DRUŻYNA

Drużyna: PleżerowoTeam. Obserwator: Anna Kaniewska-Skoczylas

Liczba gatunków: 208

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 218 2056 77 77 2 9 28 38
2 228 5795 95 75 0 8 30 37
3 599 11283 129 112 1 13 51 47
4 279 460 170 107 0 19 48 40
5 526 1083 208 164 1 42 71 50
6 57 90 208 27 0 0 12 15
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10316544 2024.06.10 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10307297 2024.06.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10307298 2024.06.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10308831 2024.06.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308848 2024.06.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10308847 2024.06.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10308846 2024.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10308845 2024.06.07 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10308844 2024.06.07 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10308843 2024.06.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10308842 2024.06.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10308841 2024.06.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10308840 2024.06.05 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10308839 2024.06.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10308838 2024.06.05 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10308837 2024.06.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10308836 2024.06.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10308835 2024.06.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10308834 2024.06.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10308833 2024.06.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10283287 2024.06.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10283286 2024.06.04 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10283282 2024.06.04 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10283285 2024.06.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10283281 2024.06.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10283284 2024.06.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10283283 2024.06.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10283280 2024.06.04 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10283278 2024.06.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 10283279 2024.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10283277 2024.06.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10283276 2024.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10283303 2024.06.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10283300 2024.06.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10283301 2024.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10283302 2024.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10283299 2024.06.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10283296 2024.06.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10283297 2024.06.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283295 2024.06.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10283298 2024.06.03 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10283294 2024.06.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10283292 2024.06.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10283293 2024.06.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10283290 2024.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10283291 2024.06.03 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10283289 2024.06.03 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10283288 2024.06.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 10271813 2024.06.02 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10271814 2024.06.02 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10271812 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10271811 2024.06.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10271808 2024.06.02 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10271809 2024.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10271810 2024.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10271806 2024.06.02 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10271807 2024.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10258257 2024.05.31 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10258258 2024.05.31 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10258256 2024.05.31 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10258259 2024.05.31 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10258252 2024.05.31 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10258254 2024.05.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10258251 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10258250 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10258253 2024.05.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10258255 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10258249 2024.05.30 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 10258248 2024.05.30 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10246294 2024.05.30 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10246165 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10246164 2024.05.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10246163 2024.05.30 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10246162 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10246161 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10245250 2024.05.30 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10245249 2024.05.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10245248 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10245246 2024.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10245245 2024.05.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10245247 2024.05.30 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10245244 2024.05.30 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10245242 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10245241 2024.05.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10245243 2024.05.30 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10245240 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10245239 2024.05.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10245237 2024.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10245236 2024.05.30 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10245238 2024.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 10236472 2024.05.26 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10236469 2024.05.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10236471 2024.05.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10236470 2024.05.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10220933 2024.05.26 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10220846 2024.05.26 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10220844 2024.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10220845 2024.05.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10220843 2024.05.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10220841 2024.05.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10220840 2024.05.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10220839 2024.05.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10220842 2024.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10220837 2024.05.26 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10220838 2024.05.26 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10220836 2024.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10220835 2024.05.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10220834 2024.05.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10220833 2024.05.26 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10220346 2024.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10220348 2024.05.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10220347 2024.05.26 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10220345 2024.05.26 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10220343 2024.05.26 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10220344 2024.05.26 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10220341 2024.05.26 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10220340 2024.05.26 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10220339 2024.05.26 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10220337 2024.05.26 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10220338 2024.05.26 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10220342 2024.05.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10220335 2024.05.26 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10220334 2024.05.26 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10220336 2024.05.26 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10220158 2024.05.26 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10220157 2024.05.26 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10220156 2024.05.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10220155 2024.05.26 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10220154 2024.05.26 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10220153 2024.05.26 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10220151 2024.05.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10220152 2024.05.26 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 10220150 2024.05.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10220149 2024.05.26 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10220148 2024.05.26 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10220106 2024.05.26 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10220105 2024.05.26 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10220104 2024.05.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10220103 2024.05.26 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10220102 2024.05.26 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10220101 2024.05.26 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10219935 2024.05.26 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10219936 2024.05.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10219937 2024.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10219934 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10198216 2024.05.22 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10198217 2024.05.22 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10198215 2024.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10198213 2024.05.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10198212 2024.05.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10198214 2024.05.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10198211 2024.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10198210 2024.05.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10198209 2024.05.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10198208 2024.05.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10198206 2024.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10198205 2024.05.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10198204 2024.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10198203 2024.05.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10198207 2024.05.22 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10198202 2024.05.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10198201 2024.05.22 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10198200 2024.05.22 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10198198 2024.05.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10198199 2024.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10198197 2024.05.22 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10198196 2024.05.22 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10198194 2024.05.22 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10198195 2024.05.22 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10198193 2024.05.22 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10195137 2024.05.21 MZ
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10175390 2024.05.19 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10175389 2024.05.19 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10175388 2024.05.19 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10175385 2024.05.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 10175387 2024.05.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10175384 2024.05.19 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175386 2024.05.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10175383 2024.05.19 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10175382 2024.05.19 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10175380 2024.05.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 9 10175379 2024.05.19 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10175378 2024.05.19 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10175376 2024.05.19 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10175381 2024.05.19 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10175377 2024.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10175375 2024.05.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10175374 2024.05.18 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10175372 2024.05.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10175371 2024.05.18 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10175373 2024.05.18 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10175370 2024.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 10175368 2024.05.18 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10175369 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10175367 2024.05.18 PL
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10170751 2024.05.18 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10169421 2024.05.18 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10169309 2024.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10169308 2024.05.18 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10169305 2024.05.18 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 10169306 2024.05.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10169307 2024.05.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10169304 2024.05.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10169302 2024.05.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10169303 2024.05.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 24 10169301 2024.05.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10169300 2024.05.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 10168890 2024.05.18 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10168889 2024.05.18 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10168888 2024.05.18 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10168892 2024.05.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10168891 2024.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10168887 2024.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10168907 2024.05.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10168908 2024.05.18 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10168906 2024.05.18 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10168904 2024.05.18 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10168903 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10168902 2024.05.18 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10168901 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10168900 2024.05.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10168905 2024.05.18 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10168899 2024.05.18 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10168898 2024.05.18 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10168897 2024.05.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10168896 2024.05.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10168895 2024.05.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10168894 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10168893 2024.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10168884 2024.05.18 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10168885 2024.05.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10168886 2024.05.18 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10168882 2024.05.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10168883 2024.05.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10168881 2024.05.18 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10168880 2024.05.18 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10168879 2024.05.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10168878 2024.05.18 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10168876 2024.05.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10168877 2024.05.18 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10168874 2024.05.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10168875 2024.05.18 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10168872 2024.05.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10168873 2024.05.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10151619 2024.05.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10151618 2024.05.16 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10151617 2024.05.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151616 2024.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151615 2024.05.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10151614 2024.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151612 2024.05.16 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151613 2024.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10151744 2024.05.16 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10151741 2024.05.16 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10151742 2024.05.16 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10151737 2024.05.16 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10151743 2024.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10151738 2024.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151739 2024.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151736 2024.05.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151740 2024.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10151735 2024.05.16 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10151734 2024.05.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10151733 2024.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10151732 2024.05.16 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10151731 2024.05.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151730 2024.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10151729 2024.05.16 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 10141816 2024.05.14 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10141850 2024.05.13 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10141815 2024.05.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10141812 2024.05.13 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10141814 2024.05.13 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10141808 2024.05.13 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10141807 2024.05.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10141813 2024.05.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10141809 2024.05.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10141811 2024.05.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10141804 2024.05.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10141810 2024.05.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10141803 2024.05.13 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10141806 2024.05.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10141802 2024.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10141800 2024.05.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10141798 2024.05.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10141801 2024.05.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10141797 2024.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10141799 2024.05.13 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10141795 2024.05.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10141796 2024.05.13 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10141794 2024.05.13 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10115112 2024.05.11 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10115117 2024.05.11 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10115113 2024.05.11 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10115114 2024.05.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10115115 2024.05.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10115110 2024.05.11 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10115111 2024.05.11 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 10115116 2024.05.11 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10115164 2024.05.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10115161 2024.05.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10115158 2024.05.11 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10115162 2024.05.11 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10115150 2024.05.11 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10115154 2024.05.11 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10115151 2024.05.11 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10115147 2024.05.11 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10115145 2024.05.11 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10115148 2024.05.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10115144 2024.05.11 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10115140 2024.05.11 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10115141 2024.05.11 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10116112 2024.05.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10115138 2024.05.11 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10116111 2024.05.11 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10115237 2024.05.11 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10115236 2024.05.11 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10115235 2024.05.11 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10115234 2024.05.11 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10115232 2024.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10115231 2024.05.11 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10115233 2024.05.11 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10116140 2024.05.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10115230 2024.05.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10116141 2024.05.11 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10116139 2024.05.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10116138 2024.05.11 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10116137 2024.05.11 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10116113 2024.05.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10115229 2024.05.11 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10115228 2024.05.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10116142 2024.05.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10115198 2024.05.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10115211 2024.05.11 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10115219 2024.05.11 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10115200 2024.05.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10115205 2024.05.11 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10115185 2024.05.11 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10115197 2024.05.11 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10115179 2024.05.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10115195 2024.05.11 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10115182 2024.05.11 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10115213 2024.05.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10115184 2024.05.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10115177 2024.05.11 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10115176 2024.05.11 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10115173 2024.05.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10115130 2024.05.11 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10115126 2024.05.11 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10115127 2024.05.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10115124 2024.05.11 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10116110 2024.05.11 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10116109 2024.05.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10116108 2024.05.11 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 10115123 2024.05.11 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10115122 2024.05.11 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10115120 2024.05.11 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 7 10115121 2024.05.11 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10116107 2024.05.11 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10115118 2024.05.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10116106 2024.05.11 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10116105 2024.05.11 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10116104 2024.05.11 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10115209 2024.05.11 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10115188 2024.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 13 10115217 2024.05.11 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10115180 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10115174 2024.05.11 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10115172 2024.05.11 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10115170 2024.05.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10115169 2024.05.11 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10116130 2024.05.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10115167 2024.05.11 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10116125 2024.05.11 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10115166 2024.05.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10116116 2024.05.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10115168 2024.05.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10116115 2024.05.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10116114 2024.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10116129 2024.05.11 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10115165 2024.05.11 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10116128 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10116127 2024.05.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10115163 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10116126 2024.05.11 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10115159 2024.05.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10115160 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10115155 2024.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10115157 2024.05.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10115152 2024.05.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10115156 2024.05.11 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10115153 2024.05.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10115149 2024.05.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10115146 2024.05.11 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10115142 2024.05.11 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10115215 2024.05.11 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10115216 2024.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10115210 2024.05.11 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 1 10115202 2024.05.11 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10115193 2024.05.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10115208 2024.05.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10115204 2024.05.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10116136 2024.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10115218 2024.05.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10116135 2024.05.11 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10115203 2024.05.11 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10115183 2024.05.11 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10115212 2024.05.11 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10115194 2024.05.11 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10116103 2024.05.11 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10116102 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10098234 2024.05.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10098233 2024.05.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10098232 2024.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 10098231 2024.05.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10098230 2024.05.10 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10098229 2024.05.10 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10098228 2024.05.10 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10098227 2024.05.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10098225 2024.05.10 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10098223 2024.05.10 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10098224 2024.05.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098222 2024.05.10 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10098226 2024.05.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098221 2024.05.10 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10098220 2024.05.10 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10098219 2024.05.10 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10090888 2024.05.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10090887 2024.05.09 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10090885 2024.05.09 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10090883 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10090886 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10090884 2024.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10090882 2024.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10090880 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10090881 2024.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10090879 2024.05.09 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10085286 2024.05.08 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10085285 2024.05.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10085001 2024.05.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10085000 2024.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10084999 2024.05.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10085002 2024.05.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10084997 2024.05.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10084998 2024.05.07 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10084996 2024.05.07 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10084995 2024.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10081285 2024.05.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10081286 2024.05.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10079819 2024.05.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10079817 2024.05.07 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10079818 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10079816 2024.05.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10079813 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10079812 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10079815 2024.05.06 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10079814 2024.05.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10063114 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10062820 2024.05.05 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10062821 2024.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10062118 2024.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10062116 2024.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10062117 2024.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10062114 2024.05.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10062115 2024.05.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10062113 2024.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10062112 2024.05.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10062110 2024.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10062111 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10062109 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10062108 2024.05.05 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10062107 2024.05.05 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10062106 2024.05.05 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10062105 2024.05.05 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10062103 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10062104 2024.05.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10062102 2024.05.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10062101 2024.05.05 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10062100 2024.05.05 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10062099 2024.05.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10062097 2024.05.05 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10062098 2024.05.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10062095 2024.05.05 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10062096 2024.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10062094 2024.05.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10053711 2024.05.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10045116 2024.05.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10045115 2024.05.03 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10045114 2024.05.03 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10041310 2024.05.03 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10041311 2024.05.03 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10041309 2024.05.03 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10041308 2024.05.03 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 31 10039586 2024.05.03 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10039585 2024.05.03 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10039584 2024.05.03 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10039583 2024.05.03 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10039582 2024.05.03 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10039581 2024.05.03 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10036059 2024.05.03 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10036058 2024.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 10032600 2024.05.02 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10032599 2024.05.02 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10032597 2024.05.02 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10032598 2024.05.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10031932 2024.05.02 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10031931 2024.05.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10029270 2024.05.02 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10028728 2024.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10028723 2024.05.02 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10028724 2024.05.02 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10028722 2024.05.02 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10028721 2024.05.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10028720 2024.05.02 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10028718 2024.05.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10028717 2024.05.02 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10028719 2024.05.02 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10028716 2024.05.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10028715 2024.05.02 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10028738 2024.05.02 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10028741 2024.05.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10028740 2024.05.02 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10028737 2024.05.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10028736 2024.05.02 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10028734 2024.05.02 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10028735 2024.05.02 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10028739 2024.05.02 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10028733 2024.05.02 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10028729 2024.05.02 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10028730 2024.05.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10028732 2024.05.02 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10028726 2024.05.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10028731 2024.05.02 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10028727 2024.05.02 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10028725 2024.05.01 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10028713 2024.05.01 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10028711 2024.05.01 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10028710 2024.05.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10028712 2024.05.01 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10028707 2024.05.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10028709 2024.05.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10028705 2024.05.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10028704 2024.05.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10028706 2024.05.01 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10028708 2024.05.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10028701 2024.05.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10028703 2024.05.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10028702 2024.05.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10028699 2024.05.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10028700 2024.05.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10028695 2024.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10028697 2024.05.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 10028696 2024.05.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10028691 2024.05.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10028694 2024.05.01 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10028693 2024.05.01 PK
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 2 10028692 2024.05.01 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10028690 2024.05.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10028689 2024.05.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10028687 2024.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10028688 2024.05.01 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10028698 2024.05.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10028686 2024.05.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10028685 2024.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10028684 2024.05.01 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10028683 2024.05.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10028682 2024.05.01 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10028680 2024.05.01 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 10028681 2024.05.01 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10028679 2024.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10028678 2024.05.01 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10028677 2024.05.01 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10028676 2024.05.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 10028674 2024.05.01 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10028673 2024.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10028670 2024.05.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10028671 2024.05.01 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10028675 2024.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10028672 2024.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10028668 2024.05.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10028669 2024.05.01 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10028667 2024.05.01 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 4 10053427 2024.05.01 PK
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 10008058 2024.04.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10008059 2024.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10007130 2024.04.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10007127 2024.04.30 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10007131 2024.04.30 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10007128 2024.04.30 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10007129 2024.04.30 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10007126 2024.04.30 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10007125 2024.04.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10007123 2024.04.30 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10007124 2024.04.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10007122 2024.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10007121 2024.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10007120 2024.04.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10007117 2024.04.30 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10007116 2024.04.30 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10007118 2024.04.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10007119 2024.04.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9987364 2024.04.28 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9987363 2024.04.28 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9986781 2024.04.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 9986782 2024.04.28 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9985424 2024.04.28 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9984633 2024.04.27 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9984632 2024.04.27 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9974869 2024.04.27 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9973958 2024.04.27 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9973957 2024.04.27 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9973956 2024.04.27 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9973955 2024.04.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9973983 2024.04.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9973981 2024.04.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9973982 2024.04.27 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9973979 2024.04.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9973980 2024.04.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9973978 2024.04.27 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9973977 2024.04.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9973976 2024.04.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9973975 2024.04.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9973974 2024.04.27 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9973971 2024.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9973973 2024.04.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9973972 2024.04.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9973968 2024.04.27 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9973969 2024.04.27 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 9973970 2024.04.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9973954 2024.04.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9973953 2024.04.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9973952 2024.04.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9973949 2024.04.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9973950 2024.04.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9973951 2024.04.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9973947 2024.04.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9973948 2024.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9973944 2024.04.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9973946 2024.04.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9973942 2024.04.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9973945 2024.04.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9973941 2024.04.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9973943 2024.04.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9973940 2024.04.27 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9973939 2024.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9967564 2024.04.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9967560 2024.04.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9967561 2024.04.26 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9967563 2024.04.26 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9967559 2024.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9967562 2024.04.26 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9967558 2024.04.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9967557 2024.04.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9967556 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9967555 2024.04.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9967554 2024.04.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9967553 2024.04.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9966751 2024.04.26 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9966750 2024.04.26 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9961681 2024.04.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9954451 2024.04.23 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9954450 2024.04.23 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9950360 2024.04.22 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 6 9940900 2024.04.21 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 13 9940899 2024.04.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9940898 2024.04.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9940896 2024.04.21 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9940897 2024.04.21 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9940895 2024.04.21 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 9940893 2024.04.21 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9940894 2024.04.21 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9924088 2024.04.18 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9918304 2024.04.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9916466 2024.04.16 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9916465 2024.04.16 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9916464 2024.04.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9916463 2024.04.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9916462 2024.04.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 9902420 2024.04.14 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9902345 2024.04.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9902346 2024.04.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9902344 2024.04.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9902343 2024.04.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9902342 2024.04.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9902341 2024.04.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9902340 2024.04.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9902339 2024.04.14 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9902337 2024.04.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9902338 2024.04.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9902335 2024.04.14 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9902336 2024.04.14 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9901454 2024.04.14 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9901281 2024.04.14 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9901078 2024.04.14 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 9901081 2024.04.14 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9901076 2024.04.14 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9901079 2024.04.14 MZ
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 9901075 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9901074 2024.04.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9901113 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9901111 2024.04.14 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9901112 2024.04.14 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9901109 2024.04.14 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9901107 2024.04.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9901108 2024.04.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9901114 2024.04.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9901106 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9901105 2024.04.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9901103 2024.04.14 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9901102 2024.04.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9901104 2024.04.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9901101 2024.04.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9901100 2024.04.14 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 9901099 2024.04.14 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9901089 2024.04.14 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9901094 2024.04.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9901096 2024.04.14 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 9901087 2024.04.14 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9901091 2024.04.14 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9901085 2024.04.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9901093 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9901082 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9901092 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9901090 2024.04.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9901083 2024.04.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9901086 2024.04.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9901095 2024.04.14 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9901080 2024.04.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9901088 2024.04.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9896335 2024.04.13 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9898144 2024.04.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9898143 2024.04.13 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9896333 2024.04.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9896334 2024.04.13 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9898142 2024.04.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9898141 2024.04.13 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9898140 2024.04.13 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9898139 2024.04.13 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9896332 2024.04.13 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 9896330 2024.04.13 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9896331 2024.04.13 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9898138 2024.04.13 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9893612 2024.04.13 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9893611 2024.04.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9893141 2024.04.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9893140 2024.04.13 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9893136 2024.04.13 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9893137 2024.04.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9893133 2024.04.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9893139 2024.04.13 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9893132 2024.04.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9893138 2024.04.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9893142 2024.04.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9893135 2024.04.13 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 8 9893130 2024.04.13 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9893131 2024.04.13 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9893129 2024.04.13 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9893128 2024.04.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 9893134 2024.04.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9893127 2024.04.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 9893124 2024.04.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9893121 2024.04.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9893125 2024.04.13 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9893123 2024.04.13 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9893122 2024.04.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 16 9893126 2024.04.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9893119 2024.04.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9893118 2024.04.13 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9893120 2024.04.13 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9893116 2024.04.