DRUŻYNA

Drużyna: Anna WK. Obserwator: Anna Włodarczak-Komosińska

Liczba gatunków: 212

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 275 13760 87 87 1 10 36 40
2 319 21549 100 71 1 10 29 31
3 369 41088 138 114 1 26 49 38
4 540 11407 181 135 0 23 71 41
5 351 19750 211 127 0 34 67 26
6 111 1190 212 67 0 14 33 20
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 10332802 2024.06.14 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10332800 2024.06.14 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10332801 2024.06.14 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10332797 2024.06.14 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10332795 2024.06.14 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10332796 2024.06.14 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10332799 2024.06.14 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10332798 2024.06.14 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10332794 2024.06.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10330315 2024.06.13 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10329914 2024.06.13 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 10329912 2024.06.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10329913 2024.06.13 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10329928 2024.06.13 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10329929 2024.06.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10329930 2024.06.13 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 10329927 2024.06.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 5 10329926 2024.06.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10329925 2024.06.13 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 10329923 2024.06.13 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10329922 2024.06.13 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10329924 2024.06.13 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 10329921 2024.06.13 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10329920 2024.06.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10329919 2024.06.13 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10329918 2024.06.13 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10329917 2024.06.13 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10329915 2024.06.13 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10329916 2024.06.13 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10329908 2024.06.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10329910 2024.06.13 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10329907 2024.06.13 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10329911 2024.06.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10329909 2024.06.13 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10329906 2024.06.13 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10329905 2024.06.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10329904 2024.06.13 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10329902 2024.06.13 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10329903 2024.06.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10329901 2024.06.13 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10329900 2024.06.12 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10329897 2024.06.12 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10329899 2024.06.12 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10329896 2024.06.12 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10329898 2024.06.12 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 320 10318828 2024.06.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 10318825 2024.06.10 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10318827 2024.06.10 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10318826 2024.06.10 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 10318824 2024.06.10 WM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10318823 2024.06.10 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10312044 2024.06.09 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10312045 2024.06.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10312042 2024.06.09 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10312046 2024.06.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312043 2024.06.09 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10312038 2024.06.09 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10312039 2024.06.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10312037 2024.06.09 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10312041 2024.06.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10312040 2024.06.09 WM
pospolity łyska, Fulica atra 15 10312035 2024.06.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 10312036 2024.06.08 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 10312034 2024.06.08 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 10312033 2024.06.08 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 10312032 2024.06.08 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10312031 2024.06.08 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 10312030 2024.06.08 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 10312029 2024.06.08 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 10312028 2024.06.08 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 35 10312027 2024.06.08 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 10312024 2024.06.08 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 10312025 2024.06.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 10312026 2024.06.08 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 350 10312022 2024.06.08 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 10312021 2024.06.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10312023 2024.06.08 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10312018 2024.06.08 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10312017 2024.06.08 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10312020 2024.06.08 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 10312016 2024.06.08 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10312019 2024.06.08 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10312015 2024.06.08 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10297206 2024.06.07 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10297205 2024.06.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10297202 2024.06.07 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10297201 2024.06.07 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10297207 2024.06.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10297204 2024.06.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10297203 2024.06.06 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10297199 2024.06.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10297200 2024.06.06 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10297198 2024.06.06 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10287541 2024.06.05 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10287542 2024.06.05 WM
rzadki uszatka, Asio otus 3 10287540 2024.06.05 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10287539 2024.06.04 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10287537 2024.06.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10287538 2024.06.04 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10287536 2024.06.04 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10287535 2024.06.04 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10287534 2024.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10287533 2024.06.04 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10287532 2024.06.04 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10287531 2024.06.04 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10287530 2024.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 10287529 2024.06.04 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10287528 2024.06.04 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10271748 2024.06.02 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10271749 2024.06.02 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10271747 2024.06.01 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 10258560 2024.05.31 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10258561 2024.05.31 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10258559 2024.05.31 WM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10244937 2024.05.30 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10244936 2024.05.30 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10243897 2024.05.30 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10243896 2024.05.30 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 10243894 2024.05.30 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10243895 2024.05.30 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10236608 2024.05.28 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10236609 2024.05.28 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10236606 2024.05.28 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10236603 2024.05.28 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10236607 2024.05.28 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10236605 2024.05.28 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10236604 2024.05.28 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10236585 2024.05.28 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10236586 2024.05.28 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10236583 2024.05.28 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10236584 2024.05.28 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10236582 2024.05.28 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 10236581 2024.05.28 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10236579 2024.05.28 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10236580 2024.05.28 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10236578 2024.05.28 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 10236577 2024.05.28 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10236576 2024.05.28 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10236575 2024.05.28 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10236574 2024.05.28 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10236573 2024.05.28 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10236572 2024.05.28 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10236571 2024.05.28 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10231448 2024.05.27 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10231447 2024.05.27 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10231446 2024.05.