DRUŻYNA

Drużyna: Halina. Obserwator: Halina Łukomska

Liczba gatunków: 165

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 275 3474 82 82 0 8 34 40
2 30 379 86 28 0 3 9 16
3 102 2790 104 65 0 5 24 36
4 315 1017 145 104 0 10 50 44
5 158 362 164 79 0 13 31 35
6 5 10 165 5 0 1 1 3
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10279293 2024.06.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10279295 2024.06.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10279292 2024.06.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10279296 2024.06.03 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10279294 2024.06.03 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10234475 2024.05.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10234447 2024.05.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10234474 2024.05.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10234477 2024.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10234449 2024.05.27 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10234442 2024.05.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10234471 2024.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 8 10234448 2024.05.27 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10234473 2024.05.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10234445 2024.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 10234450 2024.05.27 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10234472 2024.05.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10234446 2024.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10234443 2024.05.27 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10234476 2024.05.27 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10149513 2024.05.15 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10149534 2024.05.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10149505 2024.05.15 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10149538 2024.05.15 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10149554 2024.05.15 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10149552 2024.05.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10149548 2024.05.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 10149582 2024.05.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10149579 2024.05.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10149516 2024.05.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10149523 2024.05.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10149539 2024.05.15 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10149542 2024.05.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10149557 2024.05.15 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10149530 2024.05.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10149556 2024.05.15 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10149583 2024.05.15 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10149544 2024.05.15 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10149509 2024.05.15 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10149562 2024.05.15 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10149580 2024.05.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 10149575 2024.05.15 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10149549 2024.05.15 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10149581 2024.05.15 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10149550 2024.05.15 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10149532 2024.05.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10149574 2024.05.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10149578 2024.05.15 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10149567 2024.05.15 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10149537 2024.05.15 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10149559 2024.05.15 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10149540 2024.05.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10149520 2024.05.15 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10149511 2024.05.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10149572 2024.05.15 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10149528 2024.05.15 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10149546 2024.05.15 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10149570 2024.05.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10149543 2024.05.15 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10149545 2024.05.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10149551 2024.05.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10120689 2024.05.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10120679 2024.05.12 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10120696 2024.05.12 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10120686 2024.05.12 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10120676 2024.05.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10120702 2024.05.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10120683 2024.05.12 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10120695 2024.05.12 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10120692 2024.05.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10120699 2024.05.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10120700 2024.05.12 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10120698 2024.05.12 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10120694 2024.05.12 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10120685 2024.05.12 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10120697 2024.05.12 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10120690 2024.05.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 10120682 2024.05.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10120687 2024.05.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10120681 2024.05.12 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10120691 2024.05.12 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10110618 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 6 10110619 2024.05.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10110622 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10110615 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10110626 2024.05.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10110614 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10110616 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10110620 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10110621 2024.05.11 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10110617 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10110627 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10110623 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 10110624 2024.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10110628 2024.05.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10110625 2024.05.11 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10100050 2024.05.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10100057 2024.05.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10100063 2024.05.10 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10100064 2024.05.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10100068 2024.05.10 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10100051 2024.05.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10100066 2024.05.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10100065 2024.05.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10100056 2024.05.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10100069 2024.05.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10100042 2024.05.10 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10100047 2024.05.10 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10100060 2024.05.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10100070 2024.05.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10100062 2024.05.10 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10100048 2024.05.10 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10100067 2024.05.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10100046 2024.05.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10100059 2024.05.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10100018 2024.05.10 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10100045 2024.05.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10100049 2024.05.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10100058 2024.05.10 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10100043 2024.05.10 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10089748 2024.05.08 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10089560 2024.05.08 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10089563 2024.05.08 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10089577 2024.05.08 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10089630 2024.05.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10089580 2024.05.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10089585 2024.05.08 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10089627 2024.05.08 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10089582 2024.05.08 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10089626 2024.05.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10089561 2024.05.08 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10089583 2024.05.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10089629 2024.05.08 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10089578 2024.05.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10082083 2024.05.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10082097 2024.05.07 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10082098 2024.05.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10082081 2024.05.07 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10082061 2024.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10082052 2024.05.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 10082066 2024.05.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 10082084 2024.05.07 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10082085 2024.05.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10082089 2024.05.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10082065 2024.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10047646 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10047650 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10047630 2024.05.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10047633 2024.05.02 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10047613 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10047636 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10047641 2024.05.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 10047652 2024.05.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10047577 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10047624 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10047644 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10047634 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10047622 2024.05.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10047576 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10047647 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10047578 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10047608 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10047638 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10010182 2024.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10010276 2024.04.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10010260 2024.04.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10010261 2024.04.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10010256 2024.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10010262 2024.04.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10010255 2024.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10010264 2024.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10010181 2024.04.30 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10010266 2024.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 10010197 2024.04.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10010259 2024.04.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10010257 2024.04.30 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10010268 2024.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10010273 2024.04.30 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10010279 2024.04.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10010258 2024.04.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10010254 2024.04.30 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9992625 2024.04.28 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9992622 2024.04.28 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9992634 2024.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9992627 2024.04.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9992532 2024.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 9992527 2024.04.28 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9992635 2024.04.28 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9992640 2024.04.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9992540 2024.04.28 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9992581 2024.04.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9992665 2024.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9992619 2024.04.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9992615 2024.04.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 9992686 2024.04.28 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9992530 2024.04.28 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9992654 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9992620 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9992529 2024.04.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9992618 2024.04.28 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9992637 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9984088 2024.04.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9984089 2024.04.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9984097 2024.04.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9984090 2024.04.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9984093 2024.04.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9984095 2024.04.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9984096 2024.04.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9965923 2024.04.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9965889 2024.04.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9965888 2024.04.25 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9965958 2024.04.25 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9965924 2024.04.25 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 9965970 2024.04.25 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9965922 2024.04.25 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9965928 2024.04.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9965929 2024.04.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9965926 2024.04.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9965890 2024.04.25 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9965892 2024.04.25 WP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 9965925 2024.04.25 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 9965927 2024.04.25 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9965891 2024.04.25 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9959148 2024.04.24 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9959157 2024.04.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9959161 2024.04.24 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9959144 2024.04.24 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9959153 2024.04.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9959154 2024.04.24 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9959155 2024.04.24 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9959156 2024.04.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9959147 2024.04.24 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9959146 2024.04.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9959160 2024.04.24 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9959152 2024.04.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9959145 2024.04.24 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 9959150 2024.04.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9959149 2024.04.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9959151 2024.04.24 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9957177 2024.04.23 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9950564 2024.04.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9950500 2024.04.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9950501 2024.04.22 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9950538 2024.04.22 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9950543 2024.04.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9950549 2024.04.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9950572 2024.04.22 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9950569 2024.04.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9950570 2024.04.22 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9950504 2024.04.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9950563 2024.04.22 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9950503 2024.04.22 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9951458 2024.04.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9950499 2024.04.22 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9950508 2024.04.22 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9950536 2024.04.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 12 9950555 2024.04.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9950512 2024.04.22 WP
pospolity łyska, Fulica atra 15 9950551 2024.04.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9950558 2024.04.22 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9950509 2024.04.22 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9950545 2024.04.22 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 9950506 2024.04.22 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9950539 2024.04.22 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9950496 2024.04.22 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 9950562 2024.04.22 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9950544 2024.04.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9950566 2024.04.22 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9950565 2024.04.22 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9946342 2024.04.21 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9946353 2024.04.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9946378 2024.04.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9946308 2024.04.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9946343 2024.04.21 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9946351 2024.04.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9946355 2024.04.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9946333 2024.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 9946310 2024.04.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9946338 2024.04.21 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9946336 2024.04.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 20 9946358 2024.04.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9946360 2024.04.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9946341 2024.04.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 9946309 2024.04.21 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9946334 2024.04.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9946365 2024.04.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9946340 2024.04.21 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9946363 2024.04.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9946311 2024.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9930874 2024.04.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9930872 2024.04.19 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9930865 2024.04.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9930925 2024.04.19 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9930881 2024.04.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9930873 2024.04.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9930883 2024.04.19 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9930882 2024.04.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9930879 2024.04.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9930864 2024.04.19 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9930934 2024.04.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9930862 2024.04.19 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9930876 2024.04.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9930877 2024.04.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9930937 2024.04.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9930866 2024.04.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9876513 2024.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9876512 2024.04.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9876510 2024.04.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9876514 2024.04.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9876511 2024.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9876515 2024.04.10 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9876516 2024.04.10 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9870162 2024.04.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9870189 2024.04.09 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9870222 2024.04.09 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9870165 2024.04.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9870186 2024.04.09 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9870204 2024.04.09 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9870224 2024.04.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9870169 2024.04.09 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9870163 2024.04.09 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9870202 2024.04.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9870192 2024.04.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9870161 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9870188 2024.04.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9870191 2024.04.09 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9870187 2024.04.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9870164 2024.04.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9870174 2024.04.09 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9870170 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9870183 2024.04.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9870223 2024.04.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9870184 2024.04.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9870173 2024.04.09 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9870203 2024.04.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9870185 2024.04.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9870179 2024.04.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9870193 2024.04.09 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9870297 2024.04.09 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9870171 2024.04.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9870291 2024.04.09 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9870177 2024.04.09 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9870172 2024.04.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9870176 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 9870180 2024.04.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9870159 2024.04.09 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9870296 2024.04.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9870156 2024.04.09 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9870295 2024.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9870190 2024.04.09 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9870225 2024.04.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9870175 2024.04.09 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9870226 2024.04.09 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9870158 2024.04.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 9870166 2024.04.09 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9870168 2024.04.09 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9870299 2024.04.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9858784 2024.04.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9858804 2024.04.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9858786 2024.04.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9858781 2024.04.08 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9858872 2024.04.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9858831 2024.04.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9858842 2024.04.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9858835 2024.04.08 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9858869 2024.04.08 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9858839 2024.04.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9858827 2024.04.08 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9851424 2024.04.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9851426 2024.04.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9851437 2024.04.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9851429 2024.04.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9851428 2024.04.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9851421 2024.04.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9851462 2024.04.07 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9851440 2024.04.07 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9851439 2024.04.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9851423 2024.04.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9851422 2024.04.07 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9851425 2024.04.07 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9851427 2024.04.07 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9842590 2024.04.06 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 9842319 2024.04.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9842312 2024.04.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9833671 2024.04.06 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9842597 2024.04.06 WP
pospolity łyska, Fulica atra 15 9842314 2024.04.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9842489 2024.04.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9842392 2024.04.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9831816 2024.04.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9831891 2024.04.05 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9831894 2024.04.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9831814 2024.04.05 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9831885 2024.04.05 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9831804 2024.04.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9831806 2024.04.05 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9831787 2024.04.05 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9831886 2024.04.05 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9831803 2024.04.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9831884 2024.04.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9831836 2024.04.05 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9831802 2024.04.05 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9831785 2024.04.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9831795 2024.04.05 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9831807 2024.04.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9831792 2024.04.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9831813 2024.04.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9831817 2024.04.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9831782 2024.04.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9831835 2024.04.05 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9831794 2024.04.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9831840 2024.04.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9831888 2024.04.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9831810 2024.04.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9831815 2024.04.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9831820 2024.04.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9831892 2024.04.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9831797 2024.04.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 6 9831841 2024.04.05 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9831784 2024.04.05 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9831837 2024.04.05 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9831796 2024.04.05 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9831791 2024.04.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9824650 2024.04.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9824643 2024.04.04 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9824661 2024.04.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9824660 2024.04.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 9824639 2024.04.04 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9824680 2024.04.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 9824647 2024.04.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9824646 2024.04.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9824659 2024.04.04 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9824657 2024.04.04 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 13 9824651 2024.04.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9824641 2024.04.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9824645 2024.04.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9818964 2024.04.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9819036 2024.04.03 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9819046 2024.04.03 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9818960 2024.04.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 9818956 2024.04.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9818949 2024.04.03 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9818937 2024.04.03 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9818943 2024.04.03 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9818954 2024.04.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9818966 2024.04.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9818938 2024.04.03 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9818942 2024.04.03 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9818947 2024.04.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9818953 2024.04.03 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9818944 2024.04.03 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9818951 2024.04.03 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9818946 2024.04.03 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9818965 2024.04.03 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9818958 2024.04.03 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 9818955 2024.04.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9818982 2024.04.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9818948 2024.04.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9818959 2024.04.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9818939 2024.04.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 9818945 2024.04.03 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9818957 2024.04.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9818952 2024.04.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9818940 2024.04.03 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9818941 2024.04.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9818950 2024.04.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9802313 2024.04.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9802325 2024.04.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9802316 2024.04.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 9802326 2024.04.01 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9802315 2024.04.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9802317 2024.04.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9802327 2024.04.01 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9802320 2024.04.01 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9814910 2024.04.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9802324 2024.04.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9802323 2024.04.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9802328 2024.04.01 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9784174 2024.03.30 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9784262 2024.03.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9784219 2024.03.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 9784239 2024.03.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9784257 2024.03.30 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9784258 2024.03.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9784264 2024.03.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9784199 2024.03.30 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9784261 2024.03.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9784197 2024.03.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9784202 2024.03.30 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9787464 2024.03.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 5 9784255 2024.03.30 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9688231 2024.03.16 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9688197 2024.03.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9688169 2024.03.16 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9688275 2024.03.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9688336 2024.03.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9688337 2024.03.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9688281 2024.03.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9688165 2024.03.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9688278 2024.03.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9688179 2024.03.16 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9688334 2024.03.16 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9688282 2024.03.16 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9688214 2024.03.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9688176 2024.03.16 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9688276 2024.03.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9688175 2024.03.16 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9688167 2024.03.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9688338 2024.03.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9688170 2024.03.16 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9688164 2024.03.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9688279 2024.03.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9688177 2024.03.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9688347 2024.03.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9688332 2024.03.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9688178 2024.03.16 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9688173 2024.03.16 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9683823 2024.03.15 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9683822 2024.03.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9683821 2024.03.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9683818 2024.03.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9646328 2024.03.08 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9646307 2024.03.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9646291 2024.03.08 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 8 9646295 2024.03.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 9646305 2024.03.08 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9646293 2024.03.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9646338 2024.03.08 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 9646289 2024.03.08 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9646294 2024.03.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9646327 2024.03.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9646290 2024.03.08 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9646330 2024.03.08 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9646296 2024.03.08 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9646306 2024.03.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9641931 2024.03.07 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9641932 2024.03.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9642017 2024.03.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9642019 2024.03.07 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9642018 2024.03.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9642016 2024.03.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9642015 2024.03.07 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9632306 2024.03.04 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 9631797 2024.03.04 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 24 9631798 2024.03.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 9631794 2024.03.04 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 9631796 2024.03.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9626343 2024.03.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9626363 2024.03.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9626360 2024.03.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9626362 2024.03.03 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9626336 2024.03.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9626352 2024.03.03 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9626366 2024.03.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9626338 2024.03.03 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9626364 2024.03.03 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9626368 2024.03.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9626337 2024.03.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9626342 2024.03.03 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9626340 2024.03.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9626356 2024.03.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9626341 2024.03.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9626354 2024.03.03 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9626339 2024.03.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9610968 2024.03.01 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9611099 2024.03.01 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 9611380 2024.03.01 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9611098 2024.03.01 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9610955 2024.03.01 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9611096 2024.03.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9610967 2024.03.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 9610957 2024.03.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9610962 2024.03.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9611097 2024.03.01 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9611100 2024.03.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9610956 2024.03.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9610964 2024.03.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 9 9610958 2024.03.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9610966 2024.03.01 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 250 9610959 2024.03.01 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9576976 2024.02.23 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9576989 2024.02.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9576986 2024.02.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9576991 2024.02.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9576981 2024.02.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9576978 2024.02.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9576985 2024.02.23 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9576983 2024.02.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9576974 2024.02.23 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9576977 2024.02.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9576975 2024.02.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9501525 2024.02.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9501524 2024.02.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9501523 2024.02.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9501510 2024.02.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9501511 2024.02.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9501516 2024.02.02 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9501514 2024.02.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9501512 2024.02.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9501522 2024.02.02 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9501515 2024.02.02 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9501517 2024.02.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9501520 2024.02.02 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9501526 2024.02.02 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9501519 2024.02.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9505316 2024.02.01 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9505317 2024.02.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 9505315 2024.02.01 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9505321 2024.02.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9505323 2024.02.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9497099 2024.01.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 9488900 2024.01.29 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9488893 2024.01.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9488902 2024.01.29 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9488899 2024.01.29 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9488894 2024.01.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9488887 2024.01.29 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9488890 2024.01.29 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9488889 2024.01.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9488897 2024.01.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9488901 2024.01.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9488892 2024.01.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9488891 2024.01.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9488896 2024.01.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9488888 2024.01.29 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9488895 2024.01.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9488903 2024.01.29 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9488898 2024.01.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9488886 2024.01.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9483565 2024.01.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9483570 2024.01.28 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9483576 2024.01.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 9483569 2024.01.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9483568 2024.01.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9483580 2024.01.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9483571 2024.01.28 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9483579 2024.01.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 8 9483563 2024.01.28 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9483553 2024.01.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9483577 2024.01.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9483567 2024.01.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9483585 2024.01.28 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9483584 2024.01.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9483533 2024.01.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 9483572 2024.01.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 10 9473390 2024.01.26 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9473397 2024.01.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9473391 2024.01.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9473361 2024.01.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 300 9473357 2024.01.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9473386 2024.01.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 9473393 2024.01.26 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9473394 2024.01.26 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9473401 2024.01.26 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9474603 2024.01.26 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 9473360 2024.01.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9473372 2024.01.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 9473388 2024.01.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9473363 2024.01.26 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9470743 2024.01.25 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9462607 2024.01.22 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9462608 2024.01.22 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9462609 2024.01.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9453972 2024.01.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9453974 2024.01.20 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9453976 2024.01.20 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9453984 2024.01.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9453973 2024.01.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9453978 2024.01.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 10 9453975 2024.01.20 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9453977 2024.01.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9453979 2024.01.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9453982 2024.01.20 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9453983 2024.01.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9453980 2024.01.20 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9453981 2024.01.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9449334 2024.01.19 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 9449339 2024.01.19 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9449326 2024.01.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9449328 2024.01.19 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9449337 2024.01.19 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9449330 2024.01.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9449329 2024.01.19 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9449889 2024.01.19 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9449888 2024.01.19 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9449331 2024.01.19 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9449332 2024.01.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9449336 2024.01.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9449333 2024.01.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9449327 2024.01.19 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9441315 2024.01.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9441332 2024.01.17 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9441316 2024.01.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9441333 2024.01.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 100 9441326 2024.01.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9441320 2024.01.17 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9441310 2024.01.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 9441313 2024.01.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9441328 2024.01.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9441311 2024.01.17 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9441312 2024.01.17 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9441307 2024.01.17 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 9441308 2024.01.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9441318 2024.01.17 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9441335 2024.01.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9441330 2024.01.17 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9441314 2024.01.17 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9441309 2024.01.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9441329 2024.01.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9441325 2024.01.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 16 9441322 2024.01.17 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9441319 2024.01.17 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9441327 2024.01.17 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9441321 2024.01.17 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9441317 2024.01.17 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9441323 2024.01.17 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9441324 2024.01.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9441331 2024.01.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9433313 2024.01.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9433300 2024.01.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9433289 2024.01.16 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9433311 2024.01.16 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9433299 2024.01.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9433298 2024.01.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9433314 2024.01.16 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9433292 2024.01.16 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9433316 2024.01.16 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9433294 2024.01.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9433285 2024.01.16 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9433296 2024.01.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9433297 2024.01.16 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9433293 2024.01.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9433295 2024.01.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9433312 2024.01.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9377149 2024.01.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9377140 2024.01.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9377173 2024.01.14 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9376882 2024.01.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9377178 2024.01.14 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9377146 2024.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9377138 2024.01.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9377179 2024.01.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9376874 2024.01.14 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9377151 2024.01.14 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9377171 2024.01.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9376878 2024.01.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9376883 2024.01.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9377145 2024.01.14 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9377143 2024.01.14 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9376879 2024.01.14 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9377144 2024.01.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9377165 2024.01.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9377142 2024.01.14 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9466062 2024.01.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9377169 2024.01.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9377170 2024.01.14 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 9377164 2024.01.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9376877 2024.01.14 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9377160 2024.01.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9376876 2024.01.14 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9377147 2024.01.14 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9377175 2024.01.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9362203 2024.01.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9361469 2024.01.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9361487 2024.01.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9361446 2024.01.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9361470 2024.01.12 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9361461 2024.01.12 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 9361451 2024.01.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9361490 2024.01.12 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9361468 2024.01.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9361442 2024.01.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9361445 2024.01.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9361402 2024.01.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9361444 2024.01.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9361491 2024.01.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9361493 2024.01.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9361463 2024.01.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9361492 2024.01.12 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9362205 2024.01.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9361488 2024.01.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9361489 2024.01.12 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 9361467 2024.01.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9361465 2024.01.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9361449 2024.01.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9361440 2024.01.12 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9361447 2024.01.12 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9355387 2024.01.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9355391 2024.01.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9355385 2024.01.10 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9355393 2024.01.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9355390 2024.01.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9355384 2024.01.10 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9355389 2024.01.10 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9351002 2024.01.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9350986 2024.01.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9351012 2024.01.09 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9350985 2024.01.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9351013 2024.01.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9350984 2024.01.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9351009 2024.01.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9351005 2024.01.09 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9351003 2024.01.09 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9351004 2024.01.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9348237 2024.01.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9348229 2024.01.08 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9348231 2024.01.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9348227 2024.01.08 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9348236 2024.01.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9348238 2024.01.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 74 9348225 2024.01.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9348230 2024.01.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9348226 2024.01.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9348228 2024.01.08 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9348235 2024.01.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9348224 2024.01.08 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9348232 2024.01.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9348234 2024.01.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9348233 2024.01.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9348223 2024.01.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9345002 2024.01.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9343170 2024.01.07 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9343169 2024.01.07 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9345005 2024.01.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9343183 2024.01.07 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9343181 2024.01.07 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9343180 2024.01.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9343182 2024.01.07 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9343166 2024.01.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9345006 2024.01.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 9345004 2024.01.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9338192 2024.01.06 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9338181 2024.01.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9338182 2024.01.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9338184 2024.01.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9338190 2024.01.06 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9338180 2024.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9338179 2024.01.06 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9338188 2024.01.06 WP
pospolity łyska, Fulica atra 50 9338185 2024.01.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9338262 2024.01.04 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9338258 2024.01.04 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9338260 2024.01.04 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9338259 2024.01.04 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9338264 2024.01.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9338257 2024.01.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9338267 2024.01.04 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9338265 2024.01.04 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9338266 2024.01.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9338263 2024.01.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9338261 2024.01.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9338268 2024.01.04 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9338246 2024.01.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9338271 2024.01.04 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9338277 2024.01.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9338295 2024.01.02 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9338283 2024.01.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9338289 2024.01.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9338440 2024.01.02 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9338441 2024.01.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9338298 2024.01.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9338285 2024.01.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9338301 2024.01.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9338460 2024.01.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9338279 2024.01.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9338292 2024.01.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9338287 2024.01.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 9338464 2024.01.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9338280 2024.01.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9338288 2024.01.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9338303 2024.01.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9338300 2024.01.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9338294 2024.01.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9338414 2024.01.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9338410 2024.01.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9338442 2024.01.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 9338411 2024.01.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9338457 2024.01.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9338407 2024.01.01 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9338413 2024.01.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9338403 2024.01.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9338400 2024.01.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9338398 2024.01.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9338404 2024.01.01 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9338444 2024.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...