DRUŻYNA

Drużyna: Pasjonat. Obserwator: Tomasz Wicherek

Liczba gatunków: 173

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 79 617 46 46 0 5 17 24
2 172 1433 81 67 0 4 26 37
3 158 831 107 79 0 7 31 41
4 331 1759 162 121 0 22 52 47
5 81 336 173 62 0 10 25 27
6 0 0 173 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10227208 2024.05.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10227214 2024.05.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10227217 2024.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10227213 2024.05.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10227206 2024.05.26 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10227236 2024.05.26 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10227203 2024.05.26 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10227211 2024.05.26 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10227205 2024.05.26 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10227216 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10227234 2024.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10227207 2024.05.26 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10227237 2024.05.26 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10227210 2024.05.26 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10227235 2024.05.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10191509 2024.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10191513 2024.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10191489 2024.05.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 10191495 2024.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10191514 2024.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10191496 2024.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10191493 2024.05.20 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10191505 2024.05.20 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10191483 2024.05.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 10191499 2024.05.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 10191508 2024.05.20 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10191503 2024.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 10191490 2024.05.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10191487 2024.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10191488 2024.05.20 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 12 10191501 2024.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 10191497 2024.05.20 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10191494 2024.05.20 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10191481 2024.05.20 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10191492 2024.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10191512 2024.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 10191491 2024.05.20 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10191507 2024.05.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10191506 2024.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 12 10191485 2024.05.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10191502 2024.05.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10191486 2024.05.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10191504 2024.05.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 12 10191511 2024.05.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 10191484 2024.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10191500 2024.05.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10191510 2024.05.20 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10191498 2024.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 10191482 2024.05.20 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 10185499 2024.05.19 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10185497 2024.05.19 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 10185511 2024.05.19 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10185510 2024.05.19 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10185503 2024.05.19 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10185512 2024.05.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10185502 2024.05.19 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 10185504 2024.05.19 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 10185506 2024.05.19 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10185501 2024.05.19 MP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10185500 2024.05.19 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10185507 2024.05.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10185509 2024.05.19 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10185508 2024.05.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10185505 2024.05.19 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10156461 2024.05.16 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10156553 2024.05.16 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 10078825 2024.05.06 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10059874 2024.05.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10059881 2024.05.04 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 10059876 2024.05.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10059911 2024.05.04 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10059912 2024.05.04 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10059875 2024.05.04 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10059879 2024.05.04 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 10059901 2024.05.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10059869 2024.05.04 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10059867 2024.05.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10059868 2024.05.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 6 10059877 2024.05.04 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10059872 2024.05.04 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10059612 2024.05.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9996265 2024.04.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9996307 2024.04.28 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9996537 2024.04.28 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9996301 2024.04.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9996276 2024.04.28 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9996300 2024.04.28 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9996568 2024.04.28 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9996311 2024.04.28 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9996536 2024.04.28 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9996528 2024.04.28 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9996254 2024.04.28 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 9996540 2024.04.28 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 9996266 2024.04.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 20 9996567 2024.04.28 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9996264 2024.04.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9996557 2024.04.28 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9996570 2024.04.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9996288 2024.04.28 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9996535 2024.04.28 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9996274 2024.04.28 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9996258 2024.04.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 20 9996295 2024.04.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9996255 2024.04.28 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 9996273 2024.04.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9996556 2024.04.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 40 9996296 2024.04.28 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9996553 2024.04.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9996559 2024.04.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 20 9996566 2024.04.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 7 9996534 2024.04.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9996554 2024.04.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9996558 2024.04.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 10 9996263 2024.04.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 7 9996304 2024.04.28 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 9996306 2024.04.28 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9996275 2024.04.28 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9996297 2024.04.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9996262 2024.04.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 9996287 2024.04.28 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9996294 2024.04.28 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 9996563 2024.04.28 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9996562 2024.04.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9996286 2024.04.28 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9996561 2024.04.28 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 9996290 2024.04.28 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9996278 2024.04.28 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9996555 2024.04.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9996277 2024.04.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 9996573 2024.04.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9996285 2024.04.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 9996533 2024.04.28 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 9996291 2024.04.28 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 6 9996564 2024.04.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9996565 2024.04.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9996293 2024.04.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 9996560 2024.04.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9996289 2024.04.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 15 9996303 2024.04.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9996572 2024.04.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9996574 2024.04.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9996305 2024.04.28 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 8 9996292 2024.04.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9996280 2024.04.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9996279 2024.04.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 9996261 2024.04.28 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9996532 2024.04.28 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9996260 2024.04.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 20 9996569 2024.04.28 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9996308 2024.04.28 MP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9996544 2024.04.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9996283 2024.04.28 MP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9996269 2024.04.28 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 9996299 2024.04.28 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9996542 2024.04.28 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 9996541 2024.04.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9996575 2024.04.28 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9996538 2024.04.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9996282 2024.04.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 30 9996298 2024.04.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9996268 2024.04.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9996259 2024.04.28 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9996284 2024.04.28 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 9996546 2024.04.28 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9996309 2024.04.28 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9996271 2024.04.28 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 9996545 2024.04.28 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 9996270 2024.04.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9996581 2024.04.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9996267 2024.04.28 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9996576 2024.04.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9996543 2024.04.28 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 9996539 2024.04.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9996249 2024.04.28 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9996579 2024.04.28 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 9996526 2024.04.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9996552 2024.04.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9996281 2024.04.28 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 9996252 2024.04.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9996272 2024.04.28 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9996314 2024.04.28 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9996580 2024.04.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9996250 2024.04.28 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9996313 2024.04.28 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9996551 2024.04.28 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9996550 2024.04.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 9996247 2024.04.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9996521 2024.04.28 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9996246 2024.04.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9996253 2024.04.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9996527 2024.04.28 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9996520 2024.04.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9996547 2024.04.28 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9996578 2024.04.28 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 7 9996549 2024.04.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9996577 2024.04.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9996523 2024.04.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9996312 2024.04.28 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 9996525 2024.04.28 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9996530 2024.04.28 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9996257 2024.04.28 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9996248 2024.04.28 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9996316 2024.04.28 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 9996531 2024.04.28 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 9996529 2024.04.28 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 9996256 2024.04.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9996522 2024.04.28 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9996524 2024.04.28 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9996310 2024.04.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9996315 2024.04.28 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9996251 2024.04.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9996548 2024.04.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9996302 2024.04.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9996571 2024.04.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9984106 2024.04.27 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9984105 2024.04.27 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9984094 2024.04.27 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9984091 2024.04.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9968407 2024.04.26 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9968391 2024.04.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968406 2024.04.26 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9968392 2024.04.26 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9968402 2024.04.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9968405 2024.04.26 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9968400 2024.04.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9968399 2024.04.26 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9968397 2024.04.26 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9968385 2024.04.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 9968386 2024.04.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9968390 2024.04.26 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9968393 2024.04.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9968403 2024.04.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9968384 2024.04.26 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 9968383 2024.04.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9968401 2024.04.26 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9968396 2024.04.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9968404 2024.04.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9968389 2024.04.26 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 9968395 2024.04.26 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9968387 2024.04.26 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 9968394 2024.04.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9968398 2024.04.26 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9968388 2024.04.26 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9958744 2024.04.23 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 9958742 2024.04.23 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9958741 2024.04.21 MP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9922510 2024.04.17 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 9910550 2024.04.14 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9910561 2024.04.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9910547 2024.04.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9910537 2024.04.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9910563 2024.04.14 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9910557 2024.04.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9910549 2024.04.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9910553 2024.04.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9910544 2024.04.14 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9910551 2024.04.14 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9910556 2024.04.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9910567 2024.04.14 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9910552 2024.04.14 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9910562 2024.04.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9910555 2024.04.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9910538 2024.04.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9910539 2024.04.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9910559 2024.04.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9910566 2024.04.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9910560 2024.04.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9910543 2024.04.14 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9910546 2024.04.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9910548 2024.04.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9910564 2024.04.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9910542 2024.04.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9910554 2024.04.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9910540 2024.04.14 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9910545 2024.04.14 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9910541 2024.04.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9910565 2024.04.14 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9910558 2024.04.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9886784 2024.04.12 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9886778 2024.04.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9886782 2024.04.12 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9886774 2024.04.12 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9886776 2024.04.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9886790 2024.04.12 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9886777 2024.04.12 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9886781 2024.04.12 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 9886772 2024.04.12 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9886792 2024.04.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9886791 2024.04.12 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9886773 2024.04.12 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9886775 2024.04.12 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9886783 2024.04.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9886779 2024.04.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9886786 2024.04.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9886785 2024.04.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9886794 2024.04.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9886789 2024.04.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9886787 2024.04.12 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9886793 2024.04.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9886780 2024.04.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9886795 2024.04.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9886788 2024.04.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9872712 2024.04.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9872707 2024.04.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9872634 2024.04.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9872641 2024.04.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9872709 2024.04.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9872715 2024.04.09 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9872648 2024.04.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9872643 2024.04.09 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9872716 2024.04.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9872708 2024.04.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9872640 2024.04.09 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9872714 2024.04.09 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9872705 2024.04.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9872642 2024.04.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9872706 2024.04.09 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9872636 2024.04.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9872639 2024.04.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9872710 2024.04.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9872637 2024.04.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9872638 2024.04.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9861173 2024.04.08 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9861168 2024.04.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9861183 2024.04.08 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9861177 2024.04.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9861170 2024.04.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9861206 2024.04.08 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9861189 2024.04.08 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9861200 2024.04.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9861201 2024.04.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9861194 2024.04.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9861197 2024.04.08 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9861171 2024.04.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 9861166 2024.04.08 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9861187 2024.04.08 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9861184 2024.04.08 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 15 9861176 2024.04.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9861172 2024.04.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9861195 2024.04.08 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9861175 2024.04.08 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9861192 2024.04.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9861196 2024.04.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 9861169 2024.04.08 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9861204 2024.04.08 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9861186 2024.04.08 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9861179 2024.04.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9861174 2024.04.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9861182 2024.04.08 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9861188 2024.04.08 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9861193 2024.04.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9861202 2024.04.08 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9861185 2024.04.08 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9861181 2024.04.08 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9861198 2024.04.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9861207 2024.04.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9861167 2024.04.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9861205 2024.04.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9861190 2024.04.08 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9861199 2024.04.08 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9861178 2024.04.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9861203 2024.04.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9861191 2024.04.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9861180 2024.04.08 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9856023 2024.04.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9856022 2024.04.07 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 9854443 2024.04.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9854447 2024.04.07 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9854442 2024.04.07 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9856021 2024.04.07 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9854445 2024.04.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9856020 2024.04.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9856019 2024.04.07 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9856018 2024.04.07 MP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9856016 2024.04.07 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9854446 2024.04.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9856017 2024.04.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9856015 2024.04.07 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9856013 2024.04.07 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9856014 2024.04.07 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9856012 2024.04.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9856011 2024.04.07 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9856010 2024.04.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9854441 2024.04.07 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 9856009 2024.04.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 9854439 2024.04.07 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 9856008 2024.04.07 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9854440 2024.04.07 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9856007 2024.04.07 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 9856006 2024.04.07 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9854438 2024.04.07 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9856005 2024.04.07 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 9856004 2024.04.07 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9816325 2024.04.03 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9807933 2024.04.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9807946 2024.04.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9807942 2024.04.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9807947 2024.04.01 MP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9807934 2024.04.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9807938 2024.04.01 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9807940 2024.04.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 9807939 2024.04.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9807937 2024.04.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9807931 2024.04.01 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9807930 2024.04.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9807945 2024.04.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9807935 2024.04.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 9807943 2024.04.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9807932 2024.04.01 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9807941 2024.04.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9807944 2024.04.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9807936 2024.04.01 MP
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9783397 2024.03.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 15 9783396 2024.03.30 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9783400 2024.03.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9783398 2024.03.30 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9783403 2024.03.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 9783392 2024.03.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9783391 2024.03.30 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9783393 2024.03.30 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9783384 2024.03.30 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9783387 2024.03.30 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 9783401 2024.03.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9783388 2024.03.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9783386 2024.03.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9783385 2024.03.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9783402 2024.03.30 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9783389 2024.03.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9783395 2024.03.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 9783394 2024.03.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9783399 2024.03.30 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9783390 2024.03.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9783404 2024.03.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9755910 2024.03.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9754320 2024.03.26 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9755844 2024.03.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9755921 2024.03.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9754329 2024.03.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9754332 2024.03.26 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9755909 2024.03.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9755914 2024.03.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9754327 2024.03.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9754422 2024.03.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9755911 2024.03.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9755906 2024.03.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9754322 2024.03.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9754321 2024.03.26 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9755843 2024.03.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9754303 2024.03.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9755908 2024.03.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9754333 2024.03.26 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9755841 2024.03.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9754302 2024.03.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9755913 2024.03.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9754328 2024.03.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9754324 2024.03.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9754323 2024.03.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9755920 2024.03.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9755919 2024.03.26 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9755840 2024.03.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9755924 2024.03.26 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9754335 2024.03.26 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9755918 2024.03.26 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9754301 2024.03.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9755923 2024.03.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9755907 2024.03.26 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9754423 2024.03.26 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9755916 2024.03.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9755917 2024.03.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9755912 2024.03.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9755915 2024.03.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9754300 2024.03.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9754402 2024.03.26 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9754299 2024.03.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9755842 2024.03.26 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9755943 2024.03.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9694312 2024.03.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9694318 2024.03.16 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9694307 2024.03.16 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9694308 2024.03.16 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9694304 2024.03.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9694315 2024.03.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 9694319 2024.03.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9694314 2024.03.16 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9694317 2024.03.16 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9694316 2024.03.16 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9694320 2024.03.16 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9694309 2024.03.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9694310 2024.03.16 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9694311 2024.03.16 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9694305 2024.03.16 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9694313 2024.03.16 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 9694321 2024.03.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9681379 2024.03.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9681340 2024.03.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9681378 2024.03.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9681360 2024.03.15 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 9681343 2024.03.15 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9681337 2024.03.15 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9681359 2024.03.15 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9681361 2024.03.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9681339 2024.03.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9681342 2024.03.15 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9681341 2024.03.15 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9681338 2024.03.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9664000 2024.03.11 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9663997 2024.03.11 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9663996 2024.03.11 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9664001 2024.03.11 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9664002 2024.03.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9663999 2024.03.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9663995 2024.03.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9663998 2024.03.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9663988 2024.03.11 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9663991 2024.03.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9663993 2024.03.11 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9663990 2024.03.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9663992 2024.03.11 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9663989 2024.03.11 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9663986 2024.03.11 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9663982 2024.03.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9663984 2024.03.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9663979 2024.03.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9663994 2024.03.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9663981 2024.03.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9663987 2024.03.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9663983 2024.03.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9663980 2024.03.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9663985 2024.03.11 MP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9665657 2024.03.11 MP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9665659 2024.03.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9653922 2024.03.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 9653921 2024.03.09 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9653919 2024.03.09 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9653920 2024.03.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9645446 2024.03.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9645440 2024.03.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9645445 2024.03.08 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9645441 2024.03.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9645443 2024.03.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9645439 2024.03.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9645438 2024.03.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9645447 2024.03.08 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9645449 2024.03.08 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9645448 2024.03.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9645437 2024.03.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9645442 2024.03.08 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9645426 2024.03.08 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9645451 2024.03.08 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 9645429 2024.03.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9645432 2024.03.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9645444 2024.03.08 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9645424 2024.03.08 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9645425 2024.03.08 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9645455 2024.03.08 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9645435 2024.03.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9645454 2024.03.08 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9645436 2024.03.08 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9645428 2024.03.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9645423 2024.03.08 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9645427 2024.03.08 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9645452 2024.03.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9645433 2024.03.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9645431 2024.03.08 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9645456 2024.03.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9645457 2024.03.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9645430 2024.03.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9645453 2024.03.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9645434 2024.03.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9645450 2024.03.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9600528 2024.02.27 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9600527 2024.02.27 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9600531 2024.02.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9600530 2024.02.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9600529 2024.02.27 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9600526 2024.02.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9592409 2024.02.25 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9592411 2024.02.25 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9592408 2024.02.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9592414 2024.02.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 9592415 2024.02.25 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9592410 2024.02.25 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9592416 2024.02.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9592412 2024.02.25 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9592413 2024.02.25 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9580429 2024.02.24 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9580430 2024.02.24 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9580432 2024.02.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9580431 2024.02.24 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9580428 2024.02.24 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9580434 2024.02.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9580433 2024.02.24 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9580427 2024.02.24 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9580424 2024.02.24 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9580426 2024.02.24 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9580425 2024.02.24 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9580423 2024.02.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9578516 2024.02.24 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9578515 2024.02.24 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9578514 2024.02.24 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9578509 2024.02.24 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9578513 2024.02.24 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9578512 2024.02.24 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9578511 2024.02.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9578510 2024.02.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9578508 2024.02.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9578507 2024.02.24 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9578505 2024.02.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9578506 2024.02.24 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9578503 2024.02.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9578504 2024.02.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9578502 2024.02.24 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9578500 2024.02.24 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9578501 2024.02.24 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 9578499 2024.02.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9566994 2024.02.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 8 9566996 2024.02.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9566995 2024.02.20 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9566992 2024.02.20 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9566993 2024.02.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 9565130 2024.02.20 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9565129 2024.02.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9565131 2024.02.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9565132 2024.02.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9565128 2024.02.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9565127 2024.02.20 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9565078 2024.02.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9565076 2024.02.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9565075 2024.02.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9565074 2024.02.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9565073 2024.02.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9565077 2024.02.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9565205 2024.02.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9565199 2024.02.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9565204 2024.02.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9565202 2024.02.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9565203 2024.02.20 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9565201 2024.02.20 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9565200 2024.02.20 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 9565198 2024.02.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9562785 2024.02.19 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9562786 2024.02.19 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9562784 2024.02.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9562787 2024.02.19 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9560140 2024.02.18 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9560125 2024.02.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9560137 2024.02.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 9560131 2024.02.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9560133 2024.02.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9560132 2024.02.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9560127 2024.02.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 30 9560135 2024.02.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9560129 2024.02.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9556259 2024.02.18 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 9556258 2024.02.18 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9556256 2024.02.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9556255 2024.02.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9556257 2024.02.18 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9556254 2024.02.18 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9556253 2024.02.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9556252 2024.02.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9556251 2024.02.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9556250 2024.02.18 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9556249 2024.02.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 9554584 2024.02.18 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9554517 2024.02.18 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 9556861 2024.02.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9543919 2024.02.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9543918 2024.02.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9543917 2024.02.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9543916 2024.02.15 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9543915 2024.02.15 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9542869 2024.02.15 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9542870 2024.02.15 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9542866 2024.02.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9542855 2024.02.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9542854 2024.02.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9542852 2024.02.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9542853 2024.02.15 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9542851 2024.02.15 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9542753 2024.02.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9542752 2024.02.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9542751 2024.02.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9542750 2024.02.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9542749 2024.02.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9542495 2024.02.15 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9540896 2024.02.14 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9540891 2024.02.14 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9540912 2024.02.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9540902 2024.02.14 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9540906 2024.02.14 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9540880 2024.02.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9540905 2024.02.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9540869 2024.02.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9540884 2024.02.14 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9540907 2024.02.14 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9540901 2024.02.14 MP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 9540910 2024.02.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9540897 2024.02.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9540872 2024.02.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9540873 2024.02.14 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9540899 2024.02.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9540909 2024.02.14 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9540885 2024.02.14 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 16 9541021 2024.02.14 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9540900 2024.02.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9540898 2024.02.14 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 9540881 2024.02.14 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9540879 2024.02.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9540894 2024.02.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9540874 2024.02.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9540878 2024.02.14 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9540904 2024.02.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9540887 2024.02.14 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9540882 2024.02.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9540870 2024.02.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9540876 2024.02.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9540875 2024.02.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9540890 2024.02.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9540883 2024.02.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 9540868 2024.02.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9540888 2024.02.14 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9540889 2024.02.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9540903 2024.02.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9540893 2024.02.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9540886 2024.02.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9540911 2024.02.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9540908 2024.02.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9540892 2024.02.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9540871 2024.02.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9540877 2024.02.14 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9540895 2024.02.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9532272 2024.02.11 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9532271 2024.02.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9532275 2024.02.11 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9512553 2024.02.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9512559 2024.02.06 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9512555 2024.02.06 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9512561 2024.02.06 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9512568 2024.02.06 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9512557 2024.02.06 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9512560 2024.02.06 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9496840 2024.01.31 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9496841 2024.01.31 MP
pospolity kruk, Corvus corax 20 9496842 2024.01.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 10 9496843 2024.01.31 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 9496839 2024.01.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9496844 2024.01.31 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 9478518 2024.01.27 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 14 9478517 2024.01.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9478519 2024.01.27 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9478516 2024.01.27 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9478520 2024.01.27 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9471484 2024.01.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9471483 2024.01.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9469999 2024.01.25 MP
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9469995 2024.01.25 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9470001 2024.01.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9469998 2024.01.25 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9469996 2024.01.25 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9470000 2024.01.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9469997 2024.01.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9469202 2024.01.24 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 9469200 2024.01.24 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 9469194 2024.01.24 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 55 9469196 2024.01.24 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9469195 2024.01.24 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9469199 2024.01.24 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9469198 2024.01.24 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9469197 2024.01.24 MP
pospolity łyska, Fulica atra 30 9469201 2024.01.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 9 9458418 2024.01.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9456154 2024.01.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9456107 2024.01.21 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9456105 2024.01.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9456156 2024.01.21 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9456150 2024.01.21 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 9456101 2024.01.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9456108 2024.01.21 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9456152 2024.01.21 MP
pospolity łyska, Fulica atra 30 9456104 2024.01.21 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9456151 2024.01.21 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9456100 2024.01.21 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9456102 2024.01.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9456148 2024.01.21 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9456157 2024.01.21 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9456149 2024.01.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9456099 2024.01.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9456153 2024.01.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9456106 2024.01.21 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9458419 2024.01.21 MP
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9456155 2024.01.21 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9456109 2024.01.21 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9456103 2024.01.21 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9454260 2024.01.20 MP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9454258 2024.01.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9454261 2024.01.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9454262 2024.01.20 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9454259 2024.01.20 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9380961 2024.01.16 MP
pospolity łyska, Fulica atra 17 9358288 2024.01.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9357339 2024.01.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9357340 2024.01.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9357338 2024.01.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9357341 2024.01.11 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9358209 2024.01.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9353140 2024.01.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9336298 2024.01.06 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9336296 2024.01.06 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9336297 2024.01.06 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9336299 2024.01.06 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9313974 2024.01.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9313979 2024.01.01 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9313999 2024.01.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9313985 2024.01.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9313976 2024.01.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9313986 2024.01.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 8 9313997 2024.01.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9313998 2024.01.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9313980 2024.01.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9314001 2024.01.01 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...