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10231445 2024.05.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10231443 2024.05.27 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10231442 2024.05.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10231444 2024.05.27 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10231441 2024.05.27 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10231439 2024.05.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10231440 2024.05.27 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10231437 2024.05.27 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10231438 2024.05.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10231435 2024.05.27 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10231436 2024.05.27 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10231434 2024.05.27 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10231432 2024.05.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10231433 2024.05.23 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10231430 2024.05.23 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10231431 2024.05.23 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10201085 2024.05.22 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10201087 2024.05.22 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 10201082 2024.05.22 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 10201084 2024.05.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10201081 2024.05.22 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10201083 2024.05.22 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 35 10201080 2024.05.22 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10201077 2024.05.22 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10196235 2024.05.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10196234 2024.05.19 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10196232 2024.05.19 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10196231 2024.05.19 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10196229 2024.05.19 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10196228 2024.05.19 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10196227 2024.05.19 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10196226 2024.05.19 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10196225 2024.05.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10196233 2024.05.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10196230 2024.05.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10168453 2024.05.18 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10168454 2024.05.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10168455 2024.05.18 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10168452 2024.05.18 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10168450 2024.05.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10168449 2024.05.18 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 10168451 2024.05.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10168448 2024.05.18 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10168446 2024.05.18 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 10168445 2024.05.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 10168447 2024.05.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 10168443 2024.05.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10168442 2024.05.18 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 10168444 2024.05.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10168441 2024.05.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 10168440 2024.05.18 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 10168438 2024.05.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 90 10168439 2024.05.18 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 500 10168435 2024.05.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 10168432 2024.05.18 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10168433 2024.05.18 WM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10168434 2024.05.18 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10168437 2024.05.18 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10168431 2024.05.18 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 10168430 2024.05.18 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10168436 2024.05.18 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 10168429 2024.05.18 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 37 10168428 2024.05.18 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10168427 2024.05.18 WM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 10168425 2024.05.18 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10168424 2024.05.18 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10168426 2024.05.18 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10159042 2024.05.17 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10159043 2024.05.17 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10159040 2024.05.17 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10159044 2024.05.17 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10159039 2024.05.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10159041 2024.05.17 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10149663 2024.05.15 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10147175 2024.05.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10147187 2024.05.15 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10147176 2024.05.15 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10147173 2024.05.15 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10147174 2024.05.15 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10147170 2024.05.15 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10147171 2024.05.15 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10147168 2024.05.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10147172 2024.05.15 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10147167 2024.05.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10147169 2024.05.15 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10147166 2024.05.15 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10147178 2024.05.15 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10147164 2024.05.15 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10147163 2024.05.15 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10147161 2024.05.15 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10141564 2024.05.14 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10141560 2024.05.14 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10141563 2024.05.14 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10141559 2024.05.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10141561 2024.05.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10141558 2024.05.14 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10141562 2024.05.14 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10141557 2024.05.14 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10141556 2024.05.14 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10141555 2024.05.14 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10141554 2024.05.14 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10120303 2024.05.12 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10120301 2024.05.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10120300 2024.05.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10120298 2024.05.12 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10120302 2024.05.12 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 10120299 2024.05.12 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 80 10108545 2024.05.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10108544 2024.05.11 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 10108546 2024.05.11 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10108543 2024.05.11 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 10108542 2024.05.11 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 10108541 2024.05.11 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 10108540 2024.05.11 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 18 10108539 2024.05.11 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 10108538 2024.05.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10108537 2024.05.11 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10108536 2024.05.11 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 10108535 2024.05.11 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 10108533 2024.05.11 WM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10108534 2024.05.11 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 10108532 2024.05.11 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 10108531 2024.05.11 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10108530 2024.05.11 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10108529 2024.05.11 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10108526 2024.05.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10108528 2024.05.11 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 29 10108524 2024.05.11 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10108527 2024.05.11 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 10108523 2024.05.11 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 410 10108525 2024.05.11 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10095047 2024.05.09 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10095048 2024.05.09 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10093697 2024.05.09 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10093694 2024.05.09 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10093695 2024.05.09 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10093696 2024.05.09 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10093693 2024.05.09 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 15 10093698 2024.05.09 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10093692 2024.05.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10093691 2024.05.09 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10093690 2024.05.09 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10093689 2024.05.09 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10093688 2024.05.09 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10093687 2024.05.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10087029 2024.05.08 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10087028 2024.05.08 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10087027 2024.05.08 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10087024 2024.05.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10087025 2024.05.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 10087026 2024.05.08 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10087023 2024.05.08 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10087020 2024.05.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10087022 2024.05.08 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10087019 2024.05.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10087021 2024.05.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10087018 2024.05.08 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10087016 2024.05.08 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10087017 2024.05.08 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10087015 2024.05.08 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10087014 2024.05.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10087012 2024.05.08 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10087010 2024.05.08 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10087007 2024.05.08 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10087013 2024.05.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10087008 2024.05.08 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10087006 2024.05.08 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10087005 2024.05.08 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10087004 2024.05.08 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10087011 2024.05.08 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10087003 2024.05.08 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10087009 2024.05.08 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10087000 2024.05.08 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10087002 2024.05.08 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 10086998 2024.05.08 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10086999 2024.05.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10087001 2024.05.08 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10083649 2024.05.07 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10083646 2024.05.07 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10083648 2024.05.07 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10083650 2024.05.07 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10083645 2024.05.07 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10083647 2024.05.07 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10071472 2024.05.05 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10063980 2024.05.05 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10063979 2024.05.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 10063977 2024.05.05 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10063974 2024.05.05 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10063976 2024.05.05 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10063978 2024.05.05 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10063975 2024.05.05 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10063972 2024.05.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10063973 2024.05.05 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10063971 2024.05.05 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10063970 2024.05.05 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10063969 2024.05.05 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10063968 2024.05.05 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10054572 2024.05.04 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10054571 2024.05.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10054570 2024.05.04 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 10054569 2024.05.04 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10054568 2024.05.04 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10054565 2024.05.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10054566 2024.05.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10054564 2024.05.04 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10054567 2024.05.04 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10054563 2024.05.04 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10054560 2024.05.04 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10054561 2024.05.04 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10054562 2024.05.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10054559 2024.05.04 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10054557 2024.05.04 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10054555 2024.05.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10054558 2024.05.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 42 10054556 2024.05.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10054553 2024.05.04 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10054552 2024.05.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10054554 2024.05.04 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10054587 2024.05.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10054588 2024.05.04 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 10054585 2024.05.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10054583 2024.05.04 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 10054586 2024.05.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10054584 2024.05.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10054581 2024.05.04 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10054580 2024.05.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10054579 2024.05.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10054582 2024.05.04 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10054577 2024.05.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10054578 2024.05.04 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10054576 2024.05.04 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10054575 2024.05.04 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10054574 2024.05.04 WM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10054573 2024.05.04 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10043585 2024.05.03 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10043590 2024.05.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10043586 2024.05.03 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10043584 2024.05.03 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 10043582 2024.05.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10043583 2024.05.03 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 10043627 2024.05.03 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 10043623 2024.05.03 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 110 10043626 2024.05.03 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10043624 2024.05.03 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10043625 2024.05.03 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 10043622 2024.05.03 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10043629 2024.05.03 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10043628 2024.05.03 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 10043619 2024.05.03 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 10043617 2024.05.03 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1100 10043618 2024.05.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 150 10043621 2024.05.03 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 10043616 2024.05.03 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 10043615 2024.05.03 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10043614 2024.05.03 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 10043580 2024.05.03 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 10043578 2024.05.03 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10043581 2024.05.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10043579 2024.05.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10043577 2024.05.03 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10043576 2024.05.03 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 10043575 2024.05.03 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10043573 2024.05.03 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10043572 2024.05.03 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10043571 2024.05.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10043574 2024.05.03 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 10043570 2024.05.03 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 10043568 2024.05.03 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 29 10043569 2024.05.03 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 32 10043566 2024.05.03 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 250 10043567 2024.05.03 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10033919 2024.05.02 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10033920 2024.05.02 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10033916 2024.05.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 15 10033918 2024.05.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 23 10033917 2024.05.02 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 10033915 2024.05.02 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 9 10033913 2024.05.02 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 10033914 2024.05.02 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10033912 2024.05.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10033911 2024.05.02 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10033910 2024.05.02 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10033909 2024.05.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10033908 2024.05.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10033907 2024.05.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10033906 2024.05.02 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10033902 2024.05.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10033905 2024.05.02 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10033903 2024.05.02 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10033901 2024.05.02 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10033904 2024.05.02 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10033899 2024.05.02 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10033900 2024.05.02 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10033897 2024.05.02 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10033896 2024.05.02 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10033895 2024.05.02 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10033898 2024.05.02 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10033894 2024.05.02 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10033893 2024.05.02 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10033892 2024.05.02 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10033891 2024.05.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10020554 2024.05.01 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10019923 2024.05.01 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 10019924 2024.05.01 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10019922 2024.05.01 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10019921 2024.05.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15000 10019920 2024.05.01 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 24 10019918 2024.05.01 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10019917 2024.05.01 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10019919 2024.05.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 10019916 2024.05.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10019915 2024.05.01 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10019914 2024.05.01 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 10019912 2024.05.01 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 10019913 2024.05.01 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 10034356 2024.05.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10009784 2024.04.30 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10009785 2024.04.30 WM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10009781 2024.04.30 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10009780 2024.04.30 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10009783 2024.04.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10009782 2024.04.30 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10009778 2024.04.30 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10009779 2024.04.30 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10009777 2024.04.30 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10009776 2024.04.30 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10009775 2024.04.30 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10009774 2024.04.30 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10009772 2024.04.30 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10009773 2024.04.30 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10009771 2024.04.30 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10009770 2024.04.30 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10009769 2024.04.30 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10009768 2024.04.30 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10009765 2024.04.30 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10009766 2024.04.30 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10009764 2024.04.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10009767 2024.04.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10009763 2024.04.30 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 10009762 2024.04.30 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10009761 2024.04.30 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10009760 2024.04.30 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10009759 2024.04.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10009758 2024.04.30 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10009756 2024.04.30 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10009757 2024.04.30 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10009755 2024.04.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10002250 2024.04.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10002249 2024.04.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10002251 2024.04.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10001610 2024.04.29 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10001609 2024.04.29 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10001606 2024.04.29 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 60 10001608 2024.04.29 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10001607 2024.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10001605 2024.04.29 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10001604 2024.04.29 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10001603 2024.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10001601 2024.04.29 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10001602 2024.04.29 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 10001599 2024.04.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 10001600 2024.04.29 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10001594 2024.04.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10001598 2024.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10001595 2024.04.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10001597 2024.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10001596 2024.04.29 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10001593 2024.04.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9986627 2024.04.28 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9986629 2024.04.28 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9986630 2024.04.28 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 85 9986628 2024.04.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9984707 2024.04.28 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9984706 2024.04.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 60 9981201 2024.04.27 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 25 9981213 2024.04.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9981214 2024.04.27 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9981217 2024.04.27 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9981215 2024.04.27 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9981216 2024.04.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9981211 2024.04.27 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 9981212 2024.04.27 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9981210 2024.04.27 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9981208 2024.04.27 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9981209 2024.04.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9981207 2024.04.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9981206 2024.04.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9981205 2024.04.27 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9981204 2024.04.27 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 9981203 2024.04.27 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9981202 2024.04.27 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9981197 2024.04.27 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9981198 2024.04.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 9981196 2024.04.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9981194 2024.04.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9981195 2024.04.27 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9981192 2024.04.27 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 55 9981193 2024.04.27 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9981191 2024.04.27 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9981199 2024.04.27 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9981200 2024.04.27 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9981189 2024.04.27 WM
pospolity łyska, Fulica atra 8 9981190 2024.04.27 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9981187 2024.04.27 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9981188 2024.04.27 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9981186 2024.04.27 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 11 9981185 2024.04.27 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9981182 2024.04.27 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9981183 2024.04.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 80 9981181 2024.04.27 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9981180 2024.04.27 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9981184 2024.04.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9981179 2024.04.27 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9981178 2024.04.27 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9981177 2024.04.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9981176 2024.04.27 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9981174 2024.04.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9981175 2024.04.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9981173 2024.04.27 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9981172 2024.04.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9981170 2024.04.27 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9981171 2024.04.27 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9981169 2024.04.27 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 500 9971412 2024.04.26 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9971413 2024.04.26 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9971411 2024.04.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9971410 2024.04.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9971409 2024.04.26 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9971406 2024.04.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9971408 2024.04.26 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9971407 2024.04.26 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9971405 2024.04.26 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9971404 2024.04.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9971403 2024.04.26 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9971401 2024.04.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9971402 2024.04.26 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9971400 2024.04.26 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9971398 2024.04.26 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 9971396 2024.04.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 40 9971397 2024.04.26 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9971393 2024.04.26 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9971394 2024.04.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9971399 2024.04.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9971390 2024.04.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9971395 2024.04.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9971391 2024.04.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9971389 2024.04.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9971392 2024.04.26 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9971388 2024.04.26 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9966675 2024.04.26 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9966674 2024.04.26 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9966573 2024.04.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 9966572 2024.04.26 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9966571 2024.04.26 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9966570 2024.04.26 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9966574 2024.04.26 WM
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 3 9966569 2024.04.26 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9966568 2024.04.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9966567 2024.04.26 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9966566 2024.04.26 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 32 9963647 2024.04.25 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9963255 2024.04.25 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9963256 2024.04.25 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9963254 2024.04.25 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9963251 2024.04.25 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9963252 2024.04.25 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9963250 2024.04.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9963253 2024.04.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9954404 2024.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9954403 2024.04.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9954402 2024.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9954420 2024.04.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9954418 2024.04.23 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9954416 2024.04.23 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9954417 2024.04.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9954415 2024.04.23 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9954419 2024.04.23 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9954414 2024.04.23 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9954412 2024.04.23 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9954413 2024.04.23 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9954408 2024.04.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9954409 2024.04.23 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9954411 2024.04.23 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9954410 2024.04.23 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9954405 2024.04.23 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9954406 2024.04.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9954407 2024.04.23 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9954401 2024.04.23 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9954400 2024.04.23 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9954395 2024.04.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9954398 2024.04.23 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9954399 2024.04.23 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9954397 2024.04.23 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9954396 2024.04.23 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9954393 2024.04.23 WM
pospolity kos, Turdus merula 3 9954394 2024.04.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9954392 2024.04.23 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9954389 2024.04.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9954391 2024.04.23 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9954387 2024.04.23 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9954386 2024.04.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9954390 2024.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9954388 2024.04.23 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9948119 2024.04.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9946142 2024.04.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9946143 2024.04.21 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9946141 2024.04.21 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9946140 2024.04.21 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9946138 2024.04.21 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 9946139 2024.04.21 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 9946180 2024.04.21 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 9946174 2024.04.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9946183 2024.04.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9946185 2024.04.21 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9946176 2024.04.21 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9946170 2024.04.21 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9946177 2024.04.21 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 9946172 2024.04.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 6 9946182 2024.04.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9946191 2024.04.21 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9946166 2024.04.21 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 9946165 2024.04.21 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 9946163 2024.04.21 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9946160 2024.04.21 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 9946156 2024.04.21 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 9946153 2024.04.21 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 31 9946184 2024.04.21 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9946187 2024.04.21 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 9946161 2024.04.21 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 9946158 2024.04.21 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9946157 2024.04.21 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9946151 2024.04.21 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 250 9946152 2024.04.21 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9946149 2024.04.21 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9946146 2024.04.21 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 22 9946150 2024.04.21 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9946148 2024.04.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9946155 2024.04.21 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9946147 2024.04.21 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9946144 2024.04.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9946145 2024.04.21 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 9946181 2024.04.21 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9946175 2024.04.21 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9946186 2024.04.21 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9946178 2024.04.21 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 9946179 2024.04.21 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9946173 2024.04.21 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9946190 2024.04.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9946188 2024.04.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 6 9946189 2024.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9946171 2024.04.21 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9946169 2024.04.21 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9946168 2024.04.21 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9946162 2024.04.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9946164 2024.04.21 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9946154 2024.04.21 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9946136 2024.04.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9946137 2024.04.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 9946133 2024.04.21 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9946130 2024.04.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 9946135 2024.04.21 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9946132 2024.04.21 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 9946131 2024.04.21 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 9946128 2024.04.21 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 9946129 2024.04.21 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9946134 2024.04.21 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9946127 2024.04.21 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9946126 2024.04.21 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9946124 2024.04.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 55 9946125 2024.04.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9946123 2024.04.21 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9946122 2024.04.20 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9937076 2024.04.20 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9937017 2024.04.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 9937016 2024.04.20 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9937013 2024.04.20 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9937014 2024.04.20 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9937015 2024.04.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9937010 2024.04.20 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9937012 2024.04.20 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9937011 2024.04.20 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9937009 2024.04.20 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9932023 2024.04.20 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9928584 2024.04.19 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9928581 2024.04.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9928583 2024.04.19 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9928577 2024.04.19 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9928575 2024.04.19 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9928573 2024.04.19 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 9928576 2024.04.19 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9928572 2024.04.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 9928571 2024.04.19 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9928594 2024.04.19 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 9928591 2024.04.19 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9928590 2024.04.19 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9928593 2024.04.19 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9928592 2024.04.19 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9928586 2024.04.19 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9928588 2024.04.19 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9928589 2024.04.19 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9928587 2024.04.19 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9928585 2024.04.19 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9928582 2024.04.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9928595 2024.04.19 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9928580 2024.04.19 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9928574 2024.04.19 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9928579 2024.04.19 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9928578 2024.04.18 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9923044 2024.04.17 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 18 9923042 2024.04.17 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9923045 2024.04.17 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9923046 2024.04.17 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9923041 2024.04.17 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 9923043 2024.04.17 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9923040 2024.04.17 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 9923038 2024.04.17 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9923039 2024.04.17 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 9923037 2024.04.17 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 9920267 2024.04.17 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9917319 2024.04.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9917317 2024.04.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9917318 2024.04.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9917316 2024.04.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9917314 2024.04.16 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9917315 2024.04.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9917313 2024.04.16 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9917312 2024.04.16 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9917311 2024.04.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9917042 2024.04.16 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9917040 2024.04.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9917039 2024.04.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9917041 2024.04.16 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9917038 2024.04.16 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9917037 2024.04.16 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9917036 2024.04.16 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9917033 2024.04.16 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9917034 2024.04.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9917032 2024.04.16 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9917031 2024.04.16 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9917030 2024.04.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9917035 2024.04.16 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9917026 2024.04.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9917028 2024.04.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9917027 2024.04.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 9917029 2024.04.