DRUŻYNA

Drużyna: Mit_photography. Obserwator: Filip Flasiński

Liczba gatunków: 144

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 141 890 63 63 0 5 23 35
2 30 125 67 23 1 1 6 15
3 196 602 94 76 0 6 29 41
4 94 272 121 63 1 8 24 30
5 80 445 141 56 1 12 23 20
6 5 43 144 5 0 5 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10271444 2024.06.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 10273053 2024.06.02 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10271824 2024.06.02 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 10266067 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10263986 2024.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 10262702 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 21 10258629 2024.05.31 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10274799 2024.05.31 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10257207 2024.05.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10262700 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10262697 2024.05.31 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10262693 2024.05.31 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10262818 2024.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10262695 2024.05.31 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10262706 2024.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10257160 2024.05.31 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10274815 2024.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10262707 2024.05.31 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10252460 2024.05.30 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10248285 2024.05.30 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10239386 2024.05.27 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10219056 2024.05.25 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10218964 2024.05.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10219054 2024.05.25 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10219055 2024.05.25 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10219008 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10218965 2024.05.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10219053 2024.05.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 10181454 2024.05.18 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10181462 2024.05.18 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10181457 2024.05.18 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10181463 2024.05.18 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10181455 2024.05.18 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 10181451 2024.05.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10181460 2024.05.18 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10181446 2024.05.18 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10181456 2024.05.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10181461 2024.05.18 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10181444 2024.05.18 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10181459 2024.05.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10181449 2024.05.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 8 10181458 2024.05.18 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10181452 2024.05.18 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10043365 2024.05.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10043222 2024.05.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10043489 2024.05.03 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10037494 2024.05.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10043364 2024.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10043371 2024.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10037482 2024.05.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10043493 2024.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10043105 2024.05.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 10042911 2024.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10042711 2024.05.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10037409 2024.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 100 10037339 2024.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 20 10043490 2024.05.03 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10043443 2024.05.03 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10043441 2024.05.03 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10037483 2024.05.03 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 10043373 2024.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10043442 2024.05.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10043492 2024.05.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10043106 2024.05.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10042957 2024.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10043416 2024.05.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10037410 2024.05.03 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10038831 2024.05.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10043281 2024.05.03 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10043370 2024.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10042714 2024.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10043494 2024.05.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10043108 2024.05.03 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 10043120 2024.05.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10043131 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10043405 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10037411 2024.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10043388 2024.05.03 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10043444 2024.05.03 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 26 10037387 2024.05.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10017971 2024.05.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10017970 2024.05.01 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10017750 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 6 10017969 2024.05.01 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10017972 2024.05.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10008345 2024.04.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 10008346 2024.04.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10008424 2024.04.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10008326 2024.04.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10008340 2024.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 10008338 2024.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10008347 2024.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10008343 2024.04.30 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10008418 2024.04.30 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10008328 2024.04.30 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10008344 2024.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10008348 2024.04.30 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10008420 2024.04.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10008342 2024.04.30 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10008415 2024.04.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9987286 2024.04.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9989863 2024.04.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9989818 2024.04.28 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 9989822 2024.04.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9989862 2024.04.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9989827 2024.04.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9989824 2024.04.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9989820 2024.04.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9999357 2024.04.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9984396 2024.04.27 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9984375 2024.04.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9984373 2024.04.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9984374 2024.04.27 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9984386 2024.04.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9984385 2024.04.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 9984390 2024.04.27 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9984388 2024.04.27 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 9984366 2024.04.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9984382 2024.04.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9984395 2024.04.27 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9984392 2024.04.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9984369 2024.04.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9984387 2024.04.27 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9984381 2024.04.27 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9984371 2024.04.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9984376 2024.04.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9984383 2024.04.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9984367 2024.04.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9984379 2024.04.27 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9984389 2024.04.27 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9984377 2024.04.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9984391 2024.04.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9899328 2024.04.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9899086 2024.04.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9898928 2024.04.13 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9899082 2024.04.13 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9899093 2024.04.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9898934 2024.04.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9899095 2024.04.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9899085 2024.04.13 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9898930 2024.04.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9898937 2024.04.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 35 9898939 2024.04.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9898938 2024.04.13 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9899080 2024.04.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9898933 2024.04.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9899083 2024.04.13 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9899322 2024.04.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 9898940 2024.04.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 9857205 2024.04.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9857210 2024.04.07 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9857208 2024.04.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9857211 2024.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9857209 2024.04.07 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9857207 2024.04.07 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 9804955 2024.04.01 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9804967 2024.04.01 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9804961 2024.04.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9804974 2024.04.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9804977 2024.04.01 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9804978 2024.04.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9804969 2024.04.01 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9867202 2024.04.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9804976 2024.04.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9804975 2024.04.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9804996 2024.04.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9804979 2024.04.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9804968 2024.04.01 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9804956 2024.04.01 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9804971 2024.04.01 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9804957 2024.04.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9804958 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 9804954 2024.04.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9804972 2024.04.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9804959 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9804960 2024.04.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9804973 2024.04.01 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9804970 2024.04.01 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9804953 2024.04.01 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 15 9791653 2024.03.31 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9790793 2024.03.31 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9786650 2024.03.30 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9786649 2024.03.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9786646 2024.03.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9786640 2024.03.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9786647 2024.03.30 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9786651 2024.03.30 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 15 9786642 2024.03.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9786645 2024.03.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9786638 2024.03.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9786648 2024.03.30 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9786639 2024.03.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9786643 2024.03.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9786637 2024.03.30 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9768963 2024.03.28 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9768957 2024.03.28 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9768965 2024.03.28 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9768964 2024.03.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9768962 2024.03.28 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9768958 2024.03.28 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9768961 2024.03.28 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9764784 2024.03.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9764804 2024.03.27 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9764782 2024.03.27 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9764808 2024.03.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9764801 2024.03.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9764815 2024.03.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9764755 2024.03.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9764799 2024.03.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9764766 2024.03.27 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9764770 2024.03.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 9764767 2024.03.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9764750 2024.03.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9764810 2024.03.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9764762 2024.03.27 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9764781 2024.03.27 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9764768 2024.03.27 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9764763 2024.03.27 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9764769 2024.03.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9764758 2024.03.27 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9764757 2024.03.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9764752 2024.03.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9764772 2024.03.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9764780 2024.03.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9764754 2024.03.27 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9764760 2024.03.27 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9764783 2024.03.27 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9757022 2024.03.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9757021 2024.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9757016 2024.03.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9757004 2024.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9757003 2024.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9757020 2024.03.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9757017 2024.03.26 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9757013 2024.03.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9757001 2024.03.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9757014 2024.03.26 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9756999 2024.03.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9757015 2024.03.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9757019 2024.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9757018 2024.03.26 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9756997 2024.03.26 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9757090 2024.03.26 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9733524 2024.03.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9721120 2024.03.21 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9721127 2024.03.21 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9721124 2024.03.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9721126 2024.03.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9721128 2024.03.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9721125 2024.03.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9721119 2024.03.21 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9721118 2024.03.21 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9721130 2024.03.21 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9721131 2024.03.21 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9721129 2024.03.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9721122 2024.03.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9721123 2024.03.21 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9718136 2024.03.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 9718139 2024.03.20 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9718144 2024.03.20 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9718140 2024.03.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9718141 2024.03.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 8 9718135 2024.03.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 9718133 2024.03.20 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9718142 2024.03.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9718134 2024.03.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9718143 2024.03.20 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9718137 2024.03.20 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9718138 2024.03.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9679087 2024.03.14 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9679082 2024.03.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9679085 2024.03.14 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9679064 2024.03.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 8 9679102 2024.03.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9679078 2024.03.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 12 9679061 2024.03.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9679072 2024.03.14 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9679100 2024.03.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9679062 2024.03.14 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9679065 2024.03.14 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9679058 2024.03.14 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9679075 2024.03.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 9679060 2024.03.14 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9679081 2024.03.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9679090 2024.03.14 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9679063 2024.03.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9660565 2024.03.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9660657 2024.03.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9660574 2024.03.10 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9660572 2024.03.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9660580 2024.03.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 9660581 2024.03.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9660567 2024.03.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9660561 2024.03.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9660571 2024.03.10 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9660583 2024.03.10 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9660618 2024.03.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9660653 2024.03.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9660598 2024.03.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9660596 2024.03.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9660576 2024.03.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9660603 2024.03.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9660594 2024.03.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9660586 2024.03.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9660652 2024.03.10 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9660619 2024.03.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9660577 2024.03.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9660621 2024.03.10 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9660564 2024.03.10 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9660578 2024.03.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9660563 2024.03.10 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9660562 2024.03.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9660569 2024.03.10 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9660613 2024.03.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9660609 2024.03.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9660628 2024.03.10 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9660626 2024.03.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9660600 2024.03.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9660642 2024.03.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9660582 2024.03.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9660566 2024.03.10 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9660615 2024.03.10 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9660623 2024.03.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9660584 2024.03.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9660617 2024.03.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9660625 2024.03.10 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9660639 2024.03.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9634822 2024.03.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9634821 2024.03.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9634833 2024.03.05 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9634820 2024.03.05 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9634832 2024.03.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9634824 2024.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9634831 2024.03.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9634825 2024.03.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9634830 2024.03.05 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9634827 2024.03.05 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9634829 2024.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 9634826 2024.03.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9634828 2024.03.05 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9630216 2024.03.04 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9630221 2024.03.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9630217 2024.03.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9630220 2024.03.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9630219 2024.03.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9630218 2024.03.04 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9620795 2024.03.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 9628624 2024.03.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9628616 2024.03.02 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9628621 2024.03.02 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9628617 2024.03.02 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9628623 2024.03.02 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9628631 2024.03.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9628622 2024.03.02 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9628643 2024.03.02 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9628635 2024.03.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9628627 2024.03.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9628633 2024.03.02 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9628629 2024.03.02 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9628637 2024.03.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9628628 2024.03.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9628632 2024.03.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 9628639 2024.03.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9628638 2024.03.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9628649 2024.03.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9628644 2024.03.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9628641 2024.03.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9628615 2024.03.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9628620 2024.03.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9628618 2024.03.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9628642 2024.03.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9628634 2024.03.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9628636 2024.03.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9628619 2024.03.02 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9628625 2024.03.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 9607623 2024.02.29 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9607628 2024.02.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9607633 2024.02.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9607625 2024.02.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9607618 2024.02.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9607632 2024.02.29 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9607637 2024.02.29 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9607617 2024.02.29 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9607621 2024.02.29 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9607620 2024.02.29 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 9607619 2024.02.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 9598388 2024.02.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9562363 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9562366 2024.02.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9575847 2024.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9562364 2024.02.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9562359 2024.02.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9562368 2024.02.18 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9562360 2024.02.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 9562361 2024.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9562365 2024.02.18 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9562367 2024.02.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9562376 2024.02.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9562362 2024.02.18 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9524775 2024.02.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9524772 2024.02.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9524773 2024.02.10 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9524774 2024.02.10 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9524766 2024.02.10 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9500839 2024.02.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9496411 2024.01.31 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9496422 2024.01.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9496421 2024.01.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9496419 2024.01.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9496431 2024.01.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9496432 2024.01.31 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9496408 2024.01.31 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9496410 2024.01.31 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9496426 2024.01.31 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9496405 2024.01.31 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9496424 2024.01.31 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9496429 2024.01.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9496412 2024.01.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9496413 2024.01.31 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9496423 2024.01.31 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9496425 2024.01.31 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9496415 2024.01.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9496420 2024.01.31 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9496416 2024.01.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9496406 2024.01.31 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9496430 2024.01.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9496433 2024.01.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9496409 2024.01.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9496417 2024.01.31 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9496418 2024.01.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9490443 2024.01.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9490441 2024.01.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9490444 2024.01.29 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9490429 2024.01.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9490416 2024.01.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9490440 2024.01.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9490408 2024.01.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9490438 2024.01.29 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 9490427 2024.01.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9490410 2024.01.29 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9490419 2024.01.29 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9490421 2024.01.29 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9490409 2024.01.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9490432 2024.01.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9490407 2024.01.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9490436 2024.01.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9490445 2024.01.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9490402 2024.01.29 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9490397 2024.01.29 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9490439 2024.01.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9490414 2024.01.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9490446 2024.01.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 9490401 2024.01.29 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9490434 2024.01.29 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9490398 2024.01.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9490447 2024.01.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9490400 2024.01.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9490405 2024.01.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9490399 2024.01.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9490442 2024.01.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9490406 2024.01.29 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9490718 2024.01.29 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9490404 2024.01.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9477915 2024.01.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9477917 2024.01.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9477919 2024.01.27 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9477920 2024.01.27 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9477916 2024.01.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9477918 2024.01.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9474842 2024.01.26 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9447688 2024.01.26 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9474841 2024.01.26 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9469314 2024.01.24 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9454520 2024.01.20 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9454519 2024.01.20 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9454518 2024.01.20 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9447687 2024.01.19 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9365989 2024.01.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9357172 2024.01.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9357163 2024.01.11 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9357170 2024.01.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 7 9357164 2024.01.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9357165 2024.01.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 9357174 2024.01.11 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9357198 2024.01.11 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9357169 2024.01.11 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9357201 2024.01.11 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9357161 2024.01.11 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9357176 2024.01.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9357162 2024.01.11 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9357168 2024.01.11 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9357173 2024.01.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 9357171 2024.01.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9357175 2024.01.11 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9357197 2024.01.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9355051 2024.01.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9355061 2024.01.10 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9355040 2024.01.10 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9355059 2024.01.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9355056 2024.01.10 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9355058 2024.01.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 9355049 2024.01.10 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 9355043 2024.01.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9355044 2024.01.10 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9355046 2024.01.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9355054 2024.01.10 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9355060 2024.01.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 9355038 2024.01.10 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 40 9355052 2024.01.10 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9355057 2024.01.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9355041 2024.01.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 8 9355039 2024.01.10 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9355048 2024.01.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9355055 2024.01.10 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9350653 2024.01.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9350613 2024.01.09 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9350615 2024.01.09 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9350612 2024.01.09 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9350614 2024.01.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9333584 2024.01.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9340774 2024.01.06 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9340757 2024.01.06 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9333583 2024.01.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9336381 2024.01.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9358497 2024.01.03 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9358495 2024.01.03 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9358498 2024.01.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9374024 2024.01.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9358496 2024.01.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9324716 2024.01.02 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9324713 2024.01.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9324712 2024.01.02 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9324715 2024.01.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9324719 2024.01.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 8 9324711 2024.01.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9324702 2024.01.02 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9324718 2024.01.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 7 9315066 2024.01.01 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9315063 2024.01.01 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9315267 2024.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9315250 2024.01.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9315263 2024.01.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9315067 2024.01.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9315065 2024.01.01 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9315785 2024.01.01 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 22 9315064 2024.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...