Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Boguszów : Marcin Łazuta
Liczba gatunków: 100Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5221124 2021.02.25 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5724253 2021.05.29 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 52 5308465 2021.03.19 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5724252 2021.05.29 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5221930 2021.02.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5308466 2021.03.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5525203 2021.04.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 5221121 2021.02.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 5221940 2021.02.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 5450417 2021.04.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5368082 2021.03.31 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5376868 2021.04.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5450414 2021.04.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 5221122 2021.02.25 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5304392 2021.03.18 mapa