DRUŻYNA

Drużyna: Słowiański_pluszcz. Obserwator: Marek Bebłot

Liczba gatunków: 148

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 190 3385 53 53 0 3 22 28
2 94 1255 62 29 0 2 11 16
3 301 12772 87 59 0 4 24 31
4 263 678 118 68 1 9 32 26
5 450 859 147 103 0 13 46 44
6 35 66 148 24 0 3 13 8
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10324948 2024.06.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10324947 2024.06.12 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10324708 2024.06.12 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10324678 2024.06.12 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10324674 2024.06.12 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10324656 2024.06.12 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10324655 2024.06.12 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10324632 2024.06.12 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10324631 2024.06.12 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10324630 2024.06.12 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10324488 2024.06.12 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 10324417 2024.06.12 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10313277 2024.06.09 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10312941 2024.06.09 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10312934 2024.06.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 10312866 2024.06.09 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10312559 2024.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10312122 2024.06.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 10311873 2024.06.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10310755 2024.06.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10300520 2024.06.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10300519 2024.06.08 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10300518 2024.06.08 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10300517 2024.06.08 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10300516 2024.06.08 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10300515 2024.06.08 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10275297 2024.06.02 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10275296 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 10275203 2024.06.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10275200 2024.06.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10275201 2024.06.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10275202 2024.06.02 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10275198 2024.06.02 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10275199 2024.06.02 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10262902 2024.06.01 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10261592 2024.05.31 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10261591 2024.05.31 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10261588 2024.05.31 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10261589 2024.05.31 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10261590 2024.05.31 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 10261587 2024.05.31 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10262454 2024.05.31 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10247013 2024.05.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10247015 2024.05.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10247014 2024.05.30 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10247012 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10247016 2024.05.30 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 10248348 2024.05.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10248349 2024.05.30 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10248342 2024.05.30 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10248551 2024.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248343 2024.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248344 2024.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248345 2024.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248346 2024.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248347 2024.05.30 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10248597 2024.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10238299 2024.05.28 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10238298 2024.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10238301 2024.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10238302 2024.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10238303 2024.05.28 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10238290 2024.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10238288 2024.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10238289 2024.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10238293 2024.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10238295 2024.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10238300 2024.05.28 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10238286 2024.05.28 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10238291 2024.05.28 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10238285 2024.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10238287 2024.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10238296 2024.05.28 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10238292 2024.05.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10238294 2024.05.28 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10238297 2024.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10226303 2024.05.26 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10226302 2024.05.26 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10226291 2024.05.26 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10226283 2024.05.26 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10226014 2024.05.26 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10226010 2024.05.26 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 10224216 2024.05.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10224178 2024.05.26 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10224188 2024.05.26 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10224194 2024.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10224197 2024.05.26 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10224182 2024.05.26 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10224181 2024.05.26 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10224180 2024.05.26 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10224187 2024.05.26 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10223179 2024.05.26 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10209885 2024.05.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10209886 2024.05.24 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10209510 2024.05.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10208526 2024.05.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10208525 2024.05.24 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10208524 2024.05.24 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10208523 2024.05.24 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 10208153 2024.05.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10208134 2024.05.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10208105 2024.05.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10208078 2024.05.24 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10208077 2024.05.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10208074 2024.05.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10208075 2024.05.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10208076 2024.05.24 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10208073 2024.05.24 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10207579 2024.05.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10207572 2024.05.24 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10207573 2024.05.24 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10207567 2024.05.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10207566 2024.05.24 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10207433 2024.05.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10213876 2024.05.24 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10203788 2024.05.23 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10202923 2024.05.23 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10202364 2024.05.23 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10200529 2024.05.22 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10200528 2024.05.22 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10200527 2024.05.22 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10200526 2024.05.22 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10200525 2024.05.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10198505 2024.05.22 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10198408 2024.05.22 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10198407 2024.05.22 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10197060 2024.05.21 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10197056 2024.05.21 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10197058 2024.05.21 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 10191307 2024.05.21 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10191310 2024.05.21 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10191308 2024.05.21 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10189648 2024.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10189020 2024.05.20 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10188986 2024.05.20 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10188612 2024.05.20 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10188565 2024.05.20 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10188248 2024.05.20 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10188249 2024.05.20 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10188247 2024.05.20 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10188182 2024.05.20 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10188403 2024.05.20 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10188042 2024.05.20 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10188041 2024.05.20 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10187593 2024.05.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10187594 2024.05.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10187592 2024.05.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10187494 2024.05.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10186955 2024.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186954 2024.05.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10186946 2024.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10186869 2024.05.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10186837 2024.05.20 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10186836 2024.05.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10186835 2024.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186824 2024.05.20 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10186823 2024.05.20 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10186825 2024.05.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10185465 2024.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10185345 2024.05.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10185346 2024.05.20 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10185289 2024.05.20 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 10185034 2024.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10184789 2024.05.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10184788 2024.05.20 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10184786 2024.05.20 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10184785 2024.05.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10184773 2024.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10184772 2024.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10184771 2024.05.20 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10184770 2024.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10184769 2024.05.20 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10182695 2024.05.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10182395 2024.05.19 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10182034 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10181914 2024.05.19 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10181912 2024.05.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10181040 2024.05.19 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10180396 2024.05.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10180318 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10180319 2024.05.19 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10180317 2024.05.19 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10180259 2024.05.19 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10179420 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10179421 2024.05.19 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10179419 2024.05.19 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10177688 2024.05.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10177690 2024.05.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10177410 2024.05.19 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10177153 2024.05.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10177142 2024.05.19 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177131 2024.05.19 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10177090 2024.05.19 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10177087 2024.05.19 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10177088 2024.05.19 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10176934 2024.05.19 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10176933 2024.05.19 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10176904 2024.05.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10176905 2024.05.19 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10176635 2024.05.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10176162 2024.05.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10176011 2024.05.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 10176009 2024.05.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10175997 2024.05.19 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10175998 2024.05.19 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10175996 2024.05.19 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10175999 2024.05.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10175941 2024.05.19 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10175898 2024.05.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10175897 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10175591 2024.05.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10175594 2024.05.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10174862 2024.05.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10174861 2024.05.19 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10174860 2024.05.19 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10174842 2024.05.19 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10174831 2024.05.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10174566 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10174565 2024.05.19 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10174564 2024.05.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 10174248 2024.05.19 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10174233 2024.05.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10174232 2024.05.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10174223 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10174222 2024.05.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10174221 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10174224 2024.05.19 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10170260 2024.05.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10170220 2024.05.18 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10169642 2024.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10168916 2024.05.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10168847 2024.05.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10168577 2024.05.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10165715 2024.05.18 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10165400 2024.05.18 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10164480 2024.05.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10164479 2024.05.18 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10164478 2024.05.18 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10164267 2024.05.18 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10164268 2024.05.18 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10164139 2024.05.18 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10164120 2024.05.18 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10160370 2024.05.17 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10153524 2024.05.16 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10152279 2024.05.16 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10149181 2024.05.15 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10149178 2024.05.15 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10149177 2024.05.15 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10149176 2024.05.15 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10149180 2024.05.15 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10149179 2024.05.15 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10149174 2024.05.15 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10149173 2024.05.15 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10149175 2024.05.15 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10148998 2024.05.15 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10148997 2024.05.15 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10148903 2024.05.15 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10148902 2024.05.15 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10148895 2024.05.15 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10148891 2024.05.15 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10148890 2024.05.15 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10148889 2024.05.15 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10148887 2024.05.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10148888 2024.05.15 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10147774 2024.05.15 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10147773 2024.05.15 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10139826 2024.05.14 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10139825 2024.05.14 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10139787 2024.05.14 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10139786 2024.05.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10139785 2024.05.14 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10139784 2024.05.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10139692 2024.05.14 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10139693 2024.05.14 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10139671 2024.05.14 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10139673 2024.05.14 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10139672 2024.05.14 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10139660 2024.05.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10139659 2024.05.14 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10139651 2024.05.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10139650 2024.05.14 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10139605 2024.05.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10139602 2024.05.14 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10139603 2024.05.14 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10139554 2024.05.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10139546 2024.05.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10139547 2024.05.14 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10139695 2024.05.14 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10139545 2024.05.13 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10137417 2024.05.13 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10137400 2024.05.13 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10137401 2024.05.13 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10136932 2024.05.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10136931 2024.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10136930 2024.05.13 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10136929 2024.05.13 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10136928 2024.05.13 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 10136927 2024.05.13 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10136610 2024.05.13 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10136609 2024.05.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10136600 2024.05.13 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10136548 2024.05.13 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10136206 2024.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10136205 2024.05.13 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10135848 2024.05.13 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10135847 2024.05.13 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10135846 2024.05.13 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10135792 2024.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10135791 2024.05.13 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10135329 2024.05.13 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10135328 2024.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10135325 2024.05.13 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10135323 2024.05.13 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10135324 2024.05.13 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10135322 2024.05.13 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10130073 2024.05.13 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10130070 2024.05.13 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10130065 2024.05.13 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10125938 2024.05.12 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10124785 2024.05.12 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10124784 2024.05.12 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10124453 2024.05.12 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10123465 2024.05.12 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10122111 2024.05.12 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10122110 2024.05.12 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10119996 2024.05.12 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10119995 2024.05.12 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10119651 2024.05.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10119228 2024.05.12 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10119229 2024.05.12 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10119213 2024.05.12 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10119216 2024.05.12 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10119217 2024.05.12 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10119218 2024.05.12 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10119220 2024.05.12 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10119215 2024.05.12 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10119219 2024.05.12 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10119214 2024.05.12 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10112961 2024.05.11 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10112960 2024.05.11 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10112959 2024.05.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10112958 2024.05.11 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10112957 2024.05.11 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10112956 2024.05.11 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10112955 2024.05.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10112954 2024.05.11 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10112953 2024.05.11 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10106240 2024.05.11 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10106239 2024.05.11 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 10106238 2024.05.11 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10106237 2024.05.11 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10106236 2024.05.11 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10106235 2024.05.11 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10106234 2024.05.11 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10106233 2024.05.11 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10106232 2024.05.11 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10106231 2024.05.11 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10106230 2024.05.11 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10106229 2024.05.11 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10106228 2024.05.11 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10105160 2024.05.11 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10105159 2024.05.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10105158 2024.05.11 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10105157 2024.05.11 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10105156 2024.05.11 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10105155 2024.05.11 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10105154 2024.05.11 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 10105153 2024.05.11 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10105152 2024.05.11 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10105151 2024.05.11 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10105150 2024.05.11 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10104495 2024.05.11 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10104494 2024.05.11 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10104493 2024.05.11 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10104492 2024.05.11 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10104491 2024.05.11 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10104490 2024.05.11 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10104489 2024.05.11 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10104488 2024.05.11 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10104487 2024.05.11 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10104486 2024.05.11 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10104485 2024.05.11 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 10104484 2024.05.11 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10104483 2024.05.11 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10104482 2024.05.11 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10104481 2024.05.11 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10104480 2024.05.11 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10104479 2024.05.11 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10104478 2024.05.11 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10104477 2024.05.11 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10101745 2024.05.10 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10101748 2024.05.10 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10101746 2024.05.10 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10101747 2024.05.10 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 10101749 2024.05.10 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10094632 2024.05.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10086852 2024.05.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10085671 2024.05.08 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10083139 2024.05.07 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10083053 2024.05.07 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10083052 2024.05.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10082757 2024.05.07 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10082403 2024.05.07 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10082400 2024.05.07 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10081563 2024.05.07 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10081328 2024.05.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 7 10077648 2024.05.06 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10065365 2024.05.05 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10063685 2024.05.05 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10063684 2024.05.05 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10062916 2024.05.05 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10062917 2024.05.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10062561 2024.05.05 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10062439 2024.05.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10062437 2024.05.05 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10062438 2024.05.05 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10061963 2024.05.05 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10061602 2024.05.05 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10061601 2024.05.05 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10061474 2024.05.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10061475 2024.05.05 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10061473 2024.05.05 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10061472 2024.05.05 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10061471 2024.05.05 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10061209 2024.05.05 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10061208 2024.05.05 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10061207 2024.05.05 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10061205 2024.05.05 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10061204 2024.05.05 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10061203 2024.05.05 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10061197 2024.05.05 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10059149 2024.05.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10059147 2024.05.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10059148 2024.05.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10059146 2024.05.04 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10059145 2024.05.04 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10059144 2024.05.04 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10056026 2024.05.04 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10056022 2024.05.04 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10056024 2024.05.04 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10056023 2024.05.04 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10056021 2024.05.04 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10056020 2024.05.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10056025 2024.05.04 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10052034 2024.05.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10052035 2024.05.04 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10041328 2024.05.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10041327 2024.05.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10041329 2024.05.03 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10041326 2024.05.03 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10041250 2024.05.03 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10041248 2024.05.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10041249 2024.05.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10041247 2024.05.03 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10041246 2024.05.03 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10039319 2024.05.03 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10038559 2024.05.03 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10037927 2024.05.03 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037481 2024.05.03 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10037479 2024.05.03 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10037480 2024.05.03 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10037478 2024.05.