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9622131 2024.03.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9622125 2024.03.03 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9622124 2024.03.03 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9622123 2024.03.03 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9622122 2024.03.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9622121 2024.03.03 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9622120 2024.03.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9622119 2024.03.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9622118 2024.03.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9622117 2024.03.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9622116 2024.03.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9622115 2024.03.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9622114 2024.03.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9622113 2024.03.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9622112 2024.03.03 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9622126 2024.03.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9622111 2024.03.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9608042 2024.03.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9608041 2024.03.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9608040 2024.03.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9608039 2024.03.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9608038 2024.03.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9608037 2024.03.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9608036 2024.03.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9608035 2024.03.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9608034 2024.03.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9608033 2024.03.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9608032 2024.03.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9608031 2024.03.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9608030 2024.03.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9608029 2024.03.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9608028 2024.03.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9606457 2024.02.29 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9606456 2024.02.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9606455 2024.02.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9606454 2024.02.29 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9606453 2024.02.29 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9606452 2024.02.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9606451 2024.02.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9606473 2024.02.29 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9606472 2024.02.29 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9606471 2024.02.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9606470 2024.02.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9606469 2024.02.29 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9606468 2024.02.29 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9606467 2024.02.29 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9606466 2024.02.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9606465 2024.02.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9606464 2024.02.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9606463 2024.02.29 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9606462 2024.02.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9606461 2024.02.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9606460 2024.02.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9606459 2024.02.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9606458 2024.02.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9600930 2024.02.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9600929 2024.02.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9600928 2024.02.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9600927 2024.02.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9600926 2024.02.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9600925 2024.02.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9600924 2024.02.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9600923 2024.02.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9600922 2024.02.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9600921 2024.02.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9600920 2024.02.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9600919 2024.02.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9600918 2024.02.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9600917 2024.02.27 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9600916 2024.02.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9600915 2024.02.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9600914 2024.02.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9600913 2024.02.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9600912 2024.02.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9600911 2024.02.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9600910 2024.02.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9600909 2024.02.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9596018 2024.02.26 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9596017 2024.02.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9596016 2024.02.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9596015 2024.02.26 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9596014 2024.02.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9596013 2024.02.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9596012 2024.02.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9596011 2024.02.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9596010 2024.02.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9596009 2024.02.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9596008 2024.02.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9588770 2024.02.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9588769 2024.02.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9588768 2024.02.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9589158 2024.02.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 9589157 2024.02.25 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9589156 2024.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9589155 2024.02.25 MZ
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9589154 2024.02.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9589153 2024.02.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 13 9589152 2024.02.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9589151 2024.02.25 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9589150 2024.02.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9589149 2024.02.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9589148 2024.02.25 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 9589147 2024.02.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9589146 2024.02.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9589145 2024.02.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9589144 2024.02.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9589143 2024.02.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9588767 2024.02.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9588766 2024.02.25 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9588765 2024.02.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9588764 2024.02.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9588763 2024.02.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9588762 2024.02.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9588761 2024.02.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9588760 2024.02.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9588759 2024.02.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9588758 2024.02.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9588757 2024.02.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9588755 2024.02.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9588754 2024.02.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9588753 2024.02.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9588752 2024.02.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9588751 2024.02.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9588750 2024.02.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9588749 2024.02.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9588748 2024.02.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9588747 2024.02.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9588746 2024.02.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9588745 2024.02.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9588744 2024.02.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9588743 2024.02.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9588742 2024.02.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9588741 2024.02.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9588740 2024.02.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9588739 2024.02.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9588738 2024.02.25 MZ