DRUŻYNA

Drużyna: Wredny Szu. Obserwator: Andrzej Szuksztul

Liczba gatunków: 235

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 117 5646 81 81 4 21 22 34
2 113 14931 110 65 3 16 21 25
3 52 759 137 42 2 13 18 9
4 146 1909 190 101 2 37 45 17
5 171 663 226 115 2 31 56 26
6 18 40 235 16 3 9 4 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 10319254 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10317649 2024.06.09 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 10317640 2024.06.09 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10317695 2024.06.09 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10317694 2024.06.09 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10317715 2024.06.09 PM
rzadki uszatka, Asio otus 3 10319260 2024.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10319380 2024.06.09 PM
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10317690 2024.06.09 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 10317692 2024.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10317603 2024.06.08 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 10317601 2024.06.08 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10317602 2024.06.08 PM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10299496 2024.06.07 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10275300 2024.06.02 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10281587 2024.06.02 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 10275299 2024.06.01 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10275298 2024.06.01 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10257188 2024.05.30 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10257365 2024.05.30 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10257186 2024.05.30 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10257362 2024.05.30 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10257366 2024.05.30 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 10257364 2024.05.30 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 10219245 2024.05.25 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 10219246 2024.05.25 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10219261 2024.05.25 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 10219262 2024.05.25 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 10188616 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 70 10188599 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 16 10188591 2024.05.19 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 10188584 2024.05.19 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10188573 2024.05.19 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10188624 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 10188600 2024.05.19 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10188580 2024.05.19 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10188585 2024.05.19 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10188997 2024.05.19 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10189014 2024.05.19 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10188578 2024.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10188577 2024.05.19 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 5 10188622 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10188998 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10188594 2024.05.19 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10188631 2024.05.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10188592 2024.05.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10188582 2024.05.19 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10188601 2024.05.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10188598 2024.05.19 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10189017 2024.05.19 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10189018 2024.05.19 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 10188575 2024.05.19 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10188587 2024.05.19 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10188586 2024.05.19 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10188595 2024.05.19 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10188588 2024.05.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10188576 2024.05.19 PM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10188574 2024.05.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 10188618 2024.05.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10188581 2024.05.19 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10188589 2024.05.19 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10188603 2024.05.19 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10188604 2024.05.19 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10188633 2024.05.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10188583 2024.05.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10188593 2024.05.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10188597 2024.05.19 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 10188605 2024.05.19 PM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10189016 2024.05.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10188590 2024.05.19 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10188602 2024.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10188596 2024.05.19 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10163885 2024.05.18 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 10163886 2024.05.18 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10163883 2024.05.18 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10163888 2024.05.18 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10163887 2024.05.18 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10163884 2024.05.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10151796 2024.05.15 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10151801 2024.05.15 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10151795 2024.05.15 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10151799 2024.05.15 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10151794 2024.05.15 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10151797 2024.05.15 PM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 4 10151792 2024.05.15 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10151800 2024.05.15 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 10147212 2024.05.14 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10126123 2024.05.12 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10126140 2024.05.12 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 10126113 2024.05.12 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10126106 2024.05.12 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10126108 2024.05.12 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10126083 2024.05.12 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10126118 2024.05.12 PM
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10126103 2024.05.12 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10126085 2024.05.12 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10126268 2024.05.11 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10126271 2024.05.11 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10081381 2024.05.06 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 40 10081385 2024.05.06 PM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10081382 2024.05.06 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10081386 2024.05.06 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10081380 2024.05.06 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10081384 2024.05.06 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10081383 2024.05.06 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10081403 2024.05.05 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10081404 2024.05.05 PM
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10081405 2024.05.05 MB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10081388 2024.05.05 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10061070 2024.05.04 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 10061084 2024.05.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10061074 2024.05.04 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 10061083 2024.05.04 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10061067 2024.05.04 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10061069 2024.05.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10061089 2024.05.04 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10061072 2024.05.04 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10061068 2024.05.04 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10061086 2024.05.04 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10061087 2024.05.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10061088 2024.05.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10061078 2024.05.04 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10061066 2024.05.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10061081 2024.05.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10061085 2024.05.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 9 10061063 2024.05.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10061071 2024.05.04 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10061065 2024.05.04 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10061064 2024.05.04 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10061062 2024.05.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10061090 2024.05.04 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10061080 2024.05.04 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10061076 2024.05.04 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10061073 2024.05.04 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10061079 2024.05.04 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10061075 2024.05.04 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10061077 2024.05.04 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10061061 2024.05.04 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10061082 2024.05.04 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 10061186 2024.05.03 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10061185 2024.05.03 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 10068218 2024.05.03 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 10035791 2024.05.02 MB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10035807 2024.05.02 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 67 10035803 2024.05.02 MB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10035799 2024.05.02 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10035806 2024.05.02 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 10035808 2024.05.02 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 10035802 2024.05.02 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 6 10035800 2024.05.02 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 17 10035792 2024.05.02 MB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 10068618 2024.05.02 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 10035795 2024.05.02 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10035793 2024.05.02 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 10035794 2024.05.02 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10035815 2024.05.02 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 10061093 2024.05.02 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 10035813 2024.05.02 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10035790 2024.05.02 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 10035796 2024.05.02 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10035814 2024.05.02 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10035801 2024.05.02 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10035804 2024.05.02 MB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10035818 2024.05.02 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 10035797 2024.05.02 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 10035798 2024.05.02 MB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10061092 2024.05.02 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10035805 2024.05.02 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10035817 2024.05.02 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10035810 2024.05.02 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 10035789 2024.05.02 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10035788 2024.05.02 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10035787 2024.05.02 MB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10035816 2024.05.02 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10035786 2024.05.02 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10035819 2024.05.02 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 10035809 2024.05.02 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10035782 2024.05.02 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10035781 2024.05.02 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10035783 2024.05.02 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10035811 2024.05.02 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 10035780 2024.05.02 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10035779 2024.05.02 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10035784 2024.05.02 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10035820 2024.05.02 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 10035785 2024.05.02 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10035812 2024.05.02 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10035821 2024.05.01 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10035822 2024.05.01 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9992668 2024.04.28 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9992669 2024.04.28 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9992685 2024.04.28 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 9992676 2024.04.28 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 6 9992671 2024.04.28 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 7 9992667 2024.04.28 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 9992682 2024.04.28 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9992679 2024.04.28 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 9992675 2024.04.28 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10016278 2024.04.28 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9992684 2024.04.28 PM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 9992677 2024.04.28 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 18 9992670 2024.04.28 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9992678 2024.04.28 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 9992674 2024.04.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9992681 2024.04.28 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9992672 2024.04.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 90 9992683 2024.04.28 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 9992680 2024.04.28 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9992673 2024.04.28 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 9992666 2024.04.28 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 3 9985455 2024.04.27 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9985458 2024.04.27 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 20 9985388 2024.04.27 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 70 9985456 2024.04.27 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9985387 2024.04.27 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9985460 2024.04.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9985464 2024.04.27 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9985462 2024.04.27 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9985459 2024.04.27 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9985457 2024.04.27 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10000296 2024.04.27 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 9985390 2024.04.27 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9985461 2024.04.27 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 7 9985454 2024.04.27 PM
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 9985389 2024.04.27 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9985395 2024.04.27 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 4 9985453 2024.04.27 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9985393 2024.04.27 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10000297 2024.04.27 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9985465 2024.04.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9985463 2024.04.27 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9985391 2024.04.27 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9985386 2024.04.27 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9985394 2024.04.27 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9985392 2024.04.27 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 7 9947444 2024.04.21 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 9947439 2024.04.21 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 9947448 2024.04.21 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 9947447 2024.04.21 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9947443 2024.04.21 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9947446 2024.04.21 MB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 9947440 2024.04.21 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 9947442 2024.04.21 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 9947441 2024.04.21 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9947445 2024.04.21 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9939476 2024.04.20 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 35 9939458 2024.04.20 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9939454 2024.04.20 PM