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9917025 2024.04.16 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9917024 2024.04.16 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9917022 2024.04.16 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9917023 2024.04.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9917020 2024.04.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9917021 2024.04.16 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9913214 2024.04.15 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9913213 2024.04.15 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 9913210 2024.04.15 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9913212 2024.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9913208 2024.04.15 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9913209 2024.04.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9913211 2024.04.15 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9913206 2024.04.15 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 9913205 2024.04.15 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9913207 2024.04.15 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9913204 2024.04.15 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9906565 2024.04.14 WM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9906324 2024.04.14 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9906323 2024.04.14 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9906322 2024.04.14 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9906321 2024.04.14 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9906320 2024.04.14 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9906319 2024.04.14 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 9906318 2024.04.14 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9906317 2024.04.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9906314 2024.04.14 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9906316 2024.04.14 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9906315 2024.04.14 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9906313 2024.04.14 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 9906310 2024.04.14 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9906311 2024.04.14 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9906312 2024.04.14 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9906309 2024.04.14 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9906308 2024.04.14 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9902228 2024.04.14 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9900316 2024.04.14 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9900315 2024.04.14 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9894679 2024.04.13 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 340 9894678 2024.04.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9894680 2024.04.13 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9894676 2024.04.13 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9894675 2024.04.13 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9894677 2024.04.13 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9894673 2024.04.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 8 9894674 2024.04.13 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9894672 2024.04.13 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9894671 2024.04.13 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9894670 2024.04.13 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9894666 2024.04.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9894667 2024.04.13 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9894668 2024.04.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 150 9894669 2024.04.13 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9894665 2024.04.13 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9894664 2024.04.13 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9894662 2024.04.13 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9894663 2024.04.13 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9890890 2024.04.13 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9890889 2024.04.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9876729 2024.04.10 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9876727 2024.04.10 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9876726 2024.04.10 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9876730 2024.04.10 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9876731 2024.04.10 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9876728 2024.04.10 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9873327 2024.04.10 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9873325 2024.04.10 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9873326 2024.04.10 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9873323 2024.04.09 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9873324 2024.04.09 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9873320 2024.04.09 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9873321 2024.04.09 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9873315 2024.04.09 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9873313 2024.04.09 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9873319 2024.04.09 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9873312 2024.04.09 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9873318 2024.04.09 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 9873314 2024.04.09 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9873317 2024.04.09 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9873316 2024.04.09 ZP
pospolity kos, Turdus merula 6 9873310 2024.04.09 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9873322 2024.04.09 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9873308 2024.04.09 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9873309 2024.04.09 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9873307 2024.04.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9873311 2024.04.09 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9869739 2024.04.09 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9869738 2024.04.09 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9869737 2024.04.09 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9869736 2024.04.09 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9869734 2024.04.09 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9869733 2024.04.09 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9869735 2024.04.09 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9869731 2024.04.09 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9869732 2024.04.09 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9869729 2024.04.09 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9869728 2024.04.09 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9869727 2024.04.09 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9869730 2024.04.09 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9869724 2024.04.09 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9869725 2024.04.09 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9869723 2024.04.09 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9869726 2024.04.09 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9866020 2024.04.09 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9866019 2024.04.09 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9866017 2024.04.09 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9866018 2024.04.09 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9866016 2024.04.09 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9862185 2024.04.08 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9861360 2024.04.08 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9862144 2024.04.08 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9862143 2024.04.08 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9862142 2024.04.08 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9861359 2024.04.08 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9857574 2024.04.08 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9850250 2024.04.07 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9840573 2024.04.06 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9838857 2024.04.06 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9837911 2024.04.06 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9837912 2024.04.06 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9836893 2024.04.06 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 9836878 2024.04.06 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9836876 2024.04.06 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9836875 2024.04.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 110 9836882 2024.04.06 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9836873 2024.04.06 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 9836889 2024.04.06 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 31 9836879 2024.04.06 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9836872 2024.04.06 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9836877 2024.04.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9836871 2024.04.06 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9836870 2024.04.06 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9836918 2024.04.06 WM