Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Bocian czarny : Michał Karpeta
Liczba gatunków: 161Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 422 5033664 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 906 5033670 2021.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1087 5033656 2021.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5414904 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 53 5086992 2021.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5033662 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 605 5026963 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5105077 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 5113962 2021.01.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 35 5289271 2021.03.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 540 5200206 2021.02.21 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5341995 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1428 5033668 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5073407 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 13 5385987 2021.04.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 5369020 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 47 5077911 2021.01.13 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 5073426 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5381 5026893 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5092460 2021.01.17 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 205 5073456 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 11 5026958 2021.01.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 44 5067008 2021.01.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus