Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Halina : Halina Łukomska
Liczba gatunków: 202Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 377 5060202 2021.01.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5776446 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5214663 2021.02.24 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5567029 2021.05.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 765 5053883 2021.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2101 5112363 2021.01.22 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 37 5112364 2021.01.22 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 44 5090819 2021.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5187903 2021.02.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 67 5090824 2021.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5270117 2021.03.09 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 5621905 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5243436 2021.03.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 103 5145477 2021.02.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 79 5145478 2021.02.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5360144 2021.03.30 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 29 5270122 2021.03.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 35 5145476 2021.02.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 39 5212486 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 5053793 2021.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 5145494 2021.02.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 53 5053795 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5145492 2021.02.01 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5875786 2021.07.07 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 5048899 2021.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5365355 2021.03.31 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix