DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS. Obserwator: Michał Slowikowski

Liczba gatunków: 189

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 6 64 6 6 0 1 2 3
2 9 9 11 7 0 2 1 4
3 67 1699 54 49 0 5 13 31
4 22 50 65 22 0 3 9 10
5 1186 7199 189 176 4 43 80 49
6 0 0 189 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10258503 2024.05.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10258433 2024.05.30
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10258281 2024.05.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10258290 2024.05.30
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10258375 2024.05.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10258500 2024.05.30
pospolity żuraw, Grus grus 2 10258490 2024.05.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10258400 2024.05.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10258501 2024.05.30
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10258292 2024.05.30
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10258494 2024.05.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10258390 2024.05.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10258424 2024.05.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10258485 2024.05.30
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 10258280 2024.05.30
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10258426 2024.05.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10258488 2024.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10258368 2024.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10258391 2024.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10258413 2024.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10258495 2024.05.30
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10258392 2024.05.30
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10258415 2024.05.30
pospolity kruk, Corvus corax 1 10258287 2024.05.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10258264 2024.05.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10258404 2024.05.30
pospolity bogatka, Parus major 1 10258271 2024.05.30
pospolity bogatka, Parus major 1 10258370 2024.05.30
pospolity bogatka, Parus major 1 10258386 2024.05.30
pospolity bogatka, Parus major 1 10258431 2024.05.30
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10258273 2024.05.30
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10258283 2024.05.30
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10258366 2024.05.30
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10258379 2024.05.30
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10258423 2024.05.30
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10258474 2024.05.30
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10258361 2024.05.30
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10258389 2024.05.30
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10258403 2024.05.30
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10258434 2024.05.30
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10258476 2024.05.30
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10258269 2024.05.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10258436 2024.05.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10258365 2024.05.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10258401 2024.05.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10258420 2024.05.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10258473 2024.05.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10258260 2024.05.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10258360 2024.05.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10258384 2024.05.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10258398 2024.05.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10258427 2024.05.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10258481 2024.05.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10258369 2024.05.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10258411 2024.05.30
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10258374 2024.05.30
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10258419 2024.05.30
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10258493 2024.05.30
pospolity kos, Turdus merula 1 10258483 2024.05.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10258270 2024.05.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10258388 2024.05.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10258416 2024.05.30
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10258372 2024.05.30
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10258417 2024.05.30
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10258499 2024.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10258266 2024.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10258376 2024.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10258395 2024.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10258421 2024.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10258480 2024.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10258487 2024.05.30
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10258405 2024.05.30
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10258430 2024.05.30
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10258279 2024.05.30
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10258265 2024.05.30
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10258285 2024.05.30
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10258377 2024.05.30
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10258432 2024.05.30
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10258475 2024.05.30
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10258492 2024.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10258261 2024.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10258289 2024.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10258362 2024.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10258382 2024.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10258406 2024.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10258422 2024.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10258477 2024.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10258497 2024.05.30
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10258429 2024.05.30
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10258272 2024.05.30
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10258278 2024.05.30
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10258363 2024.05.30
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10258387 2024.05.30
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10258399 2024.05.30
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10258428 2024.05.30
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10258478 2024.05.30
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10258267 2024.05.30
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10258291 2024.05.30
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10258359 2024.05.30
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10258385 2024.05.30
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10258397 2024.05.30
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10258412 2024.05.30
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10258479 2024.05.30
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 10258263 2024.05.30
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10258288 2024.05.30
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10258378 2024.05.30
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10258435 2024.05.30
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10258489 2024.05.30
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10258286 2024.05.30
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10258381 2024.05.30
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10258425 2024.05.30
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10258502 2024.05.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10258373 2024.05.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10258418 2024.05.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10258496 2024.05.30
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10258277 2024.05.30
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10258367 2024.05.30
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10258407 2024.05.30
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10258414 2024.05.30
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10258482 2024.05.30
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10258282 2024.05.30
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10258498 2024.05.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 10258276 2024.05.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 10258371 2024.05.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10258396 2024.05.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 10258471 2024.05.30
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 10258491 2024.05.30
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10258484 2024.05.30
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10258268 2024.05.30
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10258274 2024.05.30
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 10258364 2024.05.30
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10258383 2024.05.30
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 10258408 2024.05.30
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10258437 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10258262 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10258275 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10258358 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10258380 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10258402 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10258410 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10258472 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10258486 2024.05.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10258284 2024.05.30
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10218733 2024.05.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10218719 2024.05.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10218760 2024.05.25 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10218713 2024.05.25
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10218720 2024.05.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10218702 2024.05.25
pospolity gęgawa, Anser anser 17 10218735 2024.05.25
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 10218729 2024.05.25
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10218734 2024.05.25
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10218776 2024.05.25 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10218775 2024.05.25 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10218703 2024.05.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10218772 2024.05.25 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10218766 2024.05.25 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10218789 2024.05.25 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10218730 2024.05.25
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 10218783 2024.05.25 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10218774 2024.05.25 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10218748 2024.05.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10218761 2024.05.25 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10218736 2024.05.25
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10218788 2024.05.25 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10218738 2024.05.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10218749 2024.05.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10218780 2024.05.25 OP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10218770 2024.05.25 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10218739 2024.05.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 10218718 2024.05.25
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10218767 2024.05.25 OP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10218786 2024.05.25 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10218715 2024.05.25
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 10218768 2024.05.25 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10218769 2024.05.25 OP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10218794 2024.05.25 OP
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 10218791 2024.05.25 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 10218795 2024.05.25 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 10218704 2024.05.25
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 10218781 2024.05.25 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10218708 2024.05.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 10218771 2024.05.25 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10218773 2024.05.25 OP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10218793 2024.05.25 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10218728 2024.05.25
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10218785 2024.05.25 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10218697 2024.05.25
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10218696 2024.05.25
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10218790 2024.05.25 OP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10218724 2024.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10218726 2024.05.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10218725 2024.05.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10218705 2024.05.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10218778 2024.05.25 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10218751 2024.05.25
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10218747 2024.05.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10218695 2024.05.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10218782 2024.05.25 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 10218711 2024.05.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10218784 2024.05.25 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 10218721 2024.05.25
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 10218727 2024.05.25
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10218777 2024.05.25 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10218737 2024.05.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 10218750 2024.05.25
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10218732 2024.05.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10218731 2024.05.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10218787 2024.05.25 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10218792 2024.05.25 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10218743 2024.05.25
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10218717 2024.05.25
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10218744 2024.05.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10218742 2024.05.25
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10218741 2024.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 10218740 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10218752 2024.05.25
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10218716 2024.05.25
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10218699 2024.05.25
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10218698 2024.05.25
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10218701 2024.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10218745 2024.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10218765 2024.05.25 OP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10218754 2024.05.25
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10218707 2024.05.25
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10218722 2024.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10218746 2024.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10218779 2024.05.25 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10218706 2024.05.25
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10218762 2024.05.25 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10218714 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 10218759 2024.05.25 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10218723 2024.05.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10218753 2024.05.25
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10218755 2024.05.25
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10218709 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10218710 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10218764 2024.05.25 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10218712 2024.05.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10218763 2024.05.25 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10218700 2024.05.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10185383 2024.05.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10185403 2024.05.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10185949 2024.05.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 10185395 2024.05.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10185877 2024.05.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10185946 2024.05.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10185399 2024.05.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10185931 2024.05.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10185426 2024.05.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10185939 2024.05.19 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10185930 2024.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10185409 2024.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10185893 2024.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10185904 2024.05.19 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10185441 2024.05.19 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10185444 2024.05.19 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10185937 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10185421 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10185884 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10185965 2024.05.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10185401 2024.05.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10185885 2024.05.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10185945 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10185394 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10185887 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10185917 2024.05.19 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10185423 2024.05.19 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10185953 2024.05.19 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10185435 2024.05.19 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10185415 2024.05.19 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10185424 2024.05.19 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10185874 2024.05.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10185416 2024.05.19 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10185419 2024.05.19 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10185947 2024.05.19 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10185440 2024.05.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185445 2024.05.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185910 2024.05.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10185442 2024.05.19 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10185398 2024.05.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10185879 2024.05.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10185936 2024.05.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10185393 2024.05.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10185847 2024.05.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10185944 2024.05.19 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10185951 2024.05.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 10185935 2024.05.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10185407 2024.05.19 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10185432 2024.05.19 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10185412 2024.05.19 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10185433 2024.05.19 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10185420 2024.05.19 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10185438 2024.05.19 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10185437 2024.05.19 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10185418 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 10185414 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 10185952 2024.05.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10185400 2024.05.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10185888 2024.05.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10185963 2024.05.19 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10185422 2024.05.19 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10185446 2024.05.19 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10185938 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10185406 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10185950 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10185404 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10185948 2024.05.19 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10185429 2024.05.19 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10185863 2024.05.19 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10185881 2024.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10185858 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10185405 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10185852 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10185891 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10185923 2024.05.19 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10185859 2024.05.19 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10185959 2024.05.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10185864 2024.05.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10185920 2024.05.19 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10185892 2024.05.19 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10185934 2024.05.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10185431 2024.05.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10185845 2024.05.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10185846 2024.05.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10185883 2024.05.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10185942 2024.05.19 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 10185425 2024.05.19 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 10185889 2024.05.19 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10185413 2024.05.19 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10185839 2024.05.19 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10185916 2024.05.19 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10185402 2024.05.19 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10185840 2024.05.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10185388 2024.05.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10185894 2024.05.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10185909 2024.05.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10186092 2024.05.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 10185875 2024.05.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10186089 2024.05.19 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10186091 2024.05.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10185411 2024.05.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10185844 2024.05.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10185862 2024.05.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10185850 2024.05.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10185890 2024.05.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10185918 2024.05.19 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10185957 2024.05.19 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10185960 2024.05.19 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10185941 2024.05.19 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10185961 2024.05.19 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10185955 2024.05.19 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10185922 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10185392 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10185964 2024.05.19 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10185855 2024.05.19 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10185933 2024.05.19 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10185428 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10185851 2024.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10185919 2024.05.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10185397 2024.05.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10185903 2024.05.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10185387 2024.05.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10185921 2024.05.19 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10185865 2024.05.19 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10185873 2024.05.19 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10185408 2024.05.19 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10185927 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10185443 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10185882 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10185926 2024.05.19 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10185410 2024.05.19 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10185912 2024.05.19 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10185385 2024.05.19 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10185436 2024.05.19 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10185940 2024.05.19 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10185905 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185849 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185907 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186090 2024.05.19 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10185928 2024.05.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185396 2024.05.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185857 2024.05.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185911 2024.05.19 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10185391 2024.05.19 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10185915 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10185386 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10185906 2024.05.19 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10185924 2024.05.19 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10185956 2024.05.19 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10185854 2024.05.19 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10185958 2024.05.19 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10185932 2024.05.19 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10185966 2024.05.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10185434 2024.05.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10185848 2024.05.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10185878 2024.05.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10185943 2024.05.19 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10185430 2024.05.19 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10185439 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10185417 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10185861 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10185929 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10186093 2024.05.19 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10185856 2024.05.19 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10185925 2024.05.19 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10185841 2024.05.19 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10185880 2024.05.19 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10185860 2024.05.19 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10185843 2024.05.19 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10185390 2024.05.19 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10185886 2024.05.19 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10185962 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10185853 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10185908 2024.05.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10185842 2024.05.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10185914 2024.05.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10185389 2024.05.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10185876 2024.05.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10185913 2024.05.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10208365 2024.05.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10173199 2024.05.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10186063 2024.05.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10186068 2024.05.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10186102 2024.05.18 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10185974 2024.05.18 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10186055 2024.05.18 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10186075 2024.05.18 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10186047 2024.05.18 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10186078 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10172703 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10172746 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10185995 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10186033 2024.05.18 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10172692 2024.05.18 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10186069 2024.05.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10172695 2024.05.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10185994 2024.05.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10186041 2024.05.18 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10186064 2024.05.18 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10186030 2024.05.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10172693 2024.05.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10172748 2024.05.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10186051 2024.05.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10186115 2024.05.18 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10172712 2024.05.18 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 10172705 2024.05.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10172700 2024.05.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10172744 2024.05.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10186072 2024.05.18 LB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10186008 2024.05.18 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10172704 2024.05.18 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10172717 2024.05.18 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10172715 2024.05.18 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10172713 2024.05.18 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10172731 2024.05.18 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10185993 2024.05.18 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10172707 2024.05.18 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10186046 2024.05.18 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10186076 2024.05.18 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172706 2024.05.18 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10185996 2024.05.18 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10186038 2024.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10172708 2024.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10185985 2024.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10186032 2024.05.18 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10186022 2024.05.18 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10186024 2024.05.18 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10185971 2024.05.18 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10186034 2024.05.18 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10186067 2024.05.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10172747 2024.05.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10186066 2024.05.18 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10186058 2024.05.18 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10186065 2024.05.18 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10172714 2024.05.18 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10186004 2024.05.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10172741 2024.05.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10185969 2024.05.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10186109 2024.05.18 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10172742 2024.05.18 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10186005 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10172716 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10172727 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10185976 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186025 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186117 2024.05.18 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10185981 2024.05.18 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10172696 2024.05.18 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10186052 2024.05.18 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10186112 2024.05.18 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10186108 2024.05.18 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10186010 2024.05.18 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10186017 2024.05.18 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10186107 2024.05.18 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10186056 2024.05.18 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10186027 2024.05.18 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 10186125 2024.05.18 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10172710 2024.05.18 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10172725 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10172694 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10172726 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10185988 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10186044 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10186073 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10186110 2024.05.18 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10186003 2024.05.18 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10172729 2024.05.18 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10185991 2024.05.18 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10186054 2024.05.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10172737 2024.05.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10185979 2024.05.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10186059 2024.05.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10186070 2024.05.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10186121 2024.05.18 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10172711 2024.05.18 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10172739 2024.05.18 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10186037 2024.05.18 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10186105 2024.05.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10186014 2024.05.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10186071 2024.05.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10186101 2024.05.18 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10186118 2024.05.18 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10186124 2024.05.18 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10172740 2024.05.18 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10186057 2024.05.18 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10186018 2024.05.18 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10186097 2024.05.18 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10186126 2024.05.18 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10185982 2024.05.18 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10186039 2024.05.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10172735 2024.05.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10185997 2024.05.18 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10186100 2024.05.18 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10172698 2024.05.18 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10185970 2024.05.18 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10186043 2024.05.18 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10172734 2024.05.18 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10185999 2024.05.18 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10186019 2024.05.18 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10186096 2024.05.18 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10185986 2024.05.18 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10172721 2024.05.18 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10185972 2024.05.18 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10186016 2024.05.18 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10185978 2024.05.18 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10185975 2024.05.18 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10186077 2024.05.18 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10185983 2024.05.18 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10186031 2024.05.18 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10186062 2024.05.18 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10186049 2024.05.18 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10172720 2024.05.18 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10185984 2024.05.18 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10186042 2024.05.18 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10186053 2024.05.18 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10185989 2024.05.18 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10186021 2024.05.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10172732 2024.05.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185992 2024.05.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186020 2024.05.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186061 2024.05.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186113 2024.05.18 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10186099 2024.05.18 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10172718 2024.05.18 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10172738 2024.05.18 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185998 2024.05.18 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10186028 2024.05.18 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10186116 2024.05.18 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10186000 2024.05.18 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10186029 2024.05.18 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10186009 2024.05.18 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10186036 2024.05.18 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10186094 2024.05.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10185973 2024.05.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10186015 2024.05.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10186074 2024.05.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10186103 2024.05.18 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10186012 2024.05.18 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10186098 2024.05.18 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10186123 2024.05.18 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10186007 2024.05.18 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10172719 2024.05.18 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10186106 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10172743 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10186002 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10186035 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10186111 2024.05.18 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10172699 2024.05.18 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10172745 2024.05.18 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10186026 2024.05.18 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10186114 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10172702 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10172736 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10185977 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10186023 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10186060 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10186120 2024.05.18 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10172723 2024.05.18 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10172724 2024.05.18 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10186001 2024.05.18 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10186006 2024.05.18 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10186048 2024.05.18 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10172728 2024.05.18 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10185987 2024.05.18 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10186119 2024.05.18 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10172709 2024.05.18 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10172697 2024.05.18 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10172733 2024.05.18 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10186045 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10172730 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10185990 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186013 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186095 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186122 2024.05.18 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10172722 2024.05.18 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10185980 2024.05.18 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10186050 2024.05.18 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10186104 2024.05.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10172701 2024.05.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10185968 2024.05.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10186040 2024.05.18 LB
rzadki dubelt, Gallinago media 10 10162170 2024.05.17 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10208271 2024.05.17 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10208270 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10208309 2024.05.17 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10208310 2024.05.17 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 2 10159194 2024.05.17 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10159195 2024.05.17 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10208298 2024.05.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10208299 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10186152 2024.05.17 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10186130 2024.05.17 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10186249 2024.05.17 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10186495 2024.05.17 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10186535 2024.05.17 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10186523 2024.05.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10186156 2024.05.17 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10186142 2024.05.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10186146 2024.05.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10186253 2024.05.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10186528 2024.05.17 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10186143 2024.05.17 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10186540 2024.05.17 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10186545 2024.05.17 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10186165 2024.05.17 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10186500 2024.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10186147 2024.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10186514 2024.05.17 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10186144 2024.05.17 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10186502 2024.05.17 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10186136 2024.05.17 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10186494 2024.05.17 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10186149 2024.05.17 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10186519 2024.05.17 LB
rzadki derkacz, Crex crex 2 10186499 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10186166 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10186247 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10186504 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10186521 2024.05.17 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10186539 2024.05.17 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10186498 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10186139 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10186511 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 10186513 2024.05.17 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10186145 2024.05.17 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10186155 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10186151 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10186241 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10186522 2024.05.17 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10186506 2024.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10186238 2024.05.17 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186131 2024.05.17 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186252 2024.05.17 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186501 2024.05.17 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186541 2024.05.17 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10186159 2024.05.17 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10186232 2024.05.17 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10186245 2024.05.17 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10186250 2024.05.17 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10186532 2024.05.17 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10186543 2024.05.17 LB
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10186512 2024.05.17 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10186260 2024.05.17 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10186129 2024.05.17 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10186246 2024.05.17 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10186496 2024.05.17 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10186525 2024.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10186150 2024.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10186230 2024.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10186527 2024.05.17 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 10186154 2024.05.17 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10186168 2024.05.17 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10186239 2024.05.17 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10186170 2024.05.17 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10186240 2024.05.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10186140 2024.05.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10186524 2024.05.17 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10186137 2024.05.17 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10186138 2024.05.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10186158 2024.05.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10186262 2024.05.17 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10186258 2024.05.17 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10186508 2024.05.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10186235 2024.05.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10186542 2024.05.17 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10186529 2024.05.17 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10186255 2024.05.17 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10186549 2024.05.17 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10186148 2024.05.17 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10186520 2024.05.17 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10186162 2024.05.17 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10186236 2024.05.17 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10186531 2024.05.17 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10186256 2024.05.17 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10186507 2024.05.17 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10186134 2024.05.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10186254 2024.05.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10186534 2024.05.17 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10186544 2024.05.17 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10186510 2024.05.17 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10186133 2024.05.17 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10186503 2024.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10186153 2024.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10186536 2024.05.17 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10186538 2024.05.17 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186132 2024.05.17 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186517 2024.05.17 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10186242 2024.05.17 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10186533 2024.05.17 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10186135 2024.05.17 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10186237 2024.05.17 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10186537 2024.05.17 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10186161 2024.05.17 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10186509 2024.05.17 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10186516 2024.05.17 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10186548 2024.05.17 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10186505 2024.05.17 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10186547 2024.05.17 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10186160 2024.05.17 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10186248 2024.05.17 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10186157 2024.05.17 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10186261 2024.05.17 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10186171 2024.05.17 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 10186127 2024.05.17 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10186244 2024.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10186164 2024.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10186257 2024.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10186526 2024.05.17 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10186163 2024.05.17 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10186228 2024.05.17 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10186227 2024.05.17 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10186259 2024.05.17 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10186231 2024.05.17 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10186251 2024.05.17 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10186167 2024.05.17 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 10186243 2024.05.17 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10186229 2024.05.17 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10186546 2024.05.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186234 2024.05.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186530 2024.05.17 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10186497 2024.05.17 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10186128 2024.05.17 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10186233 2024.05.17 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10186515 2024.05.17 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10186141 2024.05.17 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10186518 2024.05.17 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 10154962 2024.05.16 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10154961 2024.05.16 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 10154960 2024.05.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10208195 2024.05.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10208196 2024.05.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10208201 2024.05.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10208200 2024.05.16 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10208199 2024.05.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10208207 2024.05.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10208198 2024.05.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10208197 2024.05.16 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10208256 2024.05.16 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10208255 2024.05.16 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10186591 2024.05.16 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10186687 2024.05.16 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10186614 2024.05.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10186590 2024.05.16 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10186599 2024.05.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10186588 2024.05.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10186679 2024.05.16 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10186586 2024.05.16 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10186686 2024.05.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10186584 2024.05.16 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10186605 2024.05.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10186598 2024.05.16 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10186683 2024.05.16 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10186610 2024.05.16 LB
pospolity żuraw, Grus grus 5 10186607 2024.05.16 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10186602 2024.05.16 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10186669 2024.05.16 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10186681 2024.05.16 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10186583 2024.05.16 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10186596 2024.05.16 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10186609 2024.05.16 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 10208203 2024.05.16 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10208258 2024.05.16 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10186585 2024.05.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10186676 2024.05.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10208202 2024.05.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10208268 2024.05.16 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186600 2024.05.16 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186667 2024.05.16 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 10186684 2024.05.16 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10208260 2024.05.16 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10186674 2024.05.16 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10186678 2024.05.16 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10186668 2024.05.16 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10186597 2024.05.16 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10208264 2024.05.16 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10186573 2024.05.16 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10186611 2024.05.16 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10186612 2024.05.16 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10186604 2024.05.16 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10186666 2024.05.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10208205 2024.05.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10208259 2024.05.16 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10208204 2024.05.16 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10208266 2024.05.16 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10186665 2024.05.16 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10186694 2024.05.16 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10186615 2024.05.16 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10186682 2024.05.16 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10186692 2024.05.16 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10186675 2024.05.16 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10186693 2024.05.16 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10186672 2024.05.16 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10186574 2024.05.16 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10186685 2024.05.16 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10186690 2024.05.16 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10186589 2024.05.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10186661 2024.05.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10186689 2024.05.16 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10208267 2024.05.16 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10186680 2024.05.16 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10186601 2024.05.16 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10186581 2024.05.16 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10186582 2024.05.16 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10186580 2024.05.16 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10186594 2024.05.16 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186576 2024.05.16 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186663 2024.05.16 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10186677 2024.05.16 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10186592 2024.05.16 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10186671 2024.05.16 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10208265 2024.05.16 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10186608 2024.05.16 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10186613 2024.05.16 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10186660 2024.05.16 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10186606 2024.05.16 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10186662 2024.05.16 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10186664 2024.05.16 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10186593 2024.05.16 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10186673 2024.05.16 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10186578 2024.05.16 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10186579 2024.05.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10186587 2024.05.16 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10186670 2024.05.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10186595 2024.05.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10208206 2024.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10208262 2024.05.16 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10208269 2024.05.16 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10186577 2024.05.16 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10208261 2024.05.16 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10208263 2024.05.16 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186659 2024.05.16 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186691 2024.05.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10186575 2024.05.16 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10186603 2024.05.16 LB
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 1 10140593 2024.05.12
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10134218 2024.05.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10134220 2024.05.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10134230 2024.05.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10134205 2024.05.12
pospolity gęgawa, Anser anser 11 10134219 2024.05.12
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 10134207 2024.05.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10134239 2024.05.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10134283 2024.05.12
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10134223 2024.05.12
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10134241 2024.05.12
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10134212 2024.05.12
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10134245 2024.05.12
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10134277 2024.05.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10134274 2024.05.12
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10134225 2024.05.12
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10134226 2024.05.12
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10134224 2024.05.12
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10134238 2024.05.12
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10134222 2024.05.12
pospolity łyska, Fulica atra 1 10134232 2024.05.12
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10134234 2024.05.12
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10134221 2024.05.12
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10134246 2024.05.12
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10134229 2024.05.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 10134233 2024.05.12
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10134237 2024.05.12
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10134208 2024.05.12
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10134285 2024.05.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10134265 2024.05.12
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10134236 2024.05.12
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10134278 2024.05.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10134279 2024.05.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 10134247 2024.05.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10134270 2024.05.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10134217 2024.05.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10134280 2024.05.12