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 9939452 2024.04.20 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9939477 2024.04.20 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9939459 2024.04.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9939471 2024.04.20 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9939481 2024.04.20 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 9939469 2024.04.20 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9939473 2024.04.20 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9939472 2024.04.20 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 9939467 2024.04.20 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 9939468 2024.04.20 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9939462 2024.04.20 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 63 9939450 2024.04.20 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9939482 2024.04.20 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 9939470 2024.04.20 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 45 9939484 2024.04.20 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9939453 2024.04.20 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 45 10068638 2024.04.20 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 9939456 2024.04.20 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 396 9939457 2024.04.20 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9939464 2024.04.20 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9939475 2024.04.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9939478 2024.04.20 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 9939480 2024.04.20 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 9939460 2024.04.20 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9939466 2024.04.20 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 236 9939451 2024.04.20 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9939483 2024.04.20 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9939465 2024.04.20 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9939479 2024.04.20 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9939455 2024.04.20 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9939463 2024.04.20 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9939461 2024.04.20 PM
pospolity żuraw, Grus grus 100 9939474 2024.04.20 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9931325 2024.04.19 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9931329 2024.04.19 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9931333 2024.04.19 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9931332 2024.04.19 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 9931322 2024.04.19 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 38 9931315 2024.04.19 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9931318 2024.04.19 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9931328 2024.04.19 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9931330 2024.04.19 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 9931317 2024.04.19 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9931320 2024.04.19 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9931326 2024.04.19 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9931324 2024.04.19 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9931327 2024.04.19 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9931321 2024.04.19 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9931319 2024.04.19 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 9931314 2024.04.19 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9931316 2024.04.19 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9931331 2024.04.19 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 9931323 2024.04.19 MB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9916125 2024.04.15 PM
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9916124 2024.04.15 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9916126 2024.04.15 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 9911920 2024.04.14 PM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 9913596 2024.04.14 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9918733 2024.04.14 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9913458 2024.04.14 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9918734 2024.04.14 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9911667 2024.04.14 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9861004 2024.04.07 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9861012 2024.04.07 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9861032 2024.04.07 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9861009 2024.04.07 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 21 9861011 2024.04.07 PM
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9861021 2024.04.07 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9861005 2024.04.07 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 9861013 2024.04.07 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 9861006 2024.04.07 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9861010 2024.04.07 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9861008 2024.04.07 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 9861022 2024.04.07 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 9 9861020 2024.04.07 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9861003 2024.04.07 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 50 9861007 2024.04.07 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 9861014 2024.04.07 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9885772 2024.04.06 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9880703 2024.04.06 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9816315 2024.04.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9816321 2024.04.02 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9816319 2024.04.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9816320 2024.04.02 PM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9816317 2024.04.02 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9816316 2024.04.02 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 9816318 2024.04.02 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9791962 2024.03.30 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9791963 2024.03.30 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9751998 2024.03.25 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9751997 2024.03.25 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9749620 2024.03.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9750017 2024.03.24 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9749619 2024.03.24 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 9749829 2024.03.24 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9749828 2024.03.24 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 15 9737797 2024.03.21 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 25 9737798 2024.03.21 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9737796 2024.03.21 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9703625 2024.03.16 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9703624 2024.03.16 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9703627 2024.03.16 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9703629 2024.03.16 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9703639 2024.03.16 PM
rzadki alka, Alca torda 4 9703630 2024.03.16 PM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 9705240 2024.03.16 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9703641 2024.03.16 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 9703642 2024.03.16 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9703638 2024.03.16 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9703640 2024.03.16 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9703644 2024.03.16 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9703643 2024.03.16 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 9703626 2024.03.16 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 10 9703628 2024.03.16 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9703622 2024.03.16 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9685442 2024.03.14 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9703646 2024.03.14 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 9703645 2024.03.14 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9883839 2024.03.14 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9649639 2024.03.09 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9653900 2024.03.09 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9652344 2024.03.09 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9653905 2024.03.09 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9653901 2024.03.09 PM
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 9649638 2024.03.09 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9653906 2024.03.09 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 35 9652342 2024.03.09 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9653899 2024.03.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 9653907 2024.03.09 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9652343 2024.03.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 9653902 2024.03.09 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9652345 2024.03.09 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 20 9620818 2024.03.02 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 9627541 2024.03.02 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9628713 2024.03.02 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9627540 2024.03.02 PM
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 9620822 2024.03.02 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 9620820 2024.03.02 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9620819 2024.03.02 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9593969 2024.02.26 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9589577 2024.02.25 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9590090 2024.02.25 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9589702 2024.02.25 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9589711 2024.02.25 PM
pospolity żuraw, Grus grus 84 9589710 2024.02.25 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9589793 2024.02.25 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9589704 2024.02.25 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9589595 2024.02.25 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9589712 2024.02.25 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9589714 2024.02.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9589706 2024.02.25 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9589707 2024.02.25 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9589705 2024.02.25 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9589597 2024.02.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9589713 2024.02.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2500 9589696 2024.02.25 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 9589708 2024.02.25 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9589599 2024.02.25 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9589582 2024.02.25 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9589581 2024.02.25 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1100 9589632 2024.02.25 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 4200 9589628 2024.02.25 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9589703 2024.02.25 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 70 9589631 2024.02.25 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9589596 2024.02.25 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 900 9589633 2024.02.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9589600 2024.02.25 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9589699 2024.02.25 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 38 9589700 2024.02.25 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 64 9589697 2024.02.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2500 9589634 2024.02.25 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 105 9589698 2024.02.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9589709 2024.02.25 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9589701 2024.02.25 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1800 9582784 2024.02.24 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 9582778 2024.02.24 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9582964 2024.02.24 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9582792 2024.02.24 MB
pospolity żuraw, Grus grus 105 9582781 2024.02.24 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9582785 2024.02.24 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9582786 2024.02.24 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9582791 2024.02.24 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 9582782 2024.02.24 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 10 9582779 2024.02.24 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9582787 2024.02.24 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9582789 2024.02.24 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9582788 2024.02.24 MB
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9582761 2024.02.24 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 9582780 2024.02.24 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9582762 2024.02.24 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9582783 2024.02.24 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9582790 2024.02.24 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9582777 2024.02.24 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 9582776 2024.02.24 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9574081 2024.02.22 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9560655 2024.02.18 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 9560885 2024.02.17 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9561102 2024.02.17 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9561100 2024.02.17 MB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9561104 2024.02.17 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9561109 2024.02.17 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9560894 2024.02.17 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9560902 2024.02.17 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9560897 2024.02.17 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 9560887 2024.02.17 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9560889 2024.02.17 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9560898 2024.02.17 MB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9561028 2024.02.17 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9560901 2024.02.17 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9560888 2024.02.17 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9560884 2024.02.17 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9560891 2024.02.17 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9561110 2024.02.17 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9560895 2024.02.17 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9561107 2024.02.17 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 50 9560890 2024.02.17 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9560893 2024.02.17 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9560892 2024.02.17 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9560896 2024.02.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9560900 2024.02.17 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9560899 2024.02.17 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9560886 2024.02.17 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9561058 2024.02.16 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 9561470 2024.02.16 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 200 9561060 2024.02.16 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9561063 2024.02.16 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 60 9561057 2024.02.16 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9561062 2024.02.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9561070 2024.02.16 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9561071 2024.02.16 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 9561067 2024.02.16 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9561059 2024.02.16 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9561069 2024.02.16 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9561065 2024.02.16 PM
pospolity sroka, Pica pica 20 9561064 2024.02.16 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9561066 2024.02.16 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9561061 2024.02.16 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9561068 2024.02.16 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9561474 2024.02.15 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9540521 2024.02.14 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9540522 2024.02.14 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9540523 2024.02.14 PM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9540520 2024.02.14 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9540524 2024.02.14 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9527641 2024.02.10 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9527639 2024.02.10 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9527644 2024.02.10 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 9527642 2024.02.10 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 9527645 2024.02.10 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9527643 2024.02.10 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 3 9527640 2024.02.10 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 100 9561506 2024.02.03 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9487680 2024.01.28 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9487672 2024.01.28 PM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9487681 2024.01.28 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 160 9487682 2024.01.28 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2000 9487676 2024.01.28 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 500 9487678 2024.01.28 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1000 9487677 2024.01.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 9487675 2024.01.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9487679 2024.01.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9487674 2024.01.28 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9487946 2024.01.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9487673 2024.01.28 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9446829 2024.01.19 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9446831 2024.01.19 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9435805 2024.01.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 25 9435803 2024.01.17 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9435810 2024.01.17 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9435801 2024.01.17 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9435807 2024.01.17 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9435800 2024.01.17 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9435811 2024.01.17 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9435808 2024.01.17 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9435798 2024.01.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9435809 2024.01.17 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9435804 2024.01.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9435806 2024.01.17 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9435799 2024.01.17 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9435812 2024.01.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9435802 2024.01.17 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9375430 2024.01.14 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 9375427 2024.01.14 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9375424 2024.01.14 MB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 360 9375422 2024.01.14 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9375429 2024.01.14 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9375426 2024.01.14 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9375431 2024.01.14 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9375425 2024.01.14 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9375428 2024.01.14 MB
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 9369231 2024.01.13 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9369237 2024.01.13 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9369239 2024.01.13 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9369233 2024.01.13 PM
rzadki alka, Alca torda 67 9369232 2024.01.13 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 9369238 2024.01.13 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 40 9369236 2024.01.13 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 9369235 2024.01.13 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9356643 2024.01.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9356644 2024.01.11 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9356944 2024.01.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9353398 2024.01.10 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9353399 2024.01.10 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9351698 2024.01.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9351694 2024.01.09 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9351688 2024.01.09 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9351697 2024.01.09 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9346771 2024.01.08 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9346770 2024.01.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9347417 2024.01.08 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9346772 2024.01.08 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 9344811 2024.01.07 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9344812 2024.01.07 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9332400 2024.01.05 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9336304 2024.01.05 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9332398 2024.01.05 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9329133 2024.01.04 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9347425 2024.01.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9329134 2024.01.04 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9329127 2024.01.04 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9347420 2024.01.04 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9329130 2024.01.04 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9329128 2024.01.04 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9329131 2024.01.04 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9369663 2024.01.04 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9329129 2024.01.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9329132 2024.01.04 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9352777 2024.01.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9321703 2024.01.02 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 9321695 2024.01.02 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9321697 2024.01.02 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9321712 2024.01.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9321711 2024.01.02 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9321704 2024.01.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9321705 2024.01.02 PM
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9323522 2024.01.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9321706 2024.01.02 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9321696 2024.01.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9321708 2024.01.02 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 9321694 2024.01.02 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 13 9321709 2024.01.02 PM
rzadki alka, Alca torda 52 9321691 2024.01.02 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 7 9321692 2024.01.02 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9321699 2024.01.02 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 15 9321698 2024.01.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9321700 2024.01.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9321713 2024.01.02 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 9321701 2024.01.02 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 9321702 2024.01.02 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9321707 2024.01.02 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9315391 2024.01.01 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9315395 2024.01.01 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9315398 2024.01.01 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9315274 2024.01.01 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9318202 2024.01.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9315275 2024.01.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 30 9315402 2024.01.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9315396 2024.01.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9315397 2024.01.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9315277 2024.01.01 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9315394 2024.01.01 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9315401 2024.01.01 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9315399 2024.01.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9315393 2024.01.01 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9315278 2024.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9315390 2024.01.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9315392 2024.01.01 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9315400 2024.01.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9315276 2024.01.01 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...