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 9893117 2024.04.13 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9893113 2024.04.13 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9893115 2024.04.13 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9893112 2024.04.13 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9887256 2024.04.12 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9887257 2024.04.12 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9887255 2024.04.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9887254 2024.04.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9887252 2024.04.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9887251 2024.04.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9887253 2024.04.12 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9887250 2024.04.12 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9887249 2024.04.12 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9887247 2024.04.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9887246 2024.04.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9887245 2024.04.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 9887248 2024.04.12 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9875279 2024.04.10 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9875280 2024.04.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9867128 2024.04.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9867126 2024.04.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9867127 2024.04.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9867124 2024.04.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9867119 2024.04.09 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9867123 2024.04.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9867122 2024.04.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9867120 2024.04.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9867118 2024.04.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9867121 2024.04.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9867115 2024.04.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9867116 2024.04.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9867114 2024.04.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9867117 2024.04.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9867112 2024.04.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9867113 2024.04.09 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9867125 2024.04.08 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9844933 2024.04.07 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9844931 2024.04.07 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9844930 2024.04.07 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9844927 2024.04.07 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9844928 2024.04.07 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9844926 2024.04.07 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9844929 2024.04.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9844924 2024.04.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9844923 2024.04.07 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9844925 2024.04.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9844922 2024.04.07 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9844921 2024.04.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9844919 2024.04.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9844918 2024.04.07 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9844920 2024.04.07 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9823201 2024.04.04 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9823200 2024.04.04 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9823202 2024.04.04 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9823199 2024.04.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9823197 2024.04.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9823198 2024.04.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9823194 2024.04.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9823195 2024.04.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9823196 2024.04.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9823192 2024.04.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9823193 2024.04.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9823191 2024.04.04 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9823190 2024.04.04 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9823189 2024.04.04 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9820569 2024.04.04 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9817986 2024.04.03 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9815439 2024.04.03 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9813067 2024.04.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9811362 2024.04.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9811361 2024.04.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9811364 2024.04.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9811363 2024.04.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9811360 2024.04.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9811359 2024.04.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9811358 2024.04.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9811356 2024.04.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9811357 2024.04.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9811355 2024.04.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9811354 2024.04.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9811353 2024.04.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9811352 2024.04.02 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9804426 2024.04.01 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9802047 2024.04.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9802049 2024.04.01 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9802045 2024.04.01 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9802048 2024.04.01 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9802046 2024.04.01 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9802043 2024.04.01 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9802044 2024.04.01 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9802042 2024.04.01 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9802041 2024.04.01 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9793479 2024.03.31 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9793312 2024.03.31 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9793313 2024.03.31 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9793311 2024.03.31 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9793309 2024.03.31 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9793310 2024.03.31 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9793308 2024.03.31 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9793307 2024.03.31 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9793306 2024.03.31 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793302 2024.03.31 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9793305 2024.03.31 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9793304 2024.03.31 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793303 2024.03.31 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9793301 2024.03.31 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9784259 2024.03.30 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9784260 2024.03.30 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9784034 2024.03.30 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9783991 2024.03.30 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9774425 2024.03.29 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9774423 2024.03.29 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9774426 2024.03.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9774424 2024.03.29 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 9774422 2024.03.29 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9774421 2024.03.29 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 9774420 2024.03.29 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 9774417 2024.03.29 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 9774418 2024.03.29 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9774416 2024.03.29 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9774411 2024.03.28 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9774414 2024.03.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9774406 2024.03.28 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9774413 2024.03.28 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9774419 2024.03.28 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9774405 2024.03.28 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9774415 2024.03.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9774404 2024.03.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9774412 2024.03.28 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 9774409 2024.03.28 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9774399 2024.03.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9774397 2024.03.28 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9774396 2024.03.28 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9774448 2024.03.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9774447 2024.03.28 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9774455 2024.03.28 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9774446 2024.03.28 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9774445 2024.03.28 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9774453 2024.03.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9774444 2024.03.28 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9774443 2024.03.28 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9774437 2024.03.28 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9774442 2024.03.28 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9774438 2024.03.28 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9774435 2024.03.28 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9774433 2024.03.28 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9774432 2024.03.28 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9774429 2024.03.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9774427 2024.03.28 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9774386 2024.03.28 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9774387 2024.03.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9774385 2024.03.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9774384 2024.03.28 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9774379 2024.03.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9774381 2024.03.28 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9774377 2024.03.27 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9774375 2024.03.27 LB
dość pospolity