Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

KRISS : Krystian Jainta
Liczba gatunków: 224Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 277 6324166 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 6324162 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 6328382 2022.01.03 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 456 6328381 2022.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6450 6328379 2022.01.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1020 6328380 2022.01.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6398296 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6398298 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 106 6398297 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 75 6328390 2022.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 62 6328386 2022.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6328414 2022.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6398324 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6788429 2022.04.24 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6788353 2022.04.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 11 6450942 2022.02.11 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 123 6435984 2022.02.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6788428 2022.04.24 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 209 6328407 2022.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7036879 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 28 6673215 2022.04.07 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6673212 2022.04.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 6464612 2022.02.15 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 6328417 2022.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3404 6324086 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7475523 2022.10.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6328385 2022.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7005347 2022.05.22 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 6324070 2022.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 6673191 2022.04.07 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 14 6328416 2022.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6704825 2022.04.12 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 6328415 2022.01.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6398294 2022.01.23 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 6704826 2022.04.12 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6399512 2022.01.22 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6704828 2022.04.12 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 6398322 2022.01.22 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 7096331 2022.06.11 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 57 6318905 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7144926 2022.06.21 mapa