DRUŻYNA

Drużyna: Karol Mirek. Obserwator: Karol Mirek

Liczba gatunków: 78

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 71 104 48 48 0 4 20 24
2 21 27 60 18 1 5 3 9
3 8 10 65 8 0 2 3 3
4 25 30 78 25 0 0 5 20
5 0 0 78 0 0 0 0 0
6 0 0 78 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9864359 2024.04.08 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9864386 2024.04.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9864379 2024.04.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9864355 2024.04.08 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9864399 2024.04.08 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9864372 2024.04.08 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9864409 2024.04.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9864376 2024.04.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9864384 2024.04.08 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9864380 2024.04.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9864364 2024.04.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9864373 2024.04.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9864407 2024.04.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9864389 2024.04.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9864435 2024.04.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9864393 2024.04.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9864396 2024.04.08 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9864405 2024.04.08 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9864368 2024.04.08 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9864388 2024.04.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9864391 2024.04.08 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9864401 2024.04.08 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9864361 2024.04.08 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9864382 2024.04.08 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9845924 2024.04.07 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9703359 2024.03.17 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9656948 2024.03.10 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9656900 2024.03.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9656901 2024.03.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9617628 2024.03.02 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9617625 2024.03.02 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9617622 2024.03.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9617634 2024.03.02 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9540068 2024.02.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9540067 2024.02.14 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9540065 2024.02.14 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9540066 2024.02.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9538227 2024.02.13 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9538230 2024.02.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9538228 2024.02.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9538229 2024.02.13 ŚL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9533384 2024.02.11 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9533382 2024.02.11 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9533383 2024.02.11 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9527542 2024.02.10 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9527446 2024.02.10 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9527536 2024.02.10 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9527535 2024.02.10 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9527508 2024.02.10 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9527529 2024.02.10 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9527534 2024.02.10 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9527416 2024.02.10 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9527528 2024.02.10 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9527533 2024.02.10 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9495452 2024.01.31 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9495456 2024.01.31 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9495450 2024.01.31 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9495454 2024.01.31 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9495453 2024.01.31 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9495615 2024.01.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9495446 2024.01.31 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9495445 2024.01.31 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9495448 2024.01.31 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9495447 2024.01.31 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9495449 2024.01.31 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9490381 2024.01.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9490388 2024.01.29 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9490393 2024.01.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9490380 2024.01.29 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9490390 2024.01.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9490386 2024.01.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9490383 2024.01.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9490382 2024.01.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9490392 2024.01.29 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9480969 2024.01.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9480927 2024.01.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9480939 2024.01.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9480946 2024.01.28 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9480967 2024.01.28 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9480981 2024.01.28 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9480962 2024.01.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9480966 2024.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9480925 2024.01.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9480970 2024.01.28 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9480968 2024.01.28 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9480934 2024.01.28 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9480942 2024.01.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9480945 2024.01.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9480974 2024.01.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9480979 2024.01.28 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9480978 2024.01.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9480961 2024.01.28 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9480944 2024.01.28 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9480958 2024.01.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9480957 2024.01.28 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9480926 2024.01.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9480976 2024.01.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9453399 2024.01.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9453442 2024.01.20 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9453421 2024.01.20 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9453427 2024.01.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9453417 2024.01.20 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9453419 2024.01.20 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9453425 2024.01.20 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9453414 2024.01.20 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9453441 2024.01.20 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 9453388 2024.01.20 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9453394 2024.01.20 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9453423 2024.01.20 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9453392 2024.01.20 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9453439 2024.01.20 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9453429 2024.01.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9453440 2024.01.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9453396 2024.01.20 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9453443 2024.01.20 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9354334 2024.01.10 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9354338 2024.01.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9354340 2024.01.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9354331 2024.01.10 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9354341 2024.01.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9354333 2024.01.10 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9354330 2024.01.10 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9354342 2024.01.10 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9354339 2024.01.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9354336 2024.01.10 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...