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10036732 2024.05.03 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10036728 2024.05.03 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10036726 2024.05.03 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10036279 2024.05.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 10036056 2024.05.03 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10033995 2024.05.02 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10033996 2024.05.02 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10023223 2024.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10023222 2024.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10020434 2024.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10020356 2024.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10020199 2024.05.01 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10018559 2024.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10017072 2024.05.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10016758 2024.05.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10016756 2024.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10016587 2024.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10016588 2024.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10016486 2024.05.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10016479 2024.05.01 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10016440 2024.05.01 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10016174 2024.05.01 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10016069 2024.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10012062 2024.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10012061 2024.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10011832 2024.04.30 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10011831 2024.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10011320 2024.04.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10011162 2024.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10011105 2024.04.30 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10010839 2024.04.30 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10010492 2024.04.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10010493 2024.04.30 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10010141 2024.04.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10009901 2024.04.30 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9995155 2024.04.28 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9995154 2024.04.28 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9995153 2024.04.28 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 9989784 2024.04.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9989786 2024.04.28 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9989785 2024.04.28 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9989783 2024.04.28 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9989604 2024.04.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9982472 2024.04.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 9980640 2024.04.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9980639 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9979786 2024.04.27 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9978054 2024.04.27 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 26 9977296 2024.04.27 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9977188 2024.04.27 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9977189 2024.04.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9977187 2024.04.27 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9977186 2024.04.27 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9976358 2024.04.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9970765 2024.04.26 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9970764 2024.04.26 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9970701 2024.04.26 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9970702 2024.04.26 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9970699 2024.04.26 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9970700 2024.04.26 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9970698 2024.04.26 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9970696 2024.04.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9965026 2024.04.25 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9965024 2024.04.25 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9965025 2024.04.25 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9965022 2024.04.25 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9965023 2024.04.25 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9965021 2024.04.25 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9959326 2024.04.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9959325 2024.04.24 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9959220 2024.04.24 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9958408 2024.04.24 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9958373 2024.04.24 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9958368 2024.04.24 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9958367 2024.04.24 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9958061 2024.04.24 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 9957658 2024.04.24 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9957657 2024.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9957629 2024.04.24 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9957605 2024.04.24 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9957604 2024.04.24 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9957587 2024.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9957518 2024.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9957515 2024.04.24 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9957508 2024.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9957491 2024.04.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9957464 2024.04.24 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9950940 2024.04.22 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 9946436 2024.04.21 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9946434 2024.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9946435 2024.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9946443 2024.04.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9946445 2024.04.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9946442 2024.04.21 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9946441 2024.04.21 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9946444 2024.04.21 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9936619 2024.04.20 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9935835 2024.04.20 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9935693 2024.04.20 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9930773 2024.04.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9930772 2024.04.19 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9930774 2024.04.19 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9929788 2024.04.19 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9929787 2024.04.19 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9929786 2024.04.19 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9929785 2024.04.19 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9929784 2024.04.19 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9929477 2024.04.19 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9929476 2024.04.19 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9928048 2024.04.19 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9927819 2024.04.19 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9927818 2024.04.19 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9927816 2024.04.19 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9927817 2024.04.19 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9931562 2024.04.19 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9924154 2024.04.18 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9924152 2024.04.18 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9924153 2024.04.18 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9924006 2024.04.18 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9924005 2024.04.18 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9924007 2024.04.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9925061 2024.04.18 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9925060 2024.04.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9925062 2024.04.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9925064 2024.04.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9925065 2024.04.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9925063 2024.04.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9922123 2024.04.17 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9922120 2024.04.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9922121 2024.04.17 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9922119 2024.04.17 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 9920847 2024.04.17 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 9920846 2024.04.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9920706 2024.04.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9917827 2024.04.16 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9917828 2024.04.16 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9917749 2024.04.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9917742 2024.04.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9917741 2024.04.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9917714 2024.04.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9917696 2024.04.16 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9917697 2024.04.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9917508 2024.04.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9917507 2024.04.16 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9917506 2024.04.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9917342 2024.04.16 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9915335 2024.04.15 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9915185 2024.04.15 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9912705 2024.04.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9906008 2024.04.14 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9901912 2024.04.14 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9901911 2024.04.14 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9901910 2024.04.14 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9895276 2024.04.13 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9895278 2024.04.13 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9895279 2024.04.13 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9895277 2024.04.13 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9895275 2024.04.13 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9895084 2024.04.13 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9894574 2024.04.13 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9894568 2024.04.13 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9893858 2024.04.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9893856 2024.04.13 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9892496 2024.04.13 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9892399 2024.04.13 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9892228 2024.04.13 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9892226 2024.04.13 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9892227 2024.04.13 WM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9892123 2024.04.13 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9888741 2024.04.12 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9888742 2024.04.12 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9888740 2024.04.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9886039 2024.04.12 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9884509 2024.04.12 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9884508 2024.04.12 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9884507 2024.04.12 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9884506 2024.04.12 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9884505 2024.04.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9889500 2024.04.12 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9889502 2024.04.12 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9889501 2024.04.12 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9889498 2024.04.12 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9889499 2024.04.12 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9883747 2024.04.12 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9879914 2024.04.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9879915 2024.04.11 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9876717 2024.04.10 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9876716 2024.04.10 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9876712 2024.04.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 12 9876714 2024.04.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9876710 2024.04.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9876711 2024.04.10 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9876713 2024.04.10 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9876572 2024.04.10 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9876571 2024.04.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9873890 2024.04.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9867110 2024.04.09 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9867109 2024.04.09 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9867030 2024.04.09 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9867029 2024.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9866789 2024.04.09 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9866788 2024.04.09 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9866787 2024.04.09 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9866786 2024.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9866281 2024.04.09 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9866286 2024.04.09 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9866284 2024.04.09 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9866283 2024.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9866279 2024.04.09 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9866259 2024.04.09 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9866171 2024.04.09 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9866039 2024.04.09 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9866038 2024.04.09 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9866036 2024.04.09 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9866035 2024.04.09 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9866037 2024.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9855137 2024.04.07 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9855136 2024.04.07 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9853188 2024.04.07 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9852718 2024.04.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9852628 2024.04.07 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9852627 2024.04.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9852390 2024.04.07 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9852389 2024.04.07 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9852378 2024.04.07 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9852377 2024.04.07 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9852308 2024.04.07 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9852229 2024.04.07 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9849635 2024.04.07 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9849070 2024.04.07 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9848718 2024.04.07 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9848458 2024.04.07 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9848457 2024.04.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9841147 2024.04.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9838868 2024.04.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9838866 2024.04.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9838867 2024.04.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9838797 2024.04.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9838796 2024.04.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9837956 2024.04.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9837957 2024.04.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9835440 2024.04.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9835439 2024.04.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9835431 2024.04.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 9828823 2024.04.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9828460 2024.04.05 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9828459 2024.04.05 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9828458 2024.04.05 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9827380 2024.04.05 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9825724 2024.04.05 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9825661 2024.04.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9825660 2024.04.05 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9825659 2024.04.05 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9825658 2024.04.05 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9821224 2024.04.04 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9821194 2024.04.04 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9821010 2024.04.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9819972 2024.04.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9819971 2024.04.04 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9819560 2024.04.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9817629 2024.04.03 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9816311 2024.04.03 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9816301 2024.04.03 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9816086 2024.04.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9816084 2024.04.03 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9816085 2024.04.03 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9815989 2024.04.03 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9815890 2024.04.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9813362 2024.04.02 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9810273 2024.04.02 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9811346 2024.04.02 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9805034 2024.04.01 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9805032 2024.04.01 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9805031 2024.04.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9804716 2024.04.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9804715 2024.04.01 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9804190 2024.04.01 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9804187 2024.04.01 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9797754 2024.04.01 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9797753 2024.04.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9797751 2024.04.01 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9797752 2024.04.01 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9797750 2024.04.01 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9797749 2024.04.01 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9796803 2024.04.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9796813 2024.04.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9792585 2024.03.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9792582 2024.03.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9792549 2024.03.31 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9792029 2024.03.31 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9791838 2024.03.31 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9791372 2024.03.31 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 800 9790977 2024.03.31 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9790976 2024.03.31 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9790973 2024.03.31 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9790764 2024.03.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9790678 2024.03.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9790677 2024.03.31 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9789373 2024.03.31 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9789372 2024.03.31 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 9789264 2024.03.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9789236 2024.03.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9789084 2024.03.31 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9789081 2024.03.31 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9789050 2024.03.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9789017 2024.03.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9789015 2024.03.31 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9789014 2024.03.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9789008 2024.03.31 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 9788845 2024.03.31 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9788681 2024.03.31 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9783596 2024.03.30 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9782387 2024.03.30 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9781775 2024.03.30 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9781774 2024.03.30 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9781767 2024.03.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9781768 2024.03.30 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9781769 2024.03.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9778484 2024.03.30 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9778422 2024.03.30 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9778421 2024.03.30 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9778420 2024.03.30 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9778419 2024.03.30 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 9773313 2024.03.29 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9772927 2024.03.29 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9772926 2024.03.29 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9771793 2024.03.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9771006 2024.03.29 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9771005 2024.03.29 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9768882 2024.03.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9768876 2024.03.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9768679 2024.03.28 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9768408 2024.03.28 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9768407 2024.03.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9761775 2024.03.27 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9761748 2024.03.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9761747 2024.03.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 63 9761582 2024.03.27 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9761583 2024.03.27 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9761584 2024.03.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9761585 2024.03.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9761586 2024.03.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9761130 2024.03.27 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9760992 2024.03.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9760796 2024.03.27 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9760784 2024.03.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9760783 2024.03.27 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9760382 2024.03.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9760780 2024.03.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9755586 2024.03.26 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9755585 2024.03.26 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9755584 2024.03.26 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9752319 2024.03.25 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9750822 2024.03.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9749103 2024.03.25 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9749101 2024.03.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9749102 2024.03.25 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9749100 2024.03.25 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9749099 2024.03.25 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9749096 2024.03.25 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9749097 2024.03.25 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9749098 2024.03.25 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9746410 2024.03.24 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9746408 2024.03.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9744897 2024.03.24 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 9744891 2024.03.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9744562 2024.03.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 9743566 2024.03.24 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9743465 2024.03.24 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9743466 2024.03.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9742168 2024.03.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9741906 2024.03.24 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9741708 2024.03.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 9741709 2024.03.24 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 9741240 2024.03.24 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9741241 2024.03.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9741185 2024.03.24 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9741184 2024.03.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9740744 2024.03.24 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9740483 2024.03.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9740484 2024.03.24 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 9740482 2024.03.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 9740102 2024.03.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9740095 2024.03.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9740024 2024.03.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9740012 2024.03.24 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9739949 2024.03.24 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 9739946 2024.03.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9739882 2024.03.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9739879 2024.03.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9739712 2024.03.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9739677 2024.03.24 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9728258 2024.03.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9728267 2024.03.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9728266 2024.03.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9728299 2024.03.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9728268 2024.03.22 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9728261 2024.03.22 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9728298 2024.03.22 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9728263 2024.03.22 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9728264 2024.03.22 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9728265 2024.03.22 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9722758 2024.03.21 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9722759 2024.03.21 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9722757 2024.03.21 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9720500 2024.03.21 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9720501 2024.03.21 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9720499 2024.03.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9719359 2024.03.21 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9719230 2024.03.21 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9720661 2024.03.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 18 9720662 2024.03.21 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9717537 2024.03.20 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9717538 2024.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9717540 2024.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9717539 2024.03.20 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9717535 2024.03.20 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9714767 2024.03.20 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9714770 2024.03.20 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9714768 2024.03.20 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9713998 2024.03.20 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9712710 2024.03.20 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9710542 2024.03.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9710543 2024.03.19 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9710540 2024.03.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 9710072 2024.03.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9709711 2024.03.19 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9709716 2024.03.19 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9709715 2024.03.19 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9706761 2024.03.18 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9706729 2024.03.18 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9704881 2024.03.18 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9704875 2024.03.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9704874 2024.03.18 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9704876 2024.03.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9704873 2024.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9704708 2024.03.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9704490 2024.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 20 9704484 2024.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9704418 2024.03.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9704486 2024.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9704485 2024.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9700498 2024.03.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9700497 2024.03.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 9700450 2024.03.17 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9700449 2024.03.17 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9699752 2024.03.17 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9699753 2024.03.17 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9698075 2024.03.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9698074 2024.03.17 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9687715 2024.03.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9687587 2024.03.16 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9687442 2024.03.16 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9687443 2024.03.16 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9687445 2024.03.16 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9687444 2024.03.16 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9686764 2024.03.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9686711 2024.03.16 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9686710 2024.03.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 9686707 2024.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9686709 2024.03.16 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9686708 2024.03.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9686712 2024.03.16 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1