DRUŻYNA

Drużyna: Michał Leszczyński . Obserwator: Michał Leszczyński

Liczba gatunków: 172

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 138 1255 57 57 0 3 20 34
2 33 163 69 19 0 2 7 10
3 28 39 80 22 0 2 6 14
4 98 237 114 67 1 5 33 28
5 665 1556 169 152 1 34 68 49
6 49 161 172 41 0 2 20 19
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10313035 2024.06.09 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10313033 2024.06.09 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10313032 2024.06.09 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10313034 2024.06.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10311124 2024.06.09 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10311123 2024.06.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10311122 2024.06.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10311121 2024.06.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10311120 2024.06.09 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10311119 2024.06.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10311118 2024.06.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10311117 2024.06.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10311116 2024.06.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10311115 2024.06.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10311114 2024.06.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10311113 2024.06.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10311112 2024.06.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285810 2024.06.04 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10285809 2024.06.04 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285410 2024.06.04 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285407 2024.06.04 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10285406 2024.06.04 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10285404 2024.06.04 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10285405 2024.06.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10270265 2024.06.02 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10270264 2024.06.02 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10270263 2024.06.02 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10270262 2024.06.02 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10270261 2024.06.02 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10270260 2024.06.02 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10270259 2024.06.02 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10270258 2024.06.02 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10270257 2024.06.02 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10270256 2024.06.02 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10270255 2024.06.02 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10270254 2024.06.02 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10270253 2024.06.02 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10270252 2024.06.02 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10270251 2024.06.02 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10270250 2024.06.02 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10270249 2024.06.02 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10270248 2024.06.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10270247 2024.06.02 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10270246 2024.06.02 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10270245 2024.06.02 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10270244 2024.06.02 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10270243 2024.06.02 LS
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10313102 2024.06.01 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10313103 2024.06.01 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10244431 2024.05.30 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10230357 2024.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10221349 2024.05.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10221348 2024.05.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10221546 2024.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10221545 2024.05.26 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10221544 2024.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10221543 2024.05.26 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10221542 2024.05.26 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10221541 2024.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10221540 2024.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10221539 2024.05.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10221538 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10221537 2024.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10221536 2024.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10221535 2024.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10221534 2024.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10221533 2024.05.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10221532 2024.05.26 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10221531 2024.05.26 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10181646 2024.05.19 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10181647 2024.05.19 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10181648 2024.05.19 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10181645 2024.05.19 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10174956 2024.05.19 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10174955 2024.05.19 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10174954 2024.05.19 OP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10174953 2024.05.19 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10174952 2024.05.19 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10174951 2024.05.19 OP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10174950 2024.05.19 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10174949 2024.05.19 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10174948 2024.05.19 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10174947 2024.05.19 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10174946 2024.05.19 OP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10174945 2024.05.19 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10167703 2024.05.18 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10167719 2024.05.18 OP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10167718 2024.05.18 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10167717 2024.05.18 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10167716 2024.05.18 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10167715 2024.05.18 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10167714 2024.05.18 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10167713 2024.05.18 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10167712 2024.05.18 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10167711 2024.05.18 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10167710 2024.05.18 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10167709 2024.05.18 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10167708 2024.05.18 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10167707 2024.05.18 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10167706 2024.05.18 OP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10167705 2024.05.18 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10167704 2024.05.18 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10167702 2024.05.18 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10167701 2024.05.18 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10167700 2024.05.18 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10167699 2024.05.18 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10167698 2024.05.18 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10167697 2024.05.18 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10167696 2024.05.18 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10167695 2024.05.18 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10167694 2024.05.18 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10167693 2024.05.18 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10167692 2024.05.18 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10167691 2024.05.18 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10167690 2024.05.18 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10167689 2024.05.18 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10167688 2024.05.18 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10167687 2024.05.18 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10166145 2024.05.18 OP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10166144 2024.05.18 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10166138 2024.05.18 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10166137 2024.05.18 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10166119 2024.05.18 OP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10166118 2024.05.18 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10166112 2024.05.18 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10166111 2024.05.18 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10166110 2024.05.18 OP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10166107 2024.05.18 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10166101 2024.05.18 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10166100 2024.05.18 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10166102 2024.05.18 OP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10166099 2024.05.18 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10166098 2024.05.18 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10158817 2024.05.17 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10136182 2024.05.13 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10136179 2024.05.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10136183 2024.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10136181 2024.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10136180 2024.05.13 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10125409 2024.05.12 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10137068 2024.05.12 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10138126 2024.05.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10138157 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10138156 2024.05.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10138154 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10138153 2024.05.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10138125 2024.05.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10138135 2024.05.11 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10138142 2024.05.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10138113 2024.05.11 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10138138 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10138136 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10138227 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10138119 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10138158 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10138155 2024.05.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10138132 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10138360 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10138137 2024.05.11 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10138130 2024.05.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10138121 2024.05.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10138123 2024.05.11 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10138115 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10138116 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10138129 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10138146 2024.05.11 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10138140 2024.05.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10138127 2024.05.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10138321 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10138160 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10138117 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10138114 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10138175 2024.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10138152 2024.05.11 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10138145 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10138362 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10138120 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10138118 2024.05.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 10138128 2024.05.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10138134 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10138122 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10138149 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10138358 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10138162 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10138151 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138164 2024.05.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10138124 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10138148 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10138112 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10138147 2024.05.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10138159 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10138365 2024.05.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10138440 2024.05.11 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138410 2024.05.11 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10137077 2024.05.11 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10137065 2024.05.11 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10137080 2024.05.11 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10138457 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138438 2024.05.11 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10138406 2024.05.11 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10138446 2024.05.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10138456 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10138453 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10138452 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10138460 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10138426 2024.05.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10138417 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138435 2024.05.11 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10138461 2024.05.11 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10138442 2024.05.11 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10138459 2024.05.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10138462 2024.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10138422 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10138425 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10138455 2024.05.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10138441 2024.05.11 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10138420 2024.05.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10138407 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10138424 2024.05.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10138402 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10138458 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10138416 2024.05.11 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10138397 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10138389 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10138405 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10138437 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10138396 2024.05.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10138409 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10138448 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10138387 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10138449 2024.05.11 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10138390 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10138394 2024.05.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10138386 2024.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10138471 2024.05.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10138401 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10138392 2024.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138447 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138444 2024.05.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10138400 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10138413 2024.05.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10138454 2024.05.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10138395 2024.05.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10138404 2024.05.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10138408 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10138421 2024.05.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10138399 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10138450 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10138412 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10138388 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10138473 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10138414 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10138391 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10138385 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10138434 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10138443 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10138104 2024.05.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10138110 2024.05.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10138102 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 10138101 2024.05.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10138099 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10138100 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10138419 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10138379 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10138383 2024.05.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10138380 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10138378 2024.05.11 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10138376 2024.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138377 2024.05.11 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10138374 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10138373 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10138371 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10138522 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10138367 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10138096 2024.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138097 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138098 2024.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10138087 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10138088 2024.05.11 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10138089 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10138090 2024.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10138091 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10138086 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10138161 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10138364 2024.05.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10138163 2024.05.11 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10138111 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10138553 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10138557 2024.05.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10138567 2024.05.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10138576 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10138566 2024.05.11 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10138559 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10138569 2024.05.11 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10138534 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10138574 2024.05.11 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10138552 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10138543 2024.05.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10138572 2024.05.11 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10138547 2024.05.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10138565 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10138549 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10138546 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10138562 2024.05.11 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10138564 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10138558 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10138561 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10138529 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10138550 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10138571 2024.05.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10138539 2024.05.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 10138556 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10138545 2024.05.11 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10138577 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10138531 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10138535 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10138533 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10138524 2024.05.11 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 10138527 2024.05.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10138563 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10138575 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 29 10138551 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10138555 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10138542 2024.05.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 10138526 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10138540 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10138554 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10138568 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 6 10138573 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10137622 2024.05.11 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10137620 2024.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10137621 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10137082 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10137626 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10137817 2024.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10137832 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10137629 2024.05.11 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10137932 2024.05.11 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10137934 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10137930 2024.05.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10138077 2024.05.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10137954 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10138076 2024.05.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10137906 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10137891 2024.05.11 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10138079 2024.05.11 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10137898 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10137935 2024.05.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10138062 2024.05.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10137957 2024.05.11 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10137905 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10137865 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10137952 2024.05.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10137909 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10138084 2024.05.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10138083 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10138081 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10137895 2024.05.11 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10137938 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10138085 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10137956 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10137937 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10138078 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10137864 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10137941 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10137939 2024.05.11 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10137933 2024.05.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10137951 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10138052 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10137900 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10137867 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10138082 2024.05.11 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10138080 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10137931 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10138063 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10137901 2024.05.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10138095 2024.05.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10138094 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10138092 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10138093 2024.05.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10137822 2024.05.11 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10137827 2024.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10137636 2024.05.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10137830 2024.05.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10137640 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10137635 2024.05.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10137814 2024.05.11 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10137824 2024.05.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10137633 2024.05.11 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10137826 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10137815 2024.05.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10137829 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10137821 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10137820 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10137812 2024.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10137642 2024.05.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10137811 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10137809 2024.05.11 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10137818 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10138488 2024.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10138502 2024.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10138486 2024.05.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 10138519 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10138516 2024.05.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10138513 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10138514 2024.05.11 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10138510 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10138483 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10138477 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138500 2024.05.11 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10138494 2024.05.11 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10138520 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10138503 2024.05.11 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10138485 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10138518 2024.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10138508 2024.05.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10138506 2024.05.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 10138490 2024.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10138512 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10138505 2024.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10138489 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10138496 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10138498 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10138491 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10138478 2024.05.11 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10138476 2024.05.11 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10138481 2024.05.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10143117 2024.05.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10143199 2024.05.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10143116 2024.05.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10143180 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10143129 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10143185 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10143281 2024.05.11 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10143189 2024.05.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10143123 2024.05.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10143202 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10143099 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10143113 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10143187 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10143292 2024.05.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10143110 2024.05.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10143198 2024.05.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10143286 2024.05.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 10143131 2024.05.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10143192 2024.05.11 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10143154 2024.05.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10143149 2024.05.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10143206 2024.05.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10143194 2024.05.11 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10143118 2024.05.11 MP
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 10143146 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10143093 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10143158 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10143173 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10143279 2024.05.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10143208 2024.05.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10143144 2024.05.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 10143293 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10143073 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10143138 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10143182 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10143257 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10143080 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10143107 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10143188 2024.05.11 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 10143278 2024.05.11 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10143115 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10143086 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10143114 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10143177 2024.05.11 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10143210 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10143132 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10143174 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10143282 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10143140 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10143205 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10143280 2024.05.11 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10143270 2024.05.11 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10143078 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10143087 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10143273 2024.05.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10143121 2024.05.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10143197 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10143065 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10143267 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10143133 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10143209 2024.05.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10143071 2024.05.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10143148 2024.05.11 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10143074 2024.05.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10143081 2024.05.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10143184 2024.05.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10143130 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10143067 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10143119 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10143227 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10143262 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10143102 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10143142 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10143284 2024.05.11 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10143147 2024.05.11 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10143135 2024.05.11 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10143103 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10143077 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10143112 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10143263 2024.05.11 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10143090 2024.05.11 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10143230 2024.05.11 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10143143 2024.05.11 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10143265 2024.05.11 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10143104 2024.05.11 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10143111 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10143145 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10143288 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10143095 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10143159 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10143201 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 29 10143275 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10143157 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10143178 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10143128 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10143175 2024.05.11 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10143098 2024.05.11 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10143268 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10143190 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10143247 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10143298 2024.05.11 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10143195 2024.05.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10143220 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10143091 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10143125 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10143181 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10143231 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10143291 2024.05.11 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10143229 2024.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10143136 2024.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10143214 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10143193 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10143248 2024.05.11 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10143242 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10143092 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10143274 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10143072 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10143150 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10143213 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10143297 2024.05.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10143083 2024.05.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10143089 2024.05.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 10143285 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10143127 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10143212 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10143252 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 6 10143289 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10143120 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10143191 2024.05.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10143266 2024.05.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10143101 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10143224 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10143287 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10143223 2024.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10143237 2024.05.11 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10143249 2024.05.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10143109 2024.05.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10143200 2024.05.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10143251 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10143250 2024.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10143235 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10143232 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10143152 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10143172 2024.05.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10143076 2024.05.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10143153 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10143219 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10143066 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10143261 2024.05.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10143277 2024.05.11 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10143260 2024.05.11 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10143245 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10143082 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10143139 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10143186 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10143234 2024.05.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10143085 2024.05.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10143264 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10143233 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10143294 2024.05.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10143156 2024.05.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10143196 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10143126 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10143171 2024.05.11 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10143217 2024.05.11 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10143079 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10143094 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10143108 2024.05.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10143296 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10143124 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10143203 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10143246 2024.05.11 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10143226 2024.05.11 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10143068 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10143100 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10143183 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10143290 2024.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10143204 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10143069 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10143141 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10143179 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10143236 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10143271 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10143137 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10143211 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10143243 2024.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10143255 2024.05.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10143239 2024.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10143240 2024.05.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 10143238 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10143096 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10143259 2024.05.11 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10143272 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10143088 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10143122 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10143221 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10143256 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10143258 2024.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10143254 2024.05.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10143075 2024.05.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10143151 2024.05.11 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 10143084 2024.05.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10143225 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10143134 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10143269 2024.05.11 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10143216 2024.05.11 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10143218 2024.05.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10143215 2024.05.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 10143253 2024.05.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10143295 2024.05.11 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10143244 2024.05.11 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10143283 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10143070 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10143222 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10143241 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10143276 2024.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10143207 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10143097 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10143155 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10143176 2024.05.11 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10100572 2024.05.10 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10100602 2024.05.10 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10100600 2024.05.10 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10100601 2024.05.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10074023 2024.05.06 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10074022 2024.05.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10073426 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10067715 2024.05.05 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10055735 2024.05.04 ŚK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10055734 2024.05.04 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10055211 2024.05.04 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10055153 2024.05.04 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10055154 2024.05.04 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10055152 2024.05.04 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10055151 2024.05.04 ŚK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10055150 2024.05.04 ŚK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10049082 2024.05.04 ŚK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10049068 2024.05.04 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10032166 2024.05.02 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10032119 2024.05.02 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10032106 2024.05.02 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10032105 2024.05.02 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10032104 2024.05.02 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 10031977 2024.05.02 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10031903 2024.05.02 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10031901 2024.05.02 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10031899 2024.05.02 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10031898 2024.05.02 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10031893 2024.05.02 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10031892 2024.05.02 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10031894 2024.05.02 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10031890 2024.05.02 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10031891 2024.05.02 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10031889 2024.05.02 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10031888 2024.05.02 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10031807 2024.05.02 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10031805 2024.05.02 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10031806 2024.05.02 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10031796 2024.05.02 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10031795 2024.05.02 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10031794 2024.05.02 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10031700 2024.05.02 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10031698 2024.05.02 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10031699 2024.05.02 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10031697 2024.05.02 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10031696 2024.05.02 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10031694 2024.05.02 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10031693 2024.05.02 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 10031695 2024.05.02 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10031692 2024.05.02 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10031419 2024.05.02 ŚK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10031418 2024.05.02 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10031416 2024.05.02 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10031417 2024.05.02 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 10030696 2024.05.02 ŚK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10024296 2024.05.02 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10021881 2024.05.01 ŚK
rzadki uszatka, Asio otus 1 10021392 2024.05.01 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10021226 2024.05.01 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10021214 2024.05.01 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10021211 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10021209 2024.05.01 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10021210 2024.05.01 ŚK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10021208 2024.05.01 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10019100 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10019163 2024.05.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10019162 2024.05.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10002731 2024.04.29 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10002730 2024.04.29 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9980087 2024.04.27 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9980085 2024.04.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9979821 2024.04.27 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9976346 2024.04.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9975937 2024.04.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9975938 2024.04.27 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9969924 2024.04.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9969925 2024.04.26 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9967358 2024.04.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9967357 2024.04.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9964930 2024.04.25 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9963715 2024.04.25 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9955151 2024.04.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9955152 2024.04.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9937078 2024.04.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9937079 2024.04.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9936677 2024.04.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9936564 2024.04.20 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9936562 2024.04.20 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9936561 2024.04.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9936563 2024.04.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9936565 2024.04.20 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9936478 2024.04.20 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9936321 2024.04.20 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9930347 2024.04.19 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9926324 2024.04.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9922675 2024.04.17 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9922674 2024.04.17 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9905963 2024.04.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9905962 2024.04.14 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9905961 2024.04.14 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9904672 2024.04.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9904397 2024.04.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9903945 2024.04.14 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9903944 2024.04.14 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9903943 2024.04.14 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9903942 2024.04.14 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9905771 2024.04.14 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9903802 2024.04.14 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9903708 2024.04.14 MP
pospolity żuraw, Grus grus 11 9903707 2024.04.14 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9903491 2024.04.14 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9903490 2024.04.14 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9903489 2024.04.14 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9903488 2024.04.14 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9903486 2024.04.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9903487 2024.04.14 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9903485 2024.04.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9896984 2024.04.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9896985 2024.04.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9896982 2024.04.13 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9896983 2024.04.13 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9896978 2024.04.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9896981 2024.04.13 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9896979 2024.04.13 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9896977 2024.04.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9896980 2024.04.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9895561 2024.04.13 MP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9895559 2024.04.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9895560 2024.04.13 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9887991 2024.04.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9887990 2024.04.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9887992 2024.04.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9870735 2024.04.09 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9870624 2024.04.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9870622 2024.04.09 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9870621 2024.04.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9870623 2024.04.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9870619 2024.04.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9870620 2024.04.09 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9870618 2024.04.09 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9870617 2024.04.09 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9869188 2024.04.09 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9869046 2024.04.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9870751 2024.04.09 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9852518 2024.04.07 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9852517 2024.04.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9847961 2024.04.07 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9840889 2024.04.06 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9840890 2024.04.06 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9837921 2024.04.06 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9830388 2024.04.05 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9829544 2024.04.05 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9827379 2024.04.05 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9827378 2024.04.05 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9821993 2024.04.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9819814 2024.04.04 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9811262 2024.04.02 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9819819 2024.04.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9797773 2024.04.01 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9797772 2024.04.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9797771 2024.04.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9797770 2024.04.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9797769 2024.04.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9797768 2024.04.01 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9805642 2024.04.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9793155 2024.03.31 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9793154 2024.03.31 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9793156 2024.03.30 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9771109 2024.03.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9737795 2024.03.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9724409 2024.03.22 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9715482 2024.03.20 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9688340 2024.03.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9688341 2024.03.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9687313 2024.03.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9683071 2024.03.15 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9683073 2024.03.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9683074 2024.03.15 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9683072 2024.03.15 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9683070 2024.03.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9671899 2024.03.13 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9671897 2024.03.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9671898 2024.03.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9671889 2024.03.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9671888 2024.03.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9670660 2024.03.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9670662 2024.03.04 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9608580 2024.03.01 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9608572 2024.03.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9608573 2024.03.01 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9608571 2024.03.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9608504 2024.03.01 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9608503 2024.03.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9607088 2024.02.29 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9601616 2024.02.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9601615 2024.02.28 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9601614 2024.02.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9593202 2024.02.26 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9589260 2024.02.25 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9589261 2024.02.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9587058 2024.02.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9605532 2024.02.25 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9587056 2024.02.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9587057 2024.02.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9586583 2024.02.25 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9586581 2024.02.25 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9586580 2024.02.25 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9586582 2024.02.25 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9586579 2024.02.25 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9586011 2024.02.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9589263 2024.02.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9589262 2024.02.25 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9579766 2024.02.24 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9579767 2024.02.24 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9576247 2024.02.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9576248 2024.02.22 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9573019 2024.02.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9573018 2024.02.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9577968 2024.02.22 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9568278 2024.02.21 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9555856 2024.02.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9555857 2024.02.18 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9577970 2024.02.15 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9535781 2024.02.13 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9502024 2024.02.03 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9497667 2024.02.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9492858 2024.01.30 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9486182 2024.01.28 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9486137 2024.01.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9480340 2024.01.28 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9480341 2024.01.28 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9477327 2024.01.27 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9470116 2024.01.25 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9457174 2024.01.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9456984 2024.01.21 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9456983 2024.01.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9452989 2024.01.20 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9452869 2024.01.20 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9452866 2024.01.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9452868 2024.01.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9452867 2024.01.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9452864 2024.01.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9452865 2024.01.20 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9452862 2024.01.20 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9452863 2024.01.20 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9445863 2024.01.19 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9445862 2024.01.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9445859 2024.01.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9445860 2024.01.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9445861 2024.01.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9445857 2024.01.19 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9445858 2024.01.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9366284 2024.01.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9366285 2024.01.13 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9366283 2024.01.13 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9366282 2024.01.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9365661 2024.01.13 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9365071 2024.01.13 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9365050 2024.01.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9365052 2024.01.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9365051 2024.01.13 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9365049 2024.01.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 38 9365048 2024.01.13 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9365046 2024.01.13 MP
pospolity łyska, Fulica atra 10 9365047 2024.01.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 9365045 2024.01.13 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9365044 2024.01.13 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9365043 2024.01.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9365042 2024.01.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 9365041 2024.01.13 MP