Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marian Giertych : Marian Giertych
Liczba gatunków: 221Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 154 6318092 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6631685 2022.03.29 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 6630737 2022.03.29 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 70 6378127 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7178676 2022.07.01 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 660 6318072 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 7 6534602 2022.03.09 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11603 6318046 2022.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5587 6354644 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7371657 2022.08.31 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 9 7371660 2022.08.31 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7470585 2022.10.01 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 19 6398245 2022.01.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6318073 2022.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6957344 2022.05.15 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 6994427 2022.05.21 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7379328 2022.09.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 102 6398244 2022.01.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6498810 2022.02.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 32 6571726 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 48 6325917 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 44 6445172 2022.02.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 131 6445168 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1099 6318050 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 19 6571738 2022.03.19 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 52 6452027 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 6784711 2022.04.24 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 6994552 2022.05.21 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 6325922 2022.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 6534604 2022.03.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6629825 2022.03.29
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 36 6598026 2022.03.23 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 30 6581375 2022.03.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 36 6445169 2022.02.12 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7377133 2022.09.02 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 29 6742247 2022.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6325926 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 36 6398247 2022.01.23 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 51 6478926 2022.